Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Skive Kommune Stabene under vicekommunaldirektøren... 5 Forventningerne Vicekommunaldirektørens ansvar generelt Vicekommunaldirektørens opgaver på kort sigt Baggrund/ledererfaring... 8 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen...12

2 Vilkårene 1. Stillingen Det er på rigtig mange måder en spændende stilling Skive Kommune kan tilbyde. Vicekommunaldirektøren har det ledelsesmæssige ansvar for stort set alle stabsfunktioner. De stabe, der hidtil ikke har været en del af vicekommunaldirektørens ansvarsområder, kommer nemlig med i forbindelse med den reorganisering, der iværksættes sideløbende med besættelsen af stillingen. En del af det nye vil være, at vicekommunaldirektøren får en mere aktiv profil i forhold til erhvervslivet, da afdelingen Markedsføring og Erhverv bliver en del af ledelsesporteføljen. Medarbejdere og ledere i stabene glæder sig til såvel samlingen af stabene, som til at modtage en ny vicekommunaldirektørs bidrag til denne proces. At denne organisatoriske samling sker sideløbende med at alle stabene flytter fysisk sammen i et spritnyt rådhusbyggeri(etape 2) midt i maj, gør det ikke mindre attraktivt. Med denne indflytning er hele den kommunale administration samlet i nye, flotte rådhusbygninger i Skives bymidte, hvilket alt andet lige giver nogle helt nye muligheder for forbedrede samspil og nye synergier stabene imellem. Skive Kommune er på denne bane langt foran størstedelen af de danske kommuner. Det er kort sagt fysisk som organisatorisk en moderne, veldrevet kommune. På den politiske front kan man glæde sig over et samspil præget af ordentlighed og respekt. Der tales simpelthen pænt politikerne imellem og ligeledes imellem det politiske og administrative niveau. Det giver plads til, at man kan koncentrere sig om det, der betyder noget - kommunens udvikling frem for kiv og kævl. Noget der tjener hele det politiske spektrum til ære, og som gør arbejdsbetingelserne for direktionens medlemmer gode. Og netop direktionen er præget af stor gensidig respekt men også en dejlig direkte tone. Der er tydeligvis et godt klima, der er opbygget igennem en årrække, og man er sig meget bevist om, at en ny vicekommunaldirektør skal kunne gå ind i dette samspil med udgangspunkt i samme ordentlighed. Dette er jo ikke mindst vigtigt for den direktør, der skal lede stabene, da hun/han jo i sidste ende er den, der skal være brobygger imellem linje og stab i organisationen. Det vil absolut ikke være nogen ulempe for ansøgerne at være kvinde, da direktionen med fordel kan suppleres af et kvindeligt medlem. Men i sidste ende er det selvfølgelig vigtigst, at det bliver det rigtige menneske der kommer ind i den nye stilling - kvinde eller mand. side 2

3 Der er derfor brug for stærke ledelsesmæssige og analytiske kompetencer hos den nye vicekommunaldirektør, evne til at forstå og se muligheder og sammenhænge på tværs, lyst til at indgå og etablere netværk med erhvervslivet, flair for - også at kunne arbejde med tal samt ihærdighed og lyst til at arbejde på et ledelsesmæssigt hold. Men disse kompencer skal matches af tilsvarende stærke personlige kompetencer, hvor mennesket bag lederen er en vigtig del af det, vi vurderer kandidaterne på. 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes som udgangspunkt på åremålsvilkår med en forventet løn på ca kr. Dertil kommer tillæg for åremål samt pension. 3. Skive Kommune En gammel købstad. En god geografisk sammenhængende kommune med en kommunestørrelse på knap indbyggere der giver den nødvendige pondus til at kunne agere og ikke kun reagere. Et rigt idræts- og kulturliv med udgangspunkt i et stærkt forankret foreningsliv, hvor man har formået at skabe stor bredde såvel som toppe. Toppene bedst symboliseret af eliteidræt på såvel holdsports- som individuelt niveau, og Skive-festivalen der i dag er alt for stor og velorganiseret en kulturbegivenhed til at kunne kaldes et beach-party. Endelig en fantastisk natur, hvor Limfjorden ligger som et naturens tag-selv bord og omslutter en stor del af kommunen og indbyder til aktivitet og liv. Der er ikke en sejler eller windsurfer med respekt for sig selv, der ikke kender til vandene omkring Skive. Da Skive Kommune skulle søge at sætte ord på de åbenlyse kvaliteter, tog man derfor ikke munden fuld, da man valgte: Skive - det er RENT LIV. Den kommunale økonomi er god. Der er en passende kassebeholdning, og der er i tide foretaget de nødvendige tilpasninger af service og administration så rationaliseringer ikke har været en panikdagsorden men en velordnet proces. Der er i forbindelse med kommunesammenlægningen samlet set over de 5-6 år skåret 16 % i de administrative ressourcer. Det ville være forkert at sige, at Skive ikke også kæmper med nogle af de problematikker som kommunerne beliggende uden for vækstcentrene i Østjylland har, herunder en svag nedgang i befolkningstallet. Det betyder, at der hele tiden skal kæmpes med næb og klør for at være foran udviklingen at kunne se, hvad der betyder noget om 10 og 20 år. Vicekommunaldirektøren forventes at kunne bidrage til denne tænkning status quo er ikke nok. side 3

4 Den politiske organisation: Skive Byråd har 31 medlemmer, og der er nedsat 7 udvalg ud over Økonomiudvalget. Det er: Udvalget for Børn og Familier, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi, Udvalget for Teknik- og Miljø, Udvalget for Social og Ældre, Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget Vicekommunaldirektøren deltager i økonomiudvalgsmøderne og byrådsmøderne sammen med den resterende del af direktionen og har derudover ansvaret for serviceringen af Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi i samarbejde med den tekniske direktør. Den administrative organisation: Skive kommune har samlet set medarbejdere(opgjort i fuldtidsstillinger). Som nævnt indledningsvist er der en reorganisering af den administrative organisation på vej. En del af baggrunden herfor er en slankning af direktionen fra 6 til 5 medlemmer. Der bliver derfor nedlagt en forvaltning og en direktørstilling. Vicekommunaldirektøren har samtidigt med dette valgt at gå på pension, hvorefter stillingen er blevet ledig men med et udvidet ansvarsområde på baggrund af reorganiseringen. Direktionen har en klart defineret opgavefordeling, der følger forvaltningsstrukturen. I diagrammet nedenfor kan man se hovedtrækkene i den nye administrative organisationsplan. Det er dog vigtigt at understrege, at detailudmøntningen, navngivning af forvaltninger/områder e.t.c. endnu mangler at falde endeligt på plads. side 4

5 HR er en ny stab under vicekommunaldirektøren(har indtil nu været en stab direkte under kommunaldirektøren). Derudover er markedsføring/erhvervsudvikling kommet til fra den nedlagte forvaltning (Erhvervs- og Kulturforvaltningen). MED-systemet fungerer godt, og der er en grundlæggende tillid til, at alle vil kommunens bedste ikke nødvendigvis i enighed men i respekt for hinandens roller. Der er en udpræget uformel stemning på gangene, hvor magtdistance ikke fylder noget imens den gode omgangstone og en fin humor på tværs af organisationen til gengæld fylder meget. Måske er det derfor, at der er et lavt sygefravær og til gengæld en høj trivsel i organisationen. 4. Stabene under vicekommunaldirektøren Stabene har i alt 65 medarbejdere. Fra kommunesammenlægningen og indtil medio maj har stabene økonomi, indkøb og løn og personale været placeret på det gamle rådhus i Breum, men bliver nu samlet med de øvrige stabe i sidste etape af det nye rådhus i Skive. Udgangspunktet for samarbejdet er derfor lidt forskelligt for stabene. Økonomi, løn og personale og indkøb har i samspil med den afgående vicekommunaldirektør haft et relativt tæt samarbejde. IT-afdelingen har været en del af samme portefølje men knap så integreret i samarbejdet som de øvrige 3 stabe også på baggrund af at afdelingen fra kommunesammenlægningen har været placeret på rådhuset i Skive. De sidste 2 stabe har haft hver deres tilknytning tidligere uden for dette regi. Der er derfor helt naturligt brug for at bearbejde samspil og holdfølelse i det nye fællesskab og ikke mindst kitte en ny ledergruppe sammen og at medskabe en stabsfølelse hos de 65 medarbejdere. Der er en tradition for at vicekommunaldirektøren får ansvaret for større projekter der går på tværs af forvaltningerne og det forventes, at det fortsat vil være således. Eksempler på dette har været implementering af det nye rådhusbyggeri samt det kommunale engagement i et stort geotermisk projekt (i dag Skive Geotermi). Økonomisk sekretariat: Økonomisk Sekretariat har 14 medarbejdere herunder en økonomichef og en regnskabsleder - der arbejder i et samspil med decentrale økonomifunktioner i de enkelte forvaltninger. Hovedopgaverne er: Sikring og koordination af økonomisk styring herunder beslutningsgrundlag til direktion, økonomiudvalg og byråd, Support, rådgivning og uddannelse af institutioner, afdelinger og forvaltninger, Koordination af budget, regnskab side 5

6 og budgetopfølgning i forhold til fagforvaltningernes økonomifunktionen samt bogføring/registrering af regnskabets poster. IT-afdelingen: IT-afdelingen har 17 medarbejdere herunder en IT-chef og 2 teamchefer. Hovedopgaverne er: Drift af IT-infrastrukturen, drift af IT- og fagsystemer (de fleste fagsystemer er dog fællessystemer driftet hos KMD), telefoni, support til kommunens IT-brugere, organisatorisk og teknisk implementering af både interne og borgerrettede digitaliseringsprojekter, teknologivalg og rådgivning samt IT-strategier. Løn og personale: Løn og Personale har ca. 15 fuldtidsansatte herunder en løn og personalechef. Der udføres løn- og personaleadministration for 4600 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Skive Kommune, svarende til 6700 personer, inkl. tjenestemandspensionister og familieplejere. Grundlæggende varetages de samlede løn- og personaleopgaver i kommunen herfra, herunder lønforhandlinger, overenskomstfortolkninger samt til/fratrædelser e.t.c. HR og Kommunikation: HR og Kommunikation har 6 medarbejdere herunder en HR-chef. Afdelingens hovedopgaver er; Personalepolitik herunder sundheds- og trivselsstrategi, direktionsbetjening herunder planlægning og afvikling af møder, drift af MED, organisationsudvikling, lederudvikling, medarbejderudvikling herunder kurser og MUS samt intern kommunikation herunder intranet og personaleblad. Indkøbsafdelingen: Indkøbsafdelingen har 4 medarbejdere herunder en indkøbschef. Hovedopgaverne er at koordinere, udbyde og indgå indkøbsaftaler vedr. alle indkøb af varer og tjenesteydelser som går på tværs af kommunen i samarbejde med de respektive forvaltninger, afdelinger, institutioner m.v. samt formidling af disse aftaler via kommunens elektroniske e- handelsløsning, oplæring af decentrale indkøbere i brug af aftalerne samt generel rådgivning om regler vedrørende indkøb Markedsføring og erhvervsudvikling: Markedsføring og Erhvervsudvikling har 7 medarbejdere herunder 1 chef og 2 tidsbegrænsede projektmedarbejdere. Afdelingen er blevet udskilt fra en kultur og markedsføringsafdeling og får følgende hovedansvarsområder: Erhvervsudvikling - herunder udarbejdelse af erhvervspolitikken og resultatkontrakt med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, den kommunale markedsføring, det administrative ansvar for Skive Kommunes Vækstpulje, tilrettelæggelse af kommunale events samt overordnet ansvar for koordinering af ekstern kommunikation herunder hjemmeside og designlinje side 6

7 Forventningerne 5. Vicekommunaldirektørens ansvar generelt Vicekommunaldirektøren indgår i direktionen, der har det overordnede administrative ansvar for Skive Kommune. Hun/han varetager ledelsen af 6 afdelingschefer i de ovenfor nævnte stabe og har ansvaret for at koordinere aktiviteterne i disse stabe samt at sikre stabenes positive samspil med de 3 fagforvaltninger. Vicekommunaldirektøren skal derudover: bistå kommunaldirektøren i rådgivning og betjening af Økonomiudvalget samt Byrådet være den der på direktørniveau er ansvarlig for kommunens økonomistyring på tværs. være garanten for udmøntning af politiske beslutninger på stabenes område være overordnet ansvarlig for stabenes overordnede budgetlægning, økonomistyring, opfølgning og dokumentation være med til at sikre fastholdelse og rekruttering af dygtige afdelingschefer og skabe gode betingelser for ledelsesudvikling af disse aktivt arbejde med udviklingen af stabenes medarbejdere sikre trivsel blandt medarbejderne på stabenes område generelt Det forventes, at vicekommunaldirektøren balancerer stabschefernes behov for ledelsesrum med en ægte og levende nysgerrighed og interesse for stabenes virke. Man skal opleves som nærværende, interesseret og engageret, og man skal have lyst til at engagere sig i de faglige udfordringer, der fylder noget i stabens hverdag. Man kan ikke alene svæve over vandene. Vicekommunaldirektøren skal være en del af direktionens udadvendte profil i forhold til erhvervslivet. Det sker direkte i form af det formelle ansvar for koblingen til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, men det forventes også, at man påtager sig en løbende aktiv rolle i udviklingen af samspil og projekter. Endelig indgår man i en task-force, hvor kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og den tekniske direktør er key-accountmanagers for en række større virksomheder, der dermed har en fast kontaktperson i den overordnede kommunale ledelse. side 7

8 6. Vicekommunaldirektørens opgaver på kort sigt Vicekommunaldirektøren skal på kort sigt (indenfor det første år) vie sin opmærksomhed til at: lede efter synergierne mellem de tilknyttede stabe men også være modig og italesætte de nødvendige organisatoriske udviklingstiltag udvikle chefgruppen i stabene fra bunden så det bliver en ledergruppe, der udvikler fælles kompetencer og ikke bare bliver et mødeforum fastholde den meget kompetente økonomistyring kommunen har opbygget herunder at sikre formidlingen af økonomistyringsdagsordenerne imellem stabe og politisk ledelse være en medspiller og udvikler af samspillene med erhvervslivet i kommunen herunder aktiv deltager i netværk være en aktiv og humørfyldt medspiller i direktionen herunder at byde ind med inspiration og hjælp til direktørkollegerne og evne at modtage hjælp fra de samme bidrage til at sikre rettidig og kompetent betjening af de politiske udvalg 7. Baggrund/ledererfaring Det forventes, at man har ledelseserfaring, hvor man har vist, at man kan rykke en organisation positivt fremad. Den helt overordnede nysgerrighed i forhold til kandidaterne retter sig imod niveau og talent for ledelse. Vi går efter evner, der er markant over gennemsnittet her. Man behøver ikke nødvendigvis have en lang ledelsesmæssig erfaring, men det vil være en styrke at have prøvet at lede andre ledere. Erfaringerne kan være fra en del af det faglige felt, der udgør stabene men det er ikke nogen nødvendig forudsætning. Der vil dog være en forventning om, at man har talflair på godt niveau. Man skal kunne indgå i formidlingen og oversættelsen i budget- og økonomistyringsprocesserne uden at man behøver at være én, der skal kunne gå ned i den enkelte detalje. Det er der dygtige folk, der tager sig af. Men politikere, direktion og forvaltninger skal bydes kvalificeret med- og modspil på denne bane og det er noget, vicekommunaldirektøren forventes at indgå i. Derudover bør man have et godt IT-niveau, så man kan indgå i sparring og udvikling af f.eks. digitaliseringsdagsordenen. Det er som direktør i en kommune en klar fordel at have prøvet, hvad det vil sige at have arbejdet i en politisk styret organisation. Det er dog her vigtigt at tilføje, at det politiske klima i Skive er så fint og kollegerne i direktionen så drevne på denne bane - så det ikke er en nødvendig forudsætning for at kunne søge jobbet, at man har denne erfaring. side 8

9 Det er en fordel at kende til de betingelser, erhvervslivet arbejder under. Det kan være opnået direkte via ansættelser eller qua samspil med erhvervslivet og dets repræsentanter. I forlængelse af dette vil branding af Skive Kommune blive et tema, man vil skulle kunne forholde sig kvalificeret til. Der forventes en uddannelse på et godt som udgangspunkt akademisk niveau. Det kunne være f.eks. en samfundsvidenskabelig/økonomisk uddannelse, men det allervigtigste er,at man har udvist en uddannelsesmæssig nysgerrighed, så den samlede uddannelsespakke giver det nødvendige fundament for en stilling på dette niveau. Det er derudover en fordel, hvis man kender til samarbejdet med medarbejderne i de formelle organer (MED) og har en ægte respekt for de roller, de forskellige har i dette system. Vicekommunaldirektøren forventes endelig at være et ordentligt menneske, der på den ene side har det analytiske og ledelsesmæssige niveau der skal til for at kunne være direktør, men på den anden side ikke har brug for at se sig selv som en med stjerner på skuldrene. Der skal være en god optimistisk stemning og virkelyst omkring én, og en omgængelighed der gør, at andre har lyst til at være sammen med vedkommende. Skive Kommune har intet problem med, at folk har en karriere, men vi vil ikke lægge skjul på, at man som ansøger bør have et mindst et 4 års sigte, når man søger denne stilling. Man skal ville Skive og indgå naturligt i de aktiviteter, der skaber udvikling og samarbejde i Skive Kommune. Det er derfor vigtigt, at man har en privatadresse der giver mulighed for at tilgodese disse behov. Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: stærke kommunikative evner der bringer dagsordenerne ud over rampen indadtil som udadtil evnen til at skabe mål og retning der er så tydelig, at der kan arbejdes hen imod den det at kunne konfrontere positivt troværdighed sammenhængen imellem det man siger, og det man gør humor der skal mindst være en god portion selvironi en dygtig og ambitiøs holdspiller en der er god til at spille de andre gode og fastholde fokus på fælles mål og resultater en værdibærer og rollemodel for den fælles kultur empati og situationsfornemmelse side 9

10 det at kunne tage initiativer og føre dem i mål tydelighed man må gerne være klar i mælet og også turde være fast og bestemt, når det er nødvendigt Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne på tlf eller eller Kommunaldirektør Per Mathiasen på tlf eller Under de 2 samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med kommunaldirektør Per Mathiasen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: Økonomiudvalget Kommunaldirektør Per Mathiasen Børne- og familiedirektør Per Nors Økonomichef Jens Jørgen Iversen Medarbejderrepræsentant Bill Pharsen Medarbejderrepræsentant Jørgen Christensen Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. side 10

11 Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde 10. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er sekretær Marianne Jessing er tovholder på ansættelsen. Marianne Jessing kan træffes på tlf Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 10. april 2012 kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 12. april 2012 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til 6 ansøgere den 16. april 2012 kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles med chefkonsulent Jens Kaptain den 17. april Testen tager ca. 2 timer. 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere den 23. april side 11

12 11. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye vicekommunaldirektør kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye vicekommunaldirektørs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med vicekommunaldirektøren og kommunaldirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Marts 2012 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning

Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning 03.12.2013. Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning Job- og personprofil Baggrund Skive Kommune søger en ny direktør til Teknisk Forvaltning. Skive Kommune Skive er historisk en

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Skolechef til Frederikssund Kommune

Skolechef til Frederikssund Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Frederikssund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit

JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit JOB- OG PERSONPROFIL for direktør til Stevns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit 1. Stevns Kommune 2. Stillingen som direktør 3. Direktørens ansvar generelt 4. Direktørens opgaver

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Ikast-Brande Spildevand A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Spildevandschef i Ikast-Brande Spildevand A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Nationalparkchef, Skjoldungernes Land Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen...

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Skolechef til. Aabenraa Kommune

Skolechef til. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa Kommune 4. Skoleområdet

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Genopslag Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2.

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Teknik og Kultur har søgt nye udfordringer som direktør for

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune, Direktør for Børn & Skole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Børn & Skole i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015 Allerød Kommune Rekruttering af direktør 9. august 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne...

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne... Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Ringsted

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Rammer og perspektiv... 2. 1.Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Sønderborg Kommune... 3. 4. Økonomistaben... 4

Rammer og perspektiv... 2. 1.Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Sønderborg Kommune... 3. 4. Økonomistaben... 4 Økonomichef til Sønderborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Rammer og perspektiv... 2 1.Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Sønderborg Kommune... 3 4. Økonomistaben...

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense Kommune 4. Skolechefens område

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus Social-

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark. Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark. Stillingen er genopslået på baggrund af, at vi ikke fandt den rette i første omgang. Region Syddanmark har valgt at samarbejde

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Aabenraa

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene...

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af 2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik Denne job- og personprofil

Læs mere

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune

Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse. Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Sundhed & Forebyggelse Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Aabenraa

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 Job- og personprofil Leder af Kommunal Drifts, Vækst og Bæredygtighed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune Denne job- og personprofil

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingschef til Plan og Support i Skive Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingschef til Plan og Support i Skive Kommune Skive Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingschef til Plan og Support i Skive Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Thisted Kommune Side 2 af 8 Job- og personprofil for Økonomichef

Thisted Kommune Side 2 af 8 Job- og personprofil for Økonomichef Thisted Kommune 1. juli 2016 Thisted Kommune Side 2 af 8 1 Indledning Thisted Kommune med ca. 44.000 indbyggere og ca. 4.500 ansatte skal have ny økonomichef med ansvar for økonomi og løn, idet den tidligere

Læs mere

Direktør i Dragør Kommune

Direktør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Job- og personprofil Direktør i Dragør Kommune Dragør Kommune ønsker at sikre den politiske

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 20.december 2007 1. Indledning Struer Kommune søger ny kommunaldirektør, da den nuværende gennem 18 år har valgt at gå på pension. Struer Kommune

Læs mere

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet 10. august 2015 1. Indledning Frederikssund Kommune søger en fagchef til Byrådssekretariatet. Det er et spændende

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Herning Kommune er kendetegnet ved kreativitet, innovation, individualitet og mangfoldighed. Vi tør tænke nyt og handle på nye måder. Vi har

Læs mere

Økonomi- og IT-chef Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune

Økonomi- og IT-chef Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune Økonomi- og IT-chef Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen Februar

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Job- og personprofil Afdelingschef for Kultur og Fritid

Job- og personprofil Afdelingschef for Kultur og Fritid Job- og personprofil Afdelingschef for Kultur og Fritid Indledning Vesthimmerlands Kommune ønsker at genbesætte stillingen som afdelingschef til Kultur og Fritid, da nuværende afdelingschef går på pension.

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Borger Kontakt 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en ny ramme

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Lederudviklings- og rekrutteringskonsulent

Lederudviklings- og rekrutteringskonsulent Job- og personprofil Lederudviklings- og rekrutteringskonsulent Borgmestersekretariatet og HR 1 1. Indledning Vores lederudviklings- og rekrutteringskonsulent gennem snart 5 år har fået nyt job. Derfor

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere