Åbent referat til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud: Carsten Fuhr Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Indkøb af ny indsatslederbil til Tårnby Brandvæsen Navneændring til Amagerhallerne Valg af energirenoveringstiltag for Udvidede åbningstider på Vestamager Bibliotek fra 1. oktober Forrentning af bankindestående - LUKKET SAG Lejere til Iværksættertårnet Etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune Ressourcer til kompensation for tabt undervisning under lockouten - LUKKET SAG Indhentelse af lægeligeoplysninger - LUKKET SAG Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Anmodning om orlov - LUKKET SAG Anmodning om orlov - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Budgetnotat af 14. juni LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/11032 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Carsten Fuhr BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 2

4 2. Indkøb af ny indsatslederbil til Tårnby Brandvæsen Åben sag Sagsnr.: 12/9512 Sagsansvarlig: pja.tf Afbud: Carsten Fuhr RESUMÉ I fortsættelse af udbud til indkøb af ny indsatslederbil godkendt på Økonomiudvalgets møde den , fremsendes ny indstilling for godkendelse af indkøb. Der indkom i tilbudsfasen ingen tilbud, hvorfor tildelingsproceduren blev bragt til ophør den Efterfølgende blev kravspecifikation fra udbuddet fremsendt til 3 potentielle leverandører med anmodning om tilbud på levering af ny indsatslederbil. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brandvæsenet har modtaget tilbud fra Mercedes, Audi og Volvo, der alle lever op til tidligere godkendte udbudsmateriale. De tilbudte køretøjer vurderes alle at være driftssikre med gode og sikre køreegenskaber samt et højt sikkerhedsniveau. Tilbud: Mercedes Benz ML 250 cdi, sort farve samt udstyr specificeret i tilbud. Pris uden afgift og moms ,00 kr. Audi Q5 3,0 TFSI Quattro, metalfarvet samt udstyr specificeret i tilbud. Pris uden afgift og moms ,00 kr. Volvo XC 60 3,0 T6 AWD Momentum, rød farve samt udstyr specificeret i tilbud. Pris uden afgift og moms ,00 kr. Foliebehandling af Mercedes og Audi i brandvæsenets røde farve koster kr. Brandvæsenet forestår opbygning med udrykningssignaler, radioterminaler, el- og ladeudstyr. Opbygning og placering af informationsmateriealer/systemer forudsættes udført af specialistværksted, da der udføres indgreb i bilens computersystemer. Audi Q5 3,0 TFSI Quattro lever fuldt ud op til kravspecifikationen og vil være billigst i indkøb inkl. foliebehandling. ØKONOMI Til indkøb af ny indsatslederbil er der frigivet kr. til konto nr Audi Q5 3,0 TFSI Quattro ,00 kr. 3

5 Rød foliebelægning ,00 kr. Staffering 5.000,00 kr. Opbygning anslået til: Udrykningssignaler ,00 kr. El, ladesystemer, radioanlæg Opbygning/inventar ,00 kr. Vinterhjul ,00 kr. I alt ,00 kr ,00 kr. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning, Brandvæsenet, indstiller til Økonomiudvalget, at der indkøbes en Audi Q5 3,0 TFSI Quattro der opbygges som indsatslederbil for Tårnby Brandvæsen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ny indsatslederbil til Tårnby Brandvæsen /13 2 Åben Kravspecifikation for ny indsatslederbil til Tårnby Brandvæsen, P /13 3 Åben Tilbud Audi/SMC - Tårnby Brandvæsen - Audi Q pdf /13 4 Åben Tilbud Mercedes Benz, ML 250.pdf /13 5 Åben Mercedes M-Class brochure W166_1111_02.pdf /13 6 Åben Volvo 2014, xc60_brochure_my14.pdf /13 7 Åben Audi Q5 brochure 2012_08.pdf /13 8 Åben Tilbud udrykningsudstyr indsatsledervogn - Tårnby Brandvæsen / pdf 9 Åben Volvo XC60 - Endelig tilbud i word, Tårnby Brandvæsen.docx /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 3. Navneændring til Amagerhallerne Åben sag Sagsnr.: 08/10827 Sagsansvarlig: hts.tf Afbud: RESUMÉ Renoveringen af facaden på Amagerhallen er slut, og der skal opsættes nyt bygningsskilt. Der foreslås i den forbindelse en navneændring fra Amagerhallen og Travbanehallen til Amagerhallerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Amagerhallen og Travbanehallen fungerer i hverdagen som en samlet hal. Navnene på hallerne giver ofte grobund for store misforståelser, idet den oprindelige travbanehal i virkeligeheden er Amagerhallen. Der er ind imellem henvendelser fra folk, der tror, der findes en decideret travbane. En navneændring til Amagerhallerne vil være mere korrekt. Den historiske del kan dermed alene tilskrives Travbaneparken. Navnet Amagerhallerne vil herefter opsættes på den nye røde facade med hvide bogstaver. Hver bygning betegnes med henholdsvis Hal 1(den gamle Amagerhal), og Hal 2 (den gamle Travbanehal). INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget overfor Bygge- og Ejendomsudvalget anbefaler, at betegnelsen Amagerhallen og Travbanehallen ændres til Amagerhallerne. /BGR: BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Oversendes til Økonomiudvalget til endelig afgørelse. Udvalget anbefaler de nuværende navne bibeholdt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Nuværende navne bibeholdes. 5

7 4. Valg af energirenoveringstiltag for 2013 Åben sag Sagsnr.: 12/9113 Sagsansvarlig: hts.tf Afbud: RESUMÉ Bygge- og Ejendomsudvalgets besluttede på dets møde den 11. september 2012, at der skal undersøges en række ejendommes potentiale for energirenovering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De udvalgte ejendomme er nu undersøgt, og der er fremkommet forslag på projekter for i alt 147 mio. kr. Den samlede beregnede besparelse er 3.9 mio. kr./år. De 12 undersøgte ejendomme udgør ca. 30 % af det samlede bygningsdriftsareal. Forholdsmæssigt er potentialet for energirenovering dermed på omkring 250 mio. kr. Gennemgangene har udmundet sig i et idékatalog for hver ejendom, opdelt i særskilte forslag. Forslagene er opdelt i kategorier alt efter hvor store besparelser, der kan opnås, mere komfort eller bedre sikkerhed for brugerne. Teknisk Forvaltning har på baggrund af idékataloget foretaget en prioritering og har udarbejdet en samlet liste med de projekter, som forventes at give den største helhedsmæssige gevinst. Der er ud over lavere energiforbrug også skelet til den enkelte bygnings tilstand, således at tiltag med både energimæssige gevinster samt nedslidte eksisterende bygningsdele prioriteres først. Yderligere foreslår Teknisk Forvaltning at samle tiltag, for eksempel at varmeanlæg gennemføres som en helhedsløsning. Tiltag, som ikke umiddelbart har et stort afkast, foreslås udført i sammenhæng med det primære tiltag, så anlægget som et hele fremstår renoveret. Enkelte tiltag og bygninger skiller sig ud, herunder Kastrup Skøjtehal. Der er samlet foreslået investeringer for 8,6 mio. Under den eksisterende skøjtebane er der på grund af manglende isolering opbygget en frossen pude af jord. Derfor kan enkelte tiltag som eksempelvis isolering af banelegemet have store konsekvenser for de eksisterende konstruktioner, da en optøning af jorden kan give skader, idet konstruktionerne er opført efter banen er etableret. Skøjtebanen er oprindelig opført som en udendørsbane i 1950 erne. Et forslag fra ekstern rådgiver er at rive skøjtehallen ned og genopføre en mere tidssvarende bygning. Prisen for opførelse af en ny skøjtehal indeholdende omklædningsog klubfaciliteter skønnes til 68 mio. kr. Det fremgår af beregninger, at nutidsværdien af besparelsen vil være ca. 18 mio. kr. Nettoudgiften for en nyopførelse vil således være 50 mio. kr. Såfremt denne løsning vælges, bortfalder de prioriterede tiltag for Kastrup Skøjtehal og alternativ for 2014 vælges. Der er regnet med uforudsigelige udgifter på 15 %, da der erfaringsmæssigt dukker overraskelser op, når eksisterende konstruktioner åbnes. Den afsatte sum kan ikke forventes at indeholde fund af eksempelvis PCB. 6

8 De foreslåede arbejder udbydes i opdelte funktionsudbud for de enkelte ejendomme. ØKONOMI Der er afsat 20 mio kr. i 2013 og 20 mio. kr. i 2014 til energirenovering. Der tidligere er frigivet 1 mio. kr. til brug af den nødvendige rådgiverbistand i Prioriteringerne: 2013 Bygning Investering Besparelse Tilbagebetalingstid 1 Tårnby Rådhus Korsvejens skole Plejehjemmet Pyrus allé Plejehjemmet 4 Løjtegårdsvej Randkløve Allé Tårnby Stadion Amagerhallerne Uforudsigelige 15% Bygning Investering Besparelse Tilbagebetalingstid 8 Skøjtehallen Løjtegårdsskolen Ungdomsskolen Skelgårdsskolen Vaskeanlæg Uforudsigelige 15% Alternativ, såfremt skøjtehal fravælges 8 Rådhuset, ventilation Løjtegårdsskolen Ungdomsskolen Skelgårdsskolen Vaskeanlæg Uforudsigelige 15%

9 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at det drøftes, hvorvidt der skal bygningrenoveres på Kastrup Skøjtehal - at den prioriterede liste anbefales overfor Økonomiudvalget som grundlag for det videre arbejde. - at der frigives 19 mio. kr. til konto nr /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Amagerhallen energirenovering.xlsx /13 2 Åben Ungdomsskolen Idékatalog rettet.xlsx /13 3 Åben Skelgårdsskolen, energirenovering.xlsx /13 4 Åben Rådhuset, Energirenovering.xlsx /13 5 Åben Randkløve Allé 43-45, energirenovering.xlsx /13 6 Åben Plejehjemmet Løjtegårdsvej, energirenovering.xlsx /13 7 Åben Plejehjem - Pyrus Alle, Idékatalog.xlsx /13 8 Åben Løjtegårdsskolen, Idékatalog.xlsx /13 9 Åben Korsvejens skole, Idékatalog.xlsx /13 10 Åben Tårnby stadion energirenovering NY.xlsx /13 11 Åben Kastrup skøjtehal energirenovering rev NY xlsx /13 12 Åben Frigivelse af midler til energirenovering i /13 13 Åben Overordnet beskrivelse af Teknisk Forvaltnings prioritering af de /13 enkelte tiltag 14 Åben Samlet liste med prioriterede tiltag XLSX /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, idet Kastrup Skøjtehal ikke bygningsrenoveres. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt for så vidt angår 2013 minus Tårnby Rådhus. Der ønskes en forklaring på, hvorfor man har prioriteret Tårnby Rådhus højere end Løjtegårdsskolen. Ny sag vedrørende 2014 fremsendes til efteråret. Skøjtehallen medtages ikke. 8

10 5. Udvidede åbningstider på Vestamager Bibliotek fra 1. oktober Åben sag Sagsnr.: 13/13983 Sagsansvarlig: sol.uk Afbud: RESUMÉ I henhold til beslutning i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget blev der pr. 1. september 2012 indført nye udvidede åbningstider på Hovedbiblioteket. I sagsfremstillingen blev det anført, at et forslag til udvidede åbningstider på Vestamager Bibliotek ville blive fremsendt i forbindelse med ombygningen af dette. I Tårnby Kommunebibliotekers handlingsplan for 2013 godkendt i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 20. november 2012 er det ligeledes anført, at åbningstiderne på Vestamager Bibliotek skal udvides i forbindelse med ombygningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Eksisterende åbningstider på Vestamager Bibliotek Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Forslag til nye åbningstider gældende fra den 1. oktober 2013 Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Forslaget, der indebærer en udvidelse på 15 timer om ugen eller ca. 47 %, blev godkendt i bibliotekets samarbejdsudvalg uden bemærkninger den 20. februar 2013 (referat vedlægges). 9

11 ØKONOMI Åbningstidsforslaget, der afvikles med den eksisterende personaleresurse med øget differentiering af bemandingen, vil koste under kr. til forskudstidstillæg. Denne udgift kan afholdes inden for den lønsum der er afsat i Budget 2013 og i årene fremover. Åbningstidsforslaget har været forelagt Teknisk Forvaltning i forhold til justering af rengøringsarbejdet. Teknisk Forvaltning, Rengøringsafdelingen oplyser, at der grundet nedlæggelse af depoter, halvering af kontorareal samt nedlæggelse af stort mødelokale bliver flere borger m2 at rengøre. Det bliver til en skønnet årlig merudgift på ca kr., som Rengøringsafdelingen kan afholde over driftsbudgettet, såfremt rengøringskontiene for Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek vurderes under et.. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at /SHJ forslaget om udvidelse af åbningstiderne på Vestamager Bibliotek godkendes gældende fra den 1. oktober 2013 sagen oversendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse af økonomi- og personaledelen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til Handlingsplan /13 2 Åben Udvidede åbningstider på Tårnby Kommunebiblioteker fra foråret / Åben SU-referat fra den 20. februar /13 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget til endelig afgørelse. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 6. Forrentning af bankindestående - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/231 Sagsansvarlig: jse.of Afbud: Carsten Fuhr 11

13 7. Lejere til Iværksættertårnet Åben sag Sagsnr.: 06/340 Sagsansvarlig: cni.of Afbud: Carsten Fuhr RESUMÉ På Økonomiudvalgets møde 8. maj 2013 godkendte udvalget vilkår for leje af kontorpladser i Iværksættertårnet, som åbner den 1. juli Udvalget blev samtidig orienteret om, at udvalget ville bedt om at godkende lejere til Iværksættertårnet i takt med at disse meldte sig. To virksomheder har foreløbig meldt sig som interesseret lejere. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Iværksættertårnet har gennemgået en omfattende renovering, og er nu klar til at åbne dørene for lejere fra den 15. juni Forvaltningen har annonceret efter lejere gennem den seneste måned. Forvaltningen har indtil videre modtaget henvendelser fra to virksomheder, som ønsker at leje kontorer i Iværksættertårnet. Amager Have og Anlæg I/S af 2012 med cvr. nummer har tilkendegivet, at virksomheden ønsker at leje et kontor fra 1. juli 2013 Øens Arkitekter cvr. Nummer har tilkendegivet, at virksomheden ønsker at leje et kontor fra 15. august Bag virksomheden Amager Have og Anlæg I/S står Bjarne Hansen, Arnborgvej 5, 2770 Kastrup. Udover ejeren er der én ansat i virksomheden. Det er oplyst, at anlægsgartnervirksomheden vil benytte kontoret til administrative opgaver, såsom regnskaber og kundekontakt mv. Bag virksomheden Øens Arkitekter står Nina Yazgur, Vedbøl Alle 12, 2770 Kastrup. Det er ligeledes oplyst, at lejemålet ønskes benyttet til administrative opgaver. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at godkende virksomheden Amager Have og Anlæg I/S som lejer i Iværksættertårnet fra den 1. juli 2013, og 12

14 at godkende virksomheden Øens Arkitekter som lejer i Iværksættertårnet fra den 15. august Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt idet det er oplyst, at Amager Have og anlæg I/S alligevel ikke ønsker at indgå lejemålet. 13

15 8. Etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cni.of Afbud: Carsten Fuhr RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på mødet den , at etablere iværksætterfaciliteter på 4. sal i vandtårnet på Oliefabriksvej Der blev samtidig godkendt et projektforslag for ombygningen og indretningen, og foreløbig frigivet kr. til arbejdet. Ombygningsarbejdet er forløbet planmæssigt og det forventes at være afsluttet inden udgangen af juni måned, således at indflytning kan ske fra Det har under ombygningen vist sig nødvendigt at udføre forskellige ekstraarbejder. Der er derfor behov for at få bevilget/frigivet yderligere kr. til projektet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De nødvendige ekstraarbejder er følgende: Flytning af rengøringsrum for hele bygningen fra 4. sal til nyindrettet rum i stueetagen, hvilket gjorde det muligt at etablere et ekstra iværksætterkontor på 4. sal. Udgift kr. Ekstra el-arbejde til etablering af bedre belysning i samtlige rum, etablering af netværksstrøm til printer, udskiftning af gamle stikkontakter og omlægning af elinstallationer i køkken. Udgift kr. Montering af solfilm på vinduerne. Udgift kr. Udskiftning af linoleum i køkken og kontor i tidligere rengøringsrum. Udgift kr. Reparation af lofter samt ekstraarbejde i forbindelse med etablering af handicaptoilet. Udgift kr. Maling af mellemgang samt døre til trapper, elevator og toilet. Udgift kr. Ovennævnte arbejder er udført. Ved besigtigelse i forbindelse med færdiggørelse af ombygningen, er det konstateret at det gamle linoleumsgulv fremtræder meget slidt, med sorte mærker der ikke kan fjernes, samt huller flere steder. Udskiftning af yderligere gammel gulvbelægning vil koste kr. Arbejdet er ikke igangsat. På grund af de mange brugere af ejendommen (hjemmeplejen, rengøringskontor, flere foreninger, kommende iværksættere m.fl.) er de eksisterende parkeringsforhold ikke optimale. Det skal derfor foreslås, at der nu eller på et senere tidspunkt, indrettes flere permanente parkeringspladser på området. Dette kan ske ved at nedlægge en tidligere boldbane, som blev brugt da der var fritidsklub i vandtårnet. Boldbanen er ikke vedligeholdt og redskaberne er i stykker. Området er kun delvist indhegnet, således at 14

16 der i dag sker tilfældig parkering på området. Nedtagning af trådhegn, reparation af asfalt og opmærkning af parkeringsbåse m.v. kan udføres for kr. ØKONOMI Ombygningen og indretningen af lokaler til iværksætterfaciliteter har indtil videre beløbet sig til ca kr. Herudover er der behov for udskiftning af linoleumsgulv til en udgift på ca kr. Den totale udgift til projektet vil således beløbe sig til ca kr. (etablering af parkeringspladser er ikke medregnet). På Budget 2013 er der afsat en pulje på 2,0 mill. kr. til etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune. Beløbet er afsat som en betinget driftsbevilling. Økonomiudvalget har den , i forbindelse med godkendelsen af det foreløbige projektforslag, besluttet indtil videre at frigive kr. Der er således behov for frigivelse af yderligere kr. til projektet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at frigive yderligere kr. fra konto nr , til etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune, herunder til delvis udskiftning af gulvbelægning. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 9. Ressourcer til kompensation for tabt undervisning under lockouten - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/5873 Sagsansvarlig: ije.uk Afbud: Carsten Fuhr 16

18 10. Indhentelse af lægeligeoplysninger - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1050 Sagsansvarlig: MHY.OF Afbud: Carsten Fuhr 17

19 11. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/4073 Sagsansvarlig: kre.of Afbud: Carsten Fuhr 18

20 12. Anmodning om orlov - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/4050 Sagsansvarlig: MHY.OF Afbud: Carsten Fuhr 19

21 13. Anmodning om orlov - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/4007 Sagsansvarlig: MHY.OF Afbud: Carsten Fuhr 20

22 14. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/13054 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: 21

23 15. Budgetnotat af 14. juni LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3447 Sagsansvarlig: heh.of Afbud: Carsten Fuhr 22

24 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/16139 Sagsansvarlig: mja.of Afbud: Carsten Fuhr 23

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. maj 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 12. juni 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 15. maj 2019 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Ali Qais, Carsten Fuhr, Einer Lyduch,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. januar 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. december 2017 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Onsdag den 14. oktober 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. maj 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 16. maj 2018 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Carsten Fuhr, Einer Lyduch,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. september 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. maj 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 18. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. november 2018 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 13. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Havnen Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. februar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. december 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. august 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. januar 2019 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 19. september 2018 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Henrik Zimino, Ali Qais, Carsten Fuhr, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. februar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2019 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere