Guide til udbud af madordninger på dagpasningsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til udbud af madordninger på dagpasningsområdet"

Transkript

1 udbudsportalen.dk Guide til udbud af madordninger på dagpasningsområdet 26. marts 2009

2 Forord Denne procesguide er udarbejdet i maj måned 2009 i forbindelse med en ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven). Med lovændringen blev kommunerne pålagt at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner. Procesguidens formål er at guide kommunerne igennem en implementering af madordningen. I januar 2010 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance imidlertid en ny aftale om reglerne vedrørende madordningen. Den nye aftale indebærer, at de datoer, der er angivet i denne guide, ikke længere er gyldige. Processen bag udarbejdelse af et udbud er dog uændret, hvorfor guiden stadig kan være en hjælp til de daginstitutioner, der vælger at indføre madordningen i samarbejde med en privat leverandør. Kort om den nye aftale Med den nye aftale har den enkelte daginstitution mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid. Som udgangspunkt er det forældrebestyrelsen, der træffer beslutning om at fravælge madordningen. Kommunalbestyrelsen skal senest d. 31. december 2010 give forældrene mulighed for at træffe beslutning om at fravælge madordningen. I de daginstitutioner, hvor madordningen allerede er indført eller budgetteret igangsat i 2010, skal et eventuelt fravalg af ordningen være gennemført senest d. 30. juni Fristen for hvornår kommunen senest skal tilbyde et frokostmåltid til børn i dagsinstitutioner, er blevet forlænget fra d. 1. januar 2010 til d. 1. august Forligsparternes aftale indebærer, at der skal fremsættes et nyt lovforslag, som forventes vedtaget i maj Udbudsportalen arbejder på en vejledning, der kan hjælpe kommunerne til at håndtere de konkrete situationer, de fremover måtte stå i. Du kan finde mere information om den nye aftale på KL`s hjemmeside: KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ændring i dagtilbudsloven Hvad betyder ændringen? Mulige løsningsmodeller Hvordan findes den optimale løsning? Når det er besluttet, at inddrage en privat producent Hvad siger udbudsreglerne? Annonceringspligten (Tilbudsloven) Hvordan kan man tackle opgaven? Politisk afklaring Hvad skal indgå i løsningen? Inddragelse af samarbejdsudvalg Inddragelse af forældrebestyrelser Kan løsningen findes decentralt? Hvad gælder for selvejende institutioner? Planlægning Intern organisering Kontraktstrategi Annoncen Beskrivelse af opgaven Kvalitetssikring Tildelingskriterier Annonceringen Valg af leverandør Drift Opfølgningsredegørelse til borgerne KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 3

4 1. Indledning Dette notat er udarbejdet af Udbudsportalen. Notatet er tænkt som en hjælp til kommunerne i relation til implementeringen af madordninger, jævnfør ændringen i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) med virkning fra senest den 1. januar Særskilt lægger notatet vægt på at guide kommunerne igennem den proces, der gælder, når madordningerne implementeres i samarbejde med en privat leverandør. En del kommuner er allerede i fuld gang med at implementere ordningen og i flere tilfælde sker implementeringen i samarbejde med en privat leverandør. For disse kommuner har notatet været for længe undervejs, til at de kan få egentlig nytte af det. Disse kommuner har imidlertid været inspirationskilden til notatet, og det er håbet, at de resterende kommuner vil få glæde af det. Notatet vil løbende blive opdateret i takt med de erfaringer, der høstes ved implementeringen af ordningen. Udbudsportalen.dk skal dermed opfordre kommuner m.fl. til at lade deres erfaringer komme til vores kendskab. Udbudsportalen kan kontaktes på 2. Ændring i dagtilbudsloven Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget et ændringsforslag til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Forslaget består af to dele: i. Indførelse af et frokostmåltid i alle daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen og en samtidig justering af loftet for forældrebetaling ii. Ændring af reglerne om fastsættelse af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling til dagtilbud. Det er alene første del af lovændringen, der vil blive berørt i det følgende. 2.1 Hvad betyder ændringen? Senest pr. 1. januar skal der tilbydes et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen. Regeringens formål med lovændringen er at sikre, at alle børn i førskolealderen får et sundt måltid midt på dagen med henblik på at KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 4

5 fremme gode kostvaner, forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære og udvikling. Herudover er det regeringens hensigt, at det fælles måltid mad i daginstitutionen bidrager til at aflaste børnefamiliernes hverdag, idet forældrene ikke længere skal afsætte tid til at smøre madpakker til deres børn i daginstitutionen. Forældrene skal fortsat finansiere frokostmåltidet, idet de opfattes som hovedansvarlige for en sund kost til deres børn. Ordningen skal altså hvile i sig selv ved, at merudgifter bliver modsvaret af merindtægter i form af øget forældrebetaling. Mere konkret er der mulighed for, at kommunen kan hæve forældrebetalingen fra 25 % til 30 % af de budgetterede bruttoudgifter (eksklusiv ejendomsudgifter). Børn, der er omfattet af friplads eller søskenderabat, skal tilbydes maden gratis eller til nedsat pris. Denne udgift skal finansieres af den forhøjede forældrebetaling. Lovændringen er derfor i udgangspunktet tænkt som udgiftsneutral for kommunerne. Det økonomiske grundlag for madordningen afhænger dog naturligt af, hvor store eller små kommunens samlede udgifter til dagtilbud er og er derfor ikke nødvendigvis den reelle udgift. Ifølge Indenrigs- og socialministeriet vil madordningen gennemsnitligt betyde en merbetaling på 300 kr. pr. måned for de børn, der ikke er omfattet af friplads eller søskenderabat. Ordningen er obligatorisk. Heri ligger, at de enkelte forældres eventuelle fravalg af frokostmåltidet ikke medfører en reduktion i egenbetalingen for dagtilbuddet. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og det vurderes, at barnet ikke på forsvarlig vis kan tilbydes et frokostmåltid i daginstitutionen. Dagplejen er endvidere ikke omfattet af lovforslaget, hvilket begrundes i, at kost allerede i dag i praksis er en del af dagplejeydelsen. Links til loven Se hele loven her. Se KL s bemærkninger til lovændringen her, og det samlede høringsnotat her. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 5

6 3. Mulige løsningsmodeller Det er en lokal beslutning, om madordningen skal komme i stand ved egenproduktion i kommunen eller ved brug af en privat udbyder. Dette giver overordnet set kommunerne 3 løsningsmodeller: Tilberedning af maden i institutionen Levering af maden fra et kommunalt fælleskøkken Levering af maden fra en privat producent 3.1 Hvordan findes den optimale løsning? Hver af de ovennævnte 3 løsningsmodeller indeholder en række varianter. Eksempelvis rummer hver løsningsmodel varm såvel som kold mad. Ligeså kan tilberedning i institutionen både betyde, at hver institution producerer deres egen mad, og at udvalgte institutioner producerer nok til at dække kommunens samlede behov. Der vil også være løsninger, der går på tværs eller kombinerer flere af modellerne. Én løsning er for eksempel, at institutionerne står for en mindre grad af egenproduktion mod levering af halvfabrikata fra en privat leverandør. Eller at nogle institutioner producerer maden selv, mens de resterende får den leveret fra fælleskøkkenet. Flere ting afgør, hvilken konkret løsning kommunen finder optimal, eksempelvis: Økonomiske forudsætninger Kapacitet hos kommunens eget produktionskøkken Fysiske forudsætninger, herunder evt. behov for investering eller tilpasning af produktionskøkkener mv. Værdier for det pædagogiske arbejde Lokale kostpolitikker Ønsket serviceniveau Markedsforhold Den politiske drøftelse kan med fordel støtte sig til et oplæg, der beskriver de forskellige løsninger og opstiller dem som alternativer. De økonomiske aspekter har naturligt en central rolle i beskrivelserne. Egenproduktionsløsningerne kan medføre anlægsudgifter helt afhængigt af kommunens lokale forudsætninger. Med henblik på en afdækning af anlægsøkonomien er det en god ide indledningsvist at undersøge: Hvor mange institutioner, der har et køkken KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 6

7 Hvor mange af institutionskøkkenerne, der er modtagekøkkener og i hvilken grad der må efterbehandles Hvor mange af institutionskøkkenerne, der er produktionskøkkener og hvilken type måltider der må tilberedes Hvor mange af produktionskøkkenerne, der har ekstra kapacitet, og hvor stor denne er Hvor mange fælleskøkkener, der er Hvor mange af fælleskøkkenerne, der har ekstra kapacitet, og hvor stor denne er På grund af de fysiske forudsætninger skal det gøres klart, hvad de forskellige løsninger kræver af anlæg eller renovering, herunder hvilke udgifter der følger med. For samtlige løsninger vil der være driftsudgifter. Ved levering af mad fra en privat leverandør er udgiften lig med kontraktsummen. Her udover kan der være udgifter forbundet med håndtering og opbevaring af maden og bortskaffelse af affald/emballage mv. For at give et realistisk bud på kontraktsummen, er det oplagt at lave en lille markedsundersøgelse. Ved egenproduktionsløsninger vil driftsudgifterne være sammensat af madindkøb, løn til køkkenpersonale, elforbrug osv. Oplægget til politikerne bør udover økonomiske forhold behandle, hvilke fordele og ulemper der er ved at vælge den enkelte løsning, set fra såvel en pædagogisk som en kostpolitisk vinkel samt fra relevante andre vinkler. Af hensyn til overskueligheden er det en god ide at holde fast i, at der er 3 alternativer givet ved de 3 overordnede løsningsmodeller. Kombinationsmuligheder og variationer kan behandles indenfor den løsning, de vedrører. En fremstilling af løsningsmodel 1 kan fx se sådan ud: 1) Tilberedning af maden i institutionerne (egenproduktion) Kold mad Varm mad Anlægsudgifter: Etablering af x køkkener X kr. X kr. Forbedring af x køkkener X kr. X kr. Køb af hårde hvidevarer X kr. X kr. I alt X kr. X kr. Årlige driftsudgifter: Vedligehold, hvidevarer X kr. X kr. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 7

8 Forbrug, el og vand X kr. X kr. Løn, køkkendame X kr. X kr. Madindkøb X kr. X kr. I alt X kr. X kr. Fordele/ulemper ved løsning: - Madlavning kan indgå som en pædagogisk aktivitet på lige vilkår med andre aktiviteter - Børnene kan lugte og røre maden og selv være med til at tilberede den - Den kolde mad (madpakke) kan medbringes på udflugter - Det kan være en udfordring at rekruttere køkkenpersonale - Det er nødvendigt at have en alternativ løsning i tilfælde af sygdom (køkkendame) Bemærkninger: - Der vil kunne spares anlægsudgifter svarende til opgradering af x institutioner (+ lønudgifter mv.) såfremt nabolevering inddrages i løsningen - Tilberedning af halvfabrikata er tilladt i samtlige nuværende køkkener med undtagelse af x - Der kan alene afløftes moms af selve madindkøbet Kommunale udbudseksempler Flere kommuner har allerede afdækket deres muligheder, begrænsninger og ønsker for at finde en optimal løsning, jævnfør ovenstående. Se eksempler fra - Århus Kommune her - Rebild Kommune her - Silkeborg Kommune her. Der kan også genereres inspiration på KL s hjemmeside om madordninger. Hjemmesiden findes under "Børn og unge" på Fødevarekrav Angående registrering af daginstitutionskøkkener og de indretningsmæssige krav til køkkenerne henvises til fødevarestyrelsens hjemmeside, som findes her. I øvrigt henvises til diverse love og regulativer for affaldshåndtering og til arbejdstilsynets krav til arbejdspladsens indretning og arbejdets udførelse. 4. Når det er besluttet, at inddrage en privat producent I det følgende er blikket rettet mod den situation, hvor løsningen involverer en privat leverandør. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 8

9 Der ses dog bort fra situationen, hvor den private part alene står for leverance af råvarer til egenproduktion (fuldfabrikata) i institutionen. Indkøb af råvarer er et almindeligt varekøb, der afhængigt af tærskelværdien er underlagt Udbudsdirektivet. Mange kommuner har i forvejen rammeaftaler for indkøb af fødevarer som eventuelt kan bruges. Fokus i nedenstående er således de løsningsmodeller, der omfatter levering af halv- eller fuldfabrikata fra en privat producent til hele kommunen eller dele af den. 4.1 Hvad siger udbudsreglerne? Etablering af madordning ved brug af en ekstern leverandør betyder reelt køb af to ydelser: madproduktion og transport. Indkøb af madordninger er som udgangspunktet omfattet af de mindre restriktive udbudsregler i Tilbudsloven (se nedenfor). Det skyldes, at madproduktion efter Udbudsdirektivet er opgjort som en såkaldt Bilag IIB ydelse, der ikke er omfattet af normal EU-udbudspligt. Såfremt madproduktion og transport udbydes hver for sig, skal man være opmærksom på, at transportdelen i sig selv er EU-udbudspligtig. Vælges et samlet indkøb af de to ydelser, vil det være den tungeste ydelse ud fra en økonomisk betragtning, der dikterer reglerne. Fordi madproduktionen formentligt vil udgøre den primære del af kontraktsummen, vil indkøbet alene skulle følge reglerne i Tilbudsloven samt naturligvis almindelige EU-retslige bestemmelser såsom ligebehandling mv. Der er naturligvis ikke noget i vejen for at følge procedurerne i EU s udbudsdirektiv, men det er ikke et krav. Dog bør man være opmærksom på, at man således afskærer sig selv for retten til forhandling og at man skal overholde de tidsfrister, der er angivet i Udbudsdirektivet Annonceringspligten (Tilbudsloven) Ifølge Tilbudsloven skal indkøb på over kr. annonceres. Annonceringspligten indebærer, at myndigheden som minimum offentliggør en annonce, der indeholder følgende: En beskrivelse af opgaven Tildelingskriterier Evt. krav til tilbudsgiveren Kontaktperson KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 9

10 Tidsfrist Annonceringen er en konkurrenceudsættelse, men ikke et formelt udbud. På samme vis er annoncen ikke et egentligt udbudsmateriale. Grundet det sammenlignelige indhold, vil ordene annonce og udbudsmateriale dog blive brugt i flæng i det følgende. Annonceringspligten indebærer ingen regler omkring proceduren. Proceduren skal dog stadig tilrettelægges, så de interesserede virksomheder har mulighed for at gennemskue processen og fx kontrollere, om tilbudsgiverne bliver behandlet lige. Her udover vil det være en god hjælp for kommunen selv, hvis opgaven gribes systematisk an. I det følgende gives et forslag til, hvordan processen kunne se ud, og hvad den bør indeholde. Forslaget følger på relevante punkter strukturen og indholdet fra udbudsportalens TRIN FOR TRIN, som er en vejledning i gennemførelse af udbud. Se mere på 4.2 Hvordan kan man tackle opgaven? En udbuds- eller konkurrenceudsættelsesproces kan inddeles i følgende seks faser: 1. Politisk afklaring 2. Planlægning 3. Annoncen (udbudsmaterialet) 4. Annonceringen (udbudsrunden) 5. Valg af leverandør 6. Drift og opfølgning Hver fase indeholder en række trin, dvs. nogle emner, der skal træffes beslutning om. I Udbudsportalens vejledning TRIN FOR TRIN handler fase 1 om de generelle overvejelser Kommunalbestyrelsen skal gøre sig i relation til udbud og konkurrenceudsættelse. Her vil fasen konkret være vendt mod opgaven med etablering af madordninger. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 10

11 4.2.1 Politisk afklaring Hvad skal indgå i løsningen? Den politiske drøftelse af løsningsmodeller (jf. 3.1), kan eventuelt suppleres med en drøftelse om, hvorvidt det vil være en fordel at indføre madordninger andre steder end de krævede, fx skoler. Ligeledes kan det drøftes om madordningen skal være mere omfattende, end loven kræver. Ifølge ændringen i dagtilbudsloven kan Kommunalbestyrelsen fx beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Der kan desuden tages stilling til, om der vil være fordele i, at pædagogerne spiser med mod en egenbetaling. Inddragelse af samarbejdsudvalg Den politiske drøftelse af løsningsmodeller bør, og skal i visse tilfælde, inddrage inputs fra de relevante interessenter. Først og fremmest er kommunen forpligtet til at inddrage samarbejdsudvalget inden en beslutning om konkurrenceudsættelse, hvis beslutningen har arbejds- og personalemæssige konsekvenser. Oftest vil etablering af en madordning gennem konkurrenceudsættelse ikke medføre den slags konsekvenser, idet kommunens varetagelse af opgaven er født med lovændringen. Imidlertid kan der være institutioner, der i dag har etableret en madordning via ansættelse af en køkkendame. Såfremt konkurrenceudsættelsen omfatter disse allerede etablerede ordninger skal samarbejdsudvalget have medindflydelse på de vilkår, der besluttes i forhold til køkkenpersonalet. Hvis udbuddet kan føre til overdragelse af køkkenpersonalet til den private leverandør, skal kommunen yderligere være opmærksom på, hvordan man håndterer en virksomhedsoverdragelse. Det er op til kommunalbestyrelsen, hvor udstrakt inddragelsen af samarbejdsudvalget i øvrigt skal være. Ligeså er det strukturen i den enkelte kommunes samarbejdsudvalg og opgavens omfang der afgør, hvilket konkret udvalg det vil være relevant at inddrage. Men et lokaludvalg på børneområdet vil givetvis være dækkende. Inddragelse af forældrebestyrelser Der skal tages stilling til, hvorledes inddragelsen af forældre og/eller forældrebestyrelser skal se ud. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 11

12 Om end forældrene sandsynligvis er orienteret fra anden side, kan det være en god ide indledningsvist, at orientere dem om lovændringen og dens umiddelbare konsekvenser. Samtidig kan det nemlig oplyses, hvornår og i hvilken grad forældrene vil blive inddraget, så processen er gennemsigtig. Det er væsentligt at holde sig for øje, at inddragelse tager tid. Dette fordrer, at der kun skal være en inddragelse, såfremt den er relevant. Fx kan de gældende retningslinjer for kost og etableringen af en madordning i sig selv ikke fraviges, hvorfor der principielt ikke er nogen grund til at drøfte disse aspekter. Det er endvidere væsentligt, at rammerne for inddragelsen er klare. Det kunne således give bagslag at inddrage forældrene aktivt i temadrøftelser, hvis der ikke bliver arbejdet videre med de forslag, der fremkommer her. Der er nødvendigt, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvad der kan besluttes decentralt, herunder hvordan kompetencefordelingen mellem institutionslederen og forældrebestyrelsen ser ud. Med hensyn til selve kosten kan forældrefinansieringen tale for en høj inddragelse af forældre og forældrebestyrelser. Forældrene vil uden tvivl ønske at have medindflydelse på den kost, som deres børn får serveret, og som de selv skal betale for. Det vil være en god ide, at fokusere på holdbare løsninger, der tilfredsstiller så mange som muligt. Afhængigt at de lokale principper for og erfaringer med inddragelse samt ønsker og muligheder i den konkrete situation kan inddragelsen af forældrene spænde fra at være en orientering om kommunalbestyrelsens beslutning til at omfatte temadrøftelser mv. Et muligt inddragelsesforløb kunne se sådan ud: 1) Forældrene orienteres pr. brev om lovændring og videre proces, herunder tidspunkter for og indhold i inddragelse. 2) Der afholdes forældremøder i institutionerne, hvor forældrene kan komme med input til løsningsmodeller, herunder fremhæve hvad de særskilt lægger vægt på. 3) Oplægget, der beskriver de forskellige løsningsmodeller og opstiller dem som alternativer, sendes i høring i forældrebestyrelserne, således at høringssvaret kan blive behandlet af politikerne samtidig med selve oplægget. 4) Forældrene orienteres pr. brev om kommunalbestyrelsens beslutning. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 12

13 Kan løsningen findes decentralt? Kommunalbestyrelsen kan principielt lade det være op til den enkelte institution at finde en løsning til etableringen af en madordning. Imidlertid vil det næppe være hensigtsmæssigt at lade hver institution bruge ressourcer på at afdække forskellige muligheder og at etablere en løsning på egen hånd. Kommunens egen kapacitet vil samtidig først rigtigt komme i spil, hvis kommunen betragtes som en helhed. I øvrigt vil beslutninger om anlæg af køkkener mv. typisk ikke kunne træffes på institutionsniveau. Imidlertid kan det være en midlertidig løsning at uddelegere en indkøbskompetence. Hvis fx kommunalbestyrelsen har besluttet at anlægge produktionskøkkener, men disse først vil være færdigetableret efter lovens ikrafttrædelse, kan det besluttes, at de enkelte institutioner selv skal sørge for madindkøb, indtil køkkenerne er etableret. Væsentligt er det dog at påpege, at kommunen er forpligtiget til at lægge værdien af flere kontrakter sammen ved vurderingen af, om det samlede indkøb overstiger Tilbudslovens tærskelværdi på kr., såfremt der er tale om en indholdsmæssig sammenhæng mellem leverancerne. Dette betyder dog ikke, at kommunen er tvunget til at udnytte sin position til at opnå stordriftsfordele ved at sammenlægge indkøb. Reglerne tilsigter blot, at et indkøb ikke deles op med henblik på at omgås udbudspligten. Men det vil nok være svært at argumentere mod en sammenlægning, såfremt samtlige institutioner dikteres en løsning, der giver et ensartet indkøbsbehov. Hvis de enkelte institutioner bemyndiges til selv at foretage deres indkøb, kræver det, at de selv varetager indkøbsforretningen, kan bestemme, hvem kontrakten skal indgås med, og har budget til indkøbet og står for finansieringen af kontrakten. Hvad gælder for selvejende institutioner? KL har rettet henvendelse til Indenrigs- og socialministeriet med henblik på afklaring af, hvorvidt kommunen kan levere mad fra egne produktionskøkkener til selvejende institutioner. Det indebærer nemlig en overvejelse om, hvorvidt en sådan praksis er forenelig med kommunalfuldmagtsreglerne (selvejende institutioner mv. er juridisk set ikke en del af kommunen). KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 13

14 Det er KL s umiddelbare synspunkt, at kommunerne skal have mulighed for at indgå aftaler om madordninger med brug af eget produktionskøkken med selvejende institutioner. Herunder evt. have mulighed for at lade det indgå som et vilkår i driftsoverenskomsterne Planlægning At gennemføre en udbudsforretning eller en konkurrenceudsættelse er typisk en omfattende opgave: Dels tager processen tid grundet inddragelsen af relevante interessenter, den politiske behandling, og det forhold at potentielle leverandører også skal have tid og plads til at kunne byde ind. Dels kræver et velgennemtænkt og fuldstændigt udbudsmateriale, at der lægges nogle kræfter i udarbejdelsen. Det vil være en god ide, at starte planlægningsfasen med at udarbejde en tids-/handleplan. En tids-/handleplan giver et overblik over processen både i forhold til tidsaspektet, men også i forhold til konkrete produkter og dermed ressourceforbruget. En tids-/handleplan kunne se ud som den nedenfor. Den politiske afklaringsfase, som er overstået på tidspunktet for planlægningen af selve konkurrenceudsættelsen er medtaget for overblikkets skyld. Fase Politisk afklaring Tids-/handleplan - Madordning Dato Aktør Aktivitet /tidspunkt Forældrebestyrelser Orientering om lovændring og proces Forældrebestyrelser Forældremøde, input til løsningsmodeller mv Administration Udarbejdelse af oplæg, der beskriver og vurderer alternative løsningsmodeller Input fra forældremøde indarbejdes i sidste del af perioden Forældrebestyrelser Høring af oplæg Samarbejdsudvalg KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 14

15 Kommunalbestyrelsen Behandling af oplæg og høringssvar => beslutning om konkurrenceudsættelse Forældrebestyrelser Orientering om Samarbejdsudvalg kommunalbestyrelsens beslutning Planlægning Administration Udarbejdelse af tids /handleplan Intern organisering og fordeling af ansvar Udarbejdelse af forslag til kontraktstrategi, evt. kontraktudkast Fagudvalg Behandling af forslag til kontraktstrategi mv. Annoncen Administration Udarbejdelse af annonce (udbudsmateriale) Fagudvalg Behandling af annonce Annoncering Administration Annonce indrykkes (udbudsrunde) Administration Indkomne tilbud vurderes Valg af leverandør Fagudvalg Behandling af forslag til valg af leverandør Administration Kontrakt underskrives Den private leverandør Drift Den private leverandør Madleverancen træder i kraft I tids-/handleplanen ovenfor er kommunalbestyrelsen alene inddraget i beslutningen om konkurrenceudsættelse. Resten af processen er forudsat behandlet i fagudvalg. Den konkrete politiske beslutningsprocedure, dvs. hvornår hvilke udvalg skal drøfte sagen mv., og inddragelse varierer meget fra kommune til kommune. Kommunens udbudspolitik vil ofte indeholde retningslinjer for den politiske proces. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 15

16 Tids-/handleplanen støtter sig til den forældreinddragelse, der er skitseret i afsnit ligesom den tager højde for høring af samarbejdsudvalget. Der bør imidlertid også tages konkret stilling til disse to aspekter. Overlappene i tids-/handleplanen kan lade sig gøre, fordi de enkelte aktiviteter indeholder bidrag fra flere aktører. Om end forældrenes input til løsningsmodellerne ikke er fremkommet endnu, kan administrationen altså godt begynde at arbejde med beslutningsoplægget til politikerne. Eksempelvis kan der genereres et overblik over de fysiske forudsætninger, den økonomiske ramme, foretages en markedsanalyse osv. Ligeså behøver administrationen ikke at holde sig afventende, til politikerne behandler dens indstillinger. I langt de fleste tilfælde vil den politiske behandling munde ud i, at administrationen skal fortsætte det igangsatte. Derfor kan den tid, der går mellem, at dagsorden er skrevet, til der er truffet beslutning, lige så godt udnyttes til at forberede næste skridt. Tidsplanen bør ikke være strammere, end at der er plads til eventuelle uforudsete opgaver. I tids-/handleplanen ovenfor er der eksempelvis sat forholdsvis lang tid af til vurderingen af de indkomne tilbud, idet der kan være behov for at afklare forskellige kontraktvilkår. I tids-/handleplanen er der afsat 1½ måned til at leverandørerne kan udarbejde deres tilbud. Der er ligeledes afsat 1½ måned fra kontrakten underskrives til den træder i kraft. Disse tidsfrister anbefales som minimum og de bør ikke ændres med mindre konsekvenserne er tænkt igennem. Intern organisering Der bør sættes tilstrækkelige og relevante ressourcer af til varetagelse af opgaven. Forberedelse og gennemførelse af udbud af madordning vil typisk tage timer, helt afhængigt af forhåndsviden, behov for afklaringer mv. Det kan generelt anbefales at: Gøre forberedelse og gennemførelse af udbuddet til et internt projekt med klart ansvar og rollefordeling, ressourceafklaring mv. Nedsætte en styregruppe med tværgående styringsansvar (børneområdet, økonomiområdet, indkøbs- og udbudskontoret) Nedsætte en projektgruppe med kompetencer indenfor indsigt i børneområdet, i kostaspekter samt i juridiske forhold, herunder i konkurrencemæssige aspekter. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 16

17 Udpege en projektleder der kan fungere som koordinator i forhold til de bidrag, der skal produceres inden for hvert projektgruppemedlems ansvarsområde. Den interne organisering er særlig vigtig at overveje, hvis kommunen vil udarbejde et kontrolbud, fx at kommunens produktionskøkkener udarbejder et tilbud i konkurrence med private. Her gælder det nemlig, at de samme mennesker ikke må indgå i hverken udarbejdelsen af udbudsmaterialet eller udarbejdelsen af kontrolbuddet. Kontraktstrategi Inden opgaven beskrives, bør kommunen tage stilling til, hvilke kontraktforhold den ønsker. Det kan generelt anbefales, at: Indgå en samlet aftale med én leverandør, hvis man ønsker at vægte nem administration og stordriftsfordele højt - og dermed bl.a. muligheden for bedre økonomi og kvalitet. Indgå mindre delkontrakter, fx distriktsopdelt, hvis man vægter muligheden for fleksibilitet, og at mindre leverandører kan byde ind, eller at der kan vælges en decentral løsning, hvor institutionerne får en valgmulighed. Vælge en kontraktlængde på fx 3-5 år, evt. med option på udvidelse dvs. lang nok tid til at leverandøren kan få afskrevet investeringer. Overveje økonomiske sanktionsmuligheder, hvis kontrakten ikke overholdes. Have udkastet til kontrakt klart ved udsendelse af udbudsmaterialet. Få inspiration til kontraktudkastet her Annoncen Annoncen kan opbygges efter en enkel skabelon, der følger overskrifterne i dette afsnit. Herudover kan der være behov for at tilknytte en række bilag. Fx ville det være en god ide at inddrage en oversigt over kommunens institutioner med antal børn, geografisk placering mv. Tillige vil et kontraktudkast tydeliggøre, hvad det præcis er, der udbydes, jævnfør ovenstående. Beskrivelse af opgaven I opgavebeskrivelsen skal det fremgå klart og tydeligt, hvilken opgave kommunen ønsker løst og på hvilke betingelser. Beskrivelsen kan både KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 17

18 indeholde krav og ønsker. Det skal klart angives, hvornår der er tale om krav, og hvornår der er tale om ønsker. Det kan generelt anbefales at opbygge beskrivelsen efter disposition: Generel beskrivelse af opgaven Udbuds- og tilbudsvilkår, herunder formelle forhold, mindstekrav til leverandøren, tildelingskriterier mv. Kravspecifikation Kvalitetssikring Prisforhold og betaling Krav til tilbuddets udformning (evt. tilbudsliste) Udkast til kontrakt Bilag Med hensyn til kvalitet vil det være nærliggende at specificere det ønskede næringsindhold i måltiderne, fx ved at stille krav til fedtprocenter, fødevaresammensætning osv. Der kan også stilles krav til de anvendte produkter, fx kan udbyder kræve, at der bruges en vis mængde økologiske råvarer i madproduktionen, eller at emballeringen er miljøvenlig. Ønsker til serviceniveau kan fx vedrøre omstændighederne ved afbestilling, variationerne i kosten osv. I forhold til forsyningssikkerhed kan der fx sættes krav om, at leverandøren har en minimumskapacitet. Det kan endvidere være en god ide, at opfordre leverandøren til i tilbuddet at angive, hvilke foranstaltninger der vil blive gjort for at sikre forsyningen. Kravene kan eventuelt stilles som mindstekrav. På den måde fremgår det, hvilket niveau der vil være absolut nødvendigt for leverandøren at leve op til, og hvad der indgår som en del af konkurrencen. I det omfang kommunen er underlagt ufravigelige forpligtelser på en opgave, bør dette tages med som en del af beskrivelsen. Disse forpligtelser ændrer sig nemlig ikke, fordi en privat part løser opgaven. Fødevarestyrelsens anbefalinger til kosten bør således inddrages i opgavebeskrivelsen. Inden skrivefasen sættes i gang bør det drøftes, hvor deltaljeret beskrivelsen skal være. Det kan være en fordel med en forholdsvis overordnet eller løs beskrivelse, således at leverandørens erfaringer og viden inddrages i opgaveløsningen. Fx ved leverandøren måske langt bedre end kommunen, hvilken emballage, der kan holde til udflugter. Omvendt vil det være væsentligt at sikre, at kommunen og leverandøren ikke har to forskellige billeder af, hvad der menes med sund kost. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 18

19 Almindeligvis vil en opgavebeskrivelse tage afsæt i, hvordan opgaven løses inden konkurrenceudsættelsen. Denne metode er for de fleste kommuner ikke rigtigt brugbar i dette tilfælde, idet opgaven fødes med lovændringen. Der må derfor tyes til den hjælp, der kan genereres andre steder fra. Hvad angår serviceniveauet kan selve lovændringen og eventuelle lokale kostpolitikker fx tages i brug. I lovændringen specificeres det, at et sundt frokostmåltid betegner, at måltidet skal følge de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe. Med frokostmåltidet menes både mad og drikkelse. Information om anbefalingerne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside I øvrigt er det væsentligt at slutbrugerne, dvs. institutionspersonalet, inddrages i beskrivelsen. Det er dem, der kender dagligdagen i institutionen og vil have den løbende kontakt med leverandøren. Endelig kan der søges hjælp i tilsvarende materialer fra andre kommuner, der har været igennem processen. Eksempler på udbudsmaterialer Se fx Odder Kommunes udbudsmateriale her, og Århus Kommunes udbudsmateriale her. For begge kommuner gælder, at de har valgt at gennemføre et EU-udbud. Kvalitetssikring Kommunen har fortsat ansvaret for, hvordan en opgave udføres, selvom den udføres af en privat leverandør. Kommunen bør derfor overveje, hvordan den kan sikre kvaliteten i opgaveløsningen. Det kan generelt anbefales, at kvalitetssikring både omfatter vilkårene for kommunens kontrol, kravene til leverandørens egenkontrol samt rammerne for anden fælles kontrol af ydelsen. er så objektiv som mulig. Det er derfor en god ide at holde sig til entydige, målbare kriterier. fremgår af opgavebeskrivelsen, så det fra starten står klart, hvordan kommunen vil følge op på, om den aftalte ydelse leveres i den ønskede kvalitet. Det vil tillige være en god ide, at opgavebeskrivelsen angiver hvornår og hvordan, der gribes ind, hvis det leverede ikke lever op til den aftalte kvalitet, jævnfør kontraktstrategi under afsnit KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 19

20 Tildelingskriterier Af annoncen skal det fremgå, hvilket tildelingskriterium der benyttes til tildeling af aftalen. Der er to tildelingskriterier at vælge mellem: Laveste pris Økonomisk mest fordelagtige tilbud Med det andet tildelingskriterium følger et eller flere underkriterier, der angiver hvilke forhold, der lægges vægt på. Det økonomiske forhold, dvs. prisen, er et obligatorisk underkriterium, når kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Herudover er det oplagt at inddrage kriterier som service og kvalitet i konkurrencen. Det bør specificeres tydeligt, hvad der menes med og lægges vægt på i forhold til de enkelte underkriterier, altså service og kvalitet. Er der angivet mindstekrav i opgavebeskrivelsen, kan dette nemt klares ved at lade overopfyldelse af mindstekravene tælle positivt. Hvis der til gengæld kun er stillet ufravigelige krav i opgavebeskrivelsen, kan disse krav ikke bruges i forbindelse med tildelingen. At beskrive kravene som ufravigelige betyder, ud over at tilbudsgiveren skal kunne opfylde dem for at være med i konkurrencen, at det ikke tillægges nogen vægt, at tilbudsgiver kan tilbyde noget bedre, end det der kræves. Forklaringer eller uddybninger på, hvad der menes med henholdsvis kvalitet og service kunne meget vel være leverandørens egenkontrol, dvs. kvalitetssikring og forsyningssikkerhed. Begge forhold ville være oplagt at lægge vægt på. En effektiv kvalitetssikring fra leverandørens side kunne mindske kommunens forbrug af ressourcer til kontrol. Og leveringssikkerhed har særskilt høj prioritering af åbenlyse årsager. I begge tilfælde vil det være en klar fordel at opfordre leverandøren til at beskrive, hvordan nogle fastsatte krav vil blive opfyldt, i stedet for kun at bekræfte at de bliver opfyldt. I modsat fald vil kommunen få meget ensartede svar fra de forskellige leverandører, der dels er meget svære at sammenligne, dels ikke er konkurrerende. Hvad angår annoncering er der ikke noget krav om vægtning af tildelingskriterierne. Tildelingskriterierne angiver således blot, hvad der vil blive lagt vægt på i en samlet objektiv vurdering af tilbudsgiveren. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 20

21 Krav til tilbudsgiveren Annonceringspligten stiller ikke nogen krav om, at der foretages en egnethedsvurdering af tilbudsgiveren. Det skal imidlertid fremhævnes, at kommunen i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger, ikke må indgå kontrakt med virksomheder der har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige over kr. Almindeligvis underskriver tilbudsgiver en tro- og loveerklæring. For inspiration se Derudover anbefales det almindeligvis, at kommunen stiller krav til de nødvendige økonomiske og tekniske mindstekrav leverandøren. Det kan fx være dokumentation for: Tilbudsgivers økonomiske soliditet brug af soliditetserklæring Tilbudsgivers erfaringer - fx krav om at tilbudsgiver har relevante erfaringer fra tidligere tilsvarende opgaver. Erfaringskrav skal være proportionale. Tilbudsgivers tekniske kapacitet - dokumentation for at tilbudsgiver har et produktionsapparat, der er tilstrækkeligt til at kunne løse opgaven. Det kan også give mening at stille andre krav til tilbudsgiveren. Eksempelvis kan det med fordel kræves, at leverandøren deltager i projekter i kontraktperioden med henblik på at sikre en løbende udvikling i og optimering af kvaliteten. Ligeledes kan det være ønskeligt at sikre sig, at tilbudsgiveren lever op til lovgivningen, kommunens værdier, holdninger og retningslinjer hvad angår sociale, personalemæssige og miljømæssige forhold mv. Endelig kunne det give god mening at sikre sig, at tilbudsgivers personale har den relevante faglige uddannelse i relation til madproduktion. Kontaktperson og tidsfrist Annoncen skal endeligt holde oplysninger om, hvem tilbuddet og eventuelle spørgsmål kan adresseres til og oplysninger om tilbudsfristen Annonceringen Selve annonceringen, eller udbudsrunden, består af en offentliggørelse af annoncen. Imidlertid kan tilbudsgiverne have behov for at få præciseret nogle ting i opgavebeskrivelsen, som i sidste ende resulterer i en bedre KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 21

22 opgaveløsning eller et bedre tilbud. Det kan derfor give god mening at imødekomme tilbudgivernes behov. Det anbefales, at der sættes krav om, at spørgsmål og svar formidles skriftligt. Kommunen er nemlig forpligtet til at behandle alle potentielle tilbudsgivere lige. Og sandsynligheden for at det er nøjagtigt den samme information, der viderebringes til de andre leverandører er langt større, når spørgsmål og svar håndteres skriftligt. I øvrigt vil en skriftlig håndtering være mindre ressourcekrævende. Kommunen bør fastsætte en tidsfrist for, hvor længe der kan stilles spørgsmål. Fristen skal sættes, så potentielle leverandører vil kunne nå at tage højde for de sidste svar i deres tilbud. Både tidsfrist og proceduren for at håndtere spørgsmålene bør fremgå af annoncen. Offentliggørelsen af annoncen kan ske på hjemmesiden, i dagspressen eller andre steder, der læses af de relevante. Eksempelvis kan den elektroniske avis benyttes. Den er gratis for annoncører og oprettet til selvsamme formål Valg af leverandør Ved en annoncering er der ingen procedureregler for åbningen af tilbuddene. Det kan dog øge tilliden til processen, at åbningen sker i offentlighed. Heri ligger at tilbudsgiverne eller repræsentanter herfra, inviteres til at overvære åbningen. Inden der indgås kontrakt, bør kommunen foretage en endelig afklaring med tilbudsgiveren i forhold til kontraktindholdet. Hvis opgavebeskrivelsen indeholder et kontraktudkast, vil leverandøren allerede være bekendt med hovedtrækkene i kontrakten. Så mangler der at indføje tilbudsgivernes tilbud i den formelle kontrakt, dvs.: Kontraktvilkår, der er afhængige af tilbudsgiveren Detaljerede beskrivelser Priser og rabatter Annonceringspligten indeholder ingen bestemmelser omkring offentliggørelsen af vinderen eller svaret til tilbudsgiverne. Det er således tilstrækkeligt at offentliggøre resultatet, fx i samme medie som annoncen blev offentliggjort. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 22

23 Der er dog ikke noget i vejen for at underrette tilbudsgiverne per brev og samtidig give en begrundelse for valget. Fra tilbudsgivernes synsvinkel vil dette uden tvivl blive opfattet som en bedre behandling. Samtidig spares der ressourcer på at betjene tilbudsgiverne enkeltvis og per telefon. Har kommunen afgivet kontrolbud, som viser sig at være det laveste hhv. det økonomisk mest fordelagtige, kan konkurrenceudsættelsen annulleres, og kommunen kan i forlængelse heraf overveje en intern kontrakt Drift I driftsfasen skal kommunen følge op på kontrakten, håndtere eventuelle klager og overveje opgavens fremtid, når kontrakten udløber eller ved misligholdelse. Det vil være en god ide at opstille faste procedurer for kontrollen af leverandøren. Proceduren bør beskrive hvem, der udfører kontrollen, og hvor tit den skal udføres. Endvidere bør det angives, hvilke metoder og afrapporteringsformer der skal benyttes. Graden af kontrol bør naturligvis afhænge af graden af leverandørens egenkontrol. Det kan tillige være givtigt at holde jævnlige statusmøder, hvor kvaliteten drøftes. Kommunen skal afgøre, hvordan den vil håndtere borgernes/brugernes klager, bl.a. hvordan dokumentationskravene skal være, og hvordan en samarbejdsprocedure med leverandøren om borger-/brugerklager skal foregå. Med henblik på fremtidig opgavevaretagelse vil det være en god ide, at opsamle erfaring og at dokumentere denne undervejs i driftsfasen. 5. Opfølgningsredegørelse til borgerne Afslutningsvist skal det kort bemærkes, at kommunen har pligt til at udarbejde en servicestrategi og en opfølgningsredegørelse i relation hertil. Hensigten med servicestrategien og opfølgningsredegørelsen er at synliggøre overfor borgerne, hvad der er af planer i kommunen med hensyn til kvalitetsudvikling og effektivisering, herunder konkurrenceudsættelse. Servicestrategien skal således bl.a. indeholde en redegørelse for, hvilke områder der bliver konkurrenceudsat i valgperioden. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 23

24 Servicestrategien justeres undervejs i valgperioden, såfremt der besluttes yderligere konkurrenceudsættelser, hvilket givetvis er tilfældet her. Opfølgningsredegørelsen skal bl.a. følge op på de gennemførte konkurrenceudsættelser. Det vil være relevant at holde sig for øje hvilken dokumentation i forhold til konkurrenceudsættelse af madordningerne, der skal indgå i servicestrategi henholdsvis opfølgningsredegørelse. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 24

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Hvorledes FMK kan implementere et sundt frokostmåltid, der sikrer børnene et næringsmæssige optimalt måltid i henhold til de gældende anbefalinger! Lovgrundlag:

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009 Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune Institutionsforum 18. Maj 2009 Program: Temadrøftelse om det sunde frokostmåltid 1. Rammer for det sunde frokostmåltid v/ Kjeld Kristensen 2. Børneudvalgets

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 05-01-2009 Sag nr.: BSU 4 Sagsbehandler: Frida Jans Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere