Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud"

Transkript

1 Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag for budget 2015 skal etableres administrative fællesskaber mellem skoler og dagtilbud. Aarhus Kommune Børn og Unge, Fællesfunktionerne Opgaven er forankret ved områdecheferne. Fællesskaberne forventes implementeret den 1. juli Børn og Unge har i den sammenhæng udarbejdet følgende for at understøtte arbejdet med etableringen af de administrative fællesskaber: 1. Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med etablering af administrative fællesskaber 2. Inspiration til indhold i en samarbejdsaftale mellem dagtilbud og skole 3. Skabelon til beskrivelse af det adm. fællesskab til fremsendelse senest den 15. marts 1. Særlige opmærksomhedspunkter Nedenfor følger en række særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med selve etableringen af administrative fællesskaber. Der er IKKE tale om en udtømmende liste over praktiske ting, der skal håndteres i forbindelse med denne opgave. Personale: Arbejdstid de fleste administrative medarbejdere på skolerne følger de særlige arbejdstidsregler, overenskomsten åbner op for på skoleområdet. Eksempelvis kan en skolesekretær arbejdstid være i 42 uger årligt, samtidig med at lønnen dækker hele kalenderåret. Herved vil en skolesekretærs ugentlige arbejdstimetal være højere end løntimetallet.

2 En skolesekretær vil således vanskeligt kunne arbejde på heltid. En administrativ medarbejder i et dagtilbud følger derimod de almindelige arbejdstidsregler. Denne forskel kan selv sagt være udfordrende for en fleksibel udnyttelse af de arbejdsmæssige ressourcer. Det er Børn og Unge - Personales - vurdering, at en ændring af arbejdstid for en administrativ medarbejder fra eller til skole-arbejdstid vil være en væsentlig stillingsændring, hvorfor det skal varsles med den pågældendes opsigelsesvarsel, såfremt det ikke er et ønske fra den pågældende medarbejder. Løn ved sammenlægning af personale fra to tjenestesteder, vil der typisk være en lønforskel mellem de to personalegrupper. Dette da lønfastsættelsen for HK er baseret på individuel forhandling samt forskellige lønpolitikker for de to tjenestesteder. Det er givet, at den faglige organisation har opmærksomheden på disse lønforskelle for øje, hvorfor der må forventes et vist lønpres. Den faglige organisation er i sin gode ret til at anmode om lønforhandling, men dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at dette udmønter sig i nye løntildelinger. Dette understreger vigtigheden af en tydelig argumentation i lønaftaler. Eventuelle overtallige medarbejdere etableringen af de administrative fællesskaber er vedtaget i forbindelse med Børn og Unges effektiviseringsforslag for budget En mere rationel udnyttelse af ressourcerne kan medføre et behov for at skære i antallet af administrative medarbejdere. Her henvises der til Aarhus Kommunes udviklingspolitik på BU-portalen, hvor der er en nøje vejledning i, hvordan en sådan situation skal gribes an. Inddragelse af den enkelte medarbejder HMU har netop i dag drøftet etableringen af de administrative fællesskaber og understreger vigtigheden af, at de berørte medarbejdere 2

3 inddrages, at de lokale MED-udvalg drøfter implementeringen af de administrative fællesskaber ud fra APSA-vinklen, og at man sikrer sig kendte og klare referenceforhold. I implementeringen af administrative fællesskaber er den faglige organisation en vigtig medspiller og bør altid inddrages. TR for administrativt personale på skoler: Inga Augustsdottir TR for administrativt personale på dagtilbud: Nete Nykjær FTR for administrativt personale: Ole Sønderup Systemadgang/it: Skolen skal træffe beslutning om, hvilke medarbejdere i det administrative fællesskab der skal have adgang til hvilke systemer (f.eks. Opus, styringsværktøjet, LIS og intranet), samt hvilke administrative medarbejdere fra skole og dagtilbud der skal have adgang til fællesdrev på hhv. skolen og i dagtilbuddet. Medarbejdere må kun autoriseres til at have adgang til it-systemer, som de har brug for i deres arbejde. Adgangen skal være sagligt begrundet. Vedr. adgang til Opus: Henvendelser vedr. adgang håndteres løbende. For uddybende spørgsmål vedr. adgang, kontakt specialkonsulent i Budget og Regnskab Morten Fisker, tlf.: , Vedr. adgang til LIS og styringsværktøjet: For at få adgang til LIS, herunder styringsværktøjet kan man som leder gå to veje: 1. Anmod om adgang til LIS via LIS drift-skærmbilledet 2. Lav en help-desk sag til LIS, hvori der anmodes om adgang til LIS. Her er det vigtigt at præcisere, hvad medarbejderen skal have adgang til (f.eks. Løn, økonomi, personalefravær, skoleelever, børn i pasning mv.) 3

4 Henvendelser vedr. systemadgang håndteres løbende. For uddybende spørgsmål vedr. procedurer for tildeling af adgang til LIS og styringsværktøjet, kontakt LIS afdelingen via fællespostkassen: MBU-Admin-Ledelsesinformation Vedr. intranet: Oprettelsen sker efter gældende procedurer. For uddybende spørgsmål vedr. procedurer for tildeling af adgang til intranet, kontakt projektleder Charlotte Houman, Kommunikation på Vedr. fællesdrev: Der vil i en senere ugepakke komme en meddelelse om, hvordan og hvornår I bedes oplyse, hvilke administrative medarbejdere fra skolen og dagtilbud der skal have adgang til fællesdrev fra hhv. skolen og dagtilbud. Organisatorisk tilknytning i Rollebaseret Indgang, lønservice: Dagtilbuddet skal skifte tjenestested for de administrative medarbejdere, der flytter tjenestested til skolen. Ved spørgsmål kontakt venligst konsulent i Personale Lone Udengaard Christensen, tlf , 2. Inspiration til indhold i en samarbejdsaftale mellem dagtilbud og skole Nedenfor følger et eksempel på en samarbejdsaftale mellem dagtilbud og skoler. Eksemplet er alene til inspiration og kan selvfølgelig suppleres/varieres på baggrund af lokale forhold. Samarbejdsaftale mellem xx Skole og xx Dagtilbud Xx Skole og xx Dagtilbud etablerer administrativt fællesskab pr. 1. juli De tilknyttede medarbejdere i det administrative fællesskab skal varetage administrative og praktiske opgaver for både dagtilbud og skole. Listen af opgaver er ikke udtømmende, og den justeres i takt med ændringer i opgaveporteføljen: 4

5 bilagshåndtering og bogføring budget og økonomiopfølgning personaleadministration herunder indberetning af tilgange og afgange indberetning af engangsydelser Support og registrering i nærvær/fravær administration og afstemning af kassebeholdning og bankkonto elev/børneadministration håndtering af henvendelser fra elever, forældre og medarbejdere diverse indberetninger f.eks. forsikringssager, arbejdsskader og timeopgørelser indkøb og support af indkøbere i Skolen og Dagtilbuddet ad hoc opgaver f.eks. vedligeholdelse af intra, printer/kopimaskine mv. xx opgaver xx opgaver Opgaveporteføljen genvurderes xx dato. I 2015 tages afsæt i den opgaveportefølje, xx Dagtilbud og xx Skole fik løst inden etableringen af det administrative fællesskab. Den daglige arbejdsplads for medarbejderne i den fælles administration vil være på xx Skole, og efter aftale (angiv hvem der aftaler) kan der være administrativ support eller mødedage i de enkelte afdelinger, der er tilknyttet dagtilbuddet. Afregning Ved etableringen af det administrative fællesskab bidrager dagtilbuddet og skolen ved at dække lønomkostninger for xx administrativ(e) medarbejder (e) i x antal timer om ugen i år x. Fremadrettet (angiv hvornår det skal være gældende fra) anvendes en sats svarende til et gennemsnit af de administrative medarbejdere i det administrative fællesskab. Eventuelle væsentlige omkostninger ved kompetenceudvikling afklares mellem dagtilbudsleder og administrativ leder, før der træffes beslutning om kompetenceudviklingen. Arbejdsplanen for de administrative medarbejdere fastsættes af skolens administrative leder efter forudgående dialog med dagtilbudsleder og de berørte medarbejdere. Hvis arbejdstidsaftalen 5

6 ændres væsentligt og ikke ved frivillighed - skal dette varsles over for den enkelte, jf. bestemmelser herom. Vederlag for omkostninger til kontorhold Til dækning af AZ-ident, PC-afgift, mobiltelefon samt kontormaterialer overføres der for 2015 xx kr.. Efterfølgende (angiv år) overføres xx kr. fra dagtilbud til skolen. Denne overførsel genvurderes x dato (angiv af hvem), hvor det vil være mulig at justere beløbet. Ved evt. indkøb af kontorfaciliteter; bord, stole, reoler (angiv hvem der beslutter dette) deles omkostninger ligeligt mellem skole og dagtilbud. Organisering Den administrative leder på skolen har det ledelsesmæssige ansvar for den fælles administration. Modellen ændrer ikke ved dagtilbudslederens og skolelederens ansvar for budget og økonomi. Den administrative leder refererer til skolelederen, men det administrative fællesskab indebærer, at den administrative leder har ansvar for de administrative opgaver og ledelsesmæssige understøttelse i forhold til dagtilbuddet. Ved evt. uoverensstemmelser Ved uoverensstemmelser forpligter skolelederen og dagtilbudslederen sig til at løse opståede problemer. Hvis dette ikke lykkes, inddrages områdechefen. Dato Dato: Dato: Dagtilbudsleder Skoleleder Områdechef Spørgsmål vedr. den personalemæssige del af indholdet i en samarbejdsaftale kan stiles til personalekonsulent Øjvind Haugaard, tlf , 6

7 3: Skabelon til beskrivelse af det adm. fællesskab til fremsendelse senest den 15. martsse - vedhæftet bilag (uge 5) 7

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Ændringsforslag. Generelle oplysninger:

Ændringsforslag. Generelle oplysninger: Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: ADM-S-01 Eventuel flytning af Borgerservice fra Bredgade til biblioteket Politikområde: Administrationspolitik Vedtaget: Økonomiudvalget den 18. august 2014, sag

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni 2007. 2. version

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere