Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade Århus C Tlf: Partner Allan Falch 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Dataindsamling Resultater af analysen Respondenternes nuværende situation Respondenterne der er i beskæftigelse Hvordan bliver respondenterne påvirket af deres situation Medlemskab af FOA Hjælp fra FOA kontakt til FOA Kvalitative interview

3 1. Indledning FOA har i samarbejde med Tele-Mark A/S gennemført en analyse blandt cirka 1350 respondenter udvalgt af FOA. Formålet med analysen har været at afdække hvordan respondenterne er blevet påvirket af ledighed samt afdække respondenternes holdning til det arbejde FOA har gjort for dem. 2. Dataindsamling Dataindsamlingen er foretaget via telefoninterview. I forbindelse med kontakten til emnerne er der gennemført 950 interview med medlemmerne. Som afslutning på det kvantitative interview er respondenterne blevet spurgt, om de vil deltage i et kvalitativt interview. Dette har 140 sagt ja til. Disse er der gennemført 100 af ved selvstændige interview. 3. Resultater af analysen I det følgende vil vi se nærmere på resultaterne af analysen. 3.1 Respondenternes nuværende situation Respondenterne er blevet spurgt, om de i dag har en indtægt, enten via job eller offentlig forsørgelse. 3

4 Figur 1: Har du en indtægt, enten via job eller offentlig forsørgelse? Alle 950 respondenter, i procent 10 97, ,7 Ja Nej Som tallene viser, har næsten alle en indtægt i dag enten via job eller offentlig forsørgelse. Der er 2,7 %, der ikke har en indtægt, svarende til 26 respondenter. Disse 26 respondenter er blevet spurgt, hvordan de så forsørger sig selv. 16 af de 26 svarer, at de lever af ægtefælle eller samlevers indkomst. 3 lever af privat opsparing, 1 af lån eller friværdi, og 4 lever af andet. De respondenter som har svaret, at de har en indtægt, er blevet spurgt, hvorfra de i dag har en indtægt. 4

5 Figur 2: Den indtægt du har er det? De 924 respondenter, der har en indtægt, i procent 4 37,0 35,0 3 23,6 25,0 2 15,0 11,0 1 6,7 3,7 3,2 3,5 4,2 3,9 5,0,2 1,6 1,3 Som tallene viser, er 37,0 % af respondenterne i beskæftigelse og får en ordinær løn, svarende til 342 respondenter. De øvrige 63,0 % får forskellige former for offentlige ydelser. 5

6 3.2 Respondenterne der er i beskæftigelse De 37,0 % af respondenterne, svarende til 342 respondenter, er blevet stillet et spørgsmål om, hvorvidt de stadig er medlem af FOA. Her viser svarene for de 342 respondenter følgende. Ja medlem af a-kasse og fagforening 92,7 % Ja medlem af a-kasse 1,8 % Ja medlem af fagforening 0,3 % Nej medlem af anden a-kasse og fagforening 2,9 % Nej medlem af anden a-kasse 0,3 Nej ikke medlem af noget 2,0 % Som tallene viser, er næsten alle, der er kommet i job stadig medlem af FOA. 3.3 Hvordan bliver respondenterne påvirket af deres situation I de følgende analyser er det den gruppe på 608 respondenter, som har svaret, at de er på offentlige ydelser eller ikke har en indtægt, der er i fokus. Disse spørgsmål er ikke stillet til de 342 respondenter, der er i job. Respondenterne har besvaret en række spørgsmål omkring, hvordan de er blevet påvirket af deres situation. Herved kan vi få information omkring, hvordan respondenterne føler sig påvirket af deres situation. Først er respondenterne blevet bedt om at tage om de alt i alt har det godt. 6

7 Figur 3: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste fremtid? - Jeg oplever alt i alt, at jeg har det godt. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent 4 35,0 3 33,9 25,0 2 15,0 1 10,7 18,4 15,8 20,2 5,0 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke 1,0 Tallene viser, at 54,1 % af respondenterne svarer, at de er enige eller meget enige i, at de har det godt. 29,1 % er uenig eller meget uenig, mens 15,8 % svarer hverken eller og 1,0 % svarer ved ikke. En nærmere analyse af tallene viser, at der blandt de som er i seniorjob, er der kun 7,9 %, der er meget uenige eller uenige i, at de har det godt. Blandt de som er på sygedagpenge, er det derimod 67,7 % procent, der ikke har det godt. Det er nok ikke så overraskende. Blandt de som er på kontanthjælp er det 27,4 %, der er uenige eller meget uenige i, at ikke har det så godt. På dagpenge er det 22,6 %, der er uenig eller meget uenige i, at de alt i alt har det godt. De tilsvarende tal for respondenter på uddannelsesydelse henholdsvis arbejdsmarkedsydelse er 4 % og 37,2 % Blandt de 26 respondenter, som ikke havde en indtægt, er det 53,8 %, der er uenige eller meget uenige, i at de har det godt. Det næste udsagn respondenterne er blevet bedt om at vurdere er hvorvidt de ser optimistisk på deres fremtid. 7

8 Figur 4: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste fremtid? - Jeg ser optimistisk på min fremtid. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent 45,0 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 8,4 17,3 13,0 Meget uenig Uenig Hverken eller 39,0 21,1 1,3 Enig Meget enig Ved ikke Som figuren viser, er der 60,1 % af respondenterne, der er enige eller meget enige i, at de ser positivt på fremtiden. 25,7 % er uenige eller meget uenige, mens 13,0 % svarer hverken/eller og 1,3 % svarer ved ikke. Der er altså en stor gruppe, der trods alt ser positivt på fremtiden. Igen er der forskel i forhold til, hvilken ydelse respondenterne er på. Blandt de som er i seniorjob, er det kun 8,8 % der er uenige eller meget uenige i, at de ser optimistisk på fremtiden. Derimod er det 44,5 % af de, som er på sygedagpenge. Blandt de som er på uddannelsesydelse er det 4 %, og blandt de som er på arbejdsmarkedsydelse er det 30,3 %. På kontanthjælp er det 32,3 %, og på dagpenge er det 23,6 %, mens blandt de som er i løntilskud er det 28,1 %. Blandt de som ingen indtægt har, er det 30,7 %, der svarer, at de er uenige eller meget uenige i, at de ser optimistisk på fremtiden. Efterfølgende er respondenterne blevet spurgt, om deres bekymring for fremtiden. 8

9 Figur 5: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste fremtid? - Jeg er bekymret for min fremtid. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent 3 25,0 27,1 27,5 2 15,0 18,1 16,9 1 9,4 5,0 Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke 1,0 Tallene viser, at 44,4 % af respondenterne er enige eller meget enige i, at de er bekymrede for deres fremtid. Det må betragtes, som en forholdsvis høj andel, og viser at mange er i en alvorlig situation i deres liv. Nedenstående figur viser de samme tendenser i forhold til, hvilken ydelse de er på, som de tidligere analyser. Figur 6: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste fremtid? - Jeg er bekymret for min fremtid. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent, fordelt på ydelse Ydelse Meget Uenig Hverken Enig Meget enig Ved ikke uenig Dagpenge 14,7 23,5 17,6 20,6 23,5 Kontanthjælp 8,1 24,2 16,1 32,3 19,4 Arbejdsmarkedsydelse 14,2 21,1 10,6 32,6 19,7 1,8 Uddannelsesydelse 6,7 2 46,7 26,7 Løntilskudsjob 3,1 37,5 15,6 21,9 21,9 Efterløn 43,6 43,6 7,7 5,1 Seniorjob 41,2 36,3 2,9 12,7 6,9 Sygedagpenge 16,7 8,3 5 25,0 SU 2 13,3 13,3 46,7 6,7 Andet 83,3 8,3 8,3 Ingen indtægt 7,7 23,1 3,8 26,9 30,8 7,7 eller 9

10 Folkepension er udeladt da der kun er 2 respondenter Efterfølgende er respondenterne blevet spurgt, om de gør en aktiv indsats for at komme i job. Figur 7: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste fremtid? - Jeg gør en aktiv indsats for at komme i job. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent 45,0 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 1 11,8 6,4 Meget uenig Uenig Hverken eller 28,0 41,6 2,1 Enig Meget enig Ved ikke 69,6 % af respondenterne er enige eller meget enige i, at de gør en aktiv indsats for at komme i job. Det vil derfor være forkert at konkludere, at respondenterne ikke er interesserede i at få et job. Fordelt på ydelser viser tallene følgende. 10

11 Figur 8: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste fremtid? - Jeg gør en aktiv indsats for at komme i job. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent, fordelt på ydelse Ydelse Meget Uenig Hverken Enig Meget enig Ved ikke uenig Dagpenge 2,9 32,4 64,7 Kontanthjælp 6,5 8,1 8,1 43,5 32,3 1,6 Arbejdsmarkedsydelse 0,9 3,2 4,6 32,1 58,3 0,9 Uddannelsesydelse 3,3 6,7 23,3 63,3 3,3 Løntilskudsjob 3,1 28,1 68,8 Efterløn 51,3 41,0 5,1 2,6 Seniorjob 18,6 27,5 8,8 16,7 20,6 7,8 Sygedagpenge 22,2 22,2 8,3 22,2 25,0 SU 13,3 13,3 33,3 26,7 13,3 Andet 16,7 16,7 5 16,7 Ingen indtægt 7,7 3,8 11,5 42,3 34,6 eller Folkepension er udeladt da der kun er 2 respondenter Men som tallene viser, kan man ikke beskylde folk på Dagpenge, Kontanthjælp, Arbejdsmarkedsydelse og Uddannelsesydelse for ikke at ville have et job. Det sidste spørgsmål respondenterne er blevet stillet i denne del af spørgeskemaet er, hvorvidt de føler sig mere stresset, end da de havde job. 11

12 Figur 9: I hvilken grad er du enig/uenig i disse udsagn om din nuværende situation og din nærmeste fremtid? - Jeg føler mig mere stresset end da jeg havde job. De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse, i procent 3 25,0 24,3 24,8 24,2 2 15,0 1 13,3 12,0 5,0 Meget uenig Uenig Hverken eller 1,3 Enig Meget enig Ved ikke 49,0 % af respondenterne er enige eller meget enige i, at de føler sig mere stresset, end da de havde job. Igen er der forskelle, afhængig af hvilken ydelse man er på. Blandt respondenterne på dagpenge, kontakthjælp, uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse er det mellem 64 og 70 %, der føler sig mere stresset, mens det er under 20 % af dem der er i seniorjob. Blandt de som ingen indtægt har, er det 42,3 %, der enige eller meget enige i, at de føler siger mere stresset, altså mindre end gennemsnittet. Som opfølgning på disse spørgsmål er respondenterne blevet spurgt, hvordan deres ledighed har påvirket deres privatliv. 12

13 Figur 10: Har din ledighed påvirket dit privatliv? De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent ,9 4 36, ,2 I negativ retning I positiv retning Ingen påvirkning Som figuren viser, føler 55,9 % af respondenterne, at deres ledighed har påvirket deres liv i negativ retning. Kun 7,2 % er blevet påvirket i positiv retning, mens 36,8 % ikke har følt en påvirkning. I forhold til hvilken ydelse respondenterne er på viser tallene følgende. Figur 11: Har din ledighed påvirket dit privatliv? De 608 respondenter, der har offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent, fordelt på ydelse Udfald I negativ retning I positiv retning Ingen påvirkning Dagpenge 41,2 8,8 5 Kontanthjælp 64,5 3,2 32,3 Arbejdsmarkedsydelse 61,5 6,4 32,1 Uddannelsesydelse 56,7 6,7 36,7 Løntilskudsjob 62,5 37,5 Efterløn 28,2 30,8 41,0 Seniorjob 49,0 4,9 46,1 Sygedagpenge 61,1 2,8 36,1 SU 53,3 13,3 33,3 Andet 58,3 8,3 33,3 Ingen indtægt 61,5 7,7 30,8 Folkepension er udeladt da der kun er 2 respondenter 13

14 Som tallene viser, er der også her forskel på hvordan, respondenterne føler påvirkningen afhængig af hvilken ydelse de er på. 3.4 Medlemskab af FOA I dette afsnit vil vi se nærmere på de 608 respondenter forhold til FOA i form af om de er medlem. Der er 506 respondenter, der har besvaret dette spørgsmål, og disse 506 svarer 95,5 % at de er medlem af både A-kasse og fagforening hos FOA. 1,4 % er medlem i anden faglig organisations fagforening og a-kasse, mens 3,2 % ikke er medlem af nogen faglig organisation eller a-kasse i øjeblikket. I den gruppe der ikke er medlem af nogen organisation, er hovedparten på kontanthjælp eller uddannelsesydelse. De to mest brugte årsager til ikke længere at være medlem hos FOA, er at det er for dyrt eller ikke længere nødvendigt. Hvor det er typisk er dem, der er helt uden organisering, der mener, det er for dyrt. De i alt 25 respondenter, som i dag ikke er medlem af FOA, er efterfølgende blevet spurgt, om de ville melde sig ind i FOA, hvis de fik et job. Hertil svarer 17 positivt. 3.5 Hjælp fra FOA I dette afsnit vil vi se nærmere på respondenternes tilfredshed med den hjælp, de har fået fra FOA, samt deres ønsker til hvordan hjælpen kunne være bedre. Respondenterne er først blevet spurgt, i hvilken grad de har fået hjælp fra FOA, mens de var ledige. 14

15 Figur 12: I hvilken grad har du fået hjælp af FOA imens du har været ledig? De 608 respondenter, der har offentlige forsørgelse eller ingen indtægt, i procent 45,0 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 16,3 Slet ikke fået hjælp 9,0 19,2 16,1 39, Fik al den hjælp jeg havde brug for Som tallene viser, er der 25,3 % af respondenterne, der svarer, at de slet ikke har fået hjælpe eller 2 til dette spørgsmål. Der er altså en relativ stor gruppe, som ikke føler, at de har fået hjælp fra FOA. Fordelt på ydelser viser tallene følgende. Figur 13: I hvilken grad har du fået hjælp af FOA imens du har været ledig? De 608 respondenter, der har offentlige forsørgelse, i procent, fordelt på ydelser Ydelse Slet ikke fået hjælp Fik al den hjælp jeg har brug for Dagpenge 11,8 5,9 17,6 14,7 5 Kontanthjælp 25,8 16,1 21,0 17,7 19,4 Arbejdsmarkedsydelse 18,3 10,6 21,6 13,8 35,8 Uddannelsesydelse Løntilskudsjob 12,5 6,3 21,9 28,1 31,3 Efterløn 7,7 5,1 17,9 12,8 56,4 Seniorjob 10,8 5,9 13,7 23,5 46,1 Sygedagpenge 11,1 8,3 16,7 8,3 55,6 SU 13,3 6,7 13,3 2 46,7 Andet 8,3 16,7 8,3 66,7 Folkepension er udeladt da der kun er 2 respondenter Der er tegn på, at der er nogen ydelser, hvor respondenter i højere grad føler, de ikke har fået hjælp. 15

16 Respondenterne har efterfølgende besvaret et kvalitativt spørgsmål omkring, hvorfor de har svaret som de har gjort, til ovennævnte spørgsmål. Her viser svarene, at blandt de som ikke føler, de har fået hjælp af FOA, er der en række, der nævner, at de godt kunne have tænkt sig hjælp, der var mere personlig og fokuseret på den enkelte. Der er også nogle, der nævner, at de føler at FOA mere kontrollerer end hjælper. Som opfølgning på dette er respondenterne blevet spurgt, hvilken hjælp de gerne ville have modtaget fra FOA. Figur 14: Hvis du tænker på dit forløb, hvilken hjælp ville du gerne have modtaget fra FOA. De 608 respondenter på offentlig forsørgelse eller ingen indtægt, i procent. Flere svar mulig, derfor summerer tallene ikke til 100 %. 4 35,0 34,7 32,7 3 25,0 2 15,0 14,8 25,0 22,5 22,0 1 5,0 Hjælp til at finde job Netværk Kurser Personlig støtte og rådgivning Andet Ved ikke/ikke noget Det mest nævnte udfald er hjælp til at finde job, som nævnes af 34,7 %. Dette efterfølges af personlig støtte og rådgivning, der nævnes af 32,7 %. Der er på baggrund af disse tal, noget der tyder på, at respondenterne gerne vil have mere personlig hjælp, der er fokuseret på dem. 16

17 3.6 kontakt til FOA Som afslutning på det interview er respondenterne blevet spurgt, om FOA må kontakte dem i fremtiden. Her viser tallene følgende. Figur 15: Vi laver løbende forskellige tiltag i forbindelse med vores medlemmer, er du interesseret i, at FOA kontakter dig i fremtiden? Alle 950 respondenter, i procent ,7 2 1 Ja 12,3 Nej Der er altså baggrund for at lave forskellige analyser blandt respondenterne i fremtiden. 4. Kvalitative interview Ud over de kvantitative analyser, der er præsenteret i de foregående analyser, er der i denne analyse foretaget 100 kvalitative interview blandt de 608 respondenter, der er på offentlig forsørgelse eller ingen indtægt har. Formålet med dette har været, at få en yderligere forståelse af deres situation og deres tanker om livet og fremtiden. 17

18 Interviewene er foretaget på baggrund af en åben spørgeramme med følgende 4 tematiske emner. - Vil du fortælle mere om, hvordan du får din økonomi til at hænge sammen i dag? - Har det haft andre konsekvenser for dit liv end de økonomiske, at du ikke længere (er i job eller) modtager dagpenge - Hvad gør du dig af tanker om din fremtid? (fx med hensyn til mulighederne for at komme i arbejde igen inden for dit fag overvejer du at skifte branche, begynde på en uddannelse eller noget helt tredje for at komme tættere på arbejdsmarkedet igen?) - Kunne FOA have gjort mere for at hjælpe dig og i så fald hvad og vil du gerne have, at din lokale FOA-afdeling kontakter dig? Disse interview kan ikke afrapporteres i tabeller og figurer, som de kvantitative interview, men der kan uddrages nogle forskellige overordnede tendenser i forbindelse med interviewene. Disse er ikke gældende for alle interview, og det må understreges, at hvert interview er en analyse for sig selv, og skal læses selvstændigt. Men følgende kan uddrages. - Respondenterne er opgivende på jobsøgning, da de oplever at stillingerne bliver søgt af mange, og ofte får de slet ikke svar - De ældre begynder at tro, de bliver valgt fra på baggrund af alder - Nogen sidder med tanken om ikke at kunne bruges til noget - Specielt uden børn har de svært ved at få økonomien til at hænge sammen - De fleste er glade for FOA - Vil gerne have noget mere konkret hjælp fra FOA i form af jobs og lignende, selvom de godt ved, at det kan FOA ikke - Nogen er opgivende på om de kommer i job Interviewene understreger nogle af de konklusioner, der også kunne drages på baggrund af de kvantitative interview. 18

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 392 Offentligt T A L E Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 29. april 2016 APOL/NFM J.nr.

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? APRIL 2015 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge? 9 Hvilke krav

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? FEBRUAR 2016 Indhold Kontanthjælp Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge?

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Forsørgelsesstatus for personer der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til og med maj 2014

Forsørgelsesstatus for personer der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til og med maj 2014 22. august 2014 Michel Klos Forsørgelsesstatus for personer der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til og med maj 2014 Beskæftigelsesministeriets portal Jobindsats.dk opgør jævnligt forsørgelsesstatus

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011 BORGER- PANEL 29. marts 2011 Overskud på den mentale konto De fleste borgere i Region Syddanmark har overskud på den mentale konto. De har gode sociale kontakter, selvtillid, bliver anerkendt og holdt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Det betaler sig

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Det betaler sig F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Det betaler sig Vil du med i kassen? Det betaler sig Er udgivet af FOAs A-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for a-kassens faglige

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Sammenhæng i psykiatrien

Sammenhæng i psykiatrien Sammenhæng i psykiatrien 1. Har du oplevet, at din kommune ikke kan/vil hjælpe dig som pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe etc.)? I meget høj grad 18,3% 69 I høj grad 15,1% 57 I nogen grad

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/14 Indledende kommentarer Hermed følger den første resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Vil du med i a-kassen? Det betaler sig

Vil du med i a-kassen? Det betaler sig Februar 2013 F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vil du med i a-kassen? Det betaler sig Vil du med i a-kassen? Det betaler sig Vil du med i kassen? Det betaler sig Er udgivet af FOAs A-kasse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport Tilbagevenden fra barsel Sammenfatningsrapport Har du afsluttet en barselsorlov inden for de seneste fem år? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 496 Nej 385 Svar i alt 881 6 Har du afsluttet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - maj 2013

Ledigheden på FTF-området - maj 2013 09-1455 MELA/JEEI -07.07.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - maj 2013 Ledigheden på det samlede FTF-område har gennem det seneste halve år ligget på

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Vil du med i a-kassen?

Vil du med i a-kassen? A-KASSE Vil du med i a-kassen? Det betaler sig JULI 2017 Indhold Vil du med i a-akassen? 3 Kontanthjælp er afhængig af formue og ægtefælle 4 Dagpengene er uafhængig af formue og ægtefælle 6 Hvad koster

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Vil du med i a-kassen?

Vil du med i a-kassen? A-KASSE Vil du med i a-kassen? Det betaler sig MARTS 2017 Indhold Vil du med i a-akassen? 3 Kontanthjælp er afhængig af formue og ægtefælle 4 Dagpengene er uafhængig af formue og ægtefælle 6 Hvad koster

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Statistisk opfølgning på Mariagerfjord Kommunes anvendelse af akutpakken.

Statistisk opfølgning på Mariagerfjord Kommunes anvendelse af akutpakken. Arbejdsmarkedssekretariat Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Laila Thode Jensen Dato: 17.04.2013 Statistisk opfølgning

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Notat: Medierne sætter lærerne under pres

Notat: Medierne sætter lærerne under pres Notat: Medierne sætter lærerne under pres Det er afgørende at have den offentlige mening bag sig for at kunne komme stærkt ud af en forhandlingssituation. Og på det seneste er resultater fra meningsmålinger

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

3F kampagnemateriale

3F kampagnemateriale 3F kampagnemateriale 3F Outdoor maj 2009 FYreseDLen kommer af sig selv Det GØr DIne DaGPenGe Ikke Meld dig ind i a-kassen, Mens du (stadig) er i arbejde Da n s k ko m m u n i k at i o n _ a b r i b u s

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere