Transportrobotter på Fuglsangsø Centret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportrobotter på Fuglsangsø Centret"

Transkript

1 Transportrobotter på Fuglsangsø Centret pilotprojekt i Herning Kommune Side 1 af 12 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

2 Direktør Søren Christensen Herning Kommune Torvet Herning Pilotprojekt om transportrobotter på Fuglsangsø Centret i Herning Kommune Introduktion Herning Kommune ønsker at deltage i pilotprojekt omkring brugen af transportrobotter, generelt kaldet AGVer (Autonomously Guided Vehicle), på plejecentre til udbringning af mad, og muligvis også til andre opgaver såsom affald, beklædning, og post til de forskellige etager på Fuglsangsø Centret. TUG kan benyttes til transport-/logistikopgaver i mange forskellige situationer. Se for eksempel følgende video af TUG til udbringning af mad: Herning Kommune vil derfor teste en transportrobot af typen TUG fra producenten Aethon for at opnå erfaringer med logistikkonceptet, som efterfølgende kan indføres på kommunens andre plejecentre. Konkret applikation Herning Kommune ønsker at deltage i pilotprojekt omkring brugen af transportrobotter til udbringning af mad, og muligvis også til andre opgaver såsom affald, beklædning, bleer, post, mv. Målsætningen er bl.a., at undersøge: - Omkostninger i brugen af transportrobotter i forhold til traditionel logistik - Medarbejdertilfredshed med brugen af transportrobotter - Arbejdseffektivitet for transportrobotter set i forhold til traditionel logistikopgaver - Afprøvning af forskellige opgaver på den samme AGV. Aethon har udstyr, der er i stand til at håndtere opgaver som eksempelvis medicin-, mad-, post og affaldstransport. Ved at udskifte vognen, vil det derfor være muligt at afprøve sådanne opgaver med den samme AGV. - Afprøvning af flere funktioner på samme tid: Det vil også være muligt at teste de forskellige opgaver på samme tid med anvendelse af flere AGV ere med forskelligt udstyr. I den forbindelse vil det være muligt at leje/lease udstyr fra Aethon i kortere eller længere perioder. Herning Kommune kan hvis det ønskes benytte allerede indkøbte transportvogne til mad. Såfremt disse benyttes vil det muligvis indebære arbejdstimer til justeringer, som ikke er ibefattet af nærværende projektbeskrivelse. Alternativt kan Herning Kommune købe brugte vogne, hvortil priser er listet som option. Blue Ocean Robotics udarbejder i samarbejde med Herning Kommune en forsøgsprotokol, med formål at afklare fordele samt ulemper i brugen af en transportrobot til Herning Kommunes plejecentre. Blue Ocean Robotics vil til det formål udføre on-site såvel som off-site arbejde med forsøgsprotokoller, se på fejl, problemer og uhensigtsmæssigheder i anvendelsen samt udarbejde formidlingspakke inkl. best-practice opsamling på Side 2 af 12

3 arbejdsform. En yderligere målsætning med applikationen er derfor, at afklare fremtidige arbejdspunkter til yderligere investeringer i transportrobotter. Se yderligere information on Business Case udregningerne i bilag 1. Pilotprojektet Herning Kommune indkøber en TUG, og som en del af købet anbefaler Blue Ocean Robotics på baggrund af tidligere erfaringer at gennemføre et pilotprojekt omkring indkørsel af teknologien. En grov tidsplan for indkørsel på Fuglsangsø Centret er således: Juni: Juni-Juli: Juli: August: August: September: September: Oktober: Oktober: November: December: December: Januar: Februar: Marts: Marts: Aftale om pilotprojektet på plads. Hjemtagning, import og told, samt basisgennemgang af teknologien. Detaljering af forsøgsprotokol og målemetoder for første fase. Installation hos plejecenter i Herning Kommune Indledende introduktion, instruktion og grundlæggende træning. On-site arbejde med forsøgsprotokol første fase. Event med deltagelse af presse og øvrige interessenter Off-site arbejde med fejl, problemer og uhensigtsmæssigheder i anvendelsen. On-site erfaringsopsamling, tilpasninger til teknologi eller anvendelse. On-site arbejde med forsøgsprotokol anden fase. Off-site arbejde med fejl, problemer og uhensigtsmæssigheder i anvendelsen. On-site erfaringsopsamling, tilpasninger til teknologi eller anvendelse. Etablering af formidlingspakke inkl. best-practice opsamling på arbejdsform. HK gennemfører analyse af anvendelsesmuligheder for TUG på plejecentre. Formidling af resultater og perspektiver internt og eksternt via medier. Afslutningsevent med eksterne gæster og presse. Installation og opstart tager ca. 14 dage. Herefter kører robotten på centret i op til 16 timer i døgnet. Det er aftalt mellem parterne at tidsplanens start kan lægges op til en måned eller to senere og varigheden forlænges med op til en måned for at sikre den rette bemanding og fokus på kvalitet i gennemførelsen. Robotten forbliver på plejecentret i hele perioden. On-site vs. Off-site arbejde repræsenterer blot fokus for pilotprojektets fokus på det pågældende tidspunkt. Priser, vilkår og betingelser Køb af TUG Nypris: kr. Månedlig leje/leasing af TUG Leasing af TUG er også muligt til ca kr. / måned i 5 år. Blue Ocean Robotics estimeret projektarbejde kr. Årlig serviceaftale efter pilotprojektet: kr./år Installationskit Side 3 af 12

4 - Installationskit: kr. Liste over optionelt udstyr - Døråbnere á 3440 kr. stykket - Elevator styring á 8595 kr. stykket - Vogne kan tilkøbes efter behov. Forespørg for nærmere info. Blue Ocean Robotics leverer følgende: Kravspecifikation og system design af testsystem Overordnet system design Kravspecifikation til AGV løsning Kravspecifikation til installationer (WIFI, elevatorstyring, opladestationer og dørautomatik) Kravspecifikation til IT-integration (bestilling af transport, m.m.) Implementering og indkøring af testsystem hos Herning Kommune Site Survey Analyse af facilitet (døre, elevatorer, specielle forhold) 3D kortlægning af plejecenter Programmering og test af transportveje for AGV ere Indkøring, herunder integration af døre og evt. elevator Go-live test af TUG og system i forhold til forventninger og kravspecifikationer o Test-senarier med personer i bevægelsesområdet (ansatte og besøgende) o Test med løst placeret udstyr på transportveje (senge, stativer, vogne mm.) o Test-senarier i forbindelse med brug af eventuel elevator o Test-senarier i forbindelse med brug af automatisk dør Arbejdsgangsanalyse Oplæring af personale Vedligehold af systemet i indkøringsperiode Evaluering og rapportskrivning Aflevering af rapport og konklusioner Drift og support Service og support fra Blue Ocean Robotics baseret på projektspecifikationerne 24/7 driftssupport fra Aethon command & control unit USA Services leveret af Herning Kommune Highspeed Internet (WIFI) i alle rum hvor TUGen benyttes Elektriker til installation af elektriske systemer Såfremt elevatorer er inkluderet: En tekniker fra elevator-firmaet som står for installation af hardware Aktiviteter der ikke er omfattet af denne projektplan, og ønsket af Herning Kommune kan honoreres på timebasis á 600 kr./time plus kørsel. Serviceaftale specifikation Den faste årlige betaling for service og support på kr. inkluderer: - Periodiske eftersyn, inkl. kørsel jævnfør producentens anbefalinger (2 gange årligt) - 24/7/365 Help Desk; Etablering og adgang til denne - 24/7/365 overvågning; Etablering, adgang til og brug af denne Side 4 af 12

5 Service og support i øvrigt betales via en timemodel eller en klippekortsmodel og omfatter: - 24/7/365 Help Desk; Brugen af denne - Uddannelse/oplæring af teknikere udover uddannelsen leveret ifm. installationsforløbet - Optimering af kørsel med robotten - Rådgivning og analyse opgaver Omkostninger til indkøb af reservedele og øvrige komponenter faktureres Herning Kommune efter nærmere aftale i forbindelse med konkrete reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Blue Ocean Robotics leverer 24/7/365 service og support. Etablering og adgang til denne sker via den fast årlige betaling. Brugen af denne betales via en Timemodel, som udgangspunkt, eller via en valgt Klippekortsmodel i stedet. Timemodel kr./time for 24/7/365 support og service hverdage kr./time for hverdage 16-8 samt weekend og helligdage. I denne model betaler Herning Kommune for forbrugte timer plus eventuel kørsel. Afregning per halve time. Blue Ocean Robotics stiller medarbejdere til rådighed 24/7/365. kommunens egne teknikere bliver uddannet til selv at kunne løse de mest basale tekniske problemer. Klippekort model 150 timer á takst 600 kr/time svarende til kr. 100 timer á takst 800 kr/time svarende til kr. 50 timer á takst 1000 kr/time svarende til kr. I klippekortmodellen kan Herning Kommune få rabat for køb af time-pakker eller service klippekort. Klippekortet klippes for hver halve time forbrugt, hvorved kommunen kun betaler for den tid der forbruges. Kommunens egne teknikere bliver uddannet til selv at kunne løse de mest basale tekniske problemer. Klippekortet opgøres kvartalsvist, og Herning Kommune vil, når klippekortet er 90 % forbrugt, blive kontaktet med henblik på fornyelse. Taksterne er lavere end Timemodellen, idet klippekortet forudbetales som en servicepakke. Timerne på klippekortet kan, såfremt de ikke udnyttes, benyttes til andre formål efter aftale med Blue Ocean Robotics. Klippekortet kan benyttes i den fulde aftaleperiode. Vilkår Priser i dette tilbud er eksklusiv moms og eventuel tillæg af told, afgifter og kørselsomkostninger. Priserne er med forbehold for endelig bekræftelse på priserne af vores leverandør Aethon. TUG robotten er CE-mærket. Pilotprojektet gennemføres som OPI projekt, jævnfør beskrivelse og betingelser i OPI aftale 2A Offentligt køb af udviklingsydelse fra én privat part Artikel 16 f-undtagelse. Herning Kommune faktureres for software, hardware og 50 % af arbejdsomkostningerne ved tidspunktet for ordrebekræftelse. Herning Kommune faktureres 30 % af arbejdsomkostningerne midtvejs og de resterende 20 % når pilotprojektet afsluttes. Betalingsbetingelser er 20 dage netto, herefter pålægges 1,5 % per påbegyndt måned. Ved aftaleindgåelse gælder tillige Blue Ocean Robotics almindelige vilkår for rekvirering af ydelser, der er vedlagt. Disse almindelige vilkår kan kun fraviges såfremt dette er særskilt anført i aftalen. Aftalens termin og betaling er baseret på følgende forudsætninger: Side 5 af 12

6 At der ikke opstår forsinkelser eller øget tidsforbrug på grund af forhold, som Blue Ocean Robotics ikke er skyld i. At der aftales en plan i henhold til hvilken Herning Kommune leverer input, materialer, feedback og andet, som er nødvendige for opgavens løsning og de forskellige faser heri. Alle rettigheder til koncepter, skitser, modeller, principper, beregninger, beskrivelser og andet materiale udviklet og leveret i henhold til denne aftale tilhører Blue Ocean Robotics. Som led i nærværende aftale gives Herning Kommune dog fuld og uindskrænket ret til at anvende resultaterne. Det præciseres endvidere, at de indkøbte robotter, licenser til klientsoftware og support-pakker er ejendom for Herning Kommune efter projektets afslutning, lige som det står Herning Kommune frit for at bruge den anvendelsesmæssige viden i fuld og uindskrænket udstrækning i eget regi. Blue Ocean Robotics kan efter eget valg entrere med underleverandører forudsat at aftale om fortrolighed, rettigheder og leverancer ikke krænkes. Projekttilbuddet er gældende indtil 30. juni 2014 og bekræftes ved underskrift. Dato: 23/ Dato: Claus Risager CEO Blue Ocean Robotics Søren Christensen Direktør Herning Kommune Side 6 af 12

7 Bilag 1: Business Case Business Case Parterne udvikler som en vigtig del af projektet en fælles business case. Denne udvikles på baggrund af målinger, forsøgsprotokol og en omkostningsanalyse i forbindelse med pilotprojektet. Tidligere erfaringer fra Sygehus Sønderjylland har påvist en tilbagebetalingstid på ca. 2,5 år i en kontekst hvor den udelukkende kørte med blodprøver. Til at vurdere effekten af TUG kan der anvendes en række parametre som eksempelvis: Typen af og formålet med leverancen Hvor ofte udføres opgaven, hvilke dage, tid på døgnet Hvem har udført turen (jobbeskrivelsen) Antal ture pr. dag pr. jobbeskrivelse Tid brugt på turen (transporttid) Turens distance Leverancetid Måling af turn around tider Transportrutens beskaffenhed Placering af døre, elevatorer, trapper, m.v. Behovet for justering af bygningen (f.eks. installation af WIFI, relæer, m.v.) De ovenstående parametre observeres i en proces, hvor personalets arbejde analyseres. Herved kan der skabes et billede af, hvor mange timers arbejde, der samlet kan erstattes af en transportrobot. For at beregne et TUG-projekts rentabilitet (business case) anvendes følgende parametre: Udgifter Selve TUG Vogne Installation og uddannelse Elevator-installation Omkostnings minimering Løn Goder Sygefravær Uddannelse/oplæring WIFI Relæer og elektrikerarbejde Tilretning af miljø Side 7 af 12

8 Udgifter Omkostnings minimering Vedligehold (løbende omkostning) Bygningsmodifikationer Af tabellen fremgår det, at udgiftssiden dels består af engangsomkostninger, såsom TUG, vogne og installationsomkostninger, og dels en periodisk omkostning i form af løbende vedligehold. Omkostningsminimeringen i et TUG-projekt består af den besparelse, der opnås i form af det arbejde, personalet ikke længere skal gøre (transporterne), men som TUG overtager. Dvs. projektets omkostningsminimering består i besparelsen i udbetaling af løn, goder, sygefravær og uddannelse, som var nødvendigt for at kunne foretage transporterne. Generelt er projektets udgiftsside relativt let at opgøre, idet der kan udformes en bestykningsliste, og under anvendelse af listepriser kan de samlede udgifter beregnes. Omkostningsminimeringssiden er dog mere kompliceret, idet nøglen til bestemmelsen af den samlede omkostningsminimering ligger i en beregning af hvor meget arbejde, der kan frigøres ved anvendelsen af TUG. Nøgleparametrene i denne beregning er flg. elementer: Hvilke personalegrupper udfører arbejdet? Hvilken timeløn får de forskellige personalegrupper? Hvor lang tid tager transporten i gennemsnit? Hvor mange gange på et år foretages transporten? Når ovenstående parametre er bestemt, kan omkostningsminimeringen beregnes. Det samlede timeforbrug brugt på transport pr. år beregnes ved at multiplicere antallet af transporter pr. år med den tid en transport tager i gennemsnit. Herefter udregnes en procentvis fordeling af hvilke personalegrupper, der udfører arbejdet. Denne fordeling anvendes til at bestemme en samlet timeløn for alle personalegrupper, der udfører transportarbejde. Den samlede udgift brugt på transport findes herefter ved at multiplicere det samlede tidsforbrug med den samlede timeløn. Ud fra ovenstående beskrivelse fremgår det, at beregningen af projektets omkostningsminimering er baseret på estimater, idet den samlede transporttid vurderes skønsmæssigt. Projektets gevinst afhænger derfor af præcisionen af sådanne estimater, og disse skal derfor tilvejebringes med omhu. Som udgangspunkt var det ikke målet, at en TUG alene skulle anvendes til blodprøvetransport fra FAM, idet man formentlig ikke ville kunne udnytte robotten nok til at retfærdiggøre en sådan allokering. Men det besluttes alligevel at beregne business casen for denne situation for at vise potentialet ved en sådan anvendelse. Side 8 af 12

9 Indtægt Tid (år) Det ses, at projektet har en positiv nutidsværdi af en væsentlig størrelse, hvilket viser, at en investering er rentabel. Investeringen er betalt tilbage efter ca. 2,5 år, hvilket vurderes som værende en fornuftig tilbagebetalingstid særligt sammenlignet med investeringens 5-årige afskrivningstid. Det kan tilføjes, at beslutninger om køb af AGV ere ofte foretages med en Return of Investment (ROI) på omkring 7 år. Dette skyldes dels, at AGV systemerne har en livscyklus på omkring 20 år, og at der er en række ikkeøkonomisk kvantificerbare fordele ved at anvende AGV ere. Bilag 2: Tilfredshedsanalyse fra Sygehus Sønderjylland Side 9 af 12

10 Bilag 3: Use cases Side 10 af 12

11 Bilag 4: TUG transportrobot TUG kan benyttes til logistikopgaver i mange forskellige situationer. I det følgende præsenteres nogle af de generelle muligheder med TUG. Video af TUG til udbringning af mad: Side 11 af 12

12 Aethon TUG AGV robot til logistikopgaver på plejecenter 24/ Cloud Command Center Mobil integration Realtids leverance sporing Håndtering af forskellige slags vogne muligt Personaliserede vogne til mad, post, linned, mv. Ingen infrastrukturændringer påkrævet Sikker transport i eksisterende miljøer og opbevaring Automatiseret opladning Side 12 af 12

BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING

BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING Til Slagelse Kommune Dokumenttype Business case Dato Februar 2013 BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING BUSINESS CASE VIKARPLANLÆGNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013. Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725 Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Cloud kalkulator

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for ekstraordinært møde. Tirsdag, den 31. maj 2011 kl. 11.00 12.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for ekstraordinært møde. Tirsdag, den 31. maj 2011 kl. 11.00 12.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 26. maj 2011 Bestyrelsesmøde den 31. maj 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for ekstraordinært møde Tirsdag, den 31. maj 2011 kl. 11.00 12.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere:

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Sæt kryds RSI / NSI Regional Lokal x Syddansk Sundhedsinnovation (?)

Projektbeskrivelse. Sæt kryds RSI / NSI Regional Lokal x Syddansk Sundhedsinnovation (?) RSD It-Projektmodel Projektbeskrivelse Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter,

Læs mere

Vejledning til statens business case-model

Vejledning til statens business case-model Vejledning til statens business case-model Marts 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED STATENS BUSINESS CASE-MODEL... 1 1.2 FORMÅL MED PROJEKTET AFSPEJLES I BUSINESS CASEN... 1 1.3 KOBLING TIL

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Kontraktbilagsfortegnelse

Kontraktbilagsfortegnelse Kontraktbilagsfortegnelse Dokument Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation Kontraktbilag 1a Spørgsmål og svar fra udbuddets spørgerunde Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelse (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag

Læs mere

Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler

Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler Velfærdsteknologisk innovation 9 gode eksempler Redaktion: Praktikant Søren Lund Jensen soeren.jensen1@stab.rm.dk Konsulent Bent Berthold Schultz bent.schultz@ps.rm.dk

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget 2016 1 2 Busselskabets

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere