Underskriftsregler. Frederikshavn Forsyning A/S. og datterselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underskriftsregler. Frederikshavn Forsyning A/S. og datterselskaber"

Transkript

1 Underskriftsregler Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber September 2011

2 Indhold 1. Indledning Selskabskonstruktion Tegningsret Fuldmagt Dispositioner udover sædvanlige drifts- og vedligeholdelsesopgaver Dispositioner der forventes at forpligte for over kr Dispositioner der forventes at forpligte for under kr Bank Online Banking Udbetaling af kundetilgodehavender fra afregningssystemet Udstedelse af checks Godkendelse af fakturaer Godkender/anvise (Godkender 2 bilag 1) Direktionen Chefgruppen Brug af VisaDankort Bestiller/attestation (Godkender 1 bilag 2) Bilagsflow Personale Ansættelser og afskedigelser Lønninger Udbetaling af lønninger... 6 Bilag 1 Godkender 2 - anviser... 7 Bilag 2 Godkender 1 - bestiller/attestation... 8 Side 2

3 1. Indledning Underskriftsforholdene beskrevet i dette dokument er gældende for Frederikshavn Forsyning A/S samt datterselskaber fra dags dato (AVØ A/S med virkning fra 1. januar 2012) og erstatter alle tidligere udstedte dokumenter og fuldmagter vedrørende anvisnings- og attestationsbemyndigelse. Underskriftsforholdene er beskrevet med udgangspunkt i selskabernes gældende vedtægter og selskabskonstruktion Selskabskonstruktion I dette dokument defineres direktionen i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S ekskl. AVØ A/S som adm. direktør Claus Reimann Petersen. I AVØ A/S defineres direktionen som direktør Tore Vedelsdal. Selskabets daglige ledelse defineres som direktør Tore Vedelsdal, afdelingschef René Hansen, afdelingschef Lars B. Østergaard, afdelingschef Erik Gandrup Hall, administrationschef Annette Jensen og økonomichef Lone Rasmussen. 2. Tegningsret Selskaberne tegnes ved underskrift af én af følgende kombinationer: Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem Bestyrelsens formand i forening med en direktør Den samlede bestyrelse Side 3

4 2.1 Fuldmagt Der er givet fuldmagt fra bestyrelsen til udstedelse af VisaDankort til Frederikshavn Forsyning A/S hovedkonto hos Nordjyske Bank A/S. Fuldmagten er givet til bestyrelsesformand Brian Pedersen, adm. direktør Claus Reimann Petersen, direktør Tore Vedelsdal samt faglig leder Helle Bech. 3 Dispositioner udover sædvanlige drifts- og vedligeholdelsesopgaver Korrespondance i forbindelse med indgåelse af kontrakter, rådgiverydelser, garantistillelser mv., som forpligter koncernen økonomisk, skal altid underskrives af to personer, og kombinationen skal være én af følgende: 3.1 Dispositioner der forventes at forpligte for over kr. Ét medlem af direktionen sammen med ét medlem af selskabets daglige ledelse. 3.2 Dispositioner der forventes at forpligte for under kr. Sagsbehandler sammen med én fra den daglige ledelse. 4. Bank 4.1 Online Banking Ved indsættelser og hævning i bank skal der foreligge to underskrifter/godkendelser. Der skal i online banksystem være én 1. håndsgodkendelse og én 2. håndsgodkendelse. 4.2 Udbetalinger af kundetilgodehavender fra afregningssystemet Udbetalinger af kundetilgodehavender fra afregningssystemet kan foretages af én person fra betalingskontoret. 4.3 Udstedelse af checks Udskrivning af manuelle checks sker ved brug af blankochecks, som ligger i pengeskab. 5. Godkendelse af fakturaer Som hovedregel modtages og registreres alle fakturaer i serviceselskabet Frederikshavn Forsyning A/S. Udgifter vedrørende et datterselskab vil herefter løbende blive afregnet med serviceselskabet uden yderligere godkendelse. Herudover er der nogle fakturaer, som skal bogføres direkte i det aktuelle datterselskab. Det er fx forsikringer, forbrugsafgifter, afdrag på lån, advokat og revisor. Alle fakturaer skal som hovedregel godkendes af to personer, én fra hver af følgende grupper: Bestiller (attestation): Godkender fakturaen, om pris, mængde, kvalitet osv. er i orden. (Godkender 1) Godkender (anvisning): Godkender, at fakturaen skal betales (den daglige ledelse). (Godkender 2) Godkendelse af betalinger, som foretages på grundlag af gældende kontrakter, løbende aftaler, ydelser på gældsbreve og betalinger til offentlige myndigheder mv., kan foretages administrativt jf. bilag 1 uden yderligere godkendelse, uanset at beløbet overstiger de fastsatte rammer for direktionens betalingsgodkendelse. Godkendelse af bilag vedrørende egne udgifter, fx kørsel, udlæg mv. skal ud over egen godkendelse altid godkendes af den nærmeste leder og i dennes fravær - en af de andre fra den daglige ledelse. Side 4

5 5.1 Godkender/anviser (Godkender 2 bilag 1) Direktionen Adm. direktør Claus Reimann Petersen kan godkende/anvise alle fakturaer i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S ekskl. AVØ A/S. Direktør Tore Vedelsdal kan godkende/anvise alle fakturaer vedrørende AVØ A/S. I forbindelse med fravær som ferie, sygdom eller andet kan direktionen bemyndige én fra chefgruppen til at godkende/anvise fakturaer, hvis det skønnes ikke at kunne vente Chefgruppen Medlemmer af chefgruppen kan inden for eget ansvarsområde godkende/anvise alle fakturaer under kr. i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S. Det drejer sig om følgende personer: Direktør Tore Vedelsdal *) jf. punkt Afdelingschef Erik Gandrup Hall Afdelingschef Lars B. Østergaard Afdelingschef René Hansen Administrationschef Annette Jensen Økonomichef Lone Rasmussen I forbindelse med fravær som ferie, sygdom eller andet er det enten én fra direktionen eller én af chefgruppen bemyndigede, som skal godkende/anvise fakturaer, hvis det skønnes ikke at kunne vente Brug af VisaDankort Følgende person kan i forbindelse med brug af VisaDankort alene tegne Frederikshavn Forsyning A/S: Bestyrelsesformand Brian Pedersen Adm. direktør Claus Reimann Petersen Direktør Tore Vedelsdal Faglig leder Helle Bech (tinglysning af skøder mv.) 5.2 Bestiller/attestation (Godkender 1 bilag 2) Alle med ret til at disponere over midler, det vil sige ledelsen i henhold til disse underskriftsregler samt alle, der har en indkøberkode jf. bilag 2, kan godkende modtagelsen af en faktura samt pris, mængde og kvalitet. 5.3 Bilagsflow Alle fakturaer registreres i Bogholderiet med den indkøberkode, som skal fremgå af alle modtagne fakturaer. Herefter fordeles fakturaerne jf. indkøberkoden. Indkøber/bestiller (Godkender 1) skal godkende fakturaen og kontere samt sende faktura til godkendelse hos den ansvarlige/godkender (Godkender 2). Fakturaen vil herefter blive betalt af Bogholderiet. Hvis der er fakturaer, som ikke kan godkendes og derfor ikke skal betales, skal bilaget i økonomisystemet både markeres med "afventer afklaring" og en forklarende bemærkning, så betalingen kan stoppes. Både indkøber og den ansvarlige har maksimalt 5 hverdage tilsammen til kontrol af en faktura, men aldrig længere end til fakturaens forfaldsdato. Fakturaerne skal altid være godkendt og afleveret til Bogholderiet inden fakturaens forfaldsdato. Side 5

6 6. Personale 6.1 Ansættelser og afskedigelser Alle ansættelser og afskedigelser skal godkendes af direktionen. Ansættelser og afskedigelser underskrives af et medlem af direktionen eller af den pågældende afdelingschef. 6.2 Lønninger Alle lønindplaceringer og -reguleringer skal godkendes af direktionen. 6.3 Udbetaling af løn mv. Lønkontoret har ansvaret udbetaling af løn, overarbejde, vagter mv. den sidste hverdag i hver måneden, samt at udbetalingerne sker i overensstemmelse med de af direktionen godkendte lønindplaceringer. Underskriftsforholdene er fremlagt og godkendt af bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S. Frederikshavn, den xx. september 2011 Brian Pedersen Bestyrelsesformand Claus Reimann Petersen Adm. direktør Tore Vedelsdal Direktør AVØ A/S Side 6

7 Bilag 1 Godkender 2 - anviser Claus Reimann Petersen, adm. direktør Ansvarlig for den samlede økonomi i Frederikshavn Forsyning A/S samt tilhørende datterselskaber ekskl. AVØ A/S. Tore Vedelsdal, direktør Ansvarlig for økonomien i AVØ A/S. Erik Gandrup Hall, afdelingschef Ansvarlig for økonomien i Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Elnet A/S og Frederikshavn Forsyningspligt A/S. Lars B. Østergaard, afdelingschef Ansvarlig for økonomien i Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S samt for den del af økonomien i Frederikshavn Forsyning A/S, der vedrører Entreprenørteamet. René Hansen, afdelingschef Ansvarlig for økonomien i Frederikshavn Spildevand A/S samt for den del af økonomien i Frederikshavn Forsyning A/S, der vedrører Ledningsregistrering. Annette Jensen, administrationschef Ansvarlig for den del af økonomien i Frederikshavn Forsyning A/S, der vedrører Sekretariat, Kundeservice, Drift af Knivholtvej 15 og Kantine. Lone Rasmussen, økonomichef Ansvarlig for den del af økonomien i Frederikshavn Forsyning A/S, der vedrører Økonomi og Lager. Administration af fællesopgaver Da der er nogle fakturaer, som skal bogføres direkte i et datterselskab, fx forsikringer, acontoregninger vedrørende forbrugsafgifter, administrativ it, markedsføring, flyrejser, hotelophold, afdrag på lån, advokat, revisor, er det den opgaveansvarlige chef og dennes medarbejder, der godkender fakturaerne i datterselskaberne. Lagerfunktionen Af hensyn til lagersystemet er det nødvendigt, at personalet i lagerfunktionen kan godkende fakturaer på vare, som skal registreres i lagersystemet; både som bestiller og betaler. Fakturaer på varer, som ikke skal registreres i lagersystemet (fx værktøj, biler), skal godkendes til betaling af den ansvarlige afdelingschef. Side 7

8 Bilag 2 Godkender 1 bestiller/attestation Det er den enkelte afdelingschef der løbende har ansvaret for, at bilag 2 er opdateret, og at relevante personer i organisationen er orienteret om ændringerne. Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaber Claus Reimann Petersen (CLRE) Niels Ebbe Johansen (NIJO) Per Bech Larsen (PELR) Frederikshavn Vand A/S Lars B. Østergaard (LAOS) Jørgen Hermann (JOHR) Niels-Christen Overby (NIOV) Kenneth Fuglsang (KEFU) Tom Mandrup Hansen (TOMH) Rasmus Jensen (RAJA) Gunnar Steen Karlsen (GUKA) Lars Henrik Christensen (HECR) Børge Hylander (BOHY) Peter Heisel (PEHI) Christian Græsdal (CHGS) Søren Østergaard Jensen (SOJE) Tom Niemann Olesen (TONM) Søren Preben Nielsen (SONI) Kai Thomsen (KTHO) Kim Valter Lehmann (KILE) Christian A. U. Lauritzen (CHLU) Poul Erik Frederiksen (POFR) Brian Christensen (BRCH) Allan Mortensen (ALMR) Jim Nygaard (JINY) Jan Karlsson (JAKA) Lenette Johansen Klejn (LEJH) Jan Olesen (JAOS) Side 8

9 Frederikshavn Varme A/S Lars B. Østergaard (LAOS) Jes Vad Thomsen (JVTH) Kim Arp (KIAR) Sven Boye Pedersen (SVPR) Finn Markfoged Petersen (FIPE) Per Nielsen (PRNL) Per Quist Nepper (PENP) Flemming Nielsen (FLNL) Claus Ottesen (CLOT) Kurt Christensen (KUCR) Benny Sønderby (BESN) Brian Lund Hald (BRHA) Christian Vestergaard (CHVE) Flemming Christensen (FLCH) Frederikshavn Forsyning A/S, Entreprenørteamet Lars B. Østergaard (LAOS) Erik Møller Nielsen (EMNI) Lotte Skriver Vilhelmsen (LVIL) Frederikshavn Spildevand A/S René Hansen (REHA) Peter Berg (PEBE) Halfdan Bøgh (HABO) Helge Lundgaard (HELU) Birgit Madsen (BIMA) Malene Søndergaard (MASD) Anne Thøgersen (ANLT) John Ammonsen (JOAM) Anitha Holmen (AHOL) Morten Nielsen (MONE) Poul Holme Pedersen (POPE) Jørgen Bjerring Kristensen (JOKS) Side 9

10 Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S, Frederikshavn Elnet A/S og Frederikshavn Forsyningspligt A/S Erik Gandrup Hall (ERHA) Uffe Nørgaard (UFNO) Jørgen Dam Andreasen (JOAD) Per Henrik Olesen (PEOL) Erik Jensen (ERJE) Anne Dorthe Iversen (ANDI) AVØ A/S Tore Vedelsdal (TOVD) Karl Villadsen (KAVI) Dorthe Andreasen Lisbeth C. Hultfeldt Svenn Lundholm Søren Winther Svend Erik Hansen Anita Oscar Pia Kristensen Bak Orla Frederiksen Uffe Petersen Niels Jørgen Nielsen Frederikshavn Forsyning A/S, Økonomi samt opgaver for datterselskaberne jf. bilag 1 Lone Rasmussen (LORS) Tine Maajen Christensen (TICE) Lone Pedersen (LPED) Thorsten L. Johannesen (THJA) Hanne Hermann (HAHM) Monica Tronderup Nielsen (MONL) Lone Holbæk Pedersen (LHOP) Karsten Scheel Nellemann (KASN) Katrina I Puntabyrgi (KAPU) Malene Hoffensitz-Nielsen (MHON) Mette Nørgaard Grønlund (MNGR) Side 10

11 Frederikshavn Forsyning A/S, Lager samt opgaver for datterselskaberne jf. bilag 1 og betaler jf. bilag 1 Lone Rasmussen (LORS) Helle Bøg Pedersen (HEPS) Ole Hansen (OLHA) Kim Klarskov (KIKL) Frederikshavn Forsyning A/S, Ledningsregistrering samt opgaver for datterselskaberne jf. bilag 1 René Hansen (REHA) Helle Bech (HELB) Frederikshavn Forsyning A/S, Kundeservice samt opgaver for datterselskaberne jf. bilag 1 Annette Jensen (ANJN) Rikke Jespersgaard Bruun (RIBR) Mette Stau Nedergaard (MSNE) Betina Ludvigsen (BELD) Morten Trampedach (MOTR) Tommy Neist (TONT) Vita Schrøder Pedersen (VIPE) Torben Mølgaard Hylle (TOHY) Helle Knudsen (HEKU) Inge-Merete Fejerskov (IMFE) Vibeke Rasmussen (VIRA) Donna Michelle McLaughlin (DOAE) Randi Dam Jensen (RADJ) Anne Tea Wunderov (ANWU) Lisa Jensen (LSJE) Maj-Britt Uggerholt (MAUG) Christine Heisel Frederiksen (CHFD) Frederikshavn Forsyning A/S, Sekretariat samt opgaver for datterselskaberne jf. bilag 1 Annette Jensen (ANJN) Lena M. Christiansen (LECR) Irene Hägglund (IRRA) Jane Larsen (JALA) Majbritt Niemann Nielsen (MNIN) Helle Vadskær Jensen (HECJ) Side 11

12 Frederikshavn Forsyning A/S, Kantine og Rengøring samt opgaver for datterselskaberne jf. bilag 1 Annette Jensen (ANJN) Lena M. Christiansen (LECR) Aksel Thingbak Pedersen (AKPE) Anna Marie Andersen (AMAN) Maria Larsen Side 12

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

FRI-HÅNDBOG. eudgave af 25. juni 2015. Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI

FRI-HÅNDBOG. eudgave af 25. juni 2015. Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI FRI-HÅNDBOG eudgave af 25. juni 2015 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI FRI-Håndbog 1. 1.00 Love og regler 1 2. 1.10 Love for Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2 3. 1.12 Retningslinjer for udpegning

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning 2011. Intern overvågning

Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning 2011. Intern overvågning Esbjerg Forsyning A/S Årsberetning 2011 Intern overvågning Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk 1. Indledning

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Håndbog for kommunalbestyrelsen

Håndbog for kommunalbestyrelsen Håndbog for kommunalbestyrelsen 2014-2017 1 Forord Grenaa, december 2013. Kære medlem af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse I Norddjurs Kommune har vi fokus på, at politikerne i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regnskabsinstruks for Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter 2008 Bilag til regnskabsinstruks

Regnskabsinstruks for Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter 2008 Bilag til regnskabsinstruks Regnskabsinstruks for Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter 2008 Bilag til regnskabsinstruks Bilag 6.0 til BAC & BAC-BS regnskabsinstruks. Oversigt over: Bilag 6.0 til BAC & BAC-BS regnskabsinstruks....2

Læs mere

HÅNDBOG. Tune Idrætsforening

HÅNDBOG. Tune Idrætsforening HÅNDBOG Tune Idrætsforening Håndbogen er udleveret til medlemmerne af Tune Idrætsforenings bestyrelser. Det er bestyrelsesmedlemmets ansvar, at holde bogen i god stand. Håndbogen er TUNE IF s ejendom,

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Tirsdag den 28. april 2015 kl. 17.00 i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 24.04. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Boligselskabet BSB Svendborg Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i Hjerteparkens fælleshus, Svendborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 4 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD

VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD 1 Navn Foreningens navn er Munksøgård. 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune, under Roskilde Ret, der er foreningens værneting. Formål 3 Stk.1 Stk.2 Stk. 4 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark LEXSOS Advokater Jernbanegade 4, I. 5000 Odense C Tlf. 66 12 77 00 J.nr. 112-2363/UL/AKI V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed afholdt den 27. juni 2013

Referat fra generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed afholdt den 27. juni 2013 Referat fra generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed afholdt den 27. juni 2013 Dagsordenen 1. Valg af dirigent og referent 2. Beslutning om mødets lovlighed 3. Formandens beretning 4. Beslutning

Læs mere

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med.

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Kære lejer Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Boligen betyder meget for os og vores familie, og vi tilbringer

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere