KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER"

Transkript

1 KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

2 INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE PLEJEFAMILIER s. 6 Aflønning s. 6 Ferie s. 6 Videreuddannelse s. 6 Netværkssupervision s. 7 Økonomisk kompensation til ikke ansatte s. 7 Besøg fra familieplejekonsulenten s. 7 Hjælp efter lukketid s. 8 Aflastning s. 8 Opsigelsesvarsel s. 8 TILSKUD TIL BØRN I KOMMUNALE PLEJEFAMILIER s. 9 Indskrivningsbeløb, lommepenge, beklædning, mv. s. 9 Ferietilskud s. 9 Pasning s. 10 Befordring s. 10 Skole og daginstitution s. 11 Medicin, briller, kontaktlinser, behandling s. 11 Cykel s. 11 KONTAKT s. 12

3 KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER At anbringe børn i kommunale plejefamilier blev en mulighed i forbindelse med Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar Formålet med kommunale plejefamilier er at forbedre anbringelsesmulighederne for børn og unge. Kommunale plejefamilier er plejefamilier, som i kraft af deres kompetencer og kvalifikationer er godkendt til at have børn i pleje, som har mere komplekse problemer, end børn i plejefamilier oftest har. Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rødovre Kommuner er gået sammen om et tre-årigt udviklingsprojekt, der handler om at rekruttere og kvalificere kommunale plejefamilier. Udviklingsprojektet løber i perioden 1. januar 2011 til 31. december Denne folder har til formål at oplyse om, hvilke rammer, vilkår og standarder der er for kommunale plejefamilier i de fem kommuner. Da dette er et udviklingsprojekt, tager vi forbehold for, at der løbende kan ske ændringer i forhold til det, der er beskrevet i folderen. Endvidere tager vi forbehold for, at den enkelte kommune kan have regler og standarder, som fraviger denne folder. Vi opfordrer derfor alle til at søge specifik vejledning hos den aktuelle kommune. 3

4 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE Vil I være kommunal plejefamilie? Hvis I ønsker ansættelse som kommunal plejefamilie i en af de fem kommuner, skal I enten rette henvendelse til den pågældende kommune eller til projektkontoret i Gladsaxe Kommune. Vi anbefaler, at I enten har erfaring med at være traditionel plejefamilie eller har andre særlige kvalifikationer, der gør, at I er rustede til at blive kommunal plejefamilie. Når I udarbejder en ansøgning, skal I udfylde et særligt oplysningsskema, som I kan få hos en af de fem kommuner eller på projektkontoret. Dette udfylder og indsender I sammen med diverse dokumentation. I aftaler med den enkelte kommune eller med projektkontoret, hvor oplysningerne skal sendes til. At være kommunal plejefamilie er et fuldtidsjob for den ene part (hvis der er to parter), hvilket betyder, at I ikke begge samtidig kan være i ordinær beskæftigelse. 4

5 Godkendelse I Serviceloven 142 står der, at plejefamilier og kommunale plejefamilier for børn og unge skal være godkendt af enten 1) kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune som generelt egnede eller 2) kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune som konkret egnede i forhold til et eller flere nærmere angivne børn eller unge. En sådan godkendelse udelukker som udgangspunkt at kommunalbestyrelsen i andre kommuner kan benytte familien som plejefamilie. Man kan godt henvende sig til dette udviklingsprojekt for at søge om at blive kommunal plejefamilie, selv om man ikke bor i én af de fem kommuner. Når vi modtager en ansøgning fra en familie om at blive kommunal plejefamilie, så tager vi en vurdering af, om vi vil starte en forundersøgelse. Vi har udviklet et screeningsmateriale, som vi anvender, når vi forundersøger en familie. Denne forundersøgelse er De Fems kvalitetssikring af familien. Hvis I har andre plejebørn boende så har I allerede en godkendelse som plejefamilie, men godkendelsen skal som oftest ændres til en kommunal plejefamilie godkendelse. Hvis I ikke er godkendt plejefamilie i forvejen, så har vi mulighed for at lave en konkret godkendelse (jf. ovenstående). Der er mange kommuner, der ikke er begyndt at arbejde med kommunale plejefamilier endnu. Det betyder i praksis, at det kan være en udfordring for nogle af disse kommune at afgøre, hvornår en plejefamilie er kommunal. Vi er derfor altid behjælpelige med dialogen med de stedlige kommuner. 5

6 VILKÅR FOR KOMMUNALE PLEJEFAMILIER Aflønning Ferie For ansættelse som kommunal plejefamilie i en af de fem kommuner får I 10 vederlag i løn per måned. 10 vederlag er en fast aflønning og der forhandles ikke løn undervejs i anbringelsesforløbet. Som kommunal plejefamilie er I ansat på kontrakt og aflønnes kun, når I har et barn anbragt. Vi har valgt at etablere en fast aflønning for at sikre, at der er ro omkring anbringelsen, således at det er barnets eller den unges udvikling, der er i fokus. Vi anbefaler, at I som kommunal plejefamilie sørger for at indbetale en del af lønnen til pension. 10 vederlag per måned (2012 takster) udgør kr. Som kommunal plejefamilie er I omfattet af ferieloven, og I har derfor ret til fem ugers ferie om året. Vi har den holdning, at I som udgangspunkt har plejebarnet med på ferie. I skal aftale med jeres familieplejekonsulent, hvordan og hvornår I holder ferie. Videreuddannelse Vi stiller krav om, at alle kommunale plejefamilier skal deltage på den videreuddannelse, som udbydes i de fem kommuner. Det er familieplejekonsulenterne i de fem kommuner, som står for undervisningen, hvor der vil være fire uddannelsesdage om året. Formålet med videreuddannelsen er, at I som kommunal plejefamilie får en bred viden, som skal bidrage til at kvalificere jeres arbejde. 6

7 Netværkssupervision Vi stiller krav om, at alle kommunale plejefamilier deltager i netværkssupervision. Det er et forum, hvor flere plejefamilier deltager samtidig. Netværkssupervisionen ledes af en familieplejekonsulent fra én af de fem kommuner. Formålet med denne supervisionsform er at skabe et fagligt forum for kommunale plejefamilier, hvor I kan arbejde med de udfordringer, der opstår i arbejdet med behandlingskrævende børn og unge. Økonomisk kompensation til den part, der ikke er ansat på kontrakten I de tilfælde, hvor der vil være tabt arbejdsfortjeneste for den part, der ikke er kontraktansat, yder den anbringende kommune økonomisk kompensation for deltagelse i videreuddannelse og netværkssupervision. Den økonomiske kompensation ydes således: En hel dag (2012 takster): En halv dag (2012 takster): kr. 880 kr. Besøg fra familieplejekonsulenten Som kommunal plejefamilie vil I få tilsynsbesøg af en familieplejekonsulent fra den anbringende kommune. Det er typisk sådan, at der i starten af en anbringelse er brug for flere besøg, indtil anbringelsen er stabil. I kan i gennemsnit forvente et besøg af en familieplejekonsulent én gang om måneden. Disse besøg kan indeholde både tilsyn, opfølgning, samtale med barnet og supervision. Nogle besøg afholdes hos kommunen. 7

8 Hjælp efter lukketid Kommunen skal i den enkelte sag vurdere, hvorvidt det er relevant at vejlede jer om, hvad I skal gøre, hvis der opstår et akut behov for støtte og vejledning efter kommunens lukketid. I nogle sager kan det være relevant at udarbejde særlige aftaler med fagpersoner eller den sociale døgnvagt, som kan kontaktes efter kommunens lukketid. Aflastning Børn, der bliver anbragt i kommunale plejefamilier, har mulighed for at komme i aflastning op til én weekend om måneden samt en sammenhængende uge om året. Kommunen tager konkret stilling til behovet for aflastning i hver enkelt anbringelse. Hvis barnet har biologisk familie eller andre relationer, som skal tilgodeses, skal barnet som udgangspunkt være hos disse, hvis det er muligt, frem for i en aflastningsfamilie. Opsigelsesvarsel Både kommunen og den kommunale plejefamilie har mulighed for at opsige en kontrakt med 30 dages varsel. Vi lægger op til, at et kontraktophør foregår igennem en dialog, således at alle parter har mulighed for at være forberedt på eventuelle ændringer i plejeforholdet. 8

9 TILSKUD TIL BØRN I KOMMUNALE PLEJEFAMILIER Indskrivningsbeløb, lommepenge, beklædning, gaver, konfirmation og kost og logi Ferietilskud Der ydes tilskud til ovenstående. Vi henviser til statens gældende takster på området. Spørg den anbringende kommune for konkret råd og vejledning. I kan søge om ferietilskud hos den anbringende kommune. Spørg familieplejekonsulenten om regler og rammer for ansøgning og dokumentation. For børn der er anbragt i kommunal plejefamilie i en af de fem kommuner, kan der årligt max ydes følgende ferietilskud: For børn i alderen 0-11 år: For børn i alderen 12 år og opefter: kr kr. Skole og daginstitution Hvis barnet eller den unge som et led i handleplanen går på en skole eller i daginstitution, er det den anbringende kommune, der afholder udgiften hertil. 9

10 Pasning Befordring Cykel I særlige tilfælde kan der ydes økonomisk støtte til pasning af plejebarnet i op til 5 timer om måneden. Pasningsordningen kan kun benyttes i forbindelse med, at den kommunale plejefamilie skal deltage i møder eller andet, som har med anbringelsen at gøre. Det er kommunen, der fastsætter timelønnen og afgør, hvordan beløbet udbetales. I de tilfælde, hvor der er brug for at få etableret en pasningsordning, skal det ske i samarbejde med den anbringende kommune. Der ydes befordringsgodtgørelse til den kommunale plejefamilie for nødvendig kørsel. Det vil sige kørsel til møder på kommunen, samvær og behandlinger. I særlige tilfælde kan der ydes befordringsgodtgørelse for kørsel til og fra skole. Dagligdags befordring, som fx transport til og fra fritidsaktiviteter og kammerater, skal den kommunale plejefamilie selv afholde ud af kost- og logibeløbet. Befordringsgodtgørelsen ydes efter statens laveste kilometertakst. Der er særlige regler for den dokumentation, der skal foreligge, når der skal udbetales befordringsgodtgørelse. Den kommunale plejefamilie aftaler med den anbringende kommune, hvordan befordringsgodtgørelsen udbetales. Der kan ydes tilskud til cykel til børn, der er anbragt i kommunale plejefamilier. Tilskuddet kan max ydes én gang hvert tredje år, og tilskuddets størrelse er individuelt for den enkelte kommune og afhænger af barnets alder. For konkret vejledning skal I kontakte kommunen. 10

11 Medicin, briller, kontaktlinser, behandling Kommunen dækker ovennævnte udgifter, hvis udgifterne skyldes en kronisk lidelse. Den kommunale plejefamilie skal ansøge den anbringende kommune om dækning af udgifterne, og I skal sikre jer tilskuddets størrelse, inden I på egen hånd indkøber ovenstående. Behandling skal være en del af barnets handleplan for, at kommunen vil dække udgiften. Hvis der opstår et behov for behandling, skal den kommunale plejefamilie kontakte familieplejekonsulenten eller socialrådgiveren for at gøre opmærksom på behovet. Almindelige kortvarige udgifter som penicillin, hovedpinepiller eller lignende præparater skal dækkes af kost- og logibeløbet. 11

12 KONTAKT Hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er I altid velkomne til at kontakte projektkontoret eller familieplejekonsulenterne i en af de fem kommuner. I kan også følge med i den seneste udvikling i projektet på Kathrine Hansen Projektleder Tlf.: / Mail: 12

13 De fem kommuner: Gladsaxe Kommune: Lyngby-Taarbæk Kommune: Gentofte Kommune: Herlev Kommune: Rødovre Kommune: Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014 Revideret januar 2014 Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen Indhold Forord 1 Medarbejdere og praktisk information 2 Hvad er Familieplejecentret 4 Beskæftigelsesforhold 6 Økonomi 7 Ferie

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere