Vinkler på m.ånens m.ørke side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinkler på m.ånens m.ørke side"

Transkript

1 Vinkler på m.ånens m.ørke side af Carl Christian Møller vinkler 60 grader 180 grader helhed del forhold synsvinkler synlige vinkler prismatisk sprektral prismatik hvidt sort farver lys set hørt lyd impuls puls multiplikation klang spektrisk - måske mørke - måske stilhed en to del helhed impuls del helhed del impuls Rabbit Run Forthe Sun TID eller puls? PENGENE eller livet?? 249

2 - Nej vel? Det kan ikke gøre det ud for en analyse! Derimod nok for en poetiserende omskrivning af oplevelser med Pink Floyd LP'en Dark Side af the Moon, som efter sin udgivelse i 1973 nød usædvanlig stor international udbredelse. Hvad det alligevel kan anskueliggøre er, at man ikke uden videre kan spørge til "betydning", "budskab", "mening", når det drejer sig om centrale dele af Pink Floyds produktion. Det gælder ikke mindst, hvis man tager udgangspunkt i teksterne og vil finde "meningen" der. Hvad jeg har skrevet ovenfor om-'handler' altså Dark Side af the Moon og har karakter af en slags om-skrivning. Måske ikke særlig fremragende, indrømmet! (Pas på med faggrænserne!) Samtidig har jeg imidlertid trukket nogle ting frem, droppet andre. Jeg har m.a.o. delt op og valgt hvad jeg synes var vigtigt. Formuleret en slags intuitiv analytisk kommentar til Månens Mørke Side. Gå ind i skoven? Nej jeg tør ikke gå Hvor drømmens grønne kobbertræer gror. Lyt til fuglene! Nej jeg tør ikke tro Så rene toner. Skønhed gør mig gal, Og vellyd ringer grusomt i mit øre. [etc.] Vilde Roser i Dagregn! Og Toget er standset, med Ruder, der løb fulde af blændende Regnskær og Buskenes vilde Lys i det vaade og grønne. Lykkeligt stort og ligetil bliver Livet - Draabe, der rammer Draabe Regn over Regn. Sekunderne lukker sig op for en lang Erindring: Veje i Hederne, Pigestemmer og Havet. [etc.] Nogle vers fra to digte, skrevet af hhv. Erik Knudsen og Morten Nielsen (citeret fra antologien Dansk Lyrik, Gyldendal 1964). Hvad 250

3 betyder de, hvad er deres umiddelbare mening? (De bliver ikke mere umiddelbart "forståelige" ved at man læser hele teksten.) På det umiddelbare plan kræver de "poetisk indlevelse"; lægger vægt på symboler, ordenes klang, stemningen, fornemmelserne der vækkes til live, osv. Men de kan selvfølgelig også analyseres hvis man vil. Og Knudsen/Nielsen er vel at mærke ikke radikale i deres poetiske modernitet. Altså: man må være lidt forsigtig med at spørge "hvad betyder det?" eller "hvad handler det om?", når man prøver at få hold på en plade som Dark Side of the Moon - eller for den sags skyld andre af Pink Floyds plader. Pink Floyd omgås kunst(nerisk)-æstetisk med deres stof/materiale, ideer, budskaber. Bruger spidsfindige - "modernistiske"? - formidlingsformer. Går tit "udenom" i stedet for a t gå "lige til sagen". De er med andre ord ikke popmusikere i ordinær forstand. Ikke fordi deres kunst-attituder gør dem "finere". Den slags attituder kan tværtimod være både irriterende og poserende - som om et simpelt budskab skulle blive mere interessant af at blive formidlet på en dunkel eller sofistikeret måde. Men: da nu Pink Floyd har valgt en teknisk eksperimenterende og æstetisk avantgarde-kunstnerisk form, da de arbejder med et kompliceret forhold mellem indhold og form, da Dark Side of the Moon åbenlyst er tænkt som en (grafisk-)tekstlig-musikalsk helhed, så må dette også præge et forsøg på en analyse. Analysens mål - som jeg givetvis kun indløser delvist - bliver således at afkode og fortolke pladen som et sammenhængende musikalsk-tekstligt (kunst)symbol. I den forbindelse skal man huske at klingende rock-værker - fonogrammer - ikke er "versioner" af musikalsk-tekstlige (kunst)værker. De er med andre ord ikke konkretiseringer eller fortolkninger af noget som i øvrigt foreligger i en mere abstrakt form eller kode (typisk en nodetekst, når det drejer sig om musik). Pink Floyd's "version" af Dark Side of the Moon ER Dark Side of the Moon. (Karajans version af Beethovens 9. ER ikke Beethovens 9., selvom nogle måske opfatter det sådan. - Tilsvarende er der en modsætning til pop-hittet: Det er grundlæggende korrekt at tale om flere versioner, indspilninger, osv. af et pop-nummer. Selvom en version kan være den "oprindelige", "bedste", el. lign. - jvf. begrebet cover-version.) 251

4 Dark Side of the MoDn består af 10 numre/ satser: SIDE 1 1. Speak to me (1'10") 2. Breathe* (2'44") 3. an the run (3'36") 4. Time* (5'44") - [Breathe reprise*] (1'11") 5. The great gig in the sky o (4'40") SIDE 2 6. Money* (6'28") 7. Ds and them* (7'33") 8. Any colour you like (3'19") 9. Brain damage* (3'53") 10. Eclipse* (1'26") Numre mærket med * har sang med tekst. Dertil kommer en del talt tekst rundt om på pladen (noget af det er svært at dechiffrere). Sidste nummer på side 1 (mærket O) er en vokalise - en sang uden tekst. Tredje vers af "Breathe" udskydes til efter "an the run" og "Time". "Speak to me" og "an the run" er lyd-billeder, som bruger en række elektron-musikalske effekter og konkrete lyde. "Any colour you like" er et stykke instrumentalmusik (synthesizer, guitar), hvor lyden er kraftigt elektronisk forarbejdet/ forvrænget. Numrenes varighed står anført i parentes. Der er en række instrumentale forspil, soli, osv. som jeg ikke gør rede for her. Pladen fortæller ikke nogen historie. Den indeholder i øvrigt heller ikke nogen kærlighedssange, hvilket er usædvanligt i forhold til såvel pop- som rockmusikken i almindelighed. Og alligevel handler pladen om forhold mellem mennesker og vel også på en måde om kærlighed(ens vilkår). Pladens hovedanliggende er at den beskriver og behandler et antal grundlæggende kulturelle og menneskelige temaer: Det første - og det sidste - man hører på pladen er et pulsslag. En hjertelyd. Lyden fra et levende hjerte, der pumper blod. Det slår ca. 1 gang pr. sekund - viser det sig. Hermed er også hele pladens grundlæggende musikalske puls/tempo fastlagt: 4.-del = ca. 60. Hjertelyden/pulsen opfatter jeg som symbol for organisk liv. Noget naturbundet og (samtidig) menneskeligt. Og dette organiske liver altså - i et crescendo til start og et decrescendo/fade out til slut - pladens ramme. Dens udgangspunkt og slutpunkt. Det der slutter pladens cirkel. Det hvorfra alting udgår og som det hele vender tilbage til. Det næste man hører er et urs tikken. Lyden fra en død maskine, som måler tiden op i enheder a 1 sekund. Igen: 4.-del = 60, forudsat altså, at uret går rigtigt! For et ur kan - til forskel fra et 252

5 levende hjerte - gå rigtigt eller forkert, være præcist eller upræcist. Urets lyd/tikken opfatter jeg som symbol for uorganisk tingslighed. Mekanisk tid. Noget dødt. Og vel at mærke noget der altid har været dødt, livløst. Modsat en levende organisme, som kan dø. Den døde, målte tids maskiner "dør" aldrig. Hvad der altid var dødt kan - så at sige - aldrig dø. Urets tikken vender - i forskellige udformninger - tilbage i "On the run" og "Time". I sidstnævnte kombineres tik-tak' et rytmisk med hjertelyden: den målte tid underlægger sig den levende puls. Det tredje man hører er [skridt (?) og] lyden af et kasseapparat. Et simpel t symbol for penge. Handel, økonomi, kapital. Det er via pengene det eksisterende samfund holdes sammen. De er den endegyldige sociale målestok. Ifølge de klassiske borgerlige økonomer (og Karl Marx, forresten) er penge udtryk for varernes værdi, men denne varernes værdi, som pengene udtrykker og måler, er selv bestemt gennem den mængde arbejde som er medgået til at producere varerne. Arbejdsmængden måles i tid, - timer, minutter, sekunder. Objektiv tid, materialiseret og målt tid. Mekanisk tid, urenes tid. Ikke den organiske, pulserende, naturbundne, subjektive tid eller tidsoplevelse. Den mekaniske, tingslige ("objektive") tid bliver således målestokken for en meget væsentlig del af menneskenes samfundsmæssige relationer. En sammenhæng som Pink Floyd - hvad enten pr. intuition eller pr. reflektion - har sat på præcis symbolsk formel på denne plade. Og det er vel ikke så ejendommeligt at musikere kan være i den grad sensitive overfor tiden som bestemmende for den samfundsmæssige organisering: Musik er selv den kunstform, det æstetiske udtryksfelt, som i højest grad har tiden som forudsætning, bevæger sig i tid, konfigurerer tiden som medium. Vel at mærke som oftest i en spænding imellem den målte tid - tempoet - og den subjektivt fornemmede og organiske tid - melodisk frasering, rytmisk timing, osv. Kasseapparatlyden vender i øvrigt - indlysende nok - tilbage på nummeret "Money". De første tre lyde på pladen reproduceres således i pladens tre første numre med tekst: pulsslag "Breathe" tik-tak "Time" kasseapparat "Money" Den indledende detalje gentages og udfoldes på det storformale plan. 253

6 Det fjerde man hører er to stemmer. Den første siger noget som er svært at høre ["I've been mad for (four?) fucking years. Absolutely years... (?)"??]. Den næste stemme siger: "I've allways been mad. I know I've been mad like the most of us are. - They have to explain why you're mad even if you're not mad." Pulsslag, tik-tak og kasseapparatlyd fortsætter samtidig med. Ordene afløses af en latter. Der kommer en stadig kraftigere mekanisk motorlyd (helikopter-vinger? ventilator?), lydstyrken stiger og det hele afsluttes af et crescendo hvori indgår et voldsomt skrig (suppleret af bækkener som et mere traditionelt musikalsk virkemiddel). Altså: Stemmer der snakker om at være gal, vanvittig. Maskine til at bevæge luft med. Latter. Et vildt skrig... Maskinlyden kan vel ikke symbolisere andet end en motoriseret, mekaniseret civilisation. Latteren udtrykker og symboliserer det vanvid, den galskab stemmerne taler om. Skriget udtrykker og symboliserer den angst som galskaben udspringer af. Og som det er meningsfuldt at opleve og reagere på. Også selvom du ikke er gal, som stemmerne siger. Titlen på dette første forløb var "Speak to me". På samme tid et mellemmenneskeligt ønske om kontakt, men måske også noget andet...? I hvert fald afbrydes denne første sekvens brat af blødt glidende guitarer båret af en langsom, tung rytme: Træk vejret, træk vejret dybt, føl luften, vær ikke bange for at nære omsorg. Vælg din egen jord. For du lever længe og flyver højt. Smil, tårer, det du føler og ser... det er alt hvad dit liv nogensinde vil være og blive. - Og det her er vel at mærke uforbeholdent positivt. Åndedrættet - "Breathe, breathe in the air" - er en slags næste trin efter hjertepulsen. Også det er en grundlæggende pulserende livsytring. Organisk. Naturbunden menneskelighed. Ligesom smil, tårer, følesans, hørelse, syn. Herefter tematiserer pladen(s tekst) stort set kun civilisationens elendighed - set ud fra menneskets, det enkelte menneskes, synsvinkel - indtil vi når det sidste nummer, som igen handler om alt det du rører, ser, smager, føler, elsker, hader,... alt det der er nu, alt det der er forsvundet, alt det der skal komme - og alt under solen er i harmoni men solen formørkes af månen. Og når månen vender den mørke side mod jorden og formørker solen, så er det at vanvidstimen slår. På naturens, omend her den 254

7 astronomiske naturs, betingelser... Eclipse... Sol, måne, jord/liv - elementære og arkaiske symboler. Solen som liv-giver, månen som livs-regulator (med ødelæggelsen af liv som mulighed), såvel fysisk som ikke mindst også psykisk (månesyge, lunatic), jorden som stedet hvor livet udfolder sig og udfoldes af os. Midt i pladens forløb, som sidste nummer på LP'ens side 1, står imidlertid et musikforløb uden tekst, som med rimelighed kan opfattes som pladens absolutte musikalske og indholdsmæssige højdepunkt. Dels fordi dette nummer - "The great Gig in the Sky" (månen? solen? regnbuen? en abstrakt vision?) - er mest udbygget harmonisk og melodisk (store spring, stor ambitus), men især og altafgørende fordi den kvindestemme som synger nummerets vokalise fungerer ekstremt dynamisk, udtryksfuldt, æstetisk fuldgyldigt. De associationer jeg får er mange, men alligevel sammenhængende: liv, protest, vilje, fødsel, orgasme, feeling, timing, bevægelse, spænding, afspænding. Et æstetisk højtudviklet og samtidig helt jordnært udtryk for hvad det vil sige at være et levende menneske. I en ondsindet, livsfjendsk, følelsesforladt verden, forresten. - Det er selvfølgelig ikke noget tilfælde, at netop dette nummer er lagt i kroppen på en kvinde. (... som det eneste på pladen, Pink Floyd er jo en "mandegruppe".) Herefter nogle eksempler på og kommentarer til, hvorledes civilisationens elendighed tematiseres på pladen. Andet vers af "Breathe" spiller muligvis (formentlig?) på en litterær henvisning til John Updike's roman "Rabbit Run", der handler om en yngre nordamerikansk middelklassemand i konflikt med verden. 'Rabbit' er altså en i Pink Floyds generation kendt figur, måske endda et symbol. - Grav dit hul, glem solen. Stress. Hele tiden et nyt arbejde at påbegynde. Du iler afsted mod en tidlig grav. I "Time" bliver problemstillingen omkring tidens struktur i vores samfund ført igennem. De kedelige dage, tiden som skal slås ihjel. Vente på at noget dukker op. Og pludselig er der gået 10 år, ingen fortalte dig hvor du skulle løbe hen, du hørte ikke startpistolen. Og du styrter afsted for at nå det, men solen bringer dig blot en dag nærmere til døden. Forud for "Time" er der lagt en ca. 4 min. lang komposition, der bygger på elektronisk og konkret lyd: "On the Run" (vel nærmest: på flugt). Nogle af elementerne i nummeret er: løbende skridt, den 255

8 vanvittige latter, hurtige/rastløse rytmiske og melodiske figurer, højttalerstemme fra en lufthavn (?), et jetfly der letter (?), motorstøj, en moduleret dyb hvid støj, som nærmest lyder som en bombe. Bombelyden fader ud og afløses af mange ures tik-tak, der går over i en infernalsk kimen. Derefter et dybtliggende tik-tak, som kombineres rytmisk med hjertepulsen: den mekaniske tid underlægger sig den naturbundne, menneskelige puls... og det fungerer så som indledning til "Time". Forløbet kan samtidig - mere umiddelbart, måske - opfattes som mareridt og opvågnen. "On the run" er et lydbillede på hvordan den givne civilisation er farlig, truende, opgearet: angstskabende. Der er god grund til at flygte! Og flugten kan ikke kun være fysisk (de løbende skridt, flyvemaskinen), den skal også være psykisk for at lykkes: du tvinges til at flygte ind i dit sind, blive vanvittig, gal, hvis du skal kunne overleve. Og det er, som jeg skal komme tilbage til, en helt central tematik på Dark Side of the Moon: hvis du vil bevare din psykiske integritet - sundhed! - er du nødt til at blive gal. Man kan ikke være psykisk "sund" i en vanvittig verden uden at være: vanvittig. Et velkendt kunstnertema: de "normale" er de gale. Og dermed er også en del af Pink Floyd's eget image som rockgruppe tegnet: de har status af kunstneriske sandsigere og visionære. De er kunstneriske, mere eller mindre gale, outsidere i forhold til Establishment og Konformitet. Outsidere som kan afsløre, kritisere, sige Sandheden. De ønsker ikke at være "normale". Grænsen til det kultiske er ikke fjerntliggende, jvf. også visse typer "tilbedende" fan-dyrkelse af gruppen. "Money" indledes - et suverænt indfald! - med kasseapparatlyden, rytmisk udformet. Det viser sig at være 7/ 4-takt og det hele bliver til en mol-blues, som forsynes med et hurtigt (4/4, swingende) midterstykke med instrumentalsoli. "Budskabet" kan vel stort set reduceres til: Penge er noget opreklameret lort.... Nummeret er i øvrigt enormt pågående og vrængende såvel rytmisk og klangligt som i de vokale fraseringer. "Us and them" står musikalsk i fuldstændig kontrast til "Money". Langsomt, blød lyd, svævende 'fed' saxsolo, langstrakte ekko-virkninger. Det lyder som en drømmende love-song, stillet overfor penge-sangen. Forudsat at man altså overhører teksten: 256

9 Os og dem Og når det kommer til stykket er vi kun almindelige mennesker Jeg og du Gud alene ved at det ikke er hvad vi ville vælge at gøre Fremad skreg han bagfra og forreste række døde Og generalen sad, og linjerne på kortet bevægede sig fra side til side. Sort og blå Og hvem ved hvilken der er hvilken og hvem der er hvem Op og ned Og i sidste ende er det kun rundt og rundt og rundt Har du ikke hørt at det er en krig på ord skreg plakatbæreren Hør her søn, sagde manden med pistolen Der er plads til dig indenfor. Fremmedheden mellem mennesker. Tvangen til at slå ihjel, føre krig, på generalernes og de mægtiges bud. Forvirringen, vanskeligheden ved at orientere sig i verden. Det er også en krig i ordenes - meningernes, ideologiernes - univers. Musikken står i modsætning til denne tekst, samtidig med at der i musikken selv er en modsætning mellem det svævende, bløde A-stykke og det tunge B-stykke (som er musik til anden halvdel af stroferne). A-stykkets musik repræsenterer en drøm om det menneskelige fællesskab og den umiddelbarhed i relationerne, som teksten netop understreger ikke findes. Samtidig antyder de kraftige ekko-virkninger rum (bedre: rumlighed), det vil også sige: afstand (mellem mennesker, f. eks.). Der er grund til at være bange for din næste. Han vil slå dig ihjel. Af grunde han ikke selv kender eller bestemmer. Og det gælder på det individuelle plan - me and you - ligesom det gælder på det samfundsmæssige, racemæssige, nationale plan - us and them. Det følgende nummer, "Any Colour you like" (jvf. cover'ets prismefarver på sort baggrund), er en instrumentalparafrase over akkordskiftet fra "Breathe", transponeret en heltone ned. Første halvdel med synthesizere, anden halvdel med guitarer. Musikken er udsyret, på vej til at falde fra hinanden, skrigende, og skal vel 257

10 musikalsk symbolisere hjernen, sindet, psyken på vej til at bryde sammen stillet overfor den terroristiske tid ("Time"), visionen om ægte liv og følelser ("The great gig in the Sky"), de syge penge ("Money") og fremmedhed mellem mennesker ("Us and them"). Resultatet synes uundgåeligt: Hjerneødelæggelse! - "Brain-damage". The lunatic, den sindssyge, vanvittige, gale er på græsset. Udenfor. Men den gale er også inde i mit hus. (Og aviserne er fulde af verdens galskab.) Og hvis dæmningen bryder sammen mange år for tidligt Og hvis der ikke er plads på bjerget Og hvis dit hoved også eksploderer med mørke forudanelser Så vil jeg møde dig på månens mørke side. Men den gale er ikke bare i mit hus, han er inde i mit hoved. Du løfter kniven, du foretager ændringen, - you rearrange me 'till I'm sane. Her bliver forholdet mellem vanviddet og norma li teten komplet dobbelt: Den der foretager det hvide snit er selv den gale. Den gale er mig, den gale er dig, den gale er ham. Og det sted hvor de gale (kan) mødes er på MÅNENS MØRKE SIDE, den dunkle side af månen. Og mon ikke Pink Floyd helt bevidst spiller på den misforståelse, som i hvert fald jeg er faldet for, nemlig at månens mørke side tages for en af de ældgamle astronomiske gåder: månens "bagside". Den side af månen, som altid vender bort fra jorden. Men månens mørke side er samtidig den side af månen som vender mod jorden under solformørkelse, - når månens segl forsvinder og månen selv formørkes mens den formørker solen. Vanviddets time også i denne sammenhæng. Du låser døren og smider nøglen væk Der er nogen i mit hoved men det er ikke mig. Og hvis skyerne sprænges, torden i dit øre råber du og ingen synes at høre Og hvis det orkester du er med i begynder at spille forskellige melodier Så vil jeg møde dig på månens mørke side. På mig virker det her på en gang klarsynet og foruroligende. Eller rettere: faretruende. En fornemmelse der ikke mindskes af, at musik- 258

11 ken i nummerets C-stykke nærmer sig det hymniske. Forudsigelsen af at vi (kan) mødes på månens mørke side er positivt visionær, næsten apoteotisk i forhold til pladen som helhed. De gales negation af en vanvittig verden bliver til en positiv mulighed. MEN: det afsluttende korte nummer - "Eclipse" - angiver at denne mulighed er forbundet med, at man fastholder de simpleste forhold i menneskenes liv og menneskenes forhold til naturen: sansning (føle, se, smage), følelser (mistro, had, kærlighed), sociale handlinger (gemme, give, købe, låne, uddele), individuelle handlinger (skabe, ødelægge, gøre, sige, spise), osv. - Nutid 00 Fortid 00 Fremtid - En "idyl" som eksisterer i grænselandet ind mod månens mørke side. Også når "everything under the sun is in tune". (Refererer dels til den gentagne og mangetydige brug af ordet" sun" som symbol i teksterne og i pladens myte, dels til de "bands" som spiller "different tunes" i den forudgående sang.) Hvorefter den satans snakke-stemme dukker op på det afsluttende fade-out (hjerteslaget) og siger: "There is no dark side in the moon, really. As a matter of faet it's all dark." -!! - Pink Floyd omgås ironisk, distancerende, spekulativt med deres eget "budskab". Og det gælder egentlig hele pladen. Tingene siges aldrig entydigt. Hvem er det der er gal? Har månen en mørk side? Hvad er det der altsammen er mørkt? Universet? Månen? Jorden?... Denne teknik, den uafladelige ironiske distancering - der tilstræber at virke tankevækkende - er ikke noget Pink Floyd har fundet på. Det er nok engang et velkendt element i det borgerlige samfunds intellektuelle kunstnertradition, som bl.a. fik et præcist udtryk i tallets "romantiske ironi". Der kan selvfølgelig siges meget mere om betydning og symbolsk indhold af tekster (og musik) på Dark Side af the Moon, men det bliver ikke her. Jeg vil i stedet forsøge at sammenfatte pladens samlede form og udtryk under inddragelse af nogle musikanalytiske synsvinkler. Tekster og musik tematiserer organisk liv og menneskelighed (puls, sansning, følelse, samhørighed,... ) overfor en tingsliggørende og mekanisk omverden (tidens og pengenes terror, statusjag, stress, fremmedgjorthed, krig,... ). I skæringspunktet mellem disse to "verdener" - symbolsystemer - står angsten, flugten, galskaben, som udløses når det organisk levende støder sammen, psykisk og fysisk, med det mekaniske anti-liv. Og pas på her: modsætningen 259

12 er ikke livet overfor døden. Døden hører - ligesom fødslen - det levendes rige til. Hvad det drejer sig om er en mekanisk og tingsliggørende civilisation, der underlægger sig "det organiske", hvad enten dette for en umiddelbar betragtning er levende eller dødt. Tekst/musik tematiserer disse ting i et forløb. Pladen er et sammenhængende musikalsk-tekstligt forløb. Et værk, om man vil. Det kommer også tydeligt frem, hvis man skitserer en overordnet analyse på musiksiden. Jeg har allerede nævnt "cirkulariteten" mellem begyndelse og slutning (hjerteslaget; et meget vigtigt lydsymbol også fordi det er fostrets lydkulisse i ca. 9 mdr.). Ligeledes nævnt er den "forstørrede" gentagelse af indledningens lydsymboler i værkets storform: hjertelyd:::: "Breathe", tik-tak:::: intro til "Time", kasseapparat :::=: intro til "Money". "Time" skæres af og går over i "Breathe reprise" (således at "Breathe" indrammer "0n the run" & "Time"), ligesom "U s and them" på side 2 skæres af og går over i "Any colour you like", der er en instrumental (transponeret) udgave af "Breathe". En række af de konkrete lydeffekter er gennemgående. Det gælder især pulsslaget og tik-tak' et, men også andre (f. eks. propel-/ motorlyden og kasseapparatet). Numrene går over i hinanden, som oftest sådan at et nyt nummer begynder ret brat. Tempoet er meget ensartet på pladen som helhed (jvf. tidligere bemærkninger herom). Der opereres med helt enkle virkemidler omkring ensartethed og differentiering m.h.t. klang, rytme, arrangeret/improviseret musik, lydtyper, osv. Det helt enkle stilles overfor det meget komplicerede (teknisk og æstetisk). - Alt det her er ting som er relativt lette at registrere. Hvis vi nu går lidt tættere ind på de traditionelle musikalske elementer, kommer andre forhold frem i (måne-)lyset: Tonearter: side 1 er styret gennem følgende tonale forløb: e-mol/ e-dorisk fis-mol / fis-æolisk e-mol/ e-dorisk F-dur (F-mixolydisk) ("Breathe") ("Time") ("Breathe reprise") ("The great gig in the Sky") - mens side 2 følger dette tonale forløb: h-mol D-dur d-mol/ d-dorisk D-dur ("Money") ("US and them") (" Any colour you like") ("Brain damage" & "Ec1ipse") 260

13 Side 2 er altså tonalt helt enkel D-dur, begyndende på paralleltonearten og med et udsving til mol-varianten. Side 1 er lidt mere speciel: Tonearterne er modalt præget. I-akkorden i e-dorisk bliver med forhøjet terts til E = bvil i fisæolisk, (mol)tonearten på 2. trin i e-dorisk. Derefter vendes tilbage til den oprindelige e-toneart og det afsluttende tonale niveau ligger - som dur-toneart - på det lave 2. trin (F-dur). I sig selv ikke så kompliceret, men unægtelig større udsving end på side 2. Men hvis vi så tager det hele: e-mol og fis-mol er hhv. subdominant- og dominanttoneart i forhold til h-mol, som er paralleltoneart til D-dur. F-dur er paralleltoneart til d-mol, som er D-durs varianttoneart. Vi får - så at sige - "indkredset" D-dur via følgende tonale udvikling: e-mol fis-mol e-mol F-dur h-mol D-dur d-mol D-dur Sp Dp Sp Tvp Tp T T Tv - Så langt så godt? Men se så på de ostinate akkorder i "Breathe", det første nummer på pladen, den første vigtige akkord forbindelse: Em7 A7 Hvilket er II -7 V [eller: Ss7 (hhv. Sp7) D7] i D-dur! - samtidig med at det selvfølgelig stadig er 17-7 IV7 i e-dorisk. D-dur er altså markeret som "potentiel" toneart allerede ved pladens første akkorder. Gennemgår man det samlede akkordmateriale på pladen får man en tilsvarende centrering omkring D-dur I d-mol, altså en tonal (herunder toneartsmæssig) centrering omkring D. Sammenholder vi herefter akkordjorbindelserne bliver sagen ikke stort mere kompliceret: En central akkordforbindelse - typisk som ostinat - er kvintfaldet fra en mol-7-akkord til en dur-7-akkord: "Breathe" "The great gig" "Any colour" Em7 A7 Gm7 C7 Dm7 G7 261

14 Den findes varieret som bevægelsen - ostinat - fra en dur-akkord til en dur- el. dur-7-akkord på underkvinten: "U s and them" "Brain damage" D (D6add9 Dmmaj7) G D G7 Disse akkord-ostinater findes hovedsagelig i sangenes A-stykker. Heroverfor står en anden klanglig / akkordmæssig fornemmelse, som hovedsagelig hører hjemme i sangenes B-stykker og som består af kvart- eller kvintforbundne maj7-akkorder. Eksempelvis: "Breathe" "Time" "The great gig" Cmaj7 [Hm7l Fmaj7 G etc. Dmaj7 Amaj7 Dmaj7 Amaj7 etc. Fmaj7 Bbmaj7 Ebmaj7 Bbmaj7 etc. En lidt mere fjern musikalsk forbindelse findes mellem A-stykket i "Time" og C-stykket i "Brain damage": "Time" "Brain damage" [El F#m A E F#m GACG - De bygger begge på akkorder med interval afstanden stor sekund op, lille terts op, kvart ned, [stor sekund op l. "Yderakkorderne" (G og C, hhv. E og A) er i begge tilfælde dur-akkorder og A-akkorden er fælles omend med forskellig funktion. Den tonale fornemmelse er selvfølgelig forskellig afhængig af hvilken af akkorderne man metrisk "lander på" som final akkord, ligesom det er vigtigt om akkorden på oversekunden er dur eller mol. Der findes flere tilsvarende sammenhænge mellem akkordforbindelserne på pladen, dog ofte mere spidsfindige end den netop skitserede. Jeg lader dem ligge i denne sammenhæng. Om det melodiske stof kun dette: Bortset fra "The great gig..." og "Money" er det melodiske stof yderst enkelt og ensartet: Trinvis bevægelse, få toner pr. frase, enkelte markante terts- og kvartspring. Pladens melodiske højdepunkt er heroverfor - som allerede nævnt - "The great gig... ", hvor alle snævre melodiske rammer sprænges i et ekspansivt og ukontrollerbart vokalsolistisk (individuelt!) udtryk. På "Money" er der snarere tale om en kantet og lidt stivbenet overskridelse af pladens melodiske normer. - Det kan næppe være noget tilfælde at disse to numre, så kontraste- 262

15 rende som de er, netop er pladens to midterste numre. I deres skærpelse af de musikalske virkemidler, ikke mindst det melodiske, virker de som højdepunkter i en dynamisk bue hen over hele værket: startende med de konkrete lyde udfoldes et stadig rigere musikalsk/lydligt univers, som i løbet af side 2 falder på plads i en D-dur-tonalitet, som via erkendelsen af vanviddets, galskabens status (Brain Damage; the Dark Side of the Moon) lukker pladen igen med "Eclipse" (en slags coda, for nu at snakke traditionelt musiksprog) og - ikke mindst - det gen( op )tagne hjerteslag. Parallellen til coverets hvide streg synes tydelig: den brydes gennem et prisme - en bevidsthed, Pink Floyds bevidsthed? - og bliver til det levende univers' regnbuefarver... der kombineres med lydlighedens billede (en kurve på et linjesystem) og en skrevet tekst... for endelig på coverets bagside at brydes modsat gennem et prisme og vende tilbage til udgangspunktet: den hvide lysstribe på den i øvrigt hel t sorte baggrund. - Derfor var det måske alligevel ikke SÅ langt ude at skrive "hvidt sort farver [...] impuls puls multiplikation klang [...] spektral prismatik" i min indledende 'poetiserende omskrivning'. Ligesom al lyd er indeholdt i en enkelt pulserende lyd (jvf. at elektronisk syntetiseret lyd principielt kan reproducere enhver anden lyd), så er alt lys indeholdt i en enkelt lysstråle. Klang og farver. Det der gør livet konkret, - værd at leve. Det er måske på den måde at det hele alligevel kommer til at hænge sammen - og det er nok her man skal søge forklaringer på pladens udbredelse og status: den rører ved nogle centrale problemer og myter omkring civilisation, kultur, menneske, natur, psyke, kapital, teknologi, individ, samfund, astronomi, mystik... og handle om - den tematiserer med andre ord grundlæggende betingelser for enhver ny generations åndelige og materielle liv og udvikling... SANSER OG SIND & BEVIDSTHED OG GALSKAB & o VINKLER PA DEN MØRKE SIDE AF MANEN o 263

16 Efterskrift I: Udkastet til foranstående tekst er skrevet i de forfærdelige firsere (i forlængelse af et 2.-dels-seminar på Musikvidenskabeligt Institut ved Aarhus Universitet), men fandt aldrig en offentliggørelsesmulighed. Det er vel ikke så overrumplende en konstatering når nu det drejer sig om en tekst som ønsker at analysere en rock-lp som værk. På den anden side er den som artikel betragtet lagt 'pædagogisk' an, og skulle således være tilgængelig også for en læser, der kun har begrænset musikfaglig baggrund, hvorfor jeg havde forestillet mig at den kunne finde en plads (niche?) i et musikmagasin el. lign. Men måske har jeg sat mig mellem to stole: hverken skarp 'fagintern' indholds- og formanalyse eller umiddelbart tilgængelig m usikj ounalis tik. Hvad der kom lidt bag på mig ved en genlæsning og -skrivning i begyndelsen af 90'erne er, at Pink Floyd allerede i første halvdel af 70' erne så tydeligt tematiserer problemstillinger, som er blevet stadig mere tydelige og globalt forståede i de mellemliggende knap 20 år. Hvilket altså samtidig er en understregning af, at jeg som 'analyticus' ikke har foretaget efterrationaliseringer af artiklens centrale udsagn. Hvad jeg har foretaget - her adskillige år efter - er en gennemskrivning af en tekst, som jeg ikke selv mener er blevet uaktuel på anden måde end ved at Dark Side of the Moon næppe længere kan gå for et alment udbredt værk og at budskabsideen - indenfor rock(musik)kulturen - er blevet tilsidesat af glat popideologi, patetisk Save-the-World-retorik, symbolsøgende Heavy Metal-mystik eller f.eks. rap' ens direkte sociale indignation. Men også af forskellige varianter af rockmusik der ud fra andre forudsætninger end Pink Floyd's forholder sig radikalt og eksperimenterende til form og indhold/budskab. 264

17 Æren for denne fortsatte aktualitet tilfalder selvfølgelig Pink Floyd, som siden var i stand til at gå mere direkte og konkret til den kulturkritiske kerne med rockdramaet The Wall. At dette fremragende værk siden blev misbrugt i forbindelse med Berlinmurens fald kan man kun begræde. Her viste det sig nok engang hvor snæver demarkationslinjen er mellem stærk, budskabsbærende rockmusik og kommerciel udbytning der rider på ryggen af omvæltende samfundsmæssige begivenheder. Resultater blev - såvidt jeg kunne registrere pr. TV-skærm - utroværdig og patetisk p las tic-eufori. På den baggrund var det dog en herlig ting at vende tilbage til Dark Side of the Moon. - Den ægte og ufordærvede Vare! sommeren 1991 Efterskrift II: Jeg har i forbindelse med den afsluttende redigering haft mulighed for at checke de musikalske iagttagelser med den officielle Dark Side of the Moon-node og det viser sig - heldigvis - at hvad jeg auditivt har registreret stemmer nogenlunde overens med hvad der står i noderne. Jeg ville forresten til enhver tid stole mere på ørets (grundige) registreringer end en eller anden transskription. Desuden vil jeg også efterskriftligt tilføje følgende: Der er sket et eller andet bemærkelsesværdigt og positivt indenfor den bredt distribuerede pop- og rockmusik som betyder at den i stigende grad bærer budskaber som rummer social og politisk kritik og indignation. Artikulationsmåder og musikalske former er af meget forskellig art, men jeg fornemmer en tendens til i store dele af ungdomsmusikkulturen ikke længere at ville stille sig tilfreds med glatte og intetsigende mainstream-budskaber. Så måske er Dark Side of the Moon alligevel et nærværende standard-værk også i forhold til unge musikere og kritiske musikforbrugere. De kender den i hvert fald og værdsætter i mange tilfælde dens kvalitet og perspektiv. foråret

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet Lidt om rytmer Instrumenternes rolle i samspillet Forgrund & baggrund Baggrunden, rytmegruppen, groovet Baggrund - rytme Det er altid trommernes opgave at underbygge rytmen/groove et. Forgrund Baggrund

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor

Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor 1/5 Workshopforløb med koncert for Alkenkoret og Siim City Singers 15., 16. og 22. april 2012 Filosofi og

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 05/06 Marie Kruses Skole stx musik, niveau C

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

Dimissionstale lørdag den 28. juni 2014

Dimissionstale lørdag den 28. juni 2014 Dato: 30. juni 2014 Udarbejdet af: MV Bilag nr.: Dimissionstale lørdag den 28. juni 2014 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Hver sommer har jeg altid været glad for at gå igennem reolen for at finde de nye bøger,

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj 1. vers I banken ligger tyve millioner, i Sørens lommer ligger ikke én. Der ligger kun en fløjte

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere