Vinkler på m.ånens m.ørke side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinkler på m.ånens m.ørke side"

Transkript

1 Vinkler på m.ånens m.ørke side af Carl Christian Møller vinkler 60 grader 180 grader helhed del forhold synsvinkler synlige vinkler prismatisk sprektral prismatik hvidt sort farver lys set hørt lyd impuls puls multiplikation klang spektrisk - måske mørke - måske stilhed en to del helhed impuls del helhed del impuls Rabbit Run Forthe Sun TID eller puls? PENGENE eller livet?? 249

2 - Nej vel? Det kan ikke gøre det ud for en analyse! Derimod nok for en poetiserende omskrivning af oplevelser med Pink Floyd LP'en Dark Side af the Moon, som efter sin udgivelse i 1973 nød usædvanlig stor international udbredelse. Hvad det alligevel kan anskueliggøre er, at man ikke uden videre kan spørge til "betydning", "budskab", "mening", når det drejer sig om centrale dele af Pink Floyds produktion. Det gælder ikke mindst, hvis man tager udgangspunkt i teksterne og vil finde "meningen" der. Hvad jeg har skrevet ovenfor om-'handler' altså Dark Side af the Moon og har karakter af en slags om-skrivning. Måske ikke særlig fremragende, indrømmet! (Pas på med faggrænserne!) Samtidig har jeg imidlertid trukket nogle ting frem, droppet andre. Jeg har m.a.o. delt op og valgt hvad jeg synes var vigtigt. Formuleret en slags intuitiv analytisk kommentar til Månens Mørke Side. Gå ind i skoven? Nej jeg tør ikke gå Hvor drømmens grønne kobbertræer gror. Lyt til fuglene! Nej jeg tør ikke tro Så rene toner. Skønhed gør mig gal, Og vellyd ringer grusomt i mit øre. [etc.] Vilde Roser i Dagregn! Og Toget er standset, med Ruder, der løb fulde af blændende Regnskær og Buskenes vilde Lys i det vaade og grønne. Lykkeligt stort og ligetil bliver Livet - Draabe, der rammer Draabe Regn over Regn. Sekunderne lukker sig op for en lang Erindring: Veje i Hederne, Pigestemmer og Havet. [etc.] Nogle vers fra to digte, skrevet af hhv. Erik Knudsen og Morten Nielsen (citeret fra antologien Dansk Lyrik, Gyldendal 1964). Hvad 250

3 betyder de, hvad er deres umiddelbare mening? (De bliver ikke mere umiddelbart "forståelige" ved at man læser hele teksten.) På det umiddelbare plan kræver de "poetisk indlevelse"; lægger vægt på symboler, ordenes klang, stemningen, fornemmelserne der vækkes til live, osv. Men de kan selvfølgelig også analyseres hvis man vil. Og Knudsen/Nielsen er vel at mærke ikke radikale i deres poetiske modernitet. Altså: man må være lidt forsigtig med at spørge "hvad betyder det?" eller "hvad handler det om?", når man prøver at få hold på en plade som Dark Side of the Moon - eller for den sags skyld andre af Pink Floyds plader. Pink Floyd omgås kunst(nerisk)-æstetisk med deres stof/materiale, ideer, budskaber. Bruger spidsfindige - "modernistiske"? - formidlingsformer. Går tit "udenom" i stedet for a t gå "lige til sagen". De er med andre ord ikke popmusikere i ordinær forstand. Ikke fordi deres kunst-attituder gør dem "finere". Den slags attituder kan tværtimod være både irriterende og poserende - som om et simpelt budskab skulle blive mere interessant af at blive formidlet på en dunkel eller sofistikeret måde. Men: da nu Pink Floyd har valgt en teknisk eksperimenterende og æstetisk avantgarde-kunstnerisk form, da de arbejder med et kompliceret forhold mellem indhold og form, da Dark Side of the Moon åbenlyst er tænkt som en (grafisk-)tekstlig-musikalsk helhed, så må dette også præge et forsøg på en analyse. Analysens mål - som jeg givetvis kun indløser delvist - bliver således at afkode og fortolke pladen som et sammenhængende musikalsk-tekstligt (kunst)symbol. I den forbindelse skal man huske at klingende rock-værker - fonogrammer - ikke er "versioner" af musikalsk-tekstlige (kunst)værker. De er med andre ord ikke konkretiseringer eller fortolkninger af noget som i øvrigt foreligger i en mere abstrakt form eller kode (typisk en nodetekst, når det drejer sig om musik). Pink Floyd's "version" af Dark Side of the Moon ER Dark Side of the Moon. (Karajans version af Beethovens 9. ER ikke Beethovens 9., selvom nogle måske opfatter det sådan. - Tilsvarende er der en modsætning til pop-hittet: Det er grundlæggende korrekt at tale om flere versioner, indspilninger, osv. af et pop-nummer. Selvom en version kan være den "oprindelige", "bedste", el. lign. - jvf. begrebet cover-version.) 251

4 Dark Side of the MoDn består af 10 numre/ satser: SIDE 1 1. Speak to me (1'10") 2. Breathe* (2'44") 3. an the run (3'36") 4. Time* (5'44") - [Breathe reprise*] (1'11") 5. The great gig in the sky o (4'40") SIDE 2 6. Money* (6'28") 7. Ds and them* (7'33") 8. Any colour you like (3'19") 9. Brain damage* (3'53") 10. Eclipse* (1'26") Numre mærket med * har sang med tekst. Dertil kommer en del talt tekst rundt om på pladen (noget af det er svært at dechiffrere). Sidste nummer på side 1 (mærket O) er en vokalise - en sang uden tekst. Tredje vers af "Breathe" udskydes til efter "an the run" og "Time". "Speak to me" og "an the run" er lyd-billeder, som bruger en række elektron-musikalske effekter og konkrete lyde. "Any colour you like" er et stykke instrumentalmusik (synthesizer, guitar), hvor lyden er kraftigt elektronisk forarbejdet/ forvrænget. Numrenes varighed står anført i parentes. Der er en række instrumentale forspil, soli, osv. som jeg ikke gør rede for her. Pladen fortæller ikke nogen historie. Den indeholder i øvrigt heller ikke nogen kærlighedssange, hvilket er usædvanligt i forhold til såvel pop- som rockmusikken i almindelighed. Og alligevel handler pladen om forhold mellem mennesker og vel også på en måde om kærlighed(ens vilkår). Pladens hovedanliggende er at den beskriver og behandler et antal grundlæggende kulturelle og menneskelige temaer: Det første - og det sidste - man hører på pladen er et pulsslag. En hjertelyd. Lyden fra et levende hjerte, der pumper blod. Det slår ca. 1 gang pr. sekund - viser det sig. Hermed er også hele pladens grundlæggende musikalske puls/tempo fastlagt: 4.-del = ca. 60. Hjertelyden/pulsen opfatter jeg som symbol for organisk liv. Noget naturbundet og (samtidig) menneskeligt. Og dette organiske liver altså - i et crescendo til start og et decrescendo/fade out til slut - pladens ramme. Dens udgangspunkt og slutpunkt. Det der slutter pladens cirkel. Det hvorfra alting udgår og som det hele vender tilbage til. Det næste man hører er et urs tikken. Lyden fra en død maskine, som måler tiden op i enheder a 1 sekund. Igen: 4.-del = 60, forudsat altså, at uret går rigtigt! For et ur kan - til forskel fra et 252

5 levende hjerte - gå rigtigt eller forkert, være præcist eller upræcist. Urets lyd/tikken opfatter jeg som symbol for uorganisk tingslighed. Mekanisk tid. Noget dødt. Og vel at mærke noget der altid har været dødt, livløst. Modsat en levende organisme, som kan dø. Den døde, målte tids maskiner "dør" aldrig. Hvad der altid var dødt kan - så at sige - aldrig dø. Urets tikken vender - i forskellige udformninger - tilbage i "On the run" og "Time". I sidstnævnte kombineres tik-tak' et rytmisk med hjertelyden: den målte tid underlægger sig den levende puls. Det tredje man hører er [skridt (?) og] lyden af et kasseapparat. Et simpel t symbol for penge. Handel, økonomi, kapital. Det er via pengene det eksisterende samfund holdes sammen. De er den endegyldige sociale målestok. Ifølge de klassiske borgerlige økonomer (og Karl Marx, forresten) er penge udtryk for varernes værdi, men denne varernes værdi, som pengene udtrykker og måler, er selv bestemt gennem den mængde arbejde som er medgået til at producere varerne. Arbejdsmængden måles i tid, - timer, minutter, sekunder. Objektiv tid, materialiseret og målt tid. Mekanisk tid, urenes tid. Ikke den organiske, pulserende, naturbundne, subjektive tid eller tidsoplevelse. Den mekaniske, tingslige ("objektive") tid bliver således målestokken for en meget væsentlig del af menneskenes samfundsmæssige relationer. En sammenhæng som Pink Floyd - hvad enten pr. intuition eller pr. reflektion - har sat på præcis symbolsk formel på denne plade. Og det er vel ikke så ejendommeligt at musikere kan være i den grad sensitive overfor tiden som bestemmende for den samfundsmæssige organisering: Musik er selv den kunstform, det æstetiske udtryksfelt, som i højest grad har tiden som forudsætning, bevæger sig i tid, konfigurerer tiden som medium. Vel at mærke som oftest i en spænding imellem den målte tid - tempoet - og den subjektivt fornemmede og organiske tid - melodisk frasering, rytmisk timing, osv. Kasseapparatlyden vender i øvrigt - indlysende nok - tilbage på nummeret "Money". De første tre lyde på pladen reproduceres således i pladens tre første numre med tekst: pulsslag "Breathe" tik-tak "Time" kasseapparat "Money" Den indledende detalje gentages og udfoldes på det storformale plan. 253

6 Det fjerde man hører er to stemmer. Den første siger noget som er svært at høre ["I've been mad for (four?) fucking years. Absolutely years... (?)"??]. Den næste stemme siger: "I've allways been mad. I know I've been mad like the most of us are. - They have to explain why you're mad even if you're not mad." Pulsslag, tik-tak og kasseapparatlyd fortsætter samtidig med. Ordene afløses af en latter. Der kommer en stadig kraftigere mekanisk motorlyd (helikopter-vinger? ventilator?), lydstyrken stiger og det hele afsluttes af et crescendo hvori indgår et voldsomt skrig (suppleret af bækkener som et mere traditionelt musikalsk virkemiddel). Altså: Stemmer der snakker om at være gal, vanvittig. Maskine til at bevæge luft med. Latter. Et vildt skrig... Maskinlyden kan vel ikke symbolisere andet end en motoriseret, mekaniseret civilisation. Latteren udtrykker og symboliserer det vanvid, den galskab stemmerne taler om. Skriget udtrykker og symboliserer den angst som galskaben udspringer af. Og som det er meningsfuldt at opleve og reagere på. Også selvom du ikke er gal, som stemmerne siger. Titlen på dette første forløb var "Speak to me". På samme tid et mellemmenneskeligt ønske om kontakt, men måske også noget andet...? I hvert fald afbrydes denne første sekvens brat af blødt glidende guitarer båret af en langsom, tung rytme: Træk vejret, træk vejret dybt, føl luften, vær ikke bange for at nære omsorg. Vælg din egen jord. For du lever længe og flyver højt. Smil, tårer, det du føler og ser... det er alt hvad dit liv nogensinde vil være og blive. - Og det her er vel at mærke uforbeholdent positivt. Åndedrættet - "Breathe, breathe in the air" - er en slags næste trin efter hjertepulsen. Også det er en grundlæggende pulserende livsytring. Organisk. Naturbunden menneskelighed. Ligesom smil, tårer, følesans, hørelse, syn. Herefter tematiserer pladen(s tekst) stort set kun civilisationens elendighed - set ud fra menneskets, det enkelte menneskes, synsvinkel - indtil vi når det sidste nummer, som igen handler om alt det du rører, ser, smager, føler, elsker, hader,... alt det der er nu, alt det der er forsvundet, alt det der skal komme - og alt under solen er i harmoni men solen formørkes af månen. Og når månen vender den mørke side mod jorden og formørker solen, så er det at vanvidstimen slår. På naturens, omend her den 254

7 astronomiske naturs, betingelser... Eclipse... Sol, måne, jord/liv - elementære og arkaiske symboler. Solen som liv-giver, månen som livs-regulator (med ødelæggelsen af liv som mulighed), såvel fysisk som ikke mindst også psykisk (månesyge, lunatic), jorden som stedet hvor livet udfolder sig og udfoldes af os. Midt i pladens forløb, som sidste nummer på LP'ens side 1, står imidlertid et musikforløb uden tekst, som med rimelighed kan opfattes som pladens absolutte musikalske og indholdsmæssige højdepunkt. Dels fordi dette nummer - "The great Gig in the Sky" (månen? solen? regnbuen? en abstrakt vision?) - er mest udbygget harmonisk og melodisk (store spring, stor ambitus), men især og altafgørende fordi den kvindestemme som synger nummerets vokalise fungerer ekstremt dynamisk, udtryksfuldt, æstetisk fuldgyldigt. De associationer jeg får er mange, men alligevel sammenhængende: liv, protest, vilje, fødsel, orgasme, feeling, timing, bevægelse, spænding, afspænding. Et æstetisk højtudviklet og samtidig helt jordnært udtryk for hvad det vil sige at være et levende menneske. I en ondsindet, livsfjendsk, følelsesforladt verden, forresten. - Det er selvfølgelig ikke noget tilfælde, at netop dette nummer er lagt i kroppen på en kvinde. (... som det eneste på pladen, Pink Floyd er jo en "mandegruppe".) Herefter nogle eksempler på og kommentarer til, hvorledes civilisationens elendighed tematiseres på pladen. Andet vers af "Breathe" spiller muligvis (formentlig?) på en litterær henvisning til John Updike's roman "Rabbit Run", der handler om en yngre nordamerikansk middelklassemand i konflikt med verden. 'Rabbit' er altså en i Pink Floyds generation kendt figur, måske endda et symbol. - Grav dit hul, glem solen. Stress. Hele tiden et nyt arbejde at påbegynde. Du iler afsted mod en tidlig grav. I "Time" bliver problemstillingen omkring tidens struktur i vores samfund ført igennem. De kedelige dage, tiden som skal slås ihjel. Vente på at noget dukker op. Og pludselig er der gået 10 år, ingen fortalte dig hvor du skulle løbe hen, du hørte ikke startpistolen. Og du styrter afsted for at nå det, men solen bringer dig blot en dag nærmere til døden. Forud for "Time" er der lagt en ca. 4 min. lang komposition, der bygger på elektronisk og konkret lyd: "On the Run" (vel nærmest: på flugt). Nogle af elementerne i nummeret er: løbende skridt, den 255

8 vanvittige latter, hurtige/rastløse rytmiske og melodiske figurer, højttalerstemme fra en lufthavn (?), et jetfly der letter (?), motorstøj, en moduleret dyb hvid støj, som nærmest lyder som en bombe. Bombelyden fader ud og afløses af mange ures tik-tak, der går over i en infernalsk kimen. Derefter et dybtliggende tik-tak, som kombineres rytmisk med hjertepulsen: den mekaniske tid underlægger sig den naturbundne, menneskelige puls... og det fungerer så som indledning til "Time". Forløbet kan samtidig - mere umiddelbart, måske - opfattes som mareridt og opvågnen. "On the run" er et lydbillede på hvordan den givne civilisation er farlig, truende, opgearet: angstskabende. Der er god grund til at flygte! Og flugten kan ikke kun være fysisk (de løbende skridt, flyvemaskinen), den skal også være psykisk for at lykkes: du tvinges til at flygte ind i dit sind, blive vanvittig, gal, hvis du skal kunne overleve. Og det er, som jeg skal komme tilbage til, en helt central tematik på Dark Side of the Moon: hvis du vil bevare din psykiske integritet - sundhed! - er du nødt til at blive gal. Man kan ikke være psykisk "sund" i en vanvittig verden uden at være: vanvittig. Et velkendt kunstnertema: de "normale" er de gale. Og dermed er også en del af Pink Floyd's eget image som rockgruppe tegnet: de har status af kunstneriske sandsigere og visionære. De er kunstneriske, mere eller mindre gale, outsidere i forhold til Establishment og Konformitet. Outsidere som kan afsløre, kritisere, sige Sandheden. De ønsker ikke at være "normale". Grænsen til det kultiske er ikke fjerntliggende, jvf. også visse typer "tilbedende" fan-dyrkelse af gruppen. "Money" indledes - et suverænt indfald! - med kasseapparatlyden, rytmisk udformet. Det viser sig at være 7/ 4-takt og det hele bliver til en mol-blues, som forsynes med et hurtigt (4/4, swingende) midterstykke med instrumentalsoli. "Budskabet" kan vel stort set reduceres til: Penge er noget opreklameret lort.... Nummeret er i øvrigt enormt pågående og vrængende såvel rytmisk og klangligt som i de vokale fraseringer. "Us and them" står musikalsk i fuldstændig kontrast til "Money". Langsomt, blød lyd, svævende 'fed' saxsolo, langstrakte ekko-virkninger. Det lyder som en drømmende love-song, stillet overfor penge-sangen. Forudsat at man altså overhører teksten: 256

9 Os og dem Og når det kommer til stykket er vi kun almindelige mennesker Jeg og du Gud alene ved at det ikke er hvad vi ville vælge at gøre Fremad skreg han bagfra og forreste række døde Og generalen sad, og linjerne på kortet bevægede sig fra side til side. Sort og blå Og hvem ved hvilken der er hvilken og hvem der er hvem Op og ned Og i sidste ende er det kun rundt og rundt og rundt Har du ikke hørt at det er en krig på ord skreg plakatbæreren Hør her søn, sagde manden med pistolen Der er plads til dig indenfor. Fremmedheden mellem mennesker. Tvangen til at slå ihjel, føre krig, på generalernes og de mægtiges bud. Forvirringen, vanskeligheden ved at orientere sig i verden. Det er også en krig i ordenes - meningernes, ideologiernes - univers. Musikken står i modsætning til denne tekst, samtidig med at der i musikken selv er en modsætning mellem det svævende, bløde A-stykke og det tunge B-stykke (som er musik til anden halvdel af stroferne). A-stykkets musik repræsenterer en drøm om det menneskelige fællesskab og den umiddelbarhed i relationerne, som teksten netop understreger ikke findes. Samtidig antyder de kraftige ekko-virkninger rum (bedre: rumlighed), det vil også sige: afstand (mellem mennesker, f. eks.). Der er grund til at være bange for din næste. Han vil slå dig ihjel. Af grunde han ikke selv kender eller bestemmer. Og det gælder på det individuelle plan - me and you - ligesom det gælder på det samfundsmæssige, racemæssige, nationale plan - us and them. Det følgende nummer, "Any Colour you like" (jvf. cover'ets prismefarver på sort baggrund), er en instrumentalparafrase over akkordskiftet fra "Breathe", transponeret en heltone ned. Første halvdel med synthesizere, anden halvdel med guitarer. Musikken er udsyret, på vej til at falde fra hinanden, skrigende, og skal vel 257

10 musikalsk symbolisere hjernen, sindet, psyken på vej til at bryde sammen stillet overfor den terroristiske tid ("Time"), visionen om ægte liv og følelser ("The great gig in the Sky"), de syge penge ("Money") og fremmedhed mellem mennesker ("Us and them"). Resultatet synes uundgåeligt: Hjerneødelæggelse! - "Brain-damage". The lunatic, den sindssyge, vanvittige, gale er på græsset. Udenfor. Men den gale er også inde i mit hus. (Og aviserne er fulde af verdens galskab.) Og hvis dæmningen bryder sammen mange år for tidligt Og hvis der ikke er plads på bjerget Og hvis dit hoved også eksploderer med mørke forudanelser Så vil jeg møde dig på månens mørke side. Men den gale er ikke bare i mit hus, han er inde i mit hoved. Du løfter kniven, du foretager ændringen, - you rearrange me 'till I'm sane. Her bliver forholdet mellem vanviddet og norma li teten komplet dobbelt: Den der foretager det hvide snit er selv den gale. Den gale er mig, den gale er dig, den gale er ham. Og det sted hvor de gale (kan) mødes er på MÅNENS MØRKE SIDE, den dunkle side af månen. Og mon ikke Pink Floyd helt bevidst spiller på den misforståelse, som i hvert fald jeg er faldet for, nemlig at månens mørke side tages for en af de ældgamle astronomiske gåder: månens "bagside". Den side af månen, som altid vender bort fra jorden. Men månens mørke side er samtidig den side af månen som vender mod jorden under solformørkelse, - når månens segl forsvinder og månen selv formørkes mens den formørker solen. Vanviddets time også i denne sammenhæng. Du låser døren og smider nøglen væk Der er nogen i mit hoved men det er ikke mig. Og hvis skyerne sprænges, torden i dit øre råber du og ingen synes at høre Og hvis det orkester du er med i begynder at spille forskellige melodier Så vil jeg møde dig på månens mørke side. På mig virker det her på en gang klarsynet og foruroligende. Eller rettere: faretruende. En fornemmelse der ikke mindskes af, at musik- 258

11 ken i nummerets C-stykke nærmer sig det hymniske. Forudsigelsen af at vi (kan) mødes på månens mørke side er positivt visionær, næsten apoteotisk i forhold til pladen som helhed. De gales negation af en vanvittig verden bliver til en positiv mulighed. MEN: det afsluttende korte nummer - "Eclipse" - angiver at denne mulighed er forbundet med, at man fastholder de simpleste forhold i menneskenes liv og menneskenes forhold til naturen: sansning (føle, se, smage), følelser (mistro, had, kærlighed), sociale handlinger (gemme, give, købe, låne, uddele), individuelle handlinger (skabe, ødelægge, gøre, sige, spise), osv. - Nutid 00 Fortid 00 Fremtid - En "idyl" som eksisterer i grænselandet ind mod månens mørke side. Også når "everything under the sun is in tune". (Refererer dels til den gentagne og mangetydige brug af ordet" sun" som symbol i teksterne og i pladens myte, dels til de "bands" som spiller "different tunes" i den forudgående sang.) Hvorefter den satans snakke-stemme dukker op på det afsluttende fade-out (hjerteslaget) og siger: "There is no dark side in the moon, really. As a matter of faet it's all dark." -!! - Pink Floyd omgås ironisk, distancerende, spekulativt med deres eget "budskab". Og det gælder egentlig hele pladen. Tingene siges aldrig entydigt. Hvem er det der er gal? Har månen en mørk side? Hvad er det der altsammen er mørkt? Universet? Månen? Jorden?... Denne teknik, den uafladelige ironiske distancering - der tilstræber at virke tankevækkende - er ikke noget Pink Floyd har fundet på. Det er nok engang et velkendt element i det borgerlige samfunds intellektuelle kunstnertradition, som bl.a. fik et præcist udtryk i tallets "romantiske ironi". Der kan selvfølgelig siges meget mere om betydning og symbolsk indhold af tekster (og musik) på Dark Side af the Moon, men det bliver ikke her. Jeg vil i stedet forsøge at sammenfatte pladens samlede form og udtryk under inddragelse af nogle musikanalytiske synsvinkler. Tekster og musik tematiserer organisk liv og menneskelighed (puls, sansning, følelse, samhørighed,... ) overfor en tingsliggørende og mekanisk omverden (tidens og pengenes terror, statusjag, stress, fremmedgjorthed, krig,... ). I skæringspunktet mellem disse to "verdener" - symbolsystemer - står angsten, flugten, galskaben, som udløses når det organisk levende støder sammen, psykisk og fysisk, med det mekaniske anti-liv. Og pas på her: modsætningen 259

12 er ikke livet overfor døden. Døden hører - ligesom fødslen - det levendes rige til. Hvad det drejer sig om er en mekanisk og tingsliggørende civilisation, der underlægger sig "det organiske", hvad enten dette for en umiddelbar betragtning er levende eller dødt. Tekst/musik tematiserer disse ting i et forløb. Pladen er et sammenhængende musikalsk-tekstligt forløb. Et værk, om man vil. Det kommer også tydeligt frem, hvis man skitserer en overordnet analyse på musiksiden. Jeg har allerede nævnt "cirkulariteten" mellem begyndelse og slutning (hjerteslaget; et meget vigtigt lydsymbol også fordi det er fostrets lydkulisse i ca. 9 mdr.). Ligeledes nævnt er den "forstørrede" gentagelse af indledningens lydsymboler i værkets storform: hjertelyd:::: "Breathe", tik-tak:::: intro til "Time", kasseapparat :::=: intro til "Money". "Time" skæres af og går over i "Breathe reprise" (således at "Breathe" indrammer "0n the run" & "Time"), ligesom "U s and them" på side 2 skæres af og går over i "Any colour you like", der er en instrumental (transponeret) udgave af "Breathe". En række af de konkrete lydeffekter er gennemgående. Det gælder især pulsslaget og tik-tak' et, men også andre (f. eks. propel-/ motorlyden og kasseapparatet). Numrene går over i hinanden, som oftest sådan at et nyt nummer begynder ret brat. Tempoet er meget ensartet på pladen som helhed (jvf. tidligere bemærkninger herom). Der opereres med helt enkle virkemidler omkring ensartethed og differentiering m.h.t. klang, rytme, arrangeret/improviseret musik, lydtyper, osv. Det helt enkle stilles overfor det meget komplicerede (teknisk og æstetisk). - Alt det her er ting som er relativt lette at registrere. Hvis vi nu går lidt tættere ind på de traditionelle musikalske elementer, kommer andre forhold frem i (måne-)lyset: Tonearter: side 1 er styret gennem følgende tonale forløb: e-mol/ e-dorisk fis-mol / fis-æolisk e-mol/ e-dorisk F-dur (F-mixolydisk) ("Breathe") ("Time") ("Breathe reprise") ("The great gig in the Sky") - mens side 2 følger dette tonale forløb: h-mol D-dur d-mol/ d-dorisk D-dur ("Money") ("US and them") (" Any colour you like") ("Brain damage" & "Ec1ipse") 260

13 Side 2 er altså tonalt helt enkel D-dur, begyndende på paralleltonearten og med et udsving til mol-varianten. Side 1 er lidt mere speciel: Tonearterne er modalt præget. I-akkorden i e-dorisk bliver med forhøjet terts til E = bvil i fisæolisk, (mol)tonearten på 2. trin i e-dorisk. Derefter vendes tilbage til den oprindelige e-toneart og det afsluttende tonale niveau ligger - som dur-toneart - på det lave 2. trin (F-dur). I sig selv ikke så kompliceret, men unægtelig større udsving end på side 2. Men hvis vi så tager det hele: e-mol og fis-mol er hhv. subdominant- og dominanttoneart i forhold til h-mol, som er paralleltoneart til D-dur. F-dur er paralleltoneart til d-mol, som er D-durs varianttoneart. Vi får - så at sige - "indkredset" D-dur via følgende tonale udvikling: e-mol fis-mol e-mol F-dur h-mol D-dur d-mol D-dur Sp Dp Sp Tvp Tp T T Tv - Så langt så godt? Men se så på de ostinate akkorder i "Breathe", det første nummer på pladen, den første vigtige akkord forbindelse: Em7 A7 Hvilket er II -7 V [eller: Ss7 (hhv. Sp7) D7] i D-dur! - samtidig med at det selvfølgelig stadig er 17-7 IV7 i e-dorisk. D-dur er altså markeret som "potentiel" toneart allerede ved pladens første akkorder. Gennemgår man det samlede akkordmateriale på pladen får man en tilsvarende centrering omkring D-dur I d-mol, altså en tonal (herunder toneartsmæssig) centrering omkring D. Sammenholder vi herefter akkordjorbindelserne bliver sagen ikke stort mere kompliceret: En central akkordforbindelse - typisk som ostinat - er kvintfaldet fra en mol-7-akkord til en dur-7-akkord: "Breathe" "The great gig" "Any colour" Em7 A7 Gm7 C7 Dm7 G7 261

14 Den findes varieret som bevægelsen - ostinat - fra en dur-akkord til en dur- el. dur-7-akkord på underkvinten: "U s and them" "Brain damage" D (D6add9 Dmmaj7) G D G7 Disse akkord-ostinater findes hovedsagelig i sangenes A-stykker. Heroverfor står en anden klanglig / akkordmæssig fornemmelse, som hovedsagelig hører hjemme i sangenes B-stykker og som består af kvart- eller kvintforbundne maj7-akkorder. Eksempelvis: "Breathe" "Time" "The great gig" Cmaj7 [Hm7l Fmaj7 G etc. Dmaj7 Amaj7 Dmaj7 Amaj7 etc. Fmaj7 Bbmaj7 Ebmaj7 Bbmaj7 etc. En lidt mere fjern musikalsk forbindelse findes mellem A-stykket i "Time" og C-stykket i "Brain damage": "Time" "Brain damage" [El F#m A E F#m GACG - De bygger begge på akkorder med interval afstanden stor sekund op, lille terts op, kvart ned, [stor sekund op l. "Yderakkorderne" (G og C, hhv. E og A) er i begge tilfælde dur-akkorder og A-akkorden er fælles omend med forskellig funktion. Den tonale fornemmelse er selvfølgelig forskellig afhængig af hvilken af akkorderne man metrisk "lander på" som final akkord, ligesom det er vigtigt om akkorden på oversekunden er dur eller mol. Der findes flere tilsvarende sammenhænge mellem akkordforbindelserne på pladen, dog ofte mere spidsfindige end den netop skitserede. Jeg lader dem ligge i denne sammenhæng. Om det melodiske stof kun dette: Bortset fra "The great gig..." og "Money" er det melodiske stof yderst enkelt og ensartet: Trinvis bevægelse, få toner pr. frase, enkelte markante terts- og kvartspring. Pladens melodiske højdepunkt er heroverfor - som allerede nævnt - "The great gig... ", hvor alle snævre melodiske rammer sprænges i et ekspansivt og ukontrollerbart vokalsolistisk (individuelt!) udtryk. På "Money" er der snarere tale om en kantet og lidt stivbenet overskridelse af pladens melodiske normer. - Det kan næppe være noget tilfælde at disse to numre, så kontraste- 262

15 rende som de er, netop er pladens to midterste numre. I deres skærpelse af de musikalske virkemidler, ikke mindst det melodiske, virker de som højdepunkter i en dynamisk bue hen over hele værket: startende med de konkrete lyde udfoldes et stadig rigere musikalsk/lydligt univers, som i løbet af side 2 falder på plads i en D-dur-tonalitet, som via erkendelsen af vanviddets, galskabens status (Brain Damage; the Dark Side of the Moon) lukker pladen igen med "Eclipse" (en slags coda, for nu at snakke traditionelt musiksprog) og - ikke mindst - det gen( op )tagne hjerteslag. Parallellen til coverets hvide streg synes tydelig: den brydes gennem et prisme - en bevidsthed, Pink Floyds bevidsthed? - og bliver til det levende univers' regnbuefarver... der kombineres med lydlighedens billede (en kurve på et linjesystem) og en skrevet tekst... for endelig på coverets bagside at brydes modsat gennem et prisme og vende tilbage til udgangspunktet: den hvide lysstribe på den i øvrigt hel t sorte baggrund. - Derfor var det måske alligevel ikke SÅ langt ude at skrive "hvidt sort farver [...] impuls puls multiplikation klang [...] spektral prismatik" i min indledende 'poetiserende omskrivning'. Ligesom al lyd er indeholdt i en enkelt pulserende lyd (jvf. at elektronisk syntetiseret lyd principielt kan reproducere enhver anden lyd), så er alt lys indeholdt i en enkelt lysstråle. Klang og farver. Det der gør livet konkret, - værd at leve. Det er måske på den måde at det hele alligevel kommer til at hænge sammen - og det er nok her man skal søge forklaringer på pladens udbredelse og status: den rører ved nogle centrale problemer og myter omkring civilisation, kultur, menneske, natur, psyke, kapital, teknologi, individ, samfund, astronomi, mystik... og handle om - den tematiserer med andre ord grundlæggende betingelser for enhver ny generations åndelige og materielle liv og udvikling... SANSER OG SIND & BEVIDSTHED OG GALSKAB & o VINKLER PA DEN MØRKE SIDE AF MANEN o 263

16 Efterskrift I: Udkastet til foranstående tekst er skrevet i de forfærdelige firsere (i forlængelse af et 2.-dels-seminar på Musikvidenskabeligt Institut ved Aarhus Universitet), men fandt aldrig en offentliggørelsesmulighed. Det er vel ikke så overrumplende en konstatering når nu det drejer sig om en tekst som ønsker at analysere en rock-lp som værk. På den anden side er den som artikel betragtet lagt 'pædagogisk' an, og skulle således være tilgængelig også for en læser, der kun har begrænset musikfaglig baggrund, hvorfor jeg havde forestillet mig at den kunne finde en plads (niche?) i et musikmagasin el. lign. Men måske har jeg sat mig mellem to stole: hverken skarp 'fagintern' indholds- og formanalyse eller umiddelbart tilgængelig m usikj ounalis tik. Hvad der kom lidt bag på mig ved en genlæsning og -skrivning i begyndelsen af 90'erne er, at Pink Floyd allerede i første halvdel af 70' erne så tydeligt tematiserer problemstillinger, som er blevet stadig mere tydelige og globalt forståede i de mellemliggende knap 20 år. Hvilket altså samtidig er en understregning af, at jeg som 'analyticus' ikke har foretaget efterrationaliseringer af artiklens centrale udsagn. Hvad jeg har foretaget - her adskillige år efter - er en gennemskrivning af en tekst, som jeg ikke selv mener er blevet uaktuel på anden måde end ved at Dark Side of the Moon næppe længere kan gå for et alment udbredt værk og at budskabsideen - indenfor rock(musik)kulturen - er blevet tilsidesat af glat popideologi, patetisk Save-the-World-retorik, symbolsøgende Heavy Metal-mystik eller f.eks. rap' ens direkte sociale indignation. Men også af forskellige varianter af rockmusik der ud fra andre forudsætninger end Pink Floyd's forholder sig radikalt og eksperimenterende til form og indhold/budskab. 264

17 Æren for denne fortsatte aktualitet tilfalder selvfølgelig Pink Floyd, som siden var i stand til at gå mere direkte og konkret til den kulturkritiske kerne med rockdramaet The Wall. At dette fremragende værk siden blev misbrugt i forbindelse med Berlinmurens fald kan man kun begræde. Her viste det sig nok engang hvor snæver demarkationslinjen er mellem stærk, budskabsbærende rockmusik og kommerciel udbytning der rider på ryggen af omvæltende samfundsmæssige begivenheder. Resultater blev - såvidt jeg kunne registrere pr. TV-skærm - utroværdig og patetisk p las tic-eufori. På den baggrund var det dog en herlig ting at vende tilbage til Dark Side of the Moon. - Den ægte og ufordærvede Vare! sommeren 1991 Efterskrift II: Jeg har i forbindelse med den afsluttende redigering haft mulighed for at checke de musikalske iagttagelser med den officielle Dark Side of the Moon-node og det viser sig - heldigvis - at hvad jeg auditivt har registreret stemmer nogenlunde overens med hvad der står i noderne. Jeg ville forresten til enhver tid stole mere på ørets (grundige) registreringer end en eller anden transskription. Desuden vil jeg også efterskriftligt tilføje følgende: Der er sket et eller andet bemærkelsesværdigt og positivt indenfor den bredt distribuerede pop- og rockmusik som betyder at den i stigende grad bærer budskaber som rummer social og politisk kritik og indignation. Artikulationsmåder og musikalske former er af meget forskellig art, men jeg fornemmer en tendens til i store dele af ungdomsmusikkulturen ikke længere at ville stille sig tilfreds med glatte og intetsigende mainstream-budskaber. Så måske er Dark Side of the Moon alligevel et nærværende standard-værk også i forhold til unge musikere og kritiske musikforbrugere. De kender den i hvert fald og værdsætter i mange tilfælde dens kvalitet og perspektiv. foråret

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Remixforløb 1. del: Introduktion til program, teknik og stil

Remixforløb 1. del: Introduktion til program, teknik og stil Remix Shock The Monkey Remixforløb 1. del: Introduktion til program, teknik og stil Analyse af originalen Peter Gabriel: Shock the Monkey + tre remix Vi brugte to moduler men kunne nok godt ha brugt lidt

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-14 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt.

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Det at ændre på grundfeelingen i et nummer Ole Skou august 2012 side1 Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Indhold Indledning... 1 Eksempel 1, start for

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Akkordsamling. til guitar. René B. Christensen

Akkordsamling. til guitar. René B. Christensen Akkordsamling til guitar René B. Christensen Akkordsamling til guitar c René B. Christensen, 0 Du er velkommen til at dele dette dokument - helt eller delvist - med andre, sålænge du henviser til det originale

Læs mere

Sangskrivere kan forstås ud fra to yderpunkter: som håndværkere der mener at sangskrivning

Sangskrivere kan forstås ud fra to yderpunkter: som håndværkere der mener at sangskrivning Sangskriverne pibler frem fra alle kanter. De har fået deres egen uddannelse, de har deres egen festival, og enhver hip café har sin egen sangskriveraften. Sangskrivning er en genre i opblomstring, og

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Når skalaen ligger fast har man materialet til melodisk og harmonisk stof i skalaens toneart Vi spiller Lille Peter Edderkop i C dur og kan derfor betjene

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone:

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone: Poprock-arrangement s. (TH 12) Poprock-arrangement s. 1 (TH 11) GENERELT GENERELLE PRINCIPPER FOR KORSATS Besætning: Besætning: Lav Lav koret koret 3-stemmigt 3-stemmigt for for sopran, sopran, alt alt

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Vejens digte. Inger Jakobsen

Vejens digte. Inger Jakobsen Vejens digte Inger Jakobsen Caminoen i Spanien, maj 2011 EN LILLE VEJ En lille vej Hvid og lysende Med grønt græs i midten Og 1000 blomster oh -bare jeg skulle ned af den. Jeg kan næsten ikke dy mig VEJEN

Læs mere

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES...

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... 28 omlyd December 2009 SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... AUTUMN LEAVES ER BLEVET SPILLET I UENDELIGT MANGE UDGAVER. I DENNE ARTIKEL ANALYSERES KEITH JARRETTS UDGAVE, SOM DEN BLEV SPILLET UNDER

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/15 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

4t 6t 4t 6t 4t 6t 4t 4t 6t 4t 4t

4t 6t 4t 6t 4t 6t 4t 4t 6t 4t 4t Respect Skrevet af Otis Redding. Indspillet af Aretha Franklin i 1967. Analyse: Gert Uttenthal Jensen FORM: Intro 1. omkv 2. omkv 3. omkv Kontrast- 4. Omkv Break Outro (omkv) vers vers vers stykke vers

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad dit lys skinne for os, vis os vejen og mulighederne i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og far Lad dit lys skinne for os, vis os vejen og mulighederne i vores liv. Amen Alle Helgen II 6. november 2016 Sundkirken 10 754 Se, nu stiger solen 571 Den store hvide flok 364 Al magt på jorden 551 Der er en vej 192 v. 1-6 Hil dig frelser solo: 856 Når den jeg har elsket er borte

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

3.s.e.påske 17. april 2016.

3.s.e.påske 17. april 2016. 3.s.e.påske 17. april 2016. Joh 14,1-11: Jesus er vejen, sandheden og livet. Der var engang, hvor verden bevægede sig langsomt fremad. Man havde ikke biler eller andre motorkøretøjer eller tog for den

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen Kristi Jesus tog hjem til sin far i himlen Mål: Børn hører om Jesus himmelfart og genkomst. De hører om den opgave, som Jesus gav sine disciple. De hører, at Jesus ikke har efterladt os, men stadigvæk

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til seksagesima søndag 2015.docx. 08-02-2015 side 1. Prædiken til seksagesima søndag 2015. Tekst: Mark. 4,1-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til seksagesima søndag 2015.docx. 08-02-2015 side 1. Prædiken til seksagesima søndag 2015. Tekst: Mark. 4,1-20. 08-02-2015 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2015. Tekst: Mark. 4,1-20. En lignelse om ord. Kan man sammenligne et ord og et frø? En lignelse fra det vigtigste i landmandens liv. Det vigtigste for

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Opstandelse i musik og poesi

Opstandelse i musik og poesi Sognepræst Anders Kjærsig Kronik i Fyens Stiftstidende: Opstandelse i musik og poesi En organist skulle engang have spurgt en præst: Kan man være kristen uden at være musikalsk? Præsten mente, at det kunne

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

DEL 2 INGEN VEJ TILBAGE. Zenhistiorie om Forretningsmanden og Zenmesteren

DEL 2 INGEN VEJ TILBAGE. Zenhistiorie om Forretningsmanden og Zenmesteren DEL 2 Zenhistiorie om Forretningsmanden og Zenmesteren Der går en historie om forretningsmanden, der havde fundet ud af, at det var godt både for forretning og for privatlivet, hvis han blev mere nærværende

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik. Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik. Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 Fagkonsulent Claus Levinsen I. De skriftlige censorers

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle Treklangsmedstemmer s. 1 (TH 14) GENERELT Besætning: Lav koret 3-stemmigt for sopran, alt og tenor i tæt beliggenhed angiv besætningen ud for stemmerne. Korarrangementet er tænkt ud fra at der også tilføjes

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer Resumé ark Sammenfattet form af de vigtigste temaer Persondata ark. Klient Efternavn: Fornavn(e): Køn: Fødselsdag: Interview-dato: Hjemmeadresse: Tlf: Interviewet person (hvis det er en anden) Efternavn:

Læs mere