Referat: Kajakklubben Strømmen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat: Kajakklubben Strømmen"

Transkript

1 Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 5 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 6. maj 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Hanne Laigaard, Kurt Hansen, KH Gert Møller, GM Tine Trane, TT René Eriksen, RE Referent Hanne Laigaard Afbud Alle deltog. Referat opsættes senest: Tirsdag den 13. maj 2008 Nr. Punkt Kommentar / beslutning / opgave Ansvarlig 1. Opfølgning på referat Særlig velkomst til René Eriksen som er ny i bestyrelsen. Klub fitness ansøgning: Finansiering fra DIF til etablering af fitness center i klubregi er blevet undersøgt af GM. DIF kan yde op til kr i rentefrit lån til formålet. Vi er endnu ikke i nærheden af den detaljerede planlægning som ansøgningen stiller krav om. Ved en evt. senere ombygning af eksisterende lokaler vil det blive tage op til fornyet overvejelse. Byggeri status: Ejby Tømrer og snedkerforretning (ETS) har udarbejdet ansøgning om byggetilladelse med de tilhørende tegninger og projektbeskrivelser. (Ansøgningen er afleveret til teknisk forvaltning den 15. maj) GM gennemgår tegningerne i detaljer sammen med Jan P. Bestyrelsen ønsker at finde mindst ét medlem, helst byggesagkyndig, som kan følge byggeriet nøje. skriver ansøgning til kommunen vedr. kommunegaranti på op til kr. 1 mil. samt leje af grund. klargør en lånesag til Kommune Kredit. 2. Post. Byggeansøgning fra ETS. Se punkt 1. Mail fra forældre til ungdomsmedlem vedr. vedtægternes 3. Se punkt 3. Ansøgning om aflønning af ungdomsinstruktører og trådløs nedværk i klubhuset. Se punkt 7. Ansøgning om indkøb af havkajakker. Se punkt 8. Ansøgning om indkøb af 1 stk. letvægts K2. Se punkt 12. Mail vedr. godkendelse iflg. EPP standard. Se punkt 8. GM

2 3. Prioritering af punkter. 4. Arrangementer siden sidst. Klubben har opkrævet indmeldelsesgebyr af en far til et barn under 12 år i henhold til vedtægternes 3. Forældrene var gjort opmærksomme på denne praksis og betalte. Men de har efterfølgende spurgt om passivt medlemskab ikke var tilstrækkeligt, idet faderen alligevel ikke har mulighed for at ro med på vandet, men gerne ville deltage i andre praktiske gøremål på land. Der var enighed i bestyrelsen om at formuleringen af vedtægternes 3 ikke er entydig og at passivt medlemskab kan gå an fordi klubben pt. har en velfungerende børne- og ungdomsafdeling. besvarer henvendelsen og refundere det for meget indbetalte. Ovennævnte gav anledning til debat omkring ansvarsfordeling. CA vil undersøge hvordan ansvarsfordelingen kan tolkes også i forbindelse med evt. forsikringsdækning. Reparationsweekend: Husforvalteren har holdt huset i orden igennem hele året. En skare af medlemmerne har hjulpet til og holdt rengøringsniveauet i top. Derfor kunne reparationsweekenden i år indskrænkes til kun at vare én dag. Ca. 20 medlemmer mødte op og gav et nap med. Huset er tip top i orden til sæsonen. Flot indsats. Standerhejsning: Det flotte forårsvejr fik kajakfolket ud i solen. Der var stor deltagelse i turudvalgets rotur samt aftenens festligheder. 75 års jubilæumsreception i Middelfart Roklub: MH deltog medbringende gavecheck på kr Handicap: Arrangementet blev et tilløbsstykke som satte ny deltagerrekord. 29 roer og 43 til fællesspisning. CA KH undersøger om der via produktionsskolen el.lign. kan anskaffes yderligere bord- og bænksæt til fornuftige priser. Anskaffelsen af startnumre undersøges fortsat. 5. Stævner. Havneræs i Skanderborg den 6. april: 2 stk, mix K2ér deltog fra klubben og placerede sig i top 3. På 2. pladsen Peter Nielsen/Jette Bælum og på 3. pladsen Dorte Søndergaard/Steen Andersen. Paradisløb i Silkeborg den 4. maj: Samme deltagelse og resultat som Havneræs. Det er bemærket at feltet af konkurrenter var forholdsvis stort til Paradisløbet. KH KH/MH

3 6. Kommende arrangementer. Kommende stævner: Susåløbet den 17. maj og Maribo Maraton den 24. maj. Pølsetur til Føns 4. juni: MH er tovholder på arrangement og sætter opslag op og indkøber mad og drikke i forhold til deltagerantallet. Arrangementet er åbent for øvrige klubber i lokalområdet. Forældremøder den 14. og 15. maj: Forældre til børn og unge er indkaldt til forældremøde hvor forældreopbakning/engagement og sæsonens tilbud vil blive drøftet. Ungdomsweekend den juni: TT skriver indlæg/opslag til Silde-nyt vedr. arrangementet. 7. Ungdom. Bestyrelsen har modtaget ansøgning om løn til ungdomsinstruktørerne samt adgang til Internet via trådløst netværk til brug for teoretisk undervisning. Der var enighed i bestyrelsen om at der ikke kan udbetales løn i ordret betydning. Klubben har tradition for ulønnet og frivilligt arbejde. Dog har vi tidligere åbnet op for kontingentfrihed til helt specifikke opgaver som ellers ikke blev løst. De seneste par sæsoner har vist at det er svært at få medlemmer til kontinuerligt at varetage opgaven med tilrettelæggelse af aktiviteter for børn og unge igennem såvel sæsonen som i vinter halvåret. Det blev besluttet, at der forsøgsvis kunne gives et års kontingentfrihed til Tine Trane og Sara Jensen for deres arbejde i ungdomsafdelingen. Standardkontrakt fra DIF skal indgås. Heri beskriver klubben specifikt vore forventninger til opfyldelse af kontingentfritagelsen. Internet adgang fra klubben har tidligere været drøftet. Der afholdes en årlig udgift på ca. kr til en fastnettelefon. Alene abonnementet udgør kr IP telefoni kunne være en naturlig afløser og medfinansiering. CA undersøger hos udbydere. Der kan lånes børnekajakker inkl. udstyr hos DKF. Et lånesæt består at 3 stk. K1 og 1 stk. K2. Ansøgning skal indsendes snarest idet der er rift om dem. TT kontakter BS for at iværksætte en ansøgning. MH TT MH/TT CA TT Bestyrelsen har bevilliget indkøb af 2 stk.

4 kapkajakker til brug i bl.a. ungdomsafdelingen. KH undersøger hvilke modeller der skal indkøbes i samråd med ungdomsmedlemmerne. Prisidé kr pr. stk. Der laves plads i bådhallen ved at lægge 2 af de ikke så ofte brugte kajakmodeller midlertidigt på loftrummet. 8. Nyt fra udvalg. Instruktørudvalg: Instruktionen er i gang. Det første hold er et hold med 7 let øvede. Hold 2 er lukket for yderligere deltagere og starter undervisning mandag den 19. maj. Status over årets medlemstilgang og fordeling på kursushold (42 aktive roer): 7 let øvede. 13 begyndere på hold 2. 7 begyndere på hold 3 4 begyndere på hold 4 0 begyndere på hold 5 3 børn 6 nye medlemmer som er friroet i andre klubber. Yderligere 2 personer har indmeldt sig. De vil på kursus, men har endnu ikke besluttet hvilket. KH Nogle børn kommer og roer onsdag eftermiddagen, men de er endnu ikke indmeldt. I forbindelse med kontingent opkrævningen i januar blev der udmeldt 14 medlemmer. 16 af de nye medlemmer har oplyst at de er interesseret i at ro havkajak. 9 gamle medlemmer ønsker frigivelse til havkajak for at komme på sommertur til Middelhavet. Roer som er frigivet inden og som kan aflægge en soloentringsprøve inden den 9. juni kan spare kr. 50 til erhvervelsen af et EPP niveau 2. Instruktørudvalget skal finde nogle datoer og arrangere prøverne både før og efter 9. juni. Føns Søsport har arrangeret et kursus for roer som ønsker EPP niveau 3. Medlemmer fra Strømmen kan deltage for kr. 425 pr. person (egenbetaling). Tilsvarende kursus kan arrangeres her i klubben efter behov. Pris endnu ukendt. Reparationsudvalg: Reparationsudvalget har kun efterset turbådene. Havkajakroerne har selv efterset klubbens havkajakker. Alt er i brugbar stand. Næste vinter skal der være en bredere repræsentation af roer fra alle kajaktyper i reparationsudvalget således at alles interesser

5 tilgodeses. Turudvalg: Turudvalgets program kan ses på opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden. Havkajak: Interessen for havkajakker er stigende. 4 har fået på grundkursus hos DKF, men Erik B. er fortsat eneste instruktør i klubben som må frigive til brug af klubkajakker. Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om indkøb af yderligere 5 havkajakker. Behovet anerkendes. På grund af pladsmanglen i klubben kan bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt imødekomme ansøgningen. Manglen på havkajakker kan løses ved at låne kajakker af gymnasiet. CA og RE aftaler nærmere. Da de seneste indkøb af kajakker har tilgodeset havkajak og turkajakroer, vil næste indkøb tilgodese de roer som deltager i konkurrencer. Se punkt 12. Presse: Intet nyt. Pølseturen den 4. juni vil blive omtalt i pressen. Sildenyt: Næste deadline er 18. maj. Husforvalter: Afventer byggeriet. Begynder at forberede nye bukke til kajakker i stedet for galgerne. Traileren og gummibåd er blevet hentet fra vinteropbevaring. Gummibådstraileren er blevet forlænget så den er nemmere at flytte med. Havnefogden er blevet forelagt vort ønske om en nedkørselsrampe ved vor bro. Klubaftener: Klubaftner er blevet afløst af handicap og det går forrygende. Byggeudvalg: Se punkt Kasserer nyt. Klubben har p.t. en usædvanlig god økonomi. Hovedtal pr. 30. april 2008: Realiseret Budget Afvigelse Omsætning Faste omk., (5.270) Variable omk Renter/kurstab (94.000) Resultat (18.010) Klubben har tjent kr ved omdeling af infomateriale for Stofanet (antenneforeningen). Tak til alle de medlemmer som har brugt tid på opgaven. Mere end de budgetterede 30 nye medlemmer har betalt indmeldelsesgebyret. Den gode økonomi skyldes naturligvis også at byggeriet ikke er begyndt endnu og kurstabet på hjemtagelse af lånet er uskudt. Afvigelsen i variable omk. skyldes at der har været flere på DKF kursus end budgetteret og at udgiften er afholdt tidligere end forventet. CA/RE

6 10. Elektronisk lås. Der er indgået aftale om opsætning af elektronisk låsesystem den 20. maj. Efter denne dato er Ruko nøgler til hoveddøren uanvendelige. Allerede nu kan chipbrik købes af MH eller KH for kr Evt. depositum for Ruko nøgle modregnes heri. Information er opsat i klubhus og på hjemmesiden samt i den kommende udgave af Sildenyt. 11. Samarbejde med ungdomsskolerne. Ungdomsskolen udsender først sæsonens program til august og starter holdene til september. Vi forventer fortsat et samarbejde omkring et kajakhold for børn/unge. CA holder kontakten. 12. K2 ansøgning Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om indkøb af en letvægts K2. Når Kajakklubben Strømmen er repræsenteret ved stævner er det oftest i mix K2. Ansøgningen imødekommes. KH undersøger sammen med ansøgerne hvilken kajakmodel der skal indkøbes. Pris idé kr Der laves plads i bådhallen ved at lægge én af de ikke så ofte brugte modeller midlertidigt på loftrummet. 13. Tildeling af roområder. 14. Dato for næste BM og godkendelse af referat. Der var debat i bestyrelsen vedr. tildeling af roområder. På nuværende tidspunkt var der ikke nogle konkrete forslag til ændringer. Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2008 kl Referatet godkendt. CA KH

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2008/09 Dato: Mandag den 15. september 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 11 sæson 2008/09 Dato: Torsdag den 11. december 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05

Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for kommende sæson

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub. Afholdt d. 15. marts 2015. Referent Christian M. Laustsen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub. Afholdt d. 15. marts 2015. Referent Christian M. Laustsen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Roklub Afholdt d. 15. marts 2015 Referent Christian M. Laustsen Indholdsfortegnelse Indkaldelse til Generalforsamling... 3 Referat Generalforsamling 15 Marts

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLING, 6. MAJ 2009 I KK S LOKALER I ØLSTYKKE KL. 19 OG AFSLUTNING KL. 22 29 AF KK S MEDLEMMER DELTOG.

GENERALFORSAMLING, 6. MAJ 2009 I KK S LOKALER I ØLSTYKKE KL. 19 OG AFSLUTNING KL. 22 29 AF KK S MEDLEMMER DELTOG. Side 1 GENERALFORSAMLING, 6. MAJ 2009 I KK S LOKALER I ØLSTYKKE KL. 19 OG AFSLUTNING KL. 22 29 AF KK S MEDLEMMER DELTOG. Referatet vil indeholde forklaringer på problematikkerne i kælderens arealer til

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

www.mkc-kajak.dk STANDERHEJSNING side 3 > > > NYE NØGLER side 5 > > > KONTINGENT 2004 side 6 > > > INSTRUKTØRER SØGES side 7 > > >

www.mkc-kajak.dk STANDERHEJSNING side 3 > > > NYE NØGLER side 5 > > > KONTINGENT 2004 side 6 > > > INSTRUKTØRER SØGES side 7 > > > STANDERHEJSNING side 3 > > > NYE NØGLER side 5 > > > KONTINGENT 2004 side 6 > > > INSTRUKTØRER SØGES side 7 > > > Medlemsblad for Marselisborg Kajak Club MARTS 2004 NR. 1 KRAFTCENTER I ÅRHUS side 8 > >

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Ungdommen er på træningslejr i Cannes, så mødet er mest rettet mod klubbens mest erfarne seniorer.

Ungdommen er på træningslejr i Cannes, så mødet er mest rettet mod klubbens mest erfarne seniorer. Referat fra møde med kaproere tirsdag den 18. marts kl. 19.00 Til stede (15): Anders Bjørn, Anders Krogsager, Rolf, Max, Peter Unold, Peter Seidler, Steen Poulsen, Torben, Casper Staubæk, Finn, Jan Q,

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Rosæsonen er i gang! Husk at være med i Danmark rundt. Frederiksværk Ro- og Kajakklubs blad 12. årgang Nr. 2 Maj2008

Rosæsonen er i gang! Husk at være med i Danmark rundt. Frederiksværk Ro- og Kajakklubs blad 12. årgang Nr. 2 Maj2008 Frederiksværk Ro- og Kajakklubs blad 12. årgang Nr. 2 Maj2008 Side 2: Adresseliste Side 3: Aktiviteter Side 5: Juniorprogram Side 5: Nye vedtægter Side 6: Rengøring Side 8: Kajakafdelingen Side 10:Ansvarsområde

Læs mere

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen d. 24.3.2010... 9

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 24. årgang September/oktober 2008 Nr. 8. Se det sidste nye på. www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 24. årgang September/oktober 2008 Nr. 8. Se det sidste nye på. www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 24. årgang September/oktober 2008 Nr. 8 Adresse: Tangloppen

Læs mere