Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl Elevrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet"

Transkript

1 Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde med Danske Skolelever Casper, Steffen, Marianne og Bo. Politisk set (Eva Nygaard) Er der noget vi kan være på forkant med i forhold til politiske beslutninger? Kim opfordret til at stille op til erhvervsudviklingsrådet i Rebild Kommune. Her arbejdes bl.a. med samarbejde med folkeskole og erhverv, et af emnerne ved arbejdsdagene under arbejdet med reformen. Hvem sidder i vores udvalg fra januar 2014? Hvilke lokale politikere har vi? Børn og Unge Anders Norup V Klaus Anker Hansen S Lars Hørsman Å Michael Portefee B Bent Skovgaard Olsen Ø Tommy Degn O Peter Bak V Lokale politikere Gert Fischer V Jeanette Sagan V Søren Søe J Peter Bak V tidligere formand skolebestyrelse Haverslev

2 312 Høringssvar helhedsmodel reform 313 Høring skolereform Procesoverblik andet høringssvar omhandlende hele pakken med indhold og økonomi 15. januar 2014 SB-møde (tale om høringssvar og dialogmøde) 15. januar 2014 Børn- og Unge møde (det nye udvalg) 20. januar 2014? Dialogmøde for SB 29. januar 2014? Høringsfrist Februar 2014 Byrådsmøde 314 Dialogmøde for SB januar. Hvem deltager fra skolebestyrelsen? Godkendt MN I dag er der BU-møde. Folkeskolereformen med de 4 dogmer motivation, helhed, mening, læring kommer til at udgøre kommende kontrakter. Decentralt bliver man forpligtet på dette. Synlige i kontrakter. Dokumentet Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune udbygges løbende og der tilføjes ideer til udmøntning af folkeskolereformen. Det nye udvalg skal tage rigtig mange beslutninger ret hurtigt. Ulrik Andersen gennemgik, MN var inviteret til temamøde. Organisering af skoledagen, helhedsmodel. Forvaltningen indstiller, at man indfører helhedsmodellen, med evaluering om tre år. Det forlyder, at den formodentlig ikke bliver godkendt af BU i dag på deres møde. Budget ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Der er fremstillet tre forskellige modeller. En styregruppe har set på, hvordan fordelingen kunne se ud. Præmis elevtalsreguleret. Alle modeller er de rigtige tal for en lærerløn lagt ind som præmis, elever i gennemsnit. Model 1 som i dag ren elevtalsregulering Model 2 elevtalsregulering med grundtildeling 1100 timer til undervisning op til 24 elever i en klasse, den 25. elev udløser timer. Model 3 elevtalstildeling med en forhåndstildeling på 2000 timer til de sammenlagte distrikter i Bakkehusene Haverslev-Ravnkilde, hvor det er besluttet, at ledelserne har et lille råderum i forhold til klassesammensætning idet der skal være alle klassetrin på begge matrikler de to steder. Model 1 og model 3 er ens bortset fra forhåndstildeling til de to skoler med dårlig økonomi. Vi ved endnu ikke, hvad udvalget beslutter i dag. SB drøftede frem og tilbage i forhold til forhåndstildelinger kontra samme vilkår. På Suldrup Skole har vi driftet hårdt på grundlag af beslutningskompetence lokalt, så vi har kunnet tilpasse ressourceforbrug løbende. Kunne man give de to steder større beslutningskompetence, så man kan hente rationaler på driften. For vores vedkommende ser tallene som er fra nu næsten lige ud for model 1 og model 2, det vil der ikke være på sigt. Vi er klogere i morgen tidlig. Aftaler ang. høringsproces: Torsdag den 16. januar kl. 8 orientering af skoleledere i forhold til beslutning.

3 Torsdag den 16. januar der udsendes mail med høringsmateriale og orientering jf. ovenstående. Mandag den 20. januar dialogmøde. Deltagere: Kim, Steffen hvis elever er inviterede, Carl hvis det kl. 19, Eva?? Lene?? Sanne?? Dennis. Mandag den 20. januar umiddelbart efter dialogmødet notere stikord til høringssvar (mødelokale). De folk, der deltager i dialogmødet, har opgaven. Ledelsen udformer udkast til høringssvar som rundsendes til kommentering. 29. januar høringsfrist 27. februar byrådsmøde med beslutning. BU i dag også Projekt Fremtidens Dagtilbud skal besluttes. Her fra Suldrup er der et forsøg beskrevet, som der skal tages stilling til. Der er taget stilling til Støvring Syd og der argumenteres med, at det kunne være en fordel også at tænke i mere jævn fordeling. Der tænkes daginstitution med småbørnsgruppe i samarbejde med dagplejere. Hvis det ikke bliver Suldrup i første omgang, så kunne vi måske på sigt afprøve noget lignende. 315 Skolereformen, opgave for SB Principper for inddragelse af forældre Principper for skole-hjem-samarbejde. Ny arbejdstid for de ansatte (er tilstede på skolen) samt forventninger om mere inddragelse af forældrene. Det forventes, at forældre engagerer sig i deres barns skolegang. 316 Økonomi Efter behov differentieret skole-hjem-samarbejde Vi har brug for at vide noget om dette, da vi skal planlægge skoleåret Vi skal have fundet vores grund at stå på her på skolen og har brug for at vide, hvad vi kan samarbejde om. Man skal gerne som medarbejdere føle, at det arbejde, vi går i gang med nu, er med mulighed for indflydelse. Medarbejderne skal kunne have motivation i arbejdet. Skolebestyrelsen siger ja til, at ledelse og medarbejdere arbejder videre på nogle ideer til, hvordan det generelle skole-hjem-samarbejde skal fungere i den nye skoledag for børn og voksne. Der er rammer, der skal følges af alle, så vi skal finde ud af, at få det til at passe ind. Ledelse og medarbejdere laver noget, som SB bliver præsenteret for 316 Marianne Nielsen orienterede om det foreløbige regnskab for året Vi har

4 spået, at gå ud i et nul og det gør vi i princippet også. Det underskud der fremgår pt handler om følgende: manglende betaling elev fra anden kommune, udligning barsel og fravær. Vi har brugt vores midler i dette år. SB stil krav frem til 3.2 om at de manglende midler bliver konteret hos os, så vores årsregnskab bliver reelt. Skoledelen Huset Aarestrupvej løber ikke helt rundt med 2 personale, derfor også midler ude i andre klasser. Vi kunne ønske os en anden kontering, så det er den reelle lønudgift på tilbuddet og resten af de to personalers løn på den almindelige skoledel. SB mener, at der bør være gennemsigtighed og at det bør kunne aflæses hvilke midler der anvendes til hvad. Et eventuelt underskud bliver overført. Vi ligger på 1 % i budgetunderskud. Varme det går godt, hvilket giver midler til andre ting. Vi er steget lidt igen, og skal måske have finjusteret igen. Den tildelingsmodel, der besluttes træder i kraft fra januar De første syv måneder er på lykke og fromme, brug mindst muligt. SB kunne nævne dette på det kommende dialogmøde med BU. Feriepenge sendt med to medarbejdere, der har søgt andet arbejde, kan komme som et lille underskud, idet dette ikke er budgetteret i Kommer retur i Regnskabsbemærkninger februar. 317 Dialogmøde Suldrup Skole (Kim + ) Indbydelse, indkaldelse: Lene Dato uge 13 Deltagere Carl, Kim, Ulla? Emne: skolereform, indholdsdelen bl.a. Den åbne skole. Orienteringsdel (ledelsen) og en idédel. Dogmerne kunne drøftes. Flere emner udtænkes til næste gang. 318 It-strategi udmøntning (politisk beslutning) Status - En del af personalet er i gang med Google Docs CromeBook forår 2014 udlevering til 4. årgang, resten af mellemtrinnet august Det udleverede dokument skal bruges til at forældrene. På mellemtrinnet er de to lærere, som bliver it-didaktiske vejledere pt på kursus, er retur april. 4.4 når de er tilbage, vil vi være klar. Forældre er informeret. De to vejledere kommer begejstrede tilbage og kan udbrede det glade budskab og inspirere børn og kollegaer. Forslag om at vi i overbygningen laver en undersøgelse fra årgang ang.

5 hvem der vil komme med egen computer. Derefter tælles op, hvem der mangler, vi indkøber computere til resten, som kan udleveres til eleverne på samme betingelser som mellemtrinnet, altså forældrene og eleven har ansvaret. Man er erstatningspligtig. SB tilslutter sig dette. Det pædagogiske i forhold til at alle har egen computer er tilgodeses. Formodning om at eleverne passer bedre på dem. Det har den konsekvens, at vi må budgettere med indkøb. 319 Kontraktpunkt, status A Suldrup Skoles skolebestyrelses stående underudvalg Trivselsambassadørerne, som er tænkt som antimobbestrategi, arbejder med Lektiecafé med mere. Her inddrages borgere og forældre. Næste møde 320 Skolebestyrelsesvalg Udvalg: Eva, Carl, ledelse Næste møde 321 Pædagogisk dag marts reformen (Marianne) Fredag middag-lørdag middag. Vi forventer at lukke skolen kl. 12 fredag den 7. marts. SFO oplyser forældre og opfordrer til anden pasning, men vi har vikar inde indtil lukketid. Alle fastansatte lærere og pædagoger vil sammen med ledelsen arbejde med, hvordan vi udmønter skolereformen august Næste møde 10. februar 10. februar 18. marts 23. april 20. maj 18. juni - Dialogmøde de endelige emner udvælges, hvorefter Lene sender endelig indbydelse ud. Dogmerne kunne være en mulighed. - Kontraktpunkt, status - Skolebestyrelsesvalg - Lektioner i forhold til lock-out i foråret. Godkendelse af protokol som fast punkt når folk ankommer. Alle møder kl Tovholdere på punktet - har ansvaret for at give oplæg til punktet på mødet PUNKTER TIL DE KOMMENDE MØDER: Innovation/pædagogisk dag for medarbejdere i marts Antimobbestrategi evaluering forår 2014

6 (Aftaler fra arbejdsmøde 22.5) Evaluering skole-hjem-samtaler indskoling og mellemtrin (ny model) S:\Skolebestyrelsen\2014\ Dagsorden SB Suldrup Skole januar 2014.doc i

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens

Gistrup Skoles medvirken i månedlige indslag i TV2 Nyhederne stimulerer processen med at nytænke undervisningens SÅDAN GØR VI December 2013 Tema: Arbejdet med skolereformen Kongerslev Skole er stadig i det søgende felt Side 4 Aalborg Kommune følger de vejledende timetal Side 6 God fremdrift hos tv-skolen Gistrup

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Skolen på la Cours Vej

Skolen på la Cours Vej Skolen på la Cours Vej NYHEDSBREV april 2014 Midt i et mere og mere grønt forår, og med påskeferien indenfor rækkevidde er det igen tid til nyt fra La Cour. Skolebestyrelsensvalget 2014 Der har været en

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag)

Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater. Udsendelse om undervisningstillæg. Møde vedr. fortolkning af lejrskoler (bilag) Varde Lærerkreds TR-møder 2014/2015 Dagsordener og referater TR-MØDE 23.06.14 (15.00 17.00) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 53 Godkendelse af referat fra TR-møde 08.05.14

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: Poul 22-2013/14: 5 min.

Læs mere

Vilstrup, lærerværelset

Vilstrup, lærerværelset Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato: tirsdag den 14.12.2010 Mødested: Starttidspunkt: kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 22.00 Vilstrup, lærerværelset Hoptrup Hovedgade 66 6100 Haderslev Tlf. 74 57 52

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere