Samarbejde om bedre bundlinje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde om bedre bundlinje"

Transkript

1 2. årgang Nr årgang Nr. 1 Maj Januar Januar Foto Jens Hemmel TEMA PR O D U K T I V I T E T Samarbejde om bedre bundlinje Der er potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36 %. Derfor tager 3F og Dansk Byggeri nu sammen kampen op for at øge produktiviteten, så virksomhederne kan klare sig igennem krisen og blive bedre rustet til konkurrencen fra udlandet Af ANJA BINDERUP, Efter byggeboomet i har den danske byggebranche haft en hård tid. Siden 2007 er beskæftigelsen i byggeriet faldet med 23 % og omsætningen er faldet med 26 % fra 236 mia. kr. til 174 mia. kr. Dansk Byggeris konjunkturanalyse viser, at der er udsigt til, at udviklingen stabiliserer sig i de kommende år. Der vil dog ikke ske en egentlig vending. - Der er ikke umiddelbar udsigt til, at væksten vender tilbage. Alligevel er det stadig muligt at drive velfungerende forretninger i byggebranchen. Men vi skal være mere produktive og blive bedre til at tjene penge, siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri. Penge i at gøre det godt Mulighederne for at få en bedre bundlinje ligger i de eksisterende opgaver: færre fejl, mindre spild og adgang til højere fortjeneste, viser en kvalitativ analyse foretaget af Quartz+Co for 3F og Dansk Byggeri. - Desuden kan branchens virksomheder øge omsætningen ved at gøre et godt stykke arbejde. Mange af vores medlemsvirksomheder har gode erfaringer med at fastholde kunder og skabe øget omsætning gennem høj tilfredshed. Og der er et uudnyttet potentiale, fortæller Louise Pihl. Fortsætter side 3 Globaliseringen træder på byggebranchens ømme tå Tre produktivitetstiltag med stor betydning Det offentlige bureaukrati skal mindskes Udenlandske håndværkere med lave lønkrav og højere produktivitet giver den danske bygge- og anlægsbranche hård konkurrence. Produktiviteten i byggeriet er for lav. En kommende rapport identificerer tiltag, der kan forbedre byggeriets produktivitet, og Dansk Byggeri udpeger allerede nu de tre væsentligste områder. Svært gennemskuelige og ufuldstændige regler hæmmer produktiviteten i virksomhederne. Dansk Byggeri ønsker en trimning af bureaukratiet. Læs mere side 4 Læs mere side 6 Læs mere side 7

2 LEDER Når krybben er tom, finder vi på løsninger Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør 2 Foto: Ricky John Molloy Når krybben er tom, bides hestene. En populær omskrivning af de konflikter som opstår, når der er knaphed eller mangel på noget. I de sidste to-tre år har byggebranchen trippet sulten rundt om det tomme trug, og det har naturligvis også givet anledning til knubbede bemærkninger og konflikter. Men meget mere karakteristisk for billedet af bygge- og anlægsbranchen har været det fælles fodslag, der har været mellem de faglige organisationer og Dansk Byggeri i forhold til at finde løsninger på især de nye udfordringer, som er kommet til os udefra. Der er ingen grund til at lægge skjul på, at trods en 100 % opbakning til det europæiske projekt, så er det også i den forbindelse blevet vanskeligere at drive en sund forretning inden for byggeri og anlæg på de vilkår, vi har været vant til. Løndumping, siger de faglige organisationer. Konkurrenceforvridning, siger Dansk Byggeri. Og heldigvis er der enighed om løsningerne, som er at tage imod udfordringen fra det nye store marked, som vi er en del af, ved at kræve respekt for danske overenskomster og arbejdsforhold. Denne enighed er konkret blevet udmøntet i effektive konfliktløsningsmodeller, som 48-timers møderne, og der er også enighed om, at den næste store udfordring er at få krammet på det useriøse marked af udenlandske lykkeriddere, som trives i bedste velgående ude på de private villaveje. Det handler om overholdelse af dansk lovgivning, og her må myndigheder, Dansk Byggeri og de faglige organisationer via information og kontrol få løst problemet. Det er jo i sidste ende reelt en trussel mod traditionelle danske håndværksvirksomheder kendetegnet af faglig dygtighed og ansvarlighed i forhold til at sikre både udvikling og uddannelse af vore unge. Et andet eksempel, som vidner om samme vilje og evne til at løse problemerne inden for egne rækker, handler om produktivitet. Et begreb som bestemt også har været med til at tone konflikterne mellem parterne. Men også her er der nu givet håndslag på, at branchen godt kan selv. I samarbejde med 3F har Dansk Byggeri skåret igennem langhårede diskussioner om produktivitetsbegreber. I stedet står vi nu sammen om en kampagne for at øge produktiviteten i branchen blandt andet med eksempler hentet i en række bygge- og anlægsvirksomheder, som er lige til at tage fat på. Med dette initiativ, som Dansk Byggeri og 3F vil præsentere i alle egne af landet i løbet af efteråret, er der skabt et rigtig godt grundlag for, at især små- og mellemstore virksomheder kan øge produktivitet og indtjening oven i købet ved at gøre sig "lækre" i forhold til kvalitet og service. 2 Tilbagegangen er slut De foregående års kraftige fald i beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed er nu afløst af en udfladning, viser tal fra Danmarks Statistik. Dog er beskæftigelsen i branchen reduceret til det laveste niveau i nyere tid på grund af finanskrisen og lavkonjunkturen. - Det er derfor altafgørende for bygge- og anlægsvirksomhederne, at hver eneste krone, som politikerne bevilger til nybyggeri og renoveringer, bliver anvendt til formålet. Det bør være en selvfølge, men vi ser desværre eksempler på, at virkelighedens verden er en helt anden, siger Finn Bo Frandsen, seniorøkonom i Dansk Byggeri. Håndværk kræver både hoved og hænder Forslag fra Undervisningsministeriet om at oprette et talentspor på erhvervsuddannelserne bliver modtaget med kyshånd af Dansk Byggeri. - Hvis vi skal følge med globaliseringen, den øgede konkurrence og den teknologiske udvikling, er det vigtigt, at vi får understreget, at man skal kunne bruge både hovedet og hænderne for at udføre godt håndværk, siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri. Nyt branchefællesskab: Danske Byggematerialer En bredt sammensat bestyrelse, en kompetent branchedirektør og et veltrimmet bagland er ingredienserne i det nye branchefællesskab, Danske Byggematerialer, som er etableret i regi af Dansk Byggeri, og har ca. 500 virksomheder i ryggen. - Vi vil sætte dagsordenen inden for de områder, som berører vores virksomheders hverdag, fastslår Per Thomas Dahl, der er nyansat branchedirektør for Danske Byggematerialer. Han peger på miljøkrav til produkter og virksomheder, udvikling af nye produkter samt udvikling af virksomhederne og deres markeder, som de væsentligste indsatsområder. Maj 2011 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Henriette Døssing, Martin K. I. Christensen, Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm og Morten Refsgaard Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 14 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 Samarbejde om bedre bundlinje Fortsat fra forsiden Udlandet spiser af kagen Konkurrencen om byggeopgaverne er hård. Der er mange, som gerne vil til fadet, og virksomhederne skal ikke blot kæmpe mod andre danske virksomheder i branchen. Hvor byggeriet tidligere har været et udpræget hjemmemarkedserhverv, er der nu også konkurrence fra udlandet og den gamle danske tradition med gør-det-selv arbejde og ikke mindst sort arbejde æder også en god del af opgaverne. Ifølge Dansk Byggeris estimeringer er der omkring 10 % udlændinge beskæftiget ved byggeriet i Danmark. De løser opgaver, der lige så godt kan løses af danske håndværkere. Opgaver med en omsætning, der svarer til anslået 10 % af branchens samlede omsætning, hvilket er ca. 17 mia. kr. - For byggeriets danske virksomheder handler det om at få en større bid af kagen. Men det kræver, at virksomhederne bliver oplevet som mere attraktive for kunderne end deres udenlandske konkurrenter, fx ved at levere en bedre kvalitet. Men vi kommer heller ikke uden om, at branchen skal være mere effektiv, og vi er nødsaget til at gå omkostningerne efter i sømmene, fastslår Louise Pihl. Læs mere om udfordringerne fra de udenlandske virksomheder i artiklen "Globaliseringen træder på byggebranchens ømme tå". Potentiale for et større marked Danske virksomheder har potentiale for at øge omsætningen med i alt 36 %, hvis de vinder markedsandele fra de udenlandske virksomheder, det sorte marked og gør-det-selv markedet. } 7 % Markedsandel for udenlandske virksomheder 36 % 29 % Det sorte marked/gør-det-selv markedet 64 % Det hvide marked for danske bygge- og anlægsvirksomheder ning er materialer, der er købt af private. Det svarer til en omsætning på ca. 31 mia. kr. Disse materialer anvendes enten til, at kunderne selv udfører opgaverne, eller til at de indkøber sort arbejde. Opgaverne udgør et betydeligt større omsætningspotentiale end det, de 18 % repræsenterer. Der er nemlig primært tale om reparation og vedligeholdelse, hvorfor materialeforbruget svarer til en tabt omsætning på ca. 70 mia. kr. En del af dem kan ligeledes vindes af byggeriets virksomheder. - Sammenlagt har danske virksomheder potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36 %, hvis de vinder markedsandele fra de udenlandske firmaer, det sorte marked og gørdet-selv markedet. Vi kan naturligvis ikke sætte os på det hele, men det er en meget høj andel, vi ikke har del i, og den andel kan reduceres ved at øge kundernes tilfredshed og sikre, at der er en fornuftig sammenhæng mellem pris og kvalitet, siger Louise Pihl. Fælles fodslag Det er ikke blot meningsfuldt for den enkelte virksomhed at gøre sit bedste. Ifølge Louise Pihl bør branchen som helhed sætter fokus på produktivitet og indtjening: - Produktivitetsudviklingen i Danmark er lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Og bygge- og anlægsbranchen halter desværre bagefter Tradition for sort arbejde Hele 18 % af branchens omsætandre brancher, når det gælder produktivitetsudvikling. Selv om det kan være vanskeligt at måle produktivitetsudviklingen i byggeriet korrekt, er der ingen tvivl om, at branchen står over for en stor udfordring. Det skyldes ikke mindst den øgede globale konkurrence på det danske hjemmemarked og på byggeerhvervets eksportmarkeder. Derfor tager 3F og Dansk Byggeri nu sammen kampen op for at øge produktiviteten. For en bedre produktivitet er ikke blot til gavn for ejerne og ledelsen, men også for medarbejderne og branchen som helhed. - Med kampagnen "Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje" har vi igangsat en proces, hvor små og mellemstore virksomheder tilbydes hjælp til at arbejde med at øge produktivitet og indtjening i egen virksomhed, fortæller Louise Pihl. - Produktivitetsudviklingen er en fælles indsats, som skal involvere alle parter og deltagere i byggeriet, siger Peter Hougaard, formand for byggegruppen i 3F. Kampagnen skydes i gang ved Dansk Byggeris årsmøde den 12. maj 2011, men løber året ud. Der er oprettet en hjemmeside, bedrebundlinje.dk, med hjælp til selvhjælp. Og fra september til december afvikles der 14 regionale gåhjemmøder for virksomhederne, hvor de kan få inspiration og gode råd til at arbejde med at øge produktivitet og indtjening. 2 NB Læs mere om kampagnen "Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje" på hjemmesiden - Vi skal øge kundernes tilfredshed og sikre, at der er en fornuftig sammenhæng mellem pris og kvalitet, siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri. 2 Foto: Ricky John Molloy 3

4 Globaliseringen træder på byggebranchens ømme tå Udenlandske håndværkere med lave lønkrav og højere produktivitet har for alvor sat spot på den danske bygge- og anlægsbranches muligheder for at klare sig i konkurrencen om opgaverne - Arbejdsgiverne har et ansvar for at tilpasse sig konkurrencen ved at se på lønomkostningerne. Det er de ganske enkelt nødt til, siger direktør i Dansk Byggeri, Peter Steholm 2 Foto: Ricky John Molloy Af HENRIETTE DØSSING, Det er ikke længere en selvfølge, at det er danske virksomheder, som sætter sig i spidsen for de store anlægsprojekter i Danmark. På samme måde må den mindre virksomhed også se sig slået på målstregen af udenlandske håndværkere, som for alvor er rykket ind på hr. og fru Jensens matrikel for at løse de opgaver, der tidligere blev løst af den lokale håndværker. - Branchen er for alvor vågnet op af sin tornerosesøvn og står nu midt i den barske virkelighed. Konkurrencen ude fra trænger sig på og udfordrer branchen på stadig flere områder, siger direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri, og fortsætter: - Heldigvis ser vi også meget dygtige danske bygge- og anlægsvirksomheder gøre sig godt på markeder ude i verden. Men summen er, at globalisering og NB konkurrence på et større marked især har sat de høje danske omkostninger i relief. Lav produktivitet til høj løn Peter Stenholm peger på, at de danske lønomkostninger er væsentligt højere og produktiviteten væsentligt lavere end en række af de lande, som vi sammenligner os med. Mens man i Danmark har lønomkostninger på knap 36 er omkostningerne i Sverige godt 30, og Tyskland 23, mens de baltiske lande og Ungarn kun har lønomkostninger på mellem 5 og 8. Samtidig har landene formået at øge deres produktivitet. - Hvis den danske byggeog anlægsbranche for alvor skal ud af dødvandet, er vi nødt til at fremstå bedre end alternativet; nemlig de udenlandske virksomheder. Det kan vi gøre Konkurrenceevnen udgøres basalt set af både lønomkostninger og produktivitet. Lønomkostningerne udgør en betydelig del af de samlede omkostninger, som man skal have hjem via prisen for produktet. Produktiviteten dvs. hvor meget koster det at producere produktet kan ikke adskilles fra lønomkostningerne, som også er en forbrugt ressource og en omkostning. Danmark har gennem ganske lang tid haft en utilfredsstillende udvikling i produktiviteten i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, som har formået at øge produktiviteten, samtidig med, at de har holdt lønomkostningerne nede. Internationalt lønniveau i byggeriet (i 2009) Euro pr. præsteret time Tyskland Kilde: DA Letland Litauen Ungarn ved at levere en klart bedre kvalitet som kan retfærdiggøre den højere pris, vi kan blive mere effektive, og vi kan se på, hvordan vi kan reducere omkostningerne, herunder også lønnen, siger Peter Stenholm. Fælles ansvar Ifølge Peter Stenholm må både arbejdsgivere, arbejdstagere og politikerne være parate til at se på alle løsningsmuligheder. - Arbejdsgiverne har selv et ansvar og en mulighed for at tilpasse sig konkurrencen ved at se på lønomkostningerne. Det er de ganske enkelt nødt til, hvis de fortsat vil være selvstændige mestre og entreprenører på et marked, hvor legitime udenlandske virksomheder ikke betaler en krone mere, end de skal. Samtidig er ar- Polen Storbritannien Danmark Estland Sverige bejdstagersiden også nødt til at være fleksibel og villig til at se på, om der kan ydes mere for den løn, man får, eller om lønnen skal tilpasses niveauet i de lande, som vi konkurrerer med. Men også de rammer, som danske virksomheder skal agere efter, skal ses efter i sømmene. - De danske virksomheder er pålagt fordyrende administrative opgaver af det offentlige. Derfor er der i høj grad også brug for at se på, om det er muligt at fjerne flere af de administrative byrder fra virksomhedernes skuldre, siger Peter Stenholm. - Den lave produktivitet er et alvorligt problem for vores konkurrenceevne og finansieringen af vores velfærdssamfund. Derfor er det et fælles ansvar at finde løsningen. 2 4

5 Sådan sikres byggebranchens fremgang Med værktøjer som digitalisering, samarbejde og optimeret brug af ressourcer er det muligt at rykke ved både produktivitet og effektivitet i byggebranchen Af MORTEN REFSGAARD SØRENSEN, Knud Erik Busk, adm. direktør i Kuben Byg Tillid - I de sidste 15 år har jeg set den ene rapport efter den anden, der udråber byggeriet til den mindst produktive branche. Det viser, at vi ganske enkelt ikke er gode nok på det her område, siger Knud Erik Busk, adm. direktør i Kuben Byg. Han peger på, at op imod 40 % af de danske håndværkeres tid er spildtid, fordi manglende tegninger og skitser gør, at de ikke kan begynde deres arbejde. - Det bunder ofte i mistillid mellem entreprenører og leverandører på den ene side og bygherrer på den anden. Det fører til manglende åbenhed fra bygherrerne, som betyder, at udbudsmaterialet bliver utroligt mangelfuldt, siger han. For at imødegå de problemer, der opstår med ufuldstændigt materiale, henstiller Knud Erik Busk til, at man som bygherre venter med at låse den endelige fastpris med entreprenører og leverandører, indtil alle tegninger, beregninger og skitser er klar. 2 Torben Klitgaard, projektdirektør i Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Bedre kommunikation For at sætte fart i produktionen af et ordentligt udbudsmateriale anbefaler Torben Klitgaard, projektdirektør i Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet, at man forbedrer den digitale kommunikation. - Hvis vi får skabt en god, digital videndeling mellem byggeriets parter, sikrer vi os, at informationer er ved den rette person på den rette tid. Derved vil det blive lettere at lave kvalitetskontrol af tegninger og udbudsmateriale, siger han. Torben Klitgaard mener også, at en øget digitalisering af informationsudvekslingen vil betyde et mere gnidningsfrit samarbejde mellem parterne, da de forskellige virksomheder så kan gå videre med en opgave i samme øjeblik, de får den overdraget. 2 Henrik Mielke, produktionsdirektør i Enemærke & Petersen og formand for Lean Construction-DK Alle skal tage ansvar Hvis effektiviteten i byggebranchen skal op, er det dog ikke nok at se på samarbejdet mellem parterne. Ifølge Henrik Mielke, produktionsdirektør i Enemærke & Petersen og formand for Lean Construction-DK, skal hver enkelt virksomhed også kigge indad, for at minimere spild af tid og ressourcer. En af de metoder, som Henrik Mielke fremhæver, er i højere grad at inddrage virksomhedens medarbejdere i planlægningsfasen. - Det handler om at inddrage de rigtige kompetencer på de rigtige tidspunkter, i stedet for at direktionen dikterer planer og strategier. Det skaber en større fælles forståelse i virksomheden og øger ansvarsfølelsen hos den enkelte medarbejder, siger han. Hvis en virksomhed er indstillet på at tage det lange, seje træk, mener Henrik Mielke, at der er en stor gevinst at hente. For hvert et lille spild, der forsvinder, vil vise sig som et lille plus på bundlinjen. Samtidig vil en mere effektiv arbejdsproces betyde, at man måske bliver en lille smule bedre end konkurrenterne og dermed får en fordel over for dem. 2 NB Når Dansk Byggeri holder årsmøde den 12. maj 2011, sættes der fokus på byggebranchens produktivitet, konkurrenceevne og indtjening. Et af de i alt tre temamøder, som holdes på dagen, lyder overskriften Fra projekt til færdigt byggeri effektivt samarbejde mellem byggeriets aktører. Her giver tre eksterne oplægsholdere deres bud på vejen til fremgang fra tre forskellige steder i byggeprocessen. Oplægsholderne er Knud Erik Busk, adm. direktør i Kuben Byg, Torben Klitgaard, projektdirektør i Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet, og Henrik Mielke, produktionsdirektør i Enemærke & Petersen og formand for Lean Construction-DK. 5

6 Tre produktivitetstiltag med stor betydning Øget velstand kræver vækst i produktiviteten. En kommende rapport identificerer tiltag, der kan forbedre byggeriets produktivitet. Dansk Byggeri udpeger allerede nu de tre væsentligste områder Af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, Vækst og velstand er uløseligt forbundet. Vi danskere har en forventning om, at velstanden vokser, og at vi under ingen omstændigheder vil opleve, at velstanden falder i forhold til generationen før os. Men voksende velstand kan ikke tages for givet. Når arbejdsstyrken falder, skal vi være mere produktive for at opnå øget velstand. Den danske vækst har i de seneste år været lav og i ligefrem negativ. Byggeriet er et af de erhverv, der sammen med servicesektoren og den offentlige sektor udpeges som særligt udfordret med hensyn til produktiviteten. - Der er ingen tvivl om, at der er et potentiale for forbedringer af produktiviteten i bygge- og anlægssektoren, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. - Der er ingen tvivl om, at der er et potentiale for forbedringer af produktiviteten i byggeriet, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. 2 Foto: Ricky John Molloy Vi skal producere mere Velstand og velfærd skabes af den samlede produktion. Den kan enten øges ved, at flere personer arbejder, at vi arbejder i flere timer, eller ved at vi er mere produktive. Alle disse tre forhold er i udvikling. Den demografiske udvikling i de kommende år udgør en selvstændig udfordring, da stadig flere personer komme til at stå uden for arbejdsstyrken. I øjeblikket er der mere end fire personer i den erhvervsaktive alder for hver ældre person. I 2040 vil der være blot 2,5 personer i den erhvervsaktive alder for hver ældre. - Derfor er arbejdstiden i søgelyset "12 minutter mere" eller flere år på arbejdsmarkedet. Det kan opnås ved enten, at de unge afslutter deres uddannelser hurtigere, eller at de ældre trækker sig senere tilbage. Eller begge dele. Den enkelte skal producere mere i løbet af sit arbejdsliv, fastslår Torben Liborius. Rapport om produktivitet Endelig kan vi blive mere produktive. Men der er mange faktorer, der skal spille sammen, for at få øget produktivteten i byggebranchen. Som et led i arbejdet med at afdække produktivitetspotentialet og finde nye veje til øget produktivitet er Dansk Byggeri i gang med at udarbejde en rapport, der behandler flere områder, herunder barriererne og mulighederne for, at branchen kan forbedre produktiviteten. - Produktiviteten påvirkes af mange faktorer, men nogle er vigtigere end andre. Allerede nu kan vi se, at specielt tre indsatsområder har stor betydning: Bedre samspil mellem byggeprocessens aktører, teknologi og standardisering samt lovgivning og administrative byrder, fortæller Torben Liborius. Den kommende rapport ligger færdig til Folketingets åbning og er et led i den fokus på produktivitet, der er i bygge- og anlægsbranchen. 2 Tre indsatsområder for øget produktivitet 2 Bedre samspil mellem byggeprocessens aktører handler om at skabe bedre byggeprocesser, så vi undgår videnstab, udnytter folks kompetencer bedst, overholder tiden mere præcist og får den bedste kvalitet. Her er fokus på de overgange, der er mellem de enkelte dele i byggeriet fra de første streger tegnes til de sidste mursten lægges. 2 Teknologi og standardisering sætter fokus på at skabe de mest effektive tekniske løsninger og arbejdsgange gennem intelligent design og funktionalitet i den indledende projektfase, gennem valg af byggekomponenter, gennem tidligere indtrædelse i projekterne, grundig planlægning, kvalitetsstyring og nye teknologier i form af værktøjer eller præfabrikation. 2 Lovgivning og regler er nødvendige, men også dette område kan forbedres, så det ikke kræver unødvendigt mange ressourcer at administrere for virksomhederne og i sidste ende er med til at fordyre byggeprocessen og gøre den mindre effektiv. Stigende udgifter til administration nedvejer de produktivitetsgevinster, som byggebranchen opnår på andre områder. Læs mere i artiklen "Det offentlige bureaukrati skal mindskes". 6

7 Det offentlige bureaukrati skal mindskes Produktiviteten i den danske byggebranche hæmmes af svært gennemskuelige og ufuldstændige regler, som kræver for mange ressourcer og for meget administration. Dansk Byggeri ønsker en trimning af bureaukratiet Af MORTEN REFSGAARD SØRENSEN, - Vi har i Danmark så mange bureaukratiske og konkurrencebegrænsende regler, licenser og tilladelser, der skal til for at drive virksomhed, at det begrænser produktiviteten og fordyrer produktionen. Nye regler og administrativ praksis giver næsten altid nye byrder, som konsekvent undervurderes, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. I forsøget på at strømline bureaukratiet og mindske de administrative byrder, holder Dansk Byggeri løbende øje med de statslige og kommunale regler og regelfortolkninger for at identificere de områder, hvor der er behov for forandring. Indtil videre er det blevet til ni konkrete områder, hvor Dansk Byggeri ønsker en oprydning. Harmonisering i det offentlige Blandt de ni områder er ønsket om, at der indføres ens blanketter og ansøgningsskemaer for kommuner og regioner. Det skal gøre det nemmere for virksomhederne at udfylde ansøgninger korrekt og hurtigt, hvilket ifølge Torben Liborius vil gavne både virksomheder og myndigheder. - Samtidig skal det være nok at indberette oplysninger én gang. Det er en stor belastning for virksomhederne, at forskellige myndigheder efterspørger de samme oplysninger gang på gang. Det bør være muligt for dem at tale sammen og få udvekslet oplysninger, siger han. Derudover foreslår Torben Liborius, at der oprettes ét kontor i kommunerne, der varetager alle spørgsmål om erhvervsforhold. Dermed vil virksomhederne få en enkelt indgang til det offentlige, så man undgår, at de bliver sendt rundt i kommunen fra kontor til kontor. Større sammenspil mellem kommunerne er også et tema med hensyn til regulativer og lovgivning. Her besværliggøres virksomhedernes arbejdsgang af, at kommunerne fortolker regler forskelligt. For eksempel kan forskellig tolkning af brandregulativer betyde, at én løsning er godkendt i én kommune men ikke i nabokommunen. - Det er en irriterende administrativ pukkel, der opstår for virksomhederne, så snart de krydser en kommunegrænse. Der bruges unødig tid og ressourcer, når man igen skal sætte sig ind i regler for blandt andet affaldsgebyr, deponering af affald og brandregulativer, siger Torben Liborius. Ved siden af en mere ensartet fortolkning af regler og lovgivning efterlyser Torben Liborius også, at man, hvor det er muligt, indfører faste ændringsdatoer i lovreguleringen. Ved at fastsætte to datoer årligt, hvor lovændringer træder i kraft på området, mener han, at virksomhederne får nemmere ved at følge med i ændringerne og dermed at overholde lovgivningen. 2 Foto: Colorbox Afskaf multimedieskatten En undersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at multimedieskatten forsigtigt anslået koster samfundet mindst 250 mio. kr. i tabt produktivitet på grund af den administrative belastning, som administrationen af skatteordningen medfører for virksomhederne. Dansk Byggeri mener derfor, at multimedieskatten bør afskaffes, hvis ikke de administrative krav kan lempes. - Det produktivitetsmæssige tab ved multimedieskatten står i skarp kontrast til, at den blot indbringer statskassen et beskedent provenu på 530 mio. kr. årligt. Et provenu, som alligevel er i fare for at skrumpe gevaldigt, fordi større virksomheder i stigende grad benytter sig af at lægge brug af telefon og pc ind som et personalegode under bruttoskatteordningen, slutter Torben Liborius. 2 7

8 Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører (V) 2 Foto: Henrik Sørensen Orla Hav, erhvervsordfører (S) 2 Foto: Henrik Sørensen Byggeduellen Administrative byrder er en af de største barrierer for et effektivt og produktivt erhvervsliv. Byggebranchens udgifter til administration har været stigende og har været med til at nedveje de produktivitetsgevinster, som branchen har opnået på andre områder. Dansk Byggeri har derfor en række forslag til, hvor en oprydningsindsats vil have stor og hurtig effekt. Vi har spurgt to MF ere, hvordan de forholder sig til tre af forslagene Af ANJA BINDERUP, Der bør være én indgang til kommunen ved erhvervsforhold. Orla Hav: Dogmet om én indgang er noget fortærsket. Men enhver kommune bør i egen interesse gøre kontaktfladen til erhvervslivet så logisk og smidig som muligt. I respekt for den mangfoldighed dette møde repræsenterer fra en ansøgning om byggetilladelse i et udlagt parcelhusområde til en kompliceret miljøvurdering af en større virksomhed, der vil ændre på sine bygninger eller arbejdsgang så er det noget forenklet blot at sige én indgang. 2 Torsten Schack Pedersen: Igen mener jeg, at hvis man kan gøre det nemmere for de erhvervsdrivende at administrere virksomheden, så skal man gøre det. De små og mellemstore virksomheder skal i høj grad være med til at løse opgaven med at skaffe væksten tilbage på rette spor, og så giver det ingen mening at lægge belastninger på dem i form af unødvendigt administrativt bøvl. 2 Multimedieskatten bør afskaffes, hvis ikke de administrative krav kan lempes. Kommuner og regioner bør indføre ens blanketter og ansøgningsskemaer. Orla Hav: En standardisering, smidiggørelse og digitalisering vil være en af de veje, vi fra socialdemokratisk side gerne vil bruge for at effektivisere samspillet mellem borgere/erhvervsliv og den offentlige sektor. 2 Torsten Schack Pedersen: Jeg mener, det vil være en god idé med ensretning af blanketter og ansøgningsskemaer. Jeg hilser tiltag velkomne, der ikke skader kvaliteten og samtidig mindsker den administrative byrde, og gør livet nemmere for de erhvervsdrivende. 2 Orla Hav: Multimedieskatten lægger en uhensigtsmæssig dæmper på den store parathed, vi i Danmark har over for brugen af IT, og bør derfor udformes klogere, eller det må sikres, at pengene kommer ind på anden vis. 2 Torsten Schack Pedersen: Det er kun rimeligt, at man betaler skat af de goder, man får fra sin arbejdsgiver uanset om det så er løn eller gratis mobiltelefoni eller brug af PC. Provenuet fra multimedieskatten bruges jf. Forårspakken til at give generelle lettelser i skatten på arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde, og det giver for mig mere mening, end at man kan få skattefri mobiltelefoni af sit arbejde. Udgangspunktet i skattelovgivningen er, at al løn skal beskattes, uanset hvordan lønnen "udbetales". 2

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Små anlægsentreprenører har det hårdt

Små anlægsentreprenører har det hårdt September 2011 Januar 2010 Januar 2010 2. årgang Nr. 10 2. årgang Nr. 1 2 Foto Ulrik Samsøe Figen TEMA Ko n j u n ktu r u pd ate Flere i arbejde i byggeriet Dansk Byggeris nyeste konjunkturanalyse viser,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge Bjørn Hove Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge VVS 17 Odense Congress Center 26-28. april 2017 Bjørn Hove TEKNIQ, Udviklingsafdelingen Ansat i TEKNIQ 2014 Økonomisk uddannelse Baggrund indenfor

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

EU-bøvl holder virksomhederne hjemme

EU-bøvl holder virksomhederne hjemme 2. Nr. årgang 4 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Marts 2010 2011 2010 2 Foto: COLORBOX TEMA EU-bøvl holder virksomhederne hjemme Det indre marked skal gøre det let for virksomhederne at arbejde på tværs af

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Energistyrelsen (ENS) udbyder i fællesskab med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) en analyse af konkurrence i dansk byggeri.

Energistyrelsen (ENS) udbyder i fællesskab med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) en analyse af konkurrence i dansk byggeri. N O T AT 26. november 2012 J.nr. Ref. Analyse af konkurrencesituationen i dansk byggeri Energistyrelsen (ENS) udbyder i fællesskab med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) en analyse af konkurrence

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Udlandet presser danske virksomheder

Udlandet presser danske virksomheder 2. Nr. årgang 8 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juli 2010 2011 2010 2 Grafisk forlæg: Jørgen Stamp og Mark Airs TEMA UNFAIR KOKURRENCE Udlandet presser danske virksomheder 75 % af de danske bygge- og anlægsvirksomheder

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Sociale klausuler har ingen effekt

Sociale klausuler har ingen effekt 2. Nr. årgang 3 2. årgang Nr. 1 Februar/marts Januar Januar 2010 2010 2011 TEMA sociale klausuler Sociale klausuler har ingen effekt Antallet af lærlinge hænger uløseligt sammen med aktiviteten i byggeriet.

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Produktivitet & den offentlige sektor

Produktivitet & den offentlige sektor Produktivitet & den offentlige sektor Torsdag den 11. april 2013 Martin Madsen (AE) Disposition Generel kommentar om vigtigheden af Produktivitetskommissionens arbejde Kommissionens hovedkonklusion: Synderen

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere