Virksomhedsplan med fokus på motorik, inkluderende miljøer og selvledelse. Udarbejdet af personalet og vedtaget af forældrebestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014. med fokus på motorik, inkluderende miljøer og selvledelse. Udarbejdet af personalet og vedtaget af forældrebestyrelsen"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 med fokus på motorik, inkluderende miljøer og selvledelse Udarbejdet af personalet og vedtaget af forældrebestyrelsen

2 2 Indholdsfortegnelse. Børnehavens data side 03 Margrethe Børnehavens profil side 04 Børnehavens værdigrundlag side 04 Evaluering af 2013 side 05 Mål og handleplan for 2014 side 06 Fastelavn side 09 Pædagogisk massage side 11 Påske side 13 Kommunikation, sprogpakken, musik side 14 Motorik side 16 Sct. Hans side 20 Børnehavens fødselsdag side 21 Høstuge side 22 December side 23 Budget side 27 Udvalg side 28 Januar side 30 Februar side 31 Marts side 32 April side 33 Maj side 34 Juni side 35 Juli side 36 August side 37 September side 38 Oktober side 39 November side 40 December side 41

3 3 Margrethe Børnehaven Margrethe Børnehaven er en kommunalt drevet børnehave i Syddjurs kommune. Børnehaven åbnede den Margrethe Børnehaven er en aldersintegreret institution, der modtager 58 børn i alderen 0-7 år fordelt på en vuggestuegruppe (Krudtuglerne) med 12 børn, en børnehavegruppe (Hjortestuen) med 32 børn, hvoraf halvdelen er i skoven daglig, Rævestuen med 8 børn med handicap i alderen 0-6 år ( 32 stk. 1-2) og en autist gruppe (Grævlinge huset) med 6 børn. Åbningstid: mandag til torsdag kl fredag kl Personalenormeringen udgør 360 pædagogtimer inkl. ledelsestimer. 112 pædagogmedhjælpertimer og en fysioterapeut på 30 timer. Der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere (støttepædagog, talepædagog, musikterapeut). Børnehavens adresse er: Margrethe Børnehaven, Bøgevej 1, Pindstrup 8550 Ryomgård. Tlf.:

4 4 Margrethe Børnehavens profil Vi ønsker at fremme den psykiske, fysiske og sociale trivsel hos børn og voksne i Margrethe Børnehaven ved at sætte fokus på det gode liv for den enkelte. Vi har i Margrethe børnehaven særlig fokus på motorik, inkluderende miljøer og selvledelse Vi har som personale ansvaret for at børnehaven har en god grundstemning og er et rart og trygt sted at være. Vi ønsker at fremme den psykiske, fysiske og sociale trivsel hos børn og voksne, ved at sætte fokus på det gode liv for den enkelte. Det er vores opgave at være til stede i børnenes liv på en sådan måde, at de får mulighed for at bruge og udvikle deres ressourcer. Børnehavens værdigrundlag Værdigrundlaget er de værdier/spilleregler, der ønskes lagt til grund og fremmet i, såvel det interne sammenspil, som i forhold til børnehavens brugere og interessenter i øvrigt: ÅBENHED: Det sikrer vi gennem: Synlighed En tydelig kommunikation Rummelighed Tilgængelighed UDVIKLING: Det opnår vi gennem: Evnen til at se nye muligheder Omstillingsparathed At give plads og skabe plads At overskride grænser At være i en proces RESPEKT: Det skaber vi gennem: Tolerance Ligeværdighed Tillid og troværdighed KVALITET: Det får vi gennem: Faglighed Læring, refleksion og vidensdeling At gøre det bedste i situationen

5 5 Evaluering af 2013 Året startede med en personaleweekend med fokus på Motorik, inkluderende miljøer og pædagogiske læreplaner, hvor der blev udarbejdet konkrete mål og handleplaner. I forhold til vores mål og handleplaner på indsatsområderne, har vi opnået det, der var formålet og intentionerne med disse. Der har været et meget stort engagement fra personalets side hele året, det være sig både i dagligdagen, de forskellige gruppearbejder og personalemøderne. Personalemøderne fungerer langt hen af vejen som udviklingsmøder, det var også meningen med dette, da vi ændrede strukturen. De oplæg, der har været fra den enkelte medarbejder, har været gennemarbejdet og brugbare. Stil og stemningen i huset er dejlig, det hører vi også tit, når der kommer fremmede i børnehaven, det var også det, der generelt kom frem fra MUS samtalerne. Vi har indarbejdet motorik i vores pædagogiske praksis, målrettet den enkelte børnegruppe. Motorikken kan nu ses / mærkes over alt i huset vi er fortsat i proces / udvikling. Vi har generelt øget vores bevidsthed omkring motorik. Vi har formået at blive mere bevidste om at danne inkluderende miljøer og rammer, både i dagligdagen og især i de strukturerede aktiviteter Pædagogisk massage indgår nu som en fast del af børnehavens pædagogik. Vi har i 2013 arbejdet målrettet med læreplanerne i Margrethe børnehaven. Med udgangspunkt i læreplanerne har vi udarbejdet årshjul, måneds-, ugeplaner der sammen med husets fælles aktiviteter har dannet rammen omkring vores pædagogiske praksis. Grævlingehuset og Rævestuen anvender Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse. Krudtuglerne og Hjortestuen anvender læringshjulet til at udarbejde, justere og evaluere indsatsen for det enkelte barn, herunder evt. fokuserende indsats. På baggrund af vores evalueringsværktøjer har vi set på, hvor vores læreplaner havde brug for et boost, og derved iværksat en fokusuge på tværs af huset, på lige netop denne indsats. I år hed det Sprog og sociale kompetencer. Konklusion Vi har gennemført det vi besluttede på personaleweekend Vi har levet op til vores målsætning om at arbejde ud fra læreplanerne både i dagligdagen, planlagte aktiviteter jævnført årshjulet samt temaugerne vedr. indsatsområderne. En stor ros til personalet, for at tingene lykkes.

6 6 MÅL OG HANDLEPLAN FOR ÅR 2014 For at udvikle børnehaven og vores pædagogiske praksis er udforskning af nye veje og løsninger nødvendig. Målet med virksomhedsplanen er, at personale og bestyrelse, i fællesskab, skal udvikle børnehaven. Målet er også at lave klare målformuleringer, tids- og handleplaner, samt beslutte hvornår og hvordan de skal evalueres. Vores mål og handleplaner i år for børnene og personalet er med fokus på motorik, inkluderende miljøer og selvledelse Motorik, målsætning og handleplan Ved tidligt at stimulere barnets sansemotoriske udvikling, giver vi barnet et godt fundament for ikke blot dets sensoriske og motoriske udvikling, men også for dets sociale liv, trivsel, sproglige udvikling, indlæring og koncentrationsevne. Jo flere erfaringer barnet har med sig fra legen, des større fundament har barnet at bygge på senere i livet. Målsætning: Gennem fokus på motorisk leg og forudsætningerne herfor, at være medvirkende til at styrke barnets sundhed, udvikling, trivsel, og lyst til fysisk udfoldelse. At skabe et spændende legemiljø inde og ude. Et miljø der udfordrer børnene og et miljø med mulighed for forandring. At være bevidste og aktive voksne rollemodeller, der tager ansvar for, at det er sjovt og fysisk udfordrende at være barn / voksen i Margrethe børnehaven. At formidle viden omkring motorik til forældre og medarbejdere. Handleplan: Vores indretning skal understøtte at børn er i bevægelse, og det er de voksnes mål at støtte denne bevægelse, ved at skabe rammer, hvor børnene trygt kan udvikle sig. Eks. ved at sørge for mulighed for flytbar indretning og ved kun at have de mest nødvendige møbler. Vores indretning skal tage højde for børnenes mulighed for stimulation af kinæsthesisansen, vestibulærsansen og taktilsansen Vi skal sørge for, at der er tilgængelige legeredskaber / materialer både inde og ude.

7 7 De voksne skal tage ansvar for at blande sig og blande sig udenom. Eks. ved at inspirere og være deltagende i bestemte lege, skabe forandring i miljøet ved udskiftning af gynger, hængekøjer m.m. Vi vil skabe en genkendelig legekultur, der skaber relationer på tværs af huset eks. gennem lege, sange, pædagogisk massage m.m. De voksne skal være gode aktive rollemodeller og finde passende udfordringer til det enkelte barn. Vi vil videreudvikle vores legekatalog. Vi vil formidle indsatsområderne til forældrene via børnehavens intranet. Inkluderende miljøer i Margrethe børnehaven: At være i et inkluderende mijlø betyder, at vi tager udgangspunkt i, at alle børn har ret til og brug for at være og opleve sig selv som en betydningsfuld del af fællesskabet. At være aktiv deltager, bidrage og have indflydelse på sine omgivelser og fællesskabets dynamik, skaber trivsel, læring og udvikling for barnet. Det er vores mål : At vi som personale tager ansvar for og planlægger aktiviteter og dagligdagen, med forståelse for det enkelte barns forudsætninger. At vi arbejder ud fra det enkelte barns mulighed for aktiv deltagelse i fællesskabet. At vi som personale er opmærksomme på, at støtte op om børnenes egne fællesskaber, At vi griber børn og voksnes spontane initiativer. Handleplan: Personale og ledelse i Margrethe børnehaven er ansvarlige for at skabe inkluderende miljøer ved at bruge Gentagelser, genkendelse. Fællesskaber i fællesskabet, så der skabes deltagelses muligheder for det enkelte barn. Forældreinddragelse og information. Pædagogisk støtte og opbakning om børnenes egne initiativer. Strukturerede og planlagte voksenstyrede aktiviteter. Aktiviteter og samvær på tværs af stuerne. Selvledelse Den enkelte medarbejders evne og vilje til at tage ansvar for planlægningen og gennemførelsen af eget arbejde, indenfor rammer af børnehavens virksomhedsplan og værdigrundlag.

8 8 Målsætning Med udgangspunkt i børnehavens værdigrundlag og virksomhedsplan, ønsker vi at udvikle den enkelte medarbejders indflydelse og tage ansvar for planlægningen og udførelsen af eget arbejde, Handleplan Ledelse og den enkelte medarbejder vil i 2014 arbejde med selvledelse ved : Grus samtaler MUS samtaler Dagsorden sættes flere gange i løbet af 2014 Indarbejde det i virksomhedsplanen Mål og handleplanernes formål At udvikle og evaluere børnehavens virksomhedsplan. At fungere som styringsværktøj for leder, medarbejdere og bestyrelse. At dokumentere, at udviklingen er i overensstemmelse med de politiske beslutninger. At forberede dialog grundlaget med Syddjurs kommune, forældre og bestyrelse. At målene er i overensstemmelse med det kommende budget. At arbejde ud fra børnehavens målsætning og værdier. At udarbejde klare mål og handleplaner. At sætte personlige fodspor. At arbejde ud fra aftalestyring.

9 9 Fastelavn 2014 Aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedsplanen Periode Mål Tids og handleplan Ansvarlig Bente R Budget 9 Bevare traditionen Flytte grænser Humor og gode grin Styrke børnenes sociale og personlige kompetencer Stuerne Udklædningstøj medbringes hele ugen Der skal være mulighed for: At bruge udklædningstøj og blive malet i ansigtet hele ugen Der klippes og klistres fastelavnspynt til ophæng i huset Stuerne Stuerne 1000kr Indkøb af tønder og kroner Bente R Hver stue ansvarlig for at forældre bager boller Mandag Tirsdag Hver stue maler deres egen tønde Stuerne Onsdag Fastelavnslege. Stuevis Jytte, Dina Pernille, Inger

10 10 Torsdag kl 10 slår vi katten af tønden. De små i terapirum og de store på hjortestuen og Grævlinge hjemme. Annette, Bente R Jytte, Hanne S Alle voksne er udklædte. I tønden skal der være balloner, serpentiner og?? Jytte og Bente S.

11 11 Pædagogisk massage 2014 Aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedsplanen Periode Mål. Tids og handleplan Ansvarlig Bente R Budget 5 I januar. At skabe rammerne i aktiviteten for motorisk udvikling/bevidsthed og inkluderende fællesskaber. At børnene får arausal sænkende massage. Sangene/legene er tilgængeligt for personalet i legekataloget Børnene opdeles i små grupper. Bente R og Bente S finder sange/ lege, laver et program kr. Alle børn skal introduceres for Bager kage søde og Bolden ruller. Hjortestuen skal introduceres for og lege Blindebuk Før-skolebørnene får viden om, hvordan massagen påvirker måden man behandler hinanden på, samt leger legen gæt en ven Aktiviteten foregår kl i hele huset, man torsdag.. Før-skolebørnene giver hinanden massage og de voksne har en dialog med børnene omkring, hvordan massagen kan påvirke måden man behandler hinanden på Bente R introducerer arausal sænkende og hævende massage for personalet. Kurset afholdes den 6. og 7 januar kl Tanja, Mona, Bente S. og Jane S. opdeler børnene og voksne.

12 12 Forslag til hvordan stuerne skal arbejde med pædagogisk massage i hele 2014: Planlægning af aktiviteten, således at aktiviteten skemalægges til en fast periode/ med et fast interval/ til en fast ugedag Aktivitetsugen kick-starter igen den pædagogiske massage Der lægges op til, at der hos før-skolebørnene er fokus på, at Den man masserer, mobber man ikke. Bente R undersøger, hvad sangbogen fra Mary fonden koster og evt. indkøber den.

13 13 Påsken 2014 Aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedsplanen Periode Mål Tids og handleplan Ansvarlig Hanne Budget 15 Bevare traditionen, og være en del Mandag vi sår karse, som børnene får stuerne 1500 af fællesskabet. med hjem. Tage udgangspunkt i børnegruppens behov, og lave tværgående grupper i det omfang det er muligt. Evnen til at agere i forskellige sammenhænge Onsdag Påskefrokost Børnene medbringer selv mad. Torsdag Gl. Estrup kl Jytte Mette Bente R. Tanja Bente J. Tanja Anette Jane S. Påske sang lege man + tirs+ ons f.eks. Jytte, Bente S. Jane B. Dina

14 14 Kommunikation, sprogpakken, musik 2014, Aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedsplanen Periode Mål Tids og handleplan Ansvarlig Budget Fælles uge kr I uge 12 spiller de voksne Guldlok (Dina, Anette, Bente R. og Tanja) - at skabe rammerne i aktiviteten for motorisk udvikling/bevidsthed og inkluderende fællesskaber - at fremme børnenes kommunikationsevner for eksempel ved hjælp af: Børnene deles op i grupper på tværs af huset efter udviklingsniveau/behov. Hver gruppe skal have sit eget kommunikationsforløb, som gentages tirsdag, onsdag og torsdag. Fælles tema: Guldlok Alle i huset synger Guldlok-sangen. Jane B Jytte Anette Anja Janni Dina Dialogisk læsning Rim og remser Teater Rytmer, sang, musik og bevægelse. Kommunikationsforløbet kan indeholde: 1. Intro 2. Dialogisk læsning 3. Teater (udklædning,bordteater ) 4. Rim og remser (med fagter) 5. Rytmer, sang, musik og bevægelse 6. Afslutning Ideer: - vi kan blandt andet bruge vores nye trommmekursus til at dramatisere eventyret med en bevægelsesleg, så børnene er fysisk aktive.

15 15 - Hver stue tager billeder som kan indgå i det efterfølgende kommunikationsarbejde. Stuerne fremlægger gruppesammensætningen og idekatalog på onsdagsmødet Pernille, Jane B, Jytte og Anette

16 16 Motorik 2014 Aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedsplanen Periode Mål Tids og handleplan Ansvarlig Bente S Budget. 21 Maj Evaluering uge 23 At skabe rammerne i aktiviteten for motorisk udvikling/bevidsthed og inkluderende fællesskaber Ved tidligt at stimulere barnets sansemotoriske udvikling, giver vi barnet et godt fundament for ikke blot dets sensoriske og motoriske udvikling, men også for dets sociale, trivsel, sproglige udvikling, indlæring og koncentrationsevne. Jo flere erfaringer barnet har med sig fra legen, des større fundament har barnet at bygge på senere i livet. Målet med emneugen er at sætte fokus på børnenes motoriske udvikling.. Inspirere, motivere og stimulere til bevægelse. Overskrift: Rend og hop brug din krop: Mandag : forberedelse Hver dag: Fælles leg ( opstart på dagen)kl. 9.30, Stationerne starter umiddelbart efter: Lillebror kanin Kom og leg med mig Bente, Inger Vi arbejder med motorik ude på legepladsen Vi sætter fokus på de tre primære sanser: Hovedansvarlig : Pernille. Hanne S, Tanja, Inger, Nanna og Bente S Fremlægges på onsdagsmøde uge 18 (Bente S) Alle i gruppen skal udtænke stationer der kan niveau deles. Gruppen mødes og færdiggør materialet Materiale Rend og hop med Oliver indkøbes Litteratur: Bevægelses omsorg Birte Sevais Andet materiale til stationerne? Budget 4000,- Vestibulær sansen

17 17 Kinæsthesisansen Taktilsansen Dette gøres gennem forskellige stationer / cirkeltræning banen skal være ens hver dag. Stationerne er niveaudelt alle skal kunne være med. Inspiration gennem materiale: Rend og hop med Oliver, alle stuer får materialet ud 14 dage før Frø sættes op ved indgangen (Bente R) Der tænkes indgangsparti til Hjortestuen ( Tanja) Der laves 6 stationer, den 1 station placeres i vuggestuen, og er målrettet denne aldersgruppe. Vuggestuen: Tummelumsk x2 Koldbøtte Dreje rundt på skammel Rulle på madras Hovedet nedad ( store bolde) ( BENTE, INGER) (EVt. alle børn i hele huset screenes undervejs med Vibeke Winthers skema. Den enkelte stue vurderer om de vil bruge materialet )

18 18 Station 1: I stien bag buskene over mod skolen, en krybe/ kravle bane, der sættes snore op i forskellig højde, til at kravle over og under. ( TANJA) Station 2 Balance, gå på sandkasse, sjippetov,der laves sti/ bane videre ned til tarzanbanen Station 3 Vestibulærsans hovedet nedad Kolbøttestængerne Bold (indkøb af stor bold, evt. leje af oppustelig bold man kan være inde i) Station 4 Snurre rundt Gyngerne, tummelumskerne, evighedskarusellerne, hængekøjerne op i gyngestativet eller i udhænget Station 5 Bold gribe og kaste Store og små bolde, kaste efter noget, igennem noget, ned i noget Pernille indkøber fodboldmål med målnet. Ramme klovnen ( person der stikker hoved ud gennem hul i plade )med våde svampe,

19 19 Efter endt uge får alle børn et diplom for deltagelse i motorikugen ( Tanja ) Pernille og Tanja sørger for ansvarlige til stationerne. Materiale Rend og hop med Oliver bruges som ideer / inspiration Tanja sørger for at materialet bliver delt ud til de andre stuer. Information forældrene ( Bente S)

20 20 Sct. Hans 2014 Aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedsplanen.. Periode Mål Tids og handleplan Ansvarlig Malene Budget 23 juni - tradition - kulturelværdi - natur Lave Heks sammen med børnene, skal stå i forgangen et par dage i forvejen Inger 1000 Sørge for brænde til bål Tanja Indkøb af pølser og ingredienser til boller og div. Grønt. Inge og Bente J Forældre bager boller til pølsevognen Stuerne Kopiere og udvælge sange til bålet Jane B Bålet tændes Tanja Kl. 10 mødes alle ved bålpladsen, vi synger nogle få sange og fyrer heksen af Jytte Stuerne Teater. De voksne opfører et eventyr for børnene Anette, Janni, Hanne S Kl er der Pølsevogn Inger og Mona

21 21 Børnehavens fødselsdag 2014 Aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedsplanen Periode Mål Tids og handleplan Ansvarlig Jytte Budget 21 august Kulturel værdi Kl samles alle børnene. Vi synger fødselsdagssange og hejser flaget. Janni 1500 Tradition Efter vi har sunget mødes vi på torvet Malene og Jane B Hyggelig samvær på tværs af huset til sang og musik. Malene og Jane B spiller guitar. Social samvær Koble institution og hjem Der laves grillfest for børn og forældre og søskende fra kl til Invitation Opsætning af borde og dække borde Frugtkagemænd Helstegt gris Salat og brød Brugerbetaling 50 kr./ familie. Pernille Christian og en fra hver stue Bente J og Jytte Christian Bestyrelsen Christian

22 22 Høstuge 2014 Aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedsplanen Periode Mål Tids og handleplan Ansvarlig Bente S Budget 41 Skabe en traditionen kr Focus på årstiden Fest og sjov Styrke børnenes sociale og personlige kompetencer Kulturelle oplevelser September Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Bestille en musikant Indkøb af 10 stk græskar Vi skærer græskarlygter Aktiviteter på stuerne Høstfest Musik og sang, lege på torvet, danse til spillemandsmusik Æblegrød til alle Rævestuen Krudtuglern Stuerne Stuerne Jane B. Jytte Inger Bente J. og Hjortestuen

23 23 December 2014 Aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedsplanen Periode Aktivitet Mål Tids og handleplan Ansvarlig Malene Budget Dec 2014 Stuerne laver selv kalenderlys og bestemmer selv om de vil have adventskrans. Skabe julestemning Bevare traditioner Fællesskab på tværs af stuerne Alle stuer pynter selv op og julehygger/ klipper Hovedansvar: Jytte, Annette, Malene 5000kr Juletræ: Jytte køber 4 store juletræer til 1.dec Juletræ på Hjortestuen, Juletræ på torvet Juletræ ved indgang Juletræ Grævlinghuset Ansvarlig for at juletræerne bliver stillet op: Bente R Rævestuen /Grævlinge 2/12 Krudtugler, Rævestue og Grævlinge arrangerer julehygge for hinanden. Stuerne

24 24 Krudtugler 9/12 Rævestuen /Grævlinge 2/12 Hjortestue 9/12 Hj stuen, Rævestue og Grævlinge arrangerer julehygge for hinanden. 3. December 4. December 8. December Bage cafe Hjortene Krudtuglerne Ræve og Grævlinge Tanja Mette Jane S Kirke kl. 10. Ons 17 dec Skovtur for hele huset. 2 ruter, til store og små. Opgave løb hvor vi finder julemanden Tanja Bente R

25 25 Ons. 11 dec Kl Julesækkens indhold. Fælles julehygge for børn og forældre. Der laves værksteder: Hj.stuen Cafe Rævestuen/ Grævlinge Juledekorationer Krudtuglerne. Klippe klistre De ansvarlige køber selv ind. Mona og Jytte Pernille Annette Janni Malene Børnene går Lucia kl n op til øves Stuerne Kl danses omkring juletræ på det runde torv. Fælles oprydning Program og invitation Christian kalder sammen på alle stuer, og siger glædelig jul og tak fordi i kom Pernille

26 26 Finde sange vi synger omkring juletræet. Malene 18. dec Julemanden kommer på besøg og har en gave med til huset. Vi danser omkring juletræ. Tanja sørger for en julemand og Chr. køber gave. Finde sange/lege Jytte/Malene

27 27 Budget 2014 Budget Huset Overskud fra Budget ialt Løn Løn Huset Vikar Uddannelse I alt Rengøring og måtter I alt Rævestuen og Grævling huset Vejledning Køb af terapi og tale Krudtuglerne Hjortestuen I alt Toiletartikler Fødevarer I alt Administration - Vedligeholdelse I alt Indsats Legepladsen og husets indretning I alt Aktivitetsuger og traditioner Faste udvalg Fælles ture ud af huset Møder Lederen I alt Udgifter i alt Skulle der ske noget i år, der har indflydelse på budgettet, skal det indarbejdes

28 28 Udvalg 2014 ART NAVN FORMÅL BUDGET Bibliotek Jytte - At være kontaktperson til bibliotek. Depot på personalestuen Personale rum Bente J - Rævestuen Bente R Bente J Rævestuen Gøre rent, rydde op og holde orden generelt. Købe det der generelt mangler i huset. ( karton, maling, lim, tape ) Gøre rent, rydde op og holde orden generelt. Personalelørdag Christian - Inger Skal udarbejde dagsorden til personalelørdagen. Køkken Bente J - Rævestuen Bestille materialerne, som vi skal bruge i huset. Rengøring af køkken og oprydning om eftermiddagen. Sikkerhedsudvalg Tanja - Christian At fremme sikkerhedsarbejdet - herunder at gennemføre APV. Sætte dagsorden til aktuelle tiltag og emner. Forårsfest for personale Samtalerum, Sprogudvikling Tovholdere Mette Krudtuglerne Tanja, Jytte Hjortestuen Pernille Inger, Christian Arrangere julefrokost for personale, som skal foregå i foråret Samtalerummet skal til stadighed være indrettet hyggeligt og imødekommende og fungere til sprogstimuleringsrum. Har ansvaret for at vores børn bliver vurderet. Tovholderne har det overordnede ansvar for, at de beslutninger der bliver truffet på personale lørdagen føres ud i livet. Samt være på forkant med udviklingen. Skal koordinere og udvikle de to indsatsområder. Tovholderne har ansvaret for evaluering og fremlæggelse. Forældremøde Christian Arrangere de to årlige forældremøder. Forårsmødet skal indeholde et foredrag Skole børnehavesamarbejde Tanja Kommende skolebørn Gøre overgangen fra børnehave til skole, så let som muligt for det enkelte barn. 2000

29 29 Skal tage højde for det er et udviklingspunkt Skal samarbejde med skolen og de to andre børnehaver. Vasketøj Bente J Har ansvaret for at der altid er rent tøj Bente S Videreudvikle legepladsen, i forhold Hanne, Bente R til vores to indsatsområder Legeplads Jytte Indrette huset i forhold til vores to Husets indretning indsatsområder Vedligeholdelse Omsorgsplan Jytte Udarbejde plan for børn som oplever tab / sorg

30 30 JANUAR 1 Nytår Personalemøde Pæd. Massage Husk i denne måned Bente Rugård fremlægger onsdag den 8. hvad der skal ske i uge 5 Foreløbige punkter til personalemødet Bente S. fremlægger det nye indenfor motorik På stuerne: Til eget brug Personaleprofiler Stuens virksomhedsplan

31 FEBRUAR 25 Bestyrelsesmøde Fastelavn Husk i denne måned Bente R fremlægger onsdag den 5. februar hvad der skal ske i uge 9 Til eget brug

32 32 MARTS Personalemøde Sprog og musik uge 14 Husk i denne måned Jytte fremlægger onsdag den 5, marts hvad der skal ske i uge 13 Hanne fremlægger onsdag den 19. marts hvad der skal ske i uge 15 Foreløbige punkter til personalemødet Foredrag ved Hanne Værum Sørensen. Hannes oplæg omhandler motorik Forberedelse til forældremødet den 2. april Til eget brug

33 33 APRIL 1 2 Forældremøde Bestyrelsesmøde 15 9 Påskeuge i hele 10 uge Skærtorsdag 18 Langfredag Påskedag påskedag Husk i denne måned Bente S. fremlæger onsdag den 16. april hvad der skal ske i uge 21 Til eget brug

34 MAJ Personalemøde 8 GRUS Grævling huset GRUS Rævestuen Motorik uge 27 GRUS Krudtuglerne Husk i denne måned GRUS torsdag den 8. Grævling huset fra kl. 12,30 til 14.00, Rævestuen passer Grævling husets børn GRUS mandag den 12. maj. Rævestuen fra kl.12,30 til kl.14,00 Grævling huset passer Rævestuens børn GRUS tirsdag den 27. maj Krudtuglerne fra kl.12,30 til kl Hjortestuen passer Krudtuglernes børn. Vi har motorik uge i uge 21 Foreløbige punkter til personalemødet På stuerne: Stuerne udarbejder deres kompetenceskema. Til eget brug Forbereder sig på GRUS samtalen Stuens virksomhedsplan

35 35 JUNI Bestyrelsesmøde 4 5 Grundlovsdag Tanja 40 år GRUS Hjortestuen - P. møde Sch. Hans Husk i denne måned GRUS torsdag den 12. juni Hjortestuen fra kl til kl Krudtuglerne passer Hjortestuens børn. Malene fremlægger onsdag den 11. juni hvad der skal ske til Skt. Hans Tanja bliver 40 år Foreløbige punkter til personalemødet Inger, Jane, Tanja og Mona kommer i den røde stol. De fremlægger hvordan de har arbejdet med selvledelse. Stuerne fremlægger status på hvordan de i dagligdagen arbejder med motorik, pædagogisk massage, kommunikation/musik og læreplaner. Til eget brug

36 JULI 28 Børnehaven lukket i ugerne Rævestuen og Grævling huset lukket i uger Alle ønskes en rigtig god ferie 31 Husk i denne måned Personalet ønsker børn og forældre en rigtig god ferie Til eget brug

37 AUGUST Børnehavens fødselsdag Personale møde Husk i denne måned Jytte fremlægger onsdag den 6. august hvad der skal ske den 21. august Børnehaven bliver 43 år Foreløbige punkter til personalemødet Til eget brug

38 38 SEPTEMBER Bestyrelsesmøde Personalemøde Forældremøde Husk i denne måned Bente S. fremlægger onsdag den 17. september hvad der skal ske i uge 41 Vi har forældremøde i uge 39 Foreløbige punkter til personalemødet Aften stue møde Forberedelse af evalueringer af året, som skal fremlægges på personalemødet den 9. oktober Til eget brug

39 39 OKTOBER 1 2 Evt. bestyrelsesmøde Høstuge 8 Personalemøde / 9 bestyrelsesmøde Personale weekend 25 Børnehaven lukket Husk i denne måned Inger og Pernille fremlægger onsdag den 15. oktober hvad der skal ske i uge 45 Foreløbige punkter til personalemødet Evalueringer af: Motorik, Pædagogisk massage og kommunikation / Musik Til eget brug

40 NOVEMBER Fokuseret indsats Personalemøde Husk i denne måned Malene fremlægger onsdag den 12. november hvad der skal ske i December Foreløbige punkter til personalemødet Stuerne forbereder sig på 2015 Til eget brug

41 41 DECEMBER Bestyrelsesmøde Børnehaven lukket 25 Juledag juledag Husk i denne måned Alle ønskes en rigtig god jul samt et godt nytår Til eget brug

Virksomhedsplan 2015. med fokus på motorik, inkluderende miljøer og selvledelse. Udarbejdet af personalet og vedtaget af forældrebestyrelsen

Virksomhedsplan 2015. med fokus på motorik, inkluderende miljøer og selvledelse. Udarbejdet af personalet og vedtaget af forældrebestyrelsen Virksomhedsplan 2015 med fokus på motorik, inkluderende miljøer og selvledelse Udarbejdet af personalet og vedtaget af forældrebestyrelsen 2 Indholdsfortegnelse. Børnehavens data side 03 Margrethe Børnehavens

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

JANUAR Udsendelse af sedler 9 vedr. uge 7 10 Personalemøde

JANUAR Udsendelse af sedler 9 vedr. uge 7 10 Personalemøde JANUAR Udsendelse af sedler vedr. uge Personalemøde Tilbagemelding vedr. vinterferien uge Grace Anette Andreasen 0 Vinterferie I forbindelse med planlægningen af personale dækning i uge, vil vi gerne vide

Læs mere

JANUAR Uge Udsendelse af sedler

JANUAR Uge Udsendelse af sedler JANUAR 0 Uge Udsendelse af sedler Uge vedr. uge Personalemøde Uge 0 Uge Tilbagemelding vedr. uge Uge 0 Vinterferie I forbindelse med planlægningen af personale dækning i uge, vil vi gerne vide om jeres

Læs mere

Virksomhedsplan Med fokus på den gode arbejdsplads. Udarbejdet af personalet og vedtaget af forældrebestyrelsen

Virksomhedsplan Med fokus på den gode arbejdsplads. Udarbejdet af personalet og vedtaget af forældrebestyrelsen 1 Virksomhedsplan 2016 Med fokus på den gode arbejdsplads Udarbejdet af personalet og vedtaget af forældrebestyrelsen 2 Indholdsfortegnelse. Børnehavens data side 03 Margrethe Børnehavens profil side 04

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

JANUAR 2016. 21 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. Husk i denne måned

JANUAR 2016. 21 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. Husk i denne måned JANUAR 1 Merete ledelsen Udsendelse af sedler vedr. uge Merete Rævestuen 1 1 1 Personalemøde Merete Hjortestuen 1 Merete Krudtuglerne Tilbagemelding vedr. vinterferien Merete Grævling huset 0 1 Vinterferie

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 2, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 2, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 2, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 2, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 2, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 2, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Årsplan Røde Kors Børnehus i Vuggestuen August 2015 til Juli 2016 Aktiviteter Hele året. Aktiviteter hele året. Turdagen: Vi går tur i nærmiljøet når vind og vejr mm. tillader det. Børnene får trænet deres

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE April 2015 Udarbejdet af: Stine, Marianne, Connie og Inger NYBORG KOMMUNE LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE Sproglig udvikling I forhold til vores børns alderstrin har vi fokus på at understøtte det enkelte

Læs mere

Aktiviteter: Vi slår katten af tønden fredag den 6. februar kl I tønden er der klementiner. Børnene må gerne være udklædt.

Aktiviteter: Vi slår katten af tønden fredag den 6. februar kl I tønden er der klementiner. Børnene må gerne være udklædt. Januar: Forberedelse til fastelavn Give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner Give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem opnå sociale og kulturelle erfaringer

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 Pædagogiske læreplaner. 6. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Bandholm Børnehus 2011 Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesker møder verden med. Først i mødet med de andre og det anderledes,

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

NYHEDSBREV. April 2005. Venner

NYHEDSBREV. April 2005. Venner NYHEDSBREV April 2005 Venner 1 Velkommen Der er naturligvis igen i år fejret fastelavn på behørig vis i Paletten. De var en dag med mange rigtig flotte børn. I kan læse om både børnehavens og vuggestuens

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Aktivitetsplan. Røde Kors Børnehus i Vuggestuen

Aktivitetsplan. Røde Kors Børnehus i Vuggestuen Aktivitetsplan Røde Kors Børnehus i Vuggestuen August 2013 til Juli 2014 Aktiviteter Hele året. Motorik i salen, på legepladsen og i naturen. Vuggestuen går i salen om mandagen, hvor der arbejdes med sansemotorik

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Susanne og Majbrit er tov holdere. Men det vil foregå stue vis. Etablering af sanse rum, Billeddokumentation Periodevis visning på vores billedskærm.

Susanne og Majbrit er tov holdere. Men det vil foregå stue vis. Etablering af sanse rum, Billeddokumentation Periodevis visning på vores billedskærm. Den pædagogiske læreplan: tema: Sociale kompetencer Fokuspunkt: Massage Sanse uge Børn fødes sociale og udvikler sig i samspil med andre. Den man rører mobber man ikke. Med udgang i dette citat, vil vi

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår Til Jer Alle. Å r s p l a n

Glædelig Jul og Godt Nytår Til Jer Alle. Å r s p l a n Kommende møder i Bestyrelsen Torsdag den 16.01.14 Tirsdag den 18.3.14 Info om valg til bestyrelsen kommer senere. Glædelig Jul og Godt Nytår Til Jer Alle. Å r s p l a n 2 0 1 4 På glædeligt Gensyn i 2015

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad krop. De oplever verden gennem kroppen, og det er vigtigt,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Lære kroppens navne at kende

Lære kroppens navne at kende Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Fri for Mobberi Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Stjernehulen 6 mdr. 3 år Jannie, Marlene, Mette og Lykke Marts

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER... LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...5 NATUR OG NATURFÆNOMENER...6 KROP OG BEVÆGELSE...7 SPROG...8 LÆREPLANER I HENHOLD

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse Velkommen til Junglen En integreret institution for 0-6 årige Profil: Sang og Bevægelse Når du starter i Junglen Indkøring Kære: Vi byder dig og din familie velkommen i Junglen. Du skal starte på stuen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 LÆREPLANER 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 4. FOKUSPUNKTER FOR 2014-2015: INKLUSION MED FOKUS PÅ VENSKABER 8 2 af 9 1. INTRODUKTION

Læs mere

Sammenhæng: Mål: Inklusion: Tegn

Sammenhæng: Mål: Inklusion: Tegn Sammenhæng: Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at til egne sig erfaring, viden og kommunikation. De følelsesmæssige og erkendelsesmæssige processer

Læs mere

Årsplan Solsikkens børnehave 2015

Årsplan Solsikkens børnehave 2015 Årsplan Solsikkens børnehave 2015 januar: 1. Jul Lukket Vinter Lukket Lukket Lukket Lukket 2 Vinter Velkommen til: Freja Maj og Sylvester Velkommen til Freoz og Kathrine Lukket Stuemøde Værksted - Ann

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013

Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan & fokuspunkt for 2013 Dokumentation og evaluering af pædagogisk læreplan 2011-2012 & fokuspunkt for 2013 Indledning for læringsmål 2011-2012 Den integrerede Børneinstitution Køjevængets perspektiv for den pædagogiske læreplan

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Kirsten Rahbek Sørensen E-mail:

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Denne avis er til: Februar 2007 1

Denne avis er til: Februar 2007 1 Denne avis er til: Februar 2007 1 Indhold Vuggestueplads???... 3 Rokketænderne... 4 Lukkedage i Paletten... 5 Hjemmesiden... 5 Fastelavn i børnehaven... 6 Hørt i vuggestuen... 9 Fastelavn i vuggestuen...

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset.

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset. Om Børnehuset Søndergården. Børnehuset Søndergården ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser. Området er tæt beliggende ved Måløv station og ved flotte grønne områder.

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Børnehuset Mælkebøtten Kildegårdsvej 33 A og B, Fensmark 4684 Holmegaard tlf.55 88 72 60 Beskrivelse af børnehuset Mælkebøtten: Mælkebøtten er en

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Årsplan for Grøn stue med ret til ændringer 2015/16

Årsplan for Grøn stue med ret til ændringer 2015/16 Årsplan for Grøn stue med ret til ændringer 2015/16 Uge Kompetencer Emne Øvrig kommentar til emnet Andet Tovholder 1 Sociale, personlige, sproglige Leg på stuen Tilbage til hverdagens rutiner 2 Musisk,

Læs mere