ENERGIBESPARELSESPOTENTIALE VED KOMBINERET LUFTKØLING OG LUFTRENSNING I KONTORER SBI 2014:06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIBESPARELSESPOTENTIALE VED KOMBINERET LUFTKØLING OG LUFTRENSNING I KONTORER SBI 2014:06"

Transkript

1 ENERGIBESPARELSESPOTENTIALE VED KOMBINERET LUFTKØLING OG LUFTRENSNING I KONTORER SBI 2014:06

2

3 Energibesparelsespotentiale ved kombineret luftkøling og luftrensning i kontorer Alireza Afshari Niels Christian Bergsøe Siamak Rahimi Ardkapan SBi 2014:06 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

4 Titel Energibesparelsespotentiale ved kombineret luftkøling og -rensning i kontorer Serietitel SBi 2014:06 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2014 Forfattere Alireza Afshari, Niels Christian Bergsøe, Siamak Rahimi Ardkapan Sprog Dansk Sidetal 27 Litteraturhenvisninger Side 22 Emneord Filter, luftrensere, ventilation, ultrafine partikler, kølebafler ISBN Omslag Udgiver Figur: Siamak Rahimi Ardkapan Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV E-post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven.

5 Indhold Forord... 4 Baggrund for projektet... 5 Formål... 6 Rapportens disposition... 6 Internationale artikler:... 6 Kombineret luftkøling og -rensning... 7 Den undersøgte kølebaffel... 7 Kombineret luftkøling og rensning... 8 Det undersøgte filter... 8 Elektrostatisk fiberfilter (EFF)... 8 Resultater Partikeludskilningsgrad Partikelfilter Kølebaflens effektbehov med og uden luftfilter Kølebaffel Simuleringer Resultater Diskussion Eksperimentelle undersøgelser på kølebaffel med og uden filter Simuleringer Placeringen af luftrensere Konklusioner Referencer Appendiks Resumé af artikel I: Resumé af artikel II Resumé af artikel III Resumé af artikel IV

6 Forord Denne rapport beskriver arbejdet udført i og resultaterne af forskningsprojektet Energibesparelsespotentiale ved kombineret luftkøling og -rensning i kontorer og udgør slutrapportering for dette projekt. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem følgende parter: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København, Elfi Elektrofilter AB, Sverige, Vokes Air, Sverige samt Lindab ventilation A/S, Danmark. Projektet har været under ledelse af Statens Byggeforskningsinstitut ved professor Alireza Afshari. Projektet blev finansieret af PSO-F&U- program og med Dansk Energi Nets journal nr , projekt nr Energibesparelsespotentiale ved kombineret luftkøling og -rensning i kontorer. Projektet blev sat i gang i februar 2010 og er afsluttet i oktober Projektets resultater er beskrevet i fire artikler. Sammenfatninger af de fire artikler findes i appendiks l til IV. I nærværende rapport fremlægges projektets baggrund, hovedresultater og konklusioner. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København Energi og miljø Marts 2014 Søren Aggerholm Forskningschef 4

7 Baggrund for projektet Ønsket om god luftkvalitet inden døre har medført, at forskerne i mange tilfælde har anset det for nødvendigt at forøge tilførslen af luft, typisk udeluft, i forhold til tidligere. En forudsætning for at den øgede lufttilførsel kan give det ønskede resultat er, at niveauet af sundhedsskadelige stoffer i udeluften er lavt. I modsat fald skal den tilførte udeluft renses effektivt. Der eksisterer effektive rumluftrensere såvel på det europæiske som på det danske marked. Ved at vælge tilstrækkelig stor kapacitet for sådanne luftrensere (tilstrækkeligt antal rensere) i forhold til den aktuelle luftstrøm, kan opnås en reduktion i koncentrationen af indendørs forureninger. Øget ventilation i form af tilførsel af udeluft og brug af luftrensere, som kan føre til en reel forbedring af luftkvaliteten indendørs, kræver energi. Samtidig er der på såvel europæisk som dansk plan fokus på at reducere energiforbruget til at opretholde et tilfredsstillende indeklima. Krav om reduktion af energiforbruget virker imod de ovenfor nævnte forslag om øget tilførsel af udluft, og der er derfor behov for at udvikle nye og mere energieffektive metoder til at opretholde en god luftkvalitet, sådan at sundheden iagttages samtidig med, at energiforbruget reduceres. Der er meget forskning og udvikling, der forsøger at skabe nye løsninger. Her skal fremhæves en mere energiøkonomisk metode til at opnå god luftkvalitet inden døre, som går ud på at videreudvikle og bruge et nyt teknisk system (en unit) som kan fjerne luftforureningerne. Et kølebaffelsystem er et luftkonditioneringssystem, der anvendes til kølning og ventilation i lokaler. I dette projekt er videreudviklet et luftkonditioneringssystem, som udnytter den cirkulation, der skabes i rumluften af kølebaffelsystemet, med det formål at rense luften for at opnå bedre luftkvalitet og samtidig få et mere energiøkonomisk system. Det nye system renser den cirkulerende luft, der suges gennem kølepaneler, uden at anvende ventilator. Dette indebærer, at det nye system kan føre til lavere energiforbrug og et forbedret indeklima. 5

8 Formål Formålet med dette projekt er at videreudvikle et luftkonditioneringssystem, som er baseret på køling i kombination med luftrensning. Systemet renser den cirkulerende luft, der suges gennem kølepaneler uden at anvende ventilator. Systemet monteres i loftet i kontorlokaler. Rapportens disposition Den foreliggende rapport er baseret på nedenstående videnskabelige artikler (I til IV), som er udarbejdet i forbindelse med gennemførelsen af et ph.d.- projekt ved Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København afdelingen for Energi og miljø. I nærværende rapport gives en sammenfatning af undersøgelsernes omfang, resultater, diskussion af resultaterne og konklusioner. Resuméer af artiklerne findes i appendiks I til IV. Internationale artikler: I. Combining active chilled beams and air cleaning technologies to improve indoor climate in offices: Testing a low pressure mechanical filter in a laboratory environment. Siamak Rahimi Ardkapan, Alireza Afshari, Niels C. Bergsøe, Amalie Gunner, Jasmine Afshari has been published on Taylor & Francis Online. It is available at: HVAC&R Research, Volume 19, Issue 8, 2013 II. Filtration efficiency of an electrostatic fibrous filter: Studying filtration dependency on UFP exposure and composition. Siamak Rahimi Ardkapan, Matthew S. Johnson, Sadegh Yazdi, Alireza Afshari, Niels C. Bergsøe. Submitted to Aerosol Science, July 2013 III. Studying passive UFP dispersion in a room with a heat source. Siamak Rahimi Ardkapan, Peter V. Nielsen, Alireza Afshari. Building and Environment, Volume 71, January 2014, Pages 1 6 IV. Field Evaluation of Long-Term Performance of an Electrostatic Fibrous Filter in combination with an Ionizer Alireza Afshari, Niels C. Bergsøe Siamak Rahimi Ardkapan En igangværende undersøgelse. 6

9 Kombineret luftkøling og -rensning Mekanisk køling er nødvendig i mange nyere kontorbyggninger på grund af problemer med overophedning. Rensning af luften i kontorer har til formål at reducere luftens indhold af partikler og gaser og dermed forbedre luftkvaliteten. Selvom teknologierne har været individuelt studeret, er der kun få studier, der beskæftiger sig med kombinationen af de to. Den undersøgte kølebaffel Udeluft fra aggregat / ventilator Justerbar spalt P - Varm luft fra rum P - Undertryk pga. Medrivning ved armaturkant Figur 1. Tværsnitt af kølebaffel. Medrivning af sekundær luft fra oversiden af kølefladen Udeluften går på sædvanlig vis gennem et aggregat drevet af en ventilator. I armaturet bliver udeluften injiceret gennem en spalte tæt ved armaturets kant, således at der medrives luft fra oversiden af kølefladen. Derved opstår der et undertryk over kølefladen, som trækker rumluften op gennem kølefladen. Den sekundære luftstrøm op gennem kølefladen er typisk 3-4 gange større end den primære udeluftstrøm, se figur 1. De fleste kølebafler i dag er såkaldte aktive kølebafler, hvor spaltebredden ved armaturets kant kan styres, så der i et stort dynamikområde opretholdes en høj sekundær luftstrøm gennem kølefladen, selv om udeluftmængden reduceres. Dette giver gode muligheder for at styre udelufttilførsel og køleeffekt uafhængigt af hinanden. Det karakteristiske ved ved en kølebaffel og den sekundære luftstrøm er, at der kan opnås en væsentlig større køleeffekt - uden at det giver træk - end ved blot at køle indblæsningsluften. Med hensyn til træk er det især hastigheden på luftstrålen ind i rummet og undertemperaturen i luftstrålen (i forhold til rumluftemperaturen), som er afgørende, mens det for køleeffekten er volumenstrømmen og undertemperaturen i luftstrålen, som er afgørende. Med en kølebaffel kan der ved samme undertemperatur og lufthastighed typisk opnås 3-4 gange større volumenstrøm - og dermed køleeffekt i rummet. 7

10 Kombineret luftkøling og rensning P - Luftrensere Figur 2. Tværsnit af kombineret luftkøling og -rensning. Figur 2 viser, at foruden køling kan den varme luftstrøm fra rummet i kombination med et luftfilter anvendes til rensning af partikler og gasser i rumluften. Det undersøgte filter Elektrostatisk fiberfilter (EFF) Figur 3 viser et elektrostatisk fiberfilter. Et fiberfilter består af et stort antal fibre, hvor diameteren af fibrene spænder fra nanometer til mikrometer. Det er forskellige typer af elektrostatiske fiberfiltre, der bruges til at rense luften i ventilationssystemer. I et elektrostatisk fiberfilter tilbageholdes partikler på grund af mekaniske effekter og elektrostatisk effekt. De mekaniske effekter er (Camfil, 2014; Innovationsnetværk for Miljø, 2013): Filtreringseffekt: Partiklerne opfanges af filterfibrerne når partiklernes diameter er større end hulrummene mellem fibrerne i filtret medier. Dette gælder for partikler større end 1 µm. Opfangelseseffekt: For at kunne opfanges må partiklen med luftstrømmen følger en bane, der kommer tættere end partiklens radius på filterfiberens overflade. Dette gælder for partikler større end 0.1 µm til ca.1 µm. Inertieffekt: En partikel af en vis størrelse og masse vil besidde så meget inerti, at den ikke kan følge luftstrømmen, og vil i stedet kunne afsættes på overfladen af fibrerne i et filter. Dette gælder for partikler større end 1 µm. Diffusionseffekt: Diffusion er den dominerende opfangningsmekanisme for ultrafine partikler dvs. partikler med en aerodynamisk diameter, der er mindre end 1 µm. Pakningstæthed af det undersøgte filter i dette arbejde var 80 g/m 2, og størrelsen af fibrene i filtret er mellem 10 og 20 µm. 8

11 Figur 3 Elektrostatisk fiberfilter. 9

12 Resultater Partikeludskilningsgrad Partikeludskilningsgraden, EFF, er et mål for et luftfilters evne til at tilbageholde partikler af en bestemt størrelse. Partikeludskilningsgraden bestemmes ved måling af partikelkoncentrationen af denne bestemte partikelstørrelse før og efter filtret og angives i procent. Udskilningsgraden er defineret ved: Hvor EFF = C f C e C f (%) 1 EFF = Udskilningsgraden i % C f = Partikler før filter (UFP/cm 3 ) C e = Partikler efter filter (UFP/cm 3 ) Partikelfilter Undersøgelse af filtrets udskilningsgrad med hensyn til partikler Målingerne udførtes på et elektrostatisk fiberfilter monteret i en laboratorieopstilling, for at evaluere dets udskilningsgrad ved forskellige koncentrationer af ultrafine partikler. Laboratorieopstillingen var koblet til et testrum på 32 m 3. Der tilføres ren luft med få partikler til testrummet. Figur 4 viser opbygningen af laboratorieopstillingen med det elektrostatiske fiberfilter. Der var overtryk i testrummet, og to små ventilatorer blev brugt til at sikre fuldstændig opblanding i rummet. Fuldstændig opblanding gør, at koncentrationen af ultrafine partikler i rummet bliver jævnt fordelt. Ventilationen i rummet var 1,7 h-1. Figur 4 Laboratorieopstillingen med det elektrostatiske fiberfilter. Kilden til generering af ultrafine partikler var et stearinlys, som brændte i en periode på 30 minutter, hvorefter lyset blev taget ud af rummet. Luftstrømmen i opstillingen var 250 m 3 /time. Målinger af partikelkoncentrationer udførtes med to partikeltællere (NanoTracer PNT 1000 fra Philips) placeret henholdsvis før og efter filtret. 10 Figur 5 viser partikeludskilningsgraden for et elektrostatisk fiberfilter ved forskellige partikelkoncentrationer i testrummet.

13 Figur 5 Partikeludskilningsgrad som funktion af partikelkoncentration for et elektrostatisk fiberfilter i testrummet. Figuren viser, at partikeludskilningsgraden er mellem 55 % og 80 %, med en middelværdi af 65 %. Trykfaldet over partikelfiltret er ca. 7 Pa, ved en luftstrøm på 250 m 3 /h. Fænomenet at partikeludskilningsgraden øges med koncentrationsniveauet er et uventet resultat. Tidligere studier har vist at partikeludskilningsgraden er uafhængig af koncentrationsniveauet (Hinds, 1982). Derfor er der brug for yderligere undersøgelser for at kunne beskrive fænomenet. Sammenhæng mellem partikeludskilningsgrad af et elektrostatisk fiberfilter og koncentrationen af ultrafine partikler Yderligere undersøgelser er sat i gang i SBi s laboratorium for at undersøge årsagen til, at udskilningsgraden af et elektrostatisk fiberfilter øger med koncentrationsniveauet af ultrafine partikler. Der kan vare flere årsager til ovenstående resultat. En årsag til denne sammenhæng synes at være elektrostatisk ladede ultrafine partikler i testrummet, som kommer i kontakt med det elektrostatiske fiberfilter. For at undersøge ændringen af partikeludskilningsgraden, blev en række eksperimenter udført med saltpartikler. Saltpartiklerne (NaCl), som er fremstillet af uorganisk materiale og opløselige i vand, er gode elektriske ledere, som ikke akkumuleres på en elektrostatisk ladet overflade, dvs. det elektrostatiske fiberfilter. Tabel 1 viser partikeludskilningsgraden for et elektrostatisk fiberfilter ved forskellige partikelkoncentrationer og forskellige partikelstørrelser af salt i testrummet. Af tabelen fremgår, at partikeludskilningsgraden ikke ændres med ændring i partikelkoncentrationer. Tabel 1 Partikeludskilningsgrad for et elektrostatisk fiberfilter ved forskellige partikelkoncentrationer og forskellige partikelstørrelser af salt i testrummet. Undersøg. Konc. af partikler i testrummet Partikeludskilningsgrad Gennemsnitlig diameter (1/cm 3 ) (%) (nanometer) , , ,4 11

14 En anden årsag til dette kunne være dannelse af kædelignende dendritter (fremvækst af partikler) på fibrene. For at undersøge dette fænomen blev et optisk mikroskop, Olympus BX51, anvendt til at tage fotografier, som kan vises på en monitor. Figur 6 viser fotos af et filter, som er blevet eksponeret for forskellige partikelkoncentrationer. Af figuren fremgår, at dannelse af kædelignende dendritter på fibrene varierer med partikelkoncentrationen. Dette indebær at fænomenet afhænger af både elektrostatisk ladede ultrafine partikler og fremvæksten af dendritter. a b c d Figur 6 Foto fra filtrene med varierende eksponering (UFP/ cm3 x tid)) a) <3E+4 b) 1.2E+5 c) 1.5E+6 d) 3E+6. Kølebaflens effektbehov med og uden luftfilter Til at bestemme kølebaflens effektbehov anvendes ligning 2: Hvor P w = q w. c pw. Δt w 2 P w = effekt [W] q w = vandstrøm [l/s] c pw = specifik varmekapacitet [J/(kg K)] Δt w = temperaturforskel i vandkredsen ind/ud [K] Kølebaffel Undersøgelse af kølebaflens energibehov med og uden luftrensning Kølebaflens energibehov med og uden luftrensning undersøgtes i Lindabs laboratorium i et rum på 51 m 3. I scenariet hvor filtret var installeret i kølebaflen var temperaturen i vandkredsen ind/ud 12,3 C/14,3 C. I scenariet uden filter i kølebaflen, var temperaturen i vandkredsen ind/ud 12,3 C/15,3 C. Vandstrøm var i begge scenarier 0,0377 l/s. Tabel 2 viser kølebaflens energibehov ved tre forskellige luftstrømme i tilluftskanalen, henholdsvis 15 l/s, 25 l/s og 45 l/s. Tabel 2. Luftstrøm og trykfald over de undersøgte luftfilter. Fjernelse af varme Fjernelse af varme Reduktion af effekt Luftstrøm i tilluftskanalen (l/s) ved køleb. Med filter ved køleb. Uden filter (W) (W) (%) Resultaterne viser, at en øgning i luftstrømmen i tilluftskanalen medfører en mindskelse af reduktionen af køleeffekten.

15 Simuleringer Resultaterne af evalueringen af en aktiv kølebaffel kombineret med et filter kan betragtes som grundlag for CFD-simuleringen. Formålet med simuleringen var at studere, hvordan fordeling af koncentrationen af ultrafine partikler i forskellige højder i rummet afhænger af placering af varmekilde og partikelkilde. Computational Fluid Dynamics (CFD) er et værktøj til simulering og beregning af strømninger. Værktøjet blev i denne undersøgelse anvendt til at simulere luftstrømninger og varmetransmission i testrummet. Resultaterne af CFD-beregningerne og simuleringerne blev sammenholdt med laboratoriemålinger. Formålet var at studere, hvordan fordeling af koncentrationen af ultrafine partikler i forskellige højder i rummet afhænger af placering af varmekilden. Det anvendte CFD-software var STAR-CCM+ fra CD-Adapco. Der er gennemført en række CFD-beregninger med forskellige turbulensmodeller, k-ε og k ω. 1 Resultater Figur 7 viser en plantegning af rummet med placering af henholdsvis varmekilde, kilde til generering af partikler (stearinlys) og rummets tilluft og fraluft. Varmekilden var placeret i to forskellige højder, henholdsvis 0,1 m og 0,5 m over gulvet. Figur 7 Skitse af testrummet med placering af varmekilde, kilde til generering af partikler (stearinlys), prøvetagningssteder (stjerner) og rummets tilluft og fraluft. 1 CFD simuleringen med RANS- (Reynolds-averaged Navier-Stokes) ligninger kan enten basere sig på en k-ε turbulens model eller på en k ω turbulensmodel. k-ε modellen beskriver turbulensen ved turbulent kinetisk energi, k, og dissipation (henfald) af turbulent kinetisk energi, ε. k ω modellen er en model, der beskriver turbulensen ved turbulent kinetisk energi, k, og en specifik dissipation ω med enheden tid -1. CFD simuleringen kan også baseres på large Eddy Simulation. I denne situation er beregningscellerne så små, at hovedparten af turbulensen løses direkte ved de tidsafhængige bevægelser af længdeskaler, der er større end cellestørrelsen. Små fluktuationer løses stadig med en simpel turbulent model. 13

16 Simuleringerne blev sammenlignet med eksperimentelle undersøgelser. De eksperimentelle undersøgelser blev udført i testrummet i SBi s luftkvalitetslaboratorium. Sporgas N 2 O blev anvendt til at måle ventilationsraten i rummet. En multigasmonitor, type 1302 fra Brüel og Kjær, blev anvendt til at måle sporgaskoncentrationen. Målinger af partikelkoncentrationer med størrelse fra 7 nm til 289 nm blev udført med partikeltæller Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS). Kilden til generering af ultrafine partikler var et stearinlys, som brændte indtil koncentrationen af UFP havde nået en stationær tilstand. Partikelkilden var placeret i to højder, henholdsvis 0,2 m og 1,5 m over gulvet i undersøgelsen. Figur 8 viser målt og beregnet temperaturprofil i en lodret linje i rummet. a) varmekilden placeret 0,1 m over gulvet, b) at varmekilden placeret 0,5 m over gulvet. Figur 8 Målt og beregnet temperaturprofil i en lodret linje i rummet. a) varmekilden placeret 0,1 m over gulvet, b) at varmekilden placeret 0,5 m over gulvet. Figur 9 viser målt og beregnet UFPs koncentrationsprofil i en lodret linje i rummet, når varmekilden var placeret 0,5 m over gulvet og partikelkilder var placeret 0,2 m over gulvet. 14

17 Figur 9 Målt og beregnet UFPs koncentrationsprofil i en lodret linje i rummet. Højde 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 b C/Co Figur 10 Målt og beregnet UFPs koncentrationsprofil i en lodret linje i rummet. 15

18 16 Figur 10 viser beregnet (med k-ε model) gennemsnitlig UFPs koncentrationsprofil i en lodret linje i rummet, når varmekilden var placeret 0,5 m over gulvet, og partikelkilder var placeret a) 0,2 m over gulvet og b) 1,5 m over gulvet.

19 Diskussion Forskningsresultater fra de senere år har vist, at forhøjede ventilationsrater resulterer i en oplevelse af bedre luftkvalitet og lavere luftforurening i indemiljøet. Mange forskere taler derfor for, at luftkvaliteten skal forbedres i forhold til tidligere, og ofte fremføres der krav om øget ventilation, dvs. tilførsel af udeluft (Seppänen et al., 2006). Samtidig er der på europæisk såvel som dansk plan fokus på at reducere energiforbruget til at opretholde tilfredstillende indeklima. Projektet behandler forudsætningerne for at anvende luftrensningsteknik i kontorbygninger. Et tidligere PSO-projektet med titlen ' Luftrensningsteknologier til energieffektiv og god luftkvalitet indendørs (Afshari et al., 2013) havde til formål at undersøge muligheder, anvendelsesområder og begrænsninger for anvendelse af recirkulation i kombination med nye luftrensningsteknologier med henblik på forbedring af indeluftkvaliteten. Formålet med undersøgelsen var også at bestemme effektiviteten af transportable luftrensere og at undersøge mulighederne for anvendelse af luftrensere i praksis. Resultaterne fra tidligere PSO-projektet (341-10) viste, at rensningsteknologier, som genererer ozon, øger niveauet af ozon i indeluften, hvorved der er risiko for, at koncentrationen af ultrafine partikler i indeluften øges. Derudover viste undersøgelserne at EFF (Electrostatic Fibrous Filter) har den højeste udskillningsgrad i sammenligning med fire andre luftrensningsteknologier Ikke-termisk plasma system (NTP: Non Thermal Plasma), Koronaudladninger system (CDI: Corona Discharge Ionizer ), Luftrensningssystem CleanAir (PAP: Portable Air Purifier) og Tredimensionelt filter (Three Dimensional Filter). EFF har lavt tryktab men den har derimod en kortere levetid. Resultaterne fra undersøgelserne kunne derfor med fordel anvendes i det foreliggende projekt. Eksperimentelle undersøgelser på kølebaffel med og uden filter Ifølge undersøgelser af luftrensningsteknologier i testrummet kan konkluderes, at EFF (Electrostatic Fibrous Filter) har den højeste effektivitet. Desuden har EFF et lavt trykfald, ca. 5 Pa ved 60 l/s. Det skal bemærkes, at effektiviteten af EFF falder hurtigere med tiden. Undersøgelser pågår på SBi med det formål at klarlæge, om effektiviteten og levetiden af EFF kan forbedres ved at kombinere EFF med en Ionizator før filtret, se appendiks 1 artikel IV. Figur 5 viser partikeludskilningsgraden for EFF ved forskellige partikelkoncentrationer i testrummet. Af figuren fremgår det, at partikeludskilningsgraden stiger, indtil partikelkoncentrationen i testrummet er ultrafine partikler/cm 3, hvor partikeludskilningsgraden opnår et maksimum på 80 %. Årsagen til at partikeludskilningsgraden øges med koncentrationsniveauet er klarlagt. Yderligere undersøgelser er derfor sat i gang i SBi s laboratorium for at beskrive fænomenet. I disse undersøgelse anvendes to forskellige partikelkil- 17

20 der, henholdsvis tændt stearinlys og salt. Saltpartikler er fremstillet af uorganisk materiale og opløselige i vand, og de er gode elektriske ledere, som ikke akkumuleres på en elektrostatisk ladet overflade, fx det elektrostatiske fiberfilter (EEF). Af tabel 1 fremgår, at partikeludskilningsgraden ikke ændres med ændring i partikelkoncentrationer. Yderligere undersøgelser derfor er sat i gang igen for at vise, om der dannes dendritter på fibrene. Af figur 6 fremgår, at dannelse af kædelignende dendritter på fibrene varierer med partikelkoncentrationen. Simuleringer Placeringen af luftrensere Af figur 8 fremgår, at der indtræffer en termisk lagdeling i en vis højde af rummet. Resultaterne tyder på, at når varmekilden er placeret 0,1 m eller 0,5 m over gulvet, kan placeringen af partikelkilden have en indvirkning på den gennemsnitlige partikelkoncentration i rummet. Jo højere over gulvet varmekilden er placeret, desto lavere er koncentrationen af UFP under termisk stratifikation (lagdeling på grund af temperaturen i en given højde) inde i rummet. Yderligere undersøgelser er nødvendige for med sikkerhed at kunne drage denne konklusion. 18

21 Konklusioner De økonomiske konsekvenser af termisk komfort og indeluftens kvalitet har været undersøgt i mange projekter. Der er kun gennemført få undersøgelser af mulighederne for at forbedre indeluften ved brug af kølebafler i kombination med filter. Dette projekt belyser mulighederne for, ved brug af tekniske installationer med luftrensningsteknik og kølebafler, at tilføre bygningerne behandlet luft af god kvalitet set i forhold til menneskers og aktiviteternes behov. Resultatet er, at EFF (Electrostatic Fibrous Filter) har den højeste udskilningsgrad i sammenligning med fire andre undersøgte luftrensningsteknologier. EFF har lavt tryktab men en kortere levetid. Desuden blev det konkluderet, at udskilningsgraden af EFF korrelerer med koncentrationen af ultrafine partikler. Årsagen til dette synes at være dannelse af kædelignende dendritter med elektrostatisk ladede UFPs. Efter simuleringer af partikelspredning i et rum blev det konkluderet, at partikelkildens placering i rummet har indvirkning på UFPkoncentrationens profil i rummet. Yderligere undersøgelser er nødvendig for med sikkerhed at drage en sådan konklusion. Resultaterne viser, at en øgning i luftstrømmen i tilluftskanalen medfører en øget køleeffekt. Når der anvendes filter i kølebaflen er køleeffekten mindre end når der ikke anvendes filter. Reduktionen i køleeffekten mindskes med øget luftstrøm. 19

22 Referencer Afshari, A., Bergsøe, N.C., Ardkapan, S.R Luftrensningsteknologier til energieffektiv og god luftkvalitet indendørs. Statens Byggeforskningsinstitut/AAU, ISBN Japuntich, D.A., Stenhouse, J.I.T., Liu, B.Y.H Experimental results of solid monodisperse particle clogging of fibrous filters. Journal of Aerosol Science 25, Kim, C. S., Bao, L., Okuyama, K., Shimada, M. and Niinuma, H Filtration efficiency of a fibrous filter for nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research, 8, Li, K., Jo, Y.M., Dust Collection by a Fiber Bundle Electret Filter in an MVAC System. Aerosol Science and Technology 44, Yderligere litteratur: Afshari, A., Matson, U., Ekberg, L.E., Characterization of indoor sources of fine and ultrafine particles: a study conducted in a full-scale chamber. Indoor air 15, Ardkapan, S. R., Afshari, A., Bergsøe, N. B. and Johnson, M. S Evaluating the operation of three air cleaners working individually in a clean room. In: proceedings of the 12th international conference on Indoor Air quality and climate, a407_3. Ardkapan, S.R., Nielsen, P.V., Afshari, A., Bergsøe, NB Simulation of particle distribution in a room with air cleaner. Healthy buildings 2012: 10th international conference. Baturin, V. V. Fundamentals of industrial Ventilation Baumgartner, H., Loffler, F., Umhauer, H., Deep-Bed Electret Filters: The Determination of Single Fiber Charge and Collection Efficiency. IEEE Transactions on Electrical Insulation EI-21, Baumgartner, H.P., Löffler, F., The collection performance of electret filters in the particle size range 10 nm-10 μm. Journal of Aerosol Science 17, Billings, C., Effects of particle accumulation in aerosol filtration. Chuang, H.-C., Jones, T., BéruBé, K., Combustion particles emitted during church services: implications for human respiratory health. Environment international 40, Crowe, C.T. Multiphase flow handbook. Taylor & Francis; Gore, RA., Crowe CT. Modulation of turbulence by a dispersed phase Heidt, F. and Werner, H Microcomputer-Aided Measurement of Air Change Rates, Energy Build, 9,

23 Heiselberg, P., Sandberg, M Convection from a slender cylinder in a ventilated room. Roomvent; Oslo, Norway.. Hinds, William C.-, Aerosol technology: properties, behavior, and measurement of airborne particles. John Wiley & Sons, 2nd edition. Hoek, G Respiratory Health Effects of Airborne Particulate Matter: The Role of Particle Size, Composition, and Oxidative Potential-The RAPT- ES Project. Environmental health perspectives 120, Krug, H. F. and Wick, P Nanotoxicology: An Interdisciplinary Challenge, Angewandte Chemie-International Edition, 50, Lehtimäki, M. Säämänen, A. and Taipale, A Investigation of Mechanisms and Operating Environments that Impact the Filtration Efficiency of Charged Air Filtration Media, 1189-TRP. Li Y, Nielsen PV. Commemorating 20 years of indoor air CFD and ventilation research. Indoor Air DEC;21(6): Loth, E. Numerical approaches for motion of dispersed particles, droplets and bubbles. Prog Energy Combust Sci. 2000;26(3): Loudermilk, K Designing Chilled Beams FOR Thermal Comfort, ASHRAE J, 51, MacNee, W. and Donaldson, K Mechanism of lung injury caused by PM10 and UFPs with special referance to COPD, Eur Resp J, 21, 47S-51S. Pope, C Review: Epidemiological basis for particulate air pollution health standards, Aerosol Science and Technology, 32, Nazaroff, W. W, Cass G R. Particle deposition from a natural convection flow onto a vertical isothermal flat plate. Journal of Aerosol Science. 1987; 18(4): Nielsen, P.V. Displacement ventilation- theory and design. Aalborg University, ISSN U9306, Nielsen, P. Computational fluid dynamics and room air movement. Indoor Air AUG;14: Payatakes, A.C., Model of transient aerosol particle deposition in fibrous media with dendritic pattern. AIChE Journal 23, Payatakes, A.C., Tien, C., Particle deposition in fibrous media with dendrite-like pattern: A preliminary model. Journal of Aerosol Science 7, Penttinen, P. Timonen, K., Tiittanen, P., Mirme, A, Ruuskanen, J., Pekkanen, J Ultrafine particles in urban air and respiratory health among adult asthmatics. Eur Resp J MAR;17(3): Pope, C.A., Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality, and Long-term Exposure to Fine Particulate Air Pollution. JAMA: The Journal of the American Medical Association 287, Przekop, R., Gradon, L, Experimental studies of aerosol particles resuspension in fibrous filters 25,

24 Roache, P Perspective - a method for uniform reporting of grid refinement studies. Journal of Fluids Engineering-Transactions of the Asme SEP;116(3): Setty, B. S Application Issues for Chilled Beam Technologies, Ashrae: Transactions 2011, Vol 117, Pt 1, 117, Siegel, R., and Howell, JR Thermal Radiation Heat Transfer, Third Edition, Hemisphere Publishing Co; Skistad H., Mundt, E., Nielsen, PV., Hagström, K, Railio, J Displacement ventilation in non-industrial premises. Second edition ed. Finland: RE- HVA. Song, S., Lee, K., Lee, Y., Lee, J., Il Lee, S., Yu, S. and Paek, D Acute health effects of urban fine and UFPs on children with atopic dermatitis, Environ Res, 111, Stafford, R.G., Ettinger, H.J., Filter efficiency as a function of particle size and velocity. Atmospheric Environment (1967) 6, Stokes, D. J, Recent advances in electron imaging, image interpretation and applications: environmental scanning electron microscopy. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 361(1813), Strak, M., Janssen, N.A.H., Godri, K.J., Gosens, I., Mudway, I.S., Cassee, F.R., Lebret, E., Kelly, F.J., Harrison, R.M., Brunekreef, B., Steenhof, M. Taipale, A., Enbom, S., Lehtimaki, M. and Saamanen, A ISAC: a novel air cleaning technique for controlling indoor air quality - Utilization of the induced air flow in the supply air diffuser. In: proceedings of Healthy Buildings conference: Paper 461. Tien, C., Wang, C.S., Barot, D.T., Chainlike formation of particle deposits in fluid-particle separation. Science (New York, N.Y.) 196, Walsh, D.C., Stenhouse, J.I.T., The effect of particle size, charge, and composition on the loading characteristics of an electrically active fibrous filter material. Journal of Aerosol Science 28, Walsh D.C., Stenhouse J.I.T., Scurrah K.L., Graef,A., The effect of solid and liquid aerosol particle loading on fibrous filter material performance. Journal of Aerosol Science 27, 2. Wang, C. Sen, Electrostatic forces in fibrous filters a review. Powder Technology 118, Waring, M. S., Siegel, J.A. and Corsi, R.L UFP removal and generation by portable air cleaners, Atmos Environ, 42, Zhao, B., Zhang Y, Li X, Yang X, Huang D. Comparison of indoor aerosol particle concentration and deposition in different ventilated rooms by numerical method. Building and Environment. 2004; 39(1): Zheng, F. Thermophoresis of spherical and non-spherical particles: a review of theories and experiments. Advances in Colloid and Interface Science. 2002; 97(1-3):

25 Zhao, B., Chen, C., Tan, Z Modeling of ultrafine particle dispersion in indoor environments with an improved drift flux model. Journal of Aerosol Science. 2009; 40(1): Zhao, B. Yang, C., Yan, X., Liu, S Particle dispersion and deposition in ventilated rooms: Testing and evaluation of different eulerian and lagrangian models. Build Environ APR;43(4):

26 Appendiks Resumé af artikel I: Combining active chilled beams and air-cleaning technologies to improve the indoor climate in offices: Testing of a low pressure mechanical filter in a laboratory environment Siamak Rahimi Ardkapan, Alireza Afshari, Niels C. Bergsøe, Amalie Gunner & Jasmine Afshari Published on Taylor & Francis Online. It is available at: HVAC&R Research, Volume 19, Issue 8, 2013 Abstract This project is part of a long-term research program to study the possibilities of using efficient air-cleaning technologies to improve indoor air quality in buildings. The purpose of this part of the project was to study the energysaving potential of combining the cooling and cleaning of air in offices. For this purpose, a mechanical filter with low-pressure drop was selected for testing in a laboratory environment. The measurements included tests of the filter in ductwork to study the efficiency of the filter. Moreover, the combined system of the filter and a chilled beam was tested in a room. The efficiency of the mechanical filter to remove ultrafine particles was examined using pure wax candles and salt as sources of emission particles. The measurements in the duct showed that the efficiency of the filter ranged between 54% and 78% and that the pressure loss was less than 5 Pa (0.104 Ibf/ft2). Furthermore, the measurement results of the combined system showed that adding the filter accelerated the removal rate of the particles by 2 h 1. However, the efficiency of the chilled beam in exchanging heat was reduced by 38%. 24

27 Resumé af artikel II Filtration efficiency of an electrostatic fibrous filter: Studying filtration dependency on UFP exposure and composition. Siamak Rahimi Ardkapan, Matthew S. Johnson, Sadegh Yazdi, Alireza Afshari, Niels C. Bergsøe. Submitted to Aerosol Science, July 2013 Abstract The objective of the present study is to investigate the relationship between ultrafine particle concentrations and removal efficiencies for an electrostatic fibrous filter in a laboratory environment. Electrostatic fibrous filters capture particles efficiently, with a low pressure drop. Therefore they have applications in building ventilation systems. The relationship between particle removal efficiency and particle concentration has not been widely investigated in ventilation systems and indoor environments. In order to achieve the objective of this study, experiments were performed in a controlled laboratory environment using two different particle counters: a Scanning Mobility Particle Sizer and a NanoTracer. Particles were generated at different concentrations by burning a pure wax candle in a test room. The set-up consisted of a test room, a fan a duct and the particle filter. The results show that the efficiency of the electrostatic fibrous filter increased with increasing exposure levels. The filter efficiency varies from 45% to 80% depending on the particle concentrations and particle sizes including ultrafine particles. The results are consistent with a mechanism in which the particles deposit on the fibers and form chain-like agglomerates known as dendrites. The dendrites themselves contribute in capturing the other particles. Increasing exposure will result in increasing the number of the dendrites because of the static charging and consequently increasing the efficiency. Static electrical charging of dendrites will spread out the branches, increasing capture. 25

28 Resumé af artikel III Studying passive Ultrafine particle dispersion in a room with a heat source. Siamak Rahimi Ardkapan, Peter V. Nielsen, Alireza Afshari. Building and Environment, Volume 71, January 2014, Pages 1 6 Abstract The distribution of particles in a room is of great interest because of the e fect of particles on human health. Using computational fluid dynamics, it is possible to study the behaviour of particles in a room. In this study, the commercial software STAR-CCM+ was used to simulate the dispersion of passive particles in a room with displacement ventilation system. In addition, some experiments are performed to verify the accuracy of the simulation results. According to the comparison of the experiment and the simulations in front of supply opening, the k-ε model seems to give better results than the k ω model. It is shown that, in order to have an accurate result, the simul tion of radiation effect is essential. Furthermore, the results of particle simulations show that when the passive particle source is in the height of 1.5 m and the heater is at the height of 0.5 m, the average concentration in the room is the lowest. Depending on the particle source height and heater loc tion, the average particle concentration profile will change. In remote areas, the concentration profile does not show any significant difference between upper zone and lower zone. 26

29 Resumé af artikel IV Field Evaluation of Long-Term Performance of an Electrostatic Fibrous Filter in combination with an Ionizer Alireza Afshari, Niels C. Bergsøe Siamak Rahimi Ardkapan An ongoing research study at SBi/AAU Abstract This paper presents a field evaluation of long-term performance of an electrostatic fibrous filter in combination with an Ionizer. The measurements are conducted in an office building. An electrostatic fibrous filter, together with ionization equipment is tested in a duct work for a period of one year. In addition, the filter without the Ionizer is tested in a duct work during the same period. 27

30

31

32 Rapporten beskriver videreudvikling af et luftkonditioneringssystem, som er baseret på køling med en aktiv kølebaffel i kombination med et elektrostatisk fiberfilter. Rapporten redegør for en undersøgelse af filtrets udskilningsgrad med hensyn til partikler samt undersøgelse af kølebaflens energibehov med og uden filter. Hovedresultaterne er, at det elektrostatiske fiberfilter har den højeste udskilningsgrad i sammenligning med fire andre undersøgte filtre, samt at en øgning i luftstrømmen i tilluftskanalen medfører en øget køleeffekt. Når der anvendes filter i kølebaflen er køleeffekten mindre, end når der ikke anvendes filter. Reduktionen i køleeffekten mindskes med øget luftstrøm. 1. udgave, 2014 ISBN

LUFTRENSNINGSTEKNOLOGIER TIL ENERGIEFFEKTIV OG GOD LUFTKVALITET INDENDØRS SBI 2013:31

LUFTRENSNINGSTEKNOLOGIER TIL ENERGIEFFEKTIV OG GOD LUFTKVALITET INDENDØRS SBI 2013:31 LUFTRENSNINGSTEKNOLOGIER TIL ENERGIEFFEKTIV OG GOD LUFTKVALITET INDENDØRS SBI 2013:31 Luftrensningsteknologier til energieffektiv ventilation og god luftkvalitet indendørs Alireza Afshari Niels Christian

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

PIV og CFD analyse af brændselscelle manifold

PIV og CFD analyse af brændselscelle manifold PIV og CFD analyse af brændselscelle manifold Jesper Lebæk Jespersen, ErhvervsPhD-studerende, M.Sc. (mech. Eng.) Teknologisk Institut Mads Bang and Søren Knudsen Kær Aalborg University, Institute of Energy

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

SBi 2012:13. Overføring af ultrafine partikler og luft mellem to etageadskilte lejligheder

SBi 2012:13. Overføring af ultrafine partikler og luft mellem to etageadskilte lejligheder SBi 2012:13 Overføring af ultrafine partikler og luft mellem to etageadskilte lejligheder Overføring af ultrafine partikler og luft mellem to etageadskilte lejligheder Amalie Gunner Siamak Rahimi Ardkapan

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN?

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? STEFFEN PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR STP@ENG.AU.DK UNI VERSITET HVORFOR BYGGER VI HUSE? Hvorfor bygger vi huse? HVORFOR BYGGER VI HUSE? Indeklima who

Læs mere

Luftfiltre i boliger: Kan vi vha. filtrering af luften forbedre sundheden hos storbyernes befolkninger?

Luftfiltre i boliger: Kan vi vha. filtrering af luften forbedre sundheden hos storbyernes befolkninger? Luftfiltre i boliger: Kan vi vha. filtrering af luften forbedre sundheden hos storbyernes befolkninger? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Dødsårsager for de i alt 54.028

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN Indeklima-myter Indeklimaet forringes: når der spares energi når boliger isoleres når

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Hvordan kan vi bedre forudsige, hvilke problemer. påvirkninger beboerne i en given bolig vil blive udsat for. Geo Clausen

Hvordan kan vi bedre forudsige, hvilke problemer. påvirkninger beboerne i en given bolig vil blive udsat for. Geo Clausen Hvordan kan vi bedre forudsige, hvilke problemer beboerne i en given bolig vil blive udsat for? Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Centre for indoor air and health

Læs mere

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Erhvervsforsker, Civilingeniør

Læs mere

Ventilation på operationsstuer Hvad bestemmer luftstrømningerne? Peter V. Nielsen, Aalborg University

Ventilation på operationsstuer Hvad bestemmer luftstrømningerne? Peter V. Nielsen, Aalborg University Ventilation på operationsstuer Hvad bestemmer luftstrømningerne? ø Peter V. Nielsen Aalborg Universitet 1 Temaet i dag Smittespredning på sengestuer (og operationsstuer) Luftmængde Luftfordelingssystem

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Måletekniske dage 2012. Teknologisk Institut, Tåstrup 31 maj 2012. Medicotekniske målinger Sensorer, partikler og mikroflow

Måletekniske dage 2012. Teknologisk Institut, Tåstrup 31 maj 2012. Medicotekniske målinger Sensorer, partikler og mikroflow Måletekniske dage 2012 Teknologisk Institut, Tåstrup 31 maj 2012 Medicotekniske målinger Sensorer, partikler og mikroflow Kai Dirscherl Dansk Fundamental Metrologi Matematiktorvet 307 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kappa-modellen en simpel model for tilnærmet bestemmelse af vertikal temperaturfordeling i rum

Kappa-modellen en simpel model for tilnærmet bestemmelse af vertikal temperaturfordeling i rum Kappa-modellen Kappa-modellen en simpel model for tilnærmet bestemmelse af vertikal temperaturfordeling i rum Af: Henrik Brohus, Aalborg Universitet, Instituttet for Bygningsteknik Henrik Ryberg, Carl

Læs mere

Valg af ventilationstekniske løsninger i børneinstitutioner

Valg af ventilationstekniske løsninger i børneinstitutioner Valg af ventilationstekniske løsninger i børneinstitutioner af Alireza Afshari og Claus Reinhold, Statens Byggeforskningsinstitut, Afdelingen for Sundhed og Komfort. Introduktion Bygningsreglementet har

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Luftskifte Hvad ved vi og hvad kan vi?

Luftskifte Hvad ved vi og hvad kan vi? Luftskifte Hvad ved vi og hvad kan vi? Geo Clausen Institut for Byggeri og Anlæg DTU Find Jacob Find Jacob igen Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers

Læs mere

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen Efterbehandling Emissioner Lars Christian Larsen Dinex Group New Technology Centre 2007 The new R&D head quarter of the Dinex Group Russia 2007 Production of exhaust & emission systems Turkey 2008 Production

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Indledende reflektioner. Find Jacob! Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed

Indledende reflektioner. Find Jacob! Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed Indledende reflektioner. Hvordan sikres et godt indeklima på trods af EU s skærpede energikrav? Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed Geo Clausen

Læs mere

Kan vi ventilere os til et bedre helbred? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København

Kan vi ventilere os til et bedre helbred? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København Kan vi ventilere os til et bedre helbred? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København Dilution is not the solution to air pollution - Source control Hvis jeg tisser i

Læs mere

Vagn Olsen EXHAUSTO A/S Lillian Kofod Komfort Klima

Vagn Olsen EXHAUSTO A/S Lillian Kofod Komfort Klima Velkommen til seminar om Effektiv Ventilation Vagn Olsen EXHAUSTO A/S Lillian Kofod Komfort Klima Henning Grønbæk, hg@exhausto.dk 1 PV Turné 10.2008 - Henning Grønbæk Dagens præsentation Personlig Ventilation

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Heidi Birch, PhD-studerende Peter Steen Mikkelsen, Hans-Christian Holten Lützhøft, Anitha Sharma, Luca Vezzaro Blå-grønne løsninger til håndtering

Læs mere

Hvad er kilderne til forurening i vores boliger?

Hvad er kilderne til forurening i vores boliger? Hvad er kilderne til forurening i vores boliger? Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning Bruttoliste over

Læs mere

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring 1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Moderne bygninger kræver effektive kølesystemer. En løsning til at sænke temperaturen er at køle betonloftet, hvilket gør det muligt at afkøle lokalet ved

Læs mere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Torben Eggert, Thomas Witterseh Byggeri September 2003, revideret september 2006 Principper Luftrensere, som kan prøves efter dette måleprogram,

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning. CISBO Netværksmøde om luftkvalitet og Luftrensning

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning. CISBO Netværksmøde om luftkvalitet og Luftrensning CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania forskning CISBO Netværksmøde om luftkvalitet og Luftrensning Sundhedskonsekvenser af dårlig luftkvalitet og effekt af luftrensning i boliger Steffen

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING 264 1. UDGAVE 2016 Solafskærmninger Kjeld Johnsen SBi-anvisning 264 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER SBI-ANVISNING 247 2. UDGAVE 2016 Radonsikring af eksisterende bygninger Torben Valdbjørn Rasmussen

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Sigsgaard Sept 2012

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Sigsgaard Sept 2012 Center for Indeklima og Sundhed i Boliger CISBO Sundhedskonsekvenser Torben Netværkssmøde om indeklimarelaterede sygdomme 27. september kl. 9-12, Statens Byggeforskningsinstitut 1 Hvorfor er indeklima

Læs mere

Rasmus Banke Banke Accessory Drives

Rasmus Banke Banke Accessory Drives Dakofa 2014 Rasmus Banke Banke Accessory Drives Agenda Lidt om Banke Accessory Drives Baggrund og produkter Meldgaard og Ringkøbing-Skjern kommune idriftsætter landets første Gas/El-hybrid Skraldebiler

Læs mere

Energirenovering af boliger og indeklima

Energirenovering af boliger og indeklima Energirenovering af boliger og indeklima Hvilke forbedringer af indeklimaet oplever beboerne efter energirenovering Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København Hvordan

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS KONSEKVENSER FOR DAGSLYS VED FORSKELLIGE VINDUES- PLACERINGER OG -UDFORMNINGER I NYT KONTORHUS. ENERGISTYRELSENS EKSEMPELSAMLING OM ENERGI SBI

Læs mere

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER Clean air solutions HI-FLO II XLT 7 Det nye Hi-Flo II XLT 7 er Camfils bedste A+ klassificerede NU LANCERES VORES BEDSTE POSEFILTER

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed. 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed. 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567 Dato: Afslutningsskema 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed Air Energy Storage for ellagring i fremtidens elsystem 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567 3. Projektperiode

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening - Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Karsten Fuglsang, FORCE Technology, TINV Målekampagner udført for Københavns Lufthavne A/S i 2013-2014 af: Thomas Rosenørn, FORCE Technology

Læs mere

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Luftforurening Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser lmf@dmu.dk Oversigt Hvad er luftforurening? Hvordan kvantificeres luftforurening? - målinger - modeller Grænseværdier

Læs mere

Naturlig køling og ventilation via diffus loftsindblæsning og termoaktive konstruktioner

Naturlig køling og ventilation via diffus loftsindblæsning og termoaktive konstruktioner Naturlig køling og ventilation via diffus loftsindblæsning og termoaktive konstruktioner Elforsk - projekt 345-061 Per Heiselberg Chen Zhang Tao Yu ISSN 1901-726X DCE Technical Report No. 224 Aalborg

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Indeklimaets betydning for ansattes ydeevne og helbred. Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Indeklimaets betydning for ansattes ydeevne og helbred. Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Indeklimaets betydning for ansattes ydeevne og helbred Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet I det gode indeklima føler man sig frisk og fokuseret. Lyd og lys fremhæver det

Læs mere

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler.

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler. I A Q r o a d s h o w ren luft Hvorfor har vi brug for ren luft? Vores industrialiserede verden har ændret mange ting for os mennesker. Øget forurening er en af de ændringer, der har påvirket vores miljø.

Læs mere

Standarder og køreplan for udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer

Standarder og køreplan for udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer Standarder og køreplan for udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer Europa Kommissionen har gennem mandat M461 inviteret de europæiske standardiseringsorganer til at samarbejde om udviklingen

Læs mere

Autodesk Simulation. Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S

Autodesk Simulation. Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S Autodesk Simulation Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S Why Autodesk Simulation? A Comprehensive Portfolio of Solutions Mechanical Computational Fluid Dynamics Structural Plastics

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt Center for Indeklima og Sundhed i Boliger CISBO Realdania forskning Netværksmøde 12.5.2014 Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

Haveaffaldsprojektet

Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsaftalen (materialer + analyser + ÅKV indsats): Alessio Boldrin betalt af 3R forskerskolen: give status + fortælle hvad der skal ske Jacob Kragh Andersen har afsluttet sit

Læs mere

Aalborg Universitet. Luftbevægelsens indflydelse på emissionsmålinger Nielsen, Peter Vilhelm. Publication date: 1998

Aalborg Universitet. Luftbevægelsens indflydelse på emissionsmålinger Nielsen, Peter Vilhelm. Publication date: 1998 Aalborg Universitet Luftbevægelsens indflydelse på emissionsmålinger Nielsen, Peter Vilhelm Publication date: 1998 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Pollution from shipping in Denmark

Pollution from shipping in Denmark AARHUS UNIVERSITET Pollution from shipping in Denmark Thomas Ellermann, Helge R. Olesen, Jesper Christensen, Morten Winther, and Marlene Plejdrup National Environmental Research Institute, Aarhus University

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

Partikler fra tobaksrøg. Et litteraturstudie

Partikler fra tobaksrøg. Et litteraturstudie 1 Indledning 5 6 Partikler fra tobaksrøg. Et litteraturstudie 1 Indledning 1 Hvorfor denne rapport? Der har været flere diskussioner og indlæg i medierne og de videnskabelige kredse om, hvor skadeligt

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl Spredning af PCB i bygninger 4 Spredning

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri - med henblik på forbedringer i fremtidens lavenergibyggeri Tine Steen Larsen Udarbejdet for: Erhvervs- og byggestyrelsen DCE Contract Report No. 100

Læs mere

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD 2020 - VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG FIRST PHASE IN THE GREEN TRANSITION OF THE ENERGY SYSTEM (BUILDINGS ROLE) FOCUS ON IMPROVED ENERGY EFFICIENCY

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum Indeklima i danske skoler og kontorer Jørn Toftum De kan jo bare åbne vinduerne! citat: Undervisningsministeren Men hvordan går det så med indeklimaet i de danske skoler? 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Bæredygtigt og energieffektivt byggeri Præsenteret af Flemming J. Kristensen President Leif Hansen Inc. EUR ING, LEED AP Agenda Præsentation af LHE Etablering

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

THL - Loftsdiffusor med regulerbart strømningsmønster (radialt eller vertikalt) Halton THL. Halton

THL - Loftsdiffusor med regulerbart strømningsmønster (radialt eller vertikalt) Halton THL. Halton Halton THL Loftsdiffusor med regulerbart strømningsmønster (radialt eller vertikalt) Halton Horisontal eller vertikal tilluft, egnet til både opvarmning og køling. Planforsænket installation, eller frithængende

Læs mere

mitindeklima.dk Hjemmeside hvor man selv kan måle kvaliteten af sit indeklima Pernille Tranberg, Tænk Lars Gunnarsen, SBi (Jan Bo Felland, Bolius)

mitindeklima.dk Hjemmeside hvor man selv kan måle kvaliteten af sit indeklima Pernille Tranberg, Tænk Lars Gunnarsen, SBi (Jan Bo Felland, Bolius) mitindeklima.dk Hjemmeside hvor man selv kan måle kvaliteten af sit indeklima Pernille Tranberg, Tænk Lars Gunnarsen, SBi (Jan Bo Felland, Bolius) Formål Det overordnede formål er at forbedre danskernes

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive HEPA filtre på markedet.

Læs mere

Active House - Innobyg konference marts Kurt Emil Eriksen, VKR HOLDING - Gitte Gylling Hammershøj, Erhvervs PhD, Aalborg Universitet

Active House - Innobyg konference marts Kurt Emil Eriksen, VKR HOLDING - Gitte Gylling Hammershøj, Erhvervs PhD, Aalborg Universitet Active House - Innobyg konference - 23. marts 2011 - Kurt Emil Eriksen, VKR HOLDING - Gitte Gylling Hammershøj, Erhvervs PhD, Aalborg Universitet Active House - Baggrund 40% af den energi der bruges, bruges

Læs mere

NOGET NYT OM VENTILATION

NOGET NYT OM VENTILATION NOGET NYT OM VENTILATION Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet NOGET NYT OM (manglende) VENTILATION Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere