Retsudvalget REU Alm.del Bilag 188 Offentligt. Folketingets retsudvalg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 188 Offentligt. Folketingets retsudvalg."

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 188 Offentligt Folketingets retsudvalg. Til orientering. Personligt finder jeg det meget belastende, at jeg (og andre) næsten hver eneste gang, vi foretager et grundigt check af dele af den offentlige forvaltning i vidt omfang som i dette tilfædle vedrørende landbetjentene konstaterer omfattende misbrug og lovovertrædelser. Med venlig hilsen Uffe Thorndahl Kære Mette Frederiksen Vedr.: Landpolitibetjente med kontor i egen bolig. Jeg har foretaget en landsdækkende undersøgelse, og har på det grundlag konstateret som det fremgår af nedenstående notat med bilag ( fil ), at mere end 70% af de landpolitibetjentene med kontor i egen bolig overtræder loven om Hovedparten af de pågældende landpolitibetjente har bolig i parcelhusboligområder. Efter planloven må der ikke etableres politivirksomhed i almindelige boligområder. De landpolitibetjente, der overholder loven om bygnings- og boligregistrering har stærkt variende kontorstørrelser fra 10 m2 til 48 m2. Landpolitibetjentene modtager tilsyneladende den maksimale skattefri kontorholdsgodtgørelse uanset kontorets størrelse. Det må i sig selv være en omgåelse af kontorholdscirkulæret, og indebærer i hvert fald, at en del af landpolitibetjentene skal betale sædvanlig indkomstskat af den andel af kontorholdsgodtgørelsen som overskrider de faktiske udgifter og den faktiske markedsleje. Jeg har bedt dig om at reagere konkret på disse lovovertrædelser, som det fremgår af notatet. Der er nogle, der er mere lige end andre. Det vakte en del opmærksomhed, da offentligheden blev orienteret om, at Politiforbundet på vegne af 24 landpolitibetjente anlagde en retssag mod

2 rigspolitiet med krav om, at de landpolitibetjente, der havde etableret kontor i egen bolig, efter kontorets nedlæggelse fortsat skulle have udbetalt ca kr. skattefrit om måneden. Samme beløb som skatteyderne hidtil havde måtte betale for landpolitibetjentens kontor i betjentens private bolig. I betragtning af den brutalitet, som mange forringelser af velfærdssamfundets ydelser gennemføres med, som f.eks. fjernelsen af dyrtidsreguleringen, voldsomme forringelser af syge/dagpengeordningen, stramninger af førtidspensionsordningen som for mange indebærer, at de nærmest skal være døende for at kunne modtage førtidspension, så virker politiforbundets sagsanlæg som et helt uforståeligt klynkeri. Dette foranledigede mig til at se nærmere på landpolitibetjentene og deres kontor i deres bolig. Det viste sig hurtigt, at politiforbundet og landpolitibetjentene i denne sammenhæng virkelig " opholder sig i et glashus." For det første er landpolitibetjente, der opererer fra egen bolig til i det væsentlige et jysk fænomen i følgende 3 jyske poltikredse. Det er : " Syd og sønderjyllands politi. Nordjyllands politi Sydøstjyllands politi." En så stor jysk politikreds som Vest- og Midtjyllands politi har således ikke en eneste landpolitibetjent, der har kontor i egen bolig. For det andet viste det sig hurtigt, at den overvejende del af de landpolitibetjente der har kontor i egen bolig, har overtrådt loven om bygnings- og boligregistrering ved at undlade at anmelde den erhvervsmæssige anvendelse af deres bolig til myndigheden. Denne undladelse er strafbar. Da BBR-registeroplysningerne er væsentlige som grundlag for ejendomsværdibeskatningen betyder disse overtrædelser af loven om bygningsog boligregistrering formentlig også skatteunddragelser. Hertil kommmer, at hovedparten af de private boliger, som også benyttes til landpolitistationer er beliggende i områder, hvor der kun må etableres liberale erhverv, som drives af boligens ejer. En landpolitistation er ikke et liberalt erhverv, og virksomheden drives ikke af boligens ejer, men af poltidirektøren. Hovedparten af de etablerede landpolitistationer overtræder derfor planloven og er således strafsanktioneret i henhold til planloven. I den medsendte fil er der uddrag fra Håndbog for landbetjente. Heraf fremgår: " Hvis der ikke fra statens side stilles kontorlokale til rådighed, har landpolitiassistenten pligt til at stille egnet kontorlokale til rådighed på sin bopæl. Inden der skal skrives under på en slutseddel om køb af hus, skal du således formelt sikre dig, at politimesteren kan godkende boligen som politistation." Samtlige landpolitistationer i private boliger må således være konkret godkendt af politimester/politidirektør. Hvordan politidirektørerne så kan godkende

3 politistationer som er i direkte modstrid med, hvad der kan tillades i henhold til planloven er derfor et selvstændigt problem. Som det fremgår af den efterfølgende gennemgang så har det lille mindretal ( godt 25% ) af landpolitibetjentene, der har overholdt loven om bygnings- og boligregistrering haft et meget variabelt behov for kontorstørrelse. Kontorerne varierer således fra m2. Dette burde sig selv indebære en tilsvarende variation i kontorholdsgodtgørelsen. Det gør det imidlertid ikke. Det ser ud til, at "lejen" for kontoret er den samme maksimale godtgørelse uafhængigt af størrelsen. Udgifterne til rengøring og varme må ligeledes rent faktisk være afhængig af kontorets størrelse. Men sådan er det ikke i virkeligheden. Kontorholdsgodtgørelsen udbetales helt uafhængigt af de faktiske forbrug og kontorets størrelse med det samme maksimale beløb. Den maksimale godtgørelse er ligeledes medtaget i den medsendte fil. Dette betyder, at den udbetalte godtgørelse formentlig i de fleste og muligvis i samtlige tilfælde er udbetalt med et større beløb end de faktisk afholdte udgifter og den faktiske markedsleje. I det omfang kontorholdsgodtgørelsen overstiger de reelle udgifter er det overskydende beløb skattepligtigt som i øvrigt fastslået i en dom afsagt af Vestre Landsret. Jeg kan naturligvis ikke vide, om der skulle være nogle af landpolitibetjentene, der skattemæssigt har betalt skat af dette overskydende beløb, men med mit almindelige kendskab til politiet, så er det mit skøn, at det næppe er sandsynligt. Har jeg ret så foreligger der samlet af den grund en betydelig skatteunddragelse. Jeg finder det endvidere overordentlig kritisabelt, at politiet har misbrugt den aftale om kontorholdsudgifter som finansministeriet har indgået til helt undtagelsesløst at misbruge skatteydernes penge til at udbetale de maksimale godtgørelser helt uanset det faktiske behov. Jeg tænker i den forbindelse på de mange ressourcesvage borgere som gennem stærkt forringede levevilkår er tvunget til at betale for dette misbrug. Gennemgang af BBR-registeroplysninger I dette afsnit gennemgås de BBR-registeroplysninger, der vedrører landpolitibetjente med kontor i egen bolig. I resumeet nævner jeg også bygningens opførselsår. Det er begrundet med, at landpolitibetjentenes talsmand Peer Jensen, Margueritvej 5, Sindal har udtalt, at " Så vi byggede faktisk et nyt hus på grund af jobbet, indrettet med kontor. At bygge et hus, det er selvfølgelig noget, der koster penge. Det ved enhver." Bornholms politi. Fyns politi. Nøddelunden 25, 5580 Nørre Aaby. Middelfart kommune. Opførselsår: Samlet bygningsareal : 172 m2. Samlet erhvervsareal 10 m2.

4 Teglværksvej 30, 5892 Gudbjerg Sydfyn. Svendborg kommune. Opførselsår Samlet boligareal 230 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Fåborgvej 54 A, 5762 Vester Skerninge. Svendborg kommune. Opførselsår Samlet boligareal 153 m2. Samlet erhvervsareal 48 m2. Højdevangen 8, Brobyværk 5672 Broby. Faaborg-Midtfyn kommune. Opførselsår Samlet boligareal 113 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Københavns politi. Københavns vestegns politi. Midt- og vestjyllands politi. Midt og vestsjællands politi. Nordjyllands politi. Harald Fischersvej 32, 9480 Løkken. Hjørring kommune. Opførselsår Samlet boligareal 159 m2, Samlet erhvervsareal 20 m2. Landpolitiassistent Ib Andreasen Margueritvej 5, 9870 Sindal, Hjørring kommune. Opførselsår Samlet boligareal 175 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Landpolitiassistent Peer Jensen. Annavej 5, 9280 Storvorde, Aalborg kommune. Opførselsår Samlet boligareal 248 m2. Samlet erhvervsareal 15 m2. Landpolitiassistent Preben Bundgaard. Jacob Severinsvej Hals. Aalborg kommune. Opførselsår Samlet boligareal 160 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Landpolitiassistent Karsten Larsson Smedevej 2, 9520 Skørping. Rebild kommune. Opførselsår Samlet boligareal 141 m2. Samlet erhvervsareal 13 m2. Landpolitiassistent Karl Johan Kristensen Clemmensen. Aaparken 42, 9620 Aalestrup. Vesthimmmerlands kommune. Opførselsår Samlet boligareal 170 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Landpolitiassistent Hans Jørgen Nielsen. Møllevej 1, 9510 Arden, Mariagerfjord kommune. Opførselsår Samlet boligareal 146 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Politiassistent Bluhme Nielsen. Nordsjællands politi. Syd- og sønderjyllands politi. Søndervang 43, 6261 Bredebro. Tønder kommune. Opførselsår 1974.

5 Samlet boligareal 161 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Storegade 8, 6280 Højer. Tønder kommune. Opførselsår Samlet boligareal 252 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Møldamager 42, 6240 Løgumkloster. Tønder kommune. Opførselsår Samlet boligareal 165 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Kagebøl 20, 6780 Skærbæk. Tønder kommune. Opførselsår Samlet boligareal 202 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Søndergade 55, 6520 Toftlund. Tønder kommune. Opførselsår Samlet boligareal 191 m2. Samlet erhversareal 30 m2. Hattesvej 17, 6792 Rømø. Tønder kommune. Opførselsår Samlet boligareal 171 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Engdraget 37, 6870 Ølgod. Varde kommune. Opførselsår Samlet boligareal 259 m2. Samlet erhvervsareal 16 m2. Østparken 58, 6840 Oksbøl. Varde kommune. Opførselsår Samlet boligareal 182 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Søvangen 9, 6650 Brørup. Vejen kommune. Opførselsår Samlet boligareal 168 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Hovedvejen 25, 4733 tappernøje. Næstved kommune. Opførselsår Samlet boligareal 168 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Sydøstjyllands politi. Nørregade 51, 8783 Hornshyld; Hedensted kommune. Opførselsår Samlet boligarel 112 m2. Samlet erhversareal 0 m2. Landpoltiassistent Svend- Erik Vilhelmsen. Kirkevej 11, 7130 Juelsminde. Hedensted kommune. Opførselsår Samlet boligareal 228 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Landpolitiassistent Steen Ibsen. Skovgade 4, 7300 Jelling. Vejle kommune. Opførselsår Samlet boligareal 221 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Politiassistent Benny Rasmussen. Syrenhaven 6, 6040 Egtved. Vejle kommune. Opførselsår Samlet boligareal 158 m2. samlet erhvervsareal 0 m2. Politiassistent Stig H. Svendsen. ( Fratrådt fornylig ). Søndervang 5, 8740 Brædstrup. Horsens kommune. Opførselsår Samlet boligareal 170 m2. Samlet erhvervsareal 0 m2. Landpolitiasssistent Flemming Bækgaard. Sammenfatning af gennemgangen. Der er en hel del landpolitibetjente, som varetager deres erhverv fra kontorer i borgerservicekontorer, som ofte er beliggende i tidligere rådhuse fra før kommunesammenlægningen d Der er også en hel del landpolitibetjente som varetager deres funktion fra lokalpolitistationer.

6 Gennemgangen synes at vise, at der aktuelt kun er 26 landpolitibetjente som har kontor i egen bolig. Fyns Politi. 4 landpolitibetjente har kontor i egen bolig. Heraf har 2 overholdt loven om Nordjyllands politi. 7 landpolitibetjente har kontor i egen bolig. Heraf har 3 overholdt loven om bygnings- og boligregistreing. Syd- og Sønderjyllands politi. 9 landpolitibetjente har kontor i egen bolig. Heraf har 2 overholdt loven om Sydøstjyllands politi. 5 landpolitibetjente har kontor i egen bolig. Ingen har overholdt loven om Sydsjælland og Lolland-Falsters politi. 1 landpolitibetjent har kontor i egen bolig. Pågældende har ikke overholdt loven om Konklusion. Landpolitibetjentene udgør en meget lille del af den samlede politistyrke, men har dannet deres egen lille forening. Det er meget svært at forestille sig, at landpolitibetjentene ikke også lejlighedsvis har drøftet indberetningsforpligtelsen efter loven om bygnings- og boligregistrering, bl.a fodi ca. 27% af landpolitibetjentene rent faktisk har overholdt denne lov. Det er derfor mest sandsynligt, at de landpolitibetjente, der ikke har overholdt loven har været helt bevidst om denne lovovertrædelse, måske ud fra den opfattelse, at når man nu er politimand, så behøver man naturligvis ikke at overholde en lov som loven om Det er min opfattelse, at denne sag endnu engang afspejler det skråplan som det danske samfund gennem en række år etisk set har bevæget sig nedad. Måske som en bekræftelse på det gamle udsagn om at : Magt korrumperer. I disse år har mange kommuner - ikke alle - men langt de fleste på deres hjemmesider opfordret borgerne til anonymt at angive hinanden for socialt bedrageri, på helt samme måde som hverdagen var i det tidligere DDR, hvor STASI ( som kommunerne i Danmark ) stod for hovedparten af borgernes stikkeri af hinanden. Når det offentlige i så omfattende en grad som tilfældet er i dag opfordrer borgerne til at angive hinanden og meget gerne anonymt, så fordrer det vel, at myndighederne selv skal have fuldstændig orden i egne rækker. Det er desværre langt fra tilfældet, og sagen her om landpolitibetjentene er blot et eksempel blandt mange på, at ansatte i det offentlige føler sig hævet over den lovgivning, vi andre straffes for at overtræde. De aktuelle sager om overlægers misbrug af forskningsmidler til helt private formål er blot et andet illustrativt

7 eksempel. Foresillede man sig et øjeblik, at det var muligt på en gang at udføre en omfattende landsdækkende uanmeldt kontrol af offentligt ansattes forvaltning af deres stlling ville der blive afdækket et enormt antal sager om misbrug og lovovertrædelser. Jeg skal derfor bede dig som justitsminister om at sørge for, at samtlige landpolitibetjente med kontor i egen bolig omgående beordres til at overholde loven om bygnings- og boligregistrering, samt planloven. Jeg forventer også, at du sørger for, at de landpolitbetjente, der har overtrådt loven om bygnings- og boligregistrering alle straffes efter denne lovs 8. Jeg har samtidigt henvendt mig til finansministeren med anmodning om, at han sørger for at konrollere at kontorholdscirkuleret fremover ikke misbruges til at overbetale landpolitibetjentene, samt skatteministeren fordi landpolitibetjentene med stor sandsynlighed har unddraget sig beskatning ved at undlade at give korrekte oplysninger til BBR registeret, og overbetalingen efter kontorholdscirkulæret i forhold til de faktiske udgiter. Endelig fremsender jeg også notatet til orientering for ministeren for by, bolig og landdistrikter. Med venlig hilsen Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej Borre Kopi til: Rigspolitichefen Politiforbundet Danmarks Radio Ritzaus Bureau. Transparency International Borgerretsbevægelsen.

TABT ARBEJDSFORTJENESTE

TABT ARBEJDSFORTJENESTE TABT ARBEJDSFORTJENESTE ET KOMMUNALPOLITISK TAG SELV BORD AF UFFE THORNDAHL FHV. BORGMESTER FHV. FOLKETINGSMEDLEM MMXIV 2 3 Forord Ledelsen står under folkets kontrol og er betinget af, at den fortsat

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Særskilt opkrævning af vandbidrag forbudt...

Særskilt opkrævning af vandbidrag forbudt... LEJER I Danmark NR. 58 - Efterår 2009 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Særskilt opkrævning af vandbidrag forbudt...... medmindre der er vandmålere i lejemålet. Det afgjorde Højesteret

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2005. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2005. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2005 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2005 Behandling af klager over politiet Publikationen kan hentes på Rigsadvokatens hjemmeside http://www.rigsadvokaten.dk

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Betænkning om inkassovirksomhed

Betænkning om inkassovirksomhed Betænkning om inkassovirksomhed afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1321 KØBENHAVN 1996 Købes hos boghandler eller hos Statens Information, Statens Publikationer Postboks

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2010

statsautoriserede revisorer 3-2010 statsautoriserede revisorer 3-2010 Dyrt at sjuske med ansættelsesforhold 2 Virksomhedspant udgifter til tinglysning m.v. 2 Fastforrentede lån versus rentetilpasningslån Fordele og ulemper 3 Ændring i arbejdstid

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere