udsætte planlagte forretningsudviklings-projekter,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udsætte planlagte forretningsudviklings-projekter,"

Transkript

1 3/2008 Indhold Leder 2 Videndeling hos Aalborg Portland 4 Bæredygtige byggematerialer 6 Lindholm Høje 7 Nyt domicil for Unicon AS, Norge 12 Logoprojekt 11 Forskellen er ikke prisen 13 Kort nyt 15

2 Leder Formand Mario Ciliberto Klart skib! Når et skib nærmer sig en storm, skal en række relevante procedurer igangsættes for at sikre sikkerheden for skibet og dets besætning. Fokus rettes mod skibets kernefunktioner, motoren og dermed farten nedsættes og kaptajnen og hans nærmeste sikrer sig, at kommunikationskanalerne er driftssikre for at undgå nedbrud, når stormen sætter ind. Hvert besætningsmedlem kender sin position og ansvar, og opmærksomheden skærpes for at undgå umødige fejl. I nogle storme er det et spørgsmål om overlevelse. I vores branche står vi over for en lignende situation. Vejrudsigten er meget dårlig, og vi er nødt til at rette fokus på kerneforretningen. I sådanne situationer er det naturligt at udsætte planlagte forretningsudviklings-projekter, dvs. reducere ekspansionshastigheden og i stedet anvende de nødvendige ressourcer på at konsolidere virksomhedens infrastruktur. Et godt eksempel på noget, vi vil gennemføre, er et moderniseringsprojektet i Aalborgs fabriksstruktur gennem intensive investeringer i Siden begyndelsen af 2008 har vi forberedt os på dette og taget de første skridt i maj 2008, hvor en ny struktur for en mere fokuseret organisation blev introduceret. Vi er derfor forberedt på stormen, og vi har de nødvendige menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer til at klare udfordringen. På samme tid må vi forholde os til, at desværre ikke alle besætningsmedlemmer har valgt at blive om bord. Men også dette må vi klare. I enhver storm eller tilsvarende usædvanlig situation går ikke alt som forventet, svære prioriteringer og endda upopulære beslutninger skal gennemføres. Men jeg er sikker på, at vi vil klare dette også. Vær derfor forberedt og kampklar. Jeg er sikker på, at alle vil gøre deres absolut bedste i fællesskabets interesse. Ingen storm varer evigt, og når vi kommer ud i det gode vejr på den anden side, vil vi være i stand til at drage fordele af de muligheder, som markedet giver os. 2

3 Nyt fra forretningsregion Agnete Raaschou-Nielsen, Direktør, COO Nordic Udfordrende, men spændende tider venter os Som det fremgår af formandens leder, er det udfordrende og spændende tider, som vi sammen går ind i. Vi har for det første udfordringen fra markedet, hvor medvinden bestemt ikke blæser så kraftigt, som den har gjort de sidste par år. Både bolig- og erhvervsbyggeri i Danmark er udsat for en betydelig opbremsning. Først var det overvejende i Storkøbenhavn, men tendensen har nu bredt sig til det øvrige Sjælland samt Fyn og Trekantområdet, og vil kunne mærkes i det øvrige Vestdanmark i løbet af de næste måneder. I Norge ser vi boligbyggeriet stagnere, og antallet af påbegyndte enfamiliehuse dykke voldsomt. I Sydsverige er bygge- og anlægssektoren heldigvis ikke mærkbart påvirket, og der er begrundet håb om, at resten af 2008 i AB Sydsten vil forløbe helt som planlagt. Der forventes også i Sverige en opbremsning i byggeaktiviteten næste år, men særligt i Malmø-området er der store planer om udbygning af en ny bydel, som giver os håb om et acceptabelt Udfordringerne fra markedet spiller direkte ind på vores opgave med at drive en sund og god forretning til glæde for aktionærer, medarbejdere, kunder og interessenter i vores omverden. Vi skal til at lægge et budget for 2009, hvor meget lidt vil komme gratis til os udefra. Tværtimod har vi nu ud over udfordringen fra markedet også betydelige prisstigninger på bl.a. energi at forholde os til. Men, der er heldigvis meget, vi kan gøre: Det er for det meste muligt at finde områder i en forretning som vores, hvor tingene kan gøres endnu mere effektivt, eller hvor vi simpelthen kan vælge helt at ændre den måde, forretningen er skruet sammen på. Jeg bliver utroligt stolt på vegne af medarbejdere og ledere i vores virksomhed, når jeg ser, hvor energisk der allerede tages fat flere steder også på svære opgaver, der kræver både kreativitet og mod. En opgave, jeg har stillet mig selv, er at bidrage til, at dialogen mellem ledelse og medarbejdere bliver så direkte som mulig med andre ord, at vi kan møde hinanden som et supplement til den gode kommunikation, vi allerede har via bl.a. intranet og Uni- Porten. Så jo - tiden foran os bliver udfordrende, men omvendt også spændende og lærerig. Det er nu, vi skal vise os selv og omverden, at Aalborg Portland kan klare skærene, selvom vi er i problemer. God vind! 3

4 Videndeling hos Aalborg Portland Anne Marya Jensen, Videndelingskoordinator, Kommunikation Hvad har videndeling og Intranet med hinanden at gøre i Aalborg Portland, det fortæller Anne Marya Jensen om. Anne Marya er koordinator for videndeling i Aalborg Portland. Der har i flere år været et voksende fokus på videndeling i Danmark, og Aalborg Portland har haft et ønske om at styrke videndeling i virksomheden. Hvad er videndeling? Der har altid eksisteret udveksling af viden. Mesterlære, erfaringsudveksling og dokumentation er andre betegnelser for det, vi i dag kender som videndeling. Erfaringer fra én medarbejder videregives til kollegaen, hvad enten det sker ved sidemandsoplæring, over frokosten eller via dokumenter og IT. Kun få procent af virksomhedens samlede viden er dokumenteret; størstedelen er erfaringer, vi har gjort os, og som ikke er så lette at synliggøre og give videre. Hvorfor videndeling? Videndeling kan hjælpe til at fremme medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, og derigennem være med til at styrke virksomhedens konkurrence- og tilpasningsevne. Faktorer, som er uhyre vigtige i disse år. Videndeling - hvordan? Mit fokusområde har været at udvikle elektroniske løsninger, som fremmer indsamling af viden i Aalborg Portland. Elektroniske løsninger skaber stor tilgængelighed, og det er effektivt, fordi vi så kan søge den relevante information, uden at vi bruger hinandens tid. Vores nye Intranet/dokumenthåndteringssystem, Microsoft Office Share- Point Server 2007 tilbyder faciliteter, som blandt andet styrker dokumenthåndtering. Intranettets vigtigste formål er at sikre, at vi bliver holdt ajour med vigtig information, samt fremme kommunikation, videndeling og et forbedret samarbejde mellem vore fabrikker rundt omkring i verden. Eksempler på værktøjer er vores elektroniske bibliotek, kaldet E-Library, og NOTATBIB, som indeholder tekniske rapporter og notater. Team Sites og projektrum skaber virtuelle arbejdsrum, hvor afdelinger og projektgrupper kan udveksle information. Også i fremtiden vil Aalborg Portland have fokus på videndeling, og vi vil kontinuerligt arbejde frem mod brugervenlige løsninger til at håndtere viden for medarbejderne. Erfaringsudveksling mellem kolleger. 4

5 Finans Fokusering på det der tæller Henning Bæk Koncernøkonomiog finansdirektør, CFO Vi har indledt omstillingen til nye tider, og for at bevare en konkurrencedygtig virksomhed er organisationens omstillingsparathed afgørende. Her er det vigtigt, at der fokuseres på aktiviteter og handlinger, der positivt bidrager til resultatet på bundlinjen. En overordnet og vigtig målepind for, om vi har succes, er, at vi kan fastholde EBITDA (resultat) i procent af omsætningen på niveau med Finans samlet i én organisation Aalborg Portlands finansfunktion blev pr. 1. juni samlet i én organisation for Norden for at styrke og varetage den finansielle styring og performancerapportering i koncernen. AP Finance vil fortsat varetage de overordnede retningslinier i overenstemmelse med krav fra lovgivning, ejer mv. Herudover skal AP Finance i tæt samarbejde med Finance Nordic Cement og Finance Nordic RMC (fabriksbeton) sikre fokusering på performance og opfølgning på Key Performance Indicators (KPI er/ nøgletal). Rapportering, der skaber værdi Derfor indføres fra september et nyt og forenklet rapporteringsformat, som fokuserer på nogle få udvalgte Key Peformance Indicators (KPI er), også kaldet nøgletal, som har stor betydning for performance (effektivitet), værdiskabelse og resultat i vore forretninger. Performance Management-rapporten vil i første omgang blive indført i Nordic, som udgør ca. 75 % af vor forretning. Rapporteringen vil blive et omdrejningspunkt i de månedlige mangement-møder i Nordic og i den øvrige del af organisationen. Som det fremgår af illustrationen vil der være en nedbrydning af KPI er i operationelle KPI er, så performance kan følges i driften, salget, distributionen, administrationen m.v., eller på afdelings- / fabriksniveau. På samme IT-platform En anden og vigtig opgave, som starter nu, er implementering af SAP i Unicon. Herefter vil Nordic RMC (Unicon) være på samme platform som Nordic Cement. Samtidig vil de nordiske aktiviteter under ét have samme IT-platform som Cementir Holding. Dette giver mening, ikke blot i den finansielle styring, men også i høj grad for indkøbs- og logistikfunktionerne: Vi taler samme sprog og har adgang til en række informationer på en langt mere fokuseret og effektiv måde. EBITDA ratio % EBITDA: Driftsresultat (resultat før renter, skat og afskrivninger) EBITDA ratio: Driftsresultat i procent af omsætningen Key Performance Indicator (KPI): Nøgletal, som visualiserer sammenhængen mellem indsatsområder og præstation Performancerapportering: Præstationsrapportering Contribution ratio DKK/M 3 /TON Production ratio DKK/M 3 /TON Distribution ratio DKK/M 3 /TON Budget En udfordring Næste store opgave er budgetprocessen, hvor det med de økonomiske konjunkturer helt klart bliver en stor opgave at få enderne til at nå sammen. Der vil blive fokuseret på energibesparelser, tilpasning af omkostninger generelt inden for produktion, distribution og administration. Vore processer skal optimeres og forenkles, og vi skal høste besparelser gennem bedre indkøb og logistik. Ved hjælp af det nye rapporteringsformat vil der blive fokuseret på KPI er (nøgletal), der viser, at vi kan reducere omkostninger eller øge indtægter pr. m 3 fabriksbeton eller pr. tons cement, som vi producerer, sælger og distribuerer. Aalborg Portland og vores ejer har den finansielle styrke til at modstå krisen. Vi skal gennem vore handlinger bevise, at vi kan bevare en konkurrencedygtig virksomhed. Sales Material cost ratio Fixed cost ratio Plant efficiency Complaints Salaries per unit sold Repair & Main per truck Truck utilization Salaries per unit sold External hire Working xapital ratio 5

6 FUTURECEM Bæredygtige byggematerialer til fremtiden 3. Nye klinker Lise Frank Kirkegaard, Projektleder, Produktteknologi 1. Nanopartikler baseret på lermineraler 2. Nanopartikler baseret på glas 4. "Almindelig" cement med højt fillerindhold 5. Lav-CaO-cement med højt fillerindhold 6. Lav-energi beton FUTURECEM projektet blev igangsat i april 2007 på baggrund af de stadigt stigende krav om at nedbringe CO 2 - udledningen. Projektet er finansieret af Højteknologifonden, Aalborg Portland, Grønland og Danmarks geologiske undersøgelser (GEUS) og Århus og Aalborg universiteter. Projektet skal medvirke til, at fremtidens cementer kan fremstilles med lavere udledning af CO 2 og samtidig have forbedrede egenskaber. Målet er, at CO 2 -udledningen fra produktionen af grå cement i Danmark på sigt nedbringes med 30%. Projektet forløber over 3 år. Hvad går projektet ud på? For at nå dette mål er det nødvendigt at optimere så mange processer, der er involveret i produktion af cement som muligt. Således indgår der i projektet forskning og udvikling inden for følgende områder: Nye klinkertyper, klinkererstatningsmaterialer (nanopartikler), nye cementtyper med højt fillerindhold samt tilsætningsstoffer til beton. Projektet er opdelt i 6 opgaver, som det fremgår af figuren. Størstedelen af den CO 2, der udledes ved fremstilling af cement, stammer fra det kridt, der anvendes i klinkerproduktionen, og den størst mulige besparelse opnås derfor ved at formindske indholdet af kridt i klinkerne, samt ved at erstatte så store mængder klinker som muligt med andre materialer. 6 Hvad har vi opnået indtil videre? Det primære arbejde i opgave 1-3 har indtil nu været varetaget af ph.d.-studerende på universiteterne. I opgave 1 og 2 er der gennemført test med forskellige lertyper og glassammensætninger til nanopartiklerne, og der er udvalgt materialer til yderligere undersøgelser af bl.a. mulige produktionsmetoder. Nanopartiklerne skal kunne tilsættes direkte til cementmøllerne, og kan fx være et pulver eller glasfibre. I opgave 1 er der desuden udviklet avancerede metoder til at karakterisere lermineraler. I opgave 3 er der udført undersøgelser af klinker med forskellige kemiske sammensætninger. Klinkerne skal kunne produceres ved lavere temperaturer, end vi gør i dag (og dermed lavere energiforbrug og CO 2 -emission) samt kunne anvendes sammen med de udviklede nanopartikler. Her på Aalborg Portland har vi desuden gennemført indledende forsøg med betonblandinger med en række forskellige tilsætningsstoffer. Hvordan er Aalborg Portland involveret? Selvom FUTURECEM er et forskningsprojekt og en stor del af arbejdet foregår på universiteterne, er Aalborg Portland i høj grad involveret. Aalborg Portlands arbejde med at udvikle nye klinkertyper og cementer med højere fillerindhold er yderst relevant for opgave 3-5 i FUTURECEM. Ligeledes er et igangværende arbejde hos Unicon om at anvende stabilisatorer i beton direkte anvendelig i opgave 6. Det er vigtigt, at resultaterne fra disse praktiske undersøgelser og udviklingsprojekter inkluderes i FUTURECEM, så der opnås et samspil med det teoretiske arbejde udført på universiteterne. Hvorfor er projektet vigtigt? Det er vigtigt, at vi i produktion af cement og beton bidrager til samfundets klimaindsats. Projektet viser over for omverdenen, at der er væsentlige muligheder inden for cement og beton, og at vi gør en stor indsats. Aalborg Portland har en række aktiviteter i gang inden for reduktion af CO 2. Nogle har kortere tidshorisont, mens andre har længere. FUTURE- CEM bidrager med viden til alle disse projekter og giver Aalborg Portland et forspring i udviklingen af fremtidens lav-co 2 -cement. Laboratoriefremstillede klinker. I opgave 3 undersøges klinker som disse med bl.a. NMR, som giver informationer om, hvordan den kemiske sammensætning har indvirkning på brændelighed og dannelse af klinkermineraler. Billeder af palygorskit frembragt ved elektronmikroskopi (tv) og atomic force microscopy (th). Palygorskit er en af de lermineraler, der anvendes til udvikling af nanopartikler i opgave 1. Fakta om projektet Mål: At reducere CO2-emissionen med mindst 30% Partnere: Aalborg Portland, GEUS og inano på Aalborg og Aarhus Universiteter Tidsramme: April 2007 Oktober 2010 Samlet budget: 20 mio. kr Budget for Aalborg Portland: 6,6 mio. kr Projektgruppe: 12 personer Heraf 3 ph.d.-studerende og 3 Post Doc.

7 Den danske dronning indvier Lindholm Høje Museets store udvidelse Poul Dahl, Leder, Kommunikation Dronning Margrethe kastede royalt glans over åbningen af den ny udstillingsbygning på Lindholm Høje Museet, da hun deltog i åbningshøjtideligheden onsdag den 3. september. Under overværelse af 72 indbudte gæster var dronning Margrethe med til at åbne den kvm. store udvidelse af Lindholm Høje Museet i Nørresundby, Danmark. Aalborg Portland var repræsenteret ved formand Mario Ciliberto og direktørerne Henning Bæk og Anders Thorup. Aalborg Portland er en af medsponsorerne af den nye museumsbygning. Udgifterne til udstilling og museumsbygning, der er gravet ned i jorden for at genere landskabet mindst muligt, beløber sig til 25 mio. kr. Aalborg Portland skænkede i 1989 den oprindelige museumsbygning til Aalborg Kommune i anledning af virksomhedens 100 års jubilæum. Mario Ciliberto siger om baggrunden for Aalborg Portlands sponsorat: Vi finder det vigtigt, at en stor virksomhed som Aalborg Portland bidrager Fakta om museet Adresse: Lindholm Høje Museet - Vendilavej Nørresundby, Danmark. Telefon: Åbningstider: museum.dk til denne markante kulturelle og historiske institution som Lindholm Høje Museet udgør i fortællingen om oldtid og vikingetid i Nordjylland. Udvidelsen på de kvm. består af fire elementer: Et nyt udstillingsrum, et amfiteatralsk auditorium (kaldet Aalborg Portland Salen), et aktivitetsrum samt en 3D-animeret installation af en sejlads i vikingeskib over Limfjorden. Udstillingen rummer Nordjyllands Historiske Museums enestående oldtidssamling. Der fremvises en lang række af arkæologiske fund, som på mange måder ikke blot fortæller om egnens historie, men tillige er væsentlige i både dansk og skandinavisk arkæologisk sammenhæng. Som gæst får du mulighed for at stifte bekendtskab med flintminedrift fra stenalderen - kridt og flint til en 18 meter lang kridtvæg med indbygget flintmine stammer fra Aalborg Portlands kridtgrav (se artikel herom i UniPorten nr. 2, 2008). I udstillingen kan du også se moseofre fra bronzealderen, en nedbrændt gård fra jernalderen samt vikingetidens handelsplads i Sebbersund og meget mere. Der er kort sagt rig lejlighed til at få et levende indblik i vore forfædres liv og færden; så tag familie og venner med på Lindholm Høje Museet, de vil nyde det! Dronning Margrethe deltog i Lindholm Høje Museets indvielse. 7

8 Unicon Norge Nyt domicil for Unicon AS, Norges hovedkontor Av Mona Hansen, Salgssekretær og Trond Bjørnstad, HR Partner Siden 2005, har Unicon`s hovedkontor i Norge vært lokalisert på Karihaugen i Oslo. Våre kontorer har vært spredt over to fløyer i dette forretningsbygget. Dette har vært en tung måte å samkjøre våre fellesfunksjoner på sammen med den regionale ledelsen for Region Stor Oslo. Da det viste seg at bygget skulle selges, var vi veldig spent på hva de nye eierne ville gjøre med tanke på oppgradering. Stor var derfor overraskelsen når husleien økte med hele 60 %. De nye eierne var ikke villige til å redusere noe særlig på denne prisøkningen, så vi bestemte oss for å gå på husjakt. Etter noen visninger i samme område som vi allerede var, fant vi til slutt et meget godt egnet lokale for vår virksomhet. Det ville passe perfekt for den sentrale staben sammen med regionsledelsen, salg- og kundesenteret til Region Stor Oslo. Vi fikk 35 arbeidsplasser i samme lokale, og til samme pris som på Karihaugen før dens husleieøkning. Lokalet ligger på Furuset i Oslo, ikke langt fra Ikea. Beliggenheten er således like langt fra Oslo sentrum i sør og Gardermoen i nord, som våre lokaler på Karihaugen. 8 Kontrakt ble undertegnet og en prosjektgruppe med 6 personer ble etablert. Denne gruppen besto av: Mona Hansen, Mette Nordli, Maiken Flotvik, Hans-Christian Wattum, Arne Flotvik og Trond Bjørnstad, som alle fikk hver sine ansvarsoppgaver. Det ble holdt jevnlige møter for å oppsummere status på fremdriften. Fra et slitt og trist kontorlokale til dagens freshe resultat, har det blitt noen meningsutvekslinger med tanke på fargevalg. Noen ønsket å gå for tradisjonell Unicon blå, mens andre ønsket mer moderne stil og farger. Da var det noen som fikk den gode ide å bruke de nye logofargene, grått og rødt. Dette møtte litt motstand i starten, men det ferdige resultat falt i meget god smak hos alle! Vi har lagt vekt på å gjenbruke mye av materialene som var i lokalet før vi pusset opp, og det har vi fått til i stor grad. Selve flyttedagen fredag 22. august, var alle spente. For ikke å ha alle gående i veien for flyttefolket, måtte vi be de fleste om å ha hjemmekontor denne dagen. Vi leide inn et flyttebyrå. De var meget effektive og hele flyttingen gikk uten store problemer el forsinkelser.. Kl var alt i hus, og utpakking kunne begynne for den enkelte. Vi har fått et meget hyggelig spiserom med åpen løsning, som alle kan se når de kommer på besøk. Selve ombyggingsprosessen har foregått meget knirkefritt, uten store forsinkelser. Alle håndverkere har gjort jobben sin ferdig innen tidsfristene. Nå har vi fått 3 møterom og et eget gjestekontor ved inngangen. Her kan også kunder/gjester vente når de kommer til oss. Kundesenteret har nå fått store lyse lokaler uten støy fra betongbiler og annen trafikk utenfor. Det er teppe på alle gulv slik at lyden blir godt dempet, også på cellekontorene og i gangene. Vi disponerer 35 P-plasser slik at vi nå har gode parkeringsmuligheter for ansatte og gjester. Det er en meget positiv holdning fra alle ansatte som er så heldige å få arbeidsplassen sin her. Vi har fra før et meget godt arbeidsmiljø og vi regner med at dette miljøet blir, om mulig, enda bedre. Vi gleder oss til å ta fatt på de videre arbeidsoppgaver i Unicon AS i nye lokaler. Prosjektgruppen. Kjøkken og spiseavdelingen i nye riktige logofarger.

9 Unicon Norge Bridgemesteren i Unicon Norge Av Trond Bjørnstad, HR Partner Hun er den eneste kvinnen både på jobb og i hjemmet. Marianne (44) har to NM-sølv og har vunnet åpent MIXnordisk mesterskap i bridge. Året er 1985 og Marianne Homme blir presentert for kortspillet Bridge, da hun traff sin tilkommende mann. Han var en aktiv turneringsbridgespiller, og ville gjerne dele hobbyen sin med henne. Hun fattet straks mer og mer interesse. Spillet virket interessant og utfordrende, samt konkurransemomentet var til stede. Etter kort tid startet hun i bridgeklubben på hjemstedet. I dag er hun medlem i Kristiansand BK hvor det spilles en gang i uken. Dette er en klubb med høyt nivå, og flere Norgesmestere. Hun synes det er moro å bryne seg mot disse. Ellers blir det trening på nettet (BBO) opptil flere ganger i uken, og reiser land og strand rundt på turneringer. Hun synes også hobbyen er veldig sosial. Der treffer man mange forskjellige mennesker. Reisene blir kombinert med kortspill om dagen, og hyggelige sammenkomster på kveldene. Der blir også ofte spillene diskutert. I dag, 23 år senere jobber hun med salg i Unicon og er blant bridge-eliten i Norge. På få år har Kristiansand-damen nemlig karet til seg en seier i 1. div. damer, to NM-sølv i lag og en seier i åpent MIX-Nordisk mesterskap i bridge. Hun har deltatt i åpent VM i Verona, åpent EM på Tenerife og i Tyrkia. Det fine er at man kombinerer ferie og bridge. Hva har du gjort i ferien? - Jeg har vært på gården vår i Tønsberg, i Lillesand og et par dager på FAKTA MARIANNE HOMME Fakta: Alder 44 år Bosted: Vennesla Sivilstatus: Gift, tre sønner Stilling: Marketing salgssekretær hytta på fjellet. De siste dagene i ferien deltok jeg i NM i bridge på Lillehammer. Hvilke egenskaper bruker du både på jobb og i bridgekonkurranser. - I bridge må man planlegge å være nøyaktig og ryddig. De egenskapene føler jeg at jeg tar med meg på jobb også. Hva er ditt beste jobbminne? - Vi har hatt mange morsomme turer sammen. Firmaturen til London noen år tilbake, er nok høydepunktet. Vi var der i desember. Da var det veldig hyggelig julestemning og vi var på enn flott musikal, Onely The Lonely om livet til Roy Orbinson. Hvordan er en perfekt søndag? - På en perfekt søndag så er jeg ute og løper i skogen eller så går jeg tur i fjellet. Er det dårlig vær så sitter jeg inne og spiller bridge. Hva serverer du middagsgjestene dine? - På sommeren serverer jeg gjerne ferske reker eller krabber med god hvitvin, salat, litt loff og dressing. Mens på vinteren blir det ofte lammestek. Hva gjør deg sinna? - Hvis folk ikke holder avtaler blir jeg irritert. Jeg forventer at man skal kunne stole på folk. Hva gjør deg glad? - Jeg synes det er veldig hyggelig når ungene mine lykkes i det de gjør, da blir jeg glad. Du jobber med bare menn, savner du flere jenter på jobb? - Av og til kunne det vært hyggelig med en jente. Savner noen ganger en å snakke litt jenteprat med. Men det er ikke noe jeg tenker på, jeg synes jeg har det veldig bra med mine kolleger i dag. Beskriv den perfekte lunsj? - Julelunsjen er den perfekte. Da har vi så mye god mat og kaker. Det er skikkelig god stemning og vi blir sittende ekstra lenge. Beskriv deg selv med tre ord? - Pliktoppfyllende, nøyaktig og ståpåvilje. Hva ser du på tv? - Jeg bor med fire menn så det går mye i sport, som oftes fotball. Der er ikke alltid like gøy. Jeg ser heller på nyheter eller Senkveld hvis jeg fikk velge. Bare menn på jobb og menn privat, når omgås du damer? - Det blir i forbindelse med trening når jeg ute og jogger med venninner, eller på cafe. Dessuten drar jeg på dametur med bridgevenninner to helger i året, det er veldig koselig. Hvis du skulle valgt et annet yrke hva ville du valgt? - Det må bli sykepleier. Det var egentlig det jeg begynte på. Jeg tok et år med helsefag før jeg begynte med regnskap. Har du en favoritt cd? - Jeg hører på mye forskjellig, men Madrugada er en av favorittene. Hva med en hilsen til dine kolleger? - Jeg jobber sammen med en fantastisk gjeng. Synes alle prøver å skape et godt miljø, hvor vi tar vare på hverandre. 9

10 Teknologi til NOx-reduktion muliggør reduceret olieforbrug ved produktion af hvide klinker Jesper Høstgaard-Jensen, Underdirektør, Nordic Cement Mixing Air Med udgangen af 2007 blev de 5 hvide ovne i Aalborg udstyret med en teknologi til NOx-reduktion kaldet Mixing Air. Teknologien er baseret på en velkendt mekanisme, hvor en trinvis tilsætning af forbrændingsluft til brændslet (Petcoke og olie) medfører en reduceret NOx-dannelse. Størstedelen af forbrændingsluften tilsættes via hovedbrænderen og køleren, mens den resterende del bliver tilsat via en specialmonteret Mixing Air blæser på ovnskallen. Denne teknologi har medført at de skærpede NOx-krav pr. 1. januar 2008 nu sikkert overholdes. Reduceret olieforbrug ved brug af Mixing Air Med indførelsen af Mixing Air har der vist sig en positiv bi-effekt, som i øjeblikket er under implementering, nemlig at olien ser ud til at kunne erstattes med det væsentligt billigere brændsel Petcoke. Årsagen hertil er, at vi nu kan formale Petcoke finere, så der ikke er behov for en varm støtteflamme fra Oxy-Fuel flammen. Det har altid været velkendt, at jo finere et brændsel formales, des lettere antænder det, men det har historisk set ikke været muligt at opnå en tilfredsstillende hvidhed når dette blev forsøgt - på den kemiske sammensætning, som klinker i Aalborg har. Der er de sidste 2-3 måneder blevet opnået nogle postive driftsresultater med kun et minimalt olieforbrug, og vi forventer, at der kan opnås en besparelse for året på op imod 10 mio. kr. Hvid klinkerproduktion baseret på Petcoke og Oxy-Fuel teknologi De hvide klinker er siden midten af 1990 erne blevet produceret med et brændselsmix bestående af ca. 95% Petcoke og 5% olie. Olien er blevet indfyret via en iltberiget flamme - kaldet Oxy-Fuel - for at opnå en høj flammetemperatur til at antænde de sværtantændelige Petcoke. Kombinationen af grove Petcoke og Oxy- Fuel teknologien har med succes muliggjort, at der gennem mange år er produceret hvide klinker med en høj hvidhed ift. konkurrerende cementer med samme kemiske sammensætning. Brændezone, klinkernedløb i en cementovn. 10

11 God vin på nye flasker Anders Thorup, Direktør, HR & Kommunikation Når dette nummer af UniPorten udkommer, er vi meget tæt på igangsætningen af det nye logo for Aalborg Portland. Man ser ofte, at virksomheder i bestræbelserne på at finde en ny identitet ændrer både navn og grafisk layout m.m., men hos os bliver dette ikke tilfældet. Aalborg Portlands ejer har valgt et gennemgående C efterfulgt af virksomhedsnavn, hvilket på en gang sammenkæder fornyelsen med traditionen. C er et bogstav, der indgår i cement, concrete (beton), Cementir og Caltagirone, så det er ikke underligt, at valget fald på dette grafiske element, som Cementir-koncernens fælles identitet. Den røde farve er både smuk og karakteristisk. Man kan se, at der i C et er en lille hvid klo - det skyldes en inspiration, vores ejer Francesco Caltagirone Jr. fik, da han så den store skovlhjulsgravemaskine i kridtgraven i Aalborg (se foto), så vi kan være stolte over at have sat et lokalt præg på det nye logo. I første omgang bliver det nye logo et rent virksomhedslogo, og vores produktbrand for grå cement, hvid cement og fabriksbeton bevares. Vi vil derfor også fremover kunne se den lyseblå trekant (for grå cement), de fire mørkeblå trekanter (for hvid cement) og de lyseblå streger (for fabriksbeton). Her fra og med 1. oktober vil det nye logo være synligt på brevpapir, skilte og evt. flag ved hovedbygninger, døre på lastbiler, chaufførtøj og en række andre kundevendte effekter. Med indførelsen af det nye logo tager vi hul på endnu et kapitel i Aalborg Portlands udvikling - nu med synliggørelsen af det nye ejerskab og dermed den familie, som vi alle siden 2004 har været en del af. 11

12 Ny chef for salget i Nordeuropa Poul Dahl, Leder, Kommunikation 1. juli tiltrådte Per Aarsleff Larsen som ny Sales Director for North Europe. Markedsområdet North Europe var da en del af forretningsområdet EMEA (Europe, Middle East & rica). Som en del af en strategisk beslutning om, at hver cementfabrik er ansvarlig for dens volumen og markedsmæssige situation, er det besluttet, at det nordeuropæiske salg af grå og hvid cement, under ledelse af Per Aarsleff Larsen, fra og med den 1. oktober bliver overført til Nordic Cement med reference til Senior Vice President Frands Grex. Per Aarsleff Larsen har i North Europe det markedsmæssige ansvar for Aalborg Portlands eksisterende salgsforretninger i Polen, Rusland, Tyskland samt nuværende nøglekunder i andre europæiske lande, med de største beliggende i England, Irland, Frankrig, Belgien og Holland. En vigtig opgave for Per bliver at videreudvikle salget yderligere med fokus på profitabel vækst hovedsagligt i eksisterende markeder. 12 Vi står over for en række spændende og vigtige udfordringer inden for salgsområdet. Hvad er det, der skal ske inden for dit ansvarsområde? Jeg har lige nu tre fokuspunkter, som jeg koncentrerer mig om. Sikre fuld fokus på vores kunder og markeder, holde fast i afdelingens dygtige medarbejdere og sikre et velfungerende organisations-set-up med en lang levetid. Det er min faste overbevisning, at den nye strategi, hvor salg af hvid og grå cement i North Europe koordineres, vil gøre salgsprocessen til de forskellige markeder mere smidig og effektiv. Her skal vi bl.a. være opmærksomme på, at flere og flere af vores nuværende og potentielle kunder har produktion i flere markeder. Det medfører i stigende omfang, at de samler deres indkøb af cement hos én leverandør. Da disse kunder ofte er storaftagere af cement, er det vigtigt, at vi har up-to-date markeds- og kundeinformation samt en organisation, der kan matche og bearbejde disse Internationale kunder, så cementordrerne lander i Aalborg og ikke hos en af vore udenlandske konkurrenter. Jeg ser frem til at arbejde med det nye organisations-set-up og sammen med mine dygtige kollegaer opbygge en fremtidsrettet salgsorganisation, der kan tage kampen op på vore markeder, hvor vi generelt står over for skærpet konkurrence som følge af det internationale økonomiske tilbageslag og stadig mere professionelt indkøb hos kunderne. Per, hvad er det for opgaver, du har arbejdet med i dine tidligere virksomheder? Min forretnings- og ledelseserfaring er hentet i virksomheder, der producerer byggematerialer. De seneste 6 år som international salgschef i JA Plast A/S, hvor vi bl.a. modtag Dansk Industris Initiativpris for succesfuld implementering af leverandørstyret lager sammen med vores 2 største kunder. Før den tid har jeg været projektleder og international salgschef i Densit A/S i 8 år. Densit anvender Aalborg Portlands hvide cement til sine tørmørtler, bl.a. fordi ensartet cementkvalitet er meget kritisk for kvaliteten af udførelse og holdbarhed af Densitløsninger. På uddannelssiden har jeg en HD i afsætning og er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i betonteknologi. Jeg var meget optaget af cement og beton og var med til at etablere en specialeretning inden for materialeteknologi på universitetet, så der blev mulighed for bl.a. at studere sammensætning, bearbejdning og holdbarhed af beton. Hvad laver du i fritiden Per? Jeg er et familiemenneske, der holder af sport og musik. Jeg spiller klaver og guitar, og vil allerede nu advare mine kollegaer om, at jeg sagtens ved de rigtige lejligheder kan finde på at plage med fællessang akkompagneret med guitarspil! På det sportslige plan er det løb og cykling bl.a. til og fra arbejde - samtidig benytter jeg de flotte motionsfaciliteter, vi har adgang til i Velfærdsbygningen på Aalborg Portland. Privat er jeg gift med Kirsten. Vi har 3 piger på 5, 8 og 12 år.

13 Forskellen er ikke prisen men tilfredse kunder John Sohn, Underdirektør og Karina Højgaard, Marketingchef, Nordic Cement Aalborg Portlands fremtid, vækst og udvikling afhænger af, om kunderne vælger os som deres foretrukne leverandør af cement. Gruppering og segmentering af vores kunder Kunder er forskellige og har dermed forskellige forventninger, ønsker og behov. Vi grupperer og segmenterer vores kunder i flere niveauer, så vi effektivt kan servicere kunderne med vores produkter og ydelser. I Danmark arbejder vi med to kundegrupper og syv produktsegmenter, som vi målretter vores produkter og serviceydelser til: Industrikunder: Industrikunder anvender cement i industriel produktion, og producerer bl.a. færdigbeton, betonelementer, belægningssten og tørmørtler. I slutningen af 90 erne startede leverancer af cement til asfaltindustrien, og umiddelbart herefter begyndte leverancer af cement til andre industrier, - som ikke har behov for certificeret cement, men blot et bindemiddel. Forhandlerkunder: Forhandlerkunder videresælger vores produkter, typisk pakket cement, til professionelle kunder (entreprenører og håndværkere) og gør-det-selv kunder. I slutningen af 90 erne blev der etableret et samarbejde med en leverandør af mobile siloer til byggepladser. De seneste år er behovet for direkte samhandel med enkelte entreprenører også øget, - dog endnu ikke i et stort omfang. Produktsegmenter: Vores kunder er grupperet i syv produktsegmenter, som er defineret ud fra hvad kunderne producerer (slutproduktet); fabriksbeton, betonelementer, betonvarer, tørmørtel, asfalt, pakket cement eller andet. Ved at opdele i produktsegmenter kan vi identificere fælles behov hos kundegrupperne og derved udvikle målrettede cementer. Vi har handlet med mange af vores kunder i så mange år, at ingen længere kan huske, hvornår vi startede samarbejdet! For at nå vores mål er kunderne naturligvis en afgørende faktor. Kundens tilfredshed driver vores muligheder for at fastholde kunden og øge den fælles værdi i samarbejdet. For Industrikunderne er omkostningerne ved at skifte leverandør relativt store. Der er mange recepter, der skal ændres og kvalitetssikres på ny. Vores forhandlere har lavere omkostninger ved leverandørskifte. Her er det slutbrugernes efterspørgsel, der har afgørende betydning for valget af cement. Det er derfor altafgørende at gøre vores kunder så tilfredse, at de vil handle med os i mange år og anbefale Aalborg Portland som samarbejdspartner. De gode ambassadører bekræfter, at et godt samarbejde om fælles værdier kan betale sig. Totale bedste værdi Vores evne til at levere den bedste totaløkonomiske ydelse til kunden, - som udgøres af samspillet mellem ensartet produktkvalitet, effektiv logistik, målrettet markedsføring, konkurrencedygtig pris og kompetent personale -, er baseret på vores evne til at skabe forventninger hos kunden og på at indfri dem. Vi har mange tilfredse kunder. Det må være den bedste dokumentation på Aalborg Portlands historiske succes. Det bakkes op af mange positive kundetilbagemeldinger og kunder, der omtaler os positivt i markedet. Ikke som den, der har det billigste produkt, men den, de har det bedste samarbejde med. Vores store udfordringer i et nedadgående marked er at holde vores omkostninger nede og samtidig fastholde og udvikle vores kompetencer. Konkurrencen vil stige som følge af markedsnedgangen og derfor vil omdrejningspunktet for Aalborg Portlands fremtidige kommunikation gå på at dokumentere vores unikke fordele så som ensartet kvalitet, høj leveringssikkerhed og kompetent teknisk service. Unikke fordele, der bedst dokumenteres ved, at vores kunder udviser en høj grad af kundetilfredshed og at de forbliver loyale kunder. Én mistet kunde koster, jf. mange analyser desuden mere end fem gange så meget at vinde tilbage som det at beholde kunden. 13

14 Kort nyt Daniel Lunddorf slukkede brand Jess Borup Nielsen, Produktionschef, Nordic Cement Natten mellem fredag og lørdag den 8. og 9. august opstod der i 3. vagt brand i et køleskab under Centralkontrolrummet på cementfabrikken i Aalborg. Branden var tæt på at udvikle sig og antænde loftet, hvor kanaler fyldt op med fiberkabler var tæt på at bryde i brand. Takket være vagtelektriker Daniel Lunddorfs snarrådige indsats blev branden slukket og produktionsstop blev undgået. Daniel har modtaget 2 flasker vin som tak for sin flotte indsats. Stor bulkcarrier anløb Aalborg Portland i sommerferien Kristian Jørgensen, delingsleder, Havne & Terminaler, Nordic Cement Kort før ferieperioden i juli modtog vi en last Petcoke, som fortjener en nærmere omtale. Det drejer sig om ts., som vi modtog fra m/v Baldock. En bulkcarrier med en dødvægttonnage på ts, udstyret med selvlosningsudstyr, bestående af transportbånd med udlæg på 80 m ind over kajen og en losserate på ca ts/time. Losningen foregik udelukkende med skibets eget udstyr. Skibet var 244 m lang + 32 m bred, så det var store sager! Før m/v Baldock ankom til Aalborg, var det dog nødvendigt, at skibet blev lettet på grund af vanddybder ved Hals Barre + vores kajstrækning. 14 Så først blev der losset ca ts af lasten i Aarhus, hvor der er vanddybde nok. Derefter kunne m/v Baldock sejle videre til Rørdal, hvor den ankom med de resterende ts. den 5. juli kl og losningen startede kort efter, nemlig kl og dagen efter kl var skibet udlosset ts Petcoke (PHS) blev losset på 24 timer og 40 minutter - virkelig imponerende, dette skyldes udover skibets udstyr, ikke mindst en stor og meget flot arbejdsindsats fra NKI s side. Petcoken blev jo losset på forkajen og skulle løbende køres til baglandet. Denne opgave klarede NKI med bravur, da der under losningen blev flyttet ca ts (ca ts/t) ved hjælp at diverse læssemaskiner + dumpere samt godt mandskab fra NKI s side. De ts, der var losset i Århus, ankom senere på en pram.

15 Kort nyt Ny russisk kunde Henrik Hougaard Salgschef, Nordeuropa I begyndelsen af juli underskrev Aalborg Portland kontrakt med det russiske selskab: OOO Polar Invest, der ligger ca. 40 km øst for St. Petersborg. Kontrakten omfatter leverance af Mt Aalborg White cement i bigbags i 2. halvår Første afskibning på bigbags blev lastet i Aalborg den 12. august. Kontrakten med Polar Invest er det første resultat af en ændring af salgsstrategien for Rusland, hvor Aalborg Portland fokuserer på direkte salg til Øverste række baseret på Aalborg White Nederste række baseret på grå cement. større industrikunder, der på FOB betingelser (frit ombord i Aalborg) kan aftage hele skibslaster ad gangen. Polar Invest blev stiftet for 12 år siden og beskæftiger sig med produktion af belægningsten, isolerede byggeblokke, huldæk samt færdigblandet beton. Selskabet har 300 ansatte og er markedsførende inden for sit segment i den nordvestlige del af Rusland. Polar Invest har ikke tidligere anvendt hvid cement, men indsætter nu hvid cement i produktionen af belægningssten for at optimere kvaliteten af produkterne - herunder ikke mindst farverne. For at hjælpe Polar Invest med at optimere deres recepter var Dimitry Kudinov, Chief Chemist på besøg i Aalborg den 19. & 20. august. Besøget var tilrettelagt med en fuld dag på Technical Centre, hvor programmet stod på såvel teori som praktik i laboratoriet. På anden dagen var der opfølgning og fabriksbesøg. Fleksibilitet - en af nøglerne til succes! Ole Nørklit, Direktør Unicon Danmark Vi har i de seneste år haft et historisk højt aktivitetsniveau, og der har mange steder i organisationen været udvist stor fleksibilitet, når dagens bestillinger skulle afvikles. Men også i nedgangstider er fleksibilitet svaret på mange af de udfordringer, som vi bliver mødt med. Vi har i år oplevet et faldende marked, og desværre i en større grad end vi havde forventet. Vi har måttet sige farvel til nogle af vores kollegaer og har fokus på at nedbringe omkostninger. I denne situation er det vigtigt, at vi tænker kreativt for at anvende vores samlede ressourcer bedst muligt. Det kan for eksempel betyde, at vi på nogle fabrikker vil være bedst tjente med at indføre faste eller fleksible ugentlige lukkedage, forskudte mødetider og en større grad af rotation mellem de enkelte arbejdsopgaver. Tiltag som alle skal sikre den enkelte fabriks eksistensberettigelse og Unicons position på markedet til trods for faldende afsætning. Fleksibilitet på vores fabrikker og i distribution er altafgørende for, om vi evner at drive en profitabel forretning. Men også på andre fronter arbejder vi på at trimme virksomheden. For at reducere omkostninger til reparation og vedligehold har vi henover sommeren skilt os af med de ældste og dyreste biler i vores flåde. Samtidig har vi indledt en tiltrængt fornyelse af vognparken, idet vi nu har fået leveret 11 nye biler. Dermed har vi bragt både gennemsnitsalder og omkostninger på bilerne ned til et lavere niveau. Vi vil til stadighed blive mødt med kravet om, at vi løbende tilpasser vores omkostninger til den aktuelle markedssituation. Samtidig skal vi selvfølgelig sikre, at vi leverer den service, som kunderne med rette kan forvente, og at vi bevarer Unicon som et godt sted at være ansat. 15

16 Returneres ved varig adresseændring Du er din egen sikkerhedsrepræsentant! Charlotte Birkholm Kristensen, delingsleder, Arbejdsmiljø & Sikkerhed, Nordic Cement Du har selv ansvaret for at din arbejdsdag forløber godt og sikkert. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler er lavet for at beskytte DIG. Både de lovgivningsmæssige og dem, der er aftalt lokalt på arbejdsstedet. Du har også selv ansvaret for at gøre opmærksom på, hvis der er forhold, arbejdssituationer eller andet, du finder problematisk i forhold til arbejdsmiljø eller sikkerhed. Når det så er sagt, så yder hele sikkerhedsorganisationen et stort stykke arbejde ved hele tiden at finde nye og mere sikre løsninger både med problemer på kontorarbejdspladser og på fabriks-områderne. Trods denne indsats havde vi i Nordic Cement et meget højt antal arbejdsulykker i 2007 (41 stk). UNDGÅ SKADEN ryd op efter dig selv Husk at anmelde tilløb til ULYKKE. Skemaet findes i Word under generelle skabeloner - Miljø. Forsidefoto: Lindholm Høje Museum, Nørresundby. Der blev derfor rettet yderligere fokus på at nedbringe arbejdsulykker i 2008, og idéen med at lave plakatkampagne med skaden (altså fuglen) opstod. UNDGÅ SKADEN er tænkt som et tilbagevendende tema på fremtidige plakater. Det vi står overfor lige nu i sikkerhedsorganisationen af større projekter er bl.a. implementering af et nyt værktøj til at håndtere handlingsplaner for ArbejdsPladsVurderinger, så de gøres mere synlige, mere overskuelige og lettere tilgængelige. Desuden er der stadig en stor opgave med ATEX (arbejde i eksplosiv atmosfære), især i kulmøllerierne, samt at overholde kravene i forhold til REACH. REACH er EU s kemikalielovgivning, som trådte i kraft 1/ og hvor første etape med præ-registrering af kemikalier og produkter skal være udført 1/ Området vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed dækker jo over et bredt spekter. Men husk, du er din egen sikkerhedsrepræsentant! Det er ligesom at synge i kor, man skal være flere for at løfte opgaven. Og med et lille tilbageblik til det store, årlige sikkerhedsmøde for sikkerhedsorganisationen i Nordic Cement. det er utroligt så smukt italiensk opera klinger, når det bliver udsat for hele sikkerhedsorganisationen!! Redaktionsudvalg Anders Thorup - formand Anders Bauditz Tina Hvidberg Torben W. Skaaning Trond Bjørnstad Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Poul Dahl - ansvarshav. redaktør Layout - Charlotte Krebs Hurup

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Hvem er jeg? Jeg hedder Torben Korsgaard

Hvem er jeg? Jeg hedder Torben Korsgaard Hvem er jeg? Jeg hedder Torben Korsgaard Direktør på SURVIVAL siden 1998 Uddannet styrmand og sejlet som officer i 10 år Arbejdet 20 år i oliebranchen fra dæksarbejder til Senior Toolpusher og Superintendent

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Slaughterhouse Slaughterhouse Slaughterhouse

Slaughterhouse Slaughterhouse Slaughterhouse Kontorassistenter: Brenda og Kurt Direktør: Svend Erik Bogholder og Økonomi chef: Eva og Flemming Dyrlæge: Anna KAN EN TYSK TRUCKER FINDE VEJ? MED FORVIRRETHEDS BAROMETER Det er første gang Gerhards skal

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim

Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Substitutionsmuligheder/miljøvenlige produkter inden for skum, fugemasse og lim Program Velkomst og præsentation af Soudal Substitution og problemstillinger herved Konservatisme, finanskriser og andre

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Bilag 1 - Idégrundlag

Bilag 1 - Idégrundlag Bilag 1 - Idégrundlag Der er en stigende efterspørgsel på energioptimeringer indenfor marinebranchen og ønsket om at optimere el produktionen om bord på skibe. Også i form af nye krav fra IMO (SEEMP),

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL. Sommereksamen Ordinær eksamen. Skriftlig prøve: Told- og afgiftsret.

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL. Sommereksamen Ordinær eksamen. Skriftlig prøve: Told- og afgiftsret. BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen 2016 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010087 Told- og afgiftsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle herunder høretelefoner Eksamensopgaven består

Læs mere

Totalleverandør af elektronik og el-installationer

Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Hanstholm Elektronik a/s - er totalleverandør af elektronik og el-installationer på det maritime område. Mere end 35 år i branchen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Født den 3. februar Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende. Fritiden bruges på spinning, rejser og familien

Født den 3. februar Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende. Fritiden bruges på spinning, rejser og familien Skriv et godt CV - lederstilling Kontaktdata Mark Johansen Markvænget 37 3400 Hillerød Mobil 24 87 99 00 markjoh@tele.dk Født den 3. februar 1973 Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser

Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser Sammen bygger vi kvalitetsoplevelser ACUTUS Team giver dig 10 nye muligheder for at vokse ACUTUS Team er garant for kvalitetshåndværk. Sammen bygger vi oplevelser, du føler stolthed over. Bliv en synlig

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere