udsætte planlagte forretningsudviklings-projekter,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udsætte planlagte forretningsudviklings-projekter,"

Transkript

1 3/2008 Indhold Leder 2 Videndeling hos Aalborg Portland 4 Bæredygtige byggematerialer 6 Lindholm Høje 7 Nyt domicil for Unicon AS, Norge 12 Logoprojekt 11 Forskellen er ikke prisen 13 Kort nyt 15

2 Leder Formand Mario Ciliberto Klart skib! Når et skib nærmer sig en storm, skal en række relevante procedurer igangsættes for at sikre sikkerheden for skibet og dets besætning. Fokus rettes mod skibets kernefunktioner, motoren og dermed farten nedsættes og kaptajnen og hans nærmeste sikrer sig, at kommunikationskanalerne er driftssikre for at undgå nedbrud, når stormen sætter ind. Hvert besætningsmedlem kender sin position og ansvar, og opmærksomheden skærpes for at undgå umødige fejl. I nogle storme er det et spørgsmål om overlevelse. I vores branche står vi over for en lignende situation. Vejrudsigten er meget dårlig, og vi er nødt til at rette fokus på kerneforretningen. I sådanne situationer er det naturligt at udsætte planlagte forretningsudviklings-projekter, dvs. reducere ekspansionshastigheden og i stedet anvende de nødvendige ressourcer på at konsolidere virksomhedens infrastruktur. Et godt eksempel på noget, vi vil gennemføre, er et moderniseringsprojektet i Aalborgs fabriksstruktur gennem intensive investeringer i Siden begyndelsen af 2008 har vi forberedt os på dette og taget de første skridt i maj 2008, hvor en ny struktur for en mere fokuseret organisation blev introduceret. Vi er derfor forberedt på stormen, og vi har de nødvendige menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer til at klare udfordringen. På samme tid må vi forholde os til, at desværre ikke alle besætningsmedlemmer har valgt at blive om bord. Men også dette må vi klare. I enhver storm eller tilsvarende usædvanlig situation går ikke alt som forventet, svære prioriteringer og endda upopulære beslutninger skal gennemføres. Men jeg er sikker på, at vi vil klare dette også. Vær derfor forberedt og kampklar. Jeg er sikker på, at alle vil gøre deres absolut bedste i fællesskabets interesse. Ingen storm varer evigt, og når vi kommer ud i det gode vejr på den anden side, vil vi være i stand til at drage fordele af de muligheder, som markedet giver os. 2

3 Nyt fra forretningsregion Agnete Raaschou-Nielsen, Direktør, COO Nordic Udfordrende, men spændende tider venter os Som det fremgår af formandens leder, er det udfordrende og spændende tider, som vi sammen går ind i. Vi har for det første udfordringen fra markedet, hvor medvinden bestemt ikke blæser så kraftigt, som den har gjort de sidste par år. Både bolig- og erhvervsbyggeri i Danmark er udsat for en betydelig opbremsning. Først var det overvejende i Storkøbenhavn, men tendensen har nu bredt sig til det øvrige Sjælland samt Fyn og Trekantområdet, og vil kunne mærkes i det øvrige Vestdanmark i løbet af de næste måneder. I Norge ser vi boligbyggeriet stagnere, og antallet af påbegyndte enfamiliehuse dykke voldsomt. I Sydsverige er bygge- og anlægssektoren heldigvis ikke mærkbart påvirket, og der er begrundet håb om, at resten af 2008 i AB Sydsten vil forløbe helt som planlagt. Der forventes også i Sverige en opbremsning i byggeaktiviteten næste år, men særligt i Malmø-området er der store planer om udbygning af en ny bydel, som giver os håb om et acceptabelt Udfordringerne fra markedet spiller direkte ind på vores opgave med at drive en sund og god forretning til glæde for aktionærer, medarbejdere, kunder og interessenter i vores omverden. Vi skal til at lægge et budget for 2009, hvor meget lidt vil komme gratis til os udefra. Tværtimod har vi nu ud over udfordringen fra markedet også betydelige prisstigninger på bl.a. energi at forholde os til. Men, der er heldigvis meget, vi kan gøre: Det er for det meste muligt at finde områder i en forretning som vores, hvor tingene kan gøres endnu mere effektivt, eller hvor vi simpelthen kan vælge helt at ændre den måde, forretningen er skruet sammen på. Jeg bliver utroligt stolt på vegne af medarbejdere og ledere i vores virksomhed, når jeg ser, hvor energisk der allerede tages fat flere steder også på svære opgaver, der kræver både kreativitet og mod. En opgave, jeg har stillet mig selv, er at bidrage til, at dialogen mellem ledelse og medarbejdere bliver så direkte som mulig med andre ord, at vi kan møde hinanden som et supplement til den gode kommunikation, vi allerede har via bl.a. intranet og Uni- Porten. Så jo - tiden foran os bliver udfordrende, men omvendt også spændende og lærerig. Det er nu, vi skal vise os selv og omverden, at Aalborg Portland kan klare skærene, selvom vi er i problemer. God vind! 3

4 Videndeling hos Aalborg Portland Anne Marya Jensen, Videndelingskoordinator, Kommunikation Hvad har videndeling og Intranet med hinanden at gøre i Aalborg Portland, det fortæller Anne Marya Jensen om. Anne Marya er koordinator for videndeling i Aalborg Portland. Der har i flere år været et voksende fokus på videndeling i Danmark, og Aalborg Portland har haft et ønske om at styrke videndeling i virksomheden. Hvad er videndeling? Der har altid eksisteret udveksling af viden. Mesterlære, erfaringsudveksling og dokumentation er andre betegnelser for det, vi i dag kender som videndeling. Erfaringer fra én medarbejder videregives til kollegaen, hvad enten det sker ved sidemandsoplæring, over frokosten eller via dokumenter og IT. Kun få procent af virksomhedens samlede viden er dokumenteret; størstedelen er erfaringer, vi har gjort os, og som ikke er så lette at synliggøre og give videre. Hvorfor videndeling? Videndeling kan hjælpe til at fremme medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, og derigennem være med til at styrke virksomhedens konkurrence- og tilpasningsevne. Faktorer, som er uhyre vigtige i disse år. Videndeling - hvordan? Mit fokusområde har været at udvikle elektroniske løsninger, som fremmer indsamling af viden i Aalborg Portland. Elektroniske løsninger skaber stor tilgængelighed, og det er effektivt, fordi vi så kan søge den relevante information, uden at vi bruger hinandens tid. Vores nye Intranet/dokumenthåndteringssystem, Microsoft Office Share- Point Server 2007 tilbyder faciliteter, som blandt andet styrker dokumenthåndtering. Intranettets vigtigste formål er at sikre, at vi bliver holdt ajour med vigtig information, samt fremme kommunikation, videndeling og et forbedret samarbejde mellem vore fabrikker rundt omkring i verden. Eksempler på værktøjer er vores elektroniske bibliotek, kaldet E-Library, og NOTATBIB, som indeholder tekniske rapporter og notater. Team Sites og projektrum skaber virtuelle arbejdsrum, hvor afdelinger og projektgrupper kan udveksle information. Også i fremtiden vil Aalborg Portland have fokus på videndeling, og vi vil kontinuerligt arbejde frem mod brugervenlige løsninger til at håndtere viden for medarbejderne. Erfaringsudveksling mellem kolleger. 4

5 Finans Fokusering på det der tæller Henning Bæk Koncernøkonomiog finansdirektør, CFO Vi har indledt omstillingen til nye tider, og for at bevare en konkurrencedygtig virksomhed er organisationens omstillingsparathed afgørende. Her er det vigtigt, at der fokuseres på aktiviteter og handlinger, der positivt bidrager til resultatet på bundlinjen. En overordnet og vigtig målepind for, om vi har succes, er, at vi kan fastholde EBITDA (resultat) i procent af omsætningen på niveau med Finans samlet i én organisation Aalborg Portlands finansfunktion blev pr. 1. juni samlet i én organisation for Norden for at styrke og varetage den finansielle styring og performancerapportering i koncernen. AP Finance vil fortsat varetage de overordnede retningslinier i overenstemmelse med krav fra lovgivning, ejer mv. Herudover skal AP Finance i tæt samarbejde med Finance Nordic Cement og Finance Nordic RMC (fabriksbeton) sikre fokusering på performance og opfølgning på Key Performance Indicators (KPI er/ nøgletal). Rapportering, der skaber værdi Derfor indføres fra september et nyt og forenklet rapporteringsformat, som fokuserer på nogle få udvalgte Key Peformance Indicators (KPI er), også kaldet nøgletal, som har stor betydning for performance (effektivitet), værdiskabelse og resultat i vore forretninger. Performance Management-rapporten vil i første omgang blive indført i Nordic, som udgør ca. 75 % af vor forretning. Rapporteringen vil blive et omdrejningspunkt i de månedlige mangement-møder i Nordic og i den øvrige del af organisationen. Som det fremgår af illustrationen vil der være en nedbrydning af KPI er i operationelle KPI er, så performance kan følges i driften, salget, distributionen, administrationen m.v., eller på afdelings- / fabriksniveau. På samme IT-platform En anden og vigtig opgave, som starter nu, er implementering af SAP i Unicon. Herefter vil Nordic RMC (Unicon) være på samme platform som Nordic Cement. Samtidig vil de nordiske aktiviteter under ét have samme IT-platform som Cementir Holding. Dette giver mening, ikke blot i den finansielle styring, men også i høj grad for indkøbs- og logistikfunktionerne: Vi taler samme sprog og har adgang til en række informationer på en langt mere fokuseret og effektiv måde. EBITDA ratio % EBITDA: Driftsresultat (resultat før renter, skat og afskrivninger) EBITDA ratio: Driftsresultat i procent af omsætningen Key Performance Indicator (KPI): Nøgletal, som visualiserer sammenhængen mellem indsatsområder og præstation Performancerapportering: Præstationsrapportering Contribution ratio DKK/M 3 /TON Production ratio DKK/M 3 /TON Distribution ratio DKK/M 3 /TON Budget En udfordring Næste store opgave er budgetprocessen, hvor det med de økonomiske konjunkturer helt klart bliver en stor opgave at få enderne til at nå sammen. Der vil blive fokuseret på energibesparelser, tilpasning af omkostninger generelt inden for produktion, distribution og administration. Vore processer skal optimeres og forenkles, og vi skal høste besparelser gennem bedre indkøb og logistik. Ved hjælp af det nye rapporteringsformat vil der blive fokuseret på KPI er (nøgletal), der viser, at vi kan reducere omkostninger eller øge indtægter pr. m 3 fabriksbeton eller pr. tons cement, som vi producerer, sælger og distribuerer. Aalborg Portland og vores ejer har den finansielle styrke til at modstå krisen. Vi skal gennem vore handlinger bevise, at vi kan bevare en konkurrencedygtig virksomhed. Sales Material cost ratio Fixed cost ratio Plant efficiency Complaints Salaries per unit sold Repair & Main per truck Truck utilization Salaries per unit sold External hire Working xapital ratio 5

6 FUTURECEM Bæredygtige byggematerialer til fremtiden 3. Nye klinker Lise Frank Kirkegaard, Projektleder, Produktteknologi 1. Nanopartikler baseret på lermineraler 2. Nanopartikler baseret på glas 4. "Almindelig" cement med højt fillerindhold 5. Lav-CaO-cement med højt fillerindhold 6. Lav-energi beton FUTURECEM projektet blev igangsat i april 2007 på baggrund af de stadigt stigende krav om at nedbringe CO 2 - udledningen. Projektet er finansieret af Højteknologifonden, Aalborg Portland, Grønland og Danmarks geologiske undersøgelser (GEUS) og Århus og Aalborg universiteter. Projektet skal medvirke til, at fremtidens cementer kan fremstilles med lavere udledning af CO 2 og samtidig have forbedrede egenskaber. Målet er, at CO 2 -udledningen fra produktionen af grå cement i Danmark på sigt nedbringes med 30%. Projektet forløber over 3 år. Hvad går projektet ud på? For at nå dette mål er det nødvendigt at optimere så mange processer, der er involveret i produktion af cement som muligt. Således indgår der i projektet forskning og udvikling inden for følgende områder: Nye klinkertyper, klinkererstatningsmaterialer (nanopartikler), nye cementtyper med højt fillerindhold samt tilsætningsstoffer til beton. Projektet er opdelt i 6 opgaver, som det fremgår af figuren. Størstedelen af den CO 2, der udledes ved fremstilling af cement, stammer fra det kridt, der anvendes i klinkerproduktionen, og den størst mulige besparelse opnås derfor ved at formindske indholdet af kridt i klinkerne, samt ved at erstatte så store mængder klinker som muligt med andre materialer. 6 Hvad har vi opnået indtil videre? Det primære arbejde i opgave 1-3 har indtil nu været varetaget af ph.d.-studerende på universiteterne. I opgave 1 og 2 er der gennemført test med forskellige lertyper og glassammensætninger til nanopartiklerne, og der er udvalgt materialer til yderligere undersøgelser af bl.a. mulige produktionsmetoder. Nanopartiklerne skal kunne tilsættes direkte til cementmøllerne, og kan fx være et pulver eller glasfibre. I opgave 1 er der desuden udviklet avancerede metoder til at karakterisere lermineraler. I opgave 3 er der udført undersøgelser af klinker med forskellige kemiske sammensætninger. Klinkerne skal kunne produceres ved lavere temperaturer, end vi gør i dag (og dermed lavere energiforbrug og CO 2 -emission) samt kunne anvendes sammen med de udviklede nanopartikler. Her på Aalborg Portland har vi desuden gennemført indledende forsøg med betonblandinger med en række forskellige tilsætningsstoffer. Hvordan er Aalborg Portland involveret? Selvom FUTURECEM er et forskningsprojekt og en stor del af arbejdet foregår på universiteterne, er Aalborg Portland i høj grad involveret. Aalborg Portlands arbejde med at udvikle nye klinkertyper og cementer med højere fillerindhold er yderst relevant for opgave 3-5 i FUTURECEM. Ligeledes er et igangværende arbejde hos Unicon om at anvende stabilisatorer i beton direkte anvendelig i opgave 6. Det er vigtigt, at resultaterne fra disse praktiske undersøgelser og udviklingsprojekter inkluderes i FUTURECEM, så der opnås et samspil med det teoretiske arbejde udført på universiteterne. Hvorfor er projektet vigtigt? Det er vigtigt, at vi i produktion af cement og beton bidrager til samfundets klimaindsats. Projektet viser over for omverdenen, at der er væsentlige muligheder inden for cement og beton, og at vi gør en stor indsats. Aalborg Portland har en række aktiviteter i gang inden for reduktion af CO 2. Nogle har kortere tidshorisont, mens andre har længere. FUTURE- CEM bidrager med viden til alle disse projekter og giver Aalborg Portland et forspring i udviklingen af fremtidens lav-co 2 -cement. Laboratoriefremstillede klinker. I opgave 3 undersøges klinker som disse med bl.a. NMR, som giver informationer om, hvordan den kemiske sammensætning har indvirkning på brændelighed og dannelse af klinkermineraler. Billeder af palygorskit frembragt ved elektronmikroskopi (tv) og atomic force microscopy (th). Palygorskit er en af de lermineraler, der anvendes til udvikling af nanopartikler i opgave 1. Fakta om projektet Mål: At reducere CO2-emissionen med mindst 30% Partnere: Aalborg Portland, GEUS og inano på Aalborg og Aarhus Universiteter Tidsramme: April 2007 Oktober 2010 Samlet budget: 20 mio. kr Budget for Aalborg Portland: 6,6 mio. kr Projektgruppe: 12 personer Heraf 3 ph.d.-studerende og 3 Post Doc.

7 Den danske dronning indvier Lindholm Høje Museets store udvidelse Poul Dahl, Leder, Kommunikation Dronning Margrethe kastede royalt glans over åbningen af den ny udstillingsbygning på Lindholm Høje Museet, da hun deltog i åbningshøjtideligheden onsdag den 3. september. Under overværelse af 72 indbudte gæster var dronning Margrethe med til at åbne den kvm. store udvidelse af Lindholm Høje Museet i Nørresundby, Danmark. Aalborg Portland var repræsenteret ved formand Mario Ciliberto og direktørerne Henning Bæk og Anders Thorup. Aalborg Portland er en af medsponsorerne af den nye museumsbygning. Udgifterne til udstilling og museumsbygning, der er gravet ned i jorden for at genere landskabet mindst muligt, beløber sig til 25 mio. kr. Aalborg Portland skænkede i 1989 den oprindelige museumsbygning til Aalborg Kommune i anledning af virksomhedens 100 års jubilæum. Mario Ciliberto siger om baggrunden for Aalborg Portlands sponsorat: Vi finder det vigtigt, at en stor virksomhed som Aalborg Portland bidrager Fakta om museet Adresse: Lindholm Høje Museet - Vendilavej Nørresundby, Danmark. Telefon: Åbningstider: museum.dk til denne markante kulturelle og historiske institution som Lindholm Høje Museet udgør i fortællingen om oldtid og vikingetid i Nordjylland. Udvidelsen på de kvm. består af fire elementer: Et nyt udstillingsrum, et amfiteatralsk auditorium (kaldet Aalborg Portland Salen), et aktivitetsrum samt en 3D-animeret installation af en sejlads i vikingeskib over Limfjorden. Udstillingen rummer Nordjyllands Historiske Museums enestående oldtidssamling. Der fremvises en lang række af arkæologiske fund, som på mange måder ikke blot fortæller om egnens historie, men tillige er væsentlige i både dansk og skandinavisk arkæologisk sammenhæng. Som gæst får du mulighed for at stifte bekendtskab med flintminedrift fra stenalderen - kridt og flint til en 18 meter lang kridtvæg med indbygget flintmine stammer fra Aalborg Portlands kridtgrav (se artikel herom i UniPorten nr. 2, 2008). I udstillingen kan du også se moseofre fra bronzealderen, en nedbrændt gård fra jernalderen samt vikingetidens handelsplads i Sebbersund og meget mere. Der er kort sagt rig lejlighed til at få et levende indblik i vore forfædres liv og færden; så tag familie og venner med på Lindholm Høje Museet, de vil nyde det! Dronning Margrethe deltog i Lindholm Høje Museets indvielse. 7

8 Unicon Norge Nyt domicil for Unicon AS, Norges hovedkontor Av Mona Hansen, Salgssekretær og Trond Bjørnstad, HR Partner Siden 2005, har Unicon`s hovedkontor i Norge vært lokalisert på Karihaugen i Oslo. Våre kontorer har vært spredt over to fløyer i dette forretningsbygget. Dette har vært en tung måte å samkjøre våre fellesfunksjoner på sammen med den regionale ledelsen for Region Stor Oslo. Da det viste seg at bygget skulle selges, var vi veldig spent på hva de nye eierne ville gjøre med tanke på oppgradering. Stor var derfor overraskelsen når husleien økte med hele 60 %. De nye eierne var ikke villige til å redusere noe særlig på denne prisøkningen, så vi bestemte oss for å gå på husjakt. Etter noen visninger i samme område som vi allerede var, fant vi til slutt et meget godt egnet lokale for vår virksomhet. Det ville passe perfekt for den sentrale staben sammen med regionsledelsen, salg- og kundesenteret til Region Stor Oslo. Vi fikk 35 arbeidsplasser i samme lokale, og til samme pris som på Karihaugen før dens husleieøkning. Lokalet ligger på Furuset i Oslo, ikke langt fra Ikea. Beliggenheten er således like langt fra Oslo sentrum i sør og Gardermoen i nord, som våre lokaler på Karihaugen. 8 Kontrakt ble undertegnet og en prosjektgruppe med 6 personer ble etablert. Denne gruppen besto av: Mona Hansen, Mette Nordli, Maiken Flotvik, Hans-Christian Wattum, Arne Flotvik og Trond Bjørnstad, som alle fikk hver sine ansvarsoppgaver. Det ble holdt jevnlige møter for å oppsummere status på fremdriften. Fra et slitt og trist kontorlokale til dagens freshe resultat, har det blitt noen meningsutvekslinger med tanke på fargevalg. Noen ønsket å gå for tradisjonell Unicon blå, mens andre ønsket mer moderne stil og farger. Da var det noen som fikk den gode ide å bruke de nye logofargene, grått og rødt. Dette møtte litt motstand i starten, men det ferdige resultat falt i meget god smak hos alle! Vi har lagt vekt på å gjenbruke mye av materialene som var i lokalet før vi pusset opp, og det har vi fått til i stor grad. Selve flyttedagen fredag 22. august, var alle spente. For ikke å ha alle gående i veien for flyttefolket, måtte vi be de fleste om å ha hjemmekontor denne dagen. Vi leide inn et flyttebyrå. De var meget effektive og hele flyttingen gikk uten store problemer el forsinkelser.. Kl var alt i hus, og utpakking kunne begynne for den enkelte. Vi har fått et meget hyggelig spiserom med åpen løsning, som alle kan se når de kommer på besøk. Selve ombyggingsprosessen har foregått meget knirkefritt, uten store forsinkelser. Alle håndverkere har gjort jobben sin ferdig innen tidsfristene. Nå har vi fått 3 møterom og et eget gjestekontor ved inngangen. Her kan også kunder/gjester vente når de kommer til oss. Kundesenteret har nå fått store lyse lokaler uten støy fra betongbiler og annen trafikk utenfor. Det er teppe på alle gulv slik at lyden blir godt dempet, også på cellekontorene og i gangene. Vi disponerer 35 P-plasser slik at vi nå har gode parkeringsmuligheter for ansatte og gjester. Det er en meget positiv holdning fra alle ansatte som er så heldige å få arbeidsplassen sin her. Vi har fra før et meget godt arbeidsmiljø og vi regner med at dette miljøet blir, om mulig, enda bedre. Vi gleder oss til å ta fatt på de videre arbeidsoppgaver i Unicon AS i nye lokaler. Prosjektgruppen. Kjøkken og spiseavdelingen i nye riktige logofarger.

9 Unicon Norge Bridgemesteren i Unicon Norge Av Trond Bjørnstad, HR Partner Hun er den eneste kvinnen både på jobb og i hjemmet. Marianne (44) har to NM-sølv og har vunnet åpent MIXnordisk mesterskap i bridge. Året er 1985 og Marianne Homme blir presentert for kortspillet Bridge, da hun traff sin tilkommende mann. Han var en aktiv turneringsbridgespiller, og ville gjerne dele hobbyen sin med henne. Hun fattet straks mer og mer interesse. Spillet virket interessant og utfordrende, samt konkurransemomentet var til stede. Etter kort tid startet hun i bridgeklubben på hjemstedet. I dag er hun medlem i Kristiansand BK hvor det spilles en gang i uken. Dette er en klubb med høyt nivå, og flere Norgesmestere. Hun synes det er moro å bryne seg mot disse. Ellers blir det trening på nettet (BBO) opptil flere ganger i uken, og reiser land og strand rundt på turneringer. Hun synes også hobbyen er veldig sosial. Der treffer man mange forskjellige mennesker. Reisene blir kombinert med kortspill om dagen, og hyggelige sammenkomster på kveldene. Der blir også ofte spillene diskutert. I dag, 23 år senere jobber hun med salg i Unicon og er blant bridge-eliten i Norge. På få år har Kristiansand-damen nemlig karet til seg en seier i 1. div. damer, to NM-sølv i lag og en seier i åpent MIX-Nordisk mesterskap i bridge. Hun har deltatt i åpent VM i Verona, åpent EM på Tenerife og i Tyrkia. Det fine er at man kombinerer ferie og bridge. Hva har du gjort i ferien? - Jeg har vært på gården vår i Tønsberg, i Lillesand og et par dager på FAKTA MARIANNE HOMME Fakta: Alder 44 år Bosted: Vennesla Sivilstatus: Gift, tre sønner Stilling: Marketing salgssekretær hytta på fjellet. De siste dagene i ferien deltok jeg i NM i bridge på Lillehammer. Hvilke egenskaper bruker du både på jobb og i bridgekonkurranser. - I bridge må man planlegge å være nøyaktig og ryddig. De egenskapene føler jeg at jeg tar med meg på jobb også. Hva er ditt beste jobbminne? - Vi har hatt mange morsomme turer sammen. Firmaturen til London noen år tilbake, er nok høydepunktet. Vi var der i desember. Da var det veldig hyggelig julestemning og vi var på enn flott musikal, Onely The Lonely om livet til Roy Orbinson. Hvordan er en perfekt søndag? - På en perfekt søndag så er jeg ute og løper i skogen eller så går jeg tur i fjellet. Er det dårlig vær så sitter jeg inne og spiller bridge. Hva serverer du middagsgjestene dine? - På sommeren serverer jeg gjerne ferske reker eller krabber med god hvitvin, salat, litt loff og dressing. Mens på vinteren blir det ofte lammestek. Hva gjør deg sinna? - Hvis folk ikke holder avtaler blir jeg irritert. Jeg forventer at man skal kunne stole på folk. Hva gjør deg glad? - Jeg synes det er veldig hyggelig når ungene mine lykkes i det de gjør, da blir jeg glad. Du jobber med bare menn, savner du flere jenter på jobb? - Av og til kunne det vært hyggelig med en jente. Savner noen ganger en å snakke litt jenteprat med. Men det er ikke noe jeg tenker på, jeg synes jeg har det veldig bra med mine kolleger i dag. Beskriv den perfekte lunsj? - Julelunsjen er den perfekte. Da har vi så mye god mat og kaker. Det er skikkelig god stemning og vi blir sittende ekstra lenge. Beskriv deg selv med tre ord? - Pliktoppfyllende, nøyaktig og ståpåvilje. Hva ser du på tv? - Jeg bor med fire menn så det går mye i sport, som oftes fotball. Der er ikke alltid like gøy. Jeg ser heller på nyheter eller Senkveld hvis jeg fikk velge. Bare menn på jobb og menn privat, når omgås du damer? - Det blir i forbindelse med trening når jeg ute og jogger med venninner, eller på cafe. Dessuten drar jeg på dametur med bridgevenninner to helger i året, det er veldig koselig. Hvis du skulle valgt et annet yrke hva ville du valgt? - Det må bli sykepleier. Det var egentlig det jeg begynte på. Jeg tok et år med helsefag før jeg begynte med regnskap. Har du en favoritt cd? - Jeg hører på mye forskjellig, men Madrugada er en av favorittene. Hva med en hilsen til dine kolleger? - Jeg jobber sammen med en fantastisk gjeng. Synes alle prøver å skape et godt miljø, hvor vi tar vare på hverandre. 9

10 Teknologi til NOx-reduktion muliggør reduceret olieforbrug ved produktion af hvide klinker Jesper Høstgaard-Jensen, Underdirektør, Nordic Cement Mixing Air Med udgangen af 2007 blev de 5 hvide ovne i Aalborg udstyret med en teknologi til NOx-reduktion kaldet Mixing Air. Teknologien er baseret på en velkendt mekanisme, hvor en trinvis tilsætning af forbrændingsluft til brændslet (Petcoke og olie) medfører en reduceret NOx-dannelse. Størstedelen af forbrændingsluften tilsættes via hovedbrænderen og køleren, mens den resterende del bliver tilsat via en specialmonteret Mixing Air blæser på ovnskallen. Denne teknologi har medført at de skærpede NOx-krav pr. 1. januar 2008 nu sikkert overholdes. Reduceret olieforbrug ved brug af Mixing Air Med indførelsen af Mixing Air har der vist sig en positiv bi-effekt, som i øjeblikket er under implementering, nemlig at olien ser ud til at kunne erstattes med det væsentligt billigere brændsel Petcoke. Årsagen hertil er, at vi nu kan formale Petcoke finere, så der ikke er behov for en varm støtteflamme fra Oxy-Fuel flammen. Det har altid været velkendt, at jo finere et brændsel formales, des lettere antænder det, men det har historisk set ikke været muligt at opnå en tilfredsstillende hvidhed når dette blev forsøgt - på den kemiske sammensætning, som klinker i Aalborg har. Der er de sidste 2-3 måneder blevet opnået nogle postive driftsresultater med kun et minimalt olieforbrug, og vi forventer, at der kan opnås en besparelse for året på op imod 10 mio. kr. Hvid klinkerproduktion baseret på Petcoke og Oxy-Fuel teknologi De hvide klinker er siden midten af 1990 erne blevet produceret med et brændselsmix bestående af ca. 95% Petcoke og 5% olie. Olien er blevet indfyret via en iltberiget flamme - kaldet Oxy-Fuel - for at opnå en høj flammetemperatur til at antænde de sværtantændelige Petcoke. Kombinationen af grove Petcoke og Oxy- Fuel teknologien har med succes muliggjort, at der gennem mange år er produceret hvide klinker med en høj hvidhed ift. konkurrerende cementer med samme kemiske sammensætning. Brændezone, klinkernedløb i en cementovn. 10

11 God vin på nye flasker Anders Thorup, Direktør, HR & Kommunikation Når dette nummer af UniPorten udkommer, er vi meget tæt på igangsætningen af det nye logo for Aalborg Portland. Man ser ofte, at virksomheder i bestræbelserne på at finde en ny identitet ændrer både navn og grafisk layout m.m., men hos os bliver dette ikke tilfældet. Aalborg Portlands ejer har valgt et gennemgående C efterfulgt af virksomhedsnavn, hvilket på en gang sammenkæder fornyelsen med traditionen. C er et bogstav, der indgår i cement, concrete (beton), Cementir og Caltagirone, så det er ikke underligt, at valget fald på dette grafiske element, som Cementir-koncernens fælles identitet. Den røde farve er både smuk og karakteristisk. Man kan se, at der i C et er en lille hvid klo - det skyldes en inspiration, vores ejer Francesco Caltagirone Jr. fik, da han så den store skovlhjulsgravemaskine i kridtgraven i Aalborg (se foto), så vi kan være stolte over at have sat et lokalt præg på det nye logo. I første omgang bliver det nye logo et rent virksomhedslogo, og vores produktbrand for grå cement, hvid cement og fabriksbeton bevares. Vi vil derfor også fremover kunne se den lyseblå trekant (for grå cement), de fire mørkeblå trekanter (for hvid cement) og de lyseblå streger (for fabriksbeton). Her fra og med 1. oktober vil det nye logo være synligt på brevpapir, skilte og evt. flag ved hovedbygninger, døre på lastbiler, chaufførtøj og en række andre kundevendte effekter. Med indførelsen af det nye logo tager vi hul på endnu et kapitel i Aalborg Portlands udvikling - nu med synliggørelsen af det nye ejerskab og dermed den familie, som vi alle siden 2004 har været en del af. 11

12 Ny chef for salget i Nordeuropa Poul Dahl, Leder, Kommunikation 1. juli tiltrådte Per Aarsleff Larsen som ny Sales Director for North Europe. Markedsområdet North Europe var da en del af forretningsområdet EMEA (Europe, Middle East & rica). Som en del af en strategisk beslutning om, at hver cementfabrik er ansvarlig for dens volumen og markedsmæssige situation, er det besluttet, at det nordeuropæiske salg af grå og hvid cement, under ledelse af Per Aarsleff Larsen, fra og med den 1. oktober bliver overført til Nordic Cement med reference til Senior Vice President Frands Grex. Per Aarsleff Larsen har i North Europe det markedsmæssige ansvar for Aalborg Portlands eksisterende salgsforretninger i Polen, Rusland, Tyskland samt nuværende nøglekunder i andre europæiske lande, med de største beliggende i England, Irland, Frankrig, Belgien og Holland. En vigtig opgave for Per bliver at videreudvikle salget yderligere med fokus på profitabel vækst hovedsagligt i eksisterende markeder. 12 Vi står over for en række spændende og vigtige udfordringer inden for salgsområdet. Hvad er det, der skal ske inden for dit ansvarsområde? Jeg har lige nu tre fokuspunkter, som jeg koncentrerer mig om. Sikre fuld fokus på vores kunder og markeder, holde fast i afdelingens dygtige medarbejdere og sikre et velfungerende organisations-set-up med en lang levetid. Det er min faste overbevisning, at den nye strategi, hvor salg af hvid og grå cement i North Europe koordineres, vil gøre salgsprocessen til de forskellige markeder mere smidig og effektiv. Her skal vi bl.a. være opmærksomme på, at flere og flere af vores nuværende og potentielle kunder har produktion i flere markeder. Det medfører i stigende omfang, at de samler deres indkøb af cement hos én leverandør. Da disse kunder ofte er storaftagere af cement, er det vigtigt, at vi har up-to-date markeds- og kundeinformation samt en organisation, der kan matche og bearbejde disse Internationale kunder, så cementordrerne lander i Aalborg og ikke hos en af vore udenlandske konkurrenter. Jeg ser frem til at arbejde med det nye organisations-set-up og sammen med mine dygtige kollegaer opbygge en fremtidsrettet salgsorganisation, der kan tage kampen op på vore markeder, hvor vi generelt står over for skærpet konkurrence som følge af det internationale økonomiske tilbageslag og stadig mere professionelt indkøb hos kunderne. Per, hvad er det for opgaver, du har arbejdet med i dine tidligere virksomheder? Min forretnings- og ledelseserfaring er hentet i virksomheder, der producerer byggematerialer. De seneste 6 år som international salgschef i JA Plast A/S, hvor vi bl.a. modtag Dansk Industris Initiativpris for succesfuld implementering af leverandørstyret lager sammen med vores 2 største kunder. Før den tid har jeg været projektleder og international salgschef i Densit A/S i 8 år. Densit anvender Aalborg Portlands hvide cement til sine tørmørtler, bl.a. fordi ensartet cementkvalitet er meget kritisk for kvaliteten af udførelse og holdbarhed af Densitløsninger. På uddannelssiden har jeg en HD i afsætning og er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i betonteknologi. Jeg var meget optaget af cement og beton og var med til at etablere en specialeretning inden for materialeteknologi på universitetet, så der blev mulighed for bl.a. at studere sammensætning, bearbejdning og holdbarhed af beton. Hvad laver du i fritiden Per? Jeg er et familiemenneske, der holder af sport og musik. Jeg spiller klaver og guitar, og vil allerede nu advare mine kollegaer om, at jeg sagtens ved de rigtige lejligheder kan finde på at plage med fællessang akkompagneret med guitarspil! På det sportslige plan er det løb og cykling bl.a. til og fra arbejde - samtidig benytter jeg de flotte motionsfaciliteter, vi har adgang til i Velfærdsbygningen på Aalborg Portland. Privat er jeg gift med Kirsten. Vi har 3 piger på 5, 8 og 12 år.

13 Forskellen er ikke prisen men tilfredse kunder John Sohn, Underdirektør og Karina Højgaard, Marketingchef, Nordic Cement Aalborg Portlands fremtid, vækst og udvikling afhænger af, om kunderne vælger os som deres foretrukne leverandør af cement. Gruppering og segmentering af vores kunder Kunder er forskellige og har dermed forskellige forventninger, ønsker og behov. Vi grupperer og segmenterer vores kunder i flere niveauer, så vi effektivt kan servicere kunderne med vores produkter og ydelser. I Danmark arbejder vi med to kundegrupper og syv produktsegmenter, som vi målretter vores produkter og serviceydelser til: Industrikunder: Industrikunder anvender cement i industriel produktion, og producerer bl.a. færdigbeton, betonelementer, belægningssten og tørmørtler. I slutningen af 90 erne startede leverancer af cement til asfaltindustrien, og umiddelbart herefter begyndte leverancer af cement til andre industrier, - som ikke har behov for certificeret cement, men blot et bindemiddel. Forhandlerkunder: Forhandlerkunder videresælger vores produkter, typisk pakket cement, til professionelle kunder (entreprenører og håndværkere) og gør-det-selv kunder. I slutningen af 90 erne blev der etableret et samarbejde med en leverandør af mobile siloer til byggepladser. De seneste år er behovet for direkte samhandel med enkelte entreprenører også øget, - dog endnu ikke i et stort omfang. Produktsegmenter: Vores kunder er grupperet i syv produktsegmenter, som er defineret ud fra hvad kunderne producerer (slutproduktet); fabriksbeton, betonelementer, betonvarer, tørmørtel, asfalt, pakket cement eller andet. Ved at opdele i produktsegmenter kan vi identificere fælles behov hos kundegrupperne og derved udvikle målrettede cementer. Vi har handlet med mange af vores kunder i så mange år, at ingen længere kan huske, hvornår vi startede samarbejdet! For at nå vores mål er kunderne naturligvis en afgørende faktor. Kundens tilfredshed driver vores muligheder for at fastholde kunden og øge den fælles værdi i samarbejdet. For Industrikunderne er omkostningerne ved at skifte leverandør relativt store. Der er mange recepter, der skal ændres og kvalitetssikres på ny. Vores forhandlere har lavere omkostninger ved leverandørskifte. Her er det slutbrugernes efterspørgsel, der har afgørende betydning for valget af cement. Det er derfor altafgørende at gøre vores kunder så tilfredse, at de vil handle med os i mange år og anbefale Aalborg Portland som samarbejdspartner. De gode ambassadører bekræfter, at et godt samarbejde om fælles værdier kan betale sig. Totale bedste værdi Vores evne til at levere den bedste totaløkonomiske ydelse til kunden, - som udgøres af samspillet mellem ensartet produktkvalitet, effektiv logistik, målrettet markedsføring, konkurrencedygtig pris og kompetent personale -, er baseret på vores evne til at skabe forventninger hos kunden og på at indfri dem. Vi har mange tilfredse kunder. Det må være den bedste dokumentation på Aalborg Portlands historiske succes. Det bakkes op af mange positive kundetilbagemeldinger og kunder, der omtaler os positivt i markedet. Ikke som den, der har det billigste produkt, men den, de har det bedste samarbejde med. Vores store udfordringer i et nedadgående marked er at holde vores omkostninger nede og samtidig fastholde og udvikle vores kompetencer. Konkurrencen vil stige som følge af markedsnedgangen og derfor vil omdrejningspunktet for Aalborg Portlands fremtidige kommunikation gå på at dokumentere vores unikke fordele så som ensartet kvalitet, høj leveringssikkerhed og kompetent teknisk service. Unikke fordele, der bedst dokumenteres ved, at vores kunder udviser en høj grad af kundetilfredshed og at de forbliver loyale kunder. Én mistet kunde koster, jf. mange analyser desuden mere end fem gange så meget at vinde tilbage som det at beholde kunden. 13

14 Kort nyt Daniel Lunddorf slukkede brand Jess Borup Nielsen, Produktionschef, Nordic Cement Natten mellem fredag og lørdag den 8. og 9. august opstod der i 3. vagt brand i et køleskab under Centralkontrolrummet på cementfabrikken i Aalborg. Branden var tæt på at udvikle sig og antænde loftet, hvor kanaler fyldt op med fiberkabler var tæt på at bryde i brand. Takket være vagtelektriker Daniel Lunddorfs snarrådige indsats blev branden slukket og produktionsstop blev undgået. Daniel har modtaget 2 flasker vin som tak for sin flotte indsats. Stor bulkcarrier anløb Aalborg Portland i sommerferien Kristian Jørgensen, delingsleder, Havne & Terminaler, Nordic Cement Kort før ferieperioden i juli modtog vi en last Petcoke, som fortjener en nærmere omtale. Det drejer sig om ts., som vi modtog fra m/v Baldock. En bulkcarrier med en dødvægttonnage på ts, udstyret med selvlosningsudstyr, bestående af transportbånd med udlæg på 80 m ind over kajen og en losserate på ca ts/time. Losningen foregik udelukkende med skibets eget udstyr. Skibet var 244 m lang + 32 m bred, så det var store sager! Før m/v Baldock ankom til Aalborg, var det dog nødvendigt, at skibet blev lettet på grund af vanddybder ved Hals Barre + vores kajstrækning. 14 Så først blev der losset ca ts af lasten i Aarhus, hvor der er vanddybde nok. Derefter kunne m/v Baldock sejle videre til Rørdal, hvor den ankom med de resterende ts. den 5. juli kl og losningen startede kort efter, nemlig kl og dagen efter kl var skibet udlosset ts Petcoke (PHS) blev losset på 24 timer og 40 minutter - virkelig imponerende, dette skyldes udover skibets udstyr, ikke mindst en stor og meget flot arbejdsindsats fra NKI s side. Petcoken blev jo losset på forkajen og skulle løbende køres til baglandet. Denne opgave klarede NKI med bravur, da der under losningen blev flyttet ca ts (ca ts/t) ved hjælp at diverse læssemaskiner + dumpere samt godt mandskab fra NKI s side. De ts, der var losset i Århus, ankom senere på en pram.

15 Kort nyt Ny russisk kunde Henrik Hougaard Salgschef, Nordeuropa I begyndelsen af juli underskrev Aalborg Portland kontrakt med det russiske selskab: OOO Polar Invest, der ligger ca. 40 km øst for St. Petersborg. Kontrakten omfatter leverance af Mt Aalborg White cement i bigbags i 2. halvår Første afskibning på bigbags blev lastet i Aalborg den 12. august. Kontrakten med Polar Invest er det første resultat af en ændring af salgsstrategien for Rusland, hvor Aalborg Portland fokuserer på direkte salg til Øverste række baseret på Aalborg White Nederste række baseret på grå cement. større industrikunder, der på FOB betingelser (frit ombord i Aalborg) kan aftage hele skibslaster ad gangen. Polar Invest blev stiftet for 12 år siden og beskæftiger sig med produktion af belægningsten, isolerede byggeblokke, huldæk samt færdigblandet beton. Selskabet har 300 ansatte og er markedsførende inden for sit segment i den nordvestlige del af Rusland. Polar Invest har ikke tidligere anvendt hvid cement, men indsætter nu hvid cement i produktionen af belægningssten for at optimere kvaliteten af produkterne - herunder ikke mindst farverne. For at hjælpe Polar Invest med at optimere deres recepter var Dimitry Kudinov, Chief Chemist på besøg i Aalborg den 19. & 20. august. Besøget var tilrettelagt med en fuld dag på Technical Centre, hvor programmet stod på såvel teori som praktik i laboratoriet. På anden dagen var der opfølgning og fabriksbesøg. Fleksibilitet - en af nøglerne til succes! Ole Nørklit, Direktør Unicon Danmark Vi har i de seneste år haft et historisk højt aktivitetsniveau, og der har mange steder i organisationen været udvist stor fleksibilitet, når dagens bestillinger skulle afvikles. Men også i nedgangstider er fleksibilitet svaret på mange af de udfordringer, som vi bliver mødt med. Vi har i år oplevet et faldende marked, og desværre i en større grad end vi havde forventet. Vi har måttet sige farvel til nogle af vores kollegaer og har fokus på at nedbringe omkostninger. I denne situation er det vigtigt, at vi tænker kreativt for at anvende vores samlede ressourcer bedst muligt. Det kan for eksempel betyde, at vi på nogle fabrikker vil være bedst tjente med at indføre faste eller fleksible ugentlige lukkedage, forskudte mødetider og en større grad af rotation mellem de enkelte arbejdsopgaver. Tiltag som alle skal sikre den enkelte fabriks eksistensberettigelse og Unicons position på markedet til trods for faldende afsætning. Fleksibilitet på vores fabrikker og i distribution er altafgørende for, om vi evner at drive en profitabel forretning. Men også på andre fronter arbejder vi på at trimme virksomheden. For at reducere omkostninger til reparation og vedligehold har vi henover sommeren skilt os af med de ældste og dyreste biler i vores flåde. Samtidig har vi indledt en tiltrængt fornyelse af vognparken, idet vi nu har fået leveret 11 nye biler. Dermed har vi bragt både gennemsnitsalder og omkostninger på bilerne ned til et lavere niveau. Vi vil til stadighed blive mødt med kravet om, at vi løbende tilpasser vores omkostninger til den aktuelle markedssituation. Samtidig skal vi selvfølgelig sikre, at vi leverer den service, som kunderne med rette kan forvente, og at vi bevarer Unicon som et godt sted at være ansat. 15

16 Returneres ved varig adresseændring Du er din egen sikkerhedsrepræsentant! Charlotte Birkholm Kristensen, delingsleder, Arbejdsmiljø & Sikkerhed, Nordic Cement Du har selv ansvaret for at din arbejdsdag forløber godt og sikkert. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler er lavet for at beskytte DIG. Både de lovgivningsmæssige og dem, der er aftalt lokalt på arbejdsstedet. Du har også selv ansvaret for at gøre opmærksom på, hvis der er forhold, arbejdssituationer eller andet, du finder problematisk i forhold til arbejdsmiljø eller sikkerhed. Når det så er sagt, så yder hele sikkerhedsorganisationen et stort stykke arbejde ved hele tiden at finde nye og mere sikre løsninger både med problemer på kontorarbejdspladser og på fabriks-områderne. Trods denne indsats havde vi i Nordic Cement et meget højt antal arbejdsulykker i 2007 (41 stk). UNDGÅ SKADEN ryd op efter dig selv Husk at anmelde tilløb til ULYKKE. Skemaet findes i Word under generelle skabeloner - Miljø. Forsidefoto: Lindholm Høje Museum, Nørresundby. Der blev derfor rettet yderligere fokus på at nedbringe arbejdsulykker i 2008, og idéen med at lave plakatkampagne med skaden (altså fuglen) opstod. UNDGÅ SKADEN er tænkt som et tilbagevendende tema på fremtidige plakater. Det vi står overfor lige nu i sikkerhedsorganisationen af større projekter er bl.a. implementering af et nyt værktøj til at håndtere handlingsplaner for ArbejdsPladsVurderinger, så de gøres mere synlige, mere overskuelige og lettere tilgængelige. Desuden er der stadig en stor opgave med ATEX (arbejde i eksplosiv atmosfære), især i kulmøllerierne, samt at overholde kravene i forhold til REACH. REACH er EU s kemikalielovgivning, som trådte i kraft 1/ og hvor første etape med præ-registrering af kemikalier og produkter skal være udført 1/ Området vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed dækker jo over et bredt spekter. Men husk, du er din egen sikkerhedsrepræsentant! Det er ligesom at synge i kor, man skal være flere for at løfte opgaven. Og med et lille tilbageblik til det store, årlige sikkerhedsmøde for sikkerhedsorganisationen i Nordic Cement. det er utroligt så smukt italiensk opera klinger, når det bliver udsat for hele sikkerhedsorganisationen!! Redaktionsudvalg Anders Thorup - formand Anders Bauditz Tina Hvidberg Torben W. Skaaning Trond Bjørnstad Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Poul Dahl - ansvarshav. redaktør Layout - Charlotte Krebs Hurup

Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina

Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina Model af den nye hvide fabrik i Anqing, Kina 4/2009 Leder Annus Horribilis for den globale cementindustri Mario Ciliberto Formand 2009 blev Annus Horribilis-året for den globale cementindustri. Det var

Læs mere

SAP - 9 måneder efter go-live

SAP - 9 måneder efter go-live 4/2007 Indhold SAP - 9 måneder efter go-live 2 Leder 3 Klimaundersøgelse 5 Sveriges største granitbrud 7 Uddannelsesmesse i Gigantium 11 Ramadan Kareem 12 Salgsakademi 13 Kort nyt 14 SAP - 9 måneder efter

Læs mere

Hvid brugskunst ved Limfjorden

Hvid brugskunst ved Limfjorden 2/2007 Indhold Hvid brugskunst ved Limfjorden 2 Leder 3 En typisk arbejdsdag i Tyskland 9 Profil af Anni Vejstrup - Unicon 10 Min første maraton 12 Status 14 Fælles løn-løsning 16 Hvid brugskunst ved Limfjorden

Læs mere

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern,

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern, 2/2006 Indhold Formanden har ordet 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Præsentation af bladets navn 5 Evaluering af brokollaps 6 Aalborg Portland White i Tyskland 11 Cementproduktion 12 Status

Læs mere

SAP ind - X-Plain ud SAP. Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform. Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation

SAP ind - X-Plain ud SAP. Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform. Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation 3/2006 Indhold SAP ind - X-Plain ud 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Målrettet innovation 5 Praktikant i Kina 8 Hjerter af beton har det bedre 10 Beton-workshop i Aalborg 13 Status 15 SAP Af

Læs mere

De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut.

De 5 sættevogne på opgaven betød, at der ankom et læs beton ca. hvert 12. minut. 3/2007 Indhold Så lykkedes det!!! 2 Leder 3 Hjælp - jeg har fundet... 5 En betonchaufførs hverdag 6 Løsningssalg 9 Åbent hus 13 Kort nyt 14 DHL-stafetten 16 Så lykkedes det!!! Af Produktionsleder Henrik

Læs mere

125 ÅR CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

125 ÅR CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 125 ÅR CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER FORORD I 2004 var vi på udkig efter en cementproducent i verdensklasse, som både havde stærke kompetencer og international erfaring. Hos Aalborg Portland fandt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Member of

ÅRSRAPPORT 2007. Member of ÅRSRAPPORT 2007 Member of 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for 2007 8 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition Årsrapport 2010 Aalborg Portlands arbejde med innovation omfatter hele livscyklussen fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO2-neutrale brændsler over energieffektiv produktion til brug af beton i byggeri

Læs mere

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24 MARTS 09 Nr. 13 RESPONS RESPONS i Holland: Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26 DEN 5. JANUAR: En dag der vil blive husket side 24 DEN VARME STOL: Chefkokken og de varme kartofler side 20 Jeg har

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Kulturprofil for Microsoft 2015

Kulturprofil for Microsoft 2015 Mød Microsoft 2015 2 Kulturprofil for Microsoft 2015 Indledning Velkommen til Microsoft.... Side 4 Inspiration Vi er drevet af passion... Side 8 Ansættelse og velkomst Kom, som du er. Gør det, du brænder

Læs mere

Branchefrokost for veteraner

Branchefrokost for veteraner - trælastbranchens naturlige mødested! MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 1 - Februar 2006 Elevtur Sverige 2006...læs side 21 50+ Branchefrokost for veteraner...læs side 26 Ironman for

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Sammen er vi bedst. Læs bl.a. om: TEMA: ERHVERV PÅ MORS. Gamle dyder og stram styring bag succes 4. Økologiske muslinger gav eksport-boom

Sammen er vi bedst. Læs bl.a. om: TEMA: ERHVERV PÅ MORS. Gamle dyder og stram styring bag succes 4. Økologiske muslinger gav eksport-boom Sammen er vi bedst Læs bl.a. om: Gamle dyder og stram styring bag succes 4 Økologiske muslinger gav eksport-boom 9 TEMA: ERHVERV PÅ MORS Nykøbings handlende laver fest i gaden 13 2 Sammen er vi bedst Mors

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

#9 marts 2011. Update

#9 marts 2011. Update #9 marts 2011 FM Update Tema: Fremtidens DFM konferencen 2011 Leder Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers hvor DFM konferencen 2011 afholdtes Kære DFM er DFM-året

Læs mere

DSV + ABX Det perfekte match

DSV + ABX Det perfekte match Nr. DSV + ABX Det perfekte match Med købet af ABX Logistics har DSV med ét slag opfyldt strategien på to væsentlige punkter: Air & Sea divisionen får den ønskede fordobling af aktiviteterne samtidig med,

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Passion for perfektion. Gode audit-råd. Mød NNITman close-up NNIT's fingeraftryk NNIT-vækst i Jylland På cruise med Club One

Passion for perfektion. Gode audit-råd. Mød NNITman close-up NNIT's fingeraftryk NNIT-vækst i Jylland På cruise med Club One NTERFACE NNIT MEDARBEJDERBLAD I Nr. 22 I JUNI 2014 Passion for perfektion Gode audit-råd Mød NNITman close-up NNIT's fingeraftryk NNIT-vækst i Jylland På cruise med Club One Leder Flere flag på kortet

Læs mere

1/2011. Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus.

1/2011. Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus. 1/2011 Sorte betonmøbler i restauranten i Klausen Fisk & Skaldyr, Hune ved Blokhus. Leder Det opnåede resultat i vores region for sidste år var, selv om vi ikke helt nåede det forventede budget, overbevisende

Læs mere

CSR rapport 2011/2012. Q8 CSR Rapport 1

CSR rapport 2011/2012. Q8 CSR Rapport 1 CSR rapport 2011/2012 Q8 CSR Rapport 1 indhold Indhold fra vores CEO fra vores CEO Fra vores CEO Ansvarlighed & omtanke Kunder Medarbejdere Miljø & klima Samfund Leverandører Mål & resultater Om Q8 3 4

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid NR. 1. marts 2009A annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 1. marts 2009 Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for side 2-3 Generalforsamling med udskiftninger og fokus på

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Fuld tryk på udviklingen

Fuld tryk på udviklingen Nr. 31 - sept. 2015 Makkerpar etablerede tegnestue, da byggebranchen var hårdest ramt Konkurrenter valgte at danne kontorfællesskab Erhvervenes Hus i Holbæk skal være et kraftcenter for vækst Holbæks Byforum-chef

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere