KTC årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KTC årsberetning 2011. www.ktc.dk"

Transkript

1 KTC årsberetning Den blå bygning har fået navnet Den Blå Diamant, som er Danmarks første plusenergi rådhus i Skive. Det blev officielt indviet den 24. august Foto: Skive

2 Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning s. 4 KTC s bestyrelse... s. 6 Et travlt år for KTC s faggrupper... s. 8 Oversigt over faggrupperne... s. 10 KTC s kredsstruktur... s. 13 Natur & Miljø s. 15 Associerede foreninger... s. 16 KTC Sekretariat... s. 17 Resultatopgørelse 1. januar 31. december... s. 19 Balance 31. december... s. 19 Rubjerg Knude Fyr i Nordjylland. Foto: Jan Skriver

3 KTC Årsberetning 2011 KTC Årsberetning Af Torben Nøhr, KTC s formand Regeringsskiftet i efteråret 2011 fik gennem tilbagerulning af love på blandt andet planområdet stor betydning for de tekniske forvaltninger i kommunerne. Regeringen har iværksat et serviceeftersyn på især kommunernes rolle og opgaver efter strukturreformen, og der var allerede i regeringsoplægget lagt op til, at en stor del af vores miljøopgaver burde flyttes til regioner og staten. Foreløbigt er det dog lykkedes at synliggøre, at kommunerne er gode til at passe på naturen, og vi har fundet venner, der godt kan se, at det forholder sig således. Forslagene kom som en bombe under kommunernes arbejde på teknik- og miljøområdet. KTC har derfor styrket den politiske dialog og har i årets løb haft kontakter med adskillige centrale politikere fra de nye regeringspartier. KTC har kontaktet alle de nye plan- og miljøordførere og har gennemført møder med flere af dem. Målet har været at oplyse de nye ordførere om kommunernes opfattelse af opgaveløsning og opgavefordeling, ikke mindst på naturområdet, og vi har lagt vægt på at fortælle, at kommunerne har en særlig rolle som den eneste myndighed, der lokalt har dialog med alle interessenter. Vi kan sige med stor vægt, at alle ordførerne har været meget lydhøre. Den offensive indsats fra KTC s side blev baseret på den strategi for en mere offensiv politisk dialog, som KTC s bestyrelse udarbejdede i Naturen i kommunerne KTC valgte i efteråret 2011 at sætte penge af til en publikation, som kunne profilere den kommunale naturindsats bedre. Publikationen blev iværksat ud fra en analyse af, at ingen kender omfanget og karakteren af kommunernes naturopgaver. Formålet var en profilering til konferencen Natur & Miljø 2012 i maj 2012; men publikationen blev fremrykket til april for at kunne indgå i den politiske proces omkring opgaveeftersynet. Timingen viste sig at være helt perfekt, og det lykkedes at få publikationen plantet helt centralt fra Miljøministeren til alle miljøordførere. KTC s investering må på den baggrund betegnes som en succes, både formidlingsmæssigt og politisk. Dialog med centrale myndigheder KTC har været meget mere på banen det seneste år end før, og vi er parate til at følge endnu mere op. Senest har Rigsrevisionen aflagt besøg hos KTC s formand for at høre om baggrunden for den kritik, som KTC har formuleret omkring vand- og naturplanerne. En anderledes oplevelse, som forhåbentligt kan bidrage til, at det ikke kun er kommunernes opgavevaretagelse, der er i spil i den afsluttende runde af opgaveevalueringen. KTC har i årets løb fortsat den dialog med centrale myndigheder, der har fundet sted igennem flere år. KTC har en tæt dialog med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet. KTC har også medvirket til, at der er blevet etableret et fælles udvalg for drøftelse af digitale udviklingsprojekter på Miljøministeriets område. Det er et vigtigt skridt for KTC at sikre, at der bliver udviklet de rette og koordinerede digitale redskaber, som går på tværs af sektorinteresser. Natur & Miljø 2012 En af de helt store satsninger i årets løb er Natur & Miljø 2012 den store danske konference om naturen og miljøet. Konferencen, som KTC har drøftet behovet for i flere år, blev iværksat og gennemført i samarbejde med EnviNa, og med opbakning fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner. Målet var på tværs af myndighedsniveauer og i dialog med øvrige interessenter at give deltagerne faglig inspiration til det videre arbejde med forvaltningen af Danmarks natur og miljø. Vi må sige, at målet lykkedes, da der kom over 600 deltagere til to dages fantastisk konference på Nyborg Strand i maj måned. Vi glæder os allerede til Natur & Miljø Samarbejdet mellem KTC og KL KTCs bestyrelse har haft en dialog med KL om KLs nye mere offensive strategi. Det er en fælles opfattelse, at kommunernes interesser varetages bedst, hvis både politikere og chefer arbejder på at påvirke de centrale politiske beslutningstagere med alle midler. Og det er væsentligt for både KTC og KL, at der foretages en helt nødvendig koordination og holdningsafstemning, så kommunernes synspunkter står klar for alle nationale politikere. Den koordination er KTC garant for at sikre, således at de faglige synspunkter, der kommer til udtryk via chefforeningen og associerede foreninger, er afstemt med KL s politik. Vi har igennem faggrupperne en central rolle og indflydelse på kommunernes interesser, som vi varetager sammen med KL. Faggrupperne gør et kæmpestort arbejde for at påvirke og udvikle deres faglige områder. Det gælder blandt andet, når faggrupperne gennem det traditionelle høringsarbejde, hvor KTC er underleverandør til KL s høringer, bidrager med helt nødvendige faglige argumenter til at sikre klare høringssvar fra KL. I faggrupperne foregår et stort og vigtigt arbejde med koordinering og holdningsbearbejdning. Alle KTC s kredse er repræsenterede i faggrupperne, og flere steder er der også dannet lokale netværk til støtte for kredsrepræsentanten i faggrupperne. Vi har igennem det seneste år styrket samarbejdet med vore associerede foreninger, blandt andet ved at inddrage Danske Planchefer og senest DABYFO i faggruppernes strategiske arbejde. Vi forventer yderligere udvikling på dette område. Tre nye faggruppeformænd Tre nye faggruppeformænd er kommet til i det forgangne år. Det drejer sig om Michael Kirkfelt, VTT-faggruppen, og Karina Kisum Jensen, PLAN-faggruppen samt Niels Carsten Bluhme, som er ny formand for KLIMA, ENERGI og RESSOURCER, der er det nye navn for den tidligere FORSYNINGs-faggruppe. Det er et strategisk skifte fra forsyningsfokus til myndighedsfokus, som KTC har foretaget med det nye faggruppenavn men foreningen har fortsat ønske om at sikre dialog og samarbejde med forsyningsområdets chefer i den nye faggruppe. Udfordringerne står i kø: På energiområdet tænker vi nyt i kommunerne og vil gerne bidrage til, at Danmarks nye energipolitik bliver ført ud i livet. Desværre blev kommunernes rolle ikke offensivt markeret i den nye energipolitik, men vi kæmper videre for, at kommunerne får mandat til at udfylde den rolle, vi er klar til at løfte for at nå de energipolitiske målsætninger. Vi har brug for en samlet diskussion af planlægningen i det åbne land i Danmark. Revisionen af landsplanredegørelsen står for døren, og KTC vil gerne være med til at sætte diskussion i gang om erhvervsinteresserne som landbrug, vindmøller og biogasanlæg i det åbne land kontra naturbeskyttelse. Vi har brug for en åben dialog om udfordringerne, for det er en kommunal kernesag at sikre en god planlægning. Landbrugets miljøtilsyn er en af de helt store sager, som vi har taget fat på gennem aktiv handling; Faggruppen for Miljø & Grundvand har medvirket til et udspil om en helt ny opgavedeling mellem staten og kommunerne om miljøopgaverne. Vi så gerne, at der politisk blev skabt vilje til at sætte de fornødne ændringer i gang. Vi ved, hvad der skal til. Og vi er klar til at handle. På vejområdet lider kommunerne fortsat under finansieringsproblemer og et større og større efterslæb på vejbudgettet. Vi har blandt andet været i Pengemagasinet på DR 1 med debat om, at ikke alle veje skal være offentlige. Det er selvfølgelig en politisk beslutning, hvorvidt veje skal være offentlige eller private; men i KTC vil vi kæmpe for, at lovgrundlaget er klart og til at administrere efter. Innovationsprisen Innovation står højt på dagsordnen i kommunerne og ikke mindst på teknik- og miljøområdet. Gennem nye ideer, gennem digitalisering, gennem frivilligt arbejde, gennem nye måder at arbejde sammen med private på, skal vi nå nye resultater. KTC har indstiftet den kommunaltekniske innovationspris, som blev uddelt første gang ved årsmødet Vi er stolte over, at det er lykkedes at fremhæve de innovative projekter på det kommunaltekniske område og ser frem til at uddele prisen igen i år. KTC er en forening i vækst Vi er nu oppe på over 360 medlemmer og har fået alle landets kommuner med, da Samsø s nye tekniske chef har meldt sig ind i KTC. Det giver os større styrke til at gå i dialog med de statslige parter, at vi er repræsenteret i alle kommuner. Der er plads til alle tekniske chefer i KTC, og der er behov for alle. Aldrig har vi i kommunerne haft så mange fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og aldrig har vi kunnet udføre vort arbejde så flot og koordineret som i disse år. Alligevel udsættes vi for kritik. Det kræver, at vi står sammen, og at vi har en fælles forening til at varetage vore interesser. Det er derfor, vi har KTC. KTC har også et stærkt kredsarbejde, som danner flere og meget forskellige netværk for fagcheferne. Nogle steder er der også dannet særlige netværk for teknik- og miljødirektørerne, som et spejl af kommunaldirektørernes organer og som bistand til arbejdet i KKR. KTC s bestyrelse har drøftet kredsenes virke med formændene, og der er enighed om, at mangfoldighed gør smuk. Der er ingen standard-model for et godt kredssamarbejde. KTC har igennem det seneste år stået bag et tre-årigt kompetenceforløb med globalt perspektiv i samarbejde med Realdania og Kom- Dir, som er blevet en stor succes. KTC har også som forening styrket sine internationale relationer og har deltaget i nordisk samarbejde i NKS, i det globale kommunaltekniske samarbejde IFME, senest ved at deltage i IFMEkonferencen i Helsinki, hvor KTC bragte tre danske kommuner i fokus med energi og klima. Vi har i 2012 haft besøg af en repræsentant for den australske søsterorganisation IPWEA, som har bragt inspiration til at se nærmere på begrebet og værktøjet Asset Management. KTC s bestyrelse KTC har i 2011 fået tre nye bestyrelsesmedlemmer, idet Søren Gais Kjeldsen har afløst Søren Peter Sørensen, og Jørgen Lerhard har afløst Anders Thanning, og endelig har Iben Koch afløst Trine Holmberg. Tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer. KTC s organisation KTC har som forening en sund økonomi, et veldrevet sekretariat og to vigtige kort i et flot fagblad Teknik & Miljø og en stærk IT-profil på KTC Portalen. Vi har i årets løb fået ny redaktør, idet Lilli Marie Nielsen har afløst Irene Brandt. Dermed har vi samlet et godt grundlag for den videre udvikling af foreningen. Den spændende udvikling i KTC gør mig stolt over og glad for at være formand for en forening og bestyrelse, der med stort engagement deltager i påvirkningen af den kommunaltekniske sektors udvikling. Side 4 KTC Årsberetning I September 2012 KTC Årsberetning I September 2012 Side 5

4 rne arbejder på højtryk med nye klimatilpasningsplaner. Her er det Amagermotorvejen, som står under vand efter skybrud. Foto: Scanpix KTC s bestyrelse På generalforsamlingen i 2011 blev formanden genvalgt for to år. Torben Nøhr Køge På kredsgeneralforsamlinger i sommeren 2012 blev følgende valgt for perioden : Christian Bjerg Aalborg (Kreds Nordjylland) Lene Jensen Lejre (Kreds Sjælland) Jørgen Lerhard Høje-Tåstrup (Kreds Hovedstaden) På kredsgeneralforsamlinger i sommeren 2011 er følgende valgt for perioden : for teknik og miljø Søren Gajs Kjeldsen Holstebro (Kreds Midtjylland) Kjeld Bussborg Johansen Svendborg (Kreds Syddanmark) Iben Koch Rudersdal (Kreds Hovedstaden) er: Thomas M. Jepsen, Brønderslev kommune (Kreds Nordjylland) Jørgen Jensen, Struer kommune (Kreds Midtjylland) Henrik G. Boesen, Nordfyns kommune (Kreds Syddanmark) Lars Mørk (Kreds Sjælland) Ejvind Mortensen (Kreds Hovedstaden) Side 6 KTC s bestyrelse I September 2012

5 KTC Årsberetning 2011 Et travlt år for KTC s faggrupper KTC s faggrupper har det seneste år leveret hundredvis af faglige vurderinger til rnes Landsforening, som afgiver de officielle høringssvar på kommunernes vegne. Desuden deltager KTC s faggrupper i samarbejde med KL i diverse styregrupper og arbejdsgrupper, bidrager på konferencer og har et bredt kontaktnet om de specifikke faglige opgaver, der ligger i den enkelte faggruppe. Som noget nyt deltager faggruppeformændene nu i temadrøftelser i KL s Teknikerkontaktudvalg for at styrke den faglige debat på væsentlige temaområder. Af Lilli Marie Nielsen Igen i år er det faggruppen for Miljø & Grundvand, som ligger i spidsen med 80 høringssvar. Ifølge faggruppens formand, Ebbe Møller Olesen, har årets tre vigtigste høringssvar drejet sig om digitalisering i forbindelse med virksomhedsudvalg 2, ændringer af husdyrsbekendtgørelsen og fastholdelsen af fire ugers fristen ved jordflytningssager. Derudover har faggruppen ydet en kæmpe indsats i forbindelse med den store konference, Natur & Miljø Natur & Miljø har helt sikkert været den største enkeltopgave i 2012, og vi er meget stolte over, at vi ramte plet med den nye konference, siger Ebbe Møller Olesen. Derudover har faggruppen længe ønsket at fremme væsentlige kommunale synspunkter vedrørende landbrugsregulering, hvilket nu er lykkedes. Miljø & Grundvand har igennem lang tid udarbejdet et notat om den fremtidige landbrugsregulering, som kommer til at indgå i et samlet politisk udspil fra KL til den nyetablerede Natur- og Landbrugskommission. Kommissionen modtog det samlede udspil i august I notatet foreslås det blandt andet, at den administrative kontrol af arealanvendelsen samles i Miljøministeriet, og at den fysiske kontrol derimod samles i kommunerne. Det vil blandt andet betyde, at kommunerne overtager tilsynet med gødningsanvendelsen i marken og kontrollen med pesticidopbevaring og håndtering samt vaskepladser. I juni 2012 nedsatte Miljø & Grundvand en ny underfaggruppe for råstof. Niels Schøler er udpeget som underfaggruppeformand. Eksterne folk med på møderne i Natur & Overfladevand Faggruppen for Natur & Overfladevand har i perioden afgivet 30 høringssvar, hvoraf flere har været meget omfattende. De vigtigste har været økonomiske høringssvar til vandplanindsatsen samt Natura-2000 indsatsen. Det vil sige, at der er foretaget beregninger på de kommunale administrative og myndighedsrelaterede nye opgaver. En af de største og mest tidskrævende opgaver har været at levere indspil til de økonomiske forhandlinger og debatoplæg om rammerne for den kommunale naturindsats, siger faggruppens formand, Flemming Lebhert Sørensen. Desuden har det krævet en stor arbejdsindsats at levere solide argumenter til debatten om opgavefordelingen mellem kommuner og stat på natur- og miljøområdet. Som noget nyt har Natur & Overfladevand, der mødes 3-4 gange om året, haft eksterne deltagere med på møderne for at deltage i specifikke, faglige diskussioner blandt andre Miljøministeriet, DMU, rådgiverbranchen, Landbrug & Fødevarer samt Videncenter for Landbrug. Det gennemgående tema for årets møder i faggruppen har været vandplanerne og den ændrede vandløbsvedligeholdelse, som skal gennemføres. Ifølge Flemming Lehbert Sørensen er en af udfordringerne lige nu, at der spores lidt metaltræthed i faggruppen, som muligvis hænger sammen med, at høringsfristerne har været meget korte. I det kommende år vurderer faggruppeformanden, at der især vil komme fokus på spildevandsområdet og vand- og natura2000 planerne, herunder især vandløbsområdet. Desuden venter der en opgave med at få den nye spildevands-underfaggruppe op at køre. Forsyningsfaggruppen nedlægges ny Klima, Energi- & Ressourcefaggruppe opstår For Forsyningsfaggruppen har det været et meget omskifteligt år. Gruppens formand, Flemming Kjærulf, stoppede brat, og Nils Ove, administrationschef i Aalborg Forsyning, har siden foråret 2012 fungeret som formandssuppleant. Faggruppen har udelukkende været samlet i forbindelse med faggruppekonferencen og har på grund af formandens afgang haft et meget lavt dialogniveau. KTC s bestyrelse har besluttet at nedlægge Forsyningsfaggruppen og i stedet oprette en ny faggruppe for Klima, Energi og Ressourcer og i den forbindelse bliver der rykket rundt på opgaver og ansvarsområder i forhold til andre faggrupper. Derfor vil der i det kommende år blive fokus på at få afklaret, hvilken rolle den nye faggruppe skal spille, og hvilke medlemmer den skal have. Der er allerede fundet en formand til den ny faggruppe, nemlig Niels Carsten Bluhme, miljø- og teknikdirektør i Albertslund. Forsyningsfaggruppen har i det forgangne år afgivet 42 høringssvar. Et par af de væsentligste svar har været Høring vedrørende affaldsbekendtgørelse, mv, som har store konsekvenser for affaldssektoren og erhvervsvirksomheder, samt Høring af forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og lov om vandløb, hvor vandselskaberne undgår, at energiproduktionen ved blandt andet spildevandsselskaber skal udskilles i et særskilt selskab. Ny formand for Vej, Trafik & Trafiksikkerhedsfaggruppen Faggruppen fik ny formand, Michael Kirkfeldt fra Aarhus, i slutningen af 2011, og herefter er der brugt mange kræfter på at reorganisere og revitalisere faggruppen. Vejdirektoratets seneste reorganisering medførte, at funktionen som national og regional koordinator af indsatsen på trafiksikkerhedsområdet blev sparet væk, ligesom en del af de midler, som var allokeret til Vejdirektoratet til dette arbejde forsvandt. Faggruppen har brugt meget tid på drøftelser med blandt andet Vejdirektoratet om, hvordan trafiksikkerhedsarbejdet skal organiseres og koordineres fremadrettet, samt på at sikre, at der fortsat bliver tilført de hidtidige nationale midler til området. Faggruppen for Vej, Trafik & Trafiksikkerhed har afgivet 16 høringssvar i perioden fra august 2011 til juli Også ny formand for Planfaggruppen Også Planfaggruppen har i det forgangne år fået ny formand, Karina Kisum Jensen fra Ikast-Brande, som selv vurderer, at formandsskiftet har betydet en langsom opstart på Planfaggruppens aktiviteter i første halvdel af I året, der gik, har Planfaggruppen deltaget i 15 høringer (faggruppen har været formand på de 11 af høringerne). De vigtigste høringsopgaver har været klimalokalplaner og forenkling af Planloven, hvor faggruppen gav et særdeles fyldigt høringssvar. Derudover har faggruppen afgivet høringssvar over udkast til revideret vindmøllebekendtgørelse. Der var en del utydeligheder i bekendtgørelsen, som burde præciseres, og derfor afgav vi en fyldig redegørelse, siger faggruppeformand Karina Kisum Jensen. Naturstyrelsen har bidraget til faggruppens møder med oplæg til drøftelser, og derudover har gruppen brugt tid på at planlægge Planlovsdage 2012 sammen med Dabyfo, Danske Planchefer, KTC og Naturstyrelsen. Desuden er Planfaggruppen i løbende dialog med KL blandt andet om et pilotprojekt om digitalisering af lokalplaner, som ifølge gruppen vil fylde en del fremover. I det kommende år vil faggruppen også fortsat have fokus på klima især klimatilpasning, muligheder for ændrede arealanvendelser og beskyttelse af vandressourcer. Faggruppen vil især være opmærksom på eventuelle barrierer i den gældende lovgivning. Forude venter også en dialog med KL om planlægning af biogasanlæg, og endelig vil Planfaggruppen ifølge Karina Kisum Jensen gerne kickstarte en debat om en helt ny planlov. Byggeansøgningsskema en samarbejdssucces Byg- og Boligfaggruppen har det seneste år afgivet cirka 20 høringssvar, hvoraf de vigtigste har drejet sig om BR10 og information til borgerne om carporte. Derudover har faggruppen sammen med KL været meget engageret i en arbejdsgruppe, som Energistyrelsen har nedsat. Arbejdsgruppens formål er at undersøge muligheder for regelforenkling og effektivisering på byggesagsområdet. Ifølge formanden for Byg- og Boligfaggruppen, Lone Himmelstrup, har en af årets store successer været et nyt byggeansøgningsskema, som faggruppen har været dybt involveret i. Skemaet er udarbejdet i et samarbejde mellem DABYFO, Dansk Byggeri og Byg- og Boligfaggruppen, og hele samarbejdet omkring det nye byggeansøgningsskema er en succes, siger Lone Himmelstrup og tilføjer, at faggruppen det kommende år særligt vil have fokus på digitalisering. Digitalt samarbejde på tværs Digital faggruppe har været stærkt engageret i at sikre samarbejde og koordination imellem kommunerne om en række store digitale opgaver: Faggruppen har gennem dialog i kommunegrupper styrket udmøntning af strategierne i Den Fælleskommunale og Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi i konkrete projekter og været med til at sikre opbakning til finansieringen. Ifølge faggruppens formand, Eva Kanstrup, ligger det faggruppen stærkt på sinde at sikre, at de opstillede mål bliver nået. Faggruppen bakker op om gennemførelse af fælles kommunale WEB-GIS udbud og udarbejdelse af fælleskommunal datamodel. Det er centralt for faggruppen at medvirke til optimering af organiseringen af de mange eksisterende geodatafora i samarbejde med FKG bestyrelsen. I 2012 er der etableret et Digitalt Koordinationsforum for teknik- og miljøområdet. Faggruppen har medvirket til udarbejdelse af kommissorium for det nyetablerede forum, hvor de mange digitale teknik- og miljøprojekter skal koordineres, og principielle problemstillinger drøftes. Derudover har Den Digitale Faggruppe givet input til udvikling af fælleskommunal digital løsning som afløsning for ejendomsoplysningsskemaerne, herunder implementering og finasiering af løsning samt sikret opnåelse af effektiviseringsgevinst (DIADEM projektet). Faggruppen har i samarbejde med KL udarbejdet retningslinjer for deltagelse i fælles kommunale IT og digitaliseringsprojekter, vedr. mandat, ansvar, ledelsesophæng og klar opgavebeskrivelse inkl. forventet ressourceforbrug og finasiering heraf. Desuden har Faggruppen givet input til KTC s årsmøde 2012 om digitalisering og været med til at definere målet, samt fundet konkrete cases fra kommunerne. Faggruppen mødes to gange om året med KOMBIT for at drøfte igangværende og kommende digitale udviklingsprojekter på teknik- og miljøområdet. Ny formand på vej til Ledelsesfaggruppen Faggruppen for Ledelse, Organisation og Kompetence har holdt et møde i første halvår 2012, men har derudover arbejdet tæt sammen med COK om programmet for den traditionsrige konference Chef i teknik og miljø. Konferencen er et centralt omdrejningspunkt for faggruppen, der lægger stor vægt på at skabe rum til dialog om ledelse. Desuden har faggruppen bidraget til, at der fortsat kan gennemføres en profilering af teknik- og miljøområdet over for unge studerende ved at stå bag KTC s fælles deltagelse på Jobmesser i Lyngby og Ålborg med standen JOB I TEK- NIK OG MILJØ. Faggruppen skal have ny formand i 2012, idet teknisk direktør Erik Jespersen, Aarhus, ønsker at blive afløst på den post, som han har varetaget de seneste fire år. International Faggruppe nedlægges International faggruppe er nedlagt i De internationale opgaver for foreningen varetages fremover af KTC s bestyrelse. FAKTA Høringssvar fordelt på KTC s faggrupper: Miljø & Grundvand 80 Forsyning 42 Natur & Overfladevand 30 Byg & Bolig 20 Vej, Trafik & Trafiksikkerhed 16 Plan 15 Digital 5 Ledelse, Kompetence & Org 0 Side 8 Et travlt år for KTC s Faggrupper I September 2012 Et travlt år for KTC s Faggrupper I September 2012 Side 9

6 KTC Årsberetning 2011 Oversigt over faggrupperne Faggrupperne bemandes i henhold til vedtægterne med repræsentanter for KTCs kredse, samt repræsentanter fra de associerede foreninger. Hver faggruppe kan nedsætte underfaggrupper efter behov. Byg- og boligfaggruppen Faggr - BBO Lone Himmelstrup Afdelingschef Svendborg kommune Mikael Kjær-Jensen for Dansk Bygningsinspektørforening Dabyfo Søren Vestergaard Myndighedschef Frederikshavn Ann Hamborg Bygningschef Viborg Gitte Jørgensen Centerchef - ejendom og byggeri Odsherred Mette Preisler Områdechef Københavns kommune Herdis Bonnichsen Ekspeditionssekretær Mona Dates Jørgensen Chef for bygge og plancenteret Egedal Lars Jeppesen Byggesagsbehandler Svendborg kommune Sekretær Digital faggruppe Faggr - DFO Eva Kanstrup Herning Per Thorup Hammerholt Projektleder Silkeborg Flemming Kjølstad Larsen Vej & parkchef Allerød kommune Arne Kirt Hansen Frederikssund forsyning Bo Runge-Dalage Souschef Holbæk Flemming Kjølstad Larsen Teknisk Chef Allerød kommune Kjell Stockfisch Aabenraa Orla Johannsen Centerchef for teknik og miljø Høje -Tåstrup Bente Neerup Teamleder Hjørring Forsyningsfaggruppen* Faggr - FOR Nils Ove Administrationschef Aalborg Forsyning ssuppleant (forår 2012) Janne Mørk Abras Sekretær for Niels Ove Aalborg kommunale Værker medlem Alaa Barky Adm. Hillerød Forsyning Carsten Nystrup Nordvand Dorte Ladefoged Aalborg kommune Elsebeth Arendt Afdelingschef Århus kommune Finn Thoft Jensen Chef for Vand Vejle Flemming Bach (ikke KTC medlem mere) Forsyningschef/ forsyningsdirektør Guldborgsund Forsyning Niels Ove Administrationschef Aalborg -wildcard Ledelse, kompetence og organisationfaggruppe Faggr - LKO Erik Jespersen Aarhus Frede Aagren Udviklings- og adm. chef Aalborg Jørgen Lerhard Høje-Taastrup Kåre Helmer Jørgensen Miljødirektør Viborg Raymond Skaarup Tårnby Forsyning A/S Susanne Hartmann Rasmussen Teknik & Miljøchef Stevns Carsten Leth Driftschef Roskilde KEF Erik Pedersen Afdelingschef, park og vej Frederikshavn KVF Inge Olsen Sønderborg -wildcard Allan Sandholt Esbjerg Miljø og grundvandsfaggruppen Faggr - MIG Ebbe Møller Olesen Afdelingschef; miljø og udvikling Næstved Inger Holck Gregersen Gruppeleder Peter Risegaard Jakobsen Miljøchef Hjørring Knud Søndergaard Kontorchef, natur, miljø og trafik Michael Damm Miljøchef Aalborg Vibeke Barkentin Områdechef, center for miljø Københavns Jesper Raad Petersen Afdelingschef - Miljøchef Herlev Thomas Markman Andersen Juridisk Konsulent Rudersdal Niels Schøler Råstofmedarbejder Jammerbugt kommune - ENVINA Natur- og overfladevandsfaggruppen Faggr - NOV Flemming Lehbert Sørensen Natur & Miljøchef Holstebro Flemming Bach Miljøchef Thisted Bjarne Bringedal Svendsen Natur og Miljøchef Køge Lene Holm Kontorchef for Park & Natur Per Frydenlund Nielsen Chefkonsulent Gentofte Bjarne Svendsen Natur- og miljøchef Køge Morten Horsfeldt Jespersen Sektionsleder, natur og miljø Silkeborg kommune Ida Søkilde Jelnes Assens kommune -Envina Planfaggruppe Faggr - PLA Karina Kisum Jensen Planchef Ikast-Brande Fung. Bertha Lysgaard Områdechef Københavns Britt Vorgod Pedersen Byplanchef Gladsaxe Kirsten Eldon Leder Plan & Byg Lemvig Lars Højmark Teknik & Byggechef Mariagerfjord Lisbeth Errboe Svendsen Forvaltningschef Tabita Nyby - vikar for(karin Niemann Christensen) Planchef Fredericia kommune Tine Christiansen Planchef Slagelse Karin Niemann Christensen Planchef Fredericia kommune Sidsel Poulsen Miljø & Planchef Lyngby-Taarbæk kommune DABYFO Anker Riis Plan- og Miljøchef Frederikssund Helle Jakobsen Plan- og Bygchef Favrskov Kurt Lopdrup Chef for Plan og Ejendomsudvikling Haderslev Marianne Ellersgaard Afdelingsleder Frederikshavn Niels Peter V. Lauridsen Planchef Ringkøbing-Skjern Poul Hvidberg-Hansen Fagleder Odsherred Susanne Birkeland Planche Furesø Vej, trafik og trafiksikkerheds-faggruppen Faggr - VTT Michael Kirkfeldt Vejchef Aarhus Anders Gedde Pedersen Vejchef Næstved Søren Schrøder Vejchef Esbjerg Dorrit Gundstrup Vejchef Rudersdal Jacob Madsen Egedal Niels Tørsløv Centerchef Center for Trafik Københavns Synnøve Klitgård Trafik, vej og parkchef Ringsted Roland Rasmussen Ingeniør KVF Claus Hartaa Hillerød kommune -KEF mer af underfaggrupperne Faggrupperne har en lang række underfaggrupper, som er besat med fagfolk fra mange forskellige kommuner. De er nævnt herunder i vilkårlig rækkefølge: Ejvind Ejner Bak Favrskov kommune Henning Eriksen Frederikshavn Åse Nielsen Afdelingsleder Faaborg-Midtfyn kommune DABYFO Bent Pedersen Afdelingschef Birgit Michler Jurist Viborg kommune Jesper Graff Thøger Gladsaxe kommune Kim G. Pedersen Afdelingsleder Aalborg kommune Maria Degn Bysociolog, projektleder Svendborg Pia Nielsen Købehavns kommune Ulla Tordal-Mortensen Juridisk konsulent Skive Anne Grethe Rasmussen Lasse Kjemstrup Projektleder, GeoSjælland Ringsted Lennart Christoffersen Gladsaxe Per Møller Allerød Knud Mikkelsen Teamleder Hjørring Bo Utoft Claus Frydenlund Kemiingeniør Gladsaxe Eric Farley Geolog Herning Hans Sonne Frederiksen Esbjerg Jens Kirchhoff Bruhn Cand.merc. jur. Københavns Jens T. Vejrup Geolog Aabenraa Karin Hvidberg Nilsson Sagsbehandler Favrskov kommune Lone Hansgård Frederiksen Sagsbehandler Niels Cajus Pedersen Civilingeniør Yvonne Jørgensen Hydrogeolog Københavns Knud Suhr Teamleder Hjørring Anita Carøe Henningsen Sorø Brian Daniel Bak Fagkoordinator Holstebro Inger Pabst Fredericia Hanne Lise Koed Sagsbehandler Silkeborg Helle Paludan Pedersen Agronom Aalborg Kirsten Brødbæk Miljøsagsbehandler Herning kommune Klaus Schiøtt Kristensen Sagsbehandler Middelfart Søren Mose Ingeniør Thomas Bøgh Herning Lars Paulsen Miljøsagsbehandler Aabenraa Olav Bojesen Faaborg-Midtfyn Ove Johansen Miljøsagsbehandler Assens kommune Palle Jean Jørgensen Koordinator Rebild Hanne Bruun Afdelingsleder Sønderborg Henning Ivan Hansen Irene Samsøe Figen Mette Koch Københavns kommune René Mathiasen Varde Torben Mølgaard Miljøingeniør Holstebro Trine Thorup Akademiingeniør Svendborg Bente Sørensen Silkeborg Dorit Fruergaard Svendborg kommune Gert Juhl Naturmedarbejder Lyngby-Taarbæk Lise Frederiksen Mariagerfjord kommune Morten Vincents Roskilde Ole Olesen Sektionsleder Thisted Aase Østergaard Miljø- og Naturchef Aabenraa Ann Ammitzbo Natur - og Miljøchef Favrskov Claus Paludan Faaborg-Midtfyn Eskild D. Lund Miljømedarbejder Lejre Hanne Stensen Christensen Kontorchef - natur og miljø Næstved Inger Birkebæk Madsen Afdelingsleder Jakob Bisgaard Fagchef, land, by og kultur Ringkøbing-Skjern Jakob Lysholdt Teamleder Guldborgsund Morten Hundahl Natur- og Miljøchef Syddjurs Steen Ravn Christensen Natur- og miljømedarbejder Syddjurs kommune Søren Brandt Herning Asger Rahbek Hansen Civilingeniør Hjørring Birgit Gerd Knudsholt Teknisk Driftschef Rødovre Connie Juul Clausen Trafikplanlægger Odense kommune Thomas Povlsen Ingeniør Pia Gulddahl Møller Trafikplanlægger Vejle Jan Øhlenslager Aalborg kommune Karen Dalsgaard Trafikmedarbejder Silkeborg kommune Thomas Meier Trafikplanlægger Køge kommune * Forsyningsfaggruppen nedlægges. Den erstattes af den nye Faggruppe for Energi, Klima og Ressourcer. for den nye faggruppe er miljø- og teknikdirektør i Albertslund, Niels Carsten Bluhme. Side 10 KTC s Faggrupper I September 2012 KTC s Faggrupper I September 2012 Side 11

7 Kreds Midtjylland fik i bogstaveligste forstand en kæmpe oplevelse med på vejen, da kredsen i juni samledes i Høvsøre Testcenter i Bøvlingbjerg i det vestligste Vestjylland og kom til tops i verdens største havvindmølle. Foto: Henrik Littau-Jensen, afdelingschef, Holstebro KTC Årsberetning 2011 KTC s kredsstruktur KTC er organiseret med fem kredse, som følger regionsgrænserne. Kredsene er selvstændige foreninger med egen bestyrelse og formand. KTC s kredse gennemfører møder og netværksaktiviteter for foreningens medlemmer og vælger kredsens repræsentant(er) til KTC s bestyrelse. Kredsene indstiller repræsentanter til KTC s faggrupper, og kredsene danner bagland for kredsens faggrupperepræsentanter. Aktiviteten i KTC s kredse er meget forskellig, men flere og flere kredse styrker netværksdannelse blandt fagcheferne. På direktørniveau arbejdes der på at styrke koordinering af tværkommunale opgaver og øvrige spørgsmål af betydning for teknik- og miljøområdet. Kredsbestyrelser valgt på kredsgeneralforsamlinger i 2012: KTC Hovedstaden : Chef for By og Miljø Birgitte Dyrvig Carlsson Hillerød kommune Philip Hartmann Gladsaxe kommune Søren Henning Johnsen Brøndby kommune KTC Midtjylland frem til : Henrik Narud Lemvig kommune Afdelingschef Tina Degn Rasmussen Syddjurs kommune Sekretariatsleder Benedicte Wriedt Viborg kommune KTC Sjælland : Teknik- og miljødirektør Morten Olsen Sorø Plan, byg og miljøchef Tyge Wanstrup Kalundborg kommune Lene Jensen Lejre kommune KTC Nordjylland : Thomas Møller Jepsen Brønderslev Teknisk chef Lars Højmark Mariagerfjord Natur- og miljøchef Jørgen Ussing Mariagerfjord KTC Syddanmark : Vakant Teknik og miljø Hans Kjær Esbjerg kommune Henrik Boesen Nordfyns kommune KTC s Kredsstruktur I September 2012 Side 13

8 Natur & Miljø 2012 Den altoverskyggende arbejdsopgave for KTC i foråret 2012 var Danmarks største natur- og miljøkonference på Nyborg Strand i maj, som KTC arrangerede sammen med EnviNa. Natur & Miljø 2012 blev et tilløbsstykke med flere end 600 deltagere og 120 oplægsholdere. Snakken gik nonstop, og faglig viden og praktiske erfaringer fløj gennem luften under den to dage lange konference. Det var første gang siden kommunalreformen, at der blev iværksat en konference, hvor der kunne debatteres fagligt og fordomsfrit om natur og miljø på tværs af myndighedsskel. Og KTC er begejstret for resultatet: Jeg er ovenud tilfreds med konferencen. Det var en enestående lejlighed for kommunerne, regionerne og staten til at kommunikere med hinanden. KTC vil som organisation gerne være med til at videndele og erfaringsudveksle, og det var konferencen stærkt medvirkende til. Desuden viste konferencen, at kommunerne har styr på natur- og miljøopgaven, siger KTC s formand Torben Nøhr. Som noget nyt producerede KTC-Sekretariatet en række filmklip fra konferencen, som kan ses på Her findes der også slideshows fra de 120 oplægsholdere og en række lydklip fra udvalgte oplægsholdere. KTC ser frem til Natur & Miljø 2013 på Nyborg Strand den maj konferencedeltagere fulgte åbningsdebatten under Natur & Miljø 2012 på Nyborg Strand. Natur & Miljø 2012 I September 2012 Side 15

9 KTC Årsberetning 2011 Associerede foreninger KTC-Sekretariatet i nye omgivelser Landsdækkende, organiserede foreninger og faglige fællesskaber inden for teknik og miljøområdet kan blive associeret med KTC. Formålet med associeringer er at udvikle og fremme et fælles fagligt og kollegialt forum for information og debat om den kommunaltekniske sektors opgaver og virksomhed. Formålet opnås blandt andet ved, at medlemmerne af den associerede forening deltager i KTC s arbejde: som medlemmer af KTC s relevante faggrupper. som deltagere i permanente eller ad hocudvalg eller som deltagere i faglige møder med styrelser, KL og andre organer. ved at medvirke til at sikre, at høringer og udtalelser om fagtekniske spørgsmål koordineres gennem faggrupperne, således at der tales med ensartet stemme fra den kommunaltekniske side over for relevante myndigheder, interesseorganisationer, m.v. KTC-Sekretariatet foran den nye kontorbygning. Fra venstre: sekretariatsleder Ane Marie Clausen, bogholder Lilian Bredgaard, IT- og specialkonsulent Jesper Hedegaard, salgsleder Lars Madsen og redaktør Lilli Marie Nielsen. På billedet mangler eventmanager Edit Uggerhal. Samarbejdet med de associerede foreninger drøftes årligt mellem deres formænd og KTC s bestyrelse. Der er etableret et tæt samarbejde imellem Danske Planchefer og KTC omkring Planfaggruppen, som bemandes af Danske Planchefers bestyrelse. Det har medført et stærkt bagland og stort engagement i det faglige arbejde med at afgive høringssvar til KL. Modellen drøftes p.t. med DABYFO, som nærer et stort ønske om at spille en større rolle i de kommunale høringssvar på byggelovsområdet. KTC varetager daglige administrative opgaver for flere af de associerede foreninger og hoster flere foreningers hjemmesider. Associerede foreninger: DABYFO Forum for danske bygningsmyndigheder, leder af byg og bolig Mikael Kjær-Jensen, Haderslev DP Danske Planchefer, planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande kommune EnviNa Environment & Nature, geolog Hans Peter Birk Hansen, Svendborg KEF Kommunalt entreprenørforum, parkchef Michael Kornbech, Næstved KPN Kommunale park- og naturforvaltere, kontorchef Lene Holm, KVF Kommunal vejteknisk forening, ingeniør Roland Rasmussen, I foråret 2012 flyttede KTC-Sekretariatet i nye kontorlokaler. Flyttemændene skulle dog kun slæbe flyttekasserne nogle få meter. Før holdt sekretariatet til på Papirfabrikken 24 i Silkeborg. I dag hedder adressen Papirfabrikken 36A. Så rent geografisk er det en lille forskel, men arbejdsmæssigt er det et kæmpe plus med mere plads til sekretariatets seks mand store besætning, som dagligt glæder sig over de nye lokaliteter. Flytningen skyldes, at det gamle lejemål ophørte. KTC Sekretariatet arbejder for at udmønte foreningens mission og vision og understøtte de mange faglige opgaver, som foreningen er optaget af. Som den eneste kommunale chefforening driver KTC et fagblad, Teknik & Miljø, der gennem sit overskud skaber en del af grundlaget for foreningens drift. Det giver KTC større frihed end andre chefforeninger til at iværksætte aktiviteter, samtidig med at sekretariatet giver mulighed for at understøtte foreningsarbejdet og faggrupperne. Sekretariatet ledes af Ane Marie Clausen. Lilian Bredgaard tager sig af foreningens bogholderi, og Lars Madsen sørger for at sælge annoncer til både KTC Portalen, Teknik & Miljø og KTC s konferenceaktiviteter. Teknik & Miljø I foråret 2012 tiltrådte Lilli Marie Nielsen som ny redaktør på Teknik & Miljø. Ud over fagbladet arbejder hun også med ktc.dk og foreningens kommunikation i bred forstand. Teknik & Miljø udkommer 11 gange om året i et oplag på knap eksemplarer. Teknik & Miljø læses af chefer, medarbejdere og politikere på teknik og miljøområdet i kommuner, regioner og stat samt på Christiansborg. Bladet læses desuden af private virksomheder og uddannelses/forskningsinstitutioner. Teknik & Miljø beskæftiger sig med alt inden for det tekniske område fra plan, natur og miljø til veje, parker og drift samt de ledelsesmæssige emner, der kan relateres til det tekniske område. Digitalt medlemsblad nu online Som noget helt nyt kan Teknik & Miljø nu læses online på ktc.dk. De fleste udgaver af bladet tilbage fra 2004 og frem til 2012 er nemlig blevet digitaliserede og findes nu i en lækker bladre-version på nettet. KTC Portalen KTC Portalen er et kommunikativt center for foreningen såvel internt som eksternt og danner ramme om videndeling og netværk for alle chefer og medarbejdere i tekniske forvaltninger - og deres samarbejdspartnere. Faggruppernes arbejde understøttes af den unikke Høringsportal, som systematiserer leveringen af høringsbidrag til KL. KTC portalen finansieres af, at kommunerne har tegnet et abonnement, som giver ALLE medarbejdere på det tekniske område mulighed for at oprette en brugerprofil og gratis at videndele og dyrke ERFA på tværs af kommuner og faglige skel. I foråret 2012 blev der fuld dækning i alle kommuner, da Samsø efter et par år uden for netværket meldte sig ind i foreningen og tegnede abonnement på KTC Portalen. KTC Netværk erstatter KTC Videncenter I skrivende stund lægges sidste hånd på en helt ny videndelingsplatform for de tekniske forvaltninger, som bringer det hensygnende KTC Viden helt up to date! Efter inspiration fra Facebook får den nye platform en helt åben netværksstruktur, profilbilleder, videokonferencer og chat. Jesper Hedegaard fra KTC-Sekretariatet vil i de kommende måneder gennemføre undervisning og præsentationer af de nye KTC Netværk over hele landet. Hosting og drift af projektsites og hjemmesider KTC tilbyder mellemkommunale samarbejder, associerede foreninger og andre kommunale aktører som f.eks. Klikovand og Ringby- Letbanesamarbejdet hosting af deres hjemmesider. Danske Planchefer, Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN) og Kommunal Vejteknisk Forening (KVF) har også hjemmesider hos KTC. KTC-UPDATE & KTC-MEDLEMSNYT KTC-UPDATE er KTC s digitale nyhedsbrev til medlemmer, faggrupper og interessenter og udkommer cirka hver 14. dag. Målet er at holde alle ajour med udviklingen i KTC s faglige virke, ikke mindst i forhold til faggruppernes arbejde. KTC-MEDLEMSNYT er målrettet KTC s medlemskreds og udkommer cirka hver 14. dag med seneste nyt fra foreningen og de interesseområder, som KTC indgår i. Målet er at udvide modtagergrupperne til også at omfatte leverandører, medarbejdere og politikere. Natur & Miljø 2012 og 2013 I forbindelse med den store Natur & Miljø konference i maj blev Edit Uggerhal ansat som eventmanager i KTC-Sekretariatet og stod for at planlægge og koordinere både før og under konferencen. Edit Uggerhal fortsætter i sekretariatet og arbejder med at planlægge Natur & Miljø Side 16 Associerede foreninger I September 2012 KTC s Sekretariat i nye omgivelser I September 2012 Side 17

10 Naturen i kommunerne Siden 2007 har Danmarks kommuner sørget for at pleje og beskytte naturen. Med denne udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvordan kommunerne værner om naturen, og får borgerne med ud i det grønne Resultatopgørelse 1. januar december AKTIVER kr. tkr. NETTOOMSÆTNING Variable omkostninger BRUTTOFORTJENESTE Personaleudgifter Bestyrelses- og udvalgsomkostninger Sekretariatsomkostninger Administrationsomkostninger Markedsføringsomkostninger DRIFTSRESULTAT Finansielle poster Balance 31. december AKTIVER kr. tkr. Tilgodehavender fra salg Udskudt skatteaktiv 0 0 Merværdiafgift Depositum Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPOnering Overført resultat I ALT PASSIVer Overført overskud EGENKAPITAL Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER KTC udgav i foråret publikationen Naturen i kommunerne, som blev en succes både politisk og formidlingsmæssigt, idet publikationen blev plantet helt centralt hos både miljøministeren og alle miljøordførerne. KTC s regnskab I September 2012 Side 19

11 KTC og EnviNa fortsætter successen og samler igen hele den danske natur- og miljøsektor til en storslået konference med hvem? medarbejdere i kommuner, stat, regioner, interesse organisationer og de private virksomheder maj 2013 Sæt kryds i kalenderen Nyborg Strand maj 2013 I samarbejde med: Konferencen arrangeres af:

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Indhold. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion. kl. 13.00 15.00 KL. Sted:

Indhold. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion. kl. 13.00 15.00 KL. Sted: Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion Møde/referat nr.: Sted: 2, 2012 fredag d. 20. april kl. 13.00 15.00 KL Bestyrelse: Torben Nøhr Christian Bjerg Iben Koch Jørgen Lerhard Kjeld Bussborg Johansen Lene

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere