BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 2 MAJ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 2 MAJ 2014"

Transkript

1 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 2 MAJ 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post(snabela)brugeravisen.dk Tlf.: REDAKTION Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward

2 Kære læsere! I denne udgave af brugeravisen har vi en artikel om nytårskuren for Det Blå Hus, Mødestedet og Bageriet. Derefter har vi en præsentation af den nye psykiatrikonsulent Tina Kjeldgaard. Så har vi referat fra brugerrådsmøde og en præsentation af det nye medlem af handicaprådet. Derpå information om digital post. Derefter er der nyt fra bageriet. Bageriet har været på hygiejnekursus. Desuden har bageriet været på food-messe i Herning og bageriet havde påskefrokost i anledning af påsken. På midtersiderne bringer vi en aktivitetskalender for Det Blå Hus og BIFOS. På side 18 bringer vi en artikel om angst, som er et fænomen, der optræder ved de fleste psykiske sygdomme. På side 22 bringer vi referat fra foredrag af naturvejleder Knud Andersen. Samme dag var der besøg af Social- og Sundhedsudvalget i Det Blå Hus. Dernæst et lille stykke om påskefrokost i Det Blå Hus. Derpå bringer vi et opråb fra Jette Dunker om muligheden for ferietur for brugerne. Til sidst bringer vi et stykke om BIFOS deltagelse i Ålborg cup Med venlig hilsen Redaktionen Brugeravisen - udgives af socialpsykiatrien i Brønderslev kommune. Det Blå Hus. Fasanvej 10, 9700 Brønderslev. Ansvarshavende: Peter K. Baggesgaard Redaktion: Peter K. Baggesgaard og Stephan Mulward Layout: Peter K. Baggesgaard Tryk: Det Blå Hus og Hedebo Oplag: 100 Avisen udkommer 4 gange årligt i: februar, maj, august og november. Deadline for næste nr.: 1. august Næste nr. udkommer 15. august Materiale til avisen sendes til: post(snabela)brugeravisen.dk Eller lægges i den røde postkasse i Det Blå Hus eller gives til medlemmerne af redaktionsudvalget. Avisen på Internet Her kan du læse avisen elektronisk. 2

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra redaktionen... Side 2 Nytårskur Side 4 Præsentation af psykiatrikonsulent... Side 6 Brugerrådsmøde... Side 8 Præsentation af handicaprådsmedlem... Side 9 Om digital post... Side 10 Bageriet på hygiejnekursus... Side 12 Åbningsreception på Nordstjernen... Side 13 Food-messe i Herning... Side 14 Påskefrokost i bageriet... Side 16 Aktivitetskalender... Side 18 Om angst... Side 20 Foredrag ved naturvejleder Knud Andersen Side 24 Social og Sundhedsudvalget i DBH... Side 26 Påskefrokost i Det Blå Hus... Side 28 Et sidste desperat råb om at blive hørt... Side 30 Ålborg Cup Side 33 Nøgle for socialpsykiatrien... Side 36 3

4 Nytårskur 2014 Den 25. februar var der nytårskur for Det Blå Hus, Mødestedet og Bageriet. Stedet var den runde pavillon i rododendronparken. Afdelingsleder Ulrik Poulsen begyndte dagen med et oplæg om brugerperspektivet og recovery. Han fortalte endvidere, at temaet for dagen skulle være sundhed. Sundhed forstås som det positive brede sundhedsbegreb. WHO definerer det således: Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Derefter fortalte Daniel Stark om Mit liv, som var en brugerberetning fra Bageriet. Daniel fortalte om, hvordan det er at arbejde i Bageriet. Han fortalte bl.a. om, hvordan det er godt at have noget at stå op til, og at have gode kollegaer. Hanne, Morten og Henrik var også oppe at fortælle om bageriet. Derefter var der oplæg Frisk i naturen ved naturpædagog Erik Holm Sørensen fra boformen Mariested, der fortalte om, hvordan naturen kan bruges i arbejdet med psykisk sårbare mennesker. Erik er ansat på Mariested i et 3-årigt pilotprojekt, der skal undersøge og afprøve hvordan natur- og friluftsoplevelser påvirker psykisk sårbare mennesker. Erik havde en pjece med Frisk i naturen, som omhandler projektet. I et recovery-perspektiv kan naturoplevelser bruges til at bibringe recovery hos psykisk sårbare. Et vigtigt begreb var også visualisering og positiv reframing, hvor man fremstiller billeder af det oplevede, så beboerne genoplever ture og friluftsoplevelser, som de selv har deltaget i. Til frokost fik vi byg selv sandwichs leveret af køkkenet og bageriet i Det Blå Hus. Efter frokost arbejdede vi i grupper fra henholdsvis Det Blå Hus, Mødestedet og Bageriet. Emnet var her, hvordan vi selv kunne gøre brug af naturen, og hvad vi selv får ud af naturoplevelser. Vi sluttede dagen af med champagne og kransekage, og vi slog katten af tønden. Michael fra køkkenet blev kattekonge, da han knækkede pinden til at slå med. PKB 4

5 5

6 Kære læsere af Brugeravisen Jeg er glad for her at få lejlighed til at præsentere mig selv. Mit navn er Tina Kjeldgaard, og jeg startede i januar 2014 som konsulent for psykiatri- og misbrugsområdet her i Brønderslev Kommune som afløser for Ellen Lykke, der nu er chef for Visitationen. Jeg er placeret i Fagenheden for Sundhed og Velfærd, hvor områderne for psykiatri, misbrug, handicap, og sundhed hører under. Vi bor lige nu i Grønnegade, men april rykker vi ind i kontorlokaler på Rådhusets 2. sal. Som en del af introduktionen til mit nye job, har jeg været på besøg i de forskellige tilbud i Socialpsykiatrien og på misbrugsområdet. Her har jeg fået hilst på nogle af jer og hørt om de mange spændende ting, der foregår hvert enkelt sted. Jeg glæder mig til at få et endnu bedre kendskab til de enkelte steder og møde flere af jer. Min opgave som konsulent er at understøtte og bidrage til udvikling af psykiatri- og misbrugsområdet i kommunen. Jeg holder mig derfor orienteret i, hvad der meldes ud nationalt om, hvad der skal eller bør arbejdes med. Fx udgav regeringens psykiatriudvalg i efteråret en stor rapport. Her lægger de vægt på, at der er behov for en mere moderne, åben og inddragende ramme for psykiatrien. Blandet andet på baggrund af psykiatriudvalgets rapport er en større del af satspuljerne i år afsat til psykiatriområdet, så der er fokus på området, hvilket er spændende for os, det berører. Men det er også vigtigt for mig at forsøge at holde styr på, hvad der foregår lokalt her hos os. Hvad rører der sig de enkelte steder, hvad er I optaget af, og hvad er vigtigt. Jeg har fx noteret mig, at sundhedsfremme er noget, I har arbejdet med og er kommet langt med. Bageriet i Det blå Hus er også et imponerende tiltag, som bliver spændende at følge, og som jeg selvfølgelig gerne vil understøtte, der hvor jeg kan. 6

7 Derudover er der alle planerne forbundet med Masterplanen for psykiatri- og handicapområdet, som blev udfærdiget og godkendt kort inden, jeg kom til. Der snakkes fx nu om, hvordan botilbuds-området skal se ud fremover, som også har været fremme i pressen. Andre tilbud som bostøtte, beskæftigelse, misbrugsbehandling, fritidstilbud bliver også taget op på dagsorden den kommende tid, så det er en tid, hvor der sker meget. Privat bor jeg i Åbybro og har to piger på 7 og 4 år. Vi er for nyligt flyttet hjem til Nordjylland fra Århus, hvor jeg også arbejdede med udvikling på psykiatri- og misbrugsområdet. I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis der er noget, jeg kan bidrage med, eller hvis der sker noget spændende ude hos jer, som I synes jeg skal høre om. (Kontaktoplysninger på bagsiden af bladet) Jeg glæder mig som sagt til at møde flere af jer og lære de enkelte tilbud bedre at kende. Mvh. Tina Kjeldgaard 7

8 Brugerrådsmøde Der bydes velkommen til Ole Jespersgaard og Tina Kjeldgaard. Ole er ny formand for Social- og Sundhedsudvalget. Tina er ny konsulent på psykiatriområdet. Tanker fra Hedebo. Kan Tygelsgadecentret i fremtiden indtænkes som døgntilbud? Gerda har tænkt på, om Tygelsgadecentret, som i dag står ledigt, kan bruges som et nyt botilbud i stedet for Hedebo. Det vil koste mindre end at renovere Hedebo. Ole lover at tage det med videre. Status på sundhedstilbuddet. I forhold til sundhedsfremme på tilbuddene ser Ulrik, at det i dag er implementeret og blevet en naturlig del af dagligdagen, hvilket de forskellige tiltag rundt omkring vidner om. Det besluttes at tage emnet af brugerrådsmøderne, netop fordi sundhedsfremmende tiltag vurderes implementeret. Brugerne må gerne fortsætte som ambassadører for sundhed. Hvad arbejdes der med i Handicaprådet lige nu? Ole orienterer, at medlemmerne bliver formelt godkendt af byrådet 26. feb Der bliver et møde i marts, hvor der også kommer nogle sager. Arrangementer på tværs i 2014? Gerda spørger, om socialpsykiatrien skal holde et arrangement fx et idrætsstævne på tværs i kommunen. Ulrik orienterer, at der er en gruppe af tovholdere, som laver et årligt arrangement i forhold til sundhed. Gerda vil forespørge Hedebos lokalråd om initiativ til en sportsdag. Sindets dag. Der er enighed om et behov for at komme i gang med tanke på, at man kom for sent i gang sidste år. Sindets dag afholdes 10. okt Det besluttes, at Ole indkalder arbejdsgruppen. Kursus og undervisning Bageriet skal på hygiejnekursus i uge 14 på produktionsskolen. Ulrik holder øje med opslag om næste konference i Vejle, som afholdes af Dansk selskab for Psykosocial Rehabilitering. Pladsforhold i Bageriet. Hanne og Jette orienterer, at 8

9 pladsforholdene i Bageriet er blevet trange. De er 4 nu udover Morten (bagermester), og der er 1-2 mere på trapperne. Inga forklarer, at der ikke er budget til tiltag pt. Der er noget i gang i forhold til Masterplanen, som måske kan give løsninger på sigt. Motionscykler i Det Blå Hus. Gerda spørger til de to motionscykler, som Det Blå Hus har stående i kælderen, om det er nogle, som kan bruges på Hedebo. Jette forklarer, at der er tale om en motionscykel og en cross trainer, som er købt for midler søgt hjem af brugerne. De kan købes for 2000 kr. stykket. Gerda tager købstilbuddet med på lokalrådsmøde på Hedebo. Mødedatoer for det nye år. Det besluttes at placere brugerrådsmøder umiddelbart inden Handicaprådets møder, hvor Jette er repræsentant. Det giver mulighed for, at Jette kan drøfte evt. sager med brugerrådet inden, hun skal til møde i Handicaprådet. Når Handicaprådets møder ligger fast, vil Inga lave en liste over brugerrådets mødedatoer for resten af året. Ansøgninger om midler til sundhedsaktiviteter (Mødestedet). Der spørges til muligheden for at søge om midler til motionscykler og elcykler. Thomas Krog har på et tidligere brugerrådsmøde sagt, at man kan søge om midler til sundhedsaktiviteter. Der er tvivl om, hvorvidt dette lader sig gøre, og hvor de eventuelle kan søges. Måske har der været tænkt på frivillighedsmidler. Ole vil forhøre sig, om der er andre puljer i kommunen at søge. Nyt handicaprådsmedlem Jette Dunker har trukket sig fra handicaprådet. 1. suppleant Peter K. Baggesgaard er nu medlem af handicaprådet, mens Daniel Stark er ny 1. suppleant. Peter er uddannet cand. mag. i dansk og informationsvidenskab. Peter arbejder i skånejob som IT-medarbejder på Springbrættet. Peter er kasserer for idrætsforeningen BIFOS og redaktør for brugeravisen, som er den avis, du læser lige nu. Desuden sidder Peter i brugerrådet for opgangsfællesskabet på Thorvaldsensvej. Peter kan kontaktes i Det Blå Hus og opgangsfællesskabet samt på peterkb73(snabela)gmail.com 9

10 Om digital post Fra den 1. november 2014 vil man automatisk få tildelt en digital postkasse, hvis ikke man har søgt om fritagelse. Jeg skriver til jer for få jeres hjælp til, at vi når ud til borgere, på plejehjem, de som får hjemmehjælp, bosteder, institutioner m.m. Jeg håber i vil være med til at sikre, at vi får taget hånd om denne gruppe af borgere evt. med hjælp fra deres pårørende. Man kan: Søge om fritagelse for digital Post (og derved fortsætte med papirpost) enten ved personligt fremmøde eller via fuldmagt. (blanketter hertil er vedhæftet. Henvend dig til personalet i Det Blå Hus.) Pårørende kan få oprettet læseafgang til den digitale Postkasse (blanket vedhæftet. Henvend dig til personalet i Det Blå Hus.) Lidt omkring den digitale postkasse: Fra den 1. november 2014 skal alle, der kan, modtage deres post digitalt, fra det offentlige. Alle vil automatisk få en digital postkasse, med mindre man allerede har én eller er blevet fritaget. Det er også muligt at give andre (fx et familiemedlem) læseadgang. For at blive fritaget skal man opfylde mindst ét af nedenstående kriterier: Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i sit hjem eller opholdssted Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer en i at modtage post digitalt Er registreret som udrejst af Danmark Er blevet hjemløs Har sproglige vanskeligheder Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID 10

11 Hvis borger ikke kan skrive under: I bekendtgørelsen om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post, står der: Stk. 4. For en fysisk person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive fuldmagt, jf. stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold. Administrativ fritagelse kan på den baggrund kun anvendes, hvis borgeren er varigt svækket eller lignende, og derfor i ikke er i stand til hverken at give personligt fremmøde eller afgive fuldmagt. Her kan plejepersonale eller leder skrive under på at borgeren skal fritages, med et notat til fritagelsesblanketten om årsag/begrundelse (notatskabelon vedhæftet. Henvend dig til personalet i Det Blå Hus.) Følgende blanketter kan skaffes ved henvendelse til personalet i Det Blå Hus: Fritagelse (side 1) skal benyttes ved personlig fremmøde i Borgerservice Fritagelse (side 2) skal benyttes ved fuldmagt Læseadgang skal benyttes ved tildeling af læseadgang til andre (fx et familiemedlem) Notat skal benyttes der hvor borgeren ikke er i stand til at skrive under. Der kan læses omkring digital Post og fritagelse her: 11

12 Bageriet på hygiejnekursus De ansatte i bageriet har været på hygiejnekursus på produktionsskolen i Brønderslev. Der var tre brugere og to personaler, som var med for at støtte brugerne. Kurset forløb over fem dage af fire timer. Kurset bestod i undervisning om mikroorganismer. Hvor de befinder sig, og hvad man skal være opmærksom på for, at de ikke risikerer at smitte kunderne. Der blev endvidere undervist i vigtigheden af egenkontrol, og hvordan man fører skema om egenkontrol. Skemaerne skal føres, så fødevarekontrollen kan se dem, hvis de kommer på besøg. De ansatte var til slut oppe til en skriftlig prøve. Hvorefter de fik udleveret deres beviser. PKB 12

13 Åbningsreception af fælleshuset på Nordstjernen Herunder se billeder af seks brunsvigere, som bageriet leverede til åbningsreception af fælleshuset på Nordstjernen. 13

14 Food-messe i Herning Bageriet fra Det Blå Hus deltog med 9 personer. Vi forlod huset kl. 8.15, med kurs mod Herning. En lang køretur, men kaffe og the blev nydt i bussen undervejs. Da rygetrangen ikke kunne klares mere, tog vi pause ved Tjele gods. Her sneg vi os ind på privat område og fandt et dejligt hjørne med læ og solskin. Stedets to hunde tog straks imod os, men de var heldigvis venlige, selvom de lød farlige i starten (hjemmelavede boller og kringler gjorde stort indtryk på dem). Nu var vi klar til sidste etape. Fremme ved Messecenter Herning kl Da alle var tjekket ind, deltes vi i små grupper, da det var umuligt at gå i samlet trup. Hold da op der var mad, der var ikke den ting, der ikke var, og generelt må vi konstatere, at der virkelig er fokus på gode råvare. Utallige smagsprøver blev nydt, og ingen var sultne ved afgang. De fleste havde kun nået den ene hal, da vi mødtes til afgang kl Indtrykkene fyldte meget, og nogle kæmpede bravt med søvnen i bussen. En enkelt pause blev holdt på tilbageturen, da vi atter kom på motorvejen. En rigtig god tur sluttede ved huset kl Alle er enige om at næste gang skal vi bruge en hel dag i Herning, for at se det hele. Jette Dunker 14

15 Kaffepause. Gruppebillede. 15

16 Påskefrokost i bageriet Onsdag den 16. april var der påskefrokost for bageriet. Menuen var som følger: Til forret fik vi chips med ost og løgringe. Til hovederet fik vi lamme cuvette med flødekartofler salat og flutes. Til dessert fik vi damie is på mandelbund, kaffe og kransekage. Vi havde en hyggelig aften, og vi fik styrket sammenholdet i vores gruppe. PKB 16

17 17

18 Aktivitetskalender Socialpsykiatrien i Brønderslev kommune Det Blå Hus Manicure Natur tur til Skagen Hanne om tur til Mexico Fisketur med køkkengr. Tur til zoologisk have Tur til badehuset Aftentur til badehuset Ferie i sommerhus Tid: Onsdag 30. april. Sted: Det Blå Hus. Tid: Fredag 9. maj. Sted: Skagen. Tid: Onsdag 14. maj. Sted: Det Blå Hus. Tid: Tirsdag 8. juni. Sted: Det Blå Hus. Tid: Tirsdag 12. juni. Sted: Ålborg. Tid: Tirsdag 16. juli. Sted: Løkken. Tid: Fredag 25. juli. Sted: Løkken. Tid: Mandag 8. sep. Sted: Det Blå Hus. Med forbehold for fejl, aflysninger og ændringer. Program følger for de enkelte aktiviteter. Hold øje med opslag i Det Blå Hus. Tag kalenderen ud og hæng den op på opslagstavlen! 18

19 Aktivitetskalender Idrætsforeningen BIFOS Idrætsstævner 2014 Aalborg Cup 2014, Nørresundby. Tirsdag d. 18. marts BIFOS Sommerstævne, Brønderslev. AFLYST. Idrætsfestival i Vejle juli Den Store Aktivitetsdag, Lindholm Torsdag d. 21. august Bakke Cup på Brdsl. Psyk. Sygehus Onsdag d. 27. august Julestævne i Hjørring. Mandag d. 1. december Julefodbold i Aalborg. Fredag d. 12. december Møder og Arrangementer BIFOS Generalforsamling på Hedebo. Onsdag 12. februar AAB på Ålborg stadion Lørdag 3. maj BIFOS Juleafslutning på Hedebo. Ikke fastlagt endnu. 19

20 Om angst Hvad er angst Angst spænder fra den normale angst, som alle mennesker kender, til den sygelige angst, som hæmmer tanker, følelser og livsudfoldelse. Den normale angst er en almenmenneskelig reaktion på noget, der er faretruende, uforudset eller ukendt. De fleste kender til den normale angst. Fx når man skal til et vigtigt møde, til tandlægen, eller holde en lille tale ved familiefesten. Eller når man har sommerfugle i maven før en eksamen. Dette kaldes situationsangst. En angst som ligger en dæmper på de fleste af os, men som også får os til at yde en ekstra indsats, som vi senere er glade for. Angst bliver først sygelig, når symptomerne er så udtalte, at de fører til betydelig funktionsnedsættelse socialt og/eller arbejdsmæssigt. Symptomerne på angst kan inddeles i: Psykiske symptomer de psykiske symptomer går fra let ængstelse og uro til voldsom panikfølelse med angst for at dø eller blive sindssyg Kropslige symptomer de kropslige tegn på angst er fx åndenød, klump i halsen, hjertebanken, smerter i brystet, sveden, rysten, svimmelhed, ondt i maven og diare. Mange går til lægen med kropslige symptomer uden at vide, at der er en psykisk sammenhæng. Angstfyldte tanker (katastrofetanker) tankerne kredser om det, man oplever som truende, fx at man ikke klarer situationen, at man bryder sammen, er ved at blive sindssyg, eller at ens sidste time er kommet. Undvigelsesadfærd man forsøger at flygte fra eller undgå den situation, hvor angsten opstod. Først når man er ude af situationen, fx ude af bussen eller forretningen, kan man igen trække vejret frit og tænke klart. Forskellige former for angst Panikangst pludselig, uventede og voldsomme angstanfald med stærke fysiske symptomer og dødsangst. Agorafobi angst for at være alene uden for hjemmet, fx på gaden eller i offentlig transport. Enkeltfobi angst for enkeltstående ting, fx højder, lukkede rum, 20

21 edderkopper, at gå til tandlæge eller at skulle flyve. Socialfobi angst i samvær med andre mennesker bl.a. for at blive kritisk vurderet. Generaliseret angst vedvarende ængstelse og bekymring i hverdagen med nervøsitet for dagligdagens begivenheder samt ængstelse over eget og pårørendes helbred. OCD tilbagevendende, ufrivillige og pinagtige tvangstanker og/eller tvangshandlinger, fx at vaske hænder igen og igen. PTSD akut eller forsinket reaktion på en traumatisk begivenhed af katastrofeagtig karakter. Den akutte reaktion omfatter angst, fortvivlelse og forvirring, mens den forsinkede reaktion omfatter flashbacks, øget alarmberedskab og isolationstendens. Helbredsangst overdreven angst og bekymring for eget helbred med meget hyppige lægebesøg. Angstsygdommene er den mest udbredte gruppe af psykiske sygdomme. I runde tal er udbredelsen som følger: Til hver en tid (her og nu) har danskere (5 %) en eller anden form for sygelig angst. I løbet af et år vil danskere (7 %) opleve en eller anden form for angstsygdom, kort- eller langvarigt. I løbet af livet vil ca danskere (15 %) opleve en angstsygdom. Groft sagt får dobbelt så mange kvinder som mænd angst. Behandling Psykoterapi (samtalebehandling) Der findes mange forskellige former for psykoterapi, som har virkning på angst. De to mest udbredte metoder er psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi (kognition betyder tænkning). Psykodynamisk terapi sigter mod at afdække og gennemarbejde ubevidste konflikter, der har deres udspring i barndommen. Sådanne konflikter antages at være årsag til såvel angst og andre psykiske symptomer, herunder problematiske forhold til andre mennesker. I terapien udforskes oplevelser, følelser og problemer, især sådanne der knytter sig til ens selvbillede og forhold til nærtstående. 21

22 Kognitiv terapi fokuserer på de aktuelle årsagsmekanismer, der er med til at opretholde angsten, de såkaldte onde cirkler, som består af stress, fysisk angstreaktion, forventningsangst/katastrofetanker og flugtadfærd. Der lægges vægt på at opspore og undersøge negative tanker bag angsten. Desuden arbejdes der med særlige øvelser, hvor man udsætter sig for de angstskabende situationer for derigennem at lære at mestre angsten (man taler om eksponering, at blive eksponeret eller udsat for angsten). Der er udviklet særlige behandlingsprogrammer for hver enkelt angstlidelse. Se bogen Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi af Esben Hougaard. Kognitiv terapi har vist sig at give de bedste resultater. Virkningen er almindeligvis holdbar, og nogle patienter opnår endog yderligere fremgang ved selv at arbejde med de metoder, de har lært i behandlingen. Også fysisk træning eller idræt og motion kan hjælpe den angstramte på vej mod et bedre liv. Jo bedre fysisk tilstand man er i, jo bedre er kroppen i stand til at dæmme op for angsttilstande og i øvrigt også for udvikling af depression. Medicinsk behandling Der findes 6 grupper af angstdæmpende medicin. 1. Antidepressiva har gunstig effekt over for visse angsttyper, først og fremmest den angst der ses ved depressioner, men også panikangst, socialfobi og tvangstilstande. Antidepressiva er ikke vanedannende. Antidepressiva kan inddeles i de gamle tricykliske antidepressiva (fx Noritren og Saroten) og de nyere serotonin-specifikke antidepressiva de såkaldte lykkepiller (fx Fontex eller Cipramil). 2. Buspar (et specielt præparat uden for grupperne) har en vis angstdæmpende virkning ved generaliseret angst og er ikke vanedannende. 3. Benzodiazepiner (fx Stesolid eller Alopam) har en god og hurtig indsættende angstdæmpende effekt, men er vanedannende, hvis 22

23 de tages gennem længere tid. 4. Betablokkere dæmper nogle af angstens kropslige symptomer som hjertebanken eller rysten. 5. Antipsykotika eller neuroleptika (fx Zyprexa, Seroquel, Fluanxol eller Truxal) har effekt på psykotisk angst og i små doser beskeden effekt på generaliseret angst, hvor de specielt kan anvendes, hvis der foreligger risiko for misbrug af benzodiazepiner. Antipsykotika kan også anvendes ved svære tilfælde af ikke-psykotisk angst, hvor der ikke er tilstrækkelig virkning af antidepressiv medicin. 6. Lyrica. Lyrica er det nyeste middel inden for angstmedicin. Præparatet har en speciel virkemåde og ligner hverken de gamle benzodiazepiner eller de nyere depressionspiller. Lyrica blev oprindeligt markedsført som et stof mod visse smerte- og epilepsiformer, men nyere undersøgelse har vist, at Lyrica ( mg. daglig) har samme angstdæmpende virkning som benzodiazepiner og antidepressiva, men med en hurtigere indsættende virkning end antidepressiv medicin og uden de velkendte benzodiazepin-bivirkninger som afhængighed, abstinenssymptomer og misbrugsrisiko. Lyrica anbefales foreløbigt kun til generaliseret angst. Litteratur Angst. Jes Gerlach og Esben Hougaard. Psykiatrifondens forlag. Angstbogen. Jes Gerlach (red.). Psykiatrifondens forlag. Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi. Esben Hougaard. Dansk psykologisk forlag, Psykiatri Information. September 2013, nr årgang. Udgives af Psykiatrifonden. PKB 23

24 Foredrag ved naturvejleder Knud Andersen Onsdag d. 2/4 kl var der foredrag ved naturvejleder Knud Andersen. Knud indledte med at sige, at dagen nu er tiltaget med godt seks timer. Og man skal bruge de lyse timer til at opleve naturen. Knud fortalte endvidere, at ham og hans kone de sidste tyve år har haft den tradition at køre til stranden hver fredag for at opleve naturen. I dag bygger man huse ikke bare med have, men med grill, udekøkken og vildtmarksbad for at kunne være ude i naturen. Og hvorfor rejse til Sverige med en fluestang til 3200 kr.? Det er også for at opleve naturen. Knud refererede desuden et forsøg, hvor nyopererede patienter blev lagt på en normal hospitalsstue og en stue med naturudsigt. Patienterne i den sidste gruppe blev udskrevet før og brugte mindre smertestillende medicin. Knud skelnede endvidere mellem førstehåndsoplevelse og andenhånds -oplevelser af naturen. Hvor fx naturfilm på tv er andenhåndsoplevelser, mens oplevelser ude i naturen er førstehåndsoplevelser. Knud havde to slags dyr med: stålorme og en tudse. Det var for at tilskuerne kunne både røre og se dyrene. Og for at vise, at der er masser af oplevelser i den danske natur lige uden for døren i forhold til savannen i Afrika, som vi ser i tv et. Knud beskrev desuden en række ture i den danske natur: Vandhulstur. Fototur. Earth walk. Fisketur. Naturen om natten. Motionstur. Svampetur. Strandtur. Insektsafari. Juletur. Tur til naturskolen Lunken. PKB 24

25 Knud Andersen fortæller. En stålorm. 25

26 Social- og Sundhedsudvalget på besøg i Det Blå Hus Onsdag d. 2/4 var Social- og Sundhedsudvalget i Brønderslev kommune på besøg i Det Blå Hus. Afdelingsleder Ulrik Poulsen bød velkommen og viste rundt i huset. Pakkeri, skilteværksted, køkken, bageri, kreativ samt mødelokaler og rum til nada. Efter rundvisningen var der kaffe og kage i pakkeriet. Ulrik fortalte om, at filosofien i huset er at lade borgeren komme til. Personalets fornemste opgave er at sidde på hænderne, således at borgerne inddrages mest muligt og får ansvar i fællesskabet. Vi har idrætsforeningen BIFOS, hvor man kan træne med ligestillede, men nogle har også taget springet og træner for sig selv. Ulrik fortalte om, at vi i huset har husmøde og lokalrådsmøde en gang om måneden. Her er det brugerne, der har ordet og bestemmer, hvad pengene fra værkstederne skal bruges på, eller hvad lokalrådets midler skal bruges på. Personalet er der blot for at støtte op. Ulrik fortalte endvidere om, at vi to gange om året har en stop op dag, hvor der er tid til overordnet refleksion. Vi har også Sindets dag d. 10/10 hvor der sættes fokus på sindslidelse. Der blev desuden snakket om, at misbrugere udelukkes fra psykiatrien pga. deres misbrug. Der blev nævnt nødvendigheden af aftabuisering, hvor den nye cafe i byen kan medvirke til at nedbryde tabuer. Endvidere blev der talt om, at gruppen af unge ikke er repræsenteret i Det Blå Hus. Gruppen af unge kommer i klemme i og med førtidspensionsreformen, hvor de unge ikke kan få pension før de er fyldt 40 år. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ole Jespersgaard sagde, at man må sætte noget andet i stedet. Fx at satse på uddannelse og kursusforløb til de unge. Mange af de unge er nemlig godt begavede. Til sidst blev der spurgt fra udvalget til brugernes mening. Stephan fra bageriet nævnte et meningsfuldt arbejde, der løfter én i stedet for at trykke. Henrik sagde, at det er selvværdet der skal styrkes, og det er vi gode til i Det Blå Hus. PKB 26

27 Ulrik fortæller. Kaffebord. 27

28 Påskefrokost i Det Blå Hus Fredag den 11. april var der påskefrokost i Det Blå Hus. Menuen var som følger: Sild med karrysalat. Et halvt æg med rejer. Fiskefilet med remoulade. Hønsesalat på ananasring. Mørbradbøf a la creme. Lam med rodfrugter. Brie med druer og kiks. Der var stort fremmøde. Alle tre borde var fyldt. Vi havde en hyggelig aften. PKB 28

29 29

30 Et sidste desperat håb om at blive hørt. Efter henvendelse til personale daglig leder leder for psykiatrien og Christiansborg, hvor bolden blot kastes frem og tilbage, skriver jeg Jette Dunker nu dette brev til Borgmesteren- avisen og tv, i håb om at der i fremtiden vil være støtte til psykisk sårbare mennesker. Jeg er selv afhængig af støttecenter Det Blå Hus i Brønderslev. Her har mine medpatienter slidt og slæbt for at få et kæmpe ønske opfyldt. En ferie i varmen som alle andre mennesker. Det er lykkedes at samle ,00 kr. sammen ved hjælp fra private og firmaer. Da alt således var på plads, kunne der pludselig ikke komme personale med. Nogle brugere meldte straks fra, men 16 af mine medpatienter bakkede mig op for at fuldføre drømmen. Efter utallige timer dage nætter og telefonopkald, er vi nu klar til en oplevelse for livet Min broder og svigerinde ofrer hver en uges ferie på at tage med som støtte og problemløsere. Uden dem var ferien ikke blevet til noget. Det må da siges at være mennesker med hjerte for andre. Her kommer så mine uforståelige spørgsmål: Er det ikke meningen at personale skal hjælpe støtte og videreudvikle hverdagen for psykisk syge personer, således at de får det bedre? Brugerne betaler alle udgifter for personale, men det er åbenbart ikke nok. Kan man ikke ofre sig lidt for sit arbejde i dag? Gratis ferie med løn? NEJ for så skal personalet bruge deres fritid på os HALLO det skal min familie også. Der er ca. 10 brugere tilbage i støttecenteret, af dem møder måske 3-4 op pr. dag på en god dag. Til at varetage dem er der 10 personaler. De får virkelig travlt. Jeg forstår det virkelig ikke. Stof til eftertanke: Har selv arbejdet i børnehave og fritidscenter, her deltog vi gerne på kolonier, for at børnene kunne få en oplevelse og være sammen på en anden måde. Vi fik jo også selv en oplevelse ud af at være sammen 30

31 med jeres børn- børnebørn i vores fritid. Fodremestre og karle kan jo heller ikke blot holde fri efter kl , hvis noget går galt i stalden. Jeg mener, at det er en del af sit arbejde, hvis man har med børn ældre sårbare eller dyr at gøre. Ellers skal man måske ikke arbejde med disse grupper, hvis alt kun drejer sig om penge. På tidligere ture har vi oplevet at en bruger måtte på Hospitalet, og efterfølgende fragtes hjem i ambulance. En anden gang afgik en bruger ved døden. Her var vi dybt afhængige af, at personalet var der. Er disse skønne tider virkelig forbi i Brønderslev/Dronninglund kommune? Hvordan kan andre kommuner få det til at fungere? Nu fik jeg luft, og håber inderligt at få nogle svar/respons på min henvendelse. Hilsen Jette Dunker Det Blå Hus Under alle omstændigheder tager vi nu 19 personer med bus til lufthavnen, fra Det Blå Hus kl den , og ud på en uforglemmelig oplevelse for livet En uges ferie i Tyrkiet Svar fra borgmester Mikael Klitgaard: Kære Jette Dunker Tak for dit brev og din orientering til mig om jeres ferie. Jeg er glad for at læse, at I, trods de udfordringer der har været, er lykkes med projektet og i dag kan tage af sted på ferie. Jeg er enig i dit synspunkt om, at personalet skal hjælpe og støtte i hverdagen for psykisk syge personer. Jeg er orienteret om, at Det Blå Hus har stået til rådighed med støtte og vejledning til turen, og at de har aftalt, hvilke handlemulighederne der kunne være, hvis der opstår problemer. De konkrete spørgsmål du stiller har jeg videresendt til Fagenheden for Sundhed og Velfærd, og du vil senere modtaget et svar fra fagenheden. 31

32 Jeg ønsker jer en rigtig god ferie. Med venlig hilsen Mikael Klitgaard Borgmester, Brønderslev Kommune Svar fra områdeleder Inga. L. Eriksen: Kære Jette Som svar på dit brev. Det er ikke muligt, at der kan deltage medarbejdere på ferieture i udlandet, der slår vores ressourcer i Det Blå Hus ikke til. Vi har i Kommunen et fastlagt serviceniveau, det betyder at vi hele tiden skal forholde os til kerneydelsen, og her kommer ferieture i udlandet ikke ind under. Derfor er vi glade for, at det er blevet muligt, at I som brugere i Det Blå Hus har fundet et fællesskab, så I nu kan tage på ferie i udlandet. Vi ved, at det har krævet et stort planlægningsarbejde, hvor intet har været overladt til tilfældighederne. I har afholdt orienteringsmøder med deltagelse af medarbejdere fra Det Blå Hus, hvor praktiske spørgsmål er blevet afklaret. Lige som I har drøftet, hvordan medarbejderne kunne kontaktes under ferieopholdet og dermed støtte op, hvis der opstod problemer. Det er dejligt at se, at så mange er kommet af sted. I har også haft et par ferier tidligere her i landet uden personaledeltagelse, så det virker til at modet vokser, og I dermed opnår et mål om større selvstændighed. Det er vores mål at inddrage frivillige på området, det har I hermed bidraget til, ved at der deltager pårørende på jeres ferietur, og det synes vi er et rigtigt godt initiativ. Vi vil gerne også i fremtiden støtte op om lignende ture og håber I har haft en rigtig god ferie. Venlig hilsen Inga. L. Eriksen. Områdeleder psykiatri -og rusmiddel. 32

33 Ålborg cup 2014 Tirsdag den 18. marts var der Ålborg cup i Nørresundby Idrætscenter. Stævnet afholdtes for 15. gang. Der var turnering i fodbold, volleyball og bordtennis. BIFOS deltog med 10 deltagere. Syv fodboldspillere, to bordtennisspillere og en hepper. Pga. af sygdom blandt personalet var vi kun medlemmer af sted uden personale, men det klarede vi fint. Dagens program forløb således: Først var der ankomst og omklædning, så velkomst og praktiske oplysninger, derpå turneringskampe. Ved middagstid var der frokostbuffet i restauranten. Til sidst var der præmieoverrækkelse samt omklædning og afrejse. I fodbold var der 8 hold fordelt på to puljer. BIFOS spillede fire kampe. Vi vandt en kamp mod Mob Din Krop fra Frederikshavn og tabte tre kampe. I bordtennis var der otte spillere fordelt på to puljer. Jan Hansen fra BIFOS vandt en flot førsteplads. Godt gået! Se billeder fra stævnet! PKB Der spilles fodbold. 33

34 Der spilles bordtennis. Jan Hansen med guldmedalje i bordtennis. 34

35 Pokalen for førsteplads i bordtennis. 35

36 Nøgle for socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune Formand for socialudvalget Ole Jespersgaard Tlf.: ole.jespersgaard(snabela) dk Sudheds og handicapchef Inge Tengnagel Tlf.: inge.tengnagel(snabela) dk Psykiatrisk konsulent Tina Kjeldgaard Tlf.: tina.kjeldgaard(snabela) dk Områdesleder for socialpsykiatrien Inga Erikson Tlf.: inga.lilian.eriksen(snabela) dk Det Blå Hus og Mødestedet Afdelingsleder: Ulrik Poulsen Tlf.: ulrik.poulsen(snabela) dk Hedebo Afdelingsleder: Birthe Sørensen Tlf.: birthe.sorensen(snabela) dk Bostøtten/opgangsfælleskaberne Afdelingslederleder Annette Marie Olesen Tlf.: annette.marie.olesen(snabela) dk Idrætsforeningen BIFOS Formand: Susanne Gaardboe Tlf.: susanne.gaardboe(snabela) dk Telefonrådgivning, socialpsykiatrien Tlf: alle dage mellem og

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011 Koncert mod Angst Rådhushallen Ringkøbing Onsdag d. 16. november 2011 Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til egentlige angstlidelser,

Læs mere

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe?

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Kulturcenter Limfjord, Skive Torsdag d. 10. oktober 2013 Angst & OCD Angst & OCD Angstreaktioner er livsvigtige Flygt

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt

Angst & OCD. Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? PsykInfo Midt Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den?

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? PsykInfo Midt Horsens 21. november 2016 Kristian Kastorp autoriseret psykolog krikas@rm.dk Program Hvad er angst? Angstlidelserne Behandling af angst Hvorfor

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Lær din psyke at kende: dine tanker, følelser,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Angst-lidelser og angst-behandling

Angst-lidelser og angst-behandling Angst-lidelser og angst-behandling Kort om mig Ansat i Psykiatrien i Region Sjælland, Klinik for Lisisonpsykiatri Egen klinik i Roskilde Arbejdet siden 2003 som psykolog blandt andet med angst. Arbejdet

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 1 FEBRUAR 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post(snabela)brugeravisen.dk Tlf.:

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

Angstlidelser og behandling. v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest

Angstlidelser og behandling. v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest Angstlidelser og behandling v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest 1 Dagsorden Hvad er angstlidelser og hvilke forskellige angstlidelser findes der?

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. november 2013 vedrørende uanmeldt tilsyn på den socialpsykiatriske boform Hedebo i Brønderslev

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

At leve med panikangsten. Fortælling fra et af angstens ansigter Claus Kaaber

At leve med panikangsten. Fortælling fra et af angstens ansigter Claus Kaaber At leve med panikangsten Fortælling fra et af angstens ansigter Claus Kaaber Lidt om mig og min angsthistorie Om mit første møde med angsten og om mit liv med panikangst Mig og min historie med ledelse

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

ANGST ET VILKÅR FOR MANGE

ANGST ET VILKÅR FOR MANGE ANGST ET VILKÅR FOR MANGE 20-09-2017 Angst skal opdages og behandles Et stigende antal børn og unge oplever angst. Angst for ikke at kunne slå til, for krig, terror, sygdom, død, vold og meget andet. Hvis

Læs mere

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer PCaps.dk www.facebook.com/psykologcentret Angst, OCD og AST i KRAP perspektiv v/ PsykologCentret Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer Med KRAP som underlag :

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Marts 2014. Foråret er på vej.

Marts 2014. Foråret er på vej. Marts 2014 Foråret er på vej. Efter en våd og mørk vinter er det dejligt at tænke på og mærke forårets komme. Erantisser og vintergækker pibler frem, og fuglene høres fra morgen til aften. Caféåbningstider:

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Generel information om behandling på F4.

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00 Festsalen Nimbusparken Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Ruth Nielsen, Ritta Jensen, Inger Birgit Søltoft, Yvette

Læs mere

ANGST. Socialangst Uddybende Uddybende artikel: Socialfobi Socialfobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag

ANGST. Socialangst Uddybende Uddybende artikel: Socialfobi Socialfobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag ANGST Angst omfatter symptomtilstande som panikangst, socialangst, generaliseret angst, agorafobi, enkeltfobi, tvangstilstande og posttraumatisk belastningsreaktion (defineres alle nedenfor). Først følger

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 18. februar vedrørende anmeldt tilsyn på Det Blå Hus i Brønderslev kommune. Tilsynet er udført

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Autisme og Angst Christina Sommer Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Frygt Frygt er en naturlig reaktion på en stimulus som truer ens velbefindende. Reaktionen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre.

Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre. Nyhedsbrev april-maj 2016 Til alle medlemmer og forældre. Velkommen til de nye børn og forældre! Mandag d. 2. maj starter 81 nye medlemmer i Klub Viadukten. Stort Velkommen til jer alle sammen. Vi glæder

Læs mere