Beretning Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2013. 1. Indledning"

Transkript

1 1. Indledning Beretning 2013 FSKBH s årsberetning er som altid et tilbageblik på de aktiviteter og begivenheder, som efter bestyrelses og afdelingers vurdering af det forløbne foreningsår har været de vigtigste og mest markante. Selv om 2013 har været præget af mange mindeværdige beslutninger og aktiviteter, kan der dog ikke herske tvivl om, at set fra et organisatorisk synspunkt er to af årets datoer henholdsvis 15. april og 20. november de vigtigste, fordi FSKBH s ordinære repræsentantskabsmøde på den første dato vedtog de vedtægtsændringer, der skabte grundlaget for en fusion mellem Lyngby-Taarbæk Firmaidræt (LTFI) og FSKBH, og LTFI på den anden dato holdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor fusionen blev vedtaget med virkning fra den 1. januar I denne indledning skal der fra årets gang fremhæves en væsentlig begivenhed mere. På Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde, der blev holdt i weekenden den april 2013, blev Firmaidræt StorKøbenhavn tildelt prisen som årets firmaidrætsforening. I begrundelsen for valget, blev det bl.a. fremhævet, at FSKBH er en forening, som har formået at forny sig i takt med samfundets udvikling, og hele tiden har været gode til at spotte nye trends, ligesom der tilbydes en mangfoldighed af idrætsaktiviteter. Forhåbentlig giver denne beretning suppleret med den mundtlige på selve repræsentantskabsmødet vore klubrepræsentanter og enkeltmedlemmer et godt og solidt indblik i foreningens samlede aktiviteter, således at vi på repræsentantskabsmødet kan få nogle livlige og inspirerende drøftelser om den københavnske firmaidræts fremtid. Medlemmerne er nemlig de bedste til at komme med idéer og forslag til, hvordan FSKBH kan gøre det bedre, og hvad vi skal fokusere på i de kommende år. Bestyrelsen har fra repræsentantskabsmødet den 15. april og indtil udgangen af 2013 bestået af Asger Gaard (formand), Michael Kofoed (næstformand) samt bestyrelsesmedlemmerne Carsten Bønnelykke, Allan Schmøde, Gitte Nielsen og Mari-Ann Egeskov Madsen. Carsten Danielsen varetog indtil primo oktober posten som økonomiansvarlig, hvor han af helbredsmæssige grunde overlod posten til Palle Lindstrøm, der sammen med Kim Christiansen var suppleant til bestyrelsen. Som led i fusionen mellem FSKBH og LTFI blev der på FSKBH s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 20. november 2013 valgt ny bestyrelse, som tiltrådte sit virke den 1. januar Bestyrelsen har fra denne dato bestået af: Jeanette Thornberg (formand), Michael Kofoed (næstformand), Palle Lindstrøm (økonomiansvarlig) samt bestyrelsesmedlemmerne Kim Christiansen, John Vinding Petersen, Gitte Nielsen og Mari-Ann Egeskov Madsen. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes de to afgående formænd fra henholdsvis LTFI og FSKBH: Preben L. Christensen og Asger Gaard. I foreningsåret har FSKBH holdt 10 bestyrelsesmøder, ligesom vi har været repræsenteret på Dansk Firmaidrætsforbunds repræsentantskabsmøde og formandsmøde, møder i Landsdel Øst og Region Hovedstaden samt andre lokale og regionale idrætsmøder. Side 1 af 16

2 2. DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbunds medlemsregistrering I januar 2013 skulle FSKBH første gang bruge den nye fælles medlemsregistrering for Danmarks Idræts-Forbunds (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). Det gav anledning til lidt indkøringsvanskeligheder, fordi en del af vore klubber også er medlem af DGI eller et af DIF s specialforbund, hvortil deres medlemstal skulle indberette via portalen Ændringen betød flere forespørgsler til vores kontor om indberetning af medlemstal, fordi nogle klubber undrede sig over, at indberetningen af medlemstal til FSKBH ikke skulle ske via portalen medlemstal. Imidlertid har Dansk Firmaidrætsforbund kun af ca. 90 foreninger heriblandt FSKBH og kun disse foreninger kan indberette medlemstal via portalen. Derfor skal FSKBH s klubber fortsat indberette direkte til vores kontor, der varetager den samlede indberetning af FSKBH s samlede medlemstal til forbundet. 3. Medlemsstatistik - tendenser og udvikling Selv om vore klubber bliver rykket for den årlige medlemsindberetning, er for mange desværre ikke gode til at få klaret opgaven. Og det selv om manglende eller for sen indberetning koster klubben et gebyr på 400 kr. Husk, at det årlige medlemstal danner grundlaget for det tilskud, som vi får udloddet fra Dansk Firmaidrætsforbund. Klubindberetningerne pr. 1. januar 2014 viste et samlet aktivitetsmedlemstal på fordelt på ca. 350 medlemsklubber, hvilket betyder, at vi i 2013 har haft en nedgang på 838 aktivitetsmedlemmer og med et uændret antal klubber. Nedgangen er udelukkende sket blandt erhvervsskoleeleverne, hvor vi som følge af forbundets beslutning forrige år om en erhvervsskolesatsning fik en medlemstilgang på ca medlemmer sidste år. FSKBH s medlemsmæssige udvikling i de sidste 10 år fremgår af tabellen Medlemstal , hvor tallene for perioden består af summen af FKBU s og KFIU s indberettede medlemstal for disse år. Medlemstal Side 2 af Som det fremgår af tabellen Aktivitetsandel , kom mere end 60 % FSKBH s aktivitetsmedlemmer i årene fra følgende aktiviteter: 1) Fitness, 2) Løbeaktiviteter, 3) Fodbold, 4) Badminton og 5) Golf. I de to seneste medlemsopgørelse har gymnastik

3 og erhvervsskoler kommet med på henholdsvis 3.- og 5.-pladsen, medens badminton og golf er skubbet ud af top 5 og er placeret på henholdsvis 6.- og 8.-pladsen, medens cykling har passeret golf og er nr. 7. Aktivitetsandel ,0% 26,0% 24,0% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Fitness Gymnastik Løbeaktiviteter Fodbold Erhvervsskoler Badminton Golf Af tabellen Medlemsandel fordelt på køn og alder fremgår, at den kønsmæssige fordeling er skæv, idet kun godt en tredjedel af vore medlemmer er kvinder (helt nøjagtig 37,8 %). Hvis vi ser på aldersfordelingen, har FSKBH i de sidste to år gennemgået en kraftig foryngelseskur, hvilket selvfølgelig skyldes erhvervsskolesatsningen. Som det ses af søjlerne i tabellen nedenfor, havde vi før 2013 stort set ikke medlemmer i aldersgruppen under 18 år, men nu udgør denne aldersgruppe 2,1 % af medlemstallet. Medlemsandel fordelt på køn og alder 3,9% 60,0% 5,1% 6,4% 5,4% 5,3% 50,0% 40,0% 30,0% 57,4% 1,4% 53,3% 4,2% 53,0% 2,9% 50,8% 3,0% 50,9% 3,2% 20,0% 29,7% 29,2% 30,0% 28,2% 29,0% 10,0% 0,0% 5,9% 4,8% 4,6% 2,5% 3,3% 4,5% 4,6% 5,0% 4,5% 3,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder u/18 år år år o/60 år Side 3 af 16

4 4. Mærkedage En af vore gamle hæderkronede firmaidrætsklubber DFDS Idrætsklub markerede den 6. december 2013 klubbens 50-års jubilæum med en intern reception. Som nævnt i indledningen fik FSKBH på Dansk Firmaidrætsforbunds formandsmøde i weekenden den april 2013 overrakt prisen som årets danske firmaidrætsforening. På FSKBH s repræsentantskabsmøde 15. april 2013 blev FSKBH s daværende økonomiansvarlige Carsten Danielsen og daværende formand Asger Gaard tildelt Dansk Firmaidrætsforbunds fortjensttegn for et særdeles aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten. 5. Dansk Firmaidrætsforbund - organisation og aktiviteter FSKBH har siden 1999 eller måske er det mere korrekt at sige de foreninger, der er grundlaget for FSKBH været medlem af Dansk Firmaidrætsforbund, hvor vi er en af ca. 90 medlemsforeninger. Og med den seneste fusion udgør vi tæt på 30 % af alle forbundets aktivitetsmedlemmer. Såvel politisk som administrativt gennemgik Forbundet i 2013 omfattende organisationsændringer. I nedenstående oversigt er de grønne/sorte kasser den politiske organisation, medens øvrige farver er den administrative organisation. Dansk Firmaidrætsforbund strategi for perioden skal skabe fornyelse og fælles retning i en idrætsorganisation, der beskæftiger sig med mange og forskelligartede facetter af idræt, motion og sundhedsfremme. Strategiens fem overordnede målsætninger svarer til fem særlige indsatsområder, som Forbundet har valgt at sætte særligt fokus på i strategiperioden. Det drejer sig om, at Dansk Firmaidrætsforbund vil: Side 4 af 16

5 1. Arbejde for, at flere danskere dyrker firmaidræt (medlems- og aktivitetsvækst) 2. Inspirere og motivere medarbejdere på danske arbejdspladser til at leve et sundere liv (højne folkesundheden) 3. Styrke foreningernes aktiviteter gennem fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi (stærkere foreninger gennem nye aktiviteter) 4. Styrke foreningernes generelle udvikling med særligt fokus på at rekruttere flere frivillige (styrke foreningsudvikling og foreningernes lederrekruttering) 5. Sætte en markant breddeidrætspolitisk dagsorden hvad angår idræt, motion og sundhed på arbejdspladsen både lokalt og nationalt (øget idrætspolitisk synlighed) Herunder er opstillet i alt 24 resultatmål. FSKBH har repræsentanter i flere af forbundets politiske organer. Jeanette Thornberg er medlem af Styrelsen, Preben Løvholm Christensen er medlem af Idræts-, Motions- og Sundhedsudvalget samt formand for Idræts- og Motionsgruppen, hvor Michael Kofoed også er medlem. 6. Bike & Run Stafetten Bike & Run Stafetten blev første gang afviklet i Efter en forsigtig start er den vokset og omfatter nu 18 arrangementer rundt om i hele landet. Et hold i Bike & Run består af tre løbere og to cyklister, hvor løberne løber hver 5 km., og cyklisterne cykler hver 13,6 km. På denne måde gennemfører holdet til sammen maratondistancen på 42,195 km. FSKBH var den 17. juni 2013 vært for den af forbundets Bike & Run Stafetter, der havde den klart største tilslutning med ca. 125 deltagende hold. Cykelruten var en rundstrækning med start fra Valby Hallen, ud over det inddæmmede areal på Amager og rundt om Kalveboderne, gennem Hvidovres strandkvarter, Gammel Køge Landevej og Ellebjergvej. Løberuten var som de foregående år en smuk helt flad rute på grusstier og asfalt. I 2014 er vi selvfølgelig igen vært for en Bike & Run Stafet. Årets arrangement holdes mandag den 16. juni 2014 på en rute, der er næsten identisk med sidste års rute. Vort mål i år er deltagelse af mindst 150 hold. Prisen for at deltage er 495 kr. pr. hold. Ved samlet tilmelding af 5 hold, deltager det ene hold gratis. Vi har to lokale hovedsponsorer for arrangementet: danskbilferie.dk og Danske Bank Forberedelse og planlægning af Bike & Run Stafetten er tidskrævende for både administrationen og de frivillige ledere, ligesom vi på selve løbsdagen har brug for mange frivillige hjælpere til at løse de opgaver, der er forbundet med selve afviklingen af stafetløbet. Side 5 af 16

6 Imidlertid opvejes dette af de mange fordele, som vi har ved et værtskab for Bike & Run Stafetten. En god markedsføringsplatform for firmaidrætten både lokalt og på landsplan. Selvfølgelig synes vi, at Bike & Runstafetten er et rigtig godt tilbud til arbejdspladserne, da den giver gode muligheder for, at vore firmaers medarbejdere og deres familier kan kombinere idrætsaktiviteter og socialt samvær. Vi ved også, at vi er i hård konkurrence med mange andre motionstilbud om deltagelse. Det gælder f.eks. DHL-stafetten og KMD- 4:18:4-triatlonstafetten, som begge afholdes i slutningen af august. Og vi har i hvert fald den klare fordel, at vores Bike & Runstafet afvikles på det tidspunkt af året, hvor dagene er allerlængst, hvilket betyder, at solen først går ned ved 22-tiden, hvor solen i slutningen af august går ned mindst 1 ½ time tidligere. 7. Erhvervsskoleaktiviteter Forbundets satsning på sundhed på erhvervsskolerne har stor politisk bevågenhed, da formålet bl.a. er at forbedre medarbejdere og elevers motivation til at få en sundere hverdag, hvilket også giver gevinster i forhold til erhvervsskolernes daglige undervisning. For FSKBH har det været oplagt at indgå aktivt i erhvervsskolesatsningen og bruge ressourcer hertil, da der er mange erhvervsskoler i det storkøbenhavnske område. Indefodbold: I foråret 2013 arrangerede vi 2 indefodboldstævner for erhvervsskoler. 18. januar for Niels Brock Handelsgymnasium med 24 hold og 1. februar for erhvervsskoler i hovedstadsområdet med 19 hold. Og den 28. februar 2014 for erhvervs- og produktionsskoler i hovedstadsområdet med 46 tilmeldte hold i Rødovrehallen. Pilotprojekt med TEC Hvidovre om Idræt i undervisningen : Vi havde sammen med Dansk Firmaidrætsforbund indgået aftale om et pilotprojekt med Idræt i Undervisningen på TEC Hvidovre i efteråret På grund af at skolen ikke råder over indendørs faciliteter, og vi ikke hos Hvidovre kommune kunne skaffe indendørs halfaciliteter, måtte vi desværre opgive projektet. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om det bliver genoptaget. Høvdingebold: Sammen med Dansk Firmaidrætsforbund stod vi som medarrangør af et høvdingeboldstævne i Valbyhallen den 28. marts. Stævnet er en del af en landsdækkende turnering i høvdingebold for erhvervsskoler. Vi kender endnu ikke antal tilmeldte hold. Aktivitetsdag for Niels Brock Handelsgymnasium: Til august 2014 skal vi i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund arrangere en udendørs aktivitetsdag for Niels Brock på det grønne areal i Valby Idrætspark, hvortil der forventes deltagelse af ca. 250 elever. 8. Motionskampagner To gange årligt over en 3-ugers periode i henholdsvis marts og september gennemfører Danske Firmaidrætsbund motionskampagnen: Tæl skridt. Evalueringen har vist, at mange arbejdspladser bakker op Tæl skridt-kampagnen, fordi den har fokus på væsentlige trivselsforhold på arbejdspladsen nemlig sammenhold omkring sundhed og motion. FSKBH støtter 100 % disse motionskampagner, og vi tror også, at de medvirker til at give de lokale firmaidrætsforeninger bedre markedsføring. Tidligere har Danske Firmaidrætsbund sammen med Cyklistforbundet været arrangør af kampagnen Vi cykler til arbejde, der hvert år afvikles i det sene forår. Med virkning fra 2014 er det alene Cyklistforbundet, der står for afholdelsen af denne kampagne. Side 6 af 16

7 9. Firmaidræt Open I foråret 2013 blev de sidste DM er i firmaidræt afholdt. Fra efteråret 2013 blev de afløst af Firmaidræt Open, som er et fælles landsdækkende idræts- og motionsarrangement, hvor der er mulighed for at deltage i såvel traditionelle idrætsaktiviteter som specielle events. Intentionen er, at hver enkelt Firmaidræt Open skal afspejle samfundets og foreningernes udbud af og efterspørgsel efter aktiviteter, udøvelse og events, således at det bliver attraktivt for klubber, medlemmer og mulige nye medlemmer at deltage. De to første Firmaidræt Open-arrangementer er afviklet centrale steder i Danmark nemlig henholdsvis den september 2013 i Kolding-området og den 7,-9. marts 2014 i Fredericia-området. Begge steder deltog mange af FSKBH s klubber i aktiviteterne. Efterårets Firmaidræt Open bliver holdt i Aalborg den september 2014, hvor det kommer til at indgå som en del af Aalborgs årlige festuge Aalborg i Rødt. I 2014 bliver den afholdt for ottende gang, og den omfatter en bred vifte af kultur- og idrætstilbud overalt i byen i perioden september Ved deltagelse i Firmaidræt Open i Aalborg bliver der således også mulighed for at få en masse andre oplevelser. I efteråret 2015 er Firmaidræt StorKøbenhavn vært for Firmaidræt Open, der skal afvikles i weekenden september Vi har lavet aftale med Rødovre Kommune om, at stævnecentrum bliver placeret i området Rødovrehallen/Espelunden. Også her vil Firmaidræt Open blive en del af en kulturuge, idet vestegnskommunerne (Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj) i perioden september 2015 for tredje gang afholder Vestegnens Kulturuge. Her bliver Vestegnens borgere og gæster tilbudt en flot buket af spændende, kreative og nyskabende kulturoplevelser og - events rundt om i områdets by- og naturrum. Vi håber, at mange af vore klubber vil bakke op om Firmaidræt Open og deltage både i Aalborg og i Rødovre. Og i 2015 kan det i hvert fald ikke blive afstanden og dermed evt. transportudfordringer, der skal være undskyldningen for ikke at tilmelde sig. 10. Landsdel Øst og Region Hovedstaden Dansk Firmaidrætsforbund består af ca. 90 medlemsforeninger, der alle bortset fra Landskredsens foreninger - er tilknyttet en af de tre landsdele og en af de otte regioner. FSKBH hører under Landsdel Øst og Region Hovedstaden. Strukturen er fastsat i Dansk Firmaidrætsforbunds vedtægter. Der er ikke tillagt beslutningskompetencer til de to organer, idet formålet med de to organser først og fremmest at give medlemsforeningerne mulighed for sparring, gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Landsdel Øst holder normalt to årlige møder, hvor hver forening har mulighed for at deltage med maks. fem personer. I Region Hovedstaden holdes møde efter behov, hvor de tilknyttede firmaidrætsforeninger har en fast repræsentant samt mulighed for at møde med yderligere en person til møderne. FSKBH s faste repræsentant i Region Hovedstaden er Gitte Nielsen. Fra forbundets side er Sannie Kalkerup tilknyttet Landsdel Øst og Region Hovedstaden som foreningskonsulent. Hendes opgave er bl.a. er at vejlede og hjælpe med udvikling, organisationsopgaver, uddannelse og forholdet til offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. Side 7 af 16

8 11. European Company Sports Game European Company Sport Games (ECSG) afvikles hvert år skiftevis med vinterfestival i lige år og sommerfestival i ulige år. I 2013 blev den 19. sommerfestival holdt i Tjekkiets hovedstad Prag, hvor mere end deltagere fra hele Europa deltog i 20 forskellige idrætsaktiviteter. Fra Danmark deltog 476, hvoraf ca. 200 kom fra FSKBH s klubber. For deltagerne var det nogle varme dage i Prag, og flere danskere kom hjem med medaljer. Specielt brillerede Bispebjerg Hospitals deltagere med flere medaljer i Dart og Atletik. Næste mulighed for at deltage i en ECSG-sommerfestival bliver den 20. i rækken, som skal holdes i den italienske adriaterhavsby Riccione i dagene juni Tværgående aktiviteter i 2013 Søndag den 2. juni 2013 varetog FSKBH de praktiske arrangøropgaver ved No Limits Race, som var et forhindringsløb for kvinder afviklet på en 5 km. rundstrækning i Valbyparken. Der var åben tilmelding til løbet, som blev afholdt for MSL Copenhagen og Tampax Pearl, og der deltog ca. 350 i løbet. Selv om løbet således ikke var direkte firmaidrætsrelateret, gav det os gode muligheder for at synliggøre firmaidrætten for en helt ny kreds, ligesom vi fik mulighed for at tjene lidt penge på værtskabet. I foråret 2013 har vi afviklet to Damhusstafetter for stafethold med hver tre løbere, der alle løb ca. 3,7 km. Der deltog 21 hold den 28, maj og 15 hold den 26. juni, hvilket var en nedgang i forhold til antallet i Med en så begrænset tilslutning har vi vurderet, at der ikke er grundlag for at indbyde til Damhusstafetter i Frivillig fredag EU-kommissionen gjorde 2011 til Det Europæiske Frivillighedsår med fokus på at skabe et miljø som fremmer frivilligheden, at styrke frivillige organisationer og forbedre kvaliteten af frivilligheden, at belønne og anerkende frivillige aktiviteter og at synliggøre værdien og vigtigheden af frivilligheden. I Danmark blev det besluttet at fokus på frivillighed også skulle fortsætte efter 2011, således at der skulle være en fast national frivillighedsdag, som er den sidste fredag i september. Side 8 af 16

9 I 2013 markerede FSKBH frivillig fredag med et arrangement for de hjælpere, som havde brugt mange timer på frivilligt arbejde i forbindelse med årets store tværfaglige arrangementer: Damhusstafetten, Adventureløbet for kvinder og Bike & Run Stafetten. Først blev deltagerne introduceret til Discgolf i Valbyparken, hvorefter der var arrangeret fælles spisning og lidt underholdning i Valbyhallen. 14. Kulturministeriet og dansk idræt Som de fleste sikkert ved, hører idrætten ressortmæssigt under Kulturministeriet, som i de sidste par år har markeret sig med flere initiativer. Vi omtalte bl.a. i sidste års beretning, at Kulturministeriet I slutningen af 2012 have igangsat en udredning af dansk idræt, hvor formålet er at komme med forskellige ideer til, hvordan dansk idræt kan organiseres og finansieres i fremtiden. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle udredningen have været klar inden udgangen af 2013, men af forskellige årsager blev tidsplanen ændret, således at rapporten først bliver offentliggjort i det sene forår I slutningen af 2013 igangsatte Kulturministeriet i samarbejde med Nordea-fonden initiativet Idræt for Alle, der løber over en 3-årig periode , og hvis formål er at få syv udvalgte kommuner til at tænke nyt og udvikle nye tilbud, som kan få flere til at dyrke breddeidræt. 15. Danske Spil Mange gode eventyr begynder med Der var engang. Det gør historien om Danske Spil også. Der var engang, da Danske Spil (tidligere Dansk Tipstjeneste) kun tilbød den ugentlige tipskupon med fodboldkampe (først 12 senere 13 kampe), men for 25 år siden blev lottospillet indført og derefter kom en lavine af nye spilformer f.eks. skrabespil og oddset. De nye spil var med til at forøge Danske Spils omsætning, som betød større overskud og dermed også større tilskud til foreningslivet. Internettets udbredelse betød, at mange begyndte at spille hos udenlandske spiludbydere, som i modsætning til Danske Spil ikke skulle generere overskud til almennyttige formål. Og samtidig var der uenighed om i hvilket omfang, at EU s regler for det indre marked gav Danske Spil mulighed for at have monopol på spil. Derfor vedtog Folketinget i juni 2010 en ny spillelovgivning, hvor Danske Spil fortsat har monopol på lotto- og skrabespil, medens vidensspil f.eks. tips, odds, væddemål på travløb samt kasinospil blev liberaliseret. Efter de nye regler er det kun Danske Spils overskud på monopolspil, der bliver anvendt til almennyttige formål. Og desværre er tendensen ret klar. Omsætningen på denne type spil er stærkt faldende. Fra 2012 til 2013 faldt overskuddet med ca. 53 mio. kr., hvilket svarer til en nedgang på knapt 4 %. I første omgang er de nuværende tilskudsmodtagere garanteret et samlet årligt tilskudsbeløb på ca. 1,6 mia. kr., hvoraf idrættens andel er ca. 630 mio. kr. Imidlertid skal tilskudsmodtagerne fremover klare sig med tilskud fra Danske Spils overskud på monopolspil, så vi bliver nødt til at se i øjnene, at tilskuddet i de kommende år bliver mindre Firmaidræt StorKøbenhavns hjemmeside hedder som bekendt Hjemmesiden har været i luften fra foreningens første dag i 2010, og siden etableringen har vores webmaster til stadighed arbejdet at gøre den bedre og mere brugervenlig. Side 9 af 16

10 Sammen med det ugentlige nyhedsbrev (se næste afsnit) udgør hjemmesiden FSKBH s primære kommunikationskanal til klubberne og deres medlemmer. Samtidig skal hjemmesiden virke som god PR for firmaidrætten og dermed være med til at skabe interesse for firmaidrætten og med til at skaffe os nye medlemmer. I marts 2012 kom FSKBH også på Facebook, men det er vist ikke på Facebook, at vore medlemmer og andre interesserede henter information om firmaidræt. I slutningen af marts 2014 er vi kun nået til, at 77 synes godt om vores side. Til sammenligning har hjemmesiden på godt fire år passeret mere end hits. 17. Nyhedsbrev den ugentlige medlemsinformation Hver torsdag for vore medlemsklubber og andre interesserede det ugentlige Nyhedsbrev tilsendt pr. . I Nyhedsbrevet informerer vi i kort form om stort og småt indenfor firmaidrætten. Nyhedsbrevet er først og fremmest tænkt som en appetitvækker med relevante links til indbydelser, resultater, stillinger mv., hvilket giver os mulighed for På en side måske to - at give læserne et hurtigt overblik over alle aktuelle emner, Enkel og alligevel fyldig information, der kun fylder få kilobytes (KB), Hurtig videreformidling for vore klubber til deres kontaktpersoner eller alle medlemmer. Optagelse på modtagerliste af Nyhedsbrevet, således at alle interesserede kan blive orienteret om Firmaidræt StorKøbenhavns aktiviteter. 18. FSKBH s kontor og administration Siden etableringen af FSKBH i 2010 har vores administration haft hjemsted i KFIU-Hallen, hvor vi har lejet kontorlokaler af foreningen KFIU, der ejer anlægget. Til servicering af vore medlemsklubber og idrætsafdelinger har FSKBH ansat tre medarbejdere i administrationen. Henrik Lindby er forretningsfører og dermed daglig leder af administrationen, ligesom han varetager økonomiopgaverne. Flemming Johnsen har som primære arbejdsopgaver IT herunder webmaster samt administrative opgaver vedrørende KFIU s idrætsanlæg. Poul Munk arbejder som intern konsulent (deltidsstilling), hvor han varetager en række administrative opgaver bl.a. større arrangementer samt idræts- og udviklingsopgaver. 19. KFIU s idrætsanlæg i Valby Foreningen KFIU s idrætsanlæg i Valby omfatter tre udendørs tennisbaner og en hal med fire badmintonbaner med tilhørende omklædningsfaciliteter. Foreningen KFIU har ansat en deltids medarbejder, der står for løsningen af alle praktiske opgaver på anlægget. FSKBH s administration løser ifølge en aftale med KFIU de administrative opgaver, der er forbundet med idrætsanlæggets daglige drift. Er samarbejde, der fungerer godt, og som er til gavn og glæde for alle anlæggets brugere. Både medlemsklubber, enkeltmedlemmer og andre, der er interesseret i at leje badmintoneller tennisbaner på idrætsanlægget i Valby, er meget velkomne til at kontakte FSKBH s kontor for at få nærmere oplysninger om mulighederne. Side 10 af 16

11 20. Københavns Kommunes idrætsfaciliteter En meget stor del af vore aktiviteter afvikles i Københavns Kommunes idrætsfaciliteter (fodboldbaner, idrætshaller, svømmehaller, petanquebaner mv.). De faciliteter, som vore afdelinger får stillet til rådighed, er i det store hele tilfredsstillende. Tidligere var næsten alle Københavns Kommunes idrætsanlæg nedslidte og trængte i høj grad til vedligeholdelse. Etablering af nye idrætsfaciliteter var desværre kun noget, som man drømte om. Men i de senere år har Københavns Kommunes pengekasse bugnet, hvilket har betydet, at der er blevet råd til omfattende istandsættelser og renoveringer af eksisterende idrætsanlæg samt etablering af nye idrætsfaciliteter. Der er bygget flere nye idrætshaller bl.a. i forbindelse med de kommunale folkeskoler. De fleste grusbaner - og også en del græsbaner - er eller bliver omlagt til kunstgræsbaner, således at der kan spilles udendørs fodbold hele året. Nye svømmefaciliteter (svømmehaller og havnebade) er etableret. Den øgede halkapacitet har betydet, at hvor vi tidligere havde svært ved at få tildelt de nødvendige halfaciliteter, er det i de senere år blevet nemmere at få de ønskede faciliteter til indendørs stævne- og turneringsaktiviteter. Til gengæld er der i de senere blevet et større og større pres på at få tildelt timer til træning både indendørs og udendørs på de attraktive tidspunkter. Dette pres bliver næppe mindre i de kommende år, hvor Københavns Kommunes befolkningstal ventes at stige med mindst borgere hvert år. 21. Afslutning Nogle læsere undrer sig sikkert over, at FSKBH s kerneopgave, som helt klart er vore, idrætsaktiviteter, i år ikke er blevet særskilt omtalt. Det er der en klar årsag til. På grundlag af de meldinger til beretningens indhold, som vi fik på sidste års repræsentantskabsmøde, har vi i år valgt at placere afsnittet med korte beretninger fra vore idrætsafdelinger som et appendiks til beretningen, så selv om dette er afslutningen, skal I bare fortsætte med jeres læsning. Ved jeres læsning af beretningen er det næppe særlig synligt, at der i årets løb har været skifte på formandsposten. Ved formandsskiftet aftalte vi nemlig, at den tidligere formand skulle påtage sig hovedopgaverne i forbindelse med den skriftlige beretning dvs. skrive, samle og koordinere, da den primært er tilbageskuende, og at den nye formand skulle tage sig af den mundtlige beretning, der traditionelt er mere fremadrettet. Som afslutning vil vi rette en stor tak til alle jer, som i det forløbne år på en eller anden måde har ydet en frivillig arbejdsindsats til gavn og glæde for den storkøbenhavnske firmaidræt. Uanset om jeres indsats er ydet som leder i en af vore klubber, udvalgsmedlem i en vore idrætsaktiviteter eller som hjælper ved et vore arrangementer, er den af uvurderlig betydning for FSKBH s fortsatte eksistens. På bestyrelsens vegne Valby, den 31. marts 2014 Jeanette Thornberg og Asger Gaard Side 11 af 16

12 22. Idrætsafdelingerne Som nævnt i punktet afslutning, er der selvfølgelig også i den skriftlige beretning en kort orientering fra vore afdelinger om deres idrætsaktiviteter i det forløbne år, idet idræt er og bliver vores kerneaktivitet. Pga. manglende interesse for at deltage i vores squashaktiviteter måtte vi desværre i 2013 tage afsked med squashafdelingen, som den københavnske firmaidræt har haft på programmet i ca. 15 år Atletik og motion Året 2013 blev året, hvor afdelingen skulle gennem et formandsskifte, da vores mangeårige formand og ildsjæl Arne V. Hansen gerne ville trappe lidt ned. Derfor så vi frem til afdelingens årlige forsamling. Det viste sig desværre, at fremmødet ikke var overvældende, og at kandidaterne heller ikke stod i kø. Resultatet blev, at afdelingen indtil videre fortsætter med 3 medlemmer og følgende aktiviteter: Motionsløbet i Bagsværd, 4 x 4 km stafetløb i Utterslev Mose. Vi er dog i den lykkelige situation, at Arne stadig i høj grad støtter op omkring vore aktiviteter med råd og fysisk bistand. Igen i år har vi afholdt 13 motionsløb. Dog ikke, som vi håbede, med et større antal deltagere. Det blev til 497 mænd og 193 kvinder altså 690 deltagere, hvilket igen sætter fokus på løbets overlevelse. Vi vil i afdelingen være kede af at skulle nedlægge aktiviteterne på grund af manglende opbakning. Indtil videre har vi også planlagt løbsdage for I konkurrencen om individuelle bedste løber blev Signe Ridderberg, Måløv vinder skarpt fulgt til dørs af Helle Nygaard, Novo (samme point). På herresiden blev det Max Mathiesen, Topdanmark foran Henrik Werngreen, Tryg. Holdkonkurrencen 3-mands-hold m/k 6-mands-hold m/k 1. NOVO 215 point 1. NOVO 129 point 2. HI 214 point 2. TOPDANMARK 123 point 3. TOPDANMARK 121 point 3. HI 25 point 10-mands-hold m/k 3-kvinders-hold 1. NOVO 90 point 1. NOVO 120 point 2. HI 25 point 3. TOPDANMARK 24 point Resultat af 4x4 km firmastafet Åben række Mix-række 1. FMT (KAMA) 01:07:40 1. HI 1 01:14:41 2. DONG ENERGY 1 01:07:59 2. TOPDANMARK LIV-Økonomi 01:16:53 3. UNISAFE 4 01:09:27 3. TOPDANMARK 01:18:42 4 x 4 km. stafetten bliver i år afviklet mandag den 11. august, da forårssæsonen igen er pakket med mange løb og arrangementer fra andre udbydere. Vi har derfor valgt at prioritere sensommeren med bedre garanti for godt vejr. Vi håber som vanligt at vore klubber/virksomheder vil tage dette hyggelige løb i Utterslev til sig som en generalprøve for efterårets meget populære DHL-stafet Badminton Badmintonafdelingen har til formål at samle Københavns firmaklubbers badmintonspillere til idrætsligt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder via en holdturnering, hvor der spilles på mange niveauer. Denne holdturnering kører på skinner, og det med at tage rundt til de forskellige spillesteder, som firmaerne stiller til rådighed, fungerer også. I år er der 143 hold i 17 rækker, sta- Side 12 af 16

13 dig vores flagskibsaktivitet. Vi forventer at holdturneringens anden ½-del afvikles lige så godt som den første. Vi har i sæsonen afholdt to stævner. I januar et minihold-stævne, hvor der deltog 10 hold i 2 rækker, og i november et individuelt stævne med 26 deltagere i 3 rækker. Begge blev gennemført med stor succes Billard Billard har været gennem en stor udvikling i Efter at have haft lokale på Gl. Køge Landevej siden 2000, måtte vi 2012 kaste håndklædet i ringen, da huslejen var blevet for høj, og med et for stort underskud. Efter møde med Asger og Henrik gik vi i gang med at finde nye lokaler. Og ret hurtigt fik vi mulighed for at komme ind i Grøndal Multicenter. Vi havde tidligere forsøgt at komme ind der, men prisen var den gang alt for høj. Men denne gang kunne vi få lokalerne efter folkeoplysningsreglerne. Efter nogle møder med Grøndal Multicenter blev det aftalt, at FSKBH Billard skulle overtage det lokale, som Nordvest tidligere har haft. Vore 6 borde blev flyttet i august 2013, og vi arbejdede hårdt med at gøre lokalet færdigt til sæsonstart, men for at kunne nå at få det hele på plads, blev vi dog nødt til at starte 14 dage senere end vi plejer. Det eneste problem er, at udluftningen endnu ikke er færdig, men ellers er alle godt tilfredse Priserne på deltagelse i turneringerne bliver ca.40 % lavere, så vi håber, at der fremover kommer flere tilmeldinger, så vi kan få en større turnering. Turneringen køre efter planen, og vi slutter i maj. Afdelingens årsmøde med præmieoverrækkelse afholdes onsdag14. maj 2014 i Grøndal Multicenter. Der er mulighed for at leje billardborde hos os. Alle borde er ledige mandag formiddag og hele fredagen, og derudover er der få ledige borde på andre tider Bordtennis I år skete det, der simpelthen ikke må ske. Begge vores stævner blev aflyst, da der var alt for få tilmeldte, og det på trods af ønsket om, at vi lagde et stævne i oktober 2013 for første gang. Kun 9 var tilmeldt!!! Det er svært at drive en afdeling, når spillerne viser for lidt interesse i at deltage. Pokal- og holdturnering kører som altid og uden de større problemer. Vi håber, at klubberne snart igen vil sende deres spillere af sted til vores stævner Bowling Med en nedgang på 14 hold til indeværende sæson og en noget ringere tilslutning til vores stævner (ca. 20 % færre tilmeldte), har det været den sværeste sæson i mands minde. Vi kan kun håbe på at udviklingen vil vende, således at der igen kommer gang i bowlinghallerne. Vi håber på, at vi kan holde mindst samme niveau i den kommende sæson, som det vi har i denne sæson. Mindre vil næsten ikke være til at bære Dart Selv om vi i første omgang blev nødt til at aflyse vores singlemesterskab for herre, damer og veteraner, lykkedes det os alligevel at få stævnet afholdt i april Tilslutningen var ikke overvældende, men som de forrige år og vi havde nogle hyggelige timer sammen. I 2014 forventer vi at afholde singlemesterskab lørdag den 22. marts. Vi er optimister og håber på større tilslutning end i Side 13 af 16

14 Vores holdturnering er i fuld gang og alt går som planlagt. Det er dog stadig meget svært at få nye klubber til, men vi håber, at den nye sammenlægning vil give nye hold til næste sæson Fodbold Fodboldturneringens beretning 2013 kan som altid læses i årsberetningen i forbindelse med afdelingsmødet i november, så herunder er bare et kort resume Totalt blev 2013 heldigvis et status quo år, efter et par år med minimal nedgang. Firmaidrætten: Et godt sted at networke og få nye bekendtskaber. En del af holdene deltager i stort set alle arrangementer, der afvikles både interne og eksterne (Dansk Firmaidrætsforbund) - og det bliver til mange bekendtskaber på tværs af firmaer/klubber/hold, som bl.a. også slår igennem når vi ser på de udvalgte hold, som bl.a deltog ved European Company Sports Games i Prag i midten af juni. Julestævnet ligner en succes: 40 hold i hhv. Herrer, Mix og SuperOldBoys stillede op til 2013-udgaven, som blev afholdt i Rødovre Hallen. Der arbejdes på at lave et julestævne hvor både håndbold og fodbold samles. Fodboldafdelingen afholder udover den ordinære udendørsturnering og FA Sport Cup en (pokalturnering) også Mix Cup, Jule Five-a-side, Julestævnet (indendørs) og Indendørsturneringen (god gammeldags indendørsfodbold). Det blev i 2013 til i alt seks Danmarksmesterskaber/Firmaidræt Open-titler til Firmaidræt StorKøbenhavn: Fire blev vundet til indendørs DM i Ebeltoft mens det lykkedes Brandvæsenet at genvinde titlen udendørs i forbindelse med Firmaidræt Open i Kolding, og ydermere hjemtog IBBH Mix-titlen ligeledes i Kolding. Evighedslisten over vundne titler under Firmaidræt StorKøbenhavn ser således ud ved indgangen til 2014: Klub I alt Inde Ude Side 14 af 16 FA Sport Cup Danske Bank Laybourn Sport LIF SAS 6 6 Sportsturf IBBH AC Frederiksberg Brandvæsenet Cosa Nostra IKF 2 2 Irma Sport 2 2 Novo Nordisk Thomas Cook Airlines 2 2 Viasat Sport / TV 3 Sport 2 2 Atea Sport 1 1 BPS Kickers 1 1 Codan 1 1 Energinet 1 1 HI 1 1 MIF 1 1

15 Nordea 1 1 Radiometer 1 1 RKS 1 1 Rollex 1 1 Søværnets IF 1 1 Telefonen 1 1 TRYG Gokart I 2013 har FSKBH s gokartafdeling kun afviklet 2 løb, nemlig de sidste 2 ud af 4 løb i vintersæsonen 2012/2013. De blev afviklet med godt humør og masser af spænding lige til det sidste. Sæsonen 2013/2014 blev desværre sprunget over, men efter sammenlægningen, ser det ud til, at 2014 byder på en masse gokart igen Håndbold Turneringen 2013/2014 i håndboldafdelingen er i skrivende stund endnu ikke afsluttet. Derfor skal det nævnes, at vinder i sæson 2012/2013 blev Danske Bank, der vandt slutkampen efter 2 x forlænget spilletid mod KPMGI. Forløbet af indeværende sæson har indtil nu har været godt, på nær en ændret planlægning tidligt på sæsonen, da et hold blev trukket fra 2. div. Der er planlagt 86 kampe i grundspillet, efterfulgt af A+B slutspil søndag den 16 marts 2014 med 6 kampe. Vores faste nytårsstævne den første søndag i januar blev også i år afviklet med succes. Der var deltagelse at 10 hold, hovedparten fra igangværende sæson. Vinder af nytårsstævnet blev KPMGI1 efter finale mod USG. Flere af vore klubber var i 2013 repræsenteret til Firmaidræt Open, og de forventes også klubber til 2014-stævnet Petanque Antallet af hold i holdturneringen 2013 var uændret fra året før, idet der deltog 25 hold fra 17 klubber. Vanen tro har vi udover selve holdturneringen afholdt Fastelavnsstævne, Triple- og doublemesterskab. Mange fra FSKBH Petanque deltog ved Firmaidræt Open i Kolding, og det var en fantastisk weekend med mange gode og tætte kampe. Ved årsmødet i oktober 2012 meddelte Jette Steenberg, at hun ville takke af som formand i På årsmødet 2013 blev Flemming Krogh enstemmigt valgt til ny formand Sportsfiskeri Der mangler indlæg fra Sportsfiskeri Skydning Efter sammenlægningen med LTFI består FSKBH skytteafdeling af 21 medlemsforeninger. Vi har desværre i løbet af året måtte sige farvel til IBBH skytteforening, som er nedlagt. Ud af de 21 foreninger har vi næsten ingen kontakt med 5 foreninger. Disse foreninger skyder hjemme og har næsten ingen aktivitet. For at orientere om sammenlægningen og få bestemt hvilken vej vi skulle gå, blev der afholdt et medlemsmøde i januar. Dette var et godt møde med emner som bl.a. handlede om aktivitet og økonomi. Side 15 af 16

16 Til sommersæsonen 2013 var der rimelig god tilslutning til vore aktiviteter. FSKBH 200mturneringen havde 16 deltagere, hvilket var en lille nedgang fra Vinder blev BW-I. Som noget nyt blev der kørt en turnering med kombi riffel, som RI98 hjalp os med. Her deltog 10 skytter. Til mesterskaberne på 25m. pistol deltog 10 skytter, hvor vinder er blev RI riffelskytter deltog i mesterskabet på 50m. Vinder blev BW-I. I 200 m.-mesterskabet deltog 10 riffelskytter. Vinder blev BW-I. Vi måtte aflyse mesterskabet på 300m grundet manglende tilmelding. Også her til mesterskabet blev der skudt kombi riffel, hvor der var 5 deltagere. Vinder af denne skydning blev RI98. Generelt var deltagelsen til mesterskaberne lidt mindre end sidste sæson. Vintersæsonen fik en dårlig start, men lidt inde i sæsonen kom der gang i aktiviterne. Til Efterårsstævnet deltog kun 9 skytter og ingen hold. Dette blev dog ændret, så der nu deltager ca. 25 skytter. Der deltager desværre ingen skytter fra de tidligere LTFI foreninger. I skrivende stund er vor turnering ikke færdig, og vores mesterskaber heller ikke afholdt. RI 98 er startet med vinterturnering på 200m, som er et godt initiativ. På det omtalte medlemsmøde i januar blev det besluttet, at alle vore turneringer fremover skal skydes som hjemmebaneskydning. Dette tiltag er taget for at spare banelejen, så stævne indskuddet kan sættes ned. Vi håber dermed at få de tidligere LTFI foreninger og andre foreninger aktiveret til vore arrangementer. Efterårsstævnet og alle vore mesterskaber holdes dog stadigvæk som almindelige stævner. Snart står vi overfor en ny sæson ude på Kalvebod. Der er bestilt baner om tirsdagen på 50 og 200m. Baner på pistol er bestilt til om onsdagen. Et træningskort for at benytte de bestilte baner koster i år 110 kr. Nu håber vi i udvalget på stor aktivitet til vore arrangementer fremover Svømning 2013 blev året, hvor vi efter mange overvejelser desværre måtte lukke ned for vores aktivitet i Vesterbro Svømmehal. Dette blev gjort, da vi ikke kunne opretholde det antal svømmere, som Team Bade krævede af os. Nogle få har givet udtryk for deres utilfredshed. Men vi kan se, at aktiviteterne i de andre svømmehaller/tider, som vi er blevet tildelt, har haft en fremgang af svømmere. Dette har medvirket til, at vi her kan opretholde det antal svømmere, som Team Bade foreskriver. Efter Frankrigsgade Svømmehal færdiggjorde deres renovering i september 2013, er vi nu atter på banen. Svømmehallen er blevet mere brugervenlig og svømmerne er glade for at være tilbage i hallen Tennis Tennisholdturneringen 2013 blev afviklet uden problemer, selv om formanden måtte overtage turneringslederens arbejde midt under turneringen. Årets vinder i den bedste række blev Danske Banks førstehold. Desværre deltog der 5 hold færre i år med faldende indtægter til følge, men alligevel deltog trods dette hele 30 hold i turneringen. Foreningen KFIU har forbedret tennisanlæggets omgivelser med nye borde/stole og ny blomsterbeplantninger som en tiltrængt forbedring. Vi håber blot også, at vandingsanlægget bliver bragt op til en acceptabel kvalitet i år. Årsmødet blev afholdt med lidt færre deltagere end i fjor, men til stor tilfredshed for de fremmødte med Italien som tema i traktementet. Bertil Jønsson blev nyvalgt til udvalget og vil fremover styre turneringen. Side 16 af 16

Beretning 2014. Indledning

Beretning 2014. Indledning Beretning 2014 Indledning FSKBH s årsberetning er som altid et tilbageblik på de aktiviteter og begivenheder, som efter bestyrelsens og afdelingernes vurdering, har været de vigtigste og mest markante

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 9. oktober 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 12. september 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 12. september 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 12. september 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK) og Gitte Nielsen (GN), Carsten

Læs mere

Beretning 2012. 2. DIF, DGI og Firmaidrættens nye medlemsregistrering

Beretning 2012. 2. DIF, DGI og Firmaidrættens nye medlemsregistrering 1. Indledning Beretning 2012 For at læse denne årsberetning har du eller en person i din klub foretaget en aktiv handling. Du har brugt linket på FSKBH s hjemmeside eller selv fundet frem til beretningen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 28. maj 2015 kl. 19.00 i Rødovrehallen.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 28. maj 2015 kl. 19.00 i Rødovrehallen. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 28. maj 2015 kl. 19.00 i Rødovrehallen. Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Mari-Ann E

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 20. februar 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 20. februar 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 20. februar 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. juli 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. juli 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. juli 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 7. august 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 10. oktober 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 10. oktober 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 10. oktober 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK) og Gitte Nielsen (GN), Carsten

Læs mere

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn Årsmøde 2013/2014 Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn med 395 klubber. Velkommen til vores gæst: Jeanette vores formand for firmasporten storkøbenhavn. Firmaidræt StorKøbenhavn

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 13. september 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 13. september 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 13. september 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 19. september 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 14. oktober 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 14. oktober 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 14. oktober 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Nils Sabroe (NS), Carsten Danielsen (CD),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt mandag 5. maj 2014 kl på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt mandag 5. maj 2014 kl på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt mandag 5. maj 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 9. juni 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 9. juni 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 9. juni 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 21. juni 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 10. november 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 10. november 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 10. november 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 16. november 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. september 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. september 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. september 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 13. september 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. november 2015 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. november 2015 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. november 2015 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 20. oktober 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDE i Firmaidræt StorKøbenhavn torsdag, den 24. april Rødovregård (LOEN), Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDE i Firmaidræt StorKøbenhavn torsdag, den 24. april Rødovregård (LOEN), Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 29. april 2014 Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDE i Firmaidræt StorKøbenhavn torsdag, den 24. april 2014. Rødovregård (LOEN), Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Dagsorden: 1. Konstituering af fremmødte. 2. Valg

Læs mere

FODBOLD NEWS 45-14 www.fkbufodbold.dk

FODBOLD NEWS 45-14 www.fkbufodbold.dk Fodboldafdelingens afdelingsmøde Mandag den 10. november kl. 18.00 på O Learys Bar & Restaurant, inde på Københavns Hovedbanegård. Der vil som sædvane blive mulighed for at spise stegt flæsk med persillesovs

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. september 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. september 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 11. september 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), John

Læs mere

Beretning Indledning

Beretning Indledning Beretning 2015 Indledning FSKBHs årsberetning er som altid et tilbageblik på de aktiviteter og begivenheder, som efter bestyrelsens og afdelingernes vurdering, har været de vigtigste og mest markante i

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Beretning 2010. 1. Indledning. 2. FSKBH s første år

Beretning 2010. 1. Indledning. 2. FSKBH s første år Beretning 2010 1. Indledning Dette skrift er et historisk dokument, fordi det er den første skriftlige beretning fra Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH). Vi har besluttet, at FSKBH s beretning ikke skal sendes

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 3. april 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 3. april 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, afholdt torsdag 3. april 2014 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte

Læs mere

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Firmaidrætten og Grønland Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Idrætsorganisationerne i Danmark Ca. 1.9 mio. medlemmer Ca. 1.45 mio. medlemmer Ca. 375.000 medlemmer Firmaidrætten er

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DM i Firmaidræt Volleyball. PROGRAM Hillerød den 15. marts 2008

DM i Firmaidræt Volleyball. PROGRAM Hillerød den 15. marts 2008 DM i Firmaidræt Volleyball PROGRAM Hillerød den 15. marts 2008 1 Velkommen til DM i Hillerød På vegne af Hillerød Firmasport skal jeg hermed byde alle deltagere i DM i håndbold og volleyball hjertelig

Læs mere

FODBOLD NEWS 44-13 www.fkbufodbold.dk

FODBOLD NEWS 44-13 www.fkbufodbold.dk Fodboldafdelingens afdelingsmøde Mandag den 11. november kl. 18.00 på O Learys Bar & Restaurant, inde på Københavns Hovedbanegård. Der vil som sædvane blive mulighed for at spise stegt flæsk med persillesovs

Læs mere

Helsingør Firma Idræt Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 Beretning fra bestyrelsen.

Helsingør Firma Idræt Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 Beretning fra bestyrelsen. Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund Helsingør Sportsunion Spar Nord regnr. 9056 kontonr. 4574 898 094 -find os på www.hgfi.dk Helsingør Firma Idræt Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 Beretning fra bestyrelsen.

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 9. september 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 9. september 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 9. september 2010 kl. 18.00, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Michael Darre (MD),

Læs mere

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med faste makkere er en rigtig god motion og hyggeligt samvær, men kom nu ud og prøv at møde flere : Hermed en oversigt over stævner og aktiviteter,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 14. februar 2013 kl på FSKBH s kontor.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 14. februar 2013 kl på FSKBH s kontor. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 14. februar 2013 kl. 17.30 på FSKBH s kontor. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Gitte

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte. DGI Skydning DGI Skydning for alle Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.dk 2 Discipliner Masser af tilbud alle kan være med! Som skytte

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Årsmøde torsdag den 29. oktober 2009 i Petanqueafdelingen. Bestyrelsens beretning:

Årsmøde torsdag den 29. oktober 2009 i Petanqueafdelingen. Bestyrelsens beretning: KØBENHAVNS FIRMA IDRÆTS UNION Petanqueafdelingen Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) Årsmøde torsdag den 29. oktober 2009 i Petanqueafdelingen. Bestyrelsens beretning: Indledning: Oktober 2009 Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDE i FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN Tirsdag den 29. marts Rødovregård (LOEN), Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDE i FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN Tirsdag den 29. marts Rødovregård (LOEN), Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 7. april 2011 Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDE i FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN Tirsdag den 29. marts 2011. Rødovregård (LOEN), Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

MURERMESTER WINSLØV & LARSEN APS

MURERMESTER WINSLØV & LARSEN APS Rederiet Teisten Rungsted Fiskerikajen Rungsted Havn 2960 Rungsted Kyst Tlf. 20 44 17 93 www.teisten.dk MURERMESTER WINSLØV & LARSEN APS V/LARS DYHR WINSLØW Mariendalsvej 37 A 2000 Frederiksberg Tlf. 22

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

FODBOLD NEWS 51-14 www.fkbufodbold.dk

FODBOLD NEWS 51-14 www.fkbufodbold.dk Så sænker julefreden sig så småt også over fodboldudvalget, og vi ser frem til indefodboldturneringen bliver skudt i gang søndag den 4. januar. Dog skal I alle selvfølgelig have referater fra Jule Five-a-side

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. april 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. april 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 12. april 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 18. april 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Gitte

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE

Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE 1 Alt om Badminton i FIRMAIDRÆT ODENSE Badminton-træning med faste makkere er en rigtig god motion og hyggeligt samvær, men kom nu ud og prøv at møde flere : Hermed en oversigt over stævner og aktiviteter,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 13. december 2012 kl. 17.30 på FSKBH s kontor

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 13. december 2012 kl. 17.30 på FSKBH s kontor Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn afholdt torsdag 13. december 2012 kl. 17.30 på FSKBH s kontor Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK), Carsten Danielsen (CD), Carsten

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/ Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/11 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Morten Grejsler Jørn Olsen Sussie Olsen Annette Friis Nielsen Winnie Wolf Afbud: Jesper Vestergaard Dagsorden:

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Jørn Olsen Jesper Vestergaard Annette Friis Nielsen Sussie Olsen Winnie Wolf Andersen Afbud: Morten Grejsler

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Fodbold, ude Den 5. 6. juni 2010 i Odense DM-stævnet i fodbold er en del af Firmaidrætsfestival 2010 Velkommen til DM og Firmaidrætsfestival 2010 i Odense! Jeg er utroligt glad

Læs mere

Strategi 2015 Strategi 2015

Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 1 2 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 3 4 Strategi 2015 Introduktion Dansk idræt går nogle spændende år i møde. Det danske idrætsbillede er præget af hastige og markante

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 18. december 2015 kl på FSKBH-kontoret.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 18. december 2015 kl på FSKBH-kontoret. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 18. december 2015 kl. 17.30 på FSKBH-kontoret. Mødedeltagere: Jeanette Thornberg (JT), Michael Kofoed (MK), Palle Lindstrøm (PL), Gitte

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Holstebro den september 2009

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Holstebro den september 2009 DM i Firmaidræt Håndbold PROGRAM Holstebro den 19. - 20. september 2009 1 2 Velkommen til DM i Holstebro I Holstebro modtager vi hvert år mange gæster fra nær og fjern, f.eks. når der er store idrætsbegivenheder

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

FODBOLD NEWS 39-13 www.fkbufodbold.dk. Fodboldafdelingen indkalder hermed til afdelingsmøde og præmieoverrækkelser

FODBOLD NEWS 39-13 www.fkbufodbold.dk. Fodboldafdelingen indkalder hermed til afdelingsmøde og præmieoverrækkelser Fodboldafdelingen indkalder hermed til afdelingsmøde og præmieoverrækkelser Mandag den 11. november kl. 18.00 på O Learys Bar & Restaurant, inde på Københavns Hovedbanegård. Der vil som sædvane blive mulighed

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

- Arriva IF Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2014 på Best Western, Hotel Fredericia kl. 19:30.

- Arriva IF Referat fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2014 på Best Western, Hotel Fredericia kl. 19:30. Foreninger: - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund - Jernbanefritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Kommunernes Fritidsog Idrætsforbund -

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013.

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Dagsorden: 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Afdelingens beretning

Læs mere

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20 Afdeling: Atletik og motion Konto: 2 Budget 21 Administration 13.65-13.65 Møder 1.2-1.2 Porto og kontorhold Rekvisitter 5-5 IT-udstyr 1.5-1.5 Kørsel 3.3-3.3 Repræsentation og gaver Diverse DFIF Bøder Instruktion/kurser

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Generalforsamling Vordingborg Firma sport

Generalforsamling Vordingborg Firma sport Generalforsamling Vordingborg Firma sport Referat - 12. marts 2015 1. Godkendelse af fremmødte: 13 stemmeberettigede personer var mødt frem til generalforsamlingen. 2. Valg af dirigent: Sannie Kalkerup

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 9. februar 2012 kl , FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 9. februar 2012 kl , FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 9. februar 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 15. februar 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001.

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2001. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 DM i Firmaidræt Fodbold PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 1 Velkommen til DM-stævne den 21.-22. marts 2009 i Helsingør Det glæder altid mit gamle sportshjerte, når en af Helsingørs idrætsforeninger

Læs mere

FODBOLD NEWS 44-15 www.fkbufodbold.dk

FODBOLD NEWS 44-15 www.fkbufodbold.dk Fodboldafdelingens afdelingsmøde Mandag den 9. november kl. 18.00 i Viften, Rødovre Rødovre Rådhusplads, Rødovre Parkvej 130 (lige over for Rødovre Centret). Der vil som sædvane blive mulighed for at spise

Læs mere