Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012"

Transkript

1 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012

2 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul Valgfagsplan... 4 Tidsfrister... 5 Valgfag arrangeret af uddannelsesinstitution... 6 Tilmelding til valgfag... 6 Optagelse på valgfag... 6 Valgfri kliniske studier arrangeret af studerende... 7 Ansøgning om selvtilrettelagt valgfag i Danmark

3 Fokus og læringsudbytte Valgmodulet skal afspejle aktuelle tendenser i professionen eller andre områder i sundhedsvæsenet, og kan ses som en uddybning af eller supplement til uddannelsen. Den studerende har mulighed for selv at tilrettelægge valgmodulet som et teoretisk og/eller klinisk uddannelsesforløb, der godkendes af den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er indskrevet. Det er også den uddannelse hvor den studerende er indskrevet der er ansvarlig for bedømmelsen af modulet. Efter modulet kan den studerende, indenfor de valgte fags temaer, vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for radiografprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning med udgangspunkt i en selvvalgt klinisk radiograffaglig problemstilling diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for radiografprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor radiografprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed. Oversigt over modul 13 uge 6/35 uge 7/36 uge 8/37 uge 9/38 uge 10/39 uge 11/40 Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Opgaveskrivning Opgaveskrivning Opgaveskrivning Opgaveskrivning Opgaveskrivning Opgaveskrivning Fredag senest kl Opgaven afleveres i Itslearning Fordeling af fag og ECTS-point på modul 13 Fag ECTS Undervisere/fagansvarlige Radiografi, teoretisk og klinisk undervisning Total valgfagsansvarlige 3

4 Prøve Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Rammer og kriterier for intern prøve, radiografuddannelsens modul 13: Valgmodul. Dokumentet kan hentes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Vælg StudieInfo - Selma Lagerløfs Vej - - Find dit hold. Tilrettelæggelse af modul 13 Det er vigtigt, at du selv er med til at sætte et personligt præg på din uddannelse og kan fordybe dig i fagområder, du synes, er særligt interessante. Sundhedsuddannelserne giver dig mulighed for at vælge mellem valgfag, der Er tilrettelagt af dig selv eller er udbudt af en uddannelsesinstitution. Er teoretiske eller kliniske. Er målrettet en profession eller flere sundhedsprofessioner. Er udbudt af din egen lokale uddannelsesretning, eget UC eller andre uddannelsessteder. Finder sted i Danmark eller internationalt. Hvis du ønsker at deltage i valgfag i udlandet, skal du kontakte de internationale koordinatorer i uddannelsen. Hvis du selv tilrettelægger valgfag, for eksempel som opsøgende studier i klinisk praksis, skal valgfaget forhåndsgodkendes af uddannelsen se beskrivelse af Valgfri klinisk periode. Valgfagsplan Når din samlede plan for valgfag er på plads for modul 13 skal du aflevere en valgfagsplan til din egen uddannelsesinstitution senest uge 20 (for valgfag til efterårssemesteret) og uge 50 (for valgfag til forårssemesteret). I valgfagsplanen skal sammensætningen af dine valgfag fremgå. Skabelon til valgfagsplanen findes på UCNs hjemmeside. Hvis du er i tvivl om hvorvidt et enkelt valgfag er relevant for dig skal du søge vejledning hos valgfagskoordinator i din uddannelse. Valgfagsplanen skal sendes til s studiesekretær Lise-Lotte Albrektsen Betaling Der er ikke kursusafgift ved valgfag, men du skal selv afholde eventuelle udgifter til kopi/print, transport og bolig i forbindelse med valgfag. Dokumentation for tilmeldt valgfag Den udbydende institution dokumenterer optagelsen på valgfag med angivelse af valgfagets titel (på dansk og på engelsk) og indhold (på dansk) samt ECTS. Dokumentationen sendes til den studerendes uddannelsesinstitution og indgår i deres eksamensbevis. 4

5 Tidsfrister Der er forskellige deadlines i forbindelse med modul 13 alt efter, om den studerende vælger valgfag tilrettelagt af uddannelsen eller vælger selv at tilrettelægge sit/sine valgfag. Alle deadlines er beskrevet på og kan ses i skemaet herunder. Tidsfrister for studerende der gennemfører modul 13 kommende efterår: Uge 9 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Ansøgningsfrist ved internationale valgfag. Ansøgning afleveres/sendes til international koordinator på egen uddannelse: Lars Gøran Zetterberg eller Henrik Thomsen Valgfag tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner, herunder UCN, annonceres på institutionernes hjemmeside. På sundhedsuddannelse.dk er der link til de forskellige institutioner Mandag åbner tilmelding til valgfag tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner Fredag kl. 12: ansøgningsfrist for valgfag tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner Ansøgningsfrist til selvtilrettelagt kliniske valgfag. Ansøgning afleveres/sendes til valgfagskoordinator Christina Egekvist Uge 16 Uge 17 Uge 19 Uge 20 Uge Uge 40 Tilbagemelding vedrørende optag/afslag på valgfag tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner Godkendelse eller afvisning af selvtilrettelagte kliniske valgfag Mandag: Opslag på uddannelsesinstitutionernes hjemmeside om ledige valgfagspladser Tilmelding til ledige valgfagspladser tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner. Sidste frist er fredag kl. 12. Tilbagemelding om optag/afslag på ledige valgfagspladser Endelig valgfagsplan afleveres i studieadministrationen på egen uddannelse til studiesekretær Lise-Lotte Albrektsen Afvikling af valgfag Fredag aflevering af opgave Tidsfrister for studerende der gennemfører modul 13 kommende forår: Uge 39 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Ansøgningsfrist ved internationale valgfag. Ansøgning afleveres/sendes til international koordinator på egen uddannelse: Lars Gøran Zetterberg eller Henrik Thomsen Valgfag tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner, herunder UCN, annonceres på institutionernes hjemmeside. På sundhedsuddannelse.dk er der link til de forskellige institutioner Mandag åbner tilmelding til valgfag tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner Fredag kl. 12: ansøgningsfrist for valgfag tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner 5

6 Tidsfrister for studerende der gennemfører modul 13 kommende forår: Ansøgningsfrist til selvtilrettelagt kliniske valgfag. Ansøgning afleveres/sendes til valgfagskoordinator Christina Egekvist Uge 46 Uge 47 Uge 49 Uge 50 Uge 6-11 Uge 11 Tilbagemelding vedrørende optag/afslag på valgfag tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner Godkendelse eller afvisning af selvtilrettelagte kliniske valgfag Mandag: Opslag på uddannelsesinstitutionernes hjemmeside om ledige valgfagspladser Tilmelding til ledige valgfagspladser tilrettelagt af uddannelsesinstitutioner. Sidste frist er fredag kl. 12 Tilbagemelding om optag/afslag på ledige valgfagspladser Endelig valgfagsplan afleveres i studieadministrationen på egen uddannelse til studiesekretær Lise-Lotte Albrektsen Afvikling af valgfag Fredag aflevering af opgave Valgfag arrangeret af uddannelsesinstitution Valgfag udbudt af sundhedsuddannelserne i Danmark kan have en varighed på 2, 4, eller 6 uger. Et valgfag på 2 uger udløser 3 1/3 ECTS, 4 uger udløser 6 2/3 ECTS, og 6 uger udløser 10 ECTS. ved UCN udbyder udelukkende valgfag af 2 ugers varighed. Tilmelding til valgfag Du skal tilmelde dig valgfag på den uddannelsesinstitution hvor du ønsker at tage valgfag. Samtidig skal du udfylde en valgfagsplan ved din egen uddannelsesinstitution, hvor sammensætningen af dine valg fremgår. Hvis du er i tvivl om hvorvidt et enkelt valgfag er relevant for dig skal du søge vejledning hos valgfagskoordinator i din uddannelse. Det er vigtigt, at du læser valgfagsbeskrivelserne grundigt, inden du vælger valgfag, da valgfaget kan rette sig mod særlige sundhedsprofessioner, eller der kan være udgifter eller transport forbundet med valgfaget. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og kun i særlige tilfælde er det muligt at få dispensation til at skifte valgfag. Dette skal aftales i samarbejde med valgfagskoordinator fra din uddannelse. De udbudte valgfag annonceres på institutionernes hjemmeside og fra er der link til samtlige professionshøjskoler, hvor du kan danne dig et overblik over det samlede valgfagsudbud på landsplan. Valgfagene offentliggøres i henholdsvis uge 11 (for valgfag til efterårssemesteret) og 41 (for valgfag til forårssemesteret) Optagelse på valgfag Du kan kombinere valgfag fra flere uddannelsesinstitutioner. Optagelse sker efter kriterier beskrevet for de enkelte valgfag. Du skal bruge det tilmeldingsskema som den udbydende uddannelsesinstitution henviser til. Tidsfrister for tilmelding og optagelse ses i skemaet Tidsfrister for studerende der gennemfører modul 13 6

7 Modul 13: Valgmodul Valgfri kliniske studier arrangeret af studerende Tidsplan Et klinisk studie skal have to ugers varighed og udløser 3 1/3 ECTS, med en tilstedeværelse på min. 30 timer og max. 60 timer på det kliniske undervisningssted. Den studerende må gerne vælge at selvtilrettelægge flere kliniske studier, med forskellig fokus, på samme kliniske undervisningssted eller på forskellige kliniske undervisningssteder. Sted Det kliniske undervisningssted som den studerende har indgået aftale med (fx billeddiagnostisk afdeling, somatisk afdeling). Dokumentation for gennemførelse/erhvervelse af 3 1/3 ECTS Deltagelse i aftalt forløb på klinisk undervisningssted (min. 30 timer og max. 60 timers tilstedeværelse). Ansøgning om selvtilrettelagt valgfag i Danmark Den studerende udformer en plan for forløbet i ansøgningsskemaet som findes på UCNs hjemmeside under valgfag i sundhedsuddannelserne. Planen skal indeholde en beskrivelse af: Den studerendes navn, adresse, adresse, telefon nr., hold nr. Den kliniske afdelings navn og adresse samt den kliniske undervisningsansvarliges adresse og telefon nr. Valgfagskoordinators adresse og telefon nr. Begrundelse for det valgte emne dvs. hvad er hensigt med kliniske studie. Beskrivelse af det forventede læringsudbytte ift. læringsudbyttet for modul 13, egen uddannelse. Den praktiske og pædagogiske tilrettelæggelse, fx ønsker om vejledning, undervisning ved ressourcepersoner på afdelingen, litteraturstudie og/eller opgaveskrivning. Periode for afvikling af valgfaget med angivelse af ugenumrene. Evt. litteratur Andre bemærkninger Den studerende kontakter klinisk undervisningsansvarlig ved det/de kliniske undervisningssted(er) og valgfagskoordinator for radiografuddannelsen ved UCN, med henblik på godkendelse af de valgfrie kliniske studiers indhold og forløb. skal kun godkende den studerendes valg ved at kontakte den kontaktperson i klinikken, der er oplyst af den studerende. Det er den studerende der er ansvarlig for tilrettelæggelsen og kontakten til det kliniske undervisningssted. Tidsfrister for tilmelding og godkendelse/afvisning ses i skemaet Tidsfrister for studerende der gennemfører modul 13. 7

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 Optagelse... 7 Ansøgning om optagelse... 7 Uddannelsens formål... 8 Cand.merc.(jur.)-studiets

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 1. januar 2013 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere