BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013"

Transkript

1 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013

2 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling tager i denne udgave af BEDRE Overblik temperaturen på studiebyen Aalborg. Ved studiestart i september vrimler det med nye studerende, og både Aalborg Universitet og University College Nordjylland kan i år prale af rekordoptag. Vi giver dig overblikket over de nye studerende og kigger på fremtidigt udbud af og efterspørgsel efter højtuddannede. Samtidig sætter vi fokus på STAYinitiativet, hvis formål er at skabe vækst, flere job og at fastholde de højtuddannede. Vores faste kerne med de seneste tal for bl.a. beskæftigelse, ledighed, iværksætteri og turisme måler temperaturen på den generelle erhvervsudvikling i Aalborg Kommune. God læselyst. Tonny S. Thorup Konstitueret afdelingschef i Erhvervsafdelingen Tema - Studiebyen Studiebyen Aalborg Nye studerende Stigende optag af nye studerende på Aalborg Universitet og på UCN Udbud og efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft Markant stigning i efterspørgslen efter højtuddannede frem mod 2016 Men udbuddet af højtuddannede stiger hurtigere end efterspørgslen Dimittendledighed Stigende dimittendledighed - antallet af ledige dimittender steget med 34% i juli 2013 sammenlignet med året før Ungdomsboliger Flere ungdomsboliger - en stigning på 37% i forhold til 2012 Flere ansøgere - en stigning på 8% i forhold til 2012 Dækningsgrad (ungdomsboliger i forhold til studiepladser) på 26% Temperaturmåling Beskæftigelse og ledighed Nye virksomheder og iværksætteri Turisme og erhvervsturisme Hvordan står det til i Aalborg? Svagt stigende beskæftigelse i 2. kvartal 2013 Fald på 5,4% i ledigheden i juli 2013 i forhold til året før 17% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2013 sammenlignet med året før 34% færre iværksættere i rådgivning i 2. kvartal 2013 i forhold til året før Stigende erhvervsturisme på 8% i 1. halvår af 2013 i forhold til året før Fald i privatturismen på knap 4% Passagertal i Aalborg Lufthavn Stigende passagertal i Aalborg Lufthavn - fremgang på 16% i august 2013 Befolkning og bolig Stigende befolkningstal Stigende boligpriser - 8 % prisstigning på villa/rækkehuse i 2. kvartal

3 BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Studiebyen Aalborg har vokseværk Aalborg har i de seneste år investeret massivt i at gøre det attraktivt for unge at studere i Aalborg, og studiebyen Aalborg er blevet en kæmpe succes. Hvert år flytter mange unge hertil i forbindelse med studiestart. AAU har i år optaget nye studerende, hvilket svarer til stigning på 12% i forhold til sidste år og 66% flere end i Især uddannelserne inden for sundhedsvidenskab er populære, hvor 20% flere studerende er optaget i år. Ligeledes kan UCN prale af et rekordhøjt studieoptag, eftersom UCN i år har optaget nye studerende. Her er det især teknologi-uddannelserne som f.eks. datamatiker og byggetekniker, der er populære med en stigning på 23% i antallet af nye studerende. Udbud og efterspørgsel De store optag på AAU og UCN betyder, at der kommer mange kandidater ud i de kommende år. Erhvervsbyen Aalborg har derfor en unik mulighed for at nyde gavn af de kompetencer, som dimittenderne tilbyder, når de banker på døren til jobmarkedet. Hvis vi formår at skabe jobs til flere højtuddannede vil det være med til at skabe vækst i virksomhederne og dermed grobund for endnu flere job. I juli 2013 var dimittendledigheden på 42,6% i Aalborg Kommune, hvilket svarer til en stigning på 34% i forhold til juli Ved udgangen af juli 2013 er den generelle ledighed i Nordjylland faldet til 5,7% sammenlignet med 6% i juli Nordjylland nærmer sig således landsgennemsnittet på 5,6%. Ledighedstallene fordelt på alder viser dog, at det er særligt svært for de årige at finde job. I denne aldersgruppe finder vi bl.a. dimittenderne, som endnu ikke har fået foden inden for på jobmarkedet. Nyt initiativ For at sætte ekstra fokus på jobskabelsen for højtuddannede har Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling været med til at søsætte STAY-initiativet, som er et tæt samarbejde mellem kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Det overordnede mål med STAY - jobskabelse i partnerskab er at fastholde en større andel af de højtuddannede og skabe øget vækst og beskæftigelse i Nordjylland. Virksomheder vækster, der hvor der er højtuddannet arbejdskraft, og således kan de højtuddannedes kompetencer bruges som vækstdrivere. Samtidig skal STAYinitiativet være med til at synliggøre Nordjyllands attraktive jobmuligheder og øge kendskabet til Aalborg og regionen som et attraktivt sted at bo og arbejde. Samarbejdsparterne i STAY sætter barren højt og intensiverer de nuværende initiativer samtidig med, at nye initiativer igangsættes. Med inspiration fra vores nabolande ses på mulighederne for at etablere et eksportpraktikant-program, der binder højtuddannede og udkantsområder sammen. Der overvejes også særlige trainee-forløb, hvor virksomheder kan dele en nyuddannet. Sektorer der især vil kunne drive efterspørgslen efter højtuddannede i fremtiden er IKT, finans og vidensservice samt vidensintensive produktionsvirksomheder inden for offshore, energi og miljø. Ligeledes har sektorerne fødevarer, byggeri og transport et stort potentiale for at skabe job til flere højtuddannede. Også den offentlige sektor er en vigtig jobskaber. Læs mere om STAY på Fremtidsscenarier fra Oxford Research indikerer, at både udbud af og efterspørgsel efter højtuddannede i Nordjylland stiger. Fremskrivninger viser, at udbuddet af højtuddannede fra AAU stiger med mere end 60% i perioden Ligeledes viser fremskrivninger, at efterspørgslen efter højtuddannede stiger i hele perioden, dog i et lavere tempo. I dag bliver ca. 50% af AAU-dimittenderne boende i Nordjylland efter endt uddannelse. Oxford Research vurderer, at hvis den nuværende fastholdelsesrate fortsætter, så vil der i 2020 være ca. 700 flere højtuddannede end der er job til - såfremt der ikke sættes skub i jobskabelsen. 3

4 4

5 Tema Studiebyen Aalborg Rekordoptag på Aalborg Universitet Knap unge fik tilbudt en studieplads på AAU s bachelor- og professionsbacheloruddannelser i Det er det højeste antal optagne i universitetets historie har fået studieplads på Aalborg Universitet (campus Aalborg), hvilket er 453 flere end i 2012, svarende til en vækst på 12%. Sammenlignet med 2010 er der flere optagne i 2013, svarende til en vækst på 66%. Fremgang på alle områder Der er fremgang på alle AAU s hovedområder: Humaniora, Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab samt Ingeniør- og Naturvidenskab. Størst fremgang er der inden for Sundhedsvidenskab, hvor antallet af optagne er steget med 20%. Også rekordoptag på UCN UCN bød i år velkommen til det højeste antal nye studerende nogensinde er optaget på én af UCN s 26 uddannelser. Det er 7% flere end sidste år. Det er især de mange erhvervsakademiuddannelser, der oplever en stigning i antal optagne. 23%. flere end sidste år starter på én af de tekniske eller merkantile uddannelser, der primært retter sig mod det private arbejdsmarked De fem sundhedsfaglige uddannelser går frem med 7%, hvor sygeplejerskeuddannelsen har fået alle studiepladser besat, mens fysioterapeutuddannelsen siger goddag til 30 studerende mere end hidtil, så der i alt optages 150 på den eftertragtede uddannelse. UCN s største uddannelsesområde, det pædagogiske, har et fald i ansøgere på 9%. Bag det tal gemmer sig en nedgang på 28 pct. på læreruddannelsen, pædagoguddannelsen er status quo og kan ikke optage flere Optagne på UCN og Aalborg Universitet AAU UCN Optagne (KOT) på Aalborg Universitet (campus Aalborg) Optagne på UCN Kilde: Aalborg Universitet og UCN Studiekontor Ændring Ændring I alt % 12% Hum % 10% Samf % 12% Teknat % 13% Sund % 20% Note: KOT er den Koordinerede Tilmelding Kilde: Aalborg Universitet Ændring Ændring I alt % 7% Pædagogiske uddannelser % 9% Sundhedsfaglige uddannelser % 7% Teknologiuddannelser % 23% Businessuddannelser % 16% Kilde: UCN Studiekontor 5

6 Tema Studiebyen Aalborg Udbuddet af højtuddannede stiger Udbud af højtuddannede stiger Prognose for dimittendantal fra AAU, Campus Aalborg Rekordoptagene på Aalborg Universitet og University College Nordjylland fremgår ligeledes af prognoserne for fremtidens udbud af højtuddannede i Nordjylland. I det følgende tages der udgangspunkt i kandidatproduktionen fra Aalborg Universitet. Fremskrivninger fra Fremkom 2 viser, at det samlede udbud af højtuddannede stiger med mere end 60% i perioden Indeks 100= HUM SUND I alt SAMF TEK-NAT Den største relative stigning findes for Det Humanistiske Fakultet, hvor udbuddet af kandidater mere end fordobles i fremskrivningsperioden Kilde: Oxford Research og Fremkom 2 Stigende efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft Fremskrivningerne af efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft viser, at efterspørgslen er stigende. Samlet set stiger efterspørgslen efter personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse med 6% i perioden Størst er stigningen i efterspørgslen efter personer med en lang videregående uddannelse (LVU), hvor efterspørgslen forventes at stige med 14% i perioden. Den forventede stigning i efterspørgslen efter personer med en mellemlang videregående uddannelse er 3%. Samlet udbud og efterspørgsel af højtuddannet arbejdskraft i Region Nordjylland LVU udbud LVU efterspørgsel Job til højtuddannede? Både udbuddet af og efterspørgslen efter højtuddannede stiger frem mod På nuværende tidspunkt fastholdes ca. halvdelen af en kandidatårgang fra Aalborg Universitet. Fremskrivningerne viser, at efterspørgslen er godt 700 personer lavere end udbuddet ved en fastholdelse på niveau med det nuværende Note:LVU udbud er lig med udbuddet af arbejdskraft med en lang videregående uddannelse, hvis 50% af dimittenderne fra Aalborg Universitet bliver i regionen. Kilde: Oxford Research 6

7 Stigning i akademikerledigheden i juli I juli 2013 var der 858 bruttoledige akademikere i Aalborg Kommune. Akademikerledigheden i juli 2013 er steget med 166 personer sammenlignet med året før, hvilket svarer til en stigning på 24%. I hele landet er akademikerledigheden faldet med 5,4%. I Aalborg er 8% af de forsikrede akademikere ledige i juli Aalborg ligger dermed over landsgennemsnittet på 4,6%. Stærk stigende dimittendledighed I juli 2013 var der 453 ledige dimittender i Aalborg svarende til en dimmittendledighedsprocent på 42,6%. Sammenlignet med juli måned 2012 er antallet af ledige dimittender steget med 115. Det svarer til en stigning i dimittendledigheden på 34% Ingeniørere har den højeste dimittendledighed med 53,8%, mens dimittendledigheden for djøf'ere og magistre er på henholdsvis 49% og 34,7%. Tallene afspejler, at ingeniører oftest dimitterer lige op til sommerferieperioden, hvor der ikke er så mange job at søge. Universitetsbyerne er hårdest ramt Universitetsbyerne er hårdest ramt af dimittendledigheden 72,3 pct. af de ledige dimittender bor i de 4 største kommuner - København, Aarhus, Aalborg og Odense. Til trods for igangsættelse af initiativer for at bekæmpe dimittendledigheden er det ikke nok til at holde trit med det stigende antal dimittender, som melder sig på arbejdsmarkedet i disse år. Antallet af dimittender i hele landet er vokset med godt siden juli sidste år. Udviklingen i akademikerledighed i Aalborg Kommune efter kandidatalder og akademiske hovedgrupper Bruttoledige Procent af forsikrede Juli 2012 Juli 2013 Ændring Juli 2012 Juli 2013 I alt ,9% 8,0% Kandidatalder - under 1 år ,2% 42,6% - mellem 1-2 år ,8% 22,2% - øvrige ,2% 2,6% DJØF'ere - kandidatalder under 1 år ,0% 49,0% - øvrige ,3% 5,8% Magistre - kandidatalder under 1 år ,2% 34,7% - øvrige ,8% 3,4% Ingeniører - kandidatalder under 1 år ,9% 53,8% - øvrige ,3% 2,4% Udviklingen i akademikerledighed i hele landet efter kandidatalder og akademiske hovedgrupper Bruttoledige Procent af forsikrede Juli 2012 Juli 2013 Ændring Juli 2012 Juli 2013 I alt ,1% 4,6% Kandidatalder - under 1 år ,1% 30,0% - mellem 1-2 år ,4% 15,7% - øvrige ,4% 2,5% DJØF'ere - kandidatalder under 1 år ,8% 33,5% - øvrige ,0% 3,3% Magistre - kandidatalder under 1 år ,9% 26,9% - øvrige ,5% 3,4% Ingeniører - kandidatalder under 1 år ,6% 30,1% - øvrige ,0% 1,6% Note: Bruttoledige er ledige + aktiverede personer Kilde: Akademikerne 7

8 Tema Studiebyen Aalborg 88% flere ungdomsboliger i Aalborg... Antal kollegie og ungdomsboliger i Aalborg pr. 1. september Pr. 1. september 2013 var der ungdomsboliger i Aalborg Kommune. Siden 2010 er antallet af ungdomsboliger steget med 88%. Alene det seneste år er der blevet bygget nye ungdomsboliger, hvilket svarer til en stigning på 37% Og flere på vej Inden for de næste 2-3 år er der planer om at bygge flere ungdomsboliger, således at der i alt vil være ungdomsboliger * 2015* Efter 2015* Note:*) Planlagte nye ungdomsboliger (jf. tabel s. 9) Kilde: AKU-Aalborg Flere og flere ansøgere til ungdomsboligerne Pr. 1. september 2013 var der ansøgere til ungdomsboliger hos AKU- Aalborg. Det er næsten dobbelt så mange ansøgere som i Med endnu et rekordoptag på de længerevarende uddannelser er alt, vil efterspørgslen efter ungdomsboliger forsat være høj og stigende Antal ansøgere til kollegie og ungdomsboliger i Aalborg pr. 1. september Antal ungdomsboliger i forhold antal studiepladser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser lavet en analyse ungdomsboliger i forhold til antal studie pladser. Denne analyse viser, at dækningsgraden (antal studieboliger i forhold til antal studiepladser) varierer meget i de store universitetsbyer. Pr. 1. januar 2012 er dækningsgraden i Aalborg opgjort til 19%. Aarhus har den højeste dækningsgrad af de 4 store universitetsbyer - 21%, mens København har den laveste dækningsgrad på 15% Kilde: AKU-Aalborg 8

9 Dækningsgraden i Aalborg er nu steget til 26% Med ungdomsboliger pr. 1. september 2013 og ca studiepladser er dækningsgraden steget til 26%. Vi har desværre ikke tal for de 3 andre universitetsbyer, så det er muligt at sammenligne med de nyeste tal. Antal videregående studiepladser og ungdomsboliger i universitetsbyerne, 1. januar 2012 Antal studerende bosat Antal studiepladser Antal kollegie- og ungdomsboliger Dækningsgrad (ungdomsboliger i pct. af studiepladser) Hele landet % København % Odense % Aarhus % Aalborg % Kilde: Studieboliger i Danmark, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Planlagte nye kollegie og ungdomsboliger i Aalborg i Ejd.nr. Adresse - navn Postnr. Selskab Indflytning Nye boliger 92 Havnen, Larsen Waterfront Himmerland Sankelmarksgade Plus-Bolig Skovparken, Hadsundvej (KMD) 9000 Vanggården/Alabu Kattesundet/Korsgade 9000 Vanggården/Alabu Nyhavnsgade 9000 Plus-Bolig Havnen, Larsen waterfront Himmerland Godsbanearealet Fjordblink/Alabu Poul Paghs Gades skole 9000 Plus Bolig Østre Havnegade (Sørwi) 9000 Vanggården/Alabu Østre Havn 9000 Lejerbo Dac-området Katedralen 9400 Nr. Sundby + Sundby Hvorup Stormgade 9000 Vanggården/Alabu Rendsburggade/Nyhavnsgade 9000 Himmerland Kjellerupsgade/Symfonien 9000 Limfjorden Visionsvej/Eternitgrunden 9000 Plus Bolig Nyhavnsgade 9000 Vanggården/Alabu Niels Ebbesensgade 9000 NordBo/Alabu Tiendeladen 9000 Himmerland Eternitgrunden byggefelt IV 9000 Plus Bolig Plaza 9000 Nr. Sundby 84 Planlagte nye kollegie og ungdomsboliger i alt

10 BEDRE Overblik Beskæftigelse og ledighed Beskæftigelsen stiger i Aalborg Beskæftigelsestallene for 2. kvartal 2013 viser, at der er 271 flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Aalborg i 2. kvartal 2013 sammenlignet med 2. kvartal Fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere steg med 0,3% i Aalborg. I Aarhus steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 2,3%, mens København oplever en stigning på 0,3%. I hele landet og i Odense faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med henholdsvis 1,1% og 1,5%. 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Tilvækst i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted - 2. kvt kvt Aarhus København Aalborg Hele landet Odense Kilde: Jobindsats.dk Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose fra Aalborg har klaret sig relativt godt Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen til 2012, som er de seneste tal. Sammenlignet med landsplan er Aalborg sluppet billigt. Hele landet mistede i alt jobs under krisen. Hvis Aalborg havde taget sin forholdsmæssige andel heraf - ud fra vores andel af arbejdspladser - så skulle vi have mistet jobs i stedet for de 4.400, vi faktisk mistede fra 2009 til Det forventes, at antallet af arbejdspladser vil ligge på omtrent samme niveau i 2013 og 2014, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser Aalborg Hele landet Region Nordjylland Kilde: Regional vækstredegørelse

11 Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted - 2. kvt kvt Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Aalborg København Odense Aarhus Hele landet 2. kvt kvt Tilvækst Tilvækst i % 0,3% 0,4% -1,5% 2,3% -1,1% Kilde: Jobindsats.dk Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Juli 2012 Juli 2013 Ændring Juli 2012 Juli 2013 I alt ,0% 5,7% år ,4% 5,9% år ,9% 12,2% år ,5% 6,1% år ,7% 4,2% år ,2% 4,3% 60 år og derover ,1% 2,3% Mænd ,0% 5,5% Kvinder ,1% 5,9% Kilde: Danmarks Statistik Ledighed i procent af arbejdsstyrken, juli 2013 Faldende ledighed I juli 2013 var der bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Bruttoledigheden faldt med 313 personer sammenlignet med året før, hvilket svarer til et fald på 5,4%. I hele landet er bruttoledigheden faldet med lidt over 7%. Bruttoledigheden i Aalborg ligger lige over landsgennemsnittet. I Aalborg er 5,7% af arbejdsstyrken ledige, mens 5,6% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i juli ,2% - 3,5% 3,6% - 4,3% 4,4% - 4,9% 5,0% - 5,6% 5,7% - 9,5% Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Kilde: Danmarks Statistik 11

12 BEDRE Overblik Nye virksomheder og iværksætteri Nye CVR numre i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Færre nye virksomheder Der blev registreret 280 nye CVR numre i Aalborg i 2. kvartal 2013, hvilket er et fald på 17% i forhold til 2. kvartal Antallet af nye CVR numre i 2. kvartal 2013 er steget med 20 sammenlignet med 1. kvartal De foreløbige tal for 3. kvartal 2013 viser, at der er registreret 183 nye CVR numre * Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. 3. kvartal 2013 er en foreløbig opgørelse. Kilde: NNerhverv Iværksætterådgivning i Aalborg Færre iværksættere Der var 69 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kommune i 2. kvartal Det svarer til 34% færre iværksættere sammenlignet med samme kvartal året før. Den foreløbige opgørelse for 3. kvartal 2013 tyder også på et lavere antal iværksættere i rådgivning sammenlignet med samme kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal * Note: 3. kvartal 2013 er opgjort pr. 23. september 2013, og er således en foreløbig opgørelse for antal iværksættere i NiN basisrådgivning. Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN). 12

13 BEDRE Overblik Turisme og erhvervsturisme Stigende erhvervsturisme Der er stigende erhvervsturisme i Aalborg, mens privatturismen har haft en svag tilbagegang. I 1. halvår af 2013 var der i alt hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer. Det er en stigning på 8% i forhold til de første 6 måneder af I samme perioden faldt antallet af overnatninger i forbindelse med ferie med knap 4%. Samlet set har kommunen oplevet stigninger i antallet af hotelovernatninger. Det totale antal hotel overnatninger steg med 3% til i de første 6 måneder af Antal hotel overnatninger i Aalborg 1. halvår halvår 2013 Flere senge Aalborg Kommune har i alt 17 hoteller med +40 senge. I 2012 havde de 17 hoteller tilsammen senge. Dette er udvidet til senge i Erhverv Ferie Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. De nyeste tal for antal hotelovernatninger er juni Kilde: Danmarks Statistik Estimat af erhvervsturisme omsætningen i Aalborg 1. halvår 2013 Erhvervsturisters omsætning En dansk erhvervsturist omsætter ifølge Visit Aalborg for kr. i døgnet, mens tallet for den tilsvarende udenlandske er kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 1. halvår 2013 mellem 0,32 mia. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 0,37 mia. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Døgnforbrug i kr. Estimat af omsætning i mia. kr. Dansk erhvervsturist ,32 Udenlandsk erhvervsturist ,37 Gennemsnit ,35 Note: Vi har ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer fordelt på om det er danske eller udenlandske erhvervsturister, derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer. Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Visit Aalborg. 13

14 BEDRE Overblik Passagertal Fremgang i Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn oplever fremgang i disse måneder. I august oplevede lufthavnen det højeste passagerantal nogensinde. Sammenlignet med sidste års passagerantal i samme periode har lufthavnen oplevet en fremgang på 16%. Ses der på hele 2013 frem til udgangen af august viser en sammenligning med samme periode i 2012, at passagerantallet er steget med 6% Passagertal for Aalborg Lufthavn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Aalborg Lufthavn 14

15 BEDRE Overblik Befolkning og bolig Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Flere borgere i Aalborg Der er borgere i Aalborg ved udgangen af 2. kvartal 2013, hvilket er en befolkningsvækst på 37 personer. De største befolkningsbevægelser sker i 3. kvartal hvert år. Det skyldes primært stor nettotilflytning, hvor flest retter sig mod uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Tal for 3. kvartal 2013 bliver ifølge Danmarks Statistik offentliggjort d. 12. november I 2012 var der i alt en befolkningstilvækst på personer Fødselsoverskud Nettotilflyttede Nettoindvandrede K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettotilflyttede: De tilflyttede fratrukket de fraflyttede Nettoindvandrede: De indvandrede fratrukket de udvandrede Kilde: Danmarks Statistik Stigende boligpriser Boligprisudviklingen i Aalborg Kommune har efter flere år med stilstand og/eller tilbagegang vist positive takter det seneste år. Tallene for 2. kvartal 2013 ligger således over tallene for 2. kvartal 2012 både for villaer/rækkehuse og ejerlejligheder. Prisudviklingen på villaer/rækkehuse i Aalborg Kommune er steget med 8% det seneste år. Prisen på villaer/rækkehuse i Aalborg Kommune ligger i 2. kvartal % over landsgennemsnittet og 46% over gennemsnittet for Region Nordjylland. Prisen på ejerlejligheder i Aalborg Kommune ligger i 2. kvartal % under landsgennemsnittet og 10% over gennemsnittet for Region Nordjylland. Pris pr. m Udvikling i boligpriser 2. kvt kvt kvt kvt Ejerlejligheder Aalborg Ejerlejligheder Region Nordjylland Ejerlejligheder Hele landet Villaer/rækkehuse Aalborg Villaer/rækkehuse Region Nordjylland Villaer/rækkehuse Hele landet Kilde: Boligmarkedsstatistikken, 15

16 Erhvervsafdelingen Vi bringer virksomheder, mennesker og ideer videre - og hjælper dig til BEDRE Business Boulevarden 13 Tlf Aalborg September 2013

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Færre nye virksomheder Nye

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Befolkning Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn nr. 3 2015 Befolkning Flere indbyggere

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industri i Aalborg nr. 3 2017 Nye virksomheder 7% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Den globale by

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Den globale by BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Den globale by nr. 1 2016 Nye virksomheder 25% flere nye CVR-numre i 2015 sammenlignet med 2014 Iværksættere i rådgivning 45% flere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 2 2014 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Aalborg 1987-2017 nr. 1 2017 Nye virksomheder 3,3% flere nye CVR-numre i 2016 sammenlignet med 2015 Iværksættere i rådgivning 531

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Byggeri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Byggeri i Aalborg nr. 3 2016 Nye virksomheder 18% færre nye CVR-numre i 3. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Turisme BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Turisme nr. 3 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Befolkning 40 nye indbyggere i 2. kvartal 2015 - de største befolkningsbevægelser

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industrien i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industrien i Aalborg nr. 4 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nye virksomheder 4% flere nye CVR-numre i 3. kvartal 2014 sammenlignet

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Ledighedsstatistik, februar 2015

Ledighedsstatistik, februar 2015 221 224 227 221 231 234 237 231 241 244 247 241 251 254 257 251 261 264 267 261 271 274 277 271 281 284 287 281 291 294 297 291 211 214 217 211 2111 2114 2117 2111 2121 2124 2127 2121 2131 2134 2137 2131

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Nyuddannedes ledighed 2004-2006

Nyuddannedes ledighed 2004-2006 Nyuddannedes ledighed 24-26 - Målt ud fra AC s ledighedsstatistik Supplement til VTU s nøgletal for nyuddannede for 23-24 Resume: Nye tal fra AC viser, at det både for hele den akademiske arbejdsstyrke

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Ledighedsstatistik, oktober 2015

Ledighedsstatistik, oktober 2015 Procent Ledighedsstatistik, oktober 215 Bruttoledighedsprocent for sommerdimittenderne for årgangene 213-215 -24 måneder efter dimission 45 4 35 3 25 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: IKT og energi nr. 1 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg 2014 versus 2013 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 2014 sammenlignet

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Detail-, engros- og e-handel BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Detail-, engros- og e-handel nr. 2 2015 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Beskæftigelse 0,7% flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Indhold Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2 Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4 Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Afsnit 2 - Ledighedsberørte og gennemsnitligt antal bruttoledige 6 Tabel 2 - Ledighedsberørte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Ledighedsstatistik, juni 2015

Ledighedsstatistik, juni 2015 jan-2 maj-2 sep-2 jan-3 maj-3 sep-3 jan-4 maj-4 sep-4 jan-5 maj-5 sep-5 jan-6 maj-6 sep-6 jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere