BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013"

Transkript

1 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 2 / 2013

2 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling tager i denne udgave af BEDRE Overblik temperaturen på studiebyen Aalborg. Ved studiestart i september vrimler det med nye studerende, og både Aalborg Universitet og University College Nordjylland kan i år prale af rekordoptag. Vi giver dig overblikket over de nye studerende og kigger på fremtidigt udbud af og efterspørgsel efter højtuddannede. Samtidig sætter vi fokus på STAYinitiativet, hvis formål er at skabe vækst, flere job og at fastholde de højtuddannede. Vores faste kerne med de seneste tal for bl.a. beskæftigelse, ledighed, iværksætteri og turisme måler temperaturen på den generelle erhvervsudvikling i Aalborg Kommune. God læselyst. Tonny S. Thorup Konstitueret afdelingschef i Erhvervsafdelingen Tema - Studiebyen Studiebyen Aalborg Nye studerende Stigende optag af nye studerende på Aalborg Universitet og på UCN Udbud og efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft Markant stigning i efterspørgslen efter højtuddannede frem mod 2016 Men udbuddet af højtuddannede stiger hurtigere end efterspørgslen Dimittendledighed Stigende dimittendledighed - antallet af ledige dimittender steget med 34% i juli 2013 sammenlignet med året før Ungdomsboliger Flere ungdomsboliger - en stigning på 37% i forhold til 2012 Flere ansøgere - en stigning på 8% i forhold til 2012 Dækningsgrad (ungdomsboliger i forhold til studiepladser) på 26% Temperaturmåling Beskæftigelse og ledighed Nye virksomheder og iværksætteri Turisme og erhvervsturisme Hvordan står det til i Aalborg? Svagt stigende beskæftigelse i 2. kvartal 2013 Fald på 5,4% i ledigheden i juli 2013 i forhold til året før 17% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2013 sammenlignet med året før 34% færre iværksættere i rådgivning i 2. kvartal 2013 i forhold til året før Stigende erhvervsturisme på 8% i 1. halvår af 2013 i forhold til året før Fald i privatturismen på knap 4% Passagertal i Aalborg Lufthavn Stigende passagertal i Aalborg Lufthavn - fremgang på 16% i august 2013 Befolkning og bolig Stigende befolkningstal Stigende boligpriser - 8 % prisstigning på villa/rækkehuse i 2. kvartal

3 BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Studiebyen Aalborg har vokseværk Aalborg har i de seneste år investeret massivt i at gøre det attraktivt for unge at studere i Aalborg, og studiebyen Aalborg er blevet en kæmpe succes. Hvert år flytter mange unge hertil i forbindelse med studiestart. AAU har i år optaget nye studerende, hvilket svarer til stigning på 12% i forhold til sidste år og 66% flere end i Især uddannelserne inden for sundhedsvidenskab er populære, hvor 20% flere studerende er optaget i år. Ligeledes kan UCN prale af et rekordhøjt studieoptag, eftersom UCN i år har optaget nye studerende. Her er det især teknologi-uddannelserne som f.eks. datamatiker og byggetekniker, der er populære med en stigning på 23% i antallet af nye studerende. Udbud og efterspørgsel De store optag på AAU og UCN betyder, at der kommer mange kandidater ud i de kommende år. Erhvervsbyen Aalborg har derfor en unik mulighed for at nyde gavn af de kompetencer, som dimittenderne tilbyder, når de banker på døren til jobmarkedet. Hvis vi formår at skabe jobs til flere højtuddannede vil det være med til at skabe vækst i virksomhederne og dermed grobund for endnu flere job. I juli 2013 var dimittendledigheden på 42,6% i Aalborg Kommune, hvilket svarer til en stigning på 34% i forhold til juli Ved udgangen af juli 2013 er den generelle ledighed i Nordjylland faldet til 5,7% sammenlignet med 6% i juli Nordjylland nærmer sig således landsgennemsnittet på 5,6%. Ledighedstallene fordelt på alder viser dog, at det er særligt svært for de årige at finde job. I denne aldersgruppe finder vi bl.a. dimittenderne, som endnu ikke har fået foden inden for på jobmarkedet. Nyt initiativ For at sætte ekstra fokus på jobskabelsen for højtuddannede har Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling været med til at søsætte STAY-initiativet, som er et tæt samarbejde mellem kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Det overordnede mål med STAY - jobskabelse i partnerskab er at fastholde en større andel af de højtuddannede og skabe øget vækst og beskæftigelse i Nordjylland. Virksomheder vækster, der hvor der er højtuddannet arbejdskraft, og således kan de højtuddannedes kompetencer bruges som vækstdrivere. Samtidig skal STAYinitiativet være med til at synliggøre Nordjyllands attraktive jobmuligheder og øge kendskabet til Aalborg og regionen som et attraktivt sted at bo og arbejde. Samarbejdsparterne i STAY sætter barren højt og intensiverer de nuværende initiativer samtidig med, at nye initiativer igangsættes. Med inspiration fra vores nabolande ses på mulighederne for at etablere et eksportpraktikant-program, der binder højtuddannede og udkantsområder sammen. Der overvejes også særlige trainee-forløb, hvor virksomheder kan dele en nyuddannet. Sektorer der især vil kunne drive efterspørgslen efter højtuddannede i fremtiden er IKT, finans og vidensservice samt vidensintensive produktionsvirksomheder inden for offshore, energi og miljø. Ligeledes har sektorerne fødevarer, byggeri og transport et stort potentiale for at skabe job til flere højtuddannede. Også den offentlige sektor er en vigtig jobskaber. Læs mere om STAY på Fremtidsscenarier fra Oxford Research indikerer, at både udbud af og efterspørgsel efter højtuddannede i Nordjylland stiger. Fremskrivninger viser, at udbuddet af højtuddannede fra AAU stiger med mere end 60% i perioden Ligeledes viser fremskrivninger, at efterspørgslen efter højtuddannede stiger i hele perioden, dog i et lavere tempo. I dag bliver ca. 50% af AAU-dimittenderne boende i Nordjylland efter endt uddannelse. Oxford Research vurderer, at hvis den nuværende fastholdelsesrate fortsætter, så vil der i 2020 være ca. 700 flere højtuddannede end der er job til - såfremt der ikke sættes skub i jobskabelsen. 3

4 4

5 Tema Studiebyen Aalborg Rekordoptag på Aalborg Universitet Knap unge fik tilbudt en studieplads på AAU s bachelor- og professionsbacheloruddannelser i Det er det højeste antal optagne i universitetets historie har fået studieplads på Aalborg Universitet (campus Aalborg), hvilket er 453 flere end i 2012, svarende til en vækst på 12%. Sammenlignet med 2010 er der flere optagne i 2013, svarende til en vækst på 66%. Fremgang på alle områder Der er fremgang på alle AAU s hovedområder: Humaniora, Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab samt Ingeniør- og Naturvidenskab. Størst fremgang er der inden for Sundhedsvidenskab, hvor antallet af optagne er steget med 20%. Også rekordoptag på UCN UCN bød i år velkommen til det højeste antal nye studerende nogensinde er optaget på én af UCN s 26 uddannelser. Det er 7% flere end sidste år. Det er især de mange erhvervsakademiuddannelser, der oplever en stigning i antal optagne. 23%. flere end sidste år starter på én af de tekniske eller merkantile uddannelser, der primært retter sig mod det private arbejdsmarked De fem sundhedsfaglige uddannelser går frem med 7%, hvor sygeplejerskeuddannelsen har fået alle studiepladser besat, mens fysioterapeutuddannelsen siger goddag til 30 studerende mere end hidtil, så der i alt optages 150 på den eftertragtede uddannelse. UCN s største uddannelsesområde, det pædagogiske, har et fald i ansøgere på 9%. Bag det tal gemmer sig en nedgang på 28 pct. på læreruddannelsen, pædagoguddannelsen er status quo og kan ikke optage flere Optagne på UCN og Aalborg Universitet AAU UCN Optagne (KOT) på Aalborg Universitet (campus Aalborg) Optagne på UCN Kilde: Aalborg Universitet og UCN Studiekontor Ændring Ændring I alt % 12% Hum % 10% Samf % 12% Teknat % 13% Sund % 20% Note: KOT er den Koordinerede Tilmelding Kilde: Aalborg Universitet Ændring Ændring I alt % 7% Pædagogiske uddannelser % 9% Sundhedsfaglige uddannelser % 7% Teknologiuddannelser % 23% Businessuddannelser % 16% Kilde: UCN Studiekontor 5

6 Tema Studiebyen Aalborg Udbuddet af højtuddannede stiger Udbud af højtuddannede stiger Prognose for dimittendantal fra AAU, Campus Aalborg Rekordoptagene på Aalborg Universitet og University College Nordjylland fremgår ligeledes af prognoserne for fremtidens udbud af højtuddannede i Nordjylland. I det følgende tages der udgangspunkt i kandidatproduktionen fra Aalborg Universitet. Fremskrivninger fra Fremkom 2 viser, at det samlede udbud af højtuddannede stiger med mere end 60% i perioden Indeks 100= HUM SUND I alt SAMF TEK-NAT Den største relative stigning findes for Det Humanistiske Fakultet, hvor udbuddet af kandidater mere end fordobles i fremskrivningsperioden Kilde: Oxford Research og Fremkom 2 Stigende efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft Fremskrivningerne af efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft viser, at efterspørgslen er stigende. Samlet set stiger efterspørgslen efter personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse med 6% i perioden Størst er stigningen i efterspørgslen efter personer med en lang videregående uddannelse (LVU), hvor efterspørgslen forventes at stige med 14% i perioden. Den forventede stigning i efterspørgslen efter personer med en mellemlang videregående uddannelse er 3%. Samlet udbud og efterspørgsel af højtuddannet arbejdskraft i Region Nordjylland LVU udbud LVU efterspørgsel Job til højtuddannede? Både udbuddet af og efterspørgslen efter højtuddannede stiger frem mod På nuværende tidspunkt fastholdes ca. halvdelen af en kandidatårgang fra Aalborg Universitet. Fremskrivningerne viser, at efterspørgslen er godt 700 personer lavere end udbuddet ved en fastholdelse på niveau med det nuværende Note:LVU udbud er lig med udbuddet af arbejdskraft med en lang videregående uddannelse, hvis 50% af dimittenderne fra Aalborg Universitet bliver i regionen. Kilde: Oxford Research 6

7 Stigning i akademikerledigheden i juli I juli 2013 var der 858 bruttoledige akademikere i Aalborg Kommune. Akademikerledigheden i juli 2013 er steget med 166 personer sammenlignet med året før, hvilket svarer til en stigning på 24%. I hele landet er akademikerledigheden faldet med 5,4%. I Aalborg er 8% af de forsikrede akademikere ledige i juli Aalborg ligger dermed over landsgennemsnittet på 4,6%. Stærk stigende dimittendledighed I juli 2013 var der 453 ledige dimittender i Aalborg svarende til en dimmittendledighedsprocent på 42,6%. Sammenlignet med juli måned 2012 er antallet af ledige dimittender steget med 115. Det svarer til en stigning i dimittendledigheden på 34% Ingeniørere har den højeste dimittendledighed med 53,8%, mens dimittendledigheden for djøf'ere og magistre er på henholdsvis 49% og 34,7%. Tallene afspejler, at ingeniører oftest dimitterer lige op til sommerferieperioden, hvor der ikke er så mange job at søge. Universitetsbyerne er hårdest ramt Universitetsbyerne er hårdest ramt af dimittendledigheden 72,3 pct. af de ledige dimittender bor i de 4 største kommuner - København, Aarhus, Aalborg og Odense. Til trods for igangsættelse af initiativer for at bekæmpe dimittendledigheden er det ikke nok til at holde trit med det stigende antal dimittender, som melder sig på arbejdsmarkedet i disse år. Antallet af dimittender i hele landet er vokset med godt siden juli sidste år. Udviklingen i akademikerledighed i Aalborg Kommune efter kandidatalder og akademiske hovedgrupper Bruttoledige Procent af forsikrede Juli 2012 Juli 2013 Ændring Juli 2012 Juli 2013 I alt ,9% 8,0% Kandidatalder - under 1 år ,2% 42,6% - mellem 1-2 år ,8% 22,2% - øvrige ,2% 2,6% DJØF'ere - kandidatalder under 1 år ,0% 49,0% - øvrige ,3% 5,8% Magistre - kandidatalder under 1 år ,2% 34,7% - øvrige ,8% 3,4% Ingeniører - kandidatalder under 1 år ,9% 53,8% - øvrige ,3% 2,4% Udviklingen i akademikerledighed i hele landet efter kandidatalder og akademiske hovedgrupper Bruttoledige Procent af forsikrede Juli 2012 Juli 2013 Ændring Juli 2012 Juli 2013 I alt ,1% 4,6% Kandidatalder - under 1 år ,1% 30,0% - mellem 1-2 år ,4% 15,7% - øvrige ,4% 2,5% DJØF'ere - kandidatalder under 1 år ,8% 33,5% - øvrige ,0% 3,3% Magistre - kandidatalder under 1 år ,9% 26,9% - øvrige ,5% 3,4% Ingeniører - kandidatalder under 1 år ,6% 30,1% - øvrige ,0% 1,6% Note: Bruttoledige er ledige + aktiverede personer Kilde: Akademikerne 7

8 Tema Studiebyen Aalborg 88% flere ungdomsboliger i Aalborg... Antal kollegie og ungdomsboliger i Aalborg pr. 1. september Pr. 1. september 2013 var der ungdomsboliger i Aalborg Kommune. Siden 2010 er antallet af ungdomsboliger steget med 88%. Alene det seneste år er der blevet bygget nye ungdomsboliger, hvilket svarer til en stigning på 37% Og flere på vej Inden for de næste 2-3 år er der planer om at bygge flere ungdomsboliger, således at der i alt vil være ungdomsboliger * 2015* Efter 2015* Note:*) Planlagte nye ungdomsboliger (jf. tabel s. 9) Kilde: AKU-Aalborg Flere og flere ansøgere til ungdomsboligerne Pr. 1. september 2013 var der ansøgere til ungdomsboliger hos AKU- Aalborg. Det er næsten dobbelt så mange ansøgere som i Med endnu et rekordoptag på de længerevarende uddannelser er alt, vil efterspørgslen efter ungdomsboliger forsat være høj og stigende Antal ansøgere til kollegie og ungdomsboliger i Aalborg pr. 1. september Antal ungdomsboliger i forhold antal studiepladser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser lavet en analyse ungdomsboliger i forhold til antal studie pladser. Denne analyse viser, at dækningsgraden (antal studieboliger i forhold til antal studiepladser) varierer meget i de store universitetsbyer. Pr. 1. januar 2012 er dækningsgraden i Aalborg opgjort til 19%. Aarhus har den højeste dækningsgrad af de 4 store universitetsbyer - 21%, mens København har den laveste dækningsgrad på 15% Kilde: AKU-Aalborg 8

9 Dækningsgraden i Aalborg er nu steget til 26% Med ungdomsboliger pr. 1. september 2013 og ca studiepladser er dækningsgraden steget til 26%. Vi har desværre ikke tal for de 3 andre universitetsbyer, så det er muligt at sammenligne med de nyeste tal. Antal videregående studiepladser og ungdomsboliger i universitetsbyerne, 1. januar 2012 Antal studerende bosat Antal studiepladser Antal kollegie- og ungdomsboliger Dækningsgrad (ungdomsboliger i pct. af studiepladser) Hele landet % København % Odense % Aarhus % Aalborg % Kilde: Studieboliger i Danmark, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Planlagte nye kollegie og ungdomsboliger i Aalborg i Ejd.nr. Adresse - navn Postnr. Selskab Indflytning Nye boliger 92 Havnen, Larsen Waterfront Himmerland Sankelmarksgade Plus-Bolig Skovparken, Hadsundvej (KMD) 9000 Vanggården/Alabu Kattesundet/Korsgade 9000 Vanggården/Alabu Nyhavnsgade 9000 Plus-Bolig Havnen, Larsen waterfront Himmerland Godsbanearealet Fjordblink/Alabu Poul Paghs Gades skole 9000 Plus Bolig Østre Havnegade (Sørwi) 9000 Vanggården/Alabu Østre Havn 9000 Lejerbo Dac-området Katedralen 9400 Nr. Sundby + Sundby Hvorup Stormgade 9000 Vanggården/Alabu Rendsburggade/Nyhavnsgade 9000 Himmerland Kjellerupsgade/Symfonien 9000 Limfjorden Visionsvej/Eternitgrunden 9000 Plus Bolig Nyhavnsgade 9000 Vanggården/Alabu Niels Ebbesensgade 9000 NordBo/Alabu Tiendeladen 9000 Himmerland Eternitgrunden byggefelt IV 9000 Plus Bolig Plaza 9000 Nr. Sundby 84 Planlagte nye kollegie og ungdomsboliger i alt

10 BEDRE Overblik Beskæftigelse og ledighed Beskæftigelsen stiger i Aalborg Beskæftigelsestallene for 2. kvartal 2013 viser, at der er 271 flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Aalborg i 2. kvartal 2013 sammenlignet med 2. kvartal Fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere steg med 0,3% i Aalborg. I Aarhus steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 2,3%, mens København oplever en stigning på 0,3%. I hele landet og i Odense faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med henholdsvis 1,1% og 1,5%. 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Tilvækst i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted - 2. kvt kvt Aarhus København Aalborg Hele landet Odense Kilde: Jobindsats.dk Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose fra Aalborg har klaret sig relativt godt Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen til 2012, som er de seneste tal. Sammenlignet med landsplan er Aalborg sluppet billigt. Hele landet mistede i alt jobs under krisen. Hvis Aalborg havde taget sin forholdsmæssige andel heraf - ud fra vores andel af arbejdspladser - så skulle vi have mistet jobs i stedet for de 4.400, vi faktisk mistede fra 2009 til Det forventes, at antallet af arbejdspladser vil ligge på omtrent samme niveau i 2013 og 2014, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser Aalborg Hele landet Region Nordjylland Kilde: Regional vækstredegørelse

11 Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted - 2. kvt kvt Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Aalborg København Odense Aarhus Hele landet 2. kvt kvt Tilvækst Tilvækst i % 0,3% 0,4% -1,5% 2,3% -1,1% Kilde: Jobindsats.dk Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Juli 2012 Juli 2013 Ændring Juli 2012 Juli 2013 I alt ,0% 5,7% år ,4% 5,9% år ,9% 12,2% år ,5% 6,1% år ,7% 4,2% år ,2% 4,3% 60 år og derover ,1% 2,3% Mænd ,0% 5,5% Kvinder ,1% 5,9% Kilde: Danmarks Statistik Ledighed i procent af arbejdsstyrken, juli 2013 Faldende ledighed I juli 2013 var der bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Bruttoledigheden faldt med 313 personer sammenlignet med året før, hvilket svarer til et fald på 5,4%. I hele landet er bruttoledigheden faldet med lidt over 7%. Bruttoledigheden i Aalborg ligger lige over landsgennemsnittet. I Aalborg er 5,7% af arbejdsstyrken ledige, mens 5,6% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i juli ,2% - 3,5% 3,6% - 4,3% 4,4% - 4,9% 5,0% - 5,6% 5,7% - 9,5% Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Kilde: Danmarks Statistik 11

12 BEDRE Overblik Nye virksomheder og iværksætteri Nye CVR numre i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Færre nye virksomheder Der blev registreret 280 nye CVR numre i Aalborg i 2. kvartal 2013, hvilket er et fald på 17% i forhold til 2. kvartal Antallet af nye CVR numre i 2. kvartal 2013 er steget med 20 sammenlignet med 1. kvartal De foreløbige tal for 3. kvartal 2013 viser, at der er registreret 183 nye CVR numre * Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. 3. kvartal 2013 er en foreløbig opgørelse. Kilde: NNerhverv Iværksætterådgivning i Aalborg Færre iværksættere Der var 69 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kommune i 2. kvartal Det svarer til 34% færre iværksættere sammenlignet med samme kvartal året før. Den foreløbige opgørelse for 3. kvartal 2013 tyder også på et lavere antal iværksættere i rådgivning sammenlignet med samme kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal * Note: 3. kvartal 2013 er opgjort pr. 23. september 2013, og er således en foreløbig opgørelse for antal iværksættere i NiN basisrådgivning. Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN). 12

13 BEDRE Overblik Turisme og erhvervsturisme Stigende erhvervsturisme Der er stigende erhvervsturisme i Aalborg, mens privatturismen har haft en svag tilbagegang. I 1. halvår af 2013 var der i alt hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer. Det er en stigning på 8% i forhold til de første 6 måneder af I samme perioden faldt antallet af overnatninger i forbindelse med ferie med knap 4%. Samlet set har kommunen oplevet stigninger i antallet af hotelovernatninger. Det totale antal hotel overnatninger steg med 3% til i de første 6 måneder af Antal hotel overnatninger i Aalborg 1. halvår halvår 2013 Flere senge Aalborg Kommune har i alt 17 hoteller med +40 senge. I 2012 havde de 17 hoteller tilsammen senge. Dette er udvidet til senge i Erhverv Ferie Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. De nyeste tal for antal hotelovernatninger er juni Kilde: Danmarks Statistik Estimat af erhvervsturisme omsætningen i Aalborg 1. halvår 2013 Erhvervsturisters omsætning En dansk erhvervsturist omsætter ifølge Visit Aalborg for kr. i døgnet, mens tallet for den tilsvarende udenlandske er kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 1. halvår 2013 mellem 0,32 mia. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 0,37 mia. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Døgnforbrug i kr. Estimat af omsætning i mia. kr. Dansk erhvervsturist ,32 Udenlandsk erhvervsturist ,37 Gennemsnit ,35 Note: Vi har ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer fordelt på om det er danske eller udenlandske erhvervsturister, derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer. Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Visit Aalborg. 13

14 BEDRE Overblik Passagertal Fremgang i Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn oplever fremgang i disse måneder. I august oplevede lufthavnen det højeste passagerantal nogensinde. Sammenlignet med sidste års passagerantal i samme periode har lufthavnen oplevet en fremgang på 16%. Ses der på hele 2013 frem til udgangen af august viser en sammenligning med samme periode i 2012, at passagerantallet er steget med 6% Passagertal for Aalborg Lufthavn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Aalborg Lufthavn 14

15 BEDRE Overblik Befolkning og bolig Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Flere borgere i Aalborg Der er borgere i Aalborg ved udgangen af 2. kvartal 2013, hvilket er en befolkningsvækst på 37 personer. De største befolkningsbevægelser sker i 3. kvartal hvert år. Det skyldes primært stor nettotilflytning, hvor flest retter sig mod uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Tal for 3. kvartal 2013 bliver ifølge Danmarks Statistik offentliggjort d. 12. november I 2012 var der i alt en befolkningstilvækst på personer Fødselsoverskud Nettotilflyttede Nettoindvandrede K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettotilflyttede: De tilflyttede fratrukket de fraflyttede Nettoindvandrede: De indvandrede fratrukket de udvandrede Kilde: Danmarks Statistik Stigende boligpriser Boligprisudviklingen i Aalborg Kommune har efter flere år med stilstand og/eller tilbagegang vist positive takter det seneste år. Tallene for 2. kvartal 2013 ligger således over tallene for 2. kvartal 2012 både for villaer/rækkehuse og ejerlejligheder. Prisudviklingen på villaer/rækkehuse i Aalborg Kommune er steget med 8% det seneste år. Prisen på villaer/rækkehuse i Aalborg Kommune ligger i 2. kvartal % over landsgennemsnittet og 46% over gennemsnittet for Region Nordjylland. Prisen på ejerlejligheder i Aalborg Kommune ligger i 2. kvartal % under landsgennemsnittet og 10% over gennemsnittet for Region Nordjylland. Pris pr. m Udvikling i boligpriser 2. kvt kvt kvt kvt Ejerlejligheder Aalborg Ejerlejligheder Region Nordjylland Ejerlejligheder Hele landet Villaer/rækkehuse Aalborg Villaer/rækkehuse Region Nordjylland Villaer/rækkehuse Hele landet Kilde: Boligmarkedsstatistikken, 15

16 Erhvervsafdelingen Vi bringer virksomheder, mennesker og ideer videre - og hjælper dig til BEDRE Business Boulevarden 13 Tlf Aalborg September 2013

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 2 2014 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND

VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 1 al Vækstredegørelse 2010 VÆKSTFORUM NORDJYLLAND al Vækstredegørelse 2010 al Udvikling Niels Bohrs vej 30 9200 Aalborg Ø www.rn.dk tlf. 96 35 13 01 Om kilder og data i rapporten baseret på beregninger

Læs mere

MASTERPLAN. 30-04-2014 Realisering af visionerne for STAY

MASTERPLAN. 30-04-2014 Realisering af visionerne for STAY 30-04-2014 Realisering af visionerne for STAY MASTERPLAN REALISERING AF VISIONERNE FOR STAY DIMITTENDER SKAL BIDRAGE TIL NORDJYLLANDS VÆKST Aalborg Kommune har over de senere år investeret massivt i at

Læs mere

Prognose for ingeniørmangel

Prognose for ingeniørmangel juni 2009 Prognose for ingeniørmangel Trods en aktuel økonomisk konkjunkturnedgang og forventninger om stigende ledighed viser en ny prognose, at der fortsat er udsigt til markant mangel på ingeniører

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSERAPPORT FOR SYDDANMARK December 212 Forord Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen i Syddanmark udarbejder hvert år en analyserapport, der redegør

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Lave karakterer øger risikoen for frafald

Lave karakterer øger risikoen for frafald D Indsigt Nummer 17 7. november 2005 Lave karakterer øger risikoen for frafald A F F O R S K N I N G S C H E F C H A R L O T T E R Ø N H O F, c h r @ d i. d k O G K O N S U L E N T R A S M U S N O R M

Læs mere

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked Materiale om de universitetetsuddannedes arbejdsmarked udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Netpublikation 2. udgave September

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere