Sikkerhed Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed Brugervejledning"

Transkript

1 Sikkerhed Brugervejledning

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Produktbemærkning Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer. Første udgave: Juni 2009 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Indholdsfortegnelse 1 Beskyttelse af computeren 2 Brug af adgangskoder Oprettelse af adgangskoder i operativsystemet... 3 Indstilling af adgangskoder i Computeropsætning... 4 Opsætningsadgangskode... 5 Styring af en opsætningsadgangskode... 6 Indtastning af en opsætningsadgangskode... 7 Adgangskode for start... 8 Håndtering af en adgangskode for start... 9 Indtastning af en adgangskode for start Krav om en startadgangskode ved genstart Brug af DriveLock-adgangskode i Computeropsætning Oprettelse af en DriveLock-adgangskode Angivelse af en DriveLock-adgangskode Ændring af en DriveLock-adgangskode Fjernelse af DriveLock-beskyttelse Brug af sikkerhedsfunktioner i Computeropsætning Sikring af systemenheder Brug af streng sikkerhed i Computeropsætning Angivelse af streng sikkerhed Fjernelse af streng sikkerhed Visning af systemoplysninger i Computeropsætning Brug af antivirussoftware 5 Brug af firewallsoftware 6 Opsætning af automatiske onlineopdateringer 7 Installation af et sikkerhedskabel Indeks iii

4 iv

5 1 Beskyttelse af computeren BEMÆRK: Sikkerhedsløsninger er beregnet til at fungere præventivt. Disse præventive midler forhindrer ikke nødvendigvis produktet i at blive håndteret forkert eller stjålet. De sikkerhedsfunktioner, der findes på computeren, kan beskytte computeren, personlige oplysninger og data imod en række forskellige risici. De sikkerhedsfunktioner, du har brug for, afhænger af den måde du bruger computeren på. Operativsystemet indeholder visse sikkerhedsfunktioner. Skemaet nedenfor indeholder yderligere sikkerhedsfunktioner. De fleste af disse ekstra sikkerhedsfunktioner kan konfigureres i hjælpeprogrammet Computer Setup (Computeropsætning). For at opnå beskyttelse mod Uautoriseret anvendelse af computeren Uautoriseret adgang til Computer Setup (Computeropsætning) (f10) Uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk Uautoriseret nulstilling af adgangskoder i Computer Setup (Computeropsætning) (f10) Uautoriseret start fra et optisk drev, et diskettedrev eller en intern netværksadapter Anvend denne sikkerhedsfunktion Godkendelse ved start vha. adgangskoder eller chipkort. Opsætningsadgangskode i Computer Setup (Computeropsætning)* DriveLock-adgangskode i Computer Setup (Computeropsætning)* Streng sikkerhedsfunktion i Computer Setup (Computeropsætning)* Startindstillinger i Computer Setup (Computeropsætning)* Uautoriseret adgang til data Firewallsoftware Opdateringer til operativsystem Uautoriseret adgang til indstillingerne i Computer Setup (Computeropsætning)og andre systemidentifikationsoplysninger Uautoriseret fjernelse af computeren Opsætningsadgangskode i Computer Setup (Computeropsætning)* Stik til sikkerhedskabel (anvendes til et sikkerhedskabel (ekstraudstyr)) *Computer Setup (Computeropsætning) er et hjælpeprogram, som åbnes ved at trykke på f10, når computeren tændes eller genstartes. Når du bruger Computer Setup (Computeropsætning), skal du anvende tasterne på computeren til at navigere og vælge. 1

6 2 Brug af adgangskoder De fleste sikkerhedsfunktioner anvender adgangskoder. Når du opretter en adgangskode, skal du skrive den ned og opbevare den på et sikkert sted ikke i nærheden af computeren. Bemærk følgende i forbindelse med adgangskoder: Opsætnings-, start- og DriveLock-adgangskoder angives i Computer Setup (Computeropsætning) og håndteres af system-bios'en. Den integrerede sikkerhedsadgangskode kan aktiveres i Computeropsætning for at giver BIOSadgangskodebeskyttelse. Den integrerede sikkerhedsadgangskode anvendes sammen med den valgfrie, integrerede sikkerhedschip. Operativsystemadgangskoder oprettes kun i operativsystemet. Hvis du glemmer opsætningsadgangskoden til Computer Setup (Computeropsætning), kan du ikke åbne hjælpeprogrammet. Hvis den strenge sikkerhedsfunktion er aktiveret i Computer Setup (Computeropsætning), og du glemmer opsætnings- eller startadgangskoden, er der ingen adgang til computeren, som ikke længere kan bruges. Ring til teknisk support eller din autoriserede serviceudbyder, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis du glemmer både start- og opsætningsadgangskoden til Computer Setup (Computeropsætning), kan du ikke tænde computeren eller afslutte dvaletilstand. Ring til teknisk support eller din autoriserede serviceudbyder, hvis du vil have yderligere oplysninger. Hvis du glemmer både bruger- og hovedadgangskoden til DriveLock, der er angivet i Computer Setup (Computeropsætning), låses den harddisk, der er beskyttet af adgangskoderne, permanent og kan ikke længere anvendes. Du kan bruge den samme adgangskode til en funktion i Computer Setup (Computeropsætning) og en sikkerhedsfunktion i operativsystemet. Du kan også bruge den samme adgangskode til mere end én funktion i Computer Setup (Computeropsætning). Brug følgende tips til oprettelse og opbevaring af adgangskoder: Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller. Skriv dine adgangskoder ned, og opbevare dem på et sikkert sted, men ikke i nærheden af computeren. Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren. Skemaerne nedenfor indeholder de mest almindeligt anvendte operativsystem- og Computer Setupadgangskoder (Computeropsætning) og en beskrivelse af deres funktioner. 2 Kapitel 2 Brug af adgangskoder

7 Oprettelse af adgangskoder i operativsystemet Operativsystemadgangskoder Rodadgangskode Brugeradgangskode Funktion Beskytter adgang til en konto på rodniveau i operativsystemet. Beskytter adgang til en brugerkonto i operativsystemet. Oprettelse af adgangskoder i operativsystemet 3

8 Indstilling af adgangskoder i Computeropsætning Adgangskoder i Computeropsætning Opsætningsadgangskode Adgangskode for start Hovedadgangskode til DriveLock Brugeradgangskode til DriveLock Funktion Beskytter mod adgang til Computeropsætning. Beskytter adgangen til indhold på computeren, når computeren tændes eller genstartes eller afslutter dvaletilstand. Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock. Bruges også til at fjerne DriveLock-beskyttelse. Denne adgangskode indstilles under DriveLockadgangskoder under aktiveringsprocessen. Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock, og indstilles under DriveLock-adgangskoder under aktiveringsprocessen. 4 Kapitel 2 Brug af adgangskoder

9 Opsætningsadgangskode Opsætningsadgangskoden i Computer Setup (Computeropsætning) beskytter konfigurationsindstillingerne og systemidentifikationsoplysningerne i Computer Setup (Computeropsætning). Når adgangskoden er oprettet, skal den indtastes for at få adgang til og foretage ændringer i Computer Setup (Computeropsætning). Bemærk følgende egenskaber i opsætningsadgangskoden: Den kan ikke umiddelbart erstattes med en rodadgangskode i operativsystemet, selvom adgangskoderne kan være identiske. Den vises ikke, når den indstilles, indtastes, ændres eller slettes. Den skal oprettes og indtastes med de samme taster. En opsætningsadgangskode, der er oprettet med tastaturets taltaster, genkendes f.eks. ikke, hvis du efterfølgende indtaster den med det integrerede numeriske tastaturs taltaster. Den kan bestå af en hvilken som helst kombination af op til 32 bogstaver og tal, og der skelnes ikke mellem små og store bogstaver. Opsætningsadgangskode 5

10 Styring af en opsætningsadgangskode En opsætningsadgangskode oprettes, ændres og slettes i Computer Setup (Computeropsætning). Følg disse trin for at styre, indstille, ændre eller slette denne adgangskode: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Brug piletasterne til at vælge Security (Sikkerhed) > Setup password (Opsætningsadgangskode), og tryk derefter på enter. Hvis du vil indstille en opsætningsadgangskode, skal du indtaste adgangskoden i felterne Ny adgangskode og Bekræft adgangskode, og tryk derefter på f10. Hvis du vil ændre en opsætningsadgangskode, skal du indtaste den aktuelle adgangskode i feltet Gammel adgangskode, indtaste en ny adgangskode i felterne Ny adgangskode og Bekræft ny adgangskode, og tryk derefter på f10. Hvis du vil slette en opsætningsadgangskode, skal du indtaste din aktuelle adgangskode i feltet Gammel adgangskode og derefter trykke på f Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du med piletasterne vælge File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes. 6 Kapitel 2 Brug af adgangskoder

11 Indtastning af en opsætningsadgangskode Ved prompten for Setup password (Opsætningsadgangskode) skal du skrive opsætningsadgangskoden (med samme type taster, som du anvendte til at oprette den) og derefter trykke på enter. Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste opsætningsadgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen. Opsætningsadgangskode 7

12 Adgangskode for start Startadgangskoden i Computer Setup (Computeropsætning) forhindrer uautoriseret anvendelse af computeren. Når denne adgangskode er oprettet, skal den indtastes, hver gang computeren tændes. Bemærk følgende egenskaber i opstartsadgangskoden: Den vises ikke, når den indstilles, indtastes, ændres eller slettes. Den skal oprettes og indtastes med de samme taster. En startadgangskode, der er oprettet med tastaturets taltaster, genkendes f.eks. ikke, hvis du efterfølgende indtaster den med det integrerede numeriske tastaturs taltaster. Den kan bestå af en hvilken som helst kombination af op til 32 bogstaver og tal, og der skelnes ikke mellem små og store bogstaver. 8 Kapitel 2 Brug af adgangskoder

13 Håndtering af en adgangskode for start En adgangskode for start oprettes, ændres og slettes i Computer Setup (Computeropsætning). Følg disse trin for at styre, indstille, ændre eller slette denne adgangskode: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Brug piletasterne til at vælge Sikkerhed > Power-On password (Adgangskode for start), og tryk derefter på enter. Hvis du vil indstille en opstartsadgangskode, skal du indtaste adgangskoden i felterne Ny adgangskode og Bekræft adgangskode, og tryk derefter på f10. Hvis du vil ændre en opstartsadgangskode, skal du indtaste den aktuelle adgangskode i feltet Gammel adgangskode, indtaste en ny adgangskode i felterne Ny adgangskode og Bekræft ny adgangskode, og tryk derefter på f10. Hvis du vil slette en opstartsadgangskode, skal du indtaste din aktuelle adgangskode i feltet Gammel adgangskode og derefter trykke på f Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du med piletasterne vælge File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes. Adgangskode for start 9

14 Indtastning af en adgangskode for start Ved prompten for Power-on Password (Startadgangskode) skal du skrive adgangskoden (med samme type taster, som du anvendte til at oprette den) og derefter trykke på enter. Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du slukke computeren, tænde den igen og forsøge igen. 10 Kapitel 2 Brug af adgangskoder

15 Krav om en startadgangskode ved genstart Ud over at kræve, at der indtastes en startadgangskode, hver gang computeren tændes, kan du også kræve, at der skal indtastes en startadgangskode, hver gang computeren genstartes. Følg disse trin for at aktivere og deaktivere denne funktion i Computeropsætning: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Anvend piletasterne til at vælge Security (Sikkerhed) > Password options (Adgangskodeindstillinger), og tryk derefter på enter. 3. Brug piletasterne til at vælge Enable (Aktivér) eller Disable (Deaktiver) i feltet Require password on restart (Spørg efter adgangskode ved genstart), og tryk derefter på f Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du med piletasterne vælge File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. Adgangskode for start 11

16 Brug af DriveLock-adgangskode i Computeropsætning FORSIGTIG: Du kan forhindre, at den DriveLock-beskyttede harddisk bliver permanent ustabil, ved at notere DriveLock-brugeradgangskoden og DriveLock-hovedadgangskoden på et sikkert sted, men ikke i nærheden af computeren. Hvis du glemmer begge DriveLock-adgangskoder, låses harddisken permanent og kan ikke længere anvendes. DriveLock-beskyttelsen forhindrer uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk. DriveLock kan kun anvendes på computerens interne harddisk(e). Når DriveLock-beskyttelse anvendes på et drev, skal der indtastes en adgangskode for at få adgang til drevet. Drevet skal indsættes i computeren, ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay, for at du kan få adgang til det med DriveLockadgangskoderne. Hvis du vil anvende DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk, skal du oprette en brugeradgangskode og en hovedadgangskode i Computer Setup (Computeropsætning). Bemærk følgende i forbindelse med brugen af DriveLock-beskyttelse: Når en harddisk er beskyttet med DriveLock, kan du kun få adgang til harddisken ved at indtaste enten brugeradgangskoden eller hovedadgangskoden. Indehaveren af brugeradgangskoden skal være den daglige bruger af den beskyttede harddisk. Hovedadgangskodens ejer kan være enten systemadministratoren eller den daglige bruger af harddisken. Brugeradgangskoden og hovedadgangskoden kan være identiske. Du kan kun slette en bruger- eller hovedadgangskode ved at fjerne DriveLock-beskyttelsen fra drevet. DriveLock-beskyttelse kan kun fjernes fra drevet med hovedadgangskoden. BEMÆRK: Når dine start- og DriveLock-adgangskoder er identiske, bliver du bedt om kun at indtaste startadgangskoden i stedet for både en startadgangskode og en DriveLock-brugeradgangskode. 12 Kapitel 2 Brug af adgangskoder

17 Oprettelse af en DriveLock-adgangskode Følg disse trin for at få adgang til DriveLock-indstillingerne i Computeropsætning: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Anvend piletasterne til at vælge Security (Sikkerhed) > DriveLock passwords (DriveLockadgangskoder), og tryk derefter på enter. 3. Vælg placering af den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på f Brug piletasterne til at vælge Enable (Aktivér) i feltet Protection (Beskyttelse), og tryk derefter på f Læs advarslen. Tryk på f10 for at fortsætte. 6. Skriv brugeradgangskoden i felterne New password (Ny adgangskode) og Verify new password (Bekræft ny adgangskode), og tryk derefter på f Skriv hovedadgangskoden i felterne New password (Ny adgangskode) og Verify new password (Bekræft ny adgangskode), og tryk derefter på f Du kan bekræfte DriveLock-beskyttelse på det valgte drev ved at skrive DriveLock i bekræftelsesfeltet og derefter trykke på f Vælg Esc ved hjælp af piletasterne for at afslutte DriveLock-indstillingerne. 10. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du med piletasterne vælge File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes. Brug af DriveLock-adgangskode i Computeropsætning 13

18 Angivelse af en DriveLock-adgangskode Kontrollér, at harddisken er indsat i computeren (ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay). I dialogboksen DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) skal du skrive din bruger- eller hovedadgangskode (med samme type taster, som du anvendte, da du oprettede den) og derefter trykke på enter. Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen. 14 Kapitel 2 Brug af adgangskoder

19 Ændring af en DriveLock-adgangskode Følg disse trin for at få adgang til DriveLock-indstillingerne i Computeropsætning: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Anvend piletasterne til at vælge Security (Sikkerhed) > DriveLock passwords (DriveLockadgangskoder), og tryk derefter på enter. 3. Anvend piletasterne til at vælge den interne harddisks placering, og tryk derefter på f Anvend piletasterne til at vælge feltet for den adgangskode, du vil ændre. Skriv din nuværende adgangskode i feltet Old password (Tidligere adgangskode), og skriv derefter den nye adgangskode i felterne New password (Ny adgangskode) og Verify new password (Bekræft ny adgangskode). Tryk derefter på f Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du med piletasterne vælge File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes. Brug af DriveLock-adgangskode i Computeropsætning 15

20 Fjernelse af DriveLock-beskyttelse Følg disse trin for at få adgang til DriveLock-indstillingerne i Computeropsætning: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Anvend piletasterne til at vælge Security (Sikkerhed) > DriveLock passwords (DriveLockadgangskoder), og tryk derefter på enter. 3. Anvend piletasterne til at vælge den interne harddisks placering, og tryk derefter på f Brug piletasterne til at vælge Disable (Deaktivér) i feltet Protection (Beskyttelse), og tryk derefter på f Skriv hovedadgangskoden i feltet Old password (Gammel adgangskode). Tryk derefter på f Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du med piletasterne vælge File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes. 16 Kapitel 2 Brug af adgangskoder

21 3 Brug af sikkerhedsfunktioner i Computeropsætning Sikring af systemenheder Du kan deaktivere eller aktivere systemenheder i menuen Startindstillinger eller Portindstillinger i Computer Setup (Computeropsætning). Følg disse trin for at deaktivere eller aktivere systemenhederne i Computeropsætning: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Brug piletasterne til at vælge System Configuration (Systemkonfiguration) > Boot options (Startindstillinger) eller System Configuration (Systemkonfiguration) > Port options (Portindstillinger). Tryk derefter på enter, og brug piletasterne til at vælge de ønskede indstillinger. 3. Tryk på f10 for at bekræfte indstillingerne. 4. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du med piletasterne vælge File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes. Sikring af systemenheder 17

22 Brug af streng sikkerhed i Computeropsætning FORSIGTIG: Du kan forhindre, at computeren bliver permanent ustabil, ved at notere den konfigurerede opsætningsadgangskode, startadgangskode eller SmartCard-PIN-kode på et sikkert sted, men ikke i nærheden af computeren. Uden disse adgangskoder eller denne PIN-kode kan computeren ikke låses op. Den strenge sikkerhedsfunktion forbedrer startsikkerheden ved at gennemtvinge brugerautentificering ved den konfigurerede opsætningsadgangskode, startadgangskode eller SmartCard-PIN-kode, før der er adgang til systemet. 18 Kapitel 3 Brug af sikkerhedsfunktioner i Computeropsætning

23 Angivelse af streng sikkerhed Følg disse trin for at aktivere streng sikkerhed i Computeropsætning: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Anvend piletasterne til at vælge Security (Sikkerhed) > Password options (Adgangskodeindstillinger), og tryk derefter på enter. 3. Anvend piletasterne til at vælge Enable (Aktivér) i feltet Stringent security (Streng sikkerhed). 4. Læs advarslen. Tryk på f10 for at fortsætte. 5. Tryk på f10 for at aktivere funktionen, hver gang computeren tændes. 6. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du med piletasterne vælge File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes. Brug af streng sikkerhed i Computeropsætning 19

24 Fjernelse af streng sikkerhed Følg disse trin for at fjerne streng sikkerhed i Computeropsætning: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Anvend piletasterne til at vælge Security (Sikkerhed) > Password options (Adgangskodeindstillinger), og tryk derefter på enter. 3. Brug piletasterne til at vælge Disable (Deaktivér) i feltet Stringent security (Streng sikkerhed), og tryk derefter på f Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du med piletasterne vælge File (Filer) > Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut). Følg derefter anvisningerne på skærmen. Indstillingerne træder i kraft, når computeren genstartes. 20 Kapitel 3 Brug af sikkerhedsfunktioner i Computeropsætning

25 Visning af systemoplysninger i Computeropsætning Systemoplysningsfunktionen i Computer Setup (Computeropsætning) indeholder to typer systemoplysninger: Identifikationsoplysninger om computermodellen. Specifikationsoplysninger til processoren, cachen, hukommelsesstørrelsen og system-rom'en. Følg disse trin for at vise generelle systemoplysninger: 1. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på f10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. 2. Brug pilene til at vælge File > System Information (Filer > Systemoplysninger), og tryk på enter. BEMÆRK: Du skal oprette en opsætningsadgangskode i Computer Setup (Computeropsætning), hvis du vil forhindre uautoriseret adgang til disse oplysninger. Visning af systemoplysninger i Computeropsætning 21

26 4 Brug af antivirussoftware Når du anvender computeren til at få adgang til s, netværk eller internettet, udsættes computeren for risiko for computervirus. Computervirusser kan deaktivere operativsystemet, programmer eller hjælpeprogrammer eller forårsage en unormal funktionsmåde. Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de fleste tilfælde, reparere de skader, de eventuelt har forvoldt. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye virusser skal antivirussoftware opdateres. Yderligere oplysninger om antivirussoftware og computervirus finder du ved at skrive viruses (virusser) i feltet Search (Søg) i Hjælp og support. 22 Kapitel 4 Brug af antivirussoftware

27 5 Brug af firewallsoftware Når du bruger computeren til -, netværks- eller internetadgang, kan uautoriserede personer muligvis få adgang til oplysninger om dig, computeren og dine personlige filer. Brug den firewallsoftware, der er forudinstalleret på computeren, til at beskytte dine personlige oplysninger: Vælg Denne computer > Control Center (Kontrolcenter) > YaST > Security and Users (Sikkerhed og brugere) > Firewall. Firewallfunktionerne omfatter oplysninger om logning og rapportering samt automatiske alarmer til overvågning af al indgående og udgående trafik. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til firewallen eller ved at kontakte firewallproducenten. BEMÆRK: I visse tilfælde kan en firewall blokere for adgang til internetspil, forstyrre printer- eller fildeling på et netværk eller blokere for uautoriserede filer, der er vedhæftet s. Du kan løse problemet midlertidigt ved at deaktivere firewallen, udføre den ønskede opgave, der og derefter aktivere firewallen igen. Hvis du vil løse problemet permanent, skal du omkonfigurere firewallen. 23

28 6 Opsætning af automatiske onlineopdateringer BEMÆRK: Du skal have en netværksforbindelse for at modtage onlineopdateringer automatisk. Sådan opsættes automatiske onlineopdateringer: 1. Vælg Denne computer > Control Center (Kontrolcenter) > YaST > Security and Users (Sikkerhed og brugere) > Automatic Online Update (Automatisk onlineopdatering). 2. Marker afkrydsningsfeltet Enable Automatic Update (Aktiver automatisk opdatering). 3. Vælg de foretrukne indstillinger for automatisk onlineopdatering. 24 Kapitel 6 Opsætning af automatiske onlineopdateringer

29 7 Installation af et sikkerhedskabel BEMÆRK: Sikkerhedskablet skal fungere præventivt, men vil ikke nødvendigvis forhindre, at computeren bliver fejlhåndteret eller stjålet. 1. Før sikkerhedskablet rundt om en fastgjort genstand. 2. Sæt nøglen (1) i kabellåsen (2). 3. Sæt kabellåsen i stikket til sikkerhedskabel på computeren (3), og lås derefter kabellåsen med nøglen. 25

30 Indeks A Adgangskoder bruger 3 DriveLock 12 opret 5 rod 3 start 8 Antivirussoftware 22 Automatiske opdateringer, software 24 B Brugeradgangskode 3 R Rodadgangskode 3 S sikkerhed, beskyttelse af computeren 1 Sikkerhedskabel 25 Software antivirus 22 automatiske opdateringer 24 firewall 23 streng sikkerhed 18 C Computeropsætning adgangskode for start 8 DriveLock-adgangskode 12 enhedssikkerhed 17 opsætningsadgangskode 5 streng sikkerhed 18 D DriveLock-adgangskode angive 13 beskrivelse 12 fjerne 16 indtaste 14 ændre 15 E enhedssikkerhed 17 F Firewallsoftware 23 K Kabel, sikkerheds Indeks

31

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhed Brugervejledning

Sikkerhed Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Sikkerhed. Dokumentets bestillingsnr.: Januar 2006

Sikkerhed. Dokumentets bestillingsnr.: Januar 2006 Sikkerhed Dokumentets bestillingsnr.: 405531-081 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsfunktioner 2 Adgangskoder Computeropsætnings- og Windows-adgangskoder.... 2 1 Koordinering af adgangskoder.................

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Dokumentets bestillingsnr.: 389194-082 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Adgang til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) 2 Sprog i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

MultiBoot. Brugervejledning

MultiBoot. Brugervejledning MultiBoot Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Sikkerhed Brugervejledning

Sikkerhed Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Sikkerhed Brugervejledning

Sikkerhed Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

MultiBoot. Dokumentets bestillingsnr.:

MultiBoot. Dokumentets bestillingsnr.: MultiBoot Dokumentets bestillingsnr.: 405530-081 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Standardrækkefølge for opstartsenheder 2 Aktivering af opstartsenheder i Computeropsætning 3 Overvejelser i forbindelse

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

Computer Setup (Computeropsætning) Brugervejledning

Computer Setup (Computeropsætning) Brugervejledning Computer Setup (Computeropsætning) Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vejledningen Software HP Compaq Notebook-serien

Vejledningen Software HP Compaq Notebook-serien Vejledningen Software HP Compaq Notebook-serien Dokumentets bestillingsnr.: 333634-081 August 2003 Denne vejledning indeholder indstillinger og fremgangsmåder for håndtering af strøm og sikkerhed for den

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230

Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230 Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230 Dokumentets bestillingsnr.: 331599-081 Juni 2003 Her får du vejledning i brug af computerens opsætningsprogram.

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows er et varemærke under Microsofts selskabsgruppe. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Dokumentets bestillingsnr.: 359500-081 Februar 2004 Denne vejledning indeholder en vejledning i brugen af programmet

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 419663-081 Januar 2007 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for drev 3 Harddisk

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Trådløs Brugervejledning

Trådløs Brugervejledning Trådløs Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere