qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Studie-og ordensregler uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Handelsgymnasiet Silkeborg opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2012/2013 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Lise Møller-Madsen dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf 0

2 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 Indledning... 1 Generelle ordensregler... 1 Ekskursioner og rejser... 2 Brug af IT-udstyr på skolen... 3 Deltagelse i undervisningen... 3 Fravær fra undervisningen... 3 Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter... 4 Årskarakterer (standpunktskarakterer)... 5 Terminsprøver... 5 Eksamen / årsprøver... 5 Generelle regler for skriftlig eksamen... 8 Generelle regler for mundtlig eksamen / årsprøve... 9 Overtrædelse af eksamensreglementet... 9 Sygdom / fravær ved eksamen og årsprøver... 9 Beståelseskriterier Oprykning Vægtning af karaktererne Eksamensbeviset et eksempel Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens pædagogiske afgørelser Vedr. brug af IT ved skriftlig eksamen Bilag: Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Bilag: Eksempel på et eksamensbevis

3 Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg Reglerne for uddannelsen finder du i bekendtgørelse nr. 691 af : Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen Reglerne for eksamen finder du i bekendtgørelse nr. 862 af : Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Reglerne for karakterer finder du i bekendtgørelse nr. 262 af : Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Reglerne for deltagelse i undervisningen og oprykning til det næste klassetrin finder du i bekendtgørelse nr af : Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. 1.Indledning Resultatet af den uddannelse og den afsluttende eksamen, som venter forude kan betyde meget for de muligheder, du har fremover. På de følgende sider beskriver vi derfor, hvilke regler der gælder for adfærd og opførsel her på skolen, regler som vi forventer, du efterlever gennem de tre år, du følger uddannelsen. Ligeledes kan du læse om de regler, der gælder til eksamen. Du bedes derfor læse materialet grundigt i god tid inden eksamen. Denne folder er lavet på baggrund af ovenstående love og bekendtgørelser. Derfor kan der være afsnit, der er vanskelige at forstå. Er du i tvivl om indholdet er du velkommen til at kontakte din vejleder eller spørge din(e) kontaktlærer(e).. Som elev på Handelsgymnasiet i Silkeborg har du pligt til at sætte dig ind i og følge skolens ordensreglement som omfatter regler for deltagelse i undervisningen, regler for oprykning, adfærd i skolens regi f.eks. studieture, ekskursioner og andre aktiviteter, som skolen har planlagt. 2. Generelle ordensregler Det forudsættes at alle brugere af skolen udviser respekt for hinanden og hinandens funktioner og at denne respekt gennemsyrer den enkeltes adfærd såvel i som udenfor undervisningen. Respekten gælder både den fysiske adfærd som den omgangstone man anvender overfor hinanden. Det forventes ligeledes, at brugerne behandler skolens inventar og udstyr med omtanke og omhu. Ved gentagne brud på ovenstående og efter forudgående varsel kan skolen bortvise dig fra undervisningen i kortere eller længere tid. I grelle tilfælde kan skolen bortvise dig uden forudgående varsel. Fravær i forbindelse med bortvisning tæller med i den almindelige fraværsregistrering. 1

4 Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på skolens arealer ej heller møde til undervisningen i påvirket tilstand. Som elev på skolen er du ansvarlig for egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. 1. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for penge, overtøj, cykler, knallerter eller andre værdigenstande, som medbringes til skolen. Man bør altid medbringe sine værdier, når man forlader et lokale. 2. Rygning er IKKE tilladt på skolens arealer 3. Cykler og knallerter skal anbringes i stativerne eller i cykelkælderen. Biler henvises til de offentlige parkeringspladser udenfor skolens område. 4. Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden. Mobiltelefonens eventuelle kamera eller anden supplerende elektronik må ikke anvendes på skolen, medmindre du har truffet aftale herom med din lærer. 5. Bøger lånes af skolen. Du er ansvarlig for de bøger, som skolen stiller til rådighed og har pligt til at erstatte manglende bøger ved den endelige bogaflevering. Bøger til et nyt skoleår udleveres først, når du kan dokumentere, at du har betalt den årlige materialeafgift på kr Herudover forventer vi, at du selvfølgelig følger de almindelige regler for god opførsel og samvær. Det vil sige, at du møder til tiden og rydder op efter dig Ekskursioner og rejser Udover skolens ordensreglement gælder følgende specielle regler ved ekskursioner. Overtrædelse af disse regler kan betyde hjemsendelse for egen regning! Du rejser på eget ansvar, men de deltagende lærere vil naturligvis under hele turen være til rådighed med vejledning, råd og hjælp. For ekskursioner med overnatning gælder følgende: Elever, der endnu ikke er fyldt 18 år skal have forældrenes underskrift på og accept af, at de må deltage i det planlagte program. Du har pligt til at deltage aktivt i fællesarrangementer og i øvrigt indordne dig under de retningslinjer, der bliver afstukket af de deltagende lærere. Er der privat indkvartering på turen, skal du naturligvis indordne dig under de rammer og normer, der gælder i den pågældende familie, hvor du er gæst. Generelle regler for alkohol på studieturene: 1. g Alkoholfrie 2. g Det tillades, at man en aften indtager alkohol i absolut begrænsede mængder 3. g En mådeholden indtagelse af øl/vin er tilladt efter at dagens programmer er fuldført. NB ture til USA er absolut alkoholfrie. På turen optræder du som ambassadør for skolen, og hvis turen går til udlandet også som ambassadør for Danmark. Vi forventer derfor, at din opførsel er sådan, at man på besøgsstederne får en positiv opfattelse af handelsgymnasiet Silkeborg og dermed forbinder Danmark med noget positivt. Gå aldrig ud alene og vær opmærksom på, at der i fremmede miljøer gælder andre regler og normer end herhjemme. Du skal medbringe dit gule sygesikringsbevis. Går turen til udlandet fungerer det som rejsesygesikringsbevis. Omfanget af rejseforsikringen fremgår af en brochure, som fås ved henvendelse ved/til sygesikringen. Vær specielt opmærksom på, at det gule sygesikringsbevis efter ikke længere dækker eventuel hjemtransport. Tilsvarende 2

5 bør du gøre dig bekendt med omfanget af din egen familieforsikring (tyveri m.v.) og derved undersøge, om du er sikret i ønsket omfang. Det er et krav fra skolen, at du har en syge og hjemtransportforsikring Hvis du lider af en kronisk sygdom (sukkersyge, epilepsi eller lign.) eller på anden måde tager medicin, skal vi have det at vide. Går rejsen til udlandet, skal du være opmærksom på følgende betalingsregler: Melder du fra til en rejse efter at depositum er betalt, vil det indbetalte depositum IKKE blive tilbagebetalt. Melder du fra, efter at restbeløbet er indbetalt, vil dette heller ikke blive tilbagebetalt. Skyldes afmeldingen sygdom, har du dog mulighed for at få tilbagebetalt dele af det indbetalte beløb, hvis du har en forsikring, der dækker det Brug af IT-udstyr på skolen Der er trådløst tilgængeligt netværk på skolen og du skal medbringe din egen bærbare pc. Din PC skal indeholde relevante ordbøger Gyldendals røde samt cd rom drev. Det er forbudt at tilslutte din bærbare pc via netkabel. PC erne i studiecentret er til rådighed for alle elever i det omfang de er ledige. Skolen forbeholder sig ret til uden forudgående varsel- at åbne og gennemlæse indholdet af dine s, samt åbne og gennemgå indholdet af dit u-drev, hvis der opstår mistanke om, at du misbruger skolens it-faciliteter. Overtrædelse af retningslinjerne kan føre til følgende sanktioner: - Advarsel - Udelukkelse af skolens netværk - Bortvisning fra skolen - Overtrædelser, der strider mod dansk lovgivning vil blive politianmeldt 3. Deltagelse i undervisningen Der er mødepligt til undervisningen. Det betyder: At du som elev har pligt til at deltage aktivt i den del af undervisningen, hvor der er en lærer til stede, eller hvor tilstedeværelse på skolen er påkrævet. Du har derudover mødepligt til terminsprøver, årsprøver og andre obligatoriske prøver. Du har mødepligt til ekskursioner, hvor skolen står for transport og entréudgifter. Du har mødepligt til anden undervisning, tilrettelagt af skolen/en lærer f.eks. selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. 3.1 Fravær fra undervisningen Du kan selvfølgelig blive syg. Varer sygdommen mere end to dage, skal du meddele det til din kontaktlærer eller årgangskoordinator pr. . Er du alvorligt syg, så det er umuligt for dig i en længere periode ikke at møde til undervisningen, skal du kunne dokumentere sygdommen med en lægeerklæring for egen regning. Skolen vil i denne situation være behjælpelig, så du kan gennemføre undervisningen i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og således at du vil kunne indstilles til eksamen på normale vilkår. Ved du på forhånd, at du vil få en længere fraværsperiode, skal du altid informere administrationskontoret om det. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Det betyder, at alt fravær principielt registreres som ulovligt fravær. 3

6 Er du på skolen og deltager i en aktivitet indkaldt af skolen (f.eks. elevrådsarbejde) vil du ikke blive registreret som fraværende. Har du herudover et udokumenteret fravær, vil du blive kontaktet af din kontaktlærer, der vil forklare dig konsekvenser af et fortsat fravær fra undervisningen (se sanktionerne herunder). Fortsætter dit fravær vil du få en skriftlig advarsel og en indskærpelse af de sanktioner, der vil blive iværksat, ved en fortsættelse af fraværet. Er du under 18 år vil dine forældre få tilsendt en kopi af advarslen. Disse sanktioner kan være: 1. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelsen registreres som fravær. 2. Din manglende studieaktivitet meddeles til SU-styrelsen, der derefter stopper udbetalingen af SU til dig. 3. Du vil ikke blive indstillet til eksamen på normale vilkår. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag i det pågældende år. Dine årskarakterer bortfalder. 4. Du vil ikke blive indstillet til oprykning til næste klassetrin. Året tages om. 5. I særligt graverende tilfælde vil du blive bortvist fra skolen. Skolen indstiller eleverne til oprykning og til eksamen ved afslutningen af hvert skoleår. En elev kan normalt kun indstilles til eksamen (og til oprykning), hvis eleven har deltaget aktivt i undervisningen, har afleveret de skriftlige arbejder rettidigt og har fået arbejderne godkendt af de pågældende lærere, alt i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt. En yderligere forudsætning for eksamensindstilling (og til oprykning) er, at den vægtede sum af årskaraktererne er mindst 2 gange summen af vægtene. Eller sagt på en anden måde: At du har mindst 2,0 i gennemsnit i årskarakter. 4. Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Som det fremgik ovenfor indgår aflevering af skriftlige arbejder i grundlaget for eksamensindstillingen. Det betyder, at der er afleveringspligt for så vidt angår skriftlige arbejder, der stilles af faglæreren. Ud over disse opgaver er der særlige projekter, hvortil der er ubetinget afleveringspligt, og hvor den enkelte klasses faglærer meddeler afleveringsfrister. Det drejer sig om følgende: - Emneopgaverne i matematik C / B / A - Opgave i dansk og/eller samtidshistorie i 2. g - mini studieretningsprojekt (mini SRP) i 2.g - Studieretningsprojektet (SRP) i 3. g - Synopsen i det internationale område (DIO) i 3. g Ifølge bekendtgørelsen skal hver elev i gennemsnit bruge mellem 610 og 635 timer til det skriftlige hjemmearbejde. I den følgende tabel kan du se, hvor meget tid der er afsat i de enkelte fag til det skriftlige arbejde. Derudover kan der i mindre omfang blive stillet opgaver i andre fag. Afleverer du ikke dine skriftlige opgaver vil der gælde samme procedure og sanktioner som beskrevet i afsnit 3.2 For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at du selvfølgelig selv skal lave dine skriftlige opgaver, og at skolen ikke accepterer snyd. Snyd er f.eks. hvis skolen opdager, at du ikke selv har udarbejdet en skriftlig aflevering, eller hvis du har skrevet store dele af opgaven af. Ved gentagne tilfælde af snyd kan du risikere at blive bortvist fra skolen. Er der tale om snyd i forbindelse med terminsprøver eller skriftlig eksamen (herunder SRP) vil du blive bortvist fra den pågældende prøve og ved gentagelsestilfælde vil du blive nægtet oprykning til 2. eller 3. g eller helt udmeldt af uddannelsen. 4

7 5. Årskarakterer (standpunktskarakterer) Lærerne giver dig årskarakterer i alle fag efter hvert af uddannelsens år. I fag der har både mundtlig og skriftlig prøve, får du en årskarakter for både den mundtlige og skriftlige præstation. Også i matematik C og tysk B vil du få både en mundtlig og en skriftlig årskarakter. De enkelte karakterer tæller med forskellig vægt. Du kan senere i dette materiale se, hvorledes de enkelte karakterer vægtes. Derudover vil du i december få en terminskarakter, så du kan se lærernes opfattelse af dit standpunkt. Årskaraktererne er lærernes bedømmelse af dit standpunkt i forhold til undervisningens mål i faget. 6. Terminsprøver Der afholdes terminsprøver på alle 3 årgange. I 1. g afholdes terminsprøverne i læseferien. I 3.g er der skriftlige terminsprøver i dine studieretningsfag på A-niveau samt eventuelt i ét yderligere A fag. I 2. g er der terminsprøver i dine skriftlige fag. 7. Eksamen / årsprøver Samlet skal du i løbet af de tre år uddannelsen varer op til 8 prøver (9 prøver hvis du har et ekstra A-niveau fag) samt lave et studieretningsprojekt (i 3. g). Prøven efter grundforløbet, eventuelle interne årsprøver og terminsprøver er ikke medregnet heri. Alle prøver (både skriftlige og mundtlige) udtrækkes af ministeriet. I det følgende kan du se en oversigt over fagene og prøveformerne. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre andet er nævnt. Dog må du ikke anvende automatiske oversættelsesprogrammer og du må heller ikke gå på internettet. Vær opmærksom på, at du må medbringe dine hjælpemidler til både forberedelsen og til selve eksaminationen. Det vil dog være en god ide at følge din faglærers vejledning i brugen af hjælpemidler til selve eksaminationen g I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag.: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidle r Matematik C M (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver Samfundsfag C M 1: Et kendt uv-forløb 2: Et ukendt bilagsmateriale 24 min. 24 min. Alle 24 min. 48 min. Alle Grundforløbet M tværfagligt projekt 20 min. 24 timer Du skal endvidere til skriftlige terminsprøver i: vø, afsætn. 2. fr. sprog sam mat og engelsk. 5

8 7.2 2.g I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag. Fagene, du skal op i, bestemmes ved lodtrækning. Bemærk dog, at du vil komme til prøve i ENTEN erhvervscasen (2. g) ELLER det internationale område (3. g) ELLER eventuelt i begge fag (henholdsvis 2. og 3. g). Fag, der er vist med kursiv, angiver, at der i faget kan vælges mellem to (i matematik tre) forskellige eksamensformer. Den alternative måde er vist i gråtoner: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag VØ B S 4 timer Alle VØ B M (traditionel) 30 min. 30 min. Alle VØ B M (kombi) Prøven er todelt 30 min. 30 min. Alle Afsætning B M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle Afsætning B M (kombi) 30 min. 30 min. Alle IØ B M 24 min. 48 min. Alle IØ B Erhvervscase Valgfag Tysk B Matematik B Matematik B M (synopsis) M (case) M Prøven er todelt S Prøven er todelt M (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver 24 min. 24 timer Alle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation 24 min. Ingen (48 timer til synopsis) 30 min. 24 timer / 30 min. 1 time 3 timer Udarbejdet synopsis Der gives en samlet karakter Alle 30 min. 30 min. Alle 3.str.fag M Se nærmere under punkt 7.3 Alle Samfundsfag B M (synopsis) 30 min. 24 timer (evt. i grupper) Samfundsfag B M (synopsis) 30 min. 3 timer (evt. i grupper) Ingen hjælpemidler Alle hjælpemidler Note: (Kombi): Mundtlig prøve på baggrund af dels et sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale af 1-2 siders omfang. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. Du skal endvidere til skriftlig terminsprøve i dansk, samt eventuelt en mundtlig årsprøve i et af dine fag g Alle prøver, både skriftlige og mundtlige, indgår i udtrækningen. I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag. Fag der er vist med kursiv angiver, at der i faget kan vælges mellem to (i matematik tre) forskellige eksamensformer den alternative måde i gråtone Alle Alle 6

9 Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag Dansk A M 30 min. 60 min. Alle Dansk A S 6 timer Alle Engelsk A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle Engelsk A M (forberedelse) 30 min. 24 timer+30 min Alle Engelsk A S Prøven er todelt 1 time 4 timer Ingen hjælpemidler Alle hjælpemidler Erhvervsret C M (traditionel) 30 min. 30 min. Alle Erhvervsret C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Det internationale område M (synopsis) 30 min. Ingen Udarbejdet synopsis. Der gives en samlet karakter. Samtidshist. B M 24 min. 48 min. Alle Samtidshist. B M (synopsis) 24 min. 24 timer Alle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation Studieretningsfag / valgfag IØ A S (traditionel) 5 timer Alle IØ A S (case) 1½ time Gruppe Alle Prøven er todelt 4 timer Individuelt IØ A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle IØ A M (synopsis) 30 min. 24 timer Alle Tysk A M 30 min. 24 timer/30 min. Alle Prøven er todelt Tysk A S 5 timer Alle Spansk A M 30 min. 24 timer/30 min. Alle Prøven er todelt Spansk A S 4 timer Alle VØ A M (traditionel) 30 min. 30 min. Alle VØ A M (kombi) 30 min. 30 min. Alle VØ A S 4 timer Alle Afsætning A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle Afsætning A M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Afsætning A S 5 timer Alle Matematik A M (emneopgave) 30 min. 30 min. Alle Todelt prøve i kendte opgaver Matematik A Prøven er todelt S 1 time 4 timer Ingen hjælpemidler Alle Finansiering C/B M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle Finansiering C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Finansiering B M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle Finansiering B M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Innovation C M (forretningsplan) 24 min. Ingen Innovation B M Prøveform a 30 min. 24 timer Alle Design (synopsis) Innovation B M Prøveform b 30 min. 30 min. Alle Kulturf. C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle Kulturf. C M (kombi) 20 min. 40 min. Alle Kulturf. B M (traditionel) 30 min. 2 timer Alle Kulturf. B M (kombi) 20 min. 40 min. Alle Markedskom. C M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle Markedskom. C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Organisation C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle Organisation C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Psykologi C M 20 min. 40 min. Alle Psykologi B M 30 min. 24 timer Alle Filosofi C M 24 min. 48 min. Alle Design C M 30 min. 48 timer Alle Design C M 30 min. 60 min. Alle Mediefag C M 30 min. 30 min. Alle Note: (Kombi): Mundtlig prøve på baggrund af dels et af eksaminanden valgt sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale af 1-2 siders omfang. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. 7

10 8. Generelle regler for skriftlig eksamen Du bedes inden eksamen læse nedenstående regler grundigt igennem, da skolen ved overtrædelse kan se sig nødsaget til at bortvise dig fra eksamen. Da det dels kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du overtræder reglerne, og da der er tale om 'officielle' regler, er sprogbrugen her lidt mere formel. 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. Mobiltelefoner skal være slukkede i eksamenslokalet, 3. Egne USB-stik må ikke anvendes. 4. Det er dit eget ansvar at huske at medbringe de tilladte hjælpemidler samt skriveredskaber, lineal, ordbøger, grafregner m.m. Skolen har ikke ekstraeksemplarer af hjælpemidlerne. 5. Alle udleverede papirer forsynes med navn, klasse eller holdbetegnelse, fag og eksamenstermin og,nr (ex: maj/juni 2013 nr 10). Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må bringes ud af eksamenslokalet, så længe prøven varer. Den trykte opgavetekst kan udleveres efter prøvens afslutning. 6. En eksaminand må normalt ikke forlade lokalet, før han/hun har afleveret sin besvarelse. Skulle det alligevel være nødvendigt, skal vedkommende ledsages af en af de tilsynsførende. Henvendelsen sker ved håndsoprækning. 7. Eksaminander, der afleverer før prøvens afslutning, skal straks efter afleveringen af opgaven forlade eksamenslokalet. 8. Eksaminanderne må under prøven kun henvende sig til de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning. 9. Det er eksaminandens eget ansvar, at det, der afleveres i omslaget til den tilsynsførende, er det, der skal bedømmes. Hvis en del af besvarelsen, der ønskes bedømt, foreligger i kladdeform, skal du forsyne forsiden af omslaget med 'Kladde ønskes bedømt' og lægge de pågældende kladdesider ind i omslaget. Eventuelt kladdepapir (der ikke ønskes bedømt) afleveres separat. 9. Generelle regler for mundtlig eksamen / årsprøve 1. Kontoret udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. 2. Du skal møde til mundtlig eksamination i god tid inden det anførte tidspunkt. Sørg for selv at medbringe de tilladte hjælpemidler. 3. Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og/eller eventuelle tekster. Forberedelsestiden anvendes til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens nærmere anvisninger. 4. Faglæreren stiller under eksaminationen spørgsmålene. I forståelse med faglæreren kan censor stille supplerende spørgsmål. 5. Umiddelbart efter eksaminationens afslutning modtager du din karakter, der er fastsat efter drøftelse mellem censor og faglærer. 6. Tag hensyn til de elever der er til forberedelse eller eksamination! Undgå støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd uden for eksamens- og forberedelseslokaler. 10. Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. 8

11 Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel. 11. Sygdom/fravær ved eksamen og årsprøver Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en lægeerklæring, som du skal betale. Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Giv skolen besked telefonisk så hurtigt som muligt om dit eventuelle sygefravær til eksamen. Er der tale om forsinkelse, skal du omgående telefonere til skolen og meddele, hvornår du kan være til stede. Når du ankommer til skolen, skal du henvende dig til skolens kontor. 12. Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når den vægtede sum af eksamenskaraktererne og årskaraktererne er mindst 2 gange summen af vægtene (eller med andre ord at dit gennemsnit er mindst 2,0). På eksamensbeviset angiver skolen dine fag og karakterer, herunder årskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives På eksamensbeviset beregnes 2 gennemsnit: 1. Et foreløbigt eksamensresultat, der beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset. 2. Et eksamensresultat, der er det foreløbige eksamensresultat tillagt 3 % eller 6 % hvis du har flere end 4 fag på A-niveau Eksamensresultaterne afrundes til nærmeste tal med 1 decimal. Der kan dog ikke rundes op til 2, Oprykning Ved skoleårets slutning vil skolen vurdere dit standpunkt og dit udbytte af undervisningen. Har du afsluttet skoleåret med mindst 2,0 i gennemsnit, og har du aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt afleveret de krævede skriftlige opgaver, har du krav på oprykning. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit standpunkt ved skoleårets slutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering skønnes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. 14. Vægtning af karaktererne Reglerne for hvorledes de enkelte karakterer vægtes ser således ud: Generelt gælder det, at jo højere niveau du slutter et fag på, jo mere tæller karakteren. Afsluttende niveau: Niveau C Niveau B Niveau A Vægten 1 Vægten 1½ Vægten 2 For fag der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. 15. Eksamensbeviset - et eksempel I bilag 1 og 2 kan du se et eksempel på dels udregningen af eksamensgennemsnittet, dels hvilke oplysninger der vil være med på det endelige eksamensbevis 16. Klageprocedure 9

12 16.1 Klage over eksamenskarakterer Hvis du vil klage over en eksamenskarakter gælder følgende procedure: Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: - eksamensforløbet - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål - bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer på grundlag heraf en afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgørelsen kan være: - at der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) - at der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve), eller - at klagen afvises. Du skal være opmærksom på, at en eventuel omprøve som følge af en klage kan resultere i en lavere karakter, idet det er den ved omprøven afgivne karakter der, bliver den gældende. Derimod kan en ombedømmelse ikke resultere i en lavere karakter, idet det er den højest afgivne karakter, der bliver den gældende. Klager over skolens afgørelser kan indbringes for ministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse, som du får lov til at kommentere Klage over skolens pædagogiske afgørelser Hvis du vil klage over skolens pædagogiske afgørelser skal dette ske inden 2 uger efter du har modtaget afgørelsen. Du kan klage over: - juridiske spørgsmål (f.eks. om at nægte dig retten til at skifte valgfag) eller - skønsmæssige spørgsmål (f.eks. om skolen har skønnet rigtig ved en afgørelse af, om en syg elev opfylder betingelserne for at udstrække det 3-årige forløb til et 4-årigt forløb på grund af langvarig sygdom.) Klagen indgives til skolen, som videresender den til undervisningsministeriet. Klagen vedlægges skolens udtalelse, som klageren forinden har set til kommentering. 17. Vedr. brug af IT ved skriftlig eksamen. Der gælder følgende særlige vilkår for anvendelsen af IT ved eksamen: 1. Du skal anvende egen pc med CD-romdrev, ordbøger relevante programmer samt forlængerledning og hovedtelefoner 2. Det er dit eget ansvar at udstyret fungerer. 3. Det er dit eget ansvar, at der løbende foretages lagring af opgaven. 4. Det er dit eget ansvar at medbringe hjælpemidler (skriveredskaber, grafregner mv) 5. Under prøven skal udskrivning foregå på følgende måde: - Inden udskrivning skal hver side forsynes med navn, klasse og nummer. Ved prøvens afslutning sker udskrivning således: - Udskrivning kan foregå umiddelbart efter eksamensafslutningen. - Besvarelsen udskrives i 3 eksemplarer, der afleveres. 6. Der må under ingen omstændigheder udveksles oplysninger via IT-udstyret, hverken via nettet eller på anden måde. Det vil efter afslutningen på prøven blive undersøgt for hver enkelt maskine og bruger, om en sådan kommunikation har fundet sted. 10

13 7. Ved prøvestart vil der være IT-kyndigt personale til stede, således at eventuelle tekniske vanskeligheder kan afhjælpes. Opstår der under eksamen strømsvigt eller andre tekniske problemer med IT udstyret, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter eksamen uden anvendelse af IT. 8. Overtrædelse af ovennævnte vilkår vil kunne medføre bortvisning fra eksamen. Generel information. 1. Du skal være i eksamenslokalet senest 10 minutter før eksamens begyndelse. Kl vil der blive givet informationer vedr. eksamen. 2. I lokalerne er der ophængt navneskilte, så du kan se, hvor du skal sidde. 3. Din faglærer vil i god tid inden eksamen oplyse dig om prøveform og brug af hjælpemidler. 4. Det er tilladt at høre musik, men det må ikke forstyrre andre i lokalet. 5. Har du brug for at forlade lokalet under eksamen, kan dette kun ske i følgeskab med en tilsynsførende. Anmodning om at forlade lokalet sker ved håndsoprækning. Mundtlig eksamen Ved mundtlig eksamen medbringer du en usb med de relevante noter. Skolen sørger for pc. 11

14 Bilag 1: Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter V*K Vægt Karakter V*K Dansk A M Dansk A S Engelsk A M Engelsk A S Erhvervsret C M Afsætning A M Afsætning A S International økonomi A M International økonomi A S Tysk fortsætter B M 1, ,5 7 10,5 Matematik B M 0,75 7 5,25 Matematik B S 0,75 7 5,25 Samfundsfag C M Erhvervscase C Synopsis Internationale område C Synopsis Samtidshistorie B M 1,5 7 10, Kulturforståelse C M Psykologi C M Organisation C M Studieretningsprojekt , ,5 108,5 Studieretningsfag: Studieretningsprojekt: Foreløbigt Afsætning A Int. økonomi A Kulturforståelse C Afsætning International økonomi eksamensresultat: 7,6 [ Beregning: ( ,5)/(19,5+12,5) ] Eksamensresultat 7,6 Summen af vægtene Summen af vægtene * karaktererne Summen af vægtene Havde NN f.eks. haft et ekstra A fag, ville eksamensresultatet her blive forhøjet med 3 %. I så fald ville der her stå: 7,8 (7,6*1,03) Summen af vægtene * karaktererne 12

15 Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis Her kan du se, hvilke oplysninger der kommer til at stå på dit endelige eksamensbevis Navn: NN Cpr. nr.: ******-** Eksamen er afsluttet juni 2008 Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Dansk A M 1 7 C Dansk A S 1 7 C 1 4 D Engelsk A M 1 4 D 1 7 C Engelsk A S 1 4 D 1 7 C Erhvervsret C M 1 10 B Afsætning A M 1 10 B 1 12 A Afsætning A S 1 10 B 1 10 B International økonomi A M 1 7 C 1 10 B International økonomi A S 1 7 C Tysk fortsætter B M 1,5 10 B 1,5 7 C Matematik B M 0,75 7 C Matematik B S 0,75 7 C Samfundsfag C M 1 7 C 1 7 C Erhvervscase C Synopsis 1 4 D 1 10 B Internationale område C Synopsis 1 2 E Samtidshistorie B M 1,5 7 C Kulturforståelse C M 1 7 C Psykologi C M 1 10 B Organisation C M 1 4 D 1 7 C Studieretningsprojekt A Studieretningsfag: Afsætning A, international økonomi A, kulturforståelse C Studieretningsprojekt: Afsætning, international økonomi Foreløbigt eksamensresultat: 7,6 Eksamensresultat 7,6 Handelsgymnasiet juni 2012 Ankeinstans For alle afgørelser, som skolen træffer i henhold til ovenstående er Ministeriet for børn og undervisning, Uddannelsesstyrelsen: H.C. Andersens Boulevard 43, 1553 København V øverste ankeinstans. 13

16 14

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Studie- og ordensreglement hhx Holstebro 2015-2016 Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v. 2.2. Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION

Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION S E N E S T R E V I D E R E T 11. MAJ 2015 Indholdsfortegnelse 1. EKSAMENS OG PRØVEREGLEMENT 2015... 3 1.1. INDSTILLING TIL EKSAMEN...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 1g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer og prøver: Skriftlige eksaminer

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt...

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt... Studiehåndbog 2015 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt... 10 Studievejledning... 12 Studievalg Sydjylland... 13 Statens

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere