Bygherrekompetencer. 5. sæson. efteruddannelse med diplom. Ny runde af den succesfulde uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherrekompetencer. 5. sæson. efteruddannelse med diplom. Ny runde af den succesfulde uddannelse"

Transkript

1 Bygherrekompetencer efteruddannelse med diplom Ny runde af den succesfulde uddannelse 5. sæson Som deltager... får du styrket dine kompetencer på bygherrens kerneområder bliver du i stand til at påtage dig en velkvalificeret, central rolle i såvel de aktuelle opgaver som i fremtidens udfordringer i byggeriet er du part i et team og netværk med systematisk erfaringsudveksling med progressive kolleger og din virksomhed får... de nødvendige kompetencer ind i bygherreorganisationen øgede kompetencer til at virke i et komplekst og stadigt foranderligt marked

2 Alle organisationer er under forandring og kommunerne er i særdeleshed i disse år. Kommunerne har større og større fokus på kvalitetssikring, økonomistyring og evaluering af de enkelte byggeopgaver. Vi skal derfor være mere skarpe på vores roller og kompetencer, der kan være meget forskellige fra projekt til projekt. Efteruddannelsen Bygherrekompetencer er mere need to have end nice to have. Ole Stilling Direktør i Hillerød Kommune I enhver byggesag spiller bygherren en central rolle, og det er derfor af stor betydning for en byggesags gennemførelse at denne rolle bliver varetaget af en person med de nødvendige kompetencer. Som rådgivere hilser vi det derfor velkomment, at der nu kommer en kompetencegivende bygherreuddannelse, der sætter fokus på bygherrens rolle. Selvom uddannelsen har fokus på bygherrerollen, vil uddannelsen også være relevant for nogle af vores medarbejdere. Gennem uddannelsen vil deltagerne få en forståelse for bygherrerollen, hvad der er en forudsætning for at kunne sætte sig i hinandens sted og dermed få en forståelse af hinandens behov. Helen Kristensen Afdelingschef, Rambøll Bygherrekompeten efteruddannelse med diplom De første fire sæsoner af uddannelsen Bygherrekompetencer har haft mange dygtige kursister på skolebænken, og de har kvitteret med stort engagement og høje evalueringer. Nu er datoerne for 5. sæson på plads. Bygherrekompetencer er en videreudvikling af den tidligere BygherreUddannelse hos Byggecentrum, som bestod af en lang række enkeltstående moduler. På baggrund af analyser, spørgeskemaer, interviews og input fra Den faglige Komité (se senere) bag uddannelsen er der skabt et sammenhængende og afsluttet uddannelsesforløb, som i endnu højere grad ruster deltagerne til at forvalte Baggrund og formål Bygherren er byggeprocessens omdrejningspunkt og kravene til bygherren vokser. Brugerne af byggeri stiller stadigt den komplekse rolle som bygherre. Uddannelsen udvikles løbende i samarbejde med nøglepersoner, så den passer til de aktuelle behov. større krav: Mere værdi for pen- gene, fastlægge og fastholde kvalitetsniveauet, styre anlægs-, driftsøkonomi, honorere digitale krav osv. Dertil kommer tilrettelæggelsen af udbud og aftaler samt organiseringen af en mere og mere kompleks byggeproces i samspil med rådgivere og udførende. Målgrupper Bygherrekompetencer henvender sig til alle, der arbejder fagligt i en professionel bygherreorganisation (offentlig, offentligt støttet og privat), til bygherrens nærmeste rådgivere samt til total- og hovedentreprenører. Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil Deltagere på Bygherrekompetencer med bygherren, har derfor et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse, Målet med Bygherrekompetencer er derfor at give deltagerne de færdigheder, der gør dem og deres virksomheder i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet forudsættes at have erfaringer fra gennemførte byggesager. Uddannelsen retter sig både til yngre medarbejdere med nogen erfaring og til mere erfarne ledere med behov for at få sine kompetencer ført upto-date og få indblik i udviklingstendenser. og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet. Omfang Uddannelsen består af 3 moduler af hver Diplomgivende forløb Bygherrekompetencer er et afsluttet, 3 dages varighed (med overnatning) og en afsluttende eksamensdag. velafgrænset og diplomgivende forløb, der giver opdateret indsigt i de centrale kompetencer. Et diplom for Bygherrekompetencer er dit bevis for, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds karakterbog, når Bygherrekompetencer skal dokumenteres. Hvert modul afsluttes med en projektopgave, der kan løses i grupper og afleveres inden for en måned efter modulet. Du vil i projektarbejdet have mulighed for at få vejledning af uddannelsesledere, din besvarelse bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere. Uddannelsen har nu kørt i fire succesfulde sæsoner med nær hundrede deltagere, flotte evalueringer og meget fine projekt- og eksamensopgaver. Det optimale er, at du gennemfører uddannelsens moduler i èt stræk, men der er også mulighed for at tage modulerne

3 cer enkeltvis over flere år og i den rækkefølge, du ønsker. Bygherrekompetencer kræver en stor indsats af dig. Ud over de 9 kursusdage og den afsluttende eksamen kommer løsning af projektopgaver efter hvert modul. Du bør regne med ca. 30 timers arbejde med hver opgave. Se i øvrigt oversigt over modulindhold. Eksamen Der holdes eksamen i Bygherrekompetencer. Som deltager bedømmes dine resultater med en karakter (og der er risiko for at dumpe). Alle, der har bestået mindst to af modulerne kan deltage i eksamen. Organisering Deltagerne på modulerne deles op i små grupper og denne opdeling fortsætter til projektarbejdet efter modulerne. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse. Projektarbejdet kan enten tage udgangspunkt i en case fra en konkret byggesag hos en af deltagerne eller du kan vælge at anvende en af de projektopgaver, uddannelsen tilbyder, som kan tilpasses din egen hverdag. Diplomer Der gives diplomer på tre niveauer: EKSAMENS-diplom: Gives for bestået afsluttende eksamen. UDDANNELSES-diplom: Gives for bestået afsluttende eksamen efter bestået deltagelse i alle tre moduler inden for en periode på max. tre år. Materialer Du får et professionelt undervisningsmateriale suppleret med henvisninger på Internettet til at søge yderligere informationer. Målet er et undervisningsmateriale, som du vil bruge i dit daglige, praktiske virke. Netværk Du vil få mulighed for at deltage i en erfaringsudveksling både under og efter uddannelsen er gennemført. Der er lagt vægt på, at etablere et forum, hvor deltagerne kan drøfte aktuelle problemer og udfordringer i de kommende år. Byggecentrum tilbyder og anbefaler derfor netværkets medlemmer at deltage i aktuelle arrangementer og opfølgningsseminarer for at få det bedst mulige udbytte af hinandens erfaringer og nye viden. Bygherrens rolle bliver sat i stadig tydeligere fokus også som den der skal tænke langt, nemlig på driften af bygværket. Begrebet bygherre tegner sig tydeligere og tydeligere, blandt andet ved hjælp fra Bygherreforeningens aktiviteter, men en samlet uddannelse har været savnet indtil nu, hvor Byggecentrum lancerer en sammen hængende uddannelse i bygherrekompetence med mulighed for at afslutte med et diplom. Boligfonden- Kuben støtter stærkt denne udvikling og deltager blandt andet i uddannelsens Faglige Komite. Stephen B. Juhl, Indehaver, civ.ing. SJ Consult Som byggeriets beslutningstager har bygherren et stort ansvar i ethvert bygge- eller anlægsprojekt. Erkendelsen og varetagelsen af bygherrens rolle er således afgørende for både processen og det færdige resultat, der skal tilfredsstille krav og ønsker hos mange interessenter, herunder bl.a. myndigheder, brugere og investorer. Enhver forøgelse af indsigten i disse sammenhænge vil medføre et forbedret projekt. MODUL-diplom: Gives for bestået deltagelse i hvert modul. Jeppe Blak-Lunddahl Medejer - Civilingeniør - HD(O), emcon a/s Vi tilstræber en fordeling af bygherretyper, rådgivere og entreprenører blandt deltagerne i uddannelsen. Vi ønsker også en konstruktiv blanding af erfarne og mindre erfarne deltagere. Vi vil derfor forbeholde os ret til at screene de tilmeldte potentielle deltagere og udvælge den gruppe, vi finder optimal.

4 Modulopbygningen Hovedpunkterne i uddannelsens moduler i sæsonen 2008/09 er beskrevet i skema herunder. Uddannelsen vil frem til undervisningsstart i sæsonen 2009/10 løbende blive revideret, men vil i store træk minde om skemaet herunder. Undervisningen sætter fokus på praksis og kreativitet på en basis af den nødvendige teori. Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. dag Bygherrens centrale rolle Bygherren som den centrale aktør i byggeriet Udvikling af bygherreorganisationen En statslig bygherres organisering, opgaver, strategi og udvikling En kommunal bygherres organisering, opgaver, strategi og udvikling Bygherrens samarbejde med brugerne Bygherren og den nye byggeproces Den værdibaserede byggeproces Brug af brugernes værdier i samspillet Vurderinger og valg af strategier for gennemførelse Valg af strategier for gennemførelse Overvejelser i initiativfasen 10 tiltag mod budgetskred Bygherrens aftalegrundlag AB/ABT Projektøkonomi i kommunalpolitisk styret system Successiv kalkulation Styring af udførelsen Bygherrerisici Hvordan sikres de rette kompetencer hos bygherrer/bygherrerådgivere, rådgivere og entreprenører Logistik og trimmet udførelse (Lean Construction) Bygherrens forpligtelser og gevinster ved arbejdsmiljø og planlægning Håndtering af uenigheder og claims - med hovedvægt på alternative metoder Konfliktløsningsdesign. 2. dag Opgørelse af byggebehov Oplæg og drøftelse af væsentlige hensyn, bæredygtighed, tilgængelighed, arbejdsmiljø, kvalitetssikring og nøgletal Hvad skal en bygherre være og kunne i fremtiden? oplæg til debat Grundlaget for god arkitektur (skal) skabes i de indledende faser Programmering sådan kan kvaliteten sættes Planlægning og programmering i praksis En privat bygherre organisation og case Gennemførelse af udbud EU s udbudsdirektiver og tilbudsloven Prækvalifikation og udvælgelse - Valg af tilbud Udbud af rådgiverydelser Partnering modeller og gennemførelse Bygherrens brug af nøgletal Nye samarbejdsformer samlet udbud og OPP Partnering som forretningskoncept hos en entreprenør Aflevering, eftersyn, evaluering og håndtering af uenigheder Bygherrens krav til kvalitetsstyringen Erfaringer fra Byggeskadefonden Styring af den mangelfrie aflevering Fra aflevering til drift Voldgiftsnævnets værktøjskasse, når der er uenighed Det digitale Byggeris udfordringer for bygherren 3. dag Facilities Management (FM) FM s opståen og udvikling som ledelsesværktøj. Organiseringer af FM Fra anlæg til drift Styringsværktøjer og gruppearbejde Evalueringer, incitamenter og benchmarking Partnering - gruppearbejde Erfaringer, partnerskaber og rammeaftaler Brug af længerevarende samarbejder (rammeaftaler, driftspartnerskaber, ESCO etc.) Jeres fremtid! Bygherrens rolle i fremtiden Eksamensopgaver Undervisere på modul 1 (i 4. sæson): Undervisere på modul 2 (i 4. sæson): Undervisere på modul 3 (i 4. sæson): Afdelingsleder Anders Kirk Christoffersen (NIRAS), vedligeholdelseschef Flemming Wulff Hansen (Købehavns Kommune), ejendomschef Lars Wilsdahl (Carlsberg Ejendomme), projektdirektør Jan Q. Rasmussen (Slots- og Ejendomsstyrelsen), projektchef Knud Erik Busk (Kuben og Bygherreforeningen), adm. dir. Niels Anker Jørgensen (Emcon), centerleder Per Anker Jensen (Center for Facilities Management), projektchef Kristian Buur (Rambøll) og Arkitekt MAA, byggeøkonom MDB Christian Bolding (3xN). Advokat Hans Lykke Hansen (Viltoft & Høberg-Petersen), direktør Trine Lindegaard Holmberg (Gentofte Kommune), akademiingeniør Mogens Høgsted (Vive Consult), adm. dir. Ebbe Lind Kristensen (Byggeriets Evalueringscenter), afdelingsleder Martin Fischer (Aalborg Kommune), sektionsdirektør Hans Blinkilde (NCC), afdelingschef Helen Kristensen (Rambøll) og civilingeniør, certificeret Projektleder Søren Christensen (emcon). Akademiingeniør Mogens Høgsted (Vive Consult), Afdelingsleder Anders Kirk Christoffersen (NIRAS), adm. dir. Henrik Eggersen (Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS), Advokat Jakob S. Arrevad (Advokatfirma Horten), Finn Bloch (Greve Kommune Ejendomscentret og Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg), teknisk chef Jens Dons (Byggeskadefonden), markedsansvarlig Stig Lohmann-Devantier (COWI), Seniorforsker Nils Lykke Sørensen (SBi), sekretariatschef Per Helwigh (Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed) og direktør Henrik Bang (Bygherreforeningen) Gennemgående kursusledere: Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse og civilingeniør, medejer, Jeppe Blak-Lunddahl, emcon a/s Ret til ændringer forbeholdes

5 Bygherrekompetencer Faktuelle data for Bygherrekompetencer Datoer Modul 1: juni 2009 Modul 2: oktober 2009 Modul 3: februar 2010 Eksamen: 29. marts 2010 Kursussted Byggecentrum Hindsgavl Allé Middelfart Priser Hvert modul koster kr ekskl. moms pr. stk. Tilmelding til alle tre moduler + eksamen i ét forløb (forår/efterår/forår) koster kr ekskl. moms i alt. Priser er inkl. al forplejning, omfattende kursusmaterialer og overnatning. Deltagelse i afsluttende eksamen koster kr ekskl. moms Vi erindrer om muligheden for at anvende bruttolønsordningen. Faglig komité Bag uddannelsen står en faglig komité, der har til formål at rådgive Byggecentrum vedrørende udviklingen af uddannelsen. Den faglige komité skal sikre en høj kvalitet i uddannelsen. Den faglige komité repræsenterer både målgruppen og den nødvendige ekspertise dækkende uddannelsens emneområder. Den faglige komité består af: Tilmelding og yderligere oplysninger Klik dig ind på byggecentrum.dk eller kontakt os: Byggecentrum Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Tlf.: Fax.: Lektor Sten Bonke BYG*DTU Projektchef Helle Blæsbjerg Vejdirektoratet Vedligeholdelseschef Flemming Wulff Hansen Københavns Kommune Akademiingeniør Mogens Høgsted Vive Consult Indehaver Stephen Bloch Juhl SJ Consult Direktør Niels Anker Jørgensen EMCON A/S Afdelingschef Helen Kristensen Rambøll Danmark A/S Adm. dir./partner Jesper Lund Creo Arkitekter Cph A/S Indehaver Per Tagora PT Konsult Arkitekt MAA Lars Møller Rørbæk & Møller Arkitekter ApS Adm. dir. Flemming Nielsen EK-Viktoria A/S Ekstern lektor Ib Steen Olsen DTU Management Direktør Ole Stilling Hillerød Kommune Projektleder Lars Tangaa-Andersen Byggecentrum

6 Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf: Fax: M12-P09-07 Byggecentrum

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer 1. halvår 2009 Kurser og konferencer Byggecentrums Kurser og Konferencer Med godt 5.000 professionelle kursuskunder om året er Byggecentrum en af byggeriets førende, neutrale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

IKT LEDELSE & KOORDINERING

IKT LEDELSE & KOORDINERING IKT LEDELSE & KOORDINERING 10-dages uddannelse med eksamen Som deltager... rustes du effektivt til at varetage den IKT-koordinering der stilles krav om i IKT-bekendtgørelserne får du kompetencer til at

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Klar til benchmarking

Klar til benchmarking www.byggeevaluering.dk Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr. 1 Januar 2003 Klar til benchmarking Første test af nøgletalssystemet side 3 Hvad får Byggeriets Evaluerings Center på hylderne side 7 Planlægningen

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Nr. 3 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Ny lederuddannelse skræddersyet til byggeriet 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Kig fremad

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del I Vejledning december 2010 en ny og mere værdiskabende byggeproces I brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces arbejder syv af byggeriets organisationer sammen

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere