Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13"

Transkript

1 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et godt seminar om, hvordan vi skal udvikle virksomhedskontakten i et tættere samspil mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatserne i Midtjylland. I arrangørkredsen oplevede vi, at der blev sat rigtig mange spændende spørgsmål til debat, og at der var stor vilje og lyst til at drøfte dem og det er vi rigtig glade for, for det var jo lige præcis meningen med seminaret. Også tak for de mange forskellige tilbagemeldinger, som vi modtog umiddelbart efter seminaret - både de gode og de ikke helt så gode. For hver især har de givet masser af stof til eftertanke og gode overvejelser om, hvordan vi skal gribe denne opgave an fremad banen. Derfor er supplerende input også velkomment, hvis du ikke fik det hele med i din evaluering i første omgang du skal bare sende os dit bidrag i en mail til denne adresse. Vedhæftet fremsendes den lovede sammenskrivning af de forskellige bidrag, som blev formuleret i forbindelse med eftermiddagens gruppearbejde. For at lette læsningen har vi samlet dem under nogle forskellige overskrifter, hvor de matcher hinanden indholdsmæssigt men formuleringerne af de enkelte bidrag er ikke blevet ændret. Disse bidrag vil vi nu ta med os og bringe i spil i det videre arbejde for at styrke det regionale samarbejde om den virksomhedsopsøgende indsats men vi håber selvfølgelig, at dette input også vil blive brugt til at videreudvikle den lokale indsats, som du er en del af. Så god arbejdslyst og glædelig jul & godt nytår, når du kommer så langt. På vegne af arbejdsgruppen med venlig hilsen Dorthe Jensen VEU-center Østjylland

2 2 Videndeling Vi har brug for et bedre kendskab til hinandens produkter. Behov for mere videndeling og mere fokus på udveksling af viden Vi skal blive bedre til at videregive leads og dele kunderelationer. Vi skal forpligte os til at holde hinanden opdateret på kompetencerne i vores organisationer. Konsulenterne skal vide, hvad de ikke selv ved, og hvem der så ved det i stedet Markedsføring Vi skal blive bedre til at brande og markedsføre vores partnerskab i det virksomhedsopsøgende arbejde. Det kan f.eks. ske i form af info-materiale og foldere og ved, at vi henviser til hinanden på vores hjemmesider. Vi skal blive bedre til at henvise til hinanden og til den specialiserede viden, som vi hver især er i besiddelse af. Efter- og videreuddannelse af konsulenter på blandede hold vil også styrke en mere fælles markedsføring. Fælles virksomhedsbesøg Vi skal gå ud til virksomhederne i et samarbejde gå ud sammen Vi skal kun afvikle sambesøg, når det giver mening. At der er en klar rollefordeling, når konsulenter fra flere forskellige siloer mødes med virksomhederne. De konsulenter, der aflægger virksomhedsbesøg, skal vide lidt om, hvem der skal kontaktes i de andre siloer og på den måde blive gode sparringspartnere for virksomhederne. Vi har brug for en mere fælles platform, hvis vi skal afvikle fælles virksomhedsbesøg. Der er behov for en bedre koordinering både af virksomhedsbesøgene og af de forskellige produkter, som vi hver især bringer i spil i den forbindelse. AU/VIA University-samarbejdet fungerer godt ved at henvise til hinanden og ved koordinering af virksomhedsbesøg, så en virksomhed ikke besøges to gange omkring internationale medarbejdere Vi kan med fordel segmentere virksomhederne, før vi går ud sammen Det skal være de rigtige mennesker, der varetager virksomhedskontakten

3 3 Fælles aktiviteter Hvad er virksomhedens behov? Afklaring af behov for kompetenceafklaring hos virksomhederne, så uddannelses- og beskæftigelsesområdet kan arbejde målrettet med alt. Fange konkrete sager og mødes om disse (f.eks. ungeindsatsen) Samarbejde på tværs om konkrete tiltag/projekter Virksomhederne bør tage ansvar for, at unge kommer ind i en erhvervsuddannelse det skal være et fælles projekt, som jo i sidste ende fører til vækst. Jobrotationsprojekter, f.eks. som i Aarhus, hvor dedikerede personer har et tæt samarbejde omkring den indsats. Akademikerkampagnen er et godt eksempel på en god koordineret indsats mellem jobcentre, a-kasser/fagforeninger og uddannelsesinstitutioner med fælles jobbørs og fælles booking af møder. Jobberedskabet i Horsens og Jobcenter Aarhus samarbejde med universitet er andre gode ekempler, hvor der samarbejdes om karrierevejledning og virksomhedskontakt Servicering af virksomhederne, f.eks. hjælp med papirarbejdet Service Virksomhederne skal ikke ringe til ti steder for at få fat i en rigtige person de skal have en indgang. VEU-centersamarbejdet fungerer godt ved, at der kommer en konsulent, som repræsenterer flere uddannelser. Vi skal løfte vores opgaver, så virksomhederne er tilfredse så får vi forhåbentlig alle noget mere ud af det Det er dialogen med den enkelte virksomhed, der tæller i den sidste ende. En mapping af, hvem der besøger virksomhederne og med hvilken dagsorden, kan afdække, om virksomhederne kan belastes med færre besøg men til gengæld besøge dobbelt så mange Vi må ikke overløbe virksomhederne. Mere fokus på en langsigtet planlægning af samarbejdet med virksomheden Hjælp med papirarbejdet

4 4 Organisering Der er behov for et tættere samarbejde og et bedre kendskab til hinandens fagområder ikke mindst på driftsniveau. F.eks. kan afholdelse af kvartalsvise fællesmøder indenfor 'de tre ben være en god ide for at styrke koordinationen. Der er også behov for at drøfte nye fælles fokusområder som f.eks. bosætning og flere industriarbejdspladser. Der er vigtigt, at samarbejdet med Erhvervsservice styrkes: Hvordan kan vi hver især drage nytte af hinanden? Også de faglige organisationen kan med fordel inddrages. KUBE-organisationsmodellen rummer mange positive elementer, som med fordel kan bredes længere ud i de tre siloer: o Bedre koordinering af besøg o bredere palette = bedre service o relationer giver samarbejdet nemmere o sidemandsoplæring Sæt mål på den enkelte silos samarbejdsevner og følg op på det. Ledelsesmæssigt fokus Ledelsesopbakning er en forudsætning for, at samarbejdet om den virksomhedsrettede indsats kan virke i praksis. Lederne i de tre siloer skal se samarbejdet som en force. Vi savner en større vilje til at indgå i samarbejde. Mere fokus på det større perspektiv og et fælles formuleret mål. Det fungerer, når der oppefra er formuleret et mål, f.eks. om sambesøg, og at fælles formalia også er i orden. Vi savner tydeligere koordinerende ledelsesindsatser. Vi mangler den 3. silo i samarbejdet: Erhvervsrådet skal med. Strategisk fokus Vi skal bearbejde virksomhederne på strategisk niveau. Vi skal målrette indsatsen i det opsøgende virksomhedsarbejde. Vækst skal være omdrejningspunktet. Vi skal skabe en fælles kontekst, der hedder vækst Vækstdagsordenen er vigtig i samarbejdet. Erhvervskonsulenterne kunne være første indgang til et 360-eftersyn af virksomhederne

5 5 Samarbejdet mellem virksomhedskonsulenterne Et godt samarbejde forudsætter personlige relationer, en personbåret kemi, på driftsniveau. Det er vigtigt at kende hinanden, at få ansigt på hinanden Vi har brug for et mere fælles sprog, nogle mere fælles begreber og værdier en fælles samforståelse. Vi har brug for at kende hinandens arbejds- og indsatsområder bedre. Vi skal arbejde med at finde en fælles referenceramme, evt. gennem vidensdelingskonference Relationerne vil blive styrket af o faste møder kendskab giver venskab. o et fælles møde over et par dage, hvor vi mødes socialt og arbejdsrelateret o fælles efteruddannelse for alle virksomhedsopsøgende konsulenter o uformelle netværksmøder/grupper Det lykkes bedst, når o alle parter får noget ud af samarbejdet. o der er accept af og respekt for hinandens arbejdsområder/kompetencer på tværs af de tre siloer. o der er fælles 'fodslaw'. o det fælles fokus er på kvalitet fremfor den økonomiske ramme. o vi oplever at blive klogere sammen med virksomhederne Der hvor man ved, hvad man ikke ved og hvor man ved, hvem der skal henvises til OG GØR DET! Godt med personkendskab men det bliver samtidig sårbart, hvis der ikke er et formaliseret samarbejde IT Vi har brug for et fælles IT-system for at kunne optimere koordineringen. Der er behov for en bedre koordinering af virksomhedsbesøgene/fælles platform, f.eks. et CRM-system. Vi har brug for fælles adgang til virksomhedsrelevant info, f.eks. et CRM-system, der kan anvendes af alle med virksomhedskontakt Registeringen af virksomhedskontakten skal samordnes i et IT-system.

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre)

1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre) Opsamling af besvarelser vedr. Væksthuset (opdateret 20. januar 2009) 1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre) Favrskov Kommunikationen

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse. Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse. Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen Opsøgende vejledning og rådgivning om voksen- og efteruddannelse - Inspirationsmateriale

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde Kors, mødte han for første gang

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER Række Spørgsmål fra Interviewer Svar fra Informant rå tekst 1. Person. Refererende 3. Person. Commen Sence tolkning 1 Intro Jeg ved ikke, om I har fået det,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere