Hvordan skaber vi Vejledning i verdensklasse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skaber vi Vejledning i verdensklasse?"

Transkript

1 Hvordan skaber vi Vejledning i verdensklasse?

2 Kære læser Hvad skal der til for at lave vejledning i verdensklasse? Hvad gør fx de vejledere, der lykkes særligt godt med at få unge udsatte i job og uddannelse? Gør de noget bestemt? Og er det muligt for andre at kopiere deres strategier? I denne lille inspirationsfolder finder du resultaterne af en undersøgelse, der har fulgt 12 succesfulde vejledere - hvad gør de for at skabe en god relation i vejledningen? Hvad siger de unge? Og hvad siger en test om dem? Resultaterne er her samlet til 8 dogmer, små tips og tricks, som kan være til inspiration i din vejledning af udsatte unge. God læselyst, Navigent Om projekt Vejledning i Verdensklasse Konsulenthuset Navigent har undersøgt, hvad det er, der virker i vejledningsindsatsen. Det er gjort ved at sætte fokus på 12 vejledere, som i kraft af et job som jobkonsulent, virksomhedskonsulent eller UU-vejleder, er i direkte kontakt med udsatte unge og som ifølge deres ledere har god succes med at bringe de unge videre i job eller uddannelse. Stor tak til Væksthuset, Jobcenter Viborg, UU-Roskilde, UU-Silkeborg, CAB og Incita, fordi I har taget jer tid til at udfylde test mv. Bilag Til den nysgerrige læser er undersøgelsens grundlag kort skitseret i fire bilag: 1. Dét blev de spurgt om de forskellige typer af test til vurdering af vejlederne. 2. Sådan ser de ud - hovedresultaterne af de 12 vejlederes samlede personlighedstest. 3. Sådan ser flertallet ud - resultatet af en kompetencevurdering hvor et større antal vejledere er vurderet af deres ledere. 4. Dét opildner os vejledere! - resultatet af en engagementstest udfyldt af et stort antal vejledere, som handler om hvilke arbejdsforhold, der motiverer dem i deres arbejde.

3 1-8 8 dogmer om vejledning i verdensklasse 1 Hullerne i hegnet er til for at blive udnyttet - Den gode vejleder er løsningsorienteret, fleksibel og kreativ 2 Gør noget særligt og overraskende - Den gode vejleder skaber en alliance med den unge 3 Fuld af tillid - Den gode vejleder bruger tillid som en bevidst strategi 4 Invitér din personlighed med på arbejde - Den gode vejleder skifter roller 5 Én succes i hånden er bedre end ti på taget - Den gode vejleder laver delmål 6 En spade er en spade nogle gange! - Den gode vejleder kommunikerer klart og bevidst 7 Dyrk din indre sælger! - Den gode vejleder er både på virksomhedens og den unges side 8 Hold din mening for dig selv - Den gode vejleder undgår konflikter

4 Hullerne i hegnet er til for at blive udnyttet Den gode vejleder er løsningsorienteret, fleksibel og kreativ De 12 vejledere var meget fleksible og havde en evne til at finde skæve løsninger på konkrete udfordringer. Det kunne de blandt andet qua deres viden og faglige ballast. Nogle gange er det bedre at bede om tilgivelse end om lov - sagde en vejleder. SÅ KØBTE VI EN SCOOTER Uddrag af interview med vejleder: Jeg vejledte en ung fyr. For at han kunne komme i virksomhedspraktik som landmand, skulle han have et køretøj. Jeg henvendte mig til sagsbehandleren for at diskutere, hvad vi kunne gøre. Vi besluttede at købe en scooter til ham, som han skulle afbetale med kroner om måneden i de næste 4 måneder, så ville det være hans. Han var noget overrasket, da jeg sagde, at vi skulle over til den lokale forhandler og hente en scooter. HAN FANDT HELE TIDEN DE MULIGHEDER DER VAR Uddrag fra telefoninterview med en mor til en ung: Interviewer: Hvad er det, NN (vejlederen) kan? Mor: Han fandt hele tiden de muligheder, der var. Når én ting gik galt, har han med det samme fundet en ny mulighed. Han havde altid en plan B. Der har ikke været huller eller tidspunkter, hvor forløbet er gået i stå. Sådan fandt vi frem til dogme 1 Personlighedstesten viste, at de 12 vejledere ser løsninger frem for problemer. Observationer og interviews viste, at de 12 vejledere er kreative og tænker ud af boksen i forhold til at finde løsninger på problemer. Engagementstesten viste, at vejledere trives bedst på en arbejdsplads, hvor de har frit metodevalg. Kompetencevurderingen viste, at de vejledere, der har de bedste resultater, er i besiddelse af en høj grad af fleksibilitet og omstillingsevne.

5 2 Gør noget særligt og overraskende Den gode vejleder skaber en alliance med den unge ved hjælp af den uventede gave De 12 vejledere forstod at give noget ekstra eller uventet til den unge. Hvad enten det var særlig opmærksomhed, ekstra tid eller en ekstra chance, gik det igen i de unges fortællinger, at her var en vejleder, som havde udmærket sig og gjort noget særligt for mig. Noget de ikke forventede sig af systemet. Ved at give noget særligt til den unge, lagde vejlederen kimen til en tillidsfuld alliance, som den unge af egen fri vilje havde lyst til at indgå i og bidrage til. DET VAR UDENFOR MØDE Uddrag af interview med ung mand: En gang kom jeg en halv time for tidligt og sad udenfor i solen. Han (vejlederen) kom ud til mig, og begyndte at hyggesnakke med mig og det var UDENFOR møde. Han satte sig bare ned, og snakkede om, hvordan det gik med mig. Det syntes jeg var fedt. HUN LYTTER PÅ EN ANDEN MÅDE Uddrag af interview med ung kvinde: Hun lytter på en anden måde end andre fx sagsbehandlere. Sagsbehandlerne har meget travlt, og lytter ikke rigtigt til, hvad man siger. Da jeg ringede til min vejleder for at spørge om noget i sidste uge, ringede hun tilbage med det samme med et svar på spørgsmålet. Det overraskede mig. Sådan fandt vi frem til dogme 2 Personlighedstesten viste, at de 12 vejledere overvejende er personlige og varme, skaber god atmosfære og interesserer sig for andre. Observationer og interviews viste, at de 12 vejledere lykkedes med at opbygge en særlig relation, præget af gensidig tillid og respekt blandt andet ved at give noget særligt til den unge fx ekstra tid eller flere chancer.

6 3 Fuld af tillid Den gode vejleder bruger tillid som en bevidst strategi Tillid er afgørende for, om en relation bærer frugt. I undersøgelsen af de 12 vejledere viste det sig, at vejlederne var meget tillidsfulde. Og det viste sig også, at tillid var noget, de bevidst valgte at skrue op for særligt i begyndelsen af relationen til den unge. EN LILLE HVID LØGN Uddrag interview vejleder: Jeg kan godt være naiv. Jeg siger til dem, at jeg ikke kan forholde mig til andet end det, de fortæller mig. Jeg tror, at de gerne vil have et bedre liv, end det de har. Og nogle gange vælger man den nemmeste løsning med en lille hvid løgn. Og det er fint nok. HAN GAV MIG MANGE CHANCER Ung om vejleder: Han har givet mig utrolig mange chancer, som jeg nok ikke burde have fået. Jeg har nok ikke været den bedste elev. Jeg mødte ikke altid op. Var nok lidt doven. Han fyrede mig én gang, eller opsagde aftalen med mig. Jeg kalder det bare at fyre. Men så ringede han efter et par dage og sagde, at han ville genansætte mig. Sådan fandt vi frem til dogme 3 Personlighedstesten viste, at de 12 vejledere udviser større tillid til deres omgivelser end andre mennesker. I forhold til parameteren have let ved at udvise tillid til andre lå de 12 vejledere over middel i gennemsnit. Observationer og interviews viste, at de 12 vejledere bevidst valgte at tro på det gode i den unge- fx når den unge ikke dukkede op til samtalen eller åbenlyst ikke holdt sig til sandheden undervejs i samtalen. De unges udsagn viste, at flere af de 12 vejledere blev fremhævet for deres evne til at give chancer og udvise forståelse.

7 4 Invitér din personlighed med på arbejde Den gode vejleder virker autentisk og personlig Kan man godt være personlig uden at blive privat? Det må man håbe! For i vejledningens verden giver den personlige tilgang til den unge bonus. Når den unge kan mærke vejlederens personlighed skinne igennem, giver det tryghed og skaber tillid. Men det er en hårfin balance og der er forskel på, hvor grænsen går for vejlederne. HAN FÅR MIG TIL AT FØLE, AT VI ER PÅ DET SAMME NIVEAU Uddrag af interview med ung kvinde: Da vi havde mødtes nogle gange begyndte han at fortælle lidt om det derhjemme at hans kone fx arbejdede dér og dér. Det virkede meget afslappende. Han kigger også tit forbi i butikken, når han alligevel er herude, for at se til dem, der er i fleksjob i Brugsen. Og i vinters købte han en gave herinde til sin kone. Han er utrolig afslappende at være sammen med. Og fordi han selv er så levende og fortæller så meget, er det også lettere selv at åbne op. Jeg har tit meget let ved at føle mig meget lille. Men ikke overfor ham. Han får mig til at føle, at vi er på det samme niveau. ER DET OZZY OSBOURNE ELLER HVAD? Uddrag fra observation af vejledningssamtale: Ung: Nu har jeg været inde og købe en bog, der kan hjælpe mig med mit engelske. I am Ozzy - hans selvbiografi. Vejleder: Det er godt, så får du øvet lidt engelsk. Ung: Jeg har også nogle gamle billeder med ham. Vejleder: Han er en sjov fyr. Ung: Manden bag Heavy Metal. Vejleder: Ja, det må man sige, det er han. Han holder sig nu meget godt, synes jeg. Sådan fandt vi frem til dogme 4 Personlighedstesten viste, at de 12 vejledere har en varm og autentisk stil. Observationer og interviews viste, at de 12 vejledere i deres møde med de unge bruger tid på small talk og gerne inddrager personlige elementer i mødet med de unge. Udsagn fra de unge viste, at vejledernes autentiske og uformelle stil var medvirkende til at opbygge en tillidsfuld og ligeværdig relation. Engagementstesten viste, at vejledere udviser større engagement, når de har mulighed for at gøre en forskel for andre på deres arbejde.

8 5 Én succes i hånden er bedre end ti på taget Den gode vejleder laver delmål De unge sagde det. Og observationerne viste det. De 12 vejledere havde en særlig fornemmelse for, at dele indsatser op i mindre dele. Der blev opstillet realistiske mål. Så når den unge fx mødte op med en mappe fuld af papirer fra de seneste år af sit liv og talte om det hele på én gang, tog vejlederen téten: Inden vi mødes igen, har du talt med din sagsbehandler om boligsituationen. Det er det vigtigste nu og næste gang vi mødes, har vi uddannelse på programmet. HUN PUTTEDE DELMÅL IND Uddrag af interview med ung om vejlederen: Hun var god til at holde en på sporet og hjalp med at tænke tingene til ende. Det gav mig en bedre idé om, hvad der kunne lade sig gøre og undgå at tage for stor en mundfuld. Hun puttede delmål ind. GOD TIL AT GIVE VÆRKTØJER Uddrag af interview med ung: Han var god til at sætte mål op fra gang til gang. Små mål fx hvis man ikke kom op og i skole kl. 8, så er det bedre at møde kl. 9 end at blive væk hele dagen. Han var god til at give værktøjer, så man selv kunne håndtere ting. Sådan fandt vi frem til dogme 5 Personlighedstesten viste, at de 12 vejledere var gode til at finde løsninger og stillede sig tilfredse med mindre end det perfekte. Observationer og interviews viste, at de 12 vejledere var opmærksomme på barrierer, der krævede handling forud for de mere langsigtede ambitioner om uddannelse og job. Interviews med de unge viste, at vejledernes evne til at opstille delmål og være konkrete blev værdsat af de unge.

9 6 En spade er en spade nogle gange! Den gode vejleder kommunikerer bevidst Ærlighed og klar kommunikation stod højt på listen, når flertallet af de 12 vejledere satte ord på deres tilgang til de unge. Men i virkelighedens verden viste det sig, at vejlederne ikke altid var 100 procent ærlige. Hvorvidt der blev talt lige ud af posen eller fejet lidt ind under gulvtæppet afhang af sammenhængen. Det afgørende var, at vejlederne kommunikerede strategisk for at opnå resultater med den unge. JEG SPØRGER DEM: ER DU MØDESTABIL? Uddrag af interview med vejleder: Misbrug er ikke diskvalificerende hos mig, men det kommer meget an på omfanget. Jeg spørger fx om de ryger hash flere gange om dagen, eller om det kun er i weekenderne. Og jeg spørger, om det er amfetamin, om de er festnarkomaner, eller om de skal have noget at sove på hver dag? Jeg har meget brug for at vide, om de er mødestabile. Det er den barriere, jeg har. For hvis ikke de er mødestabile, kan jeg ikke hjælpe dem. Interviewer: Hvordan vurderer du det? Vejleder: Jeg spørger dem simpelthen Er du mødestabil?. Der er ikke meget raketteknologi i det. De ved det godt selv. DER ER MEGET ULD I DET HER SYSTEM Uddrag interview med vejleder: Interviewer: Hvad vil de unge sige, de har fået af dig? Vejleder: At jeg er en flink fyr, der overholder de aftaler, vi laver: Jeg italesætter de svære ting fra starten gemmer ikke noget. Og så er jeg klokkeklar og ærlig der skal ikke være nogen tvivl om noget. I det her system oplever man meget uld i mund. Girafsprog kan være godt, men nogen gange er det bare noget andet, der skal til. Sådan fandt vi frem til dogme 6 Personlighedstesten viste, at de 12 vejledere viste en tendens til kun at sige deres mening, når han/hun føler, det er nødvendigt. Observationer og interviews viste, at de 12 vejledere satte en ære i at kommunikere klart og ærligt. Kompetencevurderingen viste, at vejlederne har tendens til at holde deres mening for sig selv, når de ved, at samtalepartneren ikke deler den.

10 7 Dyrk din indre sælger! Den gode vejleder er en aktiv formidler imellem virksomheder og de unge Vejlederne er overvejende ekstroverte og det hjalp dem i forhold til at opdyrke virksomhedskontakter og vedligeholde disse. De vejledere, der havde en del virksomhedskontakt, så det som deres opgave at matche virksomhed og ung. Det indebærer også at være realistisk i forhold til hvilken vare, man som vejleder, kan tilbyde. JEG ER BEGGES ADVOKAT Uddrag af interview med vejleder: Man kan sige, at jeg både er den unges advokat, og også i høj grad arbejdsgiverens advokat. De ting hænger sammen. Jeg vil gerne tilfredsstille arbejdsgiveren, så den unge kan de ting, han skal kunne. HAN ER GOD TIL AT TALE SIN SAG Uddrag af interview med ung kvinde: Han er meget frembrusende, og han tager ofte ud til folk. Og jeg tror også, det er derfor, det går så hurtigt. Han er god til at tale sin sag han er meget jamen, det er lige dig og det er lige det, du skal. Han opsøger det selv. Sådan fandt vi frem til dogme 7 Personlighedstesten viste, at de 12 vejledere var ekstroverte, og i stand til at skabe god stemning og relationer imellem mennesker. Observationer og interviews viste, at de vejledere, der havde virksomhedskontakt, satte en ære i at være bindeled imellem virksomheden og den unge. Udsagn fra de unge tydede på, at de vejledere, der havde virksomhedskontakt, ikke var bange for at tage salgskasketten på og sælge varen, hvad enten det var virksomheden eller den unge, der skulle tales varmt for i en given sammenhæng.

11 8 Hold din mening for dig selv! Den gode vejleder undgår konflikter Ikke overraskende var de 12 vejledere drevne lyttere. Dygtige vejledere har en tendens til at holde deres mening for sig selv, når de kan mærke, at den ikke deles af samtalepartneren. Som vejleder kan det altså betale sig at træde et skridt tilbage og vælge sine uenigheder med omhu. Det gjorde de 12 vejledere i høj grad. JEG ER GOD TIL AT OMFORMULERE TINGENE Uddrag af interview med vejleder: Jeg holder min mening for mig selv. Jeg er generelt tilhænger af en god stemning. At der er balance i tingene - det kan jeg godt lide. I forhold til konflikter, prøver jeg at formulere mig, så de ikke opstår. Jeg er god til at omformulere tingene, så det ikke skaber konflikt. JEG ER IKKE ALTID ÆRLIG Uddrag af interview med vejleder: Interviewer: Er du altid meget ærlig? Vejleder: Nej, det kommer an på, hvem det er. Hvis vi taler om fx misbrug, så forholder jeg mig ikke til selve misbruget men til de konsekvenser, der kan være af det. Jeg undlader altid at svare, hvis de spørger, hvad jeg synes. Sådan fandt vi frem til dogme 8 Personlighedstesten viste, at de 12 vejledere har en tendens til kun at sige deres mening, når de føler, det er nødvendigt. Observationer og interviews viste, at de 12 vejledere har en tendens til at gå udenom potentielt konfliktstof eller skarpe meningsudvekslinger med de unge særligt i begyndelsen af relationen. (Se også dogme 3: Fuld af tillid). Udsagn fra de unge viste, at de unge værdsatte vejledernes evne til at udvise forståelse og lytte til den unges problemer frem for at være dømmende. Kompetencevurderingen viste, at gode vejledere har tendens til at holde deres meninger for sig selv, når de ved, at samtalepartneren ikke deler den.

12 Bilag 1. Dataindsamling I dette bilag redegøres kort for det indsamlede datagrundlag. De 12 succesfulde vejledere De 12 succesfulde vejledere bestod af 5 kvinder og 7 mænd. Deres uddannelsesmæssige baggrunde er vidt forskellige, men fælles for dem er, at deres ledere har udpeget dem som eksempler på fagligt dygtige vejledere, der har haft særlig succes med at få udsatte unge videre i uddannelse eller job. De 12 vejledere var virksomhedskonsulenter fra Viborg Kommunes jobcenter og fra den private leverandør Væksthusets afdelinger i København og Roskilde, samt UU-vejledere fra UU-Roskilde og UU-Silkeborg. De tre anvendte test beskrevet nedenfor er leveret af Hucama. Dataindsamling for de 12 vejledere Datagrundlaget for de 12 vejledere består af følgende: En personlighedstest, som tager afsæt i en såkaldt Fem-faktor-model Et semistruktureret interview med afsæt i personlighedstesten Vejlederne blev observeret under vejledningssamtaler med de unge Unge, der er blevet vejledt af de 12, blev interviewet (plus en enkelt mor) om, hvad der virkede for dem Supplerende dataindsamling Engagementstest: 122 vejledere fra det offentlige system og private leverandører fra hele Danmark har udfyldt en test, der afdækkede, i hvilken udstrækning konkrete arbejdsbetingelser er til stede på deres arbejdsplads, og i hvilken udstrækning de kunne ønske, konkrete arbejdsbetingelser er til stede. Desuden afdækkes vejledernes engagementsniveau. Kompetencevurdering af medarbejdere: Ledere besvarede 50 spørgsmål om 103 medarbejderes kompetencer. Målet med denne vurdering var, at få ledernes bud på, hvilke kompetencer, der kendetegner de vejledere, som præsterer bedst.

13 Bilag 2. Personlighedstest af de 12 succesfulde vejledere 12 succesfulde vejledere blev udpeget af deres ledere. De 12 udfyldte en personlighedstest baseret på den såkaldte Fem-faktor-model (Reflector Big Five Personality). De fem faktorer er: 1) Behov for stabilitet (hvordan reagerer man på modgang?) 2) Udadvendthed (hvor aktivt holder kontakt med andre?) 3) Åbenhed (overfor nye oplevelser og idéer) 4) Imødekommenhed (sætter andres interesser før egne?) 5) Samvittighedsfuldhed (hvor velorganiseret og målbevidst er man?) Tre resultater 1) De 12 vejledere udviser større tillid til deres omgivelser end andre mennesker 2) De 12 vejledere er ikke organiserede og perfektionistiske men gode til at finde løsninger og udvise fleksibilitet 3) De 12 vejledere udviser personlig interesse overfor andre

14 Bilag 3. Kompetencevurdering af medarbejdere Hvilke kompetencer er ifølge lederne kendetegnende for de gode vejledere? På baggrund af 50 spørgsmål har et antal ledere vurderet 103 vejlederes kompetencer. Ved hjælp af en simpel regressionsanalyse med parameteren Resultatorientering som responsvariabel er det afdækket hvilke kompetencer, der især forklarer de gode vejlederes succes. Vejlederne blev vurderet på følgende kompetencer: Coaching, ledelseskontrol, networking, problemanalyse, dømmekraft, beslutsomhed, vision, virksomhedens sensitivitet, evnen til at lære, kreativitet, selvorganisering, mundtlig kommunikation, evnen til at lytte, sensitivitet, omstillingsevne, tolerans over for stress, uafhængighed, ihærdighed, adfærdsfleksibilitet, initiativ, ambition, selvudvikling, integritet, disciplin, resultatorientering. Tre resultater Succesfulde vejledere har: 1) Høj grad af omstillingsparathed. Det vil sige, at de reagerer hurtigt og passende på uventede situationer 2) Lille uafhængighed. Med andre ord: Gode vejledere har tendens til ikke at sige deres mening for enhver pris. De undgår konflikter 3) Høj grad af integritet. Gode vejledere holder, hvad de lover

15 Bilag 4. Engagementstest Hvad skaber dedikerede vejledere? 122 vejledere udfyldte en engagementstest. Testen spurgte til deres engagementsniveau, deres aktuelle arbejdssituation og deres ideelle arbejdssituation. Tre resultater 1) Vejledere er i gennemsnit meget engagerede i deres arbejde. I gennemsnit svarer det til, at de ofte eller det meste af tiden føler sig engagerede. Opslugthed, dedikation og energi er de parametre, der tilsammen udgør engagement. + Positive indikatorer: Kvalitet i de sociale kontakter der skal være gode sociale relationer på jobbet Vil gerne være i en retfærdig sammenhæng og blive retfærdigt behandlet Have en støttende leder Udviser samfundssind vil gerne gøre en forskel for andre Have mulighed for at sige deres mening på jobbet Have autonomi de vil selv vælge metode Have adgang til udvikling 2) God og dårlig effekt på vejledernes engagement: Negative indikatorer: Går ikke efter status Vil ikke have ansvar fx ledelsesansvar men gerne indflydelse Vigtigt at være i en sammenhæng, hvor de kan nå deres mål uden forhindringer. Her kan være konflikt med det bureaukratiske system eller politiske krav Bryder sig ikke om at konkurrere 3) På nogle områder oplever vejlederne en relativ stor afstand mellem det de oplever og det, de ønsker. Det kan på baggrund heraf konstateres, at vejlederne efterspørger: Øget mulighed for at udvise samfundssind Mere udvikling Mere feedback Større opgavevariation Mere nydelse Ikke-konfliktende mål (kan referere til forholdet mellem kommunale enheder eller politiske mål) Flere materielle ressourcer Mindre arbejdsmængde

2. Hvordan kan vi vejlede endnu. 3. Hvordan kommer vi fra ord til. 1. Hvad gør vi, når vi vejleder. Dagsorden. handling? bedre? bedst?

2. Hvordan kan vi vejlede endnu. 3. Hvordan kommer vi fra ord til. 1. Hvad gør vi, når vi vejleder. Dagsorden. handling? bedre? bedst? Dagsorden 1. Hvad gør vi, når vi vejleder bedst? 2. Hvordan kan vi vejlede endnu bedre? 3. Hvordan kommer vi fra ord til handling? Opvarmning Vejlederbingo! Ved du, hvilke kæledyr dine unge har? Gå rundt

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

It s all about people!

It s all about people! It s all about people! Svaret er : Tillid CBS 14. september 2010 Alfred Josefsen adm. direktør, Irma AS adjungeret professor, CBS 15-09-2010 1 Vi har behov for nye ledelsesformer! Produktionen er allerede

Læs mere

OVERSIGT OVER PROCES SKOLEREFORM I HOVEDPUNKTER PÅ HUMLEBÆK SKOLE!

OVERSIGT OVER PROCES SKOLEREFORM I HOVEDPUNKTER PÅ HUMLEBÆK SKOLE! OVERSIGT OVER PROCES SKOLEREFORM I HOVEDPUNKTER PÅ HUMLEBÆK SKOLE! 1. BEKYMRINGER OG FORSLAG I FORBINDELSE MED REFORM SYNLIGGØRES. BEHANDLES PÅ PRM 2. HVORDAN SER EN SKOLEDAG UD FOR VORES ELEVER MED DEN

Læs mere

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er :

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : Spørgeskema Medarbejdere Baggrundsoplysninger 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : 2. Hvor lang er din anciennitet i dit nuværende job? 1 år eller derunder Fra 2-7 år Fra 8-14 år 15

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Interview med Gunnar Eide

Interview med Gunnar Eide Interview med Gunnar Eide Gunnar Eide er Familieterapeut fra Kristianssand i Norge. Han har i mange år beskæftiget sig med børn som pårørende og gennemført gruppeforløb for børn. Hvordan taler jeg med

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale Indhold Pjecen er udarbejdet af Cabi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er det

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde del 3

Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Fokus Praktisk: Resten af forløbet tider og datoer Opsamling fra Bennediktes oplæg i weekenden Mine tanker om i dag: Perspektivering eller fortsat ACT fokus? Forhandling

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler personlighed ud fra syv primære skalaer, der beskriver John

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Interview med afdelingsøkonoma

Interview med afdelingsøkonoma Interview med afdelingsøkonoma Sonja: Ja. Altså, lige først så vil jeg sådan lidt høre om, hvordan du oplever fællesskabet her på arbejdspladsen. Altså, hvordan har folk sammen det, både når de arbejder

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere