Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger"

Transkript

1 Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET. DET STÅR IKKE SKREVET I KORTENE, AT FORDI MAN ER MEKANIKER, SÅ SKAL MAN OGSÅ VÆRE DET HELE LIVET. JEG KAN INNOVERE, FORBEDRE, UDVIKLE. DEN SPIRE ER SÅ FANTASTISK AT SÅ I DEM, FOR DE STÅR SÅ MEGET STÆRKERE - Lærer, NEXT EUD Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Next EUD har de sidste to år arbejdet med at nytænke og afprøve kvalificerede bud på fremtidens erhvervsskole. Et af de områder, der har været i fokus er samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Passive sodavandsbesøg og traditionel undervisning er blevet erstattet med konkrete, praksisnære innovationsforløb, hvor eleverne har fået en bred vifte af kompetencer, der tager udgangspunkt i erhvervslivets vilkår og behov.

2 Fremtidens faglærte Fig. 1 Erhvervslivets krav og ønsker til fremtidens faglærte stiller også større krav til samarbejdet mellem erhvervsskoler og virksomheder Nye læringsmetoder, nye lærerkompetencer Samarbejde med virksomheder Samarbejde med skolerne Klare visioner og kompetencekrav Til erhvervskolerne Tværfaglighed og tværkulturel Hjælp til at planlægge praktikpladser Sprog og udland Udvikle nyt både fag - fagligt og tværgående Dialog Kompetent ledelse, kulturforståelse Fleksible arbejdsforhold Samfundsansvar og bæredygtighed Til virksomhederne Sammenhæng

3 Hvorfor virksomhedssamarbejde? I lang tid har forbindelsen mellem erhvervsskole og erhvervsliv i høj grad været placeret hos praktikvejledere og virksomhedskonsulenter. Ansvaret for denne forbindelse har således været adskilt fra lærere og elever, og det harmonerer ikke med erhvervslivets ønsker til fremtidens faglærte, der forventes at være både tværfaglige, innovative, selvbestemmende og fyldt med ansvarlighed og mod. For at udfordre denne silotænkning og samtidig skabe en ramme for at eleverne udvikler ovenstående kompetencer, er virksomhedssamarbejdet i Next EUD blevet en naturlig del af undervisningen, hvor både lærere og elever er aktive aktører Målet er: at eleverne lærer at interagere med erhvervslivet gennem de opgaver, de skal løse og på den måde opbygger de nødvendige kompetencer, der skal til for at begå sig i arbejdslivet at eleverne lærer at opsøge viden samt bruge og udbygge sit netværk mht. en tværfaglig opgaveløsning, men også med henblik på job- og praktikpladssøgning. det giver også plads til dem, der måske ikke er så gode til at skrive en ansøgning, men som har langt nemmere ved at gå ud og præsentere sig selv at eleverne får en forretningsforståelse og forstår erhvervslivets behov for innovativ tankegang og opgaveløsning Det betyder: at lærerne udvikler udsynet mod omverden, skolernes (tvær)fagligheder og elevernes kompetencer at lærerne kan designe undervisningen således at virksomhedsinddragelsen bliver didaktisk funderet (se fig.1) at erhvervsskolerne må åbne op og invitere erhvervslivet ind til en tættere dialog mellem undervisere og virksomheder om, hvordan de bedst understøtter undervisningen at lærere og elever i fællesskab opsøger konkrete problemstillinger, som skal løses vha. tværfaglighed og innovation at der gives plads til løbende afprøvning, vurdering og tilpasning af virksomhedsinddragelsen i undervisningen det kræver stor åbenhed og en tæt kobling mellem virksomheder, lærere og elev

4 Tænk erhvervslivet ind i undervisningen 1. Læringsmål - skal være styrende og dog fleksible, så de passer til det konkrete forløb eleverne er i gang med og derudover skal de bygge ovenpå det eleven kan og ved, så sammenhængen og progressionen bliver tydelig 2. Læringstiltag Aktiviteter der gør det muligt at nå læringsmåelene 3. Overvejelser Hvilke aktiviteter og hvilken slags virksomhedsinddragelse kunne være meningsfulde med henblik på at nå læringsmålene? 4. Udkast til tiltag Hvordan planlægges aktiviteterne, så den tilsigtede læring finder sted? 4. Virksomhed Hvilke virksomheder kan inspirere eller inddrages i samarbejde om aktiviteten? Netværk! Hvordan og hvem kan kontaktes i forbindelse med dette virksomhedssamarbejde? = Metode til didaktisk funderet virksomhedsinddragelse

5 Hvad skal der til for at virksomhedssamarbejde lykkes? FORUDSÆTNINGEN FOR ER FRUGTBART FORLØB ER ET ENGAGERET LÆRERTEAM, OG AT FORLØBET INTEGRERES I UNDERVISNINGEN, FOR PLUDSELIG SER ELEVERNE OGSÅ SIG SELV SOM EN DEL AF UNDERVISNINGEN, DER ER IKKE ET SELVSTÆNDIGT PROJEKT, OG DET ER GODT, FOR DET GIVER MENING OG SKABER SAMMENHÆNG FOR ELEVERNE - Anette Nørgaard, Microsoft 5 grundlæggende kriterier for succes: 1. Erhvervslivet er tænkt didaktisk ind i undervisningen (se forrige side) 2. Lærerrollen er ikke traditionel, men vejledende og faciliterende 3. Eleverne ses som aktive medaktører 4. Både lærere og elever forstår værdien af at anvende og pleje sit netværk 5. Forståelse for hvordan arbejdsopgaver løses innovativt OBS: Brug mindre tid på de såkaldte sodavandsbesøg og mere tid på samarbejdspartnere, der kan levere praksisnære problemstillinger Inddrag eleverne i det opsøgende arbejde, der kan udvide deres netværk og give dem et blik for fremtidsmulighederne ude i erhvervslivet VI LÆRER MEGET AF AT MØDE VIRKSOMHEDERNE OG AF AT SAM- ARBEJDE PÅ TVÆRS. MAN SKAL LIGESOM PÅ EN RIGTIG ARBEJD- SPLADS UD TIL ANDRE. HVIS JEG IKKE HAVDE SKULLET DET, VILLE JEG NOK IKKE HAVE VÆRET SÅ ÅBEN DET GÅ-PÅ MOD HAVDE JEG IKKE FÅET ELLERS. DET ER EN RIGTIG GOD MÅDE AT LÆRE PÅ.( ). MAN KAN GODT KALDE DET LEARNING-BY-DOING - Elev, TEC

6 Fra planlægning til praksis - eksempel på konkret virksomsinddragelse i et 6 ugers tværfagligt modul 1 uge intro Virksomhedsbesøg - faglige ture samt besøg udefra Temadag om innovation Innovation Cup - virksomheder pitcher fagrelevante og praksisnære problemstillinger 1 uge finale og messe Eleverne vælger en problemstilling og danner grupper, som skal arbejde sammen om blandt andet Behovsafklaring, målgruppeundersøgelse, markedsføring, budget, fremtidsmuligheder etc. Lærersparring og opsøgende arbejde hos mulig kundegruppe, udviklere og eventuel konkurrenter 1 uge finale og messe Visuel produktpræsentation inklusiv mundtlig og skriftlig kommunikation Byg en rigtig messe fra bunden - konkurrence om for eksempel flotteste stand og det laveste budget Grand finale: Innovationsmesse med professionelt dommerpanel og præmier I NEXT LÆRER VI AF OG MED HINANDEN OG IKKE KUN AF LÆRERNE - Elev, CPH WEST

7 Best Practise Giv plads til afprøvning, vurdering og tilpasning af virksomhedsinddragelsen i undervisningen. Der er utallige faktorer, som kan have betydning for samarbejdet mellem erhvervsliv og - skole, og derfor er både de gode og mindre gode erfaringer værdifulde for best practise Gode råd til virksomhedssamarbejde i praksis 1. Læg en plan: Formulér læringsmål og lav et didaktisk design, før du ringer virksomheden op. Hvilke aktiviteter kunne være meningsfulde? Hvordan vil du skabe læring? 2. Fokus på win-win Når du forhører dig hos en virksomhed, skal du være konkret, åben for forslag og kunne gøre rede for, hvad virksomheden kan få ud af at bruge ressourcer på samarbejdet. Tal ind i deres virkelighed, og brug deres ord og terminologier 3. Tag kontakten: Virksomhederne vil gerne kontaktes. I Next EUD har vi eksempler på, at de gerne vil, men det kræver, at du som underviser er konkret. Hvad er det, du vil? Hvad skal de hjælpe med? 4. Show, don t tell: Find nogle frontløbere blandt undervisere og kollegaer, som gerne vil arbejde med virksomhedskontakten, og som de andre kan lære af i praksis. 5. Bring eleverne i spil: Hjælpe eleverne med at forberede sig grundigt, før de tager kontakt til en virksomhed. Det er som en jobsamtale. De skal kunne præsentere, hvem er de, hvad der optager dem og hvorfor et samarbejde kunne være givende for begge parter. 6. Plan B: Hav en lille pulje af virksomheder i baghånden, som I på forhånd har aftalt med, at jeres elever må ringe op, hvis alt andet glipper. Så falder undervisningen ikke til jorden, og elevernes motivation er intakt. 7. Hold styr på kontakten: Opret et fælles dokument, hvor underviserne løbende logger kontakten med hver enkelt virksomhed og beskriver indholdet, de didaktiske tanker og en plan for, hvordan forbindelsen holdes ved lige. 8. Afsæt ressourcerne: Skolerne skal afsætte tid til undervisernes virksomhedskontakt og didaktiske planlægning af samarbejdet.

8 Læs mere om projekt Next EUD og få viden samt inspiration på

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere