Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016"

Transkript

1 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70) 3. Valg af referent Aksel (have 25) 4. Stemmetællere Claus (have 53) og Dorte (have 19) 5. Årsberetning Johnny (have 17) havde håbet på en mundtlig fremstilling fra bestyrelsen, men er ikke utilfreds. Han mener, at hvad angår dem, der har have ud til vej, er han ikke som sådan uenig i, at man skal holde området ud for egen have men i forhold til ordensreglement kan han ikke finde det. Det står ingen steder direkte, at det forholder sig sådan, og skal som sådan tilføjes i reglerne. Bestyrelsen foreslås, at få nogen til at udføre det, at føre det tilbage eller lave fællesarbejde ved området. Nævner, at han har foreslået bestyrelsen samme i efteråret. Indtil da er det generalforsamlingen, der beslutter, hvad der er regler ikke bestyrelsen. Måske har bestyrelsen trådt ind over grænsen, mener han. Annette fra bestyrelsen henviser til par. 8.1, og mener, vi skal starte et sted. Havemændene har tidligere gjort det, men frivilligt. René nævner, at der er uenighed om jf. tidligere referater hvordan det skal gøres. Johnny mener, at det har skabt præcedens, at havemændene tidligere har gjort det. At bestyrelsen påpeger, at græsset i have er for højt eller der ligger både, er ok, da det er bestyrelsens arbejde, men mener stadig ikke, at bestyrelsen kan sætte retningslinjer for enkelte haver, altså bør alle haver hjælpe med dette arbejde. Dorte (have 19) siger, det er hårdt arbejde og foreslår, at foreningen en gang per sæson betaler for at fælde og rydde. Annette fortæller, vi skal have dialog med kommunen og Nokken om, hvem der har ansvaret. Elisabeth (have 74) og Klaus (have 53) fortæller fra stiftende GF, at det

2 er foreningen, der skal holde fri til rydning. Niels (have 73) foreslår, at en kommende bestyrelse til næste ordinære eller ekstraordinær GF laver forslag, for vi skal i bund med det. Jeanette (have 8) fortæller, at de har været seriøse med rydningen og mener, at det er kedeligt, hvis man slækker på det. Økonomisk fleksibilitet foreslås af Johnny for så skal man nok få det gjort. Jane (have 23) spørger til ventelisten, men det oplyses, at det ikke anbefales, at listen åbnes i år. Forslag om at rette skiltet i skabet om, at der ikke står storskraldscontainer to gange årligt, når det ikke stemmer. Hvad med nyt vejnavn? Bestyrelsen oplyser, at der lige er kommet svar om, at kommunen foreslår, at vejen skal hedde Kardinalgangen 4, men at det stadig er muligt at gøre indsigelser. Bente (have 32) spørger til husnumrene. Lonnie (have 45) siger, man bare kan lægge affald, så tager renovationen det med, men det stemmer ikke, siger Annette. Peter (have 49) siger, vi skal have storskrald genindført. Kolonihaveforbundet siger, at det ikke er dem, der har pålagt os det. At nogen misbruger reglerne skal ikke straffe alle, mener Johnny (have 17). Er ganske utilfreds med manglende storskrald. Herefter blev årsberetningen godkendt. 6. Årsregnskab At ca kr. blev årets overskud, skyldes to ting: Tilbagebetalt af for meget indbetalt vandafledningsafgift til kommunen, og kvadratmeterprisen er sat ned samt reguleret. Niels (have 6) foreslår, at regnskabet gennemgås fra begyndelsen. Regnskabet gennemgås. Der sendes fremadrettet nu kun B-breve. Kommentarer på, at det er beskedent, hvad bestyrelsen bruger på årlig middag samt kaffe og kage til møder. Kommunen tog over efter R98, hvor det var gratis, men inden kommunen fik styr på det, er der nu kommet en udgift til dagrenovation, containere, farligt affald og flasker. Der er udgift for kr til jord, grus og perlesten, men der kommer kun kr ind for det. Så måske skal der en forhøjelse til fra kr. 25 til 50 per trillebør? Det er dog set, at Prøvestenen henter grus i vores bunker. Der skal måske i regnskabet stå fællesarealer i stedet for udenomsarealer, da det gav anledning til spørgsmål om, hvem som har ansvaret for beskæring.

3 Jane (have 23): Hvorfor har vi kr. stående hvad skal de bruges til? Bente (have 32) foreslår forbedringer, fx mere el, storskrald, så de kommer haveejerne til gode. Ingen yderligere bemærkninger til regnskabet, der er godkendt. 7. Godkendelse af budget Der bør stå Kolonihaveforbundet i stedet for Kontingent Haveforeningen i budgettet. Niels (have 6) spørger til regnskabet om vand. Henlæggelse til legeplads vil nogen? Budgettet er godkendt. 8. Indkomne forslag Der er indkommet 2 forslag. 1. Er der for mange biler, der kører ind på stierne uden nødig grund? Mark (have 8) mener ikke, det sker så tit. Peter (have 49) mener heller ikke, det er et problem, men at det skal påtales, hvis nogen fx parkerer ulovligt, men ikke grund til nye regler. Susanne (have 63) siger, er der i hendes ende af haveforeningen parkeres. Det skal være tydeligt, at der ikke må parkeres på stierne dag ud og dag ind hvordan skal det håndhæves? Johnny læser op af ordensreglerne, men hvordan skal de effektueres? Marianne (have 68) støtter Susanne om parkering. Dorte (have 19) kan ikke altid komme ud af have pga. parkering. Der kom forslag om at sende brev tage billede, sætte det op. Som med gentagne gange ukrudt, må bestyrelsen jo tage pligten med opsigelse. Kan man ikke bare tage en snak med den pågældende? Afstemning: Skærpelse af reglerne. Totalforbud mod at bruge biler (inkl. taxa, af- og pålæsning) på stierne på nær ved toilethus: Ingen stemmer for. Bestyrelsen skal være mere opmærksom på det. 2. Falder, da der ikke var tilslutning til forslag 1. Flere forslag: Bestyrelsen kan lægge en seddel i ruden om, at der ikke må parkeres. Det er ikke så rart som nabo at skulle sige det flere gange. Det er ikke særlig populært at håndhæve regler, siger Susanne (have 63). Kan man sende mail, så der er dokumentation, foreslår Jane (have 23). Tonen må skærpes, da bestyrelsen allerede har forsøgt sig, foreslår Peter (have 49). 9. Valg af formand René (have 25) genopstiller og vælges. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bente (have 32) vælges.

4 11. Valg af suppleanter Dorte (have 19) og Peter (have 49) vælges. 12. Valg af revisor og suppleanter Ton genopstiller som revisor og vælges. Suppleanter vælges ikke. 13. Vurderingsudvalg Mark (have 8), Henrik (have 34) og Peter (have 65) genvælges. 14. Næste GF 23. april 2017 afholdes næste ordinære generalforsamling. 15. Festudvalg De sidste to år har der ikke være fest, men sidste år var der havebesøg og grill, som virkede godt. Forrige år var der ingen tilmeldte. Forslag om cykeltur på Fælleden eller bådtur i stedet for de sædvanlige pølser på grill. Stemningen er, at alle gerne vil have en fest, men ingen har lyst til at stå for det. Forslag om at mødes flere lørdage, og så medbringe sin egen grill, fx første lørdag i måneden, så der ikke skal planlægges. Plantebyttedag kunne være en del af en fest men også en selvstændig dag. Forslag om at vælge dato, og dem der er der, kan gøre noget på dagen, hvis de vil være med. Intet planlagt. Lørdag den 27. august 2016 er valgt som festdag. Om ikke andet køber Annette øl. 16. Eventuelt Hvordan kommer vi af med storskrald? Det skal slås stort op, når der er storskralds-container, for alle ser ikke opslagene om grøn container. Kunne man få havemændene til mod honorar at save storskrald op? Eller nogen nye? Kan man sende mail eller sms-kæde om, at der er container? Bestyrelsen arbejder allerede på det, fx med info på hjemmeside. Bestyrelsen bestiller 1 storskralds-container og ser, om det er nok ellers skal det op på 2, fx til efteråret afhængig af behov. Jeanette (have 8): Kan container komme fra om torsdagen, og ikke kun lørdag-søndag. Hvad med alle vores penge, hvad skal de bruges til? Flere stikkontakter, forlængelse på vandhaner, solide hegnspæle mod dyrehegnet, fælles trailer til transport, hjælp til at fjerne bevoksning uden for haverne.

5 Må dyrehegn fjernes? Tjekkes med kommunen. Er det eget ansvar? Hegnet er opsat af kommunen ind til bevoksning er klar. Peter (have 49) mener, det skal være et fælles projekt, så det bliver ens. Bente (have 32) er enig. Der skal være dyrehegn, hvor hækken ikke er tæt. Det skal nedfældes, at det bliver ens for. Ikke sende ubehagelige breve til folk med hegn, som stresser dem, siger Niels (have 6). Ukrudtsbreve har altid haft en dårlig tone, siger Peter (have 49). El-stationer koster ca for stationer, undersøgte bestyrelsen sidste år. Kan vi spare sammen? Gunnar opfordrer til, at man skærer træer og grene i mindre stykker, når det kommes i grøn container, så havemændene ikke skal bruge tid på det.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F LILLE NOK

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F LILLE NOK Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F LILLE NOK Søndag den 24. april 2016, kl. 13.00 Sted: Perlen, HF Sønderbro, Artillerivej, 2300 København S Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING H/F LILLE NOK Søndag den 23. april 2017, kl Sted: Perlen, HF Sønderbro, Artillerivej, 2300 København S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING H/F LILLE NOK Søndag den 23. april 2017, kl Sted: Perlen, HF Sønderbro, Artillerivej, 2300 København S Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING H/F LILLE NOK Søndag den 23. april 2017, kl. 13.00 Sted: Perlen, HF Sønderbro, Artillerivej, 2300 København S Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Valg af

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING H/F LILLE NOK Søndag den 29. april 2018, kl Sted: Perlen, HF Sønderbro, Artillerivej, 2300 København S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING H/F LILLE NOK Søndag den 29. april 2018, kl Sted: Perlen, HF Sønderbro, Artillerivej, 2300 København S Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING H/F LILLE NOK Søndag den 29. april 2018, kl. 13.00 Sted: Perlen, HF Sønderbro, Artillerivej, 2300 København S Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen afholdt søndag d. 23. april 2017 kl

Referat af generalforsamlingen afholdt søndag d. 23. april 2017 kl Dagsorden. Referat af generalforsamlingen afholdt søndag d. 23. april 2017 kl. 10.00 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller 3. Valg af referent 4. Beretning (VEDLAGT) 5. Årsregnskab (VEDLAGT) 6.

Læs mere

Solstrålen. Solvangen 75 år. I år var året for vores 75-års jubilæum, og det blev fejret med maner.

Solstrålen. Solvangen 75 år. I år var året for vores 75-års jubilæum, og det blev fejret med maner. Solstrålen Solvangen 75 år. I år var året for vores 75-års jubilæum, og det blev fejret med maner. Vi havde en fantastisk dag med alt, hvad der hører sig til. Go mad, dejlige drikke, fremragende musik

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Tranbjerg, den 4. oktober 2017 O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SOGNEGÅRDEN KIRKETORVET ONSDAG DEN 4 OKTOBER. 2017 KL. 19.30 NB. Bestyrelsen er

Læs mere

H/F Grøndalsvænge Referat af generalforsamling d

H/F Grøndalsvænge Referat af generalforsamling d H/F Grøndalsvænge Referat af generalforsamling d. 1.4.2018 Tilstede: Have 1-2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40 Ikke tilstede: 6, 8, 9, 12,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

H/F Grøndalsvænge Referat af generalforsamling d

H/F Grøndalsvænge Referat af generalforsamling d H/F Grøndalsvænge Referat af generalforsamling d. 17.3.2019 Taastrup d. 17.3.19 Til stede var have: 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 35, 38, 40 (19 haver i alt) Referent: Jacob,

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 1. Valg af dirigent. Maj-Britt blev valgt. Og erklærer den ekstraordinær generalforsamling for lovlig. 2. Valg af 3 stemmetællere. Stemmetællere valgt.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling Formand Bent Christiansen bød velkommen til årets ordinære generalforsamling.

Referat. Ordinær generalforsamling Formand Bent Christiansen bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. HF Hersted Referat Ordinær generalforsamling 2018 Tid/sted: Lørdag den 2. juni 2018, kl. 13:00 i Pergolaen. Formand Bent Christiansen bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Dagsordenens pkt.

Læs mere

Referat af haveforeningen Grænsens ordinære generalforsamling Torsdag den kl Ungdomsgården, Skovvangsvej , Aarhus N

Referat af haveforeningen Grænsens ordinære generalforsamling Torsdag den kl Ungdomsgården, Skovvangsvej , Aarhus N Referat af haveforeningen Grænsens ordinære generalforsamling Torsdag den 10-3-2016 kl. 19.00 Ungdomsgården, Skovvangsvej 127-129, Aarhus N Referent: Else Marie Hansen Velkomst ved formand Iris Lykke Jensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

HF HØJVÆNGE Ågerupvej 100, 2750 Ballerup Tlf Link: Referat Generalforsamling 2014

HF HØJVÆNGE Ågerupvej 100, 2750 Ballerup Tlf Link:   Referat Generalforsamling 2014 Referat Generalforsamling 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Agenda for Generalforsamlingen... 4 2.1. Valg af dirigent... 4 3. Bestyrelsens beretning over det forgangne år 2013... 4 4. Årsregnskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 1. marts 2014 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden 1. Marts 2014 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vi håber at se rigtig mange af jer, til en lørdag hvor vi kan snakke om stort og småt, i vores fælles haveforening.

Vi håber at se rigtig mange af jer, til en lørdag hvor vi kan snakke om stort og småt, i vores fælles haveforening. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i H/F Marienlyst Lørdag den 27. april 2019 kl.10.00 Fjældevængets selskabslokaler Fjældevænget 96 8210 Aarhus V HF MARIENLYST GF 2019 Vi håber at se rigtig mange

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i H/F Grøndalsvænge: Velkommen til sæsonen 2019

Indkaldelse til generalforsamling i H/F Grøndalsvænge: Velkommen til sæsonen 2019 Indkaldelse til generalforsamling i H/F Grøndalsvænge: Velkommen til sæsonen 2019 Kære medlemmer i haveforeningen Grøndalsvænge I indkaldes hermed til generalforsamling: København d. 17. februar 2019 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 12. maj 2008 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer, foreningens revisor samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018 Generalforsamling Den gamle sportsplads Torsdag d. 31. maj 2018 1. Valg af dirigent Annemarie fra nummer 58 er valgt 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2310 tilgodehavende kontingent er tilgodehavende

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Bredeparkens Grundejerforening den 8. marts 2018

Referat af generalforsamling i Bredeparkens Grundejerforening den 8. marts 2018 Referat af generalforsamling i Bredeparkens Grundejerforening den 8. marts 2018 Tilstede: Bygtoften: 10, 14x2, 18, 3, 27, 5 Havretoften: 10, 18, 20x2, 28, 9x2, 21, 23, 33 Lyngtoften: 14x2, 16, 20, 28x2,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Generalforsamling GF Norsvej 2019

Generalforsamling GF Norsvej 2019 Generalforsamling GF Norsvej 2019 Dato: Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 20. Sted: Køge Tennisklubs lokaler Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling 2014-04-27

Generalforsamling 2014-04-27 Generalforsamling 2014-04-27 1. valg af dirigent 2. valg af referent 3. valg af stemmeudvalg 4. formandens beretning 5. årsregnskab med revisionsberetning 6. godkendelse af budget. 41 fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referart fra den ordinære generalforsamling H/F Sundbyvang 17. juni 2017

Referart fra den ordinære generalforsamling H/F Sundbyvang 17. juni 2017 Referart fra den ordinære generalforsamling H/F Sundbyvang 17. juni 2017 Dagsorden: 1. Velkomst v/formand Sebastian Francis Atkins 2. Valg af referent og dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Dagsorden. Bestyrelsens sammensætning

Dagsorden. Bestyrelsens sammensætning Referat Ordinær Generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 blev i år afholdt tirsdag den 28.04.2015 kl.19.30 Æblehaven nr. 53 hos Evy Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. B) Bestyrelsen stiller forslag om: At underskuddet fra budget 2016 finansieres via Solvangens egenkapital.

GENERALFORSAMLING. B) Bestyrelsen stiller forslag om: At underskuddet fra budget 2016 finansieres via Solvangens egenkapital. GENERALFORSAMLING Haveforeningen Solvangen indbyder sine medlemmer til den årlige generalforsamling. Lørdag den 19. marts 2016 klokken 11:00 til 14:00. Sted: Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7, 8230

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 4. Indkomne

Læs mere

Referat, Bestyrelsesmøde

Referat, Bestyrelsesmøde Referat, Bestyrelsesmøde Dato: 02.05.2018 Tid: 18.00 21.30 Sted: solvangen, Have 2 Indkaldt af: Rasmus Amstrup Deltagere: Afbud: Rasmus Amstrup Bente Clausen Kamilla Koldbro Fuglsang Kirsten Thesbjerg

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN Grundejerforeningen EGEN afholder ordinær generalforsamling Torsdag, den 15. marts 2018, kl.19.30 i Ry Hallen Dagsorden: 1 Valg af dirigent Harald valgt som

Læs mere

Dirigent Kirsten Referent Liselotte

Dirigent Kirsten Referent Liselotte Referat af ordinær generalforsamling i N/F Kløverengen tirsdag d. 7. marts 2017 i Mariakirken 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Formandens beretning v./ Annette Dirigent Kirsten Referent

Læs mere

Bestyrelsesmedlem Annemarie Vad Pedersen (3) er på valg. (Modtager genvalg) Suppleant Kim Hansen (59) er på valg.

Bestyrelsesmedlem Annemarie Vad Pedersen (3) er på valg. (Modtager genvalg) Suppleant Kim Hansen (59) er på valg. Februar 2017 Dagsorden iflg. vedtægterne 11 stk. 5 Påmindelse om Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Flintevænget Tirsdag, den 4. april 2017, kl. 19:00 i Hedehuset, lokale 4,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Hf. Engly, 30. april, 2018

Referat af Generalforsamlingen i Hf. Engly, 30. april, 2018 Referat af Generalforsamlingen i Hf. Engly, 30. april, 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Neumann, 88 2. Valg af referenter Rikke Dalsgaard, 75, Anders Bo Nielsen, 68. Mette Høj,44 Valg af stemmetællere

Læs mere

H/F Faste Batteri s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004

H/F Faste Batteri s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004 H/F Faste Batteri s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004 Generalforsamlingen afholdtes i LADEN, der i dagens anledning, var pyntet med blomster, og dækket op til kaffe

Læs mere

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Anette Jensen

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Anette Jensen KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Anette Jensen Dato: 28 marts 2019 Sted: Tingbakkehallens 1.sal Spisetid: kl. 18.00 Generalforsamling: kl. 18.30 Indkaldelsen, samt regnskab er rundsendt til medlemmerne

Læs mere

Generalforsamling Hf d. 22 marts 2018 Valg af dirigent : Ole Bøgh Sørensen Dagsorden godkendt Formandens beretning godkendt, vedhæftet som fil

Generalforsamling Hf d. 22 marts 2018 Valg af dirigent : Ole Bøgh Sørensen Dagsorden godkendt Formandens beretning godkendt, vedhæftet som fil Generalforsamling Hf. 1940 d. 22 marts 2018 Valg af dirigent : Ole Bøgh Sørensen Dagsorden godkendt Formandens beretning godkendt, vedhæftet som fil Regnskab godkendt. Mette have 200, spørger til forskel

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl på Kirke Hyllinge skole.

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl på Kirke Hyllinge skole. Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl.19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte stemmeberettigede 4.

Læs mere

Referat af generelforsamling H/F Søvang 10. april 2010

Referat af generelforsamling H/F Søvang 10. april 2010 Referat af generelforsamling H/F Søvang 10. april 2010 Referent: Torben Toft (have 75) 1. Valg af dirigent Mads Bishoff blev valgt som dirigent. 2. Referat fra sidste generalforsamling Oplæsning af referat

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fægangskolonien

Vedtægter for Haveforeningen Fægangskolonien Vedtægter for Haveforeningen Fægangskolonien 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Fægangskolonien. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Mølledigevej 1-134, 4180 Sorø i Sorø Kommune. Foreningens værneting

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

HF VESTERVANG. Roskildes bedst beliggende havekoloni. Referat fra generalforsamlingen i HF Vestervang onsdag den 6. februar 2019

HF VESTERVANG. Roskildes bedst beliggende havekoloni. Referat fra generalforsamlingen i HF Vestervang onsdag den 6. februar 2019 Referat fra generalforsamlingen i HF Vestervang onsdag den 6. februar 2019 32 haver var repræsenteret på generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Edith, have 26 blev valgt uden modkandidat. Dirigenten

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Der deltog 37 haver i generalforsamlingen.

Der deltog 37 haver i generalforsamlingen. R_e_f_e_r_a_t f_r_a g_e_n_e_r_a_l_f_o_r_s_a_m_l_i_n_g i N_y_t_t_e_h_a_v_e_f_o_r_e_n_i_n_g_e_n F_a_s_t_e B_a_t_t_e_r_i s_øn_d_a_g d_e_n 2_2_. a_p_r_i_l 2_0_1_8 k_l_. 1_0_._0_0 i f_æl_l_e_s_h_u_s_e_t Ør_e_s_t_a_d_s

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen INGERSHØJ

Grundejerforeningen INGERSHØJ Grundejerforeningen INGERSHØJ Referat generalforsamling 2018 Mødedato: Langfredag den 30. marts 2018 Sted: Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, Eskebjerg Dato: Den 4. april 2018 Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017 Fælleshuset Rytterkær 115, 2765 Smørum

Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017 Fælleshuset Rytterkær 115, 2765 Smørum Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017 Fælleshuset Rytterkær 115, 2765 Smørum Side 1 af 5 Antal andelshavere til stede: 34 stk. boliger. Ad 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Torben,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 8. april 2007 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamling 28. marts 2007 Mødested KAD i Karrebæksminde Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Overtagelse af fællesarealer

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 24. maj 2017.

Referat af Generalforsamling den 24. maj 2017. Referat af Generalforsamling den 24. maj 2017. Funktion: Navn, nr.: Senest valgt: Bestyrelsesformand Marco Fürstenberg (MF), nr. 64 2015 Bestyrelsesmedlem Allan Jensen (AJ), nr. 82 2015 Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Mejrup Syd

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Mejrup Syd Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Mejrup Syd Deltager: 16 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, jfr. 11. Jørgen Trankjær blev valgt. 2. Beretning om grundejerforeningens virksomhed

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014.

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Bestyrelsen har indstillet følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag nr. 1 Ændring af ordensregel nr. 7.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Søbakken Øst

Grundejerforeningen Søbakken Øst Grundejerforeningen Søbakken Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Søbakken Øst 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Søbakken Øst 2. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune ved, den til enhver tid

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLDALSPARKEN

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLDALSPARKEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLDALSPARKEN År 2013, mandag den 18. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester. Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLMEGÅRD Til medlemmerne... Kokkedal, 6. oktober 2018

GRUNDEJERFORENINGEN HOLMEGÅRD   Til medlemmerne... Kokkedal, 6. oktober 2018 GRUNDEJERFORENINGEN HOLMEGÅRD www.holmegaard-gf.dk Til medlemmerne... Kokkedal, 6. oktober 2018 Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00 22.00 i mødesalen på

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 7. juni 2015 kl

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 7. juni 2015 kl Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 7. juni 2015 kl. 10.00 Hedehusene 20. maj 2015 Da formanden har valgt at træde tilbage, har bestyrelsen rådført sig med chefjuristen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DAGHAVEFORENINGEN H/F 200 D. 18. MARTS 2018

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DAGHAVEFORENINGEN H/F 200 D. 18. MARTS 2018 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DAGHAVEFORENINGEN H/F 200 D. 18. MARTS 2018 Sted: Christianshavns Idræts Klubs lokaler, Bådsmandsstræde 20, 1407 Kbh. K. Fremmødte: 43 haver var repræsenteret. Referent:

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaug Stensbjerg den 22. marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaug Stensbjerg den 22. marts 2018 Ejerlaug Stensbjerg Glostrup, April 2017 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaug Stensbjerg den 22. marts 2018 Fremmødte: Numrene 9, 10 st, 10 I, 13, og 24 (bestyrelsen). Herudover deltog numrene

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 11. april 2017, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 11. april 2017, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 11. april 2017, kl. 19.30 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 100 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007 Referat af ordinær generalforsamling i den 3/4-2007 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Den Ordinære Generalforsamling I Ejerforeningen Beatesmindevej den 13. april 2000

Referat af Den Ordinære Generalforsamling I Ejerforeningen Beatesmindevej den 13. april 2000 Referat af Den Ordinære Generalforsamling I Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 den 13. april 2000 Fremmødte: 107(2), 123(1), 145(1), 147(1), 155(2), 143(1), 141(1), 125(1), 103(1), 99(1), 93(1), 109(1),

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Albertslund Palle Larsen F58 blev valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Albertslund Palle Larsen F58 blev valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Albertslund. 14-03-2005 Referat af ordinær generalforsamling 28. februar 2005 1. Valg af dirigent Palle Larsen F58 blev valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Fremmødt: 37

Læs mere

Beretning sluttede vejrmæssigt mere nådigt end det startede, hvilket reducerede udgifterne til vintervedligeholdelse væsentligt.

Beretning sluttede vejrmæssigt mere nådigt end det startede, hvilket reducerede udgifterne til vintervedligeholdelse væsentligt. Beretning 2011 2011 sluttede vejrmæssigt mere nådigt end det startede, hvilket reducerede udgifterne til vintervedligeholdelse væsentligt. Bestyrelsen har som vedtaget på sidste års generalforsamling indhentet

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Godkendt i flertal dog kun ved ændring af punkt 8 bliver behandlet førend punkt 7.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt i flertal dog kun ved ændring af punkt 8 bliver behandlet førend punkt 7. Generalforsamling 25.1.2017 i Lilletoften haveforening Valg af dirigent: Thomas Have 87 Valg af referent: Matilde Have 161 Godkendelse af dagsorden: Godkendt i flertal dog kun ved ændring af punkt 8 bliver

Læs mere

Ad 1) Bent Andersen er valgt som dirigent. Rikke Goerlich er valgt som referent. Generalforsamlingen er indkaldt i rette tid og mødet kan begynde.

Ad 1) Bent Andersen er valgt som dirigent. Rikke Goerlich er valgt som referent. Generalforsamlingen er indkaldt i rette tid og mødet kan begynde. Vejlauget Skæring Hede Nord. Referat fra ordinær generalforsamling 2017. Tirsdag den 20. Juni kl. 19.30 Skæring Kirke, Skæring Kirkevej 1-3, 8250 Egå Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2008 Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 21.02. 2008 Deltagerantal 8 + 5 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Læs mere