Appendiks ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG JUNI DANMARK DANMARK NORGE SVERIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG JUNI 2014. www.bdo.dk. www.quartzco.com DANMARK DANMARK NORGE SVERIGE"

Transkript

1 ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG Appendiks JUNI DANMARK SVERIGE NORGE DANMARK Ryesgade 3A 2200 Copenhagen N T: Birger Jarlsgatan Stockholm T: +46 (0) Wergelandsveien Oslo T: Havneholmen København V T:

2 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 2

3 1.1 EKSISTERENDE DATAKILDER Oversigt over eksisterende datakilder (I/II) Datakilder Variable Data 1 Jobindsats.dk Nedenstående variabler har været anvendt til at indsamle data på tværs af ydelser samt på de enkelte ydelser Antal fuldtidspersoner 2013 Antal personer (CPR nr.) 2013 Antal forløb 2013 Antal aktiverede 2013 Observeret forsørgelsesgrad 2013 Samlede omkostninger pr. sag for konto Gennemsnitlig varighed af forløb Afgang før første tilbud (motivationseffekter) Overlevelseskurve Antal forløb pr. borger Danmarks statistik Udgifter til funktion og Regnskab 2012 Indbyggertal 4kv Disponibel indkomst pr. indbygger 2012 Erhvervsfrekvens

4 1.1 EKSISTERENDE DATAKILDER Oversigt over eksisterende datakilder (II/II) Datakilder Variable Data 3 KORA/SFI Nedenstående variabler har været anvendt til at indsamle data på tværs af ydelser samt på de enkelte ydelser Relativ forsørgelsesgrad - difference mellem forudsagt og observeret forsørgelsesgrad KORA/SFI (2013) Data er fra 2011 mens analyserne er gennemført i 2013 Forudsagte forsørgelsesgrad Observeret forsørgelsesgrad 4 KRL Antal medarbejdere fordelt på stillingskategorier Antal sagsbehandlere Antal virksomhedskonsulenter Dec nov Dec nov Antal administrative medarbejdere Dec nov Antal administrative medarbejdere, som understøtter sagsbehandlingen Antal ledere Dec nov Dec nov Gennemsnitsløn fordelt på stillingskategorier Gennemsnitsløn for sagsbehandlere Dec nov Gennemsnitsløn for virksomhedskonsulenter Dec nov Gennemsnitsløn for administrative medarbejdere Dec nov Gennemsnitsløn for medarbejdere, som understøtter sagsbehandlingen Gennemsnitsløn for ledere Dec nov Dec nov Sygefravær målt i dage pr. medarbejder for

5 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 5

6 1.2 OPERATIONALISERINGEN AF CENTRALE VARIABLE Operationalisering af produktivitet og effekt Analysetema Variable Operationaliseringer Kilder Sager Antal fuldtidspersoner Jobindsats (2013) Opgørelse af produktivitet (sager og årsværk) og effekt Årsværk Antal sagsbehandlere Spm. 3.5a-e i spørgeskemaet Antal virksomhedskonsulenter Spm. 3.6a-f i spørgeskemaet Admin. medarbejdere, som understøtter sagsbehandlingen + øvrige admin. Spm. 3.4a-d i spørgeskemaet Konto-5-medarbejdere, der understøtter sagsbehandlingen Spm. 3.10b-h i spørgeskemaet Øvrige medarbejdere på konto 6 end Spm. 3.8b-h i i spørgeskemaet Effekt Relativ forsørgelsesgrad (2013) - opdateret difference mellem forudsagt forsørgelsesgrad fra 2011 (KORA) og observeret forsørgelsesgrad fra 2013 (Jobindsats) Jobindsats (2013) og KORA (2013. data 2011) 6 Note Produktivitet måles som a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpengesager i forhold til samtlige ordinære årsværk. Desuden er produktivitet og effekt også opgjort på enkeltydelser (a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge)

7 1.2 OPERATIONALISERINGEN AF CENTRALE VARIABLE Operationalisering af variable anvendt i forbindelse med gennemførelsen af en række robusthedstjek for betydningen af forskelle i rammevilkår blandt jobcentrene Analysetema Variable Operationaliseringer Kilder Forudsagte forsørgelsesgrad (rammevilkår) for alle ydelser KORA (2013) data fra 2011 Effekter (ikke renset for rammevilkår) Gennemsnitlig varighed Jobindsats.dk Overlevelseskurve Jobindsats.dk Socioøkonomiske Robusthedstjek Stordriftsfordele Antal sager (fuldtidspersoner) Jobindsats (2013) Frikommune 9 frikommuner på beskæftigelsesområdet KL Øvrige Kontrolleret for 2012 sagstal Jobindsats.dk 7

8 1.2 OPERATIONALISERINGEN AF CENTRALE VARIABLE Omkostningsbasen er fastlagt gennem forskellige datakilder med henblik på at afdække mest muligt af driften Afdækket omkostningsbase DKK milliarder (2014) 4,5 3,5 0,3 Øvrige omkostninger Opgjort fra Danmarks Statistik Estimeret* Årsværk fra survey og lønudgifter fra KRL (nov.2013) Løn 4,1 3,2 0,2 0,2 0,4 Øvrig udg. 0,5 0,3 0,5 Total omkostningsbase Lønudgifter på 6.53 Relaterede årsværk under konto 6 Relaterede årsværk under konto 5.90 Øvrige udgifter på * Årsværk er inklusiv en opskrivning for de ~10% af jobcentrene, som ikke har besvaret surveyen Kilde: Statistikbanken (Kommunernes budgetter 2014), surveybesvarelser, KRL løndata

9 Type footer here Analysens samlede omkostningsbase er primært beregnet ved brug af data fra spørgeskemaundersøgelsen. Disse data er suppleret med data fra Danmarks Statisk og KRL Del af omkostningsbase Omkostningsbase (mia. DKK) Beregningsmetode og antagelser Lønudgifter på konto ,5 0,3 3,2 Opgjort fra DST Beregnet fra survey For de 8 jobcentre, der ikke har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, trækkes lønudgifterne fra kommunernes budgetter 2014 (DST) For de 86 jobcentre, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, beregnes lønudgiften ved at sammenholde det oplyste årsværksantal med løndata fra KRL 0,5 Øvrige udgifter på konto 6.53 Opgjort fra DST Øvrige udgifter på konto 6.53 er trukket fra kommunernes budgetter 2014 fra Danmarks Statistik for alle jobcentre Relaterede årsværk under konto 6* 0,2 0,0 0,2 Estimeret Beregne fra survey For de 86 jobcentre, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, beregnes lønudgiften ved at sammenholde det oplyste årsværksantal med løndata fra KRL For de 8 jobcentre, der ikke deltog i surveyen er det antaget, at der i disse kommuner i gennemsnit er det samme forhold mellem lønudgifter på 6.53 og lønudgifter på konto 6 i øvrigt som i de 86 kommuner. Relaterede årsværk under konto 5.90* 0,4 0,0 Estimeret 0,3 Beregnet fra survey For de 86 jobcentre, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, beregnes lønudgiften ved sammenholde det oplyste årsværksantal med løndata fra KRL For de 8 jobcentre, der ikke deltog i surveyen er det antaget, at der i disse kommuner i gennemsnit er det samme forhold mellem lønudgifter på 6.53 og lønudgifter på konto 5.90 som i de 86 kommuner. 9 * For en nærmere uddybning af de relaterede årsværk henvises der til hovedrapportens kapitel 2.

10 Opgørelsen af driftsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen adskiller sig fra andre offentlige kilder Kilder Omkostningsbase (mia. DKK) Quartz+Co/BDO opgørelsen adskiller sig ved Danmarks Statistik 3,6 0,5 Øvrige udgifter på 6.53 I Danmarks Statistiks opgørelse er anvendt data fra regnskab 2012 (Regk31) Danmarks Statistik medtager ikke lønudgifter til centralt konterede årsværk på konto 6, der løser jobcenteropgaver eller sagsunderstøttende årsværk på funktion ,1 Lønudgifter 6.53 Danmarks Statistik tager ikke højde for alternative konteringspraksisser, fx at nogle jobcentre anvender 6.51 frem for I opgørelsen er der anvendt en bruttoopgørelse af udgifterne på funktion 6.53 Veje til job (Carsten Koch) 3,2 0,2 Øvrige udgifter på ,1 Lønudgifter 6.53 Veje til job anvender regnskab 2012 og Finanslov Veje til job medtager ikke lønudgifter til centrale årsværk på konto 6, der løser jobcenteropgaver, eller sagsunderstøttende årsværk på funktion Veje til Job anvender nettoopgørelse af øvrige udgifter på funktion

11 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 11

12 1.3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelsen opnåede en svarprocent på ~91 pct. med stor spredning i respondenterne, som er pænt fordelt på tværs af befolkningsstørrelse, regioner, forsørgelsestryk per borger og klynger Besvaret Ikke besvaret xx% Under gns. svarprocent xx% Over gns. svarprocent Kommune størrelse (# indbyggere) Beskæftigelsesregioner Forsørgelsestryk per borger (DKK) Klynger Store kommuner ( ) Region Hovedstaden 1. Kvartil (DKK ) % % % Klynge % 2 Mellem kommuner ( ) Region Sjælland 2. Kvartil (DKK ) Klynge % % % % Små kommuner ( ) Region Syddanmark 3. Kvartil (DKK ) Klynge % % % % Klynge % Region Midtjylland 4. Kvartil (DKK ) Klynge % % % Region Nordjylland Klynge % % Klynge % 0 12 Kilde: Danmarks Statistik, Kommunaløkonomisk Forum 2014

13 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 13

14 1.4 JOBCENTERBESØG Udvælgelseskriterier for valg af jobcentre til dybdegående casestudier Udvælgelseskriterier Motivation for valg af kriterier Variationsbredde 1. Kommunens indbyggertal Indbyggertallet anvendes som et overordnet mål for kommunens størrelse. Læsø: København: Geografi Geografisk spredning på tværs af landet af hensyn til rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 5 regioner 3. Klynge (alle ydelser) Klyngen angiver jobcenterets rammevilkår for beskæftigelses- indsatsen målt på alle ydelser 7 klynger 4. Placering i klyngen (alle ydelser) Placeringen internt i klyngen indikerer jobcenterets performance relativt til rammebetingelserne for alle ydelser Mindste klynge: 1-6 Største klynge: Effektmål Værdien (i procentpoint) viser forskellen mellem den forudsagte værdi relativt til den observerede værdi og indikerer, hvorvidt jobcenteret over- eller underperformer -2,9 til +2,9 6. Sagsproduktivitet Sagsproduktivitet viser jobcentrenes produktivitet for a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge Lavest: 20 - højest: Observeret forsørgelsesgrad Observeret forsørgelsesgrad angiver jobcenterets rammevilkår på tværs af klynger. Den gennemsnitlige observerede del af året for borgere målt på alle ydelser (procent) for hver kommune. Højest: 11,8 % - lavest: 5,8 % 8. Frikommuner Kommuner der har mulighed for at afprøve helt nye måder at styre opgaveløsningen på Ni frikommuner 14

15 1.4 JOBCENTERBESØG De besøgte jobcentre er valgt ud fra et ønske om at sikre god spredning på tværs af klynger, geografi og produktivitet Jobcenter Region Klynge alle yd. Placering i klyngen Effektmål* Sagsproduktivitet** Observeret forsørgelsesgrad Morsø Nordjylland 1 2 af 5 2,3 23 7,9 Skive Midtjylland 2 2 af 15 2,3 26 7,5 Vordingborg Sjælland 2 7 af ,1 Slagelse Sjælland 2 12 af ,2 Faaborg-Midtfyn Syddanmark 3 1 af ,6 Holstebro*** Midtjylland 3 2 af 27 1,8 42 7,6 Jammerbugt Nordjylland 3 12 af 27 0,5 22 8,8 Aabenraa Syddanmark 3 25 af 27 1,6 35 8,6 Ikast-Brande Midtjylland 4 6 af 22-0,4 33 9,1 Herning Midtjylland 4 15 af 22 1,1 35 8,3 Viborg**** Midtjylland 4 19 af 22 1,1 41 8,3 København Hovedstaden 5 9 af 12-0, ,7 Rebild Nordjylland 5 7 af 12 0,8 22 7,4 Hedensted Midtjylland 5 12 af 12 0,8 29 7,8 Hillerød Hovedstaden 6 3 af 7 0,5 39 7,1 Hørsholm Hovedstaden 7 5 af 6 0,8 29 5,4 15 Note: * Placering i forhold til rammevilkår (forudsagt minus observeret forsørgelse). *** ½ dages besøg. ** Antal sager (fuldtidspersoner) per årsværk **** Frikommune Kilde: KORA, SFI, Statistikbanken; Jobindsats.dk; BDOs databank, spørgeskemaundersøgelse

16 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 16

17 1.5 DATAVALIDERING Der er gennemført både ekstern og intern validering af data fra spørgeskemabesvarelserne Data validering Der er gennemført en omfattende validering af spørgeskemabesvarelserne, både i forhold til den interne konsistens i besvarelserne og i forhold til eksterne kilder. Intern validering: Jobcentrene har i spørgeskemaet opdelt antallet af årsværk på tre overordnede medarbejderkategorier: Ledelse og administration, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Efterfølgende har jobcentrene fordelt de tre medarbejdergrupper på en række underkategorier. Hvis summen af underkategorierne afveg mere end 10% fra deres respektive overkategori blev jobcenteret kontaktet med henblik på at korrigere deres besvarelse Jobcentre hvor andelen af medarbejdere på funktion overstiger 33% af medarbejderne på funktion blev kontaktet med henblik på at validere deres besvarelse Kvalitativ vurdering af samtlige besvarelser. Jobcentre der havde angivet ulogiske svar der afveg fra normalen blev kontaktet med henblik på at validere deres besvarelse Spørgeskemabesvarelse Jobcentre der har besvaret spørgeskemaet 86 Antal jobcentre 94 Svarprocent 91 % Ekstern validering Jobcentrenes angivelse af årsværk i spørgeskemaet blev sammenholdt med data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). I den forbindelse blev en række jobcentre, hvor årsværkene angivet i spørgeskemaet afveg fra data fra KRL, kontaktet med henblik på at validere deres besvarelse. Jobcentrene bekræftede i samtlige tilfælde de årsværk de havde angivet i spørgeskemaet 17

18 1.5 DATAVALIDERING Data indsamlet ved jobcenterbesøg er valideret ved, at jobcentercheferne har fået tilsendt en afrapporteringspakke på sider til godkendelse - herunder data og observationer fra interviews, workshops og spørgeskemaet 18

19 1.5 DATAVALIDERING Afrapporteringspakken indholdt ligeledes til validering de tidstrapper, som medarbejderne udarbejdede på workshops for de forskellige ydelsesområder - her eksempelvis for a-dagpenge Gennemsnitlig 37-timers arbejdsuge fordelt på aktiviteter på a-dagpengeområdet Timeforbrug fordelt på ugentlig arbejdstid 37,0 2,5 34,5 8,3 2,4 2,4 Forberedelse til fysiske samtaler Efterbehandling af fysiske samtaler 4,6 1,2 3,4 Forberedelse til telefonsamtaler Efterbehandling af telefonsamtaler 1,2 1,5 4,8 0,8 2,0 Arbejdsuge Frokost Arbejdsuge efter frokost Fysiske samtaler Forber./ Efterbeh. Telefonsamtaler Forber./ Efterbeh. s til/fra borgere Infomøder Møder u. borgere Sparring Transport Pauser (udover frokost) Øvrig tid* 19 * Sætte sig ind i ny regulering, sætte sig ind i ny IT, IT-opgaver (fx i forbindelse med nedbrud), m.v. Kilde: Workshop d. 18. februar 2014

20 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 20

21 2.1 JOBCENTRENES OPGAVER OG RESSOURCEFORBRUG Jobcentrene gennemfører sagsforløb på fire overordnede ydelsesområder Jobcentrenes opgaver Antal sager* (Fuldtidspersoner i tusinde) Sagernes opdeling Kommunerne har hovedansvar for at gennemføre beskæftigelsesindsatsen ved bl.a. at: Gøre jobåbninger synlige og skaffe plads til ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet Hjælpe hvis medarbejdere har brug for særlige løsninger for at fastholde deres arbejde Assistere virksomheder med rekruttering A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge L.Y og fleksjob Øvrige sagsområder Total antal sager A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Jobparate modtagere, aktivitetsparate, udd.-hjælp, uddparate, udd.-hjælp, aktivitetsparate og integrationssager Matchgruppe 1, 2 og 3 Ledighedsydelse, Matchgruppe 1, 2 og 3, Fleksjob Ressourceforløb, revalidering og forrevalidering 21 * Jobindsats.dk (december 2013) Kilde: Finansloven 2012; KL

22 2.1 JOBCENTRENES OPGAVER OG RESSOURCEFORBRUG Udover de ordinært ansatte, som er fokus for nærværende analyse, beskæftiger landets jobcentre ligeledes en række ekstraordinært ansatte årsværk Antal ordinært ansatte i jobcentrene Årsværk, N = Ø 7 0 Jobcentre 22 Note: En ekstraordinært ansat dækker eksempelvis over personer ansat som elever, fleksjobbere, i seniorjob, i løntilskud m.v. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

23 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 23

24 2.2 REGLER OG PROCESKRAV Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) er det centrale lovgrundlag, som har direkte konsekvenser for indsatsen på de fire centrale ydelsesområder, som analysen afdækker Beskæftigelsesområdet er et af de mest regulerede politikområder, hvor de centrale lovgivningsmæssige rammeværk er konkretiseret omkring fire separate love som har betydning på udformningen af indsatsen på de fire centrale ydelsesområder, som analysen fokuserer på Lovgivning Kernefokus i lovgivningen ift. jobcentrene Relevant ydelsesområde 1 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) Kerneopgaven i loven er centreret om at regulere indsatsen overfor både virksomheder og borgere, herunder kontaktformer, sagsbehandlingsregler, dokumentationsredskaber i indsatsen, den digitale kommunikation, tilbudstyper og minimumsrettigheder og pligter for borgeren A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse/fleksjob 2 Lov om en aktiv socialpolitik (LAS-loven) Jobcenteret løser de opgaver, der vedrører den aktive beskæftigelsesindsats, herunder visitation, det individuelle kontaktforløb, rådighed, tilbud mv. for kontanthjælp og ledighedsydelse/fleksjob Kontanthjælp Ledighedsydelse/fleksjob 3 Sygedagpengeloven Jobcentret løser de opgaver for målgruppen, der vedrører den aktive beskæftigelsesindsats, herunder visitation, opfølgning, løbende vurdering af uarbejdsdygtighed, medvirken og tilbud Sygedagpenge 4 Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats Fastlægge ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen. Dette medfører, at alle afgørelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hører under jobcentret sammen med dele af lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om integration af udlændinge Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. administreres af a-kasserne A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse/fleksjob 24 Kilde: LAB-loven; LAS-loven; Sygedagpengeloven; Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

25 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 25

26 Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge 2.3 ANVENDT ARBEJDSTID Det estimeres, at den direkte kontakt til borgere og virksomheder er ca. 55 % større på a-dagpenge end sygedagpenge, når man opgør sagsbehandlernes og virksomhedskonsulenternes arbejdstid efter sygefravær, ferie, m.m (89%) (36%) (45%) (88%) (87%) (45%) 701 (49%) (35%) 412 (29%) Gns. arbejdstid Møder, udd. og pauser* Til rådighed for sagsbeh. Adm. opg. ifm. sagsbehandling Indirekte kontakt Forberedelse Efterbehandling Øvrig indirekte kontakt Direkte kontakt Fysiske samtaler Telefonsamtaler Mails/ SMS Øvrig direkte kontakt 26 * Lokalt aftalte pauser Kilde: Workshops på ADP (14 jobcentre), KTH (13 jobcentre) og SDP (13 jobcentre); spørgeskema

27 2.3 ANVENDT ARBEJDSTID På a-dagpenge-, sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet bruges der i gennemsnit henholdsvis 15,5 timer, ~9 timer og ~12 timer på direkte borgerkontakt om ugen Tid anvendt på direkte borgerkontakt Timer på en gennemsnitlig uge Jobcenter med højest anvendt tid Jobcenter med lavest anvendt tid A-dagpenge 9,4 19,6 19,0 17,1 16,9 16,6 15,5 15,4 15,4 15,3 14,4 13,9 13,6 Gns. 15,5 +10,2 Jobcenter med højest anvendt tid Jobcenter med lavest anvendt tid Gns. Sygedagpenge 8,9 8,9 8,0 7,6 7,3 7,0 6,5 12,3 12,0 11,3 11,0 9,2 9,1 8,9 +5,8 Jobcenter med højest anvendt tid Jobcenter med lavest anvendt tid Gns. Kontanthjælp 16,7 16,5 14,4 14,0 13,0 12,1 12,0 11,4 11,2 11,0 10,6 10,2 8,4 6,8 12,1 +9,9 På a-dagpenge er der en forskel på ~10 timer i tid anvendt på direkte borgertid På sygedagpenge er der en forskel på ~6 timer i tid anvendt på direkte borgertid På kontanthjælp er der en forskel på ~ 10 timer i tid anvendt på direkte borgertid 27 Kilde: Workshops på a-dagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet

28 2.3 ANVENDT ARBEJDSTID På a-dagpenge-, sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet bruges der i gennemsnit henholdsvis 12,5 timer, 17 timer og ~16 timer på indirekte sagsbehandling om ugen Tid anvendt på indirekte sagsbehandling Timer på gennemsnitlig uge Jobcenter med højest anvendt tid Jobcenter med lavest anvendt tid Gns. A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Jobcenter med højest anvendt tid Jobcenter med højest anvendt tid 15,5 15,4 14,5 14,3 14,3 12,4 12,3 11,6 11,6 11,3 10,1 8,7 8,3 12,5 +7,2 Jobcenter med lavest anvendt tid Gns. 17,0 2 20,1 19,3 19,2 18,1 17,8 17,6 +6,9 17,0 13,1 17,0 13,0 15,6 12,5 15,2 12,2 14,2 14,0 Jobcenter med lavest anvendt tid Gns. 17,1 16,7 15,7 15,2 14,3 12,0 11,6 11,6 15,7 19,4 19,2 +7,8 På a-dagpenge er der en forskel på ~7 timer i tid anvendt på indirekte sagsbehandling På sygedagpenge er der en forskel på ~7 timer i tid anvendt på indirekte sagsbehandling På kontanthjælp er der en forskel på ~8 timer i tid anvendt på indirekte sagsbehandling 28 Kilde: Workshops på a-dagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet

29 2.3 ANVENDT ARBEJDSTID På a-dagpenge- og kontanthjælpsområdet bruges der i gennemsnit ~2,7 timer timer på administrative opgaver ifbm. sagsbehandling. På sygedagpengeområdet bruges der ~3,2 timer Tid anvendt på administrative opgaver ifbm sagsbehandling Timer på gennemsnitlig uge Jobcenter med højest anvendt tid Jobcenter med lavest anvendt tid Gns. 2,0 1,9 1,9 1,6 1,6 A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Jobcenter Jobcenter 7,3 med højest 7,5 med højest 6,6 anvendt tid anvendt tid 2,8 2,7 2,7 2,3 2,7 3,8 3,6 +5,7 Jobcenter med lavest anvendt tid Gns. 2,0 2,0 1,6 1,6 0,8 3,6 3,3 3,2 2,3 3,2 5,0 4,9 4,2 +6,7 Jobcenter med lavest anvendt tid Gns. 2,6 2,1 2,1 2,0 1,7 1,2 3,0 2,8 2,7 4,7 3,6 6,2 6,0 5,6 7,0 +5,8 På a-dagpenge er der en forskel på ~6 timer i tid anvendt på administrative opgaver På sygedagpenge er der en forskel på ~7 timer i tid anvendt på administrative opgaver På kontanthjælp er der en forskel på ~ 6 timer i tid anvendt på administrative opgaver 29 Kilde: Workshops på a-dagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet

30 Lavest Højest 2.3 ANVENDT ARBEJDSTID Det gennemsnitlige sygefravær i jobcentrerene er 10,5 dagsværk. Der er dog betydelig varians imellem jobcentrene Jobcenter sygefravær Dagsværk Jobcentre 30 Note: Administrationschefen i Jobcenter Slagelse kunne ikke genkende det høje sygefravær. Sygefraværet vedrører egen sygdom og arbejdsulykker Kilde: KRL, Der er ikke data for Herlev, Hørsholm og Langeland. Slagelse er eksluderet da de udgør en outlier med 27 dagsværk

31 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 31

32 2.4 ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE Aktiviteter under borgerens procesforløb varierer fra jobcenter til jobcenter Visitation/infomøde Fysisk samtale Tilbud Forberedelse Samtale Efterbehandling Mindst ressourcekrævende Mest ressourcekrævende Mindst ressourcekrævende Mest ressourcekrævende Indkaldelse af borger Overdragelse fra sagsbehandler til virksomhedskonsulent Borgere indkaldes af adminsitrativt personale Borgere indkaldes af sagsbehandler Borger indkaldes af virksomhedskonsulenten Særskilt virksomhedskonsulentteam Fælles sagsstammer Virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere i samme kontor Delte funktioner Metode for oplysning om ret og pligt Fællesmøde med op til 30 borgere Fællesmøde og efterfølgende korte individuelle samtaler Individuelle samtaler med borger Serviceniveau overfor virksomheder Fordeling af borgere til sagsbehandlere Fordeling på CPR nummer Flydende sagsstammer Fordeling ift risiko for langtidsledighed Fordeling ift match Fordeling ift. borger specialisering Virksomheder udfylder blanketter Virksomhedskonsulenter tilbyder hjælp til udfyldelse af blanketter Virksomhedskonsulenter udfylder og transporterer blanketter til og fra virksomheder Brug af screeningværktøj Serviceniveau overfor borger Brug af udarbejdet screeningsværktøj Brug af opmærksomheds-punkter Begrænset anvendelse af screeningværktøj Borger finder praktik Virksomhedskonsulent og Virksomhedskonsulent borger finder praktik udsøger tilbud 32 Kilde: Jobcenterbesøg

33 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 33

34 2.5 ORGANISERING OG MEDARBEJDERKOMPETENCER Jobcentrenes organisering er karakteriseret ved en række kendetegn, hvoraf langt størstedelen er organiseret efter borgernes ydelsesgrupper, men også efter borgerens alder Kendetegn ved jobcentrenes organisering (jobcentrene kan have flere kendetegn) Andel af total i procent Ydelsestyper 96 Jobcentrene blev i surveyen adspurgt til deres organisatoriske udformning Der var opsat en række valgmuligheder for at karakterisere deres organisering Jobcentrene kunne vælge flere forhold, som de mente beskrev deres nuværende organisering Borgerens alder Matchkategori Afdeling for virksomhedskonsulenter Brancher 6 34 Kilde: Survey

35 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 35

36 IT-understøttelse (illustrativ) Kontaktkanaler i jobcentrene 2.6 IT OG DIGITALISERING Jobcentrene har i begrænset omfang en bevidst tilgang til anvendelse af kontaktkanalerne eller indblik i enhedsomkostningerne, og sagsbehandlerne mangler fx understøttelse til CV-søgning Observationer Illustration Indikatorer på prioriteringspotentialer a Tidligere analyser har anvist store omkostningsforskelle per kontaktkanal, hvorfor der indikativt kan forventes prioriteringspotentialer på området De adspurgte jobcentre har generelt set ingen definerede strategier for anvendelsen af de forskellige kontaktkanaler til borgerne og virksomheder Borger og virksomheder Telefon Direkte til sagsbehandler/virksomhedskon. Telefon til omstilling Telefonvagter i grupper/teams Fysisk fremmøde og kommunikation Skranke/information/visitation Møder i jobcenter, herunder cafe Møder hos borger, virksomhed, aktiv tilbud Fysisk post Digitale kanaler Digital selvbetjening s og SMS Hjemmeside Ingen umiddelbare guidelines for, hvilke kontaktkanaler som sagsbehandlere m.v. skal anvende i hvilke situationer Meget begrænset indsigt i volumen på de forskellige kanaler samt forskelle i omkostningerne herved Tid på fejlopkald, efterbehandling (viderestilling m.v.) og ventetid b Ledere tilkendegiver generel udbredelse af utilstrækkelige it-kompetencer blandt medarbejdere til at udnytte eksisterende funktionaliteter i fagsystemer m.v. ITunderstøttelse i hvert jobcenter Fagsystem (Fx Opera) Journaliseringssys. (Fx ESDH) Ydelse (Fx KMD Aktiv/SDP) Sidemandsoplæring kan være suboptimal, da effektiviteten heraf beror på sidemandens forståelse af og evner i ITsystemerne Søgning på borgerkompetencer (match til jobopslag) er vanskelig og work-arounds er ressourcekrævende Fælles IT for jobcentre For at finde ledige til virksomhedsordrer bruger jobcentrene uforholdsmæssigt mange ressourcer på at gennemgå CV er på Jobnet 36 Kilde: Quartz+Co- og BDO-analyse; Jobcenterbesøg

37 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit Metode 1 1. Eksisterende datakilder 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 3 Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 37

38 2.7 ØVRIGE TJENESTEYDELSER Jobcentrene benytter i gennemsnit ~DKK årligt per årsværk til kompetenceudvikling af medarbejderne Jobcentrenes udgifter til kompetenceudvikling DKK per årsværk, N = Gns Jobcentre 38 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

39 2.7 ØVRIGE TJENESTEYDELSER Jobcentrene anvender i gennemsnit DKK 2,8 millioner årligt til lægeerklæringer Årlige udgifter til lægeerklæringer DKK i 1.000, N = Ø Jobcentre 39 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

40 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit 1. Eksisterende datakilder Metode 1 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 3 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 40

41 Underafsnit i afsnit 3.1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 3.1. Produktivitet og ressourceeffektivitet Sammenhæng mellem produktivitet og effekt: Samlet 3.2. Robusthedskontrol Sammenhæng mellem produktivitet og effekt: På de enkelte ydelsesområder Produktivitet og effekt inklusiv adm. og ledelse (6.53) Prioriteringspotentiale på basis af produktivitetsvarians 41

42 Allerød 9,60 Gentofte 9,90 Rudersdal 10,6 Lyngby-Taarbæk 1 Hørsholm 11,0 Egedal 11,5 Frederiksberg 12,7 Lejre 13,1 Furesø 13,2 Hillerød 13,2 Solrød 13,6 Roskilde 14,0 Glostrup 14,7 Favrskov 14,8 Gladsaxe 15,0 Fredensborg 15,2 Greve 15,5 Rebild 15,7 Odder 15,9 København 16,0 Gribskov 16,2 Høje-Tåstrup 16,2 Hedensted 16,4 Frederikssund 16,6 Vallensbæk/Ishøj 16,7 Aarhus 16,8 Herlev 16,9 Ikast-Brande 17,0 Syddjurs 17,2 Hvidovre 17,3 Stevns 17,4 Silkeborg 17,4 Billund 17,6 Sorø 17,6 Middelfart 17,8 Herning 18,0 Køge 18,0 Kolding 18,1 Ringkøbing-Skjern 18,1 Faxe 18,2 Albertslund 18,2 Viborg 18,2 Ringsted 18,3 Faaborg-Midtfyn 18,3 Horsens 18,4 Aalborg 18,4 Holstebro 18,4 Struer 18,5 Vejen 18,6 Brønderslev 18,7 Assens 18,8 Varde 18,9 Holbæk 18,9 Nordfyns 18,9 Jammerbugt 19,1 Rødovre 19,1 Halsnæs 19,2 Lemvig 19,3 Brøndby 19,5 Helsingør 19,6 Svendborg 19,7 Mariagerfjord 19,8 Haderslev 19,8 Hjørring 19,9 Sønderborg 19,9 Aabenraa 19,9 Ærø 20,1 Vesthimmerland 20,1 Skive 20,2 Nyborg 20,5 Fredericia 20,6 Randers 20,7 Thisted 2 Vordingborg 21,0 Esbjerg/Fanø 21,1 Tønder 21,3 Kalundborg 21,3 Slagelse 21,6 Guldborgsund 21,6 Odsherred 21,7 Norddjurs 21,9 Frederikshavn/Læsø 22,6 Morsø 22,8 Bornholm 22,9 Langeland 24,5 Lolland 25,6 3.1 PRODUKTIVITET OG RESSOURCEEFFEKTIVITET De mest ressourceeffektive jobcentre fordeler sig på tværs af alle klyngerne Produktivitet og effekt 2013 fordelt efter forudsagt forsørgelsesgrad (klynger) x Klynge Produktivitet (helårspersoner per årsværk) Beskæftigelseseffekt (pct.-point) Besøgte ,0 0,3 2,3 0,0 1,3 1,7 0,8 1,0 1,0 0,1 2,4 0,0 0,4 1,1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 2,3 1,1-0,5 2,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 1,3 1,4-0,5 1,7 0,5 1,8-0,1 0,5 1,1 0,0 0,2 0,6 1,1 1,1 1,4-0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 2,1 - -0,4 0,6 0,8 1,4-0,5 0,3 0,1 0,5 0,8 1,0 1,3 1,2-0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 0,8 1,5 1,3 0,6 0,8 0,6 42 Note: Jobcentrene er rangeret efter deres socioøkonomiske rammevilkår og klynger (jo bedre rammevilkår, jo højere klyngenr.). De længste opadgående søjler angiver de mest produktive jobcentre, mens de længste nedadgående søjler angiver jobcentrene med bedst beskæftigelseseffekt. De mest ressourceeffektive jobcentre har således de længste søjler i både op- og nedadgående retning. Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA

43 3.1 PRODUKTIVITET OG RESSOURCEEFFEKTIVITET Sammenhængen mellem produktivitet og effekt på tværs af ydelsesområder Produktivitet og effekt 2013 Fuldtidspersoner per årsværk, procent point Effekt ,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2, Note: Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk. Beskæftigelseseffekten opgøres som forskellen mellem jobcenterets forudsagte forsørgelsesgrad og den observerede forsørgelsesgrad (opdateret 2013). Dermed indikerer en positiv effekt, at et jobcenter klarer sig relativt godt og bedre end forventet i forhold til dets rammevilkår. Den vandrette linje markerer gennemsnitlig effekt. Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA/SFI(2013) Produktivitet

44 3.1 PRODUKTIVITET OG RESSOURCEEFFEKTIVITET Sammenhængen mellem produktivitet og effekt på a-dagpengeområdet (a-dagpengesager samt a-dagpengeårsværk) Produktivitet og effekt 2013 Fuldtidspersoner per årsværk, procent point Effekt ,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2, Note: Produktivitet er beregnet på basis af ordinære årsværk tilknyttet a-dagpenge. Beskæftigelseseffekten opgøres som forskellen mellem jobcenterets forudsagte forsørgelsesgrad og den observerede forsørgelsesgrad (opdateret 2013). Dermed indikerer en positiv effekt, at et jobcenter klarer sig relativt godt og bedre end forventet i forhold til dets rammevilkår. Den vandrette linje markerer gennemsnitlig effekt. Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA/SFI(2013) Produktivitet

45 3.1 PRODUKTIVITET OG RESSOURCEEFFEKTIVITET Sammenhængen mellem produktivitet og effekt på kontanthjælpsområdet (kontanthjælpssager samt kontanthjælpsårsværk) Produktivitet og effekt 2013 Fuldtidspersoner per årsværk, procent point Effekt ,4-1,2-1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0, Note: Produktivitet er beregnet på basis af ordinære årsværk tilknyttet kontanthjælp. Beskæftigelseseffekten opgøres som forskellen mellem jobcenterets forudsagte forsørgelsesgrad og den observerede forsørgelsesgrad (opdateret 2013). Dermed indikerer en positiv effekt, at et jobcenter klarer sig relativt godt og bedre end forventet i forhold til dets rammevilkår. Den vandrette linje markerer gennemsnitlig effekt. Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA/SFI(2013) Produktivitet

46 3.1 PRODUKTIVITET OG RESSOURCEEFFEKTIVITET Sammenhængen mellem produktivitet og effekt på sygedagpengeområdet (sygedagpengesager samt sygedagpengeårsværk) Produktivitet og effekt 2013 Fuldtidspersoner per årsværk, procent point Effekt ,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0, Note: Produktivitet er beregnet på basis af ordinære årsværk tilknyttet sygedagpenge. Beskæftigelseseffekten opgøres som forskellen mellem jobcenterets forudsagte forsørgelsesgrad og den observerede forsørgelsesgrad (opdateret 2013). Dermed indikerer en positiv effekt, at et jobcenter klarer sig relativt godt og bedre end forventet i forhold til dets rammevilkår. Den vandrette linje markerer gennemsnitlig effekt. Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA/SFI(2013) Produktivitet

47 Hedensted Sønderborg Vordingborg Glostrup Randers Odder Holstebro Sorø Frederikshavn/Læsø Viborg Aabenraa Lemvig Solrød Odsherred Thisted Ringkøbing-Skjern Silkeborg Hillerød Assens Hørsholm Greve Guldborgsund Nordfyns Horsens Haderslev Vejen Aalborg Hjørring Middelfart Ikast-Brande Egedal Rebild Varde Svendborg Skive Lolland Herning Syddjurs Brønderslev København Tønder Aarhus Nyborg Billund Struer Faxe Faaborg-Midtfyn Favrskov Gentofte Slagelse Rudersdal Helsingør Roskilde Rødovre Holbæk Langeland Vesthimmerland Halsnæs Lyngby-Taarbæk Morsø Stevns Fredensborg Mariagerfjord Fredericia Frederikssund Herlev Kalundborg Ringsted Kolding Norddjurs Allerød Gribskov Høje-Tåstrup Furesø Albertslund Gladsaxe Esbjerg/Fanø Frederiksberg Brøndby Hvidovre Vallensbæk/Ishøj Lejre Ærø Bornholm Jammerbugt Køge 3.1 PRODUKTIVITET OG RESSOURCEEFFEKTIVITET Der er stor varians i produktiviteten på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet (Fleksjob og ledighedsydelsessager samt fleksjob- og ledighedsydelsesårsværk) Jobcenter produktivitet Fuldtidspersoner per årsværk Note: Produktivitet er beregnet på basis af ordinære årsværk tilknyttet fleksjob og ledighedsydelse Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse

48 3.1 PRODUKTIVITET OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ESTIMATER BEHÆFTET MED EN VIS USIKKERHED Baseret på jobcentrenes forskellige produktivitet og under hensyntagen til effekt viser tre top-down estimeringer af prioriteringspotentialet et umiddelbart potentiale på DKK 0,5-0,8 mia. 1 Jobcentre til gennemsnit af top 5 mest ressourceeffektive 2 Jobcentre til gennemsnit af top 10 ressourceeffektive 3 Laveste til gennemsnit, gennemsnit til top 5 mest ressourceeffektive og top 5 øget 5% Potentiale Potentiale Illustration BP BP BP BP BP BP Bund BP Gns BP Top 5 Ny top Metode og data for beregningen Jobcentrenes produktivitet beregnes ud fra alle sager på ADP, KTH og SDP og alle årsværk i jobcentret Jobcentrenes produktivitet beregnes ud fra alle sager på ADP, KTH og SDP og alle årsværk i jobcentret Jobcentrenes produktivitet beregnes ud fra alle sager på ADP, KTH og SDP og alle årsværk i jobcentret Rationale for model Der er ingen strukturelle (rammevilkårsmæssige) hindringer for at gå op til et gennemsnit af de mest ressourceeffektive jobcentrene, fx top 5 Der er ingen strukturelle (rammevilkårsmæssige) hindringer for at gå op til et gennemsnit af de mest ressourceeffektive jobcentrene, fx top 10 De lavest performende jobcentre vil kunne udnytte forbedringstiltag mest, gennemsnitlige næstmest, og fx IT- og reguleringsmæssige tiltag vil også øge produktivitet for de bedste jobcentre Prioriteringspotentiale DKK 780 millioner årsværk (~17 % af omkostningsbasen) DKK 597 millioner årsværk (~13 % af omkostningsbasen) DKK 480 millioner årsværk (~11 % af omkostningsbasen) 48 Note: De mest ressourceeffektive jobcentre er defineret ud fra højest produktivitet kombineret med en effekt, der er bedre en gennemsnittet

49 Appendiks til hovedrapport: Analysens metode og tilgang samt detaljeringer til kortlægningen og forbedringsforslagene Afsnit Delafsnit 1. Eksisterende datakilder Metode 1 2. Operationalisering af centrale variable 3. Spørgeskemaundersøgelse 4. Jobcenterbesøg 5. Datavalidering 1. Jobcentrenes opgaver og ressourceforbrug Appendiks til hovedrapport Kortlægning 2 2. Regler og proceskrav 3. Anvendt arbejdstid 4. Arbejdstilrettelæggelse 5. Organisering og medarbejderkompetencer 6. IT og digitalisering 7. Øvrige tjenesteydelser Ressourceeffektivitet og analysens robusthed 3 1. Produktivitet og ressourceeffektivitet 2. Robusthedskontrol Forbedringsforslag 4 1. Prioriteringspotentialer 2. Implementeringsforudsætninger 49

50 Underafsnit i afsnit 3.2. Robusthedskontrol 3.1. Produktivitet og ressourceeffektivitet Robusthedstjek af produktivitetsopgørelser 3.2. Robusthedskontrol Sammenhæng mellem produktivitet og alternative effektmål Sammenhæng mellem produktivitet og rammevilkår, stordriftsfordele, frikommunestatus og konto 5.90-udgifter Kontrol for alternative produktivitets- og effektopgørelser Kontrol for alternative opgørelser af tidsanvendelse 50

51 Slagelse 21,6 Guldborgsund 21,6 Odsherred 21,7 Norddjurs 21,9 Frederikshavn/Læsø 22,6 Morsø 22,8 Bornholm 22,9 Langeland 24,5 Lolland 25,6 Ikast-Brande 17,0 Syddjurs 17,2 Hvidovre 17,3 Stevns 17,4 Silkeborg 17,4 Billund 17,6 Sorø 17,6 Middelfart 17,8 Herning 18,0 Køge 18,0 Kolding 18,1 Ringkøbing-Skjern 18,1 Faxe 18,2 Albertslund 18,2 Viborg 18,2 Ringsted 18,3 Faaborg-Midtfyn 18,3 Horsens 18,4 Aalborg 18,4 Holstebro 18,4 Struer 18,5 Vejen 18,6 Brønderslev 18,7 Assens 18,8 Varde 18,9 Holbæk 18,9 Nordfyns 18,9 Jammerbugt 19,1 Rødovre 19,1 Halsnæs 19,2 Lemvig 19,3 Brøndby 19,5 Helsingør 19,6 Svendborg 19,7 Mariagerfjord 19,8 Haderslev 19,8 Hjørring 19,9 Sønderborg 19,9 Aabenraa 19,9 Ærø 20,1 Vesthimmerland 20,1 Skive 20,2 Nyborg 20,5 Fredericia 20,6 Randers 20,7 Thisted 2 Vordingborg 21,0 Esbjerg/Fanø 21,1 Tønder 21,3 Kalundborg 21,3 Allerød 9,60 Gentofte 9,90 Rudersdal 10,6 Lyngby-Taarbæk 1 Hørsholm 11,0 Egedal 11,5 Frederiksberg 12,7 Lejre 13,1 Furesø 13,2 Hillerød 13,2 Solrød 13,6 Roskilde 14,0 Glostrup 14,7 Favrskov 14,8 Gladsaxe 15,0 Fredensborg 15,2 Greve 15,5 Rebild 15,7 Odder 15,9 København 16,0 Gribskov 16,2 Høje-Tåstrup 16,2 Hedensted 16,4 Frederikssund 16,6 Vallensbæk/Ishøj 16,7 Aarhus 16,8 Herlev 16,9 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Produktiviteten ændres kun i begrænset omfang, når produktivitet måles ift. forløb fremfor fultidspersoner Produktivitet og effekt 2013 fordelt efter forudsagt forsørgelsesgrad (klynger) Forløb per årsværk x Klynge Produktivitet (Helårspersoner per årsværk) Beskæftigelseseffek (pct.-point) Besøgte ,0 0,3 2,3 0,0 1,3 1,7 0,8 1,0 1,0 0,1 2,4 0,0 0,4 1,1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 2,3 1,1-0,5 2,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 1,3 1,4-0,5 1,7 0,5 1,8-0,1 0,5 1,1 0,0 0,2 0,6 1,1 1,1 1,4-0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 2,1 - -0,4 0,6 0,8 1,4-0,5 0,3 0,1 0,5 0,8 1,0 1,3 1,2-0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 0,8 1,5 1,3 0,6 0,8 0,6 51 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk B) Forudsagt forsørgertryk er angivet efter jobcentrets navn Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA

52 Slagelse 21,6 Guldborgsund 21,6 Odsherred 21,7 Norddjurs 21,9 Frederikshavn/Læsø 22,6 Morsø 22,8 Bornholm 22,9 Langeland 24,5 Lolland 25,6 Ikast-Brande 17,0 Syddjurs 17,2 Hvidovre 17,3 Stevns 17,4 Silkeborg 17,4 Billund 17,6 Sorø 17,6 Middelfart 17,8 Herning 18,0 Køge 18,0 Kolding 18,1 Ringkøbing-Skjern 18,1 Faxe 18,2 Albertslund 18,2 Viborg 18,2 Ringsted 18,3 Faaborg-Midtfyn 18,3 Horsens 18,4 Aalborg 18,4 Holstebro 18,4 Struer 18,5 Vejen 18,6 Brønderslev 18,7 Assens 18,8 Varde 18,9 Holbæk 18,9 Nordfyns 18,9 Jammerbugt 19,1 Rødovre 19,1 Halsnæs 19,2 Lemvig 19,3 Brøndby 19,5 Helsingør 19,6 Svendborg 19,7 Mariagerfjord 19,8 Haderslev 19,8 Hjørring 19,9 Sønderborg 19,9 Aabenraa 19,9 Ærø 20,1 Vesthimmerland 20,1 Skive 20,2 Nyborg 20,5 Fredericia 20,6 Randers 20,7 Thisted 2 Vordingborg 21,0 Esbjerg/Fanø 21,1 Tønder 21,3 Kalundborg 21,3 Allerød 9,60 Gentofte 9,90 Rudersdal 10,6 Lyngby-Taarbæk 1 Hørsholm 11,0 Egedal 11,5 Frederiksberg 12,7 Lejre 13,1 Furesø 13,2 Hillerød 13,2 Solrød 13,6 Roskilde 14,0 Glostrup 14,7 Favrskov 14,8 Gladsaxe 15,0 Fredensborg 15,2 Greve 15,5 Rebild 15,7 Odder 15,9 København 16,0 Gribskov 16,2 Høje-Tåstrup 16,2 Hedensted 16,4 Frederikssund 16,6 Vallensbæk/Ishøj 16,7 Aarhus 16,8 Herlev 16,9 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Produktiviteten ændres kun i begrænset omfang, når produktivitet måles ift. CPR-numre fremfor fultidspersoner Produktivitet og effekt 2013 fordelt efter forudsagt forsørgelsesgrad (klynger) CPR-numre per årsværk x Klynge Produktivitet (Helårspersoner per årsværk) Beskæftigelseseffekt (pct.-point) Besøgte ,0 0,3 2,3 0,0 1,3 1,7 0,8 1,0 1,0 0,1 2,4 0,0 0,4 1,1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 2,3 1,1-0,5 2,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 1,3 1,4-0,5 1,7 0,5 1,8-0,1 0,5 1,1 0,0 0,2 0,6 1,1 1,1 1,4-0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 2,1 - -0,4 0,6 0,8 1,4-0,5 0,3 0,1 0,5 0,8 1,0 1,3 1,2-0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 0,8 1,5 1,3 0,6 0,8 0,6 52 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk B) Forudsagt forsørgertryk er angivet efter jobcentrets navn Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA

53 Lolland 25,6 Langeland 24,5 Bornholm 22,9 Morsø 22,8 Frederikshavn/Læsø 22,6 Tønder 21,3 Kalundborg 21,3 Slagelse 21,6 Guldborgsund 21,6 Odsherred 21,7 Norddjurs 21,9 Fredericia 20,6 Randers 20,7 Thisted 2 Vordingborg 21,0 Esbjerg/Fanø 21,1 Nyborg 20,5 Skive 20,2 Vesthimmerland 20,1 Ærø 20,1 Aabenraa 19,9 Sønderborg 19,9 Hjørring 19,9 Haderslev 19,8 Mariagerfjord 19,8 Svendborg 19,7 Helsingør 19,6 Brøndby 19,5 Lemvig 19,3 Halsnæs 19,2 Rødovre 19,1 Jammerbugt 19,1 Nordfyns 18,9 Holbæk 18,9 Varde 18,9 Assens 18,8 Brønderslev 18,7 Vejen 18,6 Struer 18,5 Holstebro 18,4 Aalborg 18,4 Horsens 18,4 Faaborg-Midtfyn 18,3 Ringsted 18,3 Viborg 18,2 Albertslund 18,2 Faxe 18,2 Ringkøbing-Skjern 18,1 Kolding 18,1 Køge 18,0 Herning 18,0 Middelfart 17,8 Sorø 17,6 Billund 17,6 Silkeborg 17,4 Stevns 17,4 Hvidovre 17,3 Syddjurs 17,2 Ikast-Brande 17,0 Herlev 16,9 Aarhus 16,8 Vallensbæk/Ishøj 16,7 Frederikssund 16,6 Hedensted 16,4 Høje-Tåstrup 16,2 Gribskov 16,2 København 16,0 Odder 15,9 Rebild 15,7 Greve 15,5 Fredensborg 15,2 Gladsaxe 15,0 Favrskov 14,8 Glostrup 14,7 Roskilde 14,0 Solrød 13,6 Hillerød 13,2 Furesø 13,2 Lejre 13,1 Frederiksberg 12,7 Egedal 11,5 Hørsholm 11,0 Lyngby-Taarbæk 1 Rudersdal 10,6 Gentofte 9,90 Allerød 9, ROBUSTHEDSKONTROL Der er ikke stor variation i produktivitetsopgørelsen alt efter, om den beregnes på basis af december 2012 fuldtidspersoner eller 2013 fuldtidspersoner Produktivitet og effekt 2013 fordelt efter forudsagt forsørgelsesgrad (klynger) x Klynge Produktivitet (Helårspersoner per årsværk) Beskæftigelseseffekt (pct.-point) Besøgte ,0 0,3 2,3 0,0 1,3 1,7 0,8 1,0 1,0 0,1 2,4 0,0 0,4 1,1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 2,3 1,1-0,5 2,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 1,3 1,4-0,5 1,7 0,5 1,8-0,1 0,5 1,1 0,0 0,2 0,6 1,1 1,1 1,4-0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 2,1 - -0,4 0,6 0,8 1,4-0,5 0,3 0,1 0,5 0,8 1,0 1,3 1,2-0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 0,8 1,5 1,3 0,6 0,8 0,6 53 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk B) Forudsagt forsørgertryk er angivet efter jobcentrets navn Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA

54 Roskilde Jammerbugt Brøndby Esbjerg/Fanø Morsø Greve Struer Gribskov Thisted Kolding Hedensted Hørsholm Brønderslev Lemvig Rebild Fredensborg Egedal Odder Hjørring Rudersdal København Frederiksberg Allerød Holstebro Vordingborg Viborg Bornholm Odsherred Kalundborg Halsnæs Silkeborg Vallensbæk/Ishøj Tønder Frederikssund Lejre Aarhus Ringkøbing-Skjern Høje-Tåstrup Lolland Assens Ærø Favrskov Holbæk Guldborgsund Herlev Nordfyns Hvidovre Hillerød Haderslev Herning Faaborg-Midtfyn Ringsted Aabenraa Gladsaxe Aalborg Køge Fredericia Glostrup Syddjurs Vesthimmerland Faxe Rødovre Sønderborg Lyngby-Taarbæk Stevns Mariagerfjord Helsingør Billund Langeland Varde Nyborg Vejen Middelfart Ikast-Brande Skive Solrød Frederikshavn/Læsø Albertslund Slagelse Svendborg Norddjurs Randers Sorø Furesø Horsens Gentofte 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Når administration og ledelse på konto 6.53 medregnes, er der fortsat stor spredning i produktiviteten på tværs af a-dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet Jobcenter produktivitet Fuldtidspersoner per årsværk Note: Produktivitet er beregnet på basis af ordinære årsværk tilknyttet a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge samt derudover administration og ledelse på konto 6.53 Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse

55 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Sammenhængen mellem produktivitet og effekt, når administration og ledelse på 6.53 medregnes årsværk tilknyttet a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge Produktivitet og effekt 2013 Fuldtidspersoner per årsværk, procent point Effekt ,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2, Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk tilknyttet a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge samt derudover administration og ledelse på konto 6.53 Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA Produktivitet

56 Frederikshavn/Læsø 22,6 Morsø 22,8 Bornholm 22,9 Langeland 24,5 Lolland 25,6 Allerød 9,60 Gentofte 9,90 Rudersdal 10,6 Lyngby-Taarbæk 1 Hørsholm 11,0 Egedal 11,5 Frederiksberg 12,7 Lejre 13,1 Furesø 13,2 Hillerød 13,2 Solrød 13,6 Roskilde 14,0 Glostrup 14,7 Favrskov 14,8 Gladsaxe 15,0 Fredensborg 15,2 Greve 15,5 Rebild 15,7 Odder 15,9 København 16,0 Gribskov 16,2 Høje-Tåstrup 16,2 Hedensted 16,4 Frederikssund 16,6 Vallensbæk/Ishøj 16,7 Aarhus 16,8 Herlev 16,9 Ikast-Brande 17,0 Syddjurs 17,2 Hvidovre 17,3 Stevns 17,4 Silkeborg 17,4 Billund 17,6 Sorø 17,6 Middelfart 17,8 Herning 18,0 Køge 18,0 Kolding 18,1 Ringkøbing-Skjern 18,1 Faxe 18,2 Albertslund 18,2 Viborg 18,2 Ringsted 18,3 Faaborg-Midtfyn 18,3 Horsens 18,4 Aalborg 18,4 Holstebro 18,4 Struer 18,5 Vejen 18,6 Brønderslev 18,7 Assens 18,8 Varde 18,9 Holbæk 18,9 Nordfyns 18,9 Jammerbugt 19,1 Rødovre 19,1 Halsnæs 19,2 Lemvig 19,3 Brøndby 19,5 Helsingør 19,6 Svendborg 19,7 Mariagerfjord 19,8 Haderslev 19,8 Hjørring 19,9 Sønderborg 19,9 Aabenraa 19,9 Ærø 20,1 Vesthimmerland 20,1 Skive 20,2 Nyborg 20,5 Fredericia 20,6 Randers 20,7 Thisted 2 Vordingborg 21,0 Esbjerg/Fanø 21,1 Tønder 21,3 Kalundborg 21,3 Slagelse 21,6 Guldborgsund 21,6 Odsherred 21,7 Norddjurs 21,9 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Når administration og ledelse på 6.53 medregnes, fordeler de mest ressourceeffektive jobcentre sig fortsat på tværs af alle klyngerne Produktivitet og effekt 2013 fordelt efter forudsagt forsørgelsesgrad (klynger). x Klynge Produktivitet (Helårspersoner per årsværk) Beskæftigelseseffekt (pct. Point) Besøgte ,0 0,3 2,3 0,0 1,3 1,7 0,8 1,0 1,0 0,1 2,4 0,0 0,4 1,1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 2,3 1,1-0,5 2,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 1,3 1,4-0,5 1,7 0,5 1,8-0,1 0,5 1,1 0,0 0,2 0,6 1,1 1,1 1,4-0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 2,1 - -0,4 0,6 0,8 1,4-0,5 0,3 0,1 0,5 0,8 1,0 1,3 1,2-0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 0,8 1,5 1,3 0,6 0,8 0,6 56 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af ordinære årsværk tilknyttet a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge samt derudover adm. og ledelse på konto 6.53 B) Forudsagt forsørgertryk er angivet efter jobcentrets navn Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA

57 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Brug af overlevelsesgrad efter 39. uge som et alternativt effektmål ændrer ikke nævneværdigt på jobcentrenes placering Produktivitet og overlevelsesgrad Fuldtidsperson per årsværk, procent point. Overlevelsesgrad Produktivitet 57 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk B) Linjen angiver gennemsnitlig overlevelsesgrad Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse

58 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Brug af gennemsnitlig varighed som et alternativt effektmål ændrer ikke nævneværdigt på jobcentrenes placering Produktivitet og overlevelsesgrad Fuldtidsperson per årsværk, procent point. Gns. varighed 3,85 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 3,55 3,50 3,45 3, Produktivitet 58 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk B) Linjen angiver gennemsnitsværdien af den gennemsnitlige varighed Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse

59 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Sammenholdes produktivitet og rammevilkår er der stor varians og en umiddelbar svag negativ sammenhæng. Forudsagt forsørgelsesgrad og produktivitet Procent, Fuldtidspersoner per årsværk Produktivitet R 2 = 0, Forudsagt forsørgelsesgrad 59 Note: Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk Der er ikke taget højde for kontrolvariable. Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA og SFI

60 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Sammenholdes produktivitet og jobcenterstørrelse (målt på antal sager) er der stor varians og en umiddelbar svag positiv sammenhæng. Antal sager og produktivitet Fuldtidsperson, fuldtidspersoner per årsværk Produktivitet R 2 = 0, Sager 60 Note: Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk. Esbjerg/Fanø, Aalborg, Aarhus og København er taget ud som outliers. Der er ikke taget højde for kontrolvariable. Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse

61 Nyborg Thisted Brønderslev Skive Brøndby Lemvig Egedal Odder Hjørring Morsø Fredensborg Rebild Jammerbugt Gribskov Billund Hørsholm Struer Helsingør Mariagerfjord Solrød Kolding Furesø Vordingborg Køge Bornholm Herlev Herning Aalborg Aabenraa Rødovre Allerød Lyngby-Taarbæk Faxe Hvidovre Haderslev Roskilde Slagelse Svendborg Varde Vejen Fredericia Sorø Randers Ikast-Brande Lolland Stevns Faaborg-Midtfyn Albertslund Favrskov Middelfart Gladsaxe Langeland Lejre Horsens Greve Norddjurs Glostrup Esbjerg/Fanø Frederikshavn/Læsø Ærø Syddjurs Vesthimmerland Hedensted Halsnæs Nordfyns Odsherred Ringsted Sønderborg Silkeborg Rudersdal Holstebro Viborg Kalundborg Høje-Tåstrup Gentofte Vallensbæk/Ishøj Hillerød Tønder Holbæk Frederikssund Ringkøbing-Skjern Aarhus Assens Guldborgsund København Frederiksberg 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL 7 ud af 9 frikommuner har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og de fordeler sig på tværs af produktivitetsrangordningen Jobcenter produktivitet Fuldtidspersoner per årsværk Frikommune Note: Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse

62 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Der er ingen indikationer på, at jobcentre med høj produktivitet systematisk har højere konto 5.90 udgifter per sag Produktivitet og 5.90 udgifter Fuldtidspersoner per årsværk, 5.90 udgifter per sag 5.90 udgifter/sager R 2 = 0, Note: Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk. Konto 5.90 udgifter per sag er beregnet med fuldtidspersoner på a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er ikke taget højde for kontrolvariable. Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, Danmarks Statistik Produktivitet

63 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Sammenhæng mellem produktivitet og effekt, når produktiviteten opgøres på basis af antal ordinære årsværk på ADP, KTH og SDP samt sager på ADP, KTH og SDP Produktivitet og effekt 2013 Fuldtidsperson per årsværk, procent point. Effekt ,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2, Produktivitet 63 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af ordinære årsværk tilknyttet a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge B) Effekt beregnet som forudsagt (2011) versus observeret (2013) forsørgelsesgrad på a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse; KORA

64 Holbæk 18,9 Nordfyns 18,9 Jammerbugt 19,1 Rødovre 19,1 Halsnæs 19,2 Lemvig 19,3 Brøndby 19,5 Helsingør 19,6 Svendborg 19,7 Mariagerfjord 19,8 Haderslev 19,8 Hjørring 19,9 Sønderborg 19,9 Aabenraa 19,9 Ærø 20,1 Vesthimmerland 20,1 Skive 20,2 Nyborg 20,5 Fredericia 20,6 Randers 20,7 Thisted 2 Vordingborg 21,0 Esbjerg/Fanø 21,1 Tønder 21,3 Kalundborg 21,3 Slagelse 21,6 Guldborgsund 21,6 Odsherred 21,7 Norddjurs 21,9 Frederikshavn/Læsø 22,6 Morsø 22,8 Bornholm 22,9 Langeland 24,5 Lolland 25,6 Brønderslev 18,7 Assens 18,8 Varde 18,9 Vejen 18,6 Struer 18,5 Holstebro 18,4 Aalborg 18,4 Horsens 18,4 Faaborg-Midtfyn 18,3 Ringsted 18,3 Viborg 18,2 Albertslund 18,2 Faxe 18,2 Ringkøbing-Skjern 18,1 Køge 18,0 Kolding 18,1 Allerød 9,60 Gentofte 9,90 Rudersdal 10,6 Lyngby-Taarbæk 1 Hørsholm 11,0 Egedal 11,5 Frederiksberg 12,7 Lejre 13,1 Furesø 13,2 Hillerød 13,2 Solrød 13,6 Roskilde 14,0 Glostrup 14,7 Favrskov 14,8 Gladsaxe 15,0 Fredensborg 15,2 Greve 15,5 Rebild 15,7 Odder 15,9 København 16,0 Gribskov 16,2 Høje-Tåstrup 16,2 Hedensted 16,4 Frederikssund 16,6 Vallensbæk/Ishøj 16,7 Aarhus 16,8 Herlev 16,9 Ikast-Brande 17,0 Syddjurs 17,2 Hvidovre 17,3 Stevns 17,4 Silkeborg 17,4 Billund 17,6 Sorø 17,6 Middelfart 17,8 Herning 18,0 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Produktivitet, effekt og forudsagt forsørgelsesgrad, når produktiviteten opgøres ved antal ordinære årsværk på ADP, KTH og SDP samt sager på ADP, KTH og SDP Produktivitet og effekt 2013 fordelt efter forudsagt forsørgelsesgrad (klynger) x Klynge Produktivitet (Helårspersoner per årsværk) Beskæftigelseseffekt (pct.-point) Besøgte ,0 0,3 2,3 0,0 1,3 1,7 0,8 1,0 1,0 0,1 2,4 0,0 0,4 1,1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 2,3 1,1-0,5 2,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 1,3 1,4-0,5 1,7 0,5 1,8-0,1 0,5 1,1 0,0 0,2 0,6 1,1 1,1 1,4-0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 2,1 - -0,4 0,6 0,8 1,4-0,5 0,3 0,1 0,5 0,8 1,0 1,3 1,2-0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 0,8 1,5 1,3 0,6 0,8 0,6 64 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af ordinære årsværk tilknyttet a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge B) Forudsagt forsørgertryk er angivet efter jobcentrets navn Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA

65 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Sammenhæng mellem produktivitet og effekt, når produktiviteten opgøres på basis af samlet antal ordinære årsværk og samlet antal sager på ADP, KTH og SDP, mens effekt opgøres på tværs af alle ydelsesområder Produktivitet og effekt 2013 Fuldtidsperson per årsværk, procent point. Effekt ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3, Produktivitet 65 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk B) Effekt beregnet som forudsagt (2011) versus observeret (2013) forsørgelsesgrad på alle ydelsesområder C) Rød markerer besøgte jobcentrer Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse; KORA

66 Lolland 25,6 Langeland 24,5 Bornholm 22,9 Morsø 22,8 Frederikshavn/Læsø 22,6 Norddjurs 21,9 Odsherred 21,7 Guldborgsund 21,6 Slagelse 21,6 Kalundborg 21,3 Tønder 21,3 Esbjerg/Fanø 21,1 Vordingborg 21,0 Thisted 2 Randers 20,7 Fredericia 20,6 Nyborg 20,5 Skive 20,2 Vesthimmerland 20,1 Ærø 20,1 Faxe 18,2 Albertslund 18,2 Viborg 18,2 Ringsted 18,3 Faaborg-Midtfyn 18,3 Horsens 18,4 Aalborg 18,4 Holstebro 18,4 Struer 18,5 Vejen 18,6 Brønderslev 18,7 Assens 18,8 Varde 18,9 Holbæk 18,9 Nordfyns 18,9 Jammerbugt 19,1 Rødovre 19,1 Halsnæs 19,2 Lemvig 19,3 Brøndby 19,5 Helsingør 19,6 Svendborg 19,7 Mariagerfjord 19,8 Haderslev 19,8 Hjørring 19,9 Sønderborg 19,9 Aabenraa 19,9 Furesø 13,2 Hillerød 13,2 Solrød 13,6 Roskilde 14,0 Glostrup 14,7 Favrskov 14,8 Gladsaxe 15,0 Fredensborg 15,2 Greve 15,5 Rebild 15,7 Odder 15,9 København 16,0 Gribskov 16,2 Høje-Tåstrup 16,2 Hedensted 16,4 Frederikssund 16,6 Vallensbæk/Ishøj 16,7 Aarhus 16,8 Herlev 16,9 Ikast-Brande 17,0 Syddjurs 17,2 Hvidovre 17,3 Stevns 17,4 Silkeborg 17,4 Billund 17,6 Sorø 17,6 Middelfart 17,8 Herning 18,0 Køge 18,0 Kolding 18,1 Ringkøbing-Skjern 18,1 Gentofte 9,90 Rudersdal 10,6 Lyngby-Taarbæk 1 Hørsholm 11,0 Egedal 11,5 Frederiksberg 12,7 Lejre 13,1 Allerød 9, ROBUSTHEDSKONTROL Produktivitet, effekt og forudsagt forsørgelsesgrad, når produktiviteten opgøres ved samlet antal ordinære årsværk og samlet antal sager på ADP, KTH og SDP, mens effekt opgøres på tværs af alle ydelsesområder Produktivitet og effekt 2013 fordelt efter forudsagt forsørgelsesgrad (klynger) x Klynge Produktivitet (Helårspersoner per årsværk) Beskæftigelseseffekt (pct.-point) Besøgte ,4 1,3 0,4 1,5 2,7 3,0-1,4-0,5-0,4 2,2 2,1 2,7-0,2 0,0 0,7 1,0-1,5 0,8 0,7 1,0 2,1 1,9 1,2-0,1 0,5 3,0-2,0 2,8 0,6 1,3 1,7-0,8 1,3 1,7-0,7-0,3 0,1 1,5 1,7 1,7-1,2 - -0,7 0,5 0,6 0,2 0,3 0,7 0,4 1,6 1,1-0,6 0,5 0,8 1,5-1,7-1,2-0,2-0,8 0,8-0,7-0,3-1,4 0,0 0,4 0,5 0,4 1,2 1,2 1,0 1,0 1,7 1,4 1,4-0,2-0,4 2,7 1,7 0,5 0,5 1,1 1,1 1,5 1,5 66 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk B) Forudsagt forsørgertryk er angivet efter jobcentrets navn Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA

67 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Sammenhæng mellem produktivitet og effekt, når produktiviteten opgøres på basis af samlet antal ordinære årsværk og samlet antal sager på ADP, KTH, SDP, FLX og LY, mens effekt opgøres på tværs af alle ydelsesområder Produktivitet og effekt 2013 Fuldtidsperson per årsværk, procent point. Effekt ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3, Produktivitet 67 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk B) Effekt beregnet som forudsagt (2011) versus observeret (2013) forsørgelsesgrad på alle ydelsesområder Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse; KORA

68 Allerød 9,60 Gentofte 9,90 Rudersdal 10,6 Lyngby-Taarbæk 1 Hørsholm 11,0 Egedal 11,5 Frederiksberg 12,7 Lejre 13,1 Furesø 13,2 Hillerød 13,2 Solrød 13,6 Roskilde 14,0 Glostrup 14,7 Favrskov 14,8 Gladsaxe 15,0 Fredensborg 15,2 Greve 15,5 Rebild 15,7 Odder 15,9 København 16,0 Gribskov 16,2 Høje-Tåstrup 16,2 Hedensted 16,4 Frederikssund 16,6 Vallensbæk/Ishøj 16,7 Aarhus 16,8 Herlev 16,9 Ikast-Brande 17,0 Syddjurs 17,2 Hvidovre 17,3 Stevns 17,4 Silkeborg 17,4 Billund 17,6 Sorø 17,6 Middelfart 17,8 Herning 18,0 Køge 18,0 Kolding 18,1 Ringkøbing-Skjern 18,1 Faxe 18,2 Albertslund 18,2 Viborg 18,2 Ringsted 18,3 Faaborg-Midtfyn 18,3 Horsens 18,4 Aalborg 18,4 Holstebro 18,4 Struer 18,5 Vejen 18,6 Brønderslev 18,7 Assens 18,8 Varde 18,9 Holbæk 18,9 Nordfyns 18,9 Jammerbugt 19,1 Rødovre 19,1 Halsnæs 19,2 Lemvig 19,3 Brøndby 19,5 Helsingør 19,6 Svendborg 19,7 Mariagerfjord 19,8 Haderslev 19,8 Hjørring 19,9 Sønderborg 19,9 Aabenraa 19,9 Ærø 20,1 Vesthimmerland 20,1 Skive 20,2 Nyborg 20,5 Fredericia 20,6 Randers 20,7 Thisted 2 Vordingborg 21,0 Esbjerg/Fanø 21,1 Tønder 21,3 Kalundborg 21,3 Slagelse 21,6 Guldborgsund 21,6 Odsherred 21,7 Norddjurs 21,9 Frederikshavn/Læsø 22,6 Morsø 22,8 Bornholm 22,9 Langeland 24,5 Lolland 25,6 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Produktivitet, effekt og forudsagt forsørgelsesgrad, når produktiviteten opgøres ved samlet antal ordinære årsværk og samlet antal sager på ADP, KTH, SDP, FLX og LY, mens effekt opgøres på tværs af alle ydelsesområder Produktivitet og effekt 2013 fordelt efter forudsagt forsørgelsesgrad (klynger) x Klynge Produktivitet (Helårspersoner per årsværk) Beskæftigelseseffekt (pct.-point) Besøgte ,4 1,3 0,4 1,5 2,7 3,0-1,4-0,5-0,4 2,2 2,1 2,7-0,2 0,0 0,7 1,0-1,5 0,8 0,7 1,0 2,1 1,9 1,2-0,1 0,5 3,0-2,0 2,8 0,6 1,3 1,7-0,8 1,3 1,7-0,7-0,3 0,1 1,5 1,7 1,7-1,2 - -0,7 0,5 0,6 0,2 0,3 0,7 0,4 1,6 1,1-0,6 0,5 0,8 1,5-1,7-1,2-0,2-0,8 0,8-0,7-0,3-1,4 0,0 0,4 0,5 0,4 1,2 1,2 1,0 1,0 1,7 1,4 1,4-0,2-0,4 2,7 1,7 0,5 0,5 1,1 1,1 1,5 1,5 68 Note: A) Produktivitet er beregnet på basis af alle ordinære årsværk B) Forudsagt forsørgertryk er angivet efter jobcentrets navn Kilde: Jobindsats.dk, spørgeskemaundersøgelse, KORA

69 3.2 ROBUSTHEDSKONTROL Tidstrappen opgjort på baggrund af de 15 besøgte jobcentre svarer stort set til tidstrappen opgjort på basis af surveyen Opskalering af sagsområder ift. vægt i besøgte JC er Timer fordelt på årsbasis (vægtet gns. for de besøgte jobcentre) Arbejdsår Opskalering af sagsområder ift. vægt i data fra survet Timer fordelt på årsbasis (vægtet gns. for de besøgte jobcentre) Arbejdsår Forskel** Timer pr. år 0 Fraværende tid 417 Fraværende tid Potentiel arbejdstid Potentiel arbejdstid Sygefravær 78 Sygefravær 78 0 Gennemsnitlig arbejdstid Gennemsnitlig arbejdstid Interne møder og uddannelse 174 Interne møder og uddannelse Til rådighed for jobcenteropgaver Til rådighed for jobcenteropgaver Generel administration og ledelse 271 Generel administration og ledelse Adm. opgaver ifm. sagsbehandling 151 Adm. opgaver ifm. sagsbehandling Indirekte sagsbehandling 459 Indirekte sagsbehandling Direkte borgerkontakt 374 Direkte borgerkontakt * Beregnet ift. projektets scope - dvs. administration/ledelse, virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere ** Forskel på, om sagsområder opskaleres ift. data i spørgeskemaundersøgelsen eller på tværs af jobcentrene (gns. på tværs af sagsområder) Kilde: Workshops på ADP (14 jobcentre), KTH (13 jobcentre) og SDP (13 jobcentre); spørgeskemaundersøgelse

ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG

ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG ENDELIG AFRAPPORTERING JUNI 2014 www.quartzco.com www.bdo.dk COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO COPENHAGEN Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 Havneholmen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ E/ *r PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ 6 juni 2012 Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmod- J 20120000313 tage re 2 kt Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Forord. August 2011 Torben Buse Direktør. /Forord, Kommunernes udgifter til anbringelse af børn og unge

Forord. August 2011 Torben Buse Direktør. /Forord, Kommunernes udgifter til anbringelse af børn og unge August 2011 Forord Der er stort fokus på området for udsatte børn og unge i disse år. Og det med rette. For kommunernes ageren på området har store konsekvenser såvel menneskeligt som økonomisk. Når kommunerne

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011 Ministeren, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-2448 Kommunalbestyrelsesmedlemmer December 2012 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON Udgivet af Social-, Børne-

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen 2010/2011. Resultater på de indberettede data

Elevfravær i folkeskolen 2010/2011. Resultater på de indberettede data Elevfravær i folkeskolen 2010/2011 Resultater på de indberettede data Elevfravær i folkeskolen 2010/2011 Resultater på de indberettede data Forfatter: Jesper Lund/Lone Juul Hune UNI C UNI C, 25.01.2012

Læs mere