Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune"

Transkript

1 BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej Fårevejle Tlf Fax

2 Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministerens mål for De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Odsherred Mål og strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats Den borgerrettede indsats Den virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen i Tillæg nr. 1 - Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Tillæg nr. 2 - Det lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tillæg nr. 3: Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud Bilag 1:Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

3 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen udarbejder årligt en beskæftigelsesplan. Dette er beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Kapitel 2 er en oversigt over minimumskrav til indholdet i beskæftigelsesplanen. Kapitel 3 indeholder de fire nationale mål som beskæftigelsesministeren har udmeldt for I kapitel 4 beskrives de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Odsherred kommune står over for i 2013, herunder de lokale udfordringer i forhold til de fire ministermål. I kapitel 5 opstilles niveaumål for den borger- og virksomhedsrettede, og den påtænkte indsats og strategi til at opfylde målene beskrives. Kapitel 6 er reserveret til budgettet for beskæftigelsesindsatsen I tillæg 1 ses en samlet oversigt over målene for beskæftigelsesplanen i Tillæg 2 er reserveret til det lokale beskæftigelsesråds (LBR) plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. LBR s plan tilføjes/vedlægges senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar Tillæg 3 er beskrivelsen af Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Bilag 1 er oversigten over tidsfrister og proces for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

4 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde 1 : 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 2 4) Budget for beskæftigelsesindsatsen 1 Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 14/12/2011 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. 2 Strategi og mål for at inddrage andre aktører kan indarbejdes i afsnittet vedr. strategi og mål for den borgerettede og virksomhedsrettede indsats. Der skal ikke opstilles måltal for anvendelsen af anden aktør. ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

5 3. Beskæftigelsesministerens mål for 2013 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2013: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

6 4. De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Odsherred Ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 harmonerer i udstrakt grad med de udfordringer og prioriteter Odsherred kommune overordnet har på beskæftigelsesområdet. Odsherred står dog overfor særlige lokale udfordringer indenfor de tre første ministermål. Nedenfor belyses disse lokale udfordringer generelt og på ungeområdet, ift. fastholdelse og inkludering af ledige på kanten af arbejdsmarkedet og ift. langtidsledigheden. I forhold til det fjerde mål, - tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Har jobcentret et godt samarbejde med lokale virksomheder, erhvervsråd og arbejdsmarkeds- og interesseorganisationerne og fokuserer løbende på at udvikle og udbygge samarbejdet. Der vil blive beskrevet strategi og indsats og opstillet mål i kapitel 5. Høj ledighed, faldende beskæftigelse og udhulet arbejdsstyrke De overordnede udfordringer i Odsherred er høj ledighed, en vigende udvikling i beskæftigelsesandelen samt en faldende arbejdsstyrke med relativt mange ældre og færre unge. Odsherred har fra marts 2011 til marts 2012 oplevet et relativt stort fald i ledigheden på 10,9 procent (Østdanmark -1,2 %). Bruttoledigheden er dog med personer (8 procent) fortsat høj i Odsherred. Gennemsnittet for Østdanmark er 6,7 %. Trods færre ledige er der dog samtidigt færre i beskæftigelse (-0,9 %). Ledighedsfaldet skyldes at arbejdsstyrken er reduceret. Tendensen til en faldende arbejdsstyrke har årsag i at relativt mange unge flytter fra kommunen i forbindelse med uddannelse og en del af de der gennemfører uddannelsen ikke umiddelbart vender tilbage efter endt uddannelse. Odsherred har den sjette laveste andel af unge i arbejdsstyrken (knapt 20 % årige), men den anden højeste andel af årige i arbejdsstyrken (godt 40 %). I 2010 var arbejdsstyrkens andel af befolkningen i Odsherred på blot 44 procent, og udviklingen i retning af at færre skal forsørge flere kan forventes at fortsætte i takt med at den ældre del af arbejdsstyrken går på pension. Ungdomsledighed Udfordringen er at modvirke en stigende ungeledighed og få de unge ledige uden uddannelse i gang med og fastholdt i en faglig uddannelse, og de unge ledige med uddannelse i job. Det er bekymrende at trods en tendens til færre unge i arbejdsstyrken og færre unge i aldersgruppen år, så stiger antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. En ny undersøgelse 3 viser at op imod halvdelen af tilgangen er nettotilflytning fra andre kommuner samt unge der kommer fra uddannelse (frafald eller gennemført uddannelse). 3 Analyse: Hvad kendetegner stigningen i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i Odsherred Kommune? m-ploy 2012 for Jobcenter Odsherred. ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

7 Bruttoledighedsprocenten for årige arbejdsmarkedsparate ledige ligger fra 11,9 til 16,6 procent i marts 2012, hvilket er betydeligt over gennemsnittet på 8 procent samlet set for alle aldersgruppe. I alt 549 unge er ledige 4 i marts 2012 (en stigning på 33 personer/+6,3%). De 297 unge ledige er arbejdsmarkedsparate ledige, hvilket betyder cirka en fjerdedel af alle arbejdsmarkedsparate ledige er unge. 137 af de ledige er forsikrede, hvilket er 10 procent færre unge forsikrede ledige end året før. Derimod har der været en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere fra 363 til 412 personer (+13,4 %). Stigningen på kontanthjælpsområdet har især ramt de ikke-arbejdsmarkedsparate. I alt 252 personer, næsten halvdelen af de unge ledige er ikke-arbejdsmarkedsparate, hvilket er en stigning på 22 procent i forhold til samme måned året før. Fra undersøgelser på kontanthjælpsområdet ved vi, at mange af de unge har andre problemer end ledighed, herunder at op mod 40 procent står med psykiske problemer med og uden diagnose. Dertil kommer at de færreste kontanthjælpsmodtagere i den aldersgruppe har en kompetencegivende ungdomsuddannelse, trods et eller flere forsøg på at erhverve sig en uddannelse. Endvidere er ledigheden blandt unge (som for andre ledige) præget af sæsonudsving. En del unge finder job i turistsæsonen og supplerer med offentlig forsørgelse i ledighedsperioder. For de mindre målrettede unge i denne gruppe er risikoen, at de forpasser chancen for en erhvervsuddannelse. Endelig er der nyuddannede unge, der ikke umiddelbart finder job efter endt uddannelse. Løsningen på ledigheden for de bedst kvalificerede af disse unge er måske at søge ud af kommunen, og bosætte sig i områder, hvor jobmulighederne er bedre for nyudannede. Resultatet for kommunen af manglende uddannelsesinstitutioner, høj ledighed og sæsonjob er en alvorlig risiko for en uheldig spiral, der betyder, at det er de svagere grupper af unge, der bliver i kommunen og giver grobund for en (sub)kultur, som ikke har gennemførelse af erhvervsuddannelse som ideal eller mål. Fastholdelse på arbejdsmarkedet Udfordringen er at fastholde borgere, der står i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Førtidspension Jobcentret er i en årrække blevet mødt med, at der er et stort besparelsespotentiale på førtidspensionsområdet. Det er uomtvisteligt at Odsherred har store udgifter til førtidspension, men det er vanskeligt at ændre på kort sigt. Er førtidspensionen først en realitet er vejen tilbage til arbejdsmarkedet - om mulig lang. De seneste års indsats har gået på at sætte ind med rettidig indsats over for de grupper der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og begrænse tilgangen til førtidspen- 4 Fuldtidspersoner. ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

8 sion ved at være mere tilbageholden med nytilkendelser og bevilge med revurdering efter en årrække. Målsætningen har været maksimum 100 tildelinger af førtidspensioner pr. år. I og er der henholdsvis 90 og 98 tilkendelser. Antallet af førtidspensionister er i perioden reduceret fra til Ser man samlet på førtidspension, fleksjob og ledighedeydelse i perioden fra december 2010 til december 2011 viser udviklingen et fald med 0,8 procent for Odsherred, hvor udviklingen i forhold til sammenlignelige jobcentre viser en stigning på 0,7 procent. Udviklingen i Odsherred skyldes primært et fald i antallet af personer med førtidspension. En af de særlige udfordringer, Odsherred har på området, er antallet af tilflyttende førtidspensionister. I 2010 flyttede således 121 førtidspensionister til kommunen, hvilket er 50 procent flere end hvad kommunen selv tilkendte (80). Rettidighed i samtaler og tilbud samt indsatsen i forhold til fleksjob og ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering har stor betydning for tilgangen til førtidspension. Rettidigheden for samtaler og tilbud er meget høj for alle ydelsesgrupper i Odsherred. I klyngen af sammenlignelige jobcentre ligger Odsherred løbende højt eller højest. Positionen skal fastholdes så borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet sikres optimalt. På fleksjob og ledighedsydelsesområdet har der fra april 2011 til april 2012 været en svag stigning i antallet i antal borgere med fleksjob og ledighedsydelse, fra 513 til 520. Af det samlede antal er henholdsvis 121 og 118 på ledighedsydelse i april måned. Udfordringerne er sikre fleksjob til borgere på ledighedsydelse, samt at begrænse tilgangen til fleksjob- og ledighedsydelse, således at tilknytningen til arbejdsmarkedet opretholdes. Indsatsen på sygedagpengeområdet retter sig mod at støtte borgerne og samarbejde med de øvrige aktører omkring borgerens tilbagevenden til jobbet således at varigheden af sygedagpengeforløbene holdes på et minimum og borgerens situation ikke forværres i retning af permanent offentlig forsørgelse. Den procentvise andel i arbejdsstyrken af fuldtidspersoner på sygedagpenge er relativt højt i Odsherred (3,8 % i 2011). Jobcentret har i de seneste år haft et stærkt fokus på området. Det er i nogen grad lykkedes at reducere antallet og varigheden af forløb. Udfordringen er at fastholde og forbedre den positive udvikling. I 2011 var der 123 fuldtidsrevalidender med en gennemsnitlig varighed af revalideringsforløbene på 38 uger. Set over en årrække er antal og varighed forholdsvis stabilt. I forhold til klyngen af sammenlignelige jobcentre ligger Odsherred relativt højt både i antal og varighed. I andet halvår 2012 etablerer Odsherred et bevillings- og tilkendelsesudvalg på revalideringsområdet. Udfordringen er endvidere at tilrettelægge effektive revalideringsforløb, der fører til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet for de revaliderede borgere. Langtidsledighed Udfordringen er at modvirke og reducere langtidsledigheden for at sikre borgernes forsørgelsesgrundlag og minimere risikoen for at tilgangen til permanent forsørgelse øges. Langtidsledigheden for de arbejdsmarkedsparate har været faldende fra (- 16 %), især for de forsikrede ledige (- 19 %), og i lidt mindre omfang kontanthjælpsmodtagere (- 5 %). ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

9 Langtidsledigheden i kommunen er dog fortsat på et højt niveau. Knapt en tredjedel (31 %) af alle bruttoledige har været ledige i mere end 80 procent af det seneste år. I alt er 296 ledige langtidsledige i april 2012, af dem er 221 dagpengemodtagere. I lyset af den forkortede dagpengeperiode vil det på sigt betyde at mange ledige risikerer at miste dagpengeretten. Andelen af langtidsledighed stiger med alderen. Blandt de årige er 11% af de bruttoledige langtidsledige. Blandt de årige er procenten på 39 og stiger til 45 procent for de over 60-årige ledige. Ledige mænd har en højere andel i langtidsledighed end kvinder (hhv. 35% og 27%). Hårdest ramt set i forhold til den samlede arbejdsstyrke er aldersgrupperne år og år. Fordelt på a-kasser er 3F (Industri og byggefagene) antalsmæssigt hårdest ramt (94 personer). Dog kan området notere en positiv udvikling i det seneste år (-31 %). Hvorimod langtidsledigheden for lærere er steget med 100 procent (6 personer). Jobcentret er opmærksom på udviklingen for gruppen af ledige, der falder ud af dagpengesystemet. Der kan allerede nu noteres en overrepræsentation af kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der kommer fra dagpengesystemet. Udviklingen kræver et øget fokus og en forstærket indsats i samarbejde med a-kasserne. ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

10 5. Mål og strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats De nationale beskæftigelsespolitiske mål skal indgå som et centralt omdrejningspunkt i beskæftigelsesplanen. I dette kapitel opstiller kommunen konkrete niveaumål for de tre første beskæftigelsespolitiske mål baseret på de regionale niveauer for mål i beskæftigelsesregionens kontrakt med beskæftigelsesministeriet for Dertil kommer de lokale mål som jobcentret har fastlagt og indarbejdet til imødegåelse af lokale udfordringer. Inden for rammerne af det fjerde beskæftigelsespolitiske mål har kommunen selv formuleret konkrete mål. ----Kommunen skal desuden beskrive, hvordan og hvornår, der følges op Niveaumålene i høringsudkastet er midlertidige. De endelige konkrete niveaumål for de tre første beskæftigelsespolitiske mål fastsættes inden beskæftigelsesplanen offentliggøres. Hvilket skal ske senest 31. januar Den borgerrettede indsats Afsnittet fastsætter niveaumål for den borgerrettede indsats og beskriver, strategien og indsatsen, der planlægges iværksat ift. borgerne for at sikre opfyldelse af de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål og imødegåelsen af de lokale udfordringer. MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden 5 for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 19,6 pct, svt. en stigning på 3 procentpoint fra december 2011 til december Mål 1 B (lokale niveaumål): Andelen af unge på kontanthjælp skal reduceres med 5% mere end tilfældet er i klyngen af sammenlignelige jobcentre 6. 5 Opgørelsen af mål 1 vil ske på baggrund af en ny måling, der måler uddannelsesgraden, dvs. hvor meget de unge dagpenge- eller kontanthjælpsberørte under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret har været i uddannelse i året (år-til-dato) divideret med det samlede antal uger, hvor de unge har modtaget ydelse eller været i ordinær uddannelse i året (år-til-dato). Opgørelsesmetoden vil grundlæggende svare til opgørelsen af aktiveringsgraden. Dvs. det opgøres, hvor stor en del af perioden som ledig, ledige gennemsnitligt er i uddannelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil gennem beskæftigelsesregionerne orientere om det nærmere indhold af den nye måling, samt hvornår der forventes at foreligge tilgængelige data. Opgørelsen af mål 2 vil ske på baggrund af en ny måling, der opgør antallet af årige, der inden for den valgte periode for første gang får bevilliget førtidspension, uanset om personen kommer fra fleksjob eller ledighedsydelse. Det skal bemærkes, at man i den eksisterende måling på jobindsats.dk vedr. tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger kan udskille tilgangen til førtidspension, men at denne måling i forhold til førtidspension ikke tager højde for de personer, der tilgår fra netop fleksjob eller ledighedsydelse. Opgørelse af mål 3. vil ske på baggrund af den eksisterende måling (Antal langtidsledige personer) i jobindsats.dk. Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

11 Frafaldet på ungdomsuddannelserne må maksimalt være 13%. Målet opgøres ultimo I Odsherred kommune er strategien, at arbejde for at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I januar 2011 oprettede kommunen ved kommissorium Projekt uddannelse til alle (UTA). UTA havde til formål at etablere et ad-hoc udvalg, gennemføre 10 skitserede projekter, udpege Odsherred Ungeforum og gennemføre en analyse-, strategi og handleplanfase. Projektet er afsluttet i maj 2012, og ved Byrådets beslutning strategien er overgået til drift under Økonomiudvalget. Strategien har otte temaer: 1. Ungdomsuddannelserne, EUC, Gymnasiet, 10. klasse 2. Unge i ufaglært arbejde eller på offentlig forsørgelse 3. Tværgående og hurtig indsats 4. Tidlig indsats 5. Ungdomskultur og ungeliv 6. Folkeskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne 7. Daginstitutionerne og overgangen til grundskolen 8. Mobilitet og transport Videreførelsen af strategien omfatter mange aktører. Jobcentret har en nøglefunktion i flere af strategiens punkter. Gennemførelsen af ungestrategien er sat i gang i 2012, men vil blive videreført i 2013 og fremadrettet. Det betyder: at jobcentret vil medvirke til at styrke dialogen og samarbejdet om ungeindsatsen på tværs af kommunens centre/institutioner, med vejlednings- og uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet at jobcentret deltager i det tværfaglige Ungeteam i Odsherred, der sætter ind overfor alle unge fra de forlader grundskolen. Ungeteamet lægger en handlingsplan og tager kontakt til unge, der ikke er i gang med job eller uddannelse at samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning og erhvervsuddannelserne har en høj prioritet, herunder at jobcentret har igangsat en særlig mentorindsats, der skal fastholde unge på gennemførelse af uddannelsesplanen Unge der søger kontanthjælp skal være aktive i ét af tre spor: Uddannelsesvejen, Jobvejen og Afklaringsvejen. Det betyder: at der igangsættes straksaktivering enten i form af virksomhedspraktik, løntilskud, opkvalificering eller deltagelse i afklarende projekter at unge ledige uden erhvervsuddannelse får uddannelsespålæg eller deltager i forløb, hvor de får vejledning og støtte til at udarbejde en uddannelsesplan og forberede sig på uddannelse 6 Odsherred benchmarkes med kommuner med samme rammevilkår, nemlig Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Struer, Syddjurs og Sønderborg. ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

12 at screening er obligatorisk og følges af tilbud om FVU (Forberedende Voksenundervisning) og ordblindeundervisning ved behov at der er fokus på socialt udsatte og sårbare unge, herunder psykiske problemer og misbrugsproblemer at der tilrettelægges en individuel indsats for de ledige unge, der har andre problemer end ledighed og manglende ungdomsuddannelse. Efter afklaring og indsats i kommunale projekter eller hos eksterne leverandører er målet også for disse unge uddannelse, eventuelt i form af EGU eller STU (Erhvervsgrunduddannelse, Særlig tilrettelagt Undervisning) at der tilbydes støttende mentorfunktion (virksomhedsmentorer, uddannelsesmentorer og sociale mentorer) ved behov at der følges op og videreudvikles på ungeindsatsen Jobcentret har gennem 2012 arbejdet med implementering af en forandringsteoretisk tilgang til indsatsen for især de unge kontanthjælpsmodtagere. Denne indsats vil blive fastholdt og videreudviklet i Det primære omdrejningspunkt i indsatsen er en tæt kontakt mellem den unge og dennes tovholder. Tovholderen er en fast person, som løbende har kontakten til den unge, også selvom den unge er i forskellige former for behandling/aktivering. Det bliver således denne person, der er omdrejningspunkt for den unge og sammen med den unge opstiller mål (og fastholder den unge herpå) på vejen mod selvforsørgelse. Udover en tovholder, vil der også i perioder være tilknyttet en jobkonsulent, som f.eks. kan sikre etablering af relevant virksomhedspraktik i det omfang det er relevant i forhold til den unges videre udvikling. Herudover etableres en række initiativer, som sammen med tovholderen kan hjælpe den unge på vej. Et af disse er forsøgsprojektet Med Drømme som mål, der i 2. halvår 2012 blev implementeret i den ordinære drift under navnet Team på tværs. Tiltaget forankres i jobcentret og skal sikre at specielt de unge psykisk syge/belastede får hjælp i forhold til at udnytte deres ressourcer, så de med tiden kan komme i job eller uddannelse og dermed forebygge at betydelig del af gruppen ender på enten langvarig kontanthjælp eller førtidspension. MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 55 pct. fra december 2011 til december Førtidspension til udsatte og sårbare ledige kan i visse tilfælde opleves som et mål i sig selv fordi det giver økonomisk stabilitet og ro på. Men isoleret set bidrager det ikke nødvendigvis til en bedring af den øvrige situation for borgeren, men kan tværtimod betyde en parkering af borgeren på varig offentlig ydelse, hvorved borgeren ikke nødvendigvis får alle de relevante tilbud, der kunne medføre en (delvis) tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcentret ønsker at indsatsen for sårbare og udsatte ledige gives tidligt og har beskæftigelse som mål. Ikke mindst ungegruppen er det også her vigtig at have fokus på. Den jobcenterindsats der skal forebygge tilgangen til førtidspension vedrører alle ydelsesgrupper, sygemeldte, borgere på ledighedsydelse og kontanthjælpsgruppen i match 3 (Midlertidigt passive) er særligt i fokus. ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

13 Mål 2 B (lokale mål) Kontanthjælp og integration Rettidighed skal være mindst 96 pct. for samtaler og mindst 90 pct. for aktivering. Det samlede antal borgere på ydelsen skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Andelen af borgere i match 3 (midlertidig passiv) skal inden udgangen 2013 være nedbragt til 35 pct. Sygedagengeområdet Samlet skal borgere på sygedagpenge reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal holdes under 62. Andelen af borgere der kommer delvist tilbage i arbejde eller i praktik i egen virksomhed skal være mindst 20 pct. Fleksjob og ledighedsydelse Rettidigheden for samtaler skal være på 90 pct. eller mere Antallet af nytilkendelser skal begrænses Antal borgere i fleksjob skal være over 400 Revalidering Rettigheden for samtaler skal være på 96 pct. eller mere Effekten efter endt aktivering skal være på 50 pct. eller mere Maksimum 20 pct. af revalideringsforløbene må have en varighed på mere end 3 år Det betyder konkret: førtidspension tildeles med kontrol efter 3-5 år for borgere under 40 år og borgere med psykiske lidelser og diffuse diagnoser fokus på rettidighed, hurtig start på lægelig afklaring og efterfølgende afprøvning af arbejdsevne fortsat fokus på at nedbringe varigheden af sygedagpengeforløb og øge brugen af delvis raskmeldinger, vha. hurtig udredning og samarbejde med virksomheder, a- kasser og andre aktører omkring den sygemeldte borgere der er tilkendt fleksjob skal støttes til at være aktivt jobsøgende opnormering af den opsøgende virksomhedsrettede indsats, der bringer borgere på ledighedsydelse og opsagte fleksjobbere i job særligt fokus og tilbud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk afdækning af behov for støtte i form af mentorordninger i forbindelse med jobcentertilbud relevante tilbud til kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet, herunder fokus på og tilbud til psykiske sårbare og misbrugere revalideringsplanen skal være på plads senest 3 måneder efter godkendelsen af revalideringen er godkendt og revalideringen skal finde sted inden for områder med gode jobmuligheder hurtig indsats og handlingsplan for socialt udsatte tilflyttere, herunder også borgere med anden etnisk baggrund end dansk Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

14 Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 260 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 24 pct. fra december 2011 til december Mål 3 B (lokale mål): Forsikrede ledige Rettidigheden skal være mindst 96 pct. for samtaler og mindst 90 pct. for aktivering. Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre. Kontanthjælp og integration Rettidighed skal være mindst 96 pct. for samtaler og mindst 90 pct. for aktivering. Det samlede antal borgere på ydelsen skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Strategien er: fokus på rettidighed for samtaler og tilbud større fokus på opkvalificering især målrettet ufaglærte, enlige forsørgere og unge ekstra indsats og tilbud til forsikrede ledige, der er på vej til at have opbrugt deres dagpengeperiode virksomhedsrettet aktivering i private og offentlige virksomheder medvirken til jobrotation i brancher med gode beskæftigelsesmuligheder vurdering af behov for og tilbud om mentorstøtte motivere til mobilitet og bredde i forbindelse med jobsøgning Den virksomhedsrettede indsats Afsnittet fastsætter mål og beskriver hvilken strategi og indsats, der iværksættes ift. virksomhederne for at sikre opfyldelse af de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål. I beskæftigelsesplanen vil desuden indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer vedlægges som tillæg senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Mål 4 B (lokale mål): Jobcentret vil øge andelen af virksomheder med virksomhedsrettet indsats fra 35,8 procent i 2011 til 41 procent i 2013 (alle ydelsesgrupper). Jobcentret vil øge andelen af virksomheder med virksomhedsrettet indsats for match 2 borgere fra 13,5 procent i 2011 til 16 procent i Andelen af virksomheder med virksomhedsrettet indsats er de seneste tre år steget: fra 20,2 procent/191 steder i 2009 (alle ydelsesgrupper) til 35,8 procent/304 steder i 2011 (alle ydelsesgrupper) for match 2 isoleret er andelen 6,5 procent i 2009 og 13,5 procent ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

15 Jobcentret vil i 2013 øge bredden i indsatsen, således at udviklingen fortsætter og en større andel af virksomhederne i Odsherred deltager i den virksomhedsrettede indsats (løntilskud, virksomhedspraktik). Den større bredde og et øget antal af virksomheder i samarbejdet, forventes at medføre mere effektive beskæftigelsestilbud til borgerne og en stigning i anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud generelt. Dialogen og samarbejdet med virksomheder i Odsherred og erhvervslivets organisationer skal derfor videreudvikles og udbygges. Det sker ved: Én indgang til jobcentret for virksomheder, til sikring af koordinering af virksomhedernes jobordrer, vejledning og oplysning om muligheder (virksomhedsservice) Opnormering og effektivisering af virksomhedskonsulentindsatsen, herunder opkvalificering Øget inddragelse af erhvervsrådet Lokale og regionale kampagner via virksomhedskonsulenter, digitalt/postomdelt materiale og erhvervsråd, der synliggør ledige job og mulighederne for rekruttering via jobnet og øvrige jobcentertilbud I samarbejde med beskæftigelsesregionen og nabojobcentre gennemføres en analyse af de lokale virksomheders fremadrettede arbejdskraft- og kompetencebehov I samarbejde med beskæftigelsesregionen søges gennemført en undersøgelse af de lokale virksomheders motivation og kapacitet ift. at indgå i relevante beskæftigelsestilbud Jobdating (forsøg med digital notificering og GIS (Geografisk Information System)) Rådgivning til virksomhederne omkring rekruttering og afskedigelser (varslinger) Styrket virksomhedskontakt og rådgivning i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere ved sygdom og fravær Mentortilbud til virksomheder, der beskæftiger socialt sårbare og udsatte Fokus på kvaliteten af de lediges CV Brancherådgivning til ledige, der ønsker kompetenceudvikling ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

16 6. Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2013 BUDGET 2013 i kr Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger TOTAL ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

17 Tillæg nr. 1 - Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 Dette er den samlede oversigt over alle målene i beskæftigelsesplanen dvs. både de fire udmeldte beskæftigelsespolitiske mål samt de lokale mål. A) Kommunens mål i forhold til de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål: MÅL 1: Uddannelsesgraden 7 for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 19,6 pct, svt. en stigning på 3 procentpoint fra december 2011 til december MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 55 pct. fra december 2011 til december Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 260 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 24 pct. fra december 2011 til december Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om Beskæftigelsesindsatsen. 7 Opgørelsen af mål 1 vil ske på baggrund af en ny måling, der måler uddannelsesgraden, dvs. hvor meget de unge dagpenge- eller kontanthjælpsberørte under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret har været i uddannelse i året (år-til-dato) divideret med det samlede antal uger, hvor de unge har modtaget ydelse eller været i ordinær uddannelse i året (år-til-dato). Opgørelsesmetoden vil grundlæggende svare til opgørelsen af aktiveringsgraden. Dvs. det opgøres, hvor stor en del af perioden som ledig, ledige gennemsnitligt er i uddannelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil gennem beskæftigelsesregionerne orientere om det nærmere indhold af den nye måling, samt hvornår der forventes at foreligge tilgængelige data. Opgørelsen af mål 2 vil ske på baggrund af en ny måling, der opgør antallet af årige, der inden for den valgte periode for første gang får bevilliget førtidspension, uanset om personen kommer fra fleksjob eller ledighedsydelse. Det skal bemærkes, at man i den eksisterende måling på jobindsats.dk vedr. tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger kan udskille tilgangen til førtidspension, men at denne måling i forhold til førtidspension ikke tager højde for de personer, der tilgår fra netop fleksjob eller ledighedsydelse. Opgørelse af mål 3. vil ske på baggrund af den eksisterende måling (Antal langtidsledige personer) i jobindsats.dk. Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

18 B) Kommunens øvrige lokale mål: Mål 1 B (lokale niveaumål): Andelen af unge på kontanthjælp skal reduceres med 5% mere end tilfældet er i klyngen af sammenlignelige jobcentre 8. Frafaldet på ungdomsuddannelserne må maksimalt være 13%. Målet opgøres ultimo Mål 2 B (lokale mål): Kontanthjælp og integration Rettidighed skal være mindst 96 pct. for samtaler og mindst 90 pct. for aktivering. Det samlede antal borgere på ydelsen skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Andelen af borgere i match 3 (midlertidig passiv) skal inden udgangen 2013 være nedbragt til 35 pct. Sygedagengeområdet Samlet skal borgere på sygedagpenge reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal holdes under 62. Andelen af borgere der kommer delvist tilbage i arbejde eller i praktik i egen virksomhed skal være mindst 20 pct. Fleksjob og ledighedsydelse Rettidigheden for samtaler skal være på 90 pct. eller mere Antallet af nytilkendelser skal begrænses Antal borgere i fleksjob skal være over 400 Revalidering Rettigheden for samtaler skal være på 96 pct. eller mere Effekten efter endt aktivering skal være på 50 pct. eller mere Maksimum 20 pct. af revalideringsforløbene må have en varighed på mere end 3 år Mål 3 B (lokale mål): Forsikrede ledige Rettidigheden skal være mindst 96 pct. for samtaler og mindst 90 pct. for aktivering. Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre. Kontanthjælp og integration Rettidighed skal være mindst 96 pct. for samtaler og mindst 90 pct. for aktivering. Det samlede antal borgere på ydelsen skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre 8 Odsherred benchmarkes med kommuner med samme rammevilkår (klynge), nemlig Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Struer, Syddjurs og Sønderborg. ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

19 Mål 4 B (lokale mål): Jobcentret vil øge andelen af virksomheder med virksomhedsrettet indsats fra 35,8 procent i 2011 til 41 procent i 2013 (alle ydelsesgrupper). Jobcentret vil øge andelen af virksomheder med virksomhedsrettet indsats for match 2 borgere fra 13,5 procent i 2011 til 16 procent i ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

20 Tillæg nr. 2 - Det lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer vedlægges beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

21 Tillæg nr. 3: Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Kommunerne skal vedlægge planen for anvendelse af bevillingen med de overordnede mål for indsatsen og de konkrete resultatkrav, jf. bekendtgørelse nr af 18/ Tillæg BP2011 Odsherred: Virksomhedskonsulenter Regeringen har indgået en aftale om at styrke kommunerne med midler til en mere virksomhedsrettet og tættere kontakt med langtidsledige. Dertil er afsat ekstra midler til de enkelte jobcentre til ansættelse af virksomhedskonsulenter, til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet tilbud. På denne baggrund fremsættes denne plan for Odsherred kommune til styrkelse at den virksomhedsrettede indsats. Målgruppen er primært dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse eller i risikozonen. Fra 2009 til 2010 er ledigheden steget markant i Odsherred. Det gælder både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Hvilket er illustreret i nedenstående grafer. Det har samtidig betydet, at antallet af langtidsledige er stærk stigende. Dagpengemodtagere er steget fra 11 personer jan til 93 personer nov Kontant- og starthjælpsmodtagere er steget fra 174 personer jan til 339 personer dec Som jobcenteret er opbygget har vi i dag en medarbejder, som sagsbehandlerne henviser til når der skal findes en virksomhedspraktik. Det har vist sig at være utilstrækkeligt, og en meget uoverskuelig opgave for en medarbejder. I efteråret 2010 blev der i jobcenter Odsherred ansat en virksomhedskonsulent, som skulle hjælpe med at få igangsat en indsats for kontanthjælp matchgruppe 2. Virksomhedskonsulenten har i mellemtiden fundet andet arbejde. Ind- 9 Kilde: ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

22 satsen er derfor igen lagt ud til den enkelte sagsbehandler, som så igen henviser til virksomhedskonsulenten der administrere virksomhedspraktikpladserne. Denne strategi ændres der på jf. nye regler på beskæftigelsesområdet. I notat fra KL 10 fremgår det at færre aktiveres, og for de borgere der aktiveres ændres aktiveringsindsatsen. Dagpengemodtagere: De der aktiveres vil redskabssammensætningen være ændret en smule 275 helårspersoner på landsplan for dagpengemodtagerne vil gå fra opkvalificering og vejledning til virksomhedspraktik og ordinær uddannelse. Odsherred har en 5,1 %, hvilket svarer til 14 helårspersoner i Odsherred. Kontant- og starthjælpsmodtagere: Aktiveringsindsatsten reduceres med 6 % og 2,6 % overgår fra vejledning og opkvalificering til ordinær uddannelse og virksomhedspraktik. Total er 27 % i ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik og 73 % i vejledning og opkvalificering. Den virksomheds rettet indsats bliver således opprioriteret efter følgende: Kvantitative mål og milepæle: Indsats egne virksomhedskonsulenter Anden aktør Total (KH) 1. Juni praktikpladser Februar 165 praktikpladser 30 praktikpladser August praktikpladser 90 praktikpladser februar 2012 Øge fordelingen fra LAB 32 til 42 med Øge LAB 42 2 % 2 % 1. August 2012 Fastholde den høje aktivering via LAB Fastholde 1. Februar Fastholde den høje aktivering via LAB 42 Fastholde Det forudsættes at 90 % af virksomhedspladserne er besat. Efter januar 2012 er det svært at sige hvad det passende antal pladser er, det afhænger meget af hvor stor ledigheden er. Målet er dog at øge andelen på aktiveringen efter LAB 42 med 2 % primo 2012 og herefter fastholde den høje indsats. Strategiindsats for kommunen i bevillingsperioden: Jobcenter Odsherred har valgt, at lægge den virksomhedsrettede indsats for kontanthjælp matchgruppe 2 ud til anden aktør 11. Denne indsats forventes at være omtrent 120 personer. Herudover skal der primo 2011 findes 3-4 virksomhedskonsulenter, som skal varetage indsatsen. Virksomhedskonsulenterne skal i den kommende periode medvirke til en grundlæggende omlægning af indsatsen over for ledige, - med særligt fokus på ledige kontanthjælpsmodtage- 10 KL: Budgetvejledning Udkast pr. 16. februar Skrivelse 5-xx 11 BEK nr af 18/11/ stk. 3 ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

23 re og ledige med anden etnisk baggrund, der har været hårdest ramt i forbindelse med stigningen i ledigheden. Jobcenter Odsherred har hidtil anvendt redskaberne i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, med en ligelig fordeling mellem 32 og 42 tilbud. Omlægningen vil indebære en væsentlig forøgelse i forhold til indsatsen ift. 42 tilbud, virksomhedspraktikker samt tilbud om løntilskud jf. 51. Der vil i forbindelse med omlægningen være fokus på udplacering i private virksomheder som primært indsatsområde, - suppleret med offentlige pladser. Forudsætningen for at kunne gennemføre denne proces er forøgelse af ressourcerne på virksomhedskonsulentområdet. Virksomhedskonsulenten skal styrke servicen til virksomhederne, ved at fungere som en indgang, når virksomhederne skal i kontakt med jobcentret. Virksomhedskonsulenten skal understøtte en ubureaukratisk dialog mellem virksomheder og jobcentre. Virksomhedskonsulenten skal fremme mulighederne for virksomhedspraktik og dermed også fremme muligheden for beskæftigelse og selvforsørgelse på sigt. Derudover skal virksomhedskonsulenten vurdere, om der er behov for mentor eller opkvalificering ved ansættelse. Odsherred har fået tildelt disse midler (Kilde: Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland): Jobcenter Tilskud (i 1000 kr.) i alt Odsherred ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

24 Bilag 1:Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2013 Beskæftigelsesplanen for 2013 skal fremsendes til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) senest den 1. juli 2012 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august Kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen med LBR s og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal behandles og vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Jobcentret skal senest den 31. oktober 2012 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR s bemærkninger. Jobcentret skal senest offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2013 den 31. januar 2013, enten på kommunens eller jobcentrets hjemmeside. Inden offentliggørelsen skal budgettet og endelige kvantitative niveau mål, samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføjes i beskæftigelsesplanen. Tidspunkt April - Juni 2012 Senest 1. juli 2012 Senest 31. august 2012 Senest 15. oktober 2012 Senest 31. oktober 2012 Aktivitet Afholdelse af møde med beskæftigelsesregionen om kommunens udkast til beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR LBR og Beskæftigelsesregionen skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR med LBR og Beskæftigelsesregionens bemærkninger 31. januar 2013 Den endelige beskæftigelsesplan incl. budget, endelige kvantitative niveau mål og LBR s virksomhedsplan skal offentliggøres ODSHERRED KOMMUNE Jobcenter Odsherred revideret januar

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Beskæftigelsesplan 2015. Arbejdsmarkedscenter Ringsted Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigelsesplan 2015 Arbejdsmarkedscenter Ringsted Byrådet den 6. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik 2013 2016 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Kapitel 2 beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s 7

Kapitel 2 beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s 7 Indholdsfortegnelse Forord s 2 Kapital 1 indledning s 2 Målene for 2014 s 5 Kapitel 2 beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s 7 Mål 1 flere unge skal have en uddannelse s 7 Mål 2 bedre

Læs mere