Implementeringsplan for Sundhedspolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsplan for Sundhedspolitikken"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hvad er en implementeringsplan? 1 Sundhed for børn og unge 0-25 år 1 Sundhed for voksne 3 Sundhed for ældre 3 Sundhed for udsatte grupper i befolkningen 4 Natur og trafik 5 Sundt arbejdsliv 6 Fra politik til handling 8 Dokumentation og evaluering 9

2 HVAD ER EN IMPLEMENTERINGSPLAN? Implementeringsplanen for Sundhedspolitikken er et redskab til at få alle de tiltag, der er beskrevet i politikken, ført ud i livet. Implementering forstås som den proces, der ligger mellem vedtagelsen af sundhedspolitikken og omsætning til handling. Hvor der er mulighed for det inddrages borgerne i implementeringen. To gange om året sendes implementeringsplanen til orientering til Sundheds- og ældreudvalget. For hver hovedoverskrift står der i parentes navnet på en tovholder. Tovholderen er en af sundhedskoordinatorerne. Tovholderens rolle er: at være up to date med hvor langt tiltagene er på området at tilegne sig den nyeste viden på området For hvert enkelt tiltag står der ligeledes et navn i parentes på en tiltagsansvarlig. Alle medarbejdere i Randers Kommune kan være tiltagsansvarlig. Den tiltagsansvarlige er ansvarlig for: at lave en beskrivelse af, hvor langt tiltaget er at føre tiltaget ud i livet at holde tovholderen up to date med hvor langt tiltaget er og hvad tidsplanen er SUNDHED FOR BØRN OG UNGE ÅR (Jesper Jakobsen) Lave sundhedsprofil på børn og unge i kommunen (Rikke Selde) Pilotprojektet er afsluttet, og der er indsamlet data i 8. klasse. Fremover anvendes sundhedsprofilskemaer på 8. klassetrin. Forældreuddannelse i samarbejde med pædagoger (Anne-Lise B. Nielsen) Sundhedsplejen tilbyder forældreuddannelse/rådgivning Klar til barn til 1. gangs forældre og særlige sårbare forældre. Varetages af sundhedsplejen og pædagoger og henvises via jordemor, egen læge og sundhedsplejen. Tidsplan: Er igangsat med projektmidler. I et samarbejde mellem skoler, daginstitutioner og forældre skal der sikres et tilbud om sund mad til alle børn i skoler og daginstitutioner (Peter Lei) Den enkelte bestyrelse i skole eller daginstitution skal beslutte, om der skal være en madordning i institutionen. Flere skoler har etableret kantine og tilbyder et varieret udbud af sunde retter for eleverne. Tidsplan: Er igangsat. 1

3 Gå aktivt ind i familier hvor overvægt er et problem (Inger Kruse Andersen) Projekt: Sund og sej Hold to på Langå Skole kom ikke i gang pga. manglende tilslutning. Arbejdsgruppen er nedlagt, da der i projektet bruges mange ressourcer på børn og familier, som godt selv kan finde aktivitetsmuligheder. Projektet er afsluttet og evalueret. Evalueringen beskriver hvilke tilbud der er til overvægtige børn. Tidsplan: Projektet er afsluttet. Projekt: Mobile Fitness Mobile Fitness er et IT-program til telefon og pc. Projektgruppen er 50 overvægtige børn mellem år. Projektet er afsluttet, men mangler at blive evalueret. Tidsplan: Evaluering følger. Begrænse muligheden for at forlade skolerne for at indkøbe usunde mad- og drikkevarer (Børn og skole - skolebestyrelserne) Den enkelte skole kan beslutte, at børnene ikke må forlade skolen i skoletiden. Rismølleskolen, der fik Sundhedsprisen i 2009, har f.eks. besluttet, at de ældste klassetrin ikke længere har tilladelse til forlade skolen i pauserne. Udvide antallet af Idrætsfritidsordninger (Jesper Jakobsen) Pga. strukturændringer på skoleområdet vil det ikke være relevant at udvide antallet af idrætsfritidsordninger pt. Vestervangsskolen fungerer som folkesundhedsskole og Nørrevangsskolen som eliteidrætsskole. Alle folkeskoler skal sikre, at børnene får minimum 1 times bevægelse/fysisk aktivitet om dagen (Børn og skole skolebestyrelserne) Ændret indskolingsstruktur skal medføre øget fokus på bevægelse. Implementeret på samtlige skoler til skolestart 2011/2012. Randers Sundhedscenter tilbyder i samarbejde med pædagogisk udvikling lejepatruljekurser til skolerne. 14 skoler har etableret legepatrulje. I samarbejde med pædagogisk udvikling tilbydes bevægelseskurset Indskoling i bevægelse. Der er pt. gennemført ca. 12 kurser. Flere skoler har kost og bevægelse som fokusområde for de kommende skoleår. Alle institutioner og skoler har en sundhedspolitik og bruger den i hverdagen. 95 % af børnene i Randers Kommune har et godt selvvurderet helbred. Alle institutioner og skoler tilbyder madordninger. Børn og unge spiser frugt og grønt dagligt. 2

4 Antallet af dagligrygere i 9. klasse er reduceret. Antallet af unge i 9. klasse, der drikker alkohol en gang om ugen, er reduceret. Flere børn og unge opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen. Formidle nyeste viden til borgerne. Skabe sunde vaner i et dynamisk samspil mellem børn/unge, familien, kammeratgruppen, skolen og foreningslivet. Udvide sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til ungdomsuddannelserne. Sikre idræts- og fritidsaktiviteter tæt ved borgerne. Give tilbud om oplysning og rådgivning om seksuel sundhed. Vedligeholde og udvikle forebyggelse og behandlingstilbud i forhold til rygning alkoholmisbrug og stoffer. SUNDHED FOR VOKSNE (Gitte Engstrup) Tilbud om sundhedssamtaler i Randers Sundhedscenter (Gitte Engstrup) Randers Sundhedscenter tilbyder kostvejledning (foredrag/oplæg), motionsvejledning, alkoholvejledning, fodtjek, rygrådgivning og seksualvejledning. Tilbud om rygestopkurser (Jesper Jakobsen) Randers Sundhedscenter tilbyder gratis rygestopkurser både i grupper og individuelt. Synliggørelse af motions- og idrætstilbud i hele kommunen (Kultur og fritid + Gitte Engstrup) Oversigt over aktiviteter i foreningsregi findes på Kultur og fritid Fritid og oplevelser Foreningsliste eller Kultur og fritid Motion uden en forening. Andelen af voksne randrusianere, der har et sundt kostmønster er steget fra 17 % til 20 % i Andelen af voksne randrusianere, der ryger dagligt er reduceret fra 28 % til 23 % i Andelen af kvinder med mindst én af tre risikable former for alkoholforbrug er faldet fra 10 % til 8 %. Andelen af mænd fra 28 % til 24 % i Andelen er befolkningen der er fysisk inaktive er faldet fra 25 % til 20 % i Formidle nyeste viden til borgerne. Støtte initiativer om sunde vaner indenfor kost, rygning, alkohol og motion. Sikre at de nødvendige rammer, der inspirerer til motion, er til rådighed lokalt. Tilbyde alle private og offentlige virksomheder besøg af virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe med at formulere og implementere politikker indenfor kost, rygning, alkohol og motion. Sikre konkrete og tilgængelige tilbud til alle, der gerne vil holde op med at ryge. Tidlig opsporing af alkoholmisbrug. SUNDHED FOR ÆLDRE (Inger Kruse Andersen) Kvalitetsudvikling af de forebyggende hjemmebesøg til ældre (Susanne Bækgaard) 3

5 De forebyggende hjemmebesøgsmedarbejdere har deltaget i Randers Sundhedscenters sundhedsambassadøruddannelse. Randers Sundhedscenter er nu tovholder på de forebyggende medarbejdere. Gruppen mødes i en erfagruppe 4 gange om året. Gruppen udvikler kvaliteten i besøgene og vælger fælles indsatsområder. Tilbud om rygestopkurser (Jesper Jakobsen) Randers Sundhedscenter tilbyder gratis rygestopkurser både i grupper og individuelt. Synliggørelse af motions- og idrætstilbud i hele kommunen (Kultur og fritid + Gitte Engstrup) Oversigt over aktiviteter i foreningsregi findes på Kultur og fritid Fritid og oplevelser Foreningsliste eller Kultur og fritid Motion uden en forening. Synliggørelse af muligheder for træning på områdecentre for pensionister (Gitte Engstrup) Muligheder for træning på områdecentrene beskrives på områdecentrenes egne hjemmesider, på ældreportalen og på 80 % af borgere over 75 år modtager forebyggende hjemmebesøg. Der ses positiv effekt af de forebyggende hjemmebesøgs fokusområder. Indlæggelsesmønstret for ældre er forbedret. Sikre faldforebyggelse i hjemmene og i fritiden. Formidle nyeste viden til borgerne. Støtte initiativer om sunde vaner indenfor kost, rygning, alkohol og motion. Sikre at de nødvendige rammer, der inspirerer til motion, er til rådighed lokalt. Tilbyde individuel tilpasset træning. SUNDHED FOR UDSATTE GRUPPER I BEFOLKNINGEN (Inger Kruse Andersen) Tilbud om rygestopkurser (Jesper Jakobsen) Randers Sundhedscenter tilbyder gratis rygestopkurser både i grupper og individuelt. Rehabilitering for grupper af kroniske patienter (Claus Engstrup) Kræft-, KOL-, hjerte-, senhjerneskade og diabetes. 4

6 Motionsvenner (Inger Kruse Andersen) Samarbejde mellem Frivilligværket, DAI, RgF og Randers Sundhedscenter. Projektbeskrivelse er udarbejdet. Tidsplan: RgF arbejder med finansieringsmuligheder. Udvikle tilbud til socialt udsatte grupper (Susanne Bækgaard) Mistbænken/Fontainen. Sundhedsteamet igangsatte forløb med tilbud om motion, kost, rygestop og afspænding. Forløbet er afsluttet og evalueret. Tidsplan: Efterår Randers Sundhedscenter, Jobcenter Randers og IKU/Capacent har i fællesskab fået støtte fra satspuljemidler til et 3-årigt projekt med udsatte gruppers sundhed. Der er ansat to Sundhedsguides på IKU/Capacent som et supplement til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Det drejer sig om kontanthjælpsmodtagere hos IKU/Capacent, Ankerhus og 3F. Randers Sundhedscenter er deltager i styregruppe og har den faglige sparring i forhold til de to sundhedsguides. Tidsplan: Er igangsat efterår Fod på overvægten er et projekt støttet af Sundhedsstyrelsen og Randers Kommune. Målgruppen er svært overvægtige fra udsatte grupper (socialpsykiatrien, kontanthjælpsmodtagere og gravide). Tidsplan: Projektet afsluttes med udgangen af Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser er et pilotprojekt. Randers Sundhedscenter laver i samarbejde med ældreomådet, Social- og Sundhedsskolen samt Regionshospital Randers kompetenceudvikling på ældreområdet for medarbejdere og organisationen som helhed. Tidsplan: Rapport under udarbejdelse. I samarbejde med ældreområdet arrangeres temamøde for udbredelse pilotprojektet. Antallet af kroniske sygdomme pr. indbygger i gennemsnit er reduceret fra 1,04 sygdom til 0,9 sygdom. Dårligt selvvurderet helbred er reduceret fra 14 % til 10 % i Lave sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til særligt udsatte grupper. Samarbejde med sygdomsbekæmpende foreninger. Sikre et koordineret og sammenhængende rehabiliteringsforløb. NATUR OG TRAFIK (Jesper Jakobsen) Sikre muligheder for fysisk aktivitet ved nybyggeri (Hanne Jørvang) Stadsarkitektens kontor sikrer muligheder for fysisk aktivitet ved nybyggeri ved etablering af grønne områder m.m. 5

7 Sundhedsteamet samarbejder med Miljø- & Teknik ift. at indføre sundhedskonsekvensvurdering sammen med miljøkonsekvensvurdering. Tidsplan: Er igangsat. Sikre gode muligheder for cykel- og gangtrafikken med f.eks. tunneller og gangbroer (Hanne Jørvang) Stadsarkitektens kontor sikrer muligheder for cykel- og gangtrafikken ved alle nyetableringer samt renoveringer. Opstilling af flere bænke (Vibeke Aagaard Glud) Naturafdelingen sikrer opstilling af bænke med passende afstande. Etablering af nye hjertestier i samarbejde med Hjerteforeningen (Miljø & Teknik og Susanne Bækgaard) Der er etableret 3 hjertestier i Randers Kommune. Der er pt. ikke planer om etablering af flere hjertestier. I et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland og Randers Kommune etableres der et Sundhedssport på Nordre Fælled. Tidsplan: Forventet åbning august Alle børn inden for rimelig afstand kan cykle sikkert til skole. Sikre tilgængeligheden til et rigt udbud af aktiviteter og oplevelser i naturen samt i byrummet. Synliggøre muligheder for fysisk aktivitet naturstier, ruter, legepladser, parker, skove m.m. Sikre friarealer i skoler, institutioner og byrum. Implementere bevægelse i infrastruktur og kommuneplaner. Sikre god trafikplanlægning og smidig trafikafvikling. Sikre gode muligheder for cykel- og gangtrafikken. SUNDT ARBEJDSLIV (Gitte Engstrup) Tilbud om besøg af virksomhedskonsulenter (Sundhedsteamet) Tilbuddet er beskrevet og ligger på hjemmesiden Tidsplan: Er sat i drift Rygestopkurser målrettet virksomheder med mange rygere (Jesper Jakobsen) Lokale afdelinger af fagforbund er kontaktet med henblik på at tilbyde virksomheder rygestopkurser. Udvalgte virksomheder er kontaktet. Tidsplan: Er igangsat. 6

8 Iværksætte initiativer der nedbringer sygefraværet på kommunale arbejdspladser (Susanne Bækgaard) Falck Healthcares projekt er afsluttet og Randers Sundhedscenter igangsætter Godt i Gang med det formål, at fortsætte arbejdet med nedbringelse af sygefraværet hos medarbejdere i Randers Kommune. Der er to fokusområdet i projektet, en sundhedsfremmedel, og en del, der er målrettet de sygemeldte eller hyppigt syge. Tidsplan: Opstart 1. maj Sundhedsteamet har igangsat Personlige SundhedsProfiler (PSP) på tre kommunale arbejdspladser i Tilbuddet er der stadig mod betaling. Personale og HR etablerer i samarbejde med Randers Sundhedscenter folderen Sundhed på din arbejdsplads. Tidsplan: Folderen er udsendt. Sundhedsteamet udbyder i samarbejde med Region Midt sundhedsambassadøruddannelsen. Tidsplan: Hold 2 afslutter i juni Miniambassadøruddannelse på dagsinstitutionsområdet. Tidsplan: Efterår Sundhedsteamet har i samarbejde med Kærsmindebadet lavet et pilotprojekt om gratis svømning til alle medarbejdere i Randers Kommune i april, maj og juni. Pilotprojektet var finansieret af styregruppen for projekt Mindre sygefravær. Tilbuddet er nu blevet permanent. Alkoholnøglepersoner for medarbejdere i Randers Kommune. Tilbud til støtte ved problemer med alkohol. Iværksætte initiativer der får nedbragt udgifterne til sygedagpenge (Susanne Bækgaard) IT leder værktøjer der gør det nemt at se fravær. Fraværspolitik med opfølgende samtaler. Vejledning til lederne. Projekt Aktiv sygemeldt er et samarbejde mellem Jobcenteret og Randers Sundhedscenter til nedbringelse af sygefravær. Målgruppen består af sygemeldte borgere i 9. til 52. sygefraværsuge. Formålet med Aktiv sygemeldt er at få den sygemeldte medarbejder i arbejde igen, og at medarbejderen bliver bedre til at mestre sit eget liv Tidsplan: Er igangsat 15. marts

9 Arbejdspladser i Randers Kommune har indarbejdet et sundhedsperspektiv som en integreret del af det daglige arbejde. Opfordre til at arbejdsmiljødebatten er central på arbejdspladsen. Sikre information om metoder til at skabe gode arbejdsmiljøer såvel fysisk og psykisk som socialt. Målrette forebyggelsesaktiviteter til sikring af det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø. Gå foran og være et godt eksempel ved at o sikre igangsættelse af forebyggende initiativer for den enkelte medarbejder og for den samlede arbejdsplads, eksempelvis om kost, tobak og fysisk aktivitet o fokusere på forebyggelse af sygefravær o indgå partnerskaber for at imødekomme medarbejdernes behov for motionstilbud o tilbyde sundhedsfremmende kompetenceudvikling blandt medarbejderne FRA POLITIK TIL HANDLING Randers Sundhedscenter (Susanne Bækgaard) Ansvaret for den samlede koordinering af sundhedsindsatserne i Randers Kommune skal forankres i Randes Sundhedscenter og i sundhedsteamet, som bl.a. vil få til opgave at sikre, at der arbejdes systematisk med sundhedspolitikkens implementering og løbende udvikling. Der etableres løbende ad hoc grupper på der arbejder med implementering af sundhedspolitikken. Sundhedsportal -> hjemmeside(gitte Engstrup) For at skabe et let og overskueligt overblik over Randers Kommunes politik og tilbud inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering oprettes der en sundhedsportal i Randers Sundhedscenters regi. Portalen skal gøre det let for borgerne at orientere sig om mulighederne for at søge råd og vejledning samt deltage i konkrete aktiviteter, netværk og lignende. Der er etableret en hjemmeside for hver af de fire afdelinger i sundhedsafdelingen. Der arbejdes på at lave en fælles indgangsside. Sundhedscertifikat (Jesper Jakobsen) Som et redskab til at arbejde aktivt i retning af en sundere hverdag i alle institutioner, dagpleje, skoler, fritidsordninger, fritidsklubber, pleje- og ældrecentre osv. indfører Randers Kommune et sundhedscertifikat, Sundhedstegnet der kan forankre kommunens sundhedspolitiske mål og indsatser lokalt. På beskrives hvordan sundhedstegnet kan bruges i forskellige sammenhænge. Sundhedspris (Inger Kruse Andersen) Sundhedsprisen gives som byens påskønnelse for en særlig indsats på sundhedsområdet i Randers. Sundhed skal her forstås meget bredt. Alle i Randers Kommune kan modtage sundhedsprisen; enkeltpersoner, institutioner, foreninger, virksomheder m.fl. Ligeledes kan alle indstilles til sundhedsprisen. Indstillinger kan løbende sendes til Randers Sundhedscenter. Tidsplan: Sundhedsprisen lukkes ned indtil flytning til Thors Bakke. 8

10 Koordinering og samarbejde med andre aktører i sundhedssektoren (Susanne Bækgaard) Samarbejde og koordinering mellem Randers Kommune, de praktiserende læger og Region Midt m.fl. er en væsentlig forudsætning for at opnå synlige resultater på sundhedsområdet. Derfor vil Randers Kommune arbejde for at sikre sammenhæng i sundhedsindsatserne på tværs af sektorer. I forbindelse med implementering af de sundhedspolitiske tiltag vil Randers Kommune være åben over for at trække på viden og assistance fra eksterne samarbejdspartnere med specialiseret viden på de respektive indsatsområder f.eks. veletablerede foreninger, organisationer osv. Randers Kommunes sundhedsaktiviteter skal koordineres i tråd med sundhedspolitikkens vision og mål på en sådan måde, at borgerne får mest mulig sundhed for pengene. I samarbejdet med Region Midtjylland er der fast kontaktperson på Regionshospitalet. Der samarbejdes omkring sundhedsstyregruppe, forebyggende helbredsundersøgelser, sundhedsklinik og Sund Innovation, klar til operation og seksuel sundhed. Der er ansat en praksiskonsulent (læge). Derudover samarbejde med sygeplejersker fra praksislægernes konsultation, patientforeninger, Social- og Sundhedsskolen, Sund By Netværket, Center for Folkesundhed i Region Midt og Århus Universitet. DOKUMENTATION OG EVALUERING (Inger Kruse Andersen) En sundhedsfremmende og forebyggende indsats skal bygge på dokumenteret viden og skal i sig selv dokumenteres. For at sikre, at der arbejdes løbende og koordineret med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af forvaltninger, er det derfor et krav at alle institutioner og enheder i Randers Kommune skal beskrive, hvordan man omsætter sundhedspolitikken i praksis med særlig vægt på, hvordan der arbejdes med de udvalgte indsatsområder. Tidsplan: Hvert 4. år evalueres, om man har nået de ønskede resultater på indsatsområderne. På baggrund af denne vurdering skal det besluttes, om det pågældende indsatsområde fastholdes i næste periode eller om der vælges et andet område. Evalueringen sker de samme år, som der udarbejdes sundhedsprofil. Oversigt over navne (tovholdere og tiltagsansvarlige): Anne Lise B. Nielsen Leder af sundhedsplejen Randers Sundhedscenter Claus Engstrup Leder af rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter Gitte Engstrup Sundhedskoordinator Randers Sundhedscenter Hanne Jørvang Arkitekt Stadsarkitektens kontor Inger Kruse Andersen Sundhedskoordinator Randers Sundhedscenter Jesper Jakobsen Sundhedskoordinator Randers Sundhedscenter Peter Lei Sekretariatschef Børn og skole Rikke Selde Sundhedsplejerske Randers Sundhedscenter Susanne Bækgaard Leder af Randers Sundhedscenter Randers Sundhedscenter Vibeke Aagaard Glud Landskabsarkitekt Natur 9

To gange om ret sendes implementeringsplanen til orientering til Sundheds- og ldreudvalget.

To gange om ret sendes implementeringsplanen til orientering til Sundheds- og ldreudvalget. INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER EN IMPLEMENTERINGSPLAN? SUNDHED FOR B RN OG UNGE - 0-25 R SUNDHED FOR VOKSNE SUNDHED FOR LDRE SUNDHED FOR UDSATTE GRUPPER I BEFOLKNINGEN NATUR OG TRAFIK SUNDT ARBEJDSLIV FRA

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12 April 2012 Sundhedsstrategi 2012-2014 Endelig version, doknr. 117996-12 Indledning I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi sunde, engagerede borgere med god livskvalitet. For at sikre, at alle arbejder i samme

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Frederikshavn den 29/10-2007 Hjertekarsygdomme / hjertekar-rehabilitering. Der afsættes 500.000 kroner til udvikling og igangsætning

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Sund By Mariagerfjord

Sund By Mariagerfjord Sund By Mariagerfjord 2009-2011 Baggrund Sund By Mariagerfjord har efter temadage medio januar 2009 bestemt at synliggøre afdelingens fremtidige arbejde konkretiseret ud fra politisk vedtagne mål. I Sund

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Kommunens Projektplan

Kommunens Projektplan Kommunens Projektplan Kortfattet beskrivelse af, hvorledes kommunen planlægger at bidrage til gennemførelse af KRAM-undersøgelsen, jf. Beskrivelse af KRAM-kommunens og KRAM-enhedens forpligtelser. 1. Hvilke

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012.

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012 Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Side 2 2. Indsats Diabetes 2 3 2.1

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

SUNDHEDSOMRÅDET Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev www.bronderslev. Sundhedspolitik i Brønderslev Kommune

SUNDHEDSOMRÅDET Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev www.bronderslev. Sundhedspolitik i Brønderslev Kommune SUNDHEDSOMRÅDET Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev www.bronderslev Sundhedspolitik i Brønderslev Kommune Indhold: Overordnede sundhedsværdier og strategi......... 3 Metode.................................................................

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Vision - en sund og livsglad kommune! Tønder Kommunes vision for sundhedspolitikken er: Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET - FEBRUAR 2013

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET - FEBRUAR 2013 OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET - FEBRUAR 2013 1 Projekttitel Glade børn børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Det overordnede mål er to-delt: 1)

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Sundhed. Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats

Sundhed. Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats Sundhed Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats Udarbejde en Sundhedspolitik for Furesø Kommune Politikken blev godkendt af Byrådet juni 2008, og blev sendt på gaden og markedsført

Læs mere

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Intern stafet i kommunen - alle kan deltage. Mål at 95 % deltager evt. en fakkel, der skal rundt i hele kommunen Kommunen og foreninger

Læs mere

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 Handlingsplan Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 November 2012 1 Baggrund Byrådet vedtog 25. april 2012 Faxe Kommunes Sundhedspolitik for 2012-2015. I tillæg til Sundhedspolitik 2012-2015 har i samarbejde

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland Broen til Bedre Sundhed BROEN TIL BEDRE SUNDHED PRÆSENTATION Region Sjælland BROEN TIL BEDRE SUNDHED INTERVENTION Velkommen til Broen til Bedre Sundhed! Et unikt udviklingsprogram med aktiviteter indenfor

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune FREDERICIAKOMMUNE Tosset med sundhed Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune Team Voksne Udviklingshæmmede Oktober 2009 2 Baggrund Formål Målgrupper Succeskriterier Fredericia Kommunes

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Bliv en vinder uden tobak Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Færre 15-årige ryger 15-årige, der ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere