MANDS OPLÆRING HVORDAN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANDS OPLÆRING HVORDAN?"

Transkript

1 MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du vælger. Metoderne kan blandes. Vær opmærksom på, hvad din elev har behov for og hvordan du varierer din oplæring. Jo mere selvstændigt eleven arbejder og lærer i løbet af sin uddannelse, jo større er effekten af din oplæring. Din opgave er at give udfordringer og støtte eleven i at blive mere og mere selvstændig.

2 INSTRUKTIONSMETODEN Denne metode er velegnet, hvis der skal tages sikkerhedshensyn eller når man har kostbare maskiner eller materialer, som kan lide skade. Man bruger ofte denne metode ved instruktion af faste arbejdsprocedurer. Her er det dig, der er på og styrer oplæringen 1. Forberedelse Sørg for at materialer og værktøjer er i orden. Forbered din forklaring af arbejdsgange: Først en simpel forklaring, dernæst mere detaljeret og avanceret. 2. Demonstration og begrundelse Vis arbejdsgangen ved selv at udføre opgaven trin for trin. Husk at placere dig på en måde, således at eleven kan se og høre dig tydeligt. Måske har eleven også brug for at tage nogle noter undervejs. Forklar arbejdsgangen og fagudtrykkene, også dem man ikke kan finde i bøgerne Elevens afprøvning Lad eleven prøve selv. Observér og vær parat til at skride ind, hvis der er fare for menneske, maskine eller materialer. Lad eleven forklare med sine egne ord, hvad han/hun har foretaget sig og hvad man skal være opmærksom før, under og efter arbejdsgangen. 4. Kontrol og rettelse Kontrollér arbejdsresultatet. Foretag eventuelle rettelser. Lad eleven prøve igen. Lad derefter eleven arbejde mere og mere selvstændigt.

3 Her fungerer du som vejleder. Giv dig tid til at lytte til eleven og vær opmærksom på elevens signaler 1. Præsenter eleven for opgaven, der skal løses. Eller vis eleven produktet, der skal fremstilles. SPØRGEMETODEN Ofte bruger man denne metode, når man kan udføre arbejdsprocessen på flere måder. Fx ved kreative opgaver, ved personlig kundebetjening eller når materialespild ikke betyder det store. Brug ikke denne metode, hvis tidspresset er stort. Eller når en begynderfejl kan forvolde skade på menneske, maskine eller materialer. 2. Spørg eleven: Hvordan vil du gribe sagen an? 3. Lyt til eleven og vær åben over for hans/hendes forslag. Spørg ind til detaljer, hvordan han/hun vil gøre praktisk. Bed om forklaringer, hvorfor eleve vil vælge den løsning, han/hun foreslår. 4. Vurder som faglært, om elevens forslag lyder rimeligt. Hvis nej, forklar eleven, hvorfor løsningsforslaget ikke kan anvendes i praksis. Start forfra eller foretag en instruktion. 5. Eleven afprøver opgaven i praksis. Giv feedback på opgaveløsningen. 3

4 PROCESMETODEN Jo mere selvstændigt en elev arbejder eller træner, jo mere lærer han/hun. Ved procesmetoden har eleven ansvar for en arbejdsopgave fra a-z. Metoden ligger tæt op ad projektarbejde. Her er du rådgiver og eleven/ elevgruppen får et råderum. Vær parat til at yde støtte undervejs Du har det overordnede ansvar, men hold dig i baggrunden. Følg eleven/elevgruppen tæt under hele forløbet. Start med at forklare metoden, målet og vigtige regler for opgaveløsningen. Meddel, hvornår og hvordan du vil stå til rådighed for eleven/ elevgruppen. Du kan få eleven til at dokumentere hver fase: Hvad er blevet besluttet? Hvad skal man være opmærksom på, når opgaven skal gentages? I kan bruge dokumentationen i elevens logbog og til oplæring af andre elever senere hen. 4

5 PROCESMETODEN 5

6 PRÆSENTATIONSMETODEN Denne metode bruger man typisk, når man har flere elever på én gang. En præsentation er god til at give en introduktion til et emne eller at forklare større sammenhæng og problemstillinger. Metoden anvendes typisk også ved produktdemonstrationer. Inden du går i gang > Overvej sted og behov: > Skal præsentationen foregå på arbejdspladsen eller i et særskilt lokale? Lys- og lydforhold? > Skal eleverne kunne skrive med / optage din præsentation? Vil du udlevere materiale? Forbered præsentationen > Vær klar over dine pointer. > Vær kortfattet. Koncentrationsevnen er begrænset, når man bare lytter. > Brug gerne medier til at variere din præsentation. > Du kan øve din præsentation forinden og tage tid på den. Under præsentationen > Tal til alle. Kan alle se og høre? > Vær opmærksom på, om der er spørgsmål. > Trænger lytterne til en pause, til at stå op, til at sidde ned, til at få noget at drikke? Efter præsentationen > Hvad er det vigtige, eleverne skal huske? Hvordan følger du op på det? > Har du materiale til eleverne? > Har du en opgave til eleverne, som de nu skal løse? 7

7 NÅR MAN LÆRER Du er eksperten og skal derfor vælge opgaver der passer til elevens niveau. Giv udfordringer, men sørg for at eleven ikke knækker på dem. Nogle lærer bedst ved at lytte, nogle skal have skriftlige anvisninger, andre skal føle på tingene. Nogle vil have ro og andre gang i mange ting på én gang. Nogle har brug for at få overblik over hele arbejdsgangen, andre vil gerne starte med en detalje. Spørg din elev, om han/hun ved, hvordan han/hun lærer bedst. Overvej at variere dine måder at oplære på. Få eleven til at blive engageret i sin egen udvikling. Man husker bedst, når man er så aktiv som muligt. Det vil sige, din elev lærer mest, hvis han/hun prøver at gøre tingene selv. Ekspert Eleven kan løse vanskelige arbejdsopgaver og argumentere for løsninger, også i nye sammenhænge. Eleven har overblik og deltager i innovative processer. Støt eleven i at foretage kvalitetssikring. Avanceret Eleven kan vurdere problemer, planlægge, løse og gennemføre aktiviteter, også i ikke-rutinesituationer. Eleven tager selvstændigt ansvar og viser initiativ. Her fremmer du elevens kvalitetssans og kreativitet. Elever udvikler sig i løbet af deres uddannelsestid, både personligt og fagligt. Man kan beskrive niveauerne på denne måde: Rutineret Eleven planlægger og gennemfører rutineaktiviteter, men sætter sig selvstændigt ind i mere komplicerede problemstillinger. Du forsøger at fremme elevens omstillingsevne. Begynder Eleven kan løse opgaver i kendte situationer eller mere komplicerede aktiviteter under vejledning. Her støtter du eleven i at blive mere selvstændig. 8

8 Denne folder byder på en kort beskrivelse af 4 metoder til sidemandsoplæring. I dagligdagen vil du ofte blande metoderne eller skifte fra opgave til opgave. Måske har du også brug for metoder til fx uddannelsesplanlægning, til at afholde gode samtaler eller til at kunne bedømme eleven. Med tiden får du erfaring, men du vil blive ved med at få udfordringer, for hver ny elev er anderledes! Det er et spørgsmål, om du har mod på at leve dig ind i den nye elev og vil søge information om det, der betyder noget for elevens udvikling. HVIS DU VIL VIDE MERE Tjek værktøjet TrænerGuiden på Internettet: brugernavn: train adgangskode: trainer Her finder du masser af gode råd, værktøjer til download og eksempler på god oplæring i virksomheder. Her kan du desuden hente modeller og metoder der er beskrevet i denne folder. Århus, august 2007 Regina Lamscheck-Nielsen Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse DEL Tak til Industrie- und Handelskammer Deutschland og Handwerkskammer Deutschland. 6

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik Hvis jeg beder om hjælp, vil de stå der og hjælpe, men ikke gøre arbejdet for mig. trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Nationalt Center for Erhvervspædagogik Jeg ville ønske,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere