Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013"

Transkript

1 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud: Rikke Leander, EUC Nordvestsjælland Hans Gustav Christensen, UCR Hanne S. Sørensen, UCR Sten Josiassen, RTS Eva Rosengren, Selandia (substitut for Laila) Solveig Jensen, VEU-center Øst- og Øerne, Ivar G. Frederiksen, VEU-center Vestsjælland Camilla Brøgger, VEU-center Vestsjælland (referent) Laila Hansen, Selandia Tanja Ferslev, ZBC Jan Bagge, VEU-center Øst- og Øerne John Vinsbøl, VEU-center Vestsjælland Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen samt opfølgning på referater 2. Status v/ivar 3. Videoer 4. Udviklingsaktiviteter, tovholderne fremlægger: - Status på udviklede værktøjer - Status på gennemførte IKV er - Generelt - Målsætningsskema for udviklingsaktiviteter v/ivar 5. Økonomi v/ivar - Status for de enkelte skoler udsendt den (mail fra Camilla) 6. Eventuelt 7. Dato for næste møde og afholdelsessted 1

2 Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen samt opfølgning på referater Afholdelse af dette fælles tovholder- og styregruppemøde er valgt, da der er nogle fælles ting at drøfte og flere af medlemmerne i begge grupper, er de samme. Intet til referaterne. Dagsorden blev godkendt. Ad pkt. 2 - Status v/ivar 2. ERFA-dag i Ministeriet den UVM havde lyttet til tilbagemeldingerne fra første 1. ERFA-dag. Så 2. ERFA-dag, gik mere på erfaringsudveksling. På ERFA-dagen var der oplæg fra Kirsten Aagaard fra NVR om kvalitetsstyringssystem. Det var kvalificeret materiale, men ikke så relevant set i forhold til, hvor langt projekterne er nået. Det var godt med gruppearbejdet på 2.erfadag, der manglende dog en opsamling til sidst. Status på TUPVAK Præsentation med status på TUPVAK, blev gennemgået på 2. ERFA-dag. Se vedhæftede materiale i mail fra Ivar af 20/ Opsamling på 2. ERFA-dag. Strategisk opbakning er forudsætningen for, at det kan lykkes på enhver skole. Udfordringer er en samling af input fra tovholderne. Generel status Det forventes der til sidst i projektet ligger Flow-beskrivelser på alle deltagende skoler i TUPVAK. Afprøvning af værktøjer pågår. Evalueringsskemaet er en Evalueringsguide. Det skal ikke være den samme medarbejder, som har gennemført IKV en, der gennemfører evalueringen (se første side i Evalueringsguiden). Hver deltagende skole skal gennemføre 4-5 evalueringsskemaer i projektet gerne flere. Der må gerne medtages evalueringer på IKV er der er gennemført for f.eks. 2 måneder siden, da den evaluerede formentlig er nået længere i forløbet nu. Vi er lidt bagud i projektet vi skulle være færdige med at afprøve nu, derfor SKAL vi i gang med IKV er, så vi kan dokumentere det i projektet. Se værktøjer/materialer under De fagfaglige materialer skal lægges på hjemmesiden, så der kan videndeles på de konkrete skemaer. Vi skal være færdige til Skive TS havde et meget konkret værktøj med på 2. ERFA-dag Ivar får fat i materialet IVAR/CAMILLA. Skive TS har samlet nogle kurser i struktur, som er relevante indenfor faget. Materialet kunne være relevant muligvis indenfor kernemålene indenfor FKB erne. Indgangen har betydning for mulighederne. Gennemførelse af IKV Det er en motivationsfaktor for virksomhederne med merit for medarbejdernes kompetencer, når kursuslængden bliver afkortet. 2

3 Man kan ikke forsvare dobbeltlæring hverken overfor en ledig eller beskæftiget, men man kan tilrettelægge forløbet, så noget udgår og der udfyldes med noget andet relevant (åbent værksted, fleksibel undervisning)..eller skal en medarbejder tilbage på arbejdspladsen, når der undervises i det meritgivende? Gennemførelse af IKV og evaluering - det skal både være beskæftigede og ledige. Godt at det også er mod jobprofiler. Forudsætning Forudsætningen for en vellykket IKV er en god dialog. Det er vigtigt, at den medarbejder gennemfører IKV en kan stille de rigtige faglige spørgsmål. Der skal være kvalitetssikring i gennemførelsen af en IKV og outputtet heraf. Det er ikke alle, der er til 12-taller der skal differentieres det er individuelle borgere. IKV i GVU 10 dage til test/afprøvning. IKV i AMU 5 dage i alt. Det er vigtigt, at det er den korrekte faglige medarbejder der gennemfører IKV en på uddannelsesinstitutionen for at sikre det faglige i IKV en. Udfordringer En manglende standard for godskrivelse, så andre uddannelsesinstitutioner anerkender det, som en anden uddannelsesinstitution har godskrevet. De åbne værksteder/åbent læringsrum, hvor et hold skal kunne rumme, at der deltager en GVU er på forløbet. Det kræver også læreren har kompetencer til denne undervisningsform. Når en skole ikke anerkender en borgers kompetencer, hvorefter en anden skole anerkender kompetencen. Det kræver en fælles forståelse af ALLE medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne. Udviklingsarbejdet i projektet har vist sig, at vi i projektet er nødt til at differentiere indenfor de enkelte brancher, da der ikke kan laves en standard. Nogle brancher kan dog sammentænkes med noget grundlæggende fælles. Uddannelsesinstitutionerne skal også anerkende IKV/GVU gennemføres på egne medarbejdere, og derved får medarbejderne bevis på kompetencer. Det giver mere fleksibilitet, da en medarbejder kan undervise i flere fag. Det er VEU-centrenes opgave at sikre, at der videndeles på hvorledes brancher gennemfører IKV, så der branchemæssigt er en standard. Temadag den Temadagen blev aflyst, da de tilmeldte ikke var målgruppen for arrangementet. De tilmeldte kendte til IKV bl.a. gennem Projekt Nye Veje Nye Job. USB-stik bliver udsendt til Jobcenterchefer og medarbejderen der er tilknyttet Projekt Nye Veje Nye Job samt virksomhedskonsulenterne på Jobcentrene. Målet er at Jobcentrene lader videoen kører ved receptionen. Vi lægger op til, at faglige organisationer og a-kasser benytter medlemsmøder og møder med TR til at fremvise videoerne, så de får mere indgående indsigt i hvad en IKV er. Ad pkt. 3 Videoer 3

4 De fire info-videoer er klar vi afventer pt. at modtage dem i korrekt format til distribuering. Distributionsliste IVAR/CAMILLA Den nationale VEU-center hjemmeside. VEU-center Vestsjælland og VEU-center Øst- og Øerne får dem også til egen hjemmeside og distribution til skolerne. USB sendes ud til Jobcentre (Jobcenterchefer, medarbejdere i Projekt Nye Veje Nye Job, virksomhedskonsulenter), faglige organisationer, a-kasser m.fl. USB til Ministeriet. Økonomidirektøren på Selandia foreslog den til borgerne kunne vises på OBS! (Kontakt UVM og Beskæftigelsesministeriet omkring dette IVAR) Uddannelsesinstitutionerne skal køre dem på info-skærme Brancheudvalg Kunder på AMU-kurser Virksomhedskonsulenter på Jobcentre (virksomhedsfilm) Erhvervsråd Beskæftigelsesregionen Ad pkt. 4 Udviklingsaktiviteter, tovholderne fremlægger Eva Eva har forskellige modeller og har tilpasset modellerne ift. f.eks. kommunen, boligselskaber og virksomhederne. Arbejdsopgaver samt medarbejdere i virksomheden noteres på samlet oversigt og giver virksomheden et totalt overblik over kompetencer og manglende kompetencer. Eva finder relevante AMU-mål. Se modellerne på LAILA sender materialer til Ivar. Rikke ERFA-møde for B/A-uddannelser (faglærere, uddannelsesledere m.fl.) for hele Region Sjælland samt Hillerøds-området (invitationen er sendt til uddannelseschefer) HANNE, HANS GUSTAV, STEN, TANJA, SOLVEIG, LAILA, IVAR må gerne på egen skole opfordre til tilmeldinger. Dagen er tænkt som kvalitetssikring og erfaringsudveksling den faglige vurdering. Andre brancher er også velkomne. Hanne Service-/rengøringsområdet er udvalgt til projektet. Ilse er i gang med at udbrede hvad er IKV, hvad går vurderingen ud på. Der er mange forskellige etniske grupper indenfor området. Evalueringer og flow-diagram følger HANNE Internt arrangement for faglærere er på tegnebrættet, så basisviden om IKV udbredes i institutionen. Ønsker at få tilføjet spørgsmål i Vis Kvalitet. Faglærerne skal være budbringerne ift. udbredelsen af IKV og IKV-videoerne. 4

5 Ivar deltager gerne i møder omkring udviklingsarbejdet, hvor det kunne tænkes relevant med projektledelsens deltagelse. Sten Værktøjer er sendt til Ivar materialet lægges på TUPVAK s hjemmeside IVAR/CAMILLA. GVU-planer er lavet. Tanja/Solveig Tanja har fået midler til et værksted. Færøerne skal i gang og vil gerne vide mere om, hvordan vi gør det. De er ved at lave en helt ny skole. Flow beskrivelse på det merkantile er færdig for det tekniske i gang sættes dette. Servicedeklaration arbejdes der med, så der foreligger en standard for området. IKV er gennemført og der følges op på evalueringerne. Det tekniske område sættes også i gang. Målsætningsskema for udviklingsaktiviteter v/ivar Punktet udgik Ad pkt. 5 Økonomi v/ivar Der er sendt økonomioversigter ud den Der skal registreres udviklingstimer og medfinansiering I har brugt timerne på skolerne, det er bare ikke alle timerne der er blevet registreret og sendt til projektet. Opdateret økonomi udsendes i næste uge CAMILLA Ad pkt. 6 Eventuelt Der er konference om kontanthjælpsreformen i morgen. Alle ledige burde få lavet en IKV. Ad pkt. 7 Dato for næste møde og afholdelsessted 22. januar 2013 kl på Selandia Tænketanken der er sendt mødeinvitation via Outlook. 5

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 30.05.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen.

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen. MØDEREFERAT 27. maj 2013 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 24. maj 2013 kl. 9:00-11:30 Sted Deltagere HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggård, Henrik Gottlieb Hansen, Niels

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

København den 11. december 2013

København den 11. december 2013 København den 11. december 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Indkaldelse til:

Læs mere

Forflytning på Plejecentre. Anbefalinger Organisering, Standarder og Undervisning

Forflytning på Plejecentre. Anbefalinger Organisering, Standarder og Undervisning Forflytning på Plejecentre Anbefalinger Organisering, Standarder og Undervisning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Organisering... 5 2.1 Organisering i forhold til det strategiske... 6 2.2 Organisering

Læs mere