HD i Organisation og Ledelse. Tværfaglig skriftlig prøve. Maj Opgaven består af 12 sider. Til opgavens besvarelse gives 6 timer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD i Organisation og Ledelse. Tværfaglig skriftlig prøve. Maj 2008. Opgaven består af 12 sider. Til opgavens besvarelse gives 6 timer"

Transkript

1 HD i Organisation og Ledelse Tværfaglig skriftlig prøve Maj 2008 Opgaven består af 12 sider Til opgavens besvarelse gives 6 timer - alle hjælpemidler tilladt - 1

2 SUPPORT SYSTEMS Du tiltrådte 1. marts 2008 en stilling som koncerndirektør for virksomheden Support Systems. Virksomheden udvikler og sælger it-systemer til løn- og personaleadministration. Virksomheden er en nordisk virksomhed med hovedkontor i København, men desuden med landekontorer i Oslo og Stockholm. Den er dannet ved en fusion af virksomhederne Staff Support og Human Systems. Fusionen er formelt trådt i kraft pr. 1. januar 2008, men der mangler meget før den reelt er gennemført. Du er medlem af koncerndirektionen, hvor desuden koncernens CEO (Chief Executive Officer), koncernens CFO (Chief Financial Officer) samt CEO fra henholdsvis Norge, Sverige og Danmark er medlemmer. Du er særligt ansvarlig for Corporate Affairs: strategi og forretningsudvikling, intern og ekstern kommunikation, koncernmarketing og produktudvikling. Dine opgaver er således af tværgående karakter i forhold til de tre landekontorer. Du har en baggrund som civilingeniør. Du har siden din eksamen fra Aalborg Universitet for 13 år siden arbejdet med digital teknologi i flere virksomheder, som udviklingsingeniør, siden som projektleder og som afdelingschef. Du afsluttede i 2005 en HD(O)-uddannelse. Du har siden arbejdet som chefkonsulent i en større konsulentvirksomhed, hvor du særligt har arbejdet med projektledelse og organisationsudvikling i projektorganisationer inden for IT, software og elektronik. På et heldagsmøde, mandag den 2. juni 2008, skal koncerndirektionen drøfte, hvordan organisationen kan videreudvikles med henblik på at understøtte koncernens forretningsstrategi. Koncernens CEO har bedt dig om at udarbejde et oplæg. Det skal indeholde følgende tre punkter: 1. Diskuter, hvad der ligger i de strategi-idéer, som bestyrelsen og koncernens CEO giver udtryk for og hvilke dilemmaer, der knytter sig til en sådan satsning. (25%) 2. Diskuter, hvilke ændringer, der er behov for i de kommende år, for at realisere en strategi af denne karaktér. (50%) 3. Diskuter, hvornår og hvordan disse ændringer kan gennemføres. (25%) De tre oplæg er samtidig de tre eksamensspørgsmål, du skal besvare. Vægtningen af eksamensspørgsmålene i procent fremgår af parenteserne bag eksamens-spørgsmålene. Du har været ansat i næsten tre måneder, og sidder nu og gør status over dine iagttagelser og oplevelser i virksomheden, mens du bladrer dine noter igennem. Følgende er det indtryk, du har: 2

3 Staff Support og Human Systems er begge cirka 40 år gamle. Staff Support er dansk og har sit udspring i den finansielle sektor, hvor selskabet i en årrække var en del af en større koncern. Staff Support blev for 5 år siden skilt ud i et selvstændigt aktieselskab. Human Systems har sit historiske afsæt i Norge i en statsvirksomhed og blev for 10 år siden skilt ud i et selvstændigt aktieselskab. Begge virksomheder er således karakteriseret ved i en moden alder at være blevet selvstændige selskaber efter i en længere årrække at have været en del af større koncerner. Aktiviteterne i Sverige kom til for 5 år siden da den norske virksomhed foretog strategiske opkøb af to mindre virksomheder, som man lagde sammen. I Danmark etablerede den norske virksomhed et datterselskab for 6 år siden. Både Staff Support og Human Systems var forud for fusionen i økonomisk god gænge, men manglede hver for sig lebensraum (udfoldelsesmuligheder). Fusionen gør koncernen til en af de 3-4 store spillere inden for branchen lidt afhængigt af hvordan branchen defineres. Der findes desuden en underskov af mange mindre virksomheder inden for branchen. Forretningsgrundlaget i både Staff Support og Human Systems og nu i Support Systems er administrative IT-systemer og outsourcing af administrative opgaver i både offentlige og private virksomheder. Løsninger og ydelser hjælper kunderne til større administrativ effektivitet. Der er tale om vækstmarkeder. Begge virksomheder tilbød markedet IT-systemer til administration som det grundlæggende værditilbud, men der er i de senere år udviklet en række rådgivningsydelser i tilknytning til systemløsningerne, således at det samlede værditilbud er bredere end systemløsningerne. Der sælges i et vist omfang applications-licenser, men hovedforretningen ligger på hostede løsninger, inklusiv drift, support og løbende vedligeholdelse. Der er således følgende forretningsområder: Lønadministration, Personaleadministration. Outsourcing og Rådgivning. Lønadministration er det oprindelige forretningsområde. Der er udviklet varianter, således at systemløsningerne kan tilpasses kundens behov. Der er desuden udviklet en række tillægsydelser, som kan tilkøbes: personalegoder, lønstatistikker, lønbenchmarking med flere. Personaleadministration omfatter en lang række moduler og er under stadig udvikling: stamoplysninger, medarbejderkvalifikationer og potentialevurdering, stillingsoplysninger og stillingsvurdering, fraværsoplysninger, adgangskontrol med flere. Modulerne i Personaleadministration markedsføres i sammenhæng med Lønadministration. Outsourcing er outsourcing fra kunden til Support Systems. Outsourcing indebærer, at kunden kan outsource (dele af) løn- og personaleadministrationen til Support Systems med henblik på, at kunden i højere grad kan fokusere på kerneforretningen og/eller reducere omkostninger. Det gælder ikke mindst ansættelseskontrakter, 3

4 uddannelsesaftaler, løntilskud, barselrefusion, sygedagpenge og andre områder med kompliceret personalejura. Outsourcing er et nyere forretningsområde. Rådgivning handler først og fremmest om, hvordan ydelserne fra de øvrige forretningsområder kan kombineres på en måde, som er hensigtsmæssig for den enkelte kunde. Også rådgivning er et nyere forretningsområde. Support Systems har en kundebase på virksomheder, og har en markedsandel på 20% i Skandinavien 2,3 millioner lønmodtagere får udbetalt løn fra Support Systems. Support Systems har en samlet omsætning på cirka 900 mio. DKK. Historisk er udviklingen gået fra salg af systemer på licensbasis til hostede løsninger og videre til rådgivning. I Sverige udgør licenser, hvor kunden køber licensen og derefter betaler et mindre årligt beløb for en begrænset support, stadig den største del af omsætningen. I Danmark sælges licenser i et vist omfang, men de hostede løsninger har hovedvægten. I Norge er der udelukkende tale om hostede løsninger. Efterhånden er udviklet en række tillægsydelser til de basale ydelser inden for løn- og personaleadministration, og der arbejdes til stadighed på at udvikle flere. Markedet for de basale ydelser er præget af en hård konkurrence, selvom det stadig er her den største omsætning og indtjening for koncernen ligger. Der skal derfor på sigt satses på tillægsydelserne og på rådgivning til kunden om hvilken kombination af ydelser, som er mest hensigtsmæssig for kunden på kort og på længere sigt. Dertil kommer også et marked for egentlig outsourcing af dele af (eller hele) løn- og personaleområdet til Support Systems. Koncernens kunder i Danmark er typisk små virksomheder, man har derfor i Danmark været meget optaget af at udvikle generelt anvendelig software. I Norge har man hovedsageligt haft store kunder, og man har derfor der været meget optaget af kundetilpasning og rådgivning af kunder. Også i Sverige har man hovedsageligt haft større kunder. I Danmark har Staff Support og Human Systems samarbejdet siden Human Systems etablering i Danmark, og der har derfor været en gensidig interesse i et tættere samarbejde mellem de to virksomheder. Human Systems ejer ønskede for halvandet år siden at sælge Human Systems, og man var primært interesseret i en industriel køber det vil sige en virksomhed, som opererer inden for samme branche, og som var interesseret i at videreudvikle virksomheden. Fusionen blev vedtaget for et halvt år siden med Staff Support som køber af alle aktier i Human Systems. Den nye virksomhed befinder sig således i en klassisk fusionsproces, hvor man har formuleret et nyt fælles strategigrundlag samt en ny koncernstruktur, som man arbejder på at gennemføre. (Se Bilag 1) Staff Support havde ved fusionen 250 ansatte i Danmark. Tilsvarende havde Human Systems 400 ansatte i tre lande. I dag er der således cirka 650 medarbejdere ansat i Support Systems. Fordelingen af medarbejdere fremgår af koncernens organisationsdiagram, hvor tallene i parentes angiver antallet af medarbejdere inklusiv leder. (Se Bilag 1) 4

5 Som det fremgår af de nationale organigrammer (se bilag 2,3 og 4) er de enkelte lande hver for sig opdelt i en række funktioner. I koncerndirektionen har I talt om, at man på lidt længere sigt bør gøre den samlede koncerns organisation mere markeds- og kundeorienteret. Det forventes derfor også, at disse tanker indgår i dit oplæg. I koncerndirektionen er man enige om, at der er tre kundesegmenter, som er interessante, nemlig: store og mellemstore private virksomheder, små private virksomheder samt offentlige virksomheder. Det skal bemærkes, de to gamle organisationer, når det drejer sig om offentlige virksomheder, hidtil kun er lykkedes at få statslige virksomheder som kunder. Man har, når det drejer sig om kommunale og regionale offentlige virksomheder ikke hidtil kunnet konkurrere med KMD og tilsvarende kommunalt orienterede konkurrenter i Norge og Sverige. Koncernens CEO kommer fra stillingen som CEO for Staff Support. Koncernens CFO kommer tilsvarende fra Staff Support. De øvrige medlemmer af koncerndirektionen, CEO fra de tre lande og dig selv kommer alle udefra. Et antal direktører fra de to gamle koncerndirektioner er blevet opsagt og er således ikke søgt genplaceret. De øvrige ledere i de tre lande er næsten alle ledere, som havde tilsvarende stillinger i de to organisationer før fusionen. Kun i enkelte tilfælde har det været nødvendigt at opsige ledere, nemlig i de tilfælde, hvor de to gamle organisationer ikke supplerede hinanden, men overlappede. Heller ikke disse ledere er søgt genplaceret. Det har ikke været nødvendigt at opsige menige medarbejdere i forbindelse med fusionen. Begge de gamle virksomheder har fra starten været baseret på medarbejdere, som var/er fagkonsulenter inden for enten IT eller administration, og som brænder for det faglige indhold i løsningerne. I de senere år er der kommet nye medarbejdere til, med nye kompetencer inden for virksomhedsrådgivning. For dem handler det om systemernes anvendelse i et bredere forretningssammenhæng, de kaldes i daglig tale virksomhedskonsulenter. Der er således ved at udvikle sig to forskellige medarbejderkulturer. Den ene med faglig forankring i IT og administration den anden med udgangspunkt i et bredere virksomhedsperspektiv. De to medarbejdergrupper arbejder sammen men ikke altid uden problemer. De gamle fagkonsulenter synes, at virksomhedskonsulenterne nogen gange er for smarte, og at de er mere optaget af at fakturere dyre konsulenttimer end af at hjælpe kunderne med deres specifikke faglige problemer. Virksomhedskonsulenterne respekterer fagkonsulenterne, men synes, at de ofte er for nørdede, optaget af deres eget faglige felt, men uden sans for kundens samlede behov på lidt længere sigt. Dette billede er det samme i alle tre lande. Ud over de nationale kulturforskelle mellem Danmark, Norge og Sverige, som er ganske betydelige i arbejdsmæssige sammenhænge, er der forskellige kulturer i de tre nationale selskaber. I alle tre lande er der som nævnt betydelige kulturforskelle mellem fagkonsulenter og virksomhedskonsulenter. I Danmark er kulturen endvidere præget af, at man betjener et meget stort antal mindre kunder. Det betyder, at man er meget optaget af standardisering og automatisering af løsninger og ydelser. I Norge har man næsten kun store kunder, og der er man optaget af kundetilpasning og individuelle løsninger. I Sverige er virksomheden resultatet af en fusion mellem to mindre svenske virksomheder og den fusion arbejder man fortsat med. 5

6 Forretningsstrategien for den nye koncern er kun sparsomt beskrevet i form af bestyrelsesreferater. I hovedtræk vedrører det følgende punkter: Betydelig organisk vækst i de næste tre år i alle tre lande Markante forretningsresultater i alle tre lande Øget kundefokus og innovationskraft Flere samarbejder og alliancer Flere større nordiske kunder Øget operationel excellence i alle tre lande Realisering af synergier Du har haft en række samtaler med koncernens CEO, både før og også efter din ansættelse, om din rolle i koncernen. Han har betonet nødvendigheden af decentralisering for at sikre kontinuitet og national handlekraft. Således skal der tages hensyn til kulturen, historien og de væsentligste aktører og til landenes forskellige forretningsmæssige udviklingsstadier. Netop disse forhold understreges også gang på gang af CEO erne fra de tre lande, har du erfaret, som begrundelse for at de opretholder en høj grad af autonomi i forhold til koncernen. Koncernens CEO har dog også samtidigt betonet over for dig, at synergimulighederne skal udnyttes, hvis fusionen skal have mening. Dette har han imidlertid, så vidt du har erfaret, foreløbigt kun i mindre grad betonet over for de øvrige medlemmer af koncerndirektionen. Det er imidlertid her du har en særlig rolle. Koncernens CEO ønsker at centralisere strategi og politikker med henblik på at sikre, at synergimulighederne udnyttes, men er på den anden side godt klar over, at de enkelte lande af flere grunde også skal have en vis autonomi. Han er endnu ikke afklaret med hensyn til hvordan disse hensyn skal varetages samtidigt, og med hensyn til, hvornår eventuelle ændringer skal gennemføres og hvordan de skal gennemføres. Koncernens CEO har desuden forestillet sig, at der kan etableres forskellige mekanismer, som kan bidrage til at sikre den tværgående koordinering både for at sikre en vis ensartethed, og for at sikre, at de forskellige kompetencer i koncernen udnyttes til fælles bedste. Han har som eksempler nævnt: CTO (Chief Technical Officer) som en stabsfunktion på koncernniveau Fælles koncept og produktudvikling Tværgående teams til varetagelse af strategiske indsatsområder Ny fælles branding- og kommunikationsplatform Nyt fælles intranet Nyt fælles økonomisystem. Bestyrelsen forestiller sig, at fusionen udnyttes til offensiv, men dog kontrolleret vækst. Det betyder flere kunder og et større engagement i forhold til den enkelte kunde. Samtidigt forestiller bestyrelsen sig, at synergimulighederne, som er fusionens rationale, realiseres. De to oprindelige virksomheder arbejdede inden for den samme branche, men de havde deres styrker forskellige steder og supplerede således hinanden. Det gælder geografiske områder, men det gælder også i et vist omfang kundetyper. Også med hensyn til kompetencer supplerer de i nogen grad hinanden. 6

7 Umiddelbart har fusionen medført, at det samlede antal direktører i koncernen er reduceret, men medarbejderne har foreløbigt ikke mærket så meget til fusionen, og fusionen har derfor foreløbigt heller ikke givet anledning til nogen særlig uro blandt medarbejderne. De har taget fusionen til efterretning, og den almindelige opfattelse blandt medarbejderne er, at fusionen har ført til dannelse af en ny stærk koncern. Det er imidlertid din egen opfattelse, at hvis strategien skal gennemføres, så vil det betyde en række ændringer med konsekvenser for medarbejderne, og det kan godt føre til uro blandt medarbejderne på et senere tidspunkt. Der er ikke planlagt besparelser på kort sigt ud over de besparelser, som er opnået ved at skære antallet af direktører ned. Det skyldes dels, at man ikke er presset økonomisk, og dels, at man ikke har ønsket at forstyrre en positiv oplevelse af fusionen, har koncernens CEO fortalt dig. Han har dog samtidigt fortalt dig, at besparelser på lidt længere sigt ikke bare er en mulighed, men er en del af formålet med fusionen. Besparelser i nogle dele af organisationen skal dog ses sammen med, at der kan blive behov for at styrke andre dele af organisationen alt i alt altså en omprioritering af indsatsen. Blandt andet må man påregne en udvikling i retning af flere virksomhedskonsulenter og muligvis færre fagkonsulenter. I koncerndirektionen har man også talt om nødvendigheden af at afsætte ressourcer til markedsudvikling. Det er dit indtryk, at begge de oprindelige virksomheder er præget af, at man i mange år har tjent mange penge. Kulturen er således noget selvfed. Man har ikke alle steder i virksomhederne været så opmærksomme på kundernes behov på lidt længere sigt og på truslerne fra konkurrenterne, og man har heller ikke løbende trimmet organisationen med henblik på at sikre fokus og holde omkostningerne nede. Organisationerne i de enkelte lande ligger ind til videre tæt på den situation, som var gældende før fusionen, men de to gamle virksomheder har haft forskellige økonomistyringssystemer. Andre fælles informations- og styringssystemer på koncernniveau skal også opbygges i den kommende tid. Du har haft lejlighed til at tale med både CEO erne og andre ledere fra de tre landes organisationer. Det er dit indtryk, at de er fast besluttet på at realisere de nye bedre muligheder, som fusionen giver grundlag for i de enkelte lande. De er også indforstået med, at de løbende bliver stillet til ansvar for de resultater, de præsterer. Det er imidlertid dit indtryk, at de ser med nogen skepsis på de tværgående initiativer, som er indeholdt i koncernstrategien, men som foreløbigt ikke er konkretiseret i særlig høj grad. De kan godt se nytten af et vist samarbejde, men er foreløbigt bekymrede for, hvad det kan medføre af begrænsninger for deres mulighed for at drive virksomhed. Du må derfor påregne en del modstand i forbindelse med at opbygge tværgående foranstaltninger i koncernen. I en vist omfang er ERP-systemer konkurrenter, idet nogle af de ydelser, som koncernen sælger, også sælges som en del af ERP-systemerne, men ERP-systemerne indeholder også ydelser, som supplerer koncernens ydelser det gælder ikke mindst på økonomistyringsområdet. Det er derfor vigtigt, at koncernens systemer kan kobles med ERP-systemerne. Det betyder også, at strategiske alliancer med ERP-virksomheder er en mulighed, som overvejes i bestyrelse og koncerndirektion. 7

8 Du har indset at udviklingen af og supporten på Support Systems ydelser forudsætter et indgående kendskab til den nordiske lovgivning og til den nordiske kultur. Det betyder, at selvom IT indgår med betydelig vægt, er det i dette tilfælde ikke hensigtsmæssigt at dele af udvikling og drift foregår i Kina og Indien. Det er vanskeligt at tiltrække og fastholde medarbejdere, både IT-konsulenter og virksomhedskonsulenter, idet både branchen og virksomheden har et lidt støvet image. Koncerndirektionen har derfor indset, at der skal arbejdes med koncernens image udadtil, og det bliver en af de opgaver, som du skal arbejde videre med. Koncerndirektionen har også indset, at man bliver nødt til at arbejde mere systematisk med HR-området, end man hidtil har gjort. Det skal udvikles med en klar rollefordeling mellem koncernniveau og landeniveau. En vigtig del af HR-området i koncernen er den løbende kompetenceudvikling koncernens medarbejdere er videnmedarbejdere og deres kompetencer er helt afgørende for koncernen. En del af koncernens ydelser er netop systematisering af kompetenceudvikling, og systemer er derfor også implementeret i koncernen. De formelle rammer for kompetenceudvikling er således til stede, men udfyldning af rammerne i lyset af den nye strategiske situation er endnu ikke sket. Empowerment (delegation) er et vigtigt element som altid når der er tale om videnmedarbejdere.. En lang række medarbejdere har således kunnet optræde meget selvstændigt i forhold til kunderne og har over årene udviklet særdeles gode relationer til en række stamkunder. Det har medført tilfredshed blandt mange kunder, men det har også indimellem medført et forbrug af medarbejderressourcer, som har oversteget det, som indtjeningen på kundeengagementet strengt taget har kunnet bære. Koncernen har i alt 14 sites i Norge, Sverige og Danmark, hvoraf de tre landekontorer udgør de tre sites. Koncernhovedkontoret er samlokaliseret med det danske landekontor i København. Medarbejderne på de enkelte sites er organisatorisk underlagt landeorganisationen og er ikke selvstændige resultatcentre. De har medarbejdere fra flere eller færre funktioner, og har i nogle tilfælde også teamledere. De 14 sites er historisk bestemt, men er også begrundet i ønsket om at være til stede regionalt. Også antallet af sites vil i de kommende år være til overvejelse. 8

9 Support Systems A/S Bilag 1 Koncernstruktur 20/5/2008 Koncernchef/CEO HR-strategi 2 ansatte Support Systems Danmark CEO 300 ansatte Support Systems Norge CEO 250 ansatte Support Systems Sverige CEO 150 ansatte Finance & Controlling Koncern CFO 5 ansatte Corporate Affairs Koncerndirektør 2 ansatte Support Systems Sites 9

10 Support Systems A/S Bilag 2 Danmark 20/5/2008 Support Systems Danmark CEO HR-afdeling Salg og Marketing Kunder Drift og udvikling Økonomi og strategi Marketing Kundercenter Internet personalesystemer Drift Forhandlersalg Kundecenter-Løn store virksomheder Systemudvikling Implementering Kundecenter-Løn Løn-SMV Produktudvikling Salg Outsourcing København Aalborg Herning 10

11 Support Systems A/S Bilag 3 Norge 20/5/2008 Support Systems Norge CEO Økonomi HR-afdeling Salg og Marketing Outsourcing Drift og udvikling Konsulentservice Marketing Kundecenter Store organisationer Kvalitet Oslo Bergen Forhandlersalg Kundecenter SMV Systemudvikling Trondheim Bodø Produktudvikling Implementering Drift Salg Oslo Bergen Trondheim Bodø 11

12 Support Systems A/S Bilag 4 Sverige 20/5/2008 Support Systems Sverige CEO HR-afdeling Salg og Marketing Kundeservice Drift og udvikling Økonomi Marketing Desk support Løbende driftsstøtte Systemudvikling Forhandlersalg Desk service Ad hoc konsulentstøtte Produktudvikling Implementering Drift Salg Strockholm Stockholm Perstorp Väksjö Malmö Falun Göteborg Sundsvall 12

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014

SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014 Bestyrelsens

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

2 drejer også om hvad du i øvrigt vil gøre. Der ønskes et oplæg med en analyse af problemer og muligheder internt i EXCOM-Aalborg. På det grundlag øns

2 drejer også om hvad du i øvrigt vil gøre. Der ønskes et oplæg med en analyse af problemer og muligheder internt i EXCOM-Aalborg. På det grundlag øns 1 EXCOM-Aalborg Du er 1. marts 2006 tiltrådt som chef for EXCOM-Aalborg, der har 140 medarbejdere. EXCOM- Aalborg arbejder med udvikling af soft-ware til telefoni og telefoni-systemer. EXCOM-Aalborg er

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Stillingsprofil. Kommerciel direktør

Stillingsprofil. Kommerciel direktør Stillingsprofil Kommerciel direktør August 2016 1 Kommerciel direktør med solid erfaring i forandringsledelse og udvikling af B2B og B2C segmenter søges til velkonsolideret virksomhed indenfor energisektoren.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk Jobprofil RGS 90 Sverige AB Vice VD (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970 SQ@TVMskills.dk Der søges en vice VD, der i tæt samarbejde med den nuværende danske VD kan videreudvikle RGS

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv.

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv. Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk T: E: Administration Poppelvej 2 2791 Dragør www.pro.dk Ref. KS 2001 Torben Kristensen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Virksomheds- og kandidatprofil Bestyrelsesformand til Micmatic Aps

Virksomheds- og kandidatprofil Bestyrelsesformand til Micmatic Aps Overskrift Via ASNET Board s samarbejde med Spar Nord er der indgået aftale med Micmatic Aps om søgning af en bestyrelsesformand til virksomheden. er specialister i automation og el styringssystemer. Gennem

Læs mere

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og ITkompetencer Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer 1 Virksomhedens IT-medarbejdere 1. Hvor mange medarbejdere

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer)

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer) Revisoreksamen 2004 Opgave 1. dag Mandag, den 9. august 2004 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven, bortset fra: disketter, mobiltelefoner, eller andet elektronisk kommunikationsudstyr

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017

Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017 Stillingsprofil Teknisk direktør Maj 2017 Resultatorienteret teknisk direktør med gode lederevner søges til Energi Fyn. Virksomheden Energi Fyn er en moderne og velkonsolideret energikoncern, ejet af 200.000

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

SKI. Infomøde Revision og økonomisk rådgivning. Steen Andersen. Partner, direktør - BDO Kommunernes Revision. August 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SKI. Infomøde Revision og økonomisk rådgivning. Steen Andersen. Partner, direktør - BDO Kommunernes Revision. August 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SKI Infomøde Revision og økonomisk rådgivning Steen Andersen Partner, direktør - BDO Kommunernes Revision August 2014 Råd og vink - agenda 1. Kort om BDO KR 2. Oplysninger ved udbud 3. Intern kontrol hvorfor

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! ...vi hjælper dig! Gode resultater kommer sjældent af sig selv.

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Stillingsprofil Teknisk direktør Januar 2014 1

Stillingsprofil Teknisk direktør Januar 2014 1 Stillingsprofil Teknisk direktør Januar 2014 1 Teknisk direktør med solid ledererfaring søges til velkonsolideret virksomhed indenfor energi- sektoren. Virksomheden Da den nuværende tekniske direktør går

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Væksthus Nordjylland. 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent

Væksthus Nordjylland. 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent Væksthus Nordjylland 30. maj 2017 Ole Madsen, Teknologi- og Vækstkonsulent Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus Hovedstadsregionen Der er 5 Væksthuse

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger

Læs mere

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster Søren Jensen Innovationsfonden Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster kort fortalt InnoBooster investerer i videnbaserede udviklingsprojekter i SMV er, start-ups

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

AARHUS KOMMUNE PRÆSENTATION FOR STYREFORM- OG STRUKTURUDVALGET DIREKTØR ERIK MØBERG

AARHUS KOMMUNE PRÆSENTATION FOR STYREFORM- OG STRUKTURUDVALGET DIREKTØR ERIK MØBERG AARHUS KOMMUNE UDVALGTE HJÆLPEFUNKTIONER PRÆSENTATION FOR STYREFORM- OG STRUKTURUDVALGET DEN 3. DECEMBER 2012 DIREKTØR ERIK MØBERG MANAGER LARS BACH ANDERSEN AGENDA 01 Udfordringer 02 Kortlægning 03 Iagttagelser

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere