2.1 Priser på gaskedler (store og små)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Priser på gaskedler (store og små)"

Transkript

1 MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen) ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk SIDE 1/5 KOPI FRA PROJEKTNR COWI (Kurt Madsen, Theodor Møller Moos) A Indledning Energiklagenævnet har jf. brev af 5. maj 2015 ophævet Næstved Kommunes godkendelse af 2. juli 2014 vedrørende projektforslaget for etablering af et biomasseværk i Maglemølleområdet med tilhørende konvertering af 10 energidistrikter fra naturgas til fjernvarme. Naturgasselskabet Dong Gas Distribution (DGD) har i hele sagsforløbet haft en række klagepunkter. Ud af disse har Energiklagenævnet i deres afgørelse taget udgangspunkt i følgende 3 hovedpunkter: Priser på gaskedler (store og små) Levetid på gaskedler Reinvesteringstakt for gaskedler Nærværende er en kommentering af Energiklagenævnets afgørelse samt vurdering af Næstved Varmeværks muligheder. 2 Kommentering af Energiklagenævnets afgørelse 2.1 Priser på gaskedler (store og små) at de anvendte priser på gaskedler er for høje COWI er ikke enige i Energiklagenævnets afgørelse: I projektforslaget er anvendt kedelpriser på kr ekskl. moms som gennemsnit for almindelige forbrugere med et gennemsnitsforbrug på MWh, der er en blanding af villaer og lidt større kunder. I kedelprisen er indregnet, at de nuværende oliefyrede kunder i referencesituationen skal investere i konvertering til nyt gasfyr og i en gasstikledning.

2 SIDE 2/5 Kedelprisen for en tilsvarende parcelhuskunde med et gennemsnitsforbrug på 18,1 MWh vil være kr ekskl. moms. Det er COWIs erfaring, at kedelpriserne svarer til hvad der generelt anvendes i tilsvarende projektforslag. Gasselskabets oplyste "tilbuds-/listepris" fra leverandør afspejler ikke nødvendigvis de faktiske udgifter for opgaver der gennemføres i praksis herunder også at brugeren ikke altid får købt det billigste ved nedbrud af gaskedel. Priserne har været diskuteret med Næstved Kommune og deres rådgiver, og der har været enighed om at de anvendte priser for gaskedler er retvisende. Endvidere er der i projektforslaget redegjort for tilstrækkelig robusthed i projektforslaget mht. investeringspriser, idet følsomhedsberegninger med +/-20% på investeringspriser stadig medfører en positiv samfundsøkonomi. 2.2 Reinvesteringstakt for gaskedler at reinvesteringstakt for gaskedler i højere grad burde have taget hensyn til gaskedlernes eksakte alder COWI er ikke enig i Energiklagenævnets afgørelse: Projektforslagets tilslutningstakt er vurderet individuelt for energidistrikterne og fremgår af projektforslagets bilag B. Udskiftningstakten i referencen er vurderet svarende til konverteringstakten i projektet under den vurdering, at udskiftningen sker med den økonomiske levetid på 15 år som en gennemsnitsbetragtning. Det er normal praksis at vurdere den realistiske udskiftningstakt og herefter lægge den til grund for beregningerne. Ifm. konverteringen kører Næstved Varmeværk kampagne med rabat på tilslutninger jf. projektforslagets afsnit 9 (s. 35). Der er i afsnit udarbejdet følsomhedsanalyse, hvor tilslutningstakten for de almindelige forbrugere forlænges med 4 år og stadig med positiv samfundsøkonomi! Den af gasselskabet nu oplyste specifikke aldersprofil for gaskedlerne blev normalt ikke udleveret da projektforslaget blev udarbejdet (før reglerne om kompensationsbetaling). Om anvendelsen af denne aldersprofil vil resultere i negativ samfundsøkonomi kan COWI ikke umiddelbart vurdere.

3 SIDE 3/5 2.3 Reinvesteringstakt for gaskedler at det var rimeligt at tage udgangspunkt i en vurdering af den økonomiske levetid for gaskedler på 15 år i modsætning til gasselskabets krav om anvendelse af en teknisk levetid på år. 2.4 Energiklagenævnets samlede afgørelse Samlet set vurderede Energiklagenævnet, at projektet ikke længere var det samfundsøkonomisk set mest fordelagtige og ophævede på baggrund heraf Næstved Kommunes godkendelse. COWI er ikke klar over om Energiklagenævnet har efterregnet samfundsøkonomien, men slår ned på ovennævnte to specifikke forudsætninger, og vurderer at samfundsøkonomien ikke holder. Det er efter COWIs vurdering et meget tyndt grundlag at ophæve projektforslag på ikke mindst idet der allerede i projektforslaget individuelt er udarbejdet følsomhedsanalyser på to forudsætninger. Energiklagenævnet kunne i stedet have valgt at hjemsende til fornyet behandling. 3 Revideret eller nyt projektforslag Det bør via henvendelse til Næstved Varmeværks advokat afklares om ophævelse betyder at projektforslaget ikke længere må fremsendes som et revideret projektforslag og dermed stadig ikke omfattet af reglerne for kompensationsbetaling. COWI vurderer dog at ophævelse betyder nyt projektforslag og dermed også kompensationsbetaling. Umiddelbart er der to muligheder for Næstved Varmeværk: 1 Tage afgørelsen til efterretning og afvente indtil der måtte komme nye muligheder/retningslinjer for udarbejdelse af projektforslag i forbindelse med den politiske målsætning om udfasning af de fossile brændsler. 2 Genfremsende projektforslaget enten som et revideret projektforslag eller som et helt nyt projektforslag med deraf følgende kompensationsbetaling til naturgasselskabet. Såfremt Næstved Varmeværk ønsker at fortsætte med planerne for udvidelse af fjernvarmeforsyningen til gasområder, bør dette meldes ud offentligt, så man undgår, at gasforbrugere i disse områder udskifter deres gaskedler.

4 SIDE 4/5 Ved udarbejdelse af et projektforslag, enten som et revideret eller som et nyt, må det forudsættes, at der skal tages højde for i hvert fald de to klagepunkter, hvor Energiklagenævnet gav gasselskabet medhold. Det må endvidere forudses at ved et revideret projektforslag vil gasselskabet nok gentage nogle af deres tidligere klagepunkter, hvorfor en vis imødekommenhed her kan gavne. I det efterfølgende er anført en række forudsætninger, der bør afklares/opdateres, såfremt det besluttes at vælge at udarbejde et revideret/nyt projektforslag. 4 Øvrige opdaterede forudsætninger 4.1 Brugerøkonomi Ud fra de nuværende fjernvarme- og naturgastariffer bør det vurderes om der fortsat er så positiv en brugerøkonomi, så man med fornuft kan tro på starttilslutninger på ikke under 30% og en tilvækst over 7 år til 90%. Uden en vis økonomisk fordel ved fjernvarme vurderes det vanskeligere at kunne udarbejde et projektforslag med en fornuftig tilslutningstakt. 4.2 Andel af affaldsvarme ved det øgede varmegrundlag En af fordelene ved affaldsvarmen er, at den samfundsøkonomisk set er gratis. Det bør derfor overvejes at drøfte nærmere med Næstved Kommune og Affald+, hvor stor en andel affaldsvarme, som man kan regne med ved det øgede varmegrundlag fra de 10 konverterede områder. I den nuværende udgave af projektforslaget udgjorde affaldsvarmeandelen ca. 36%. Med en positiv indstilling fra Affald+ kan det ikke udelukkes at andelen kan forhøjes og dermed give "plads/robusthed" i projektforslagsberegningerne. 4.3 Økonomisk levetid på gaskedler og årsvirkningsgrad på nye gaskedler I forbindelse med igangværende retssag mod Energiklagenævnet (Helsingør) har gasselskabet HMN's rådgiver NIRAS udarbejdet et notat, hvor der argumenteres for en økonomisk levetid på 18 år og en årsvirkningsgrad på 98% for nye naturgaskedler. Energiklagenævnet har i praksis anerkendt en økonomisk levetid på 15 år, hvorfor denne umiddelbart bør kunne anvendes. 4.4 Gaskedlers alder på udskiftningstidspunktet Jf. Energiklagenævnets afgørelse må det anbefales at nye beregninger tager udgangspunkt i de eksisterende gaskedlers alder.

5 SIDE 5/5 Det foreslås uanset revideret/nyt projektforslag at anmode gasselskabet om opdaterede oplysninger omkring gasforbrug og alder på de eksisterende gaskedler. 4.5 Anlægsoverslag for biomasseværk og gadeledninger Priser bør revurderes/opdateres til 2015 prisniveau. 4.6 Ny beregningsperiode og opdaterede ENSforudsætninger Beregningsperiode ændres til og der tages udgangspunkt i de nyeste ENS-priser fra Selskabsøkonomi De selskabsøkonomiske beregninger opdateres tilsvarende som de samfundsøkonomiske. Priser for affaldsvarme og flis opdateres og sandsynligvis skal der indregnes kompensationsbetaling til gasselskabet p.t. ca kr. ekskl. moms for forbrugere med et gasforbrug på m 3 og derunder. Kompensationsbetalingen reduceres over tid jf. gældende regler.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Dagsorden: Dato: 7. maj 2014 Tidspunkt: 10.00 12.00 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør

Dagsorden: Dato: 7. maj 2014 Tidspunkt: 10.00 12.00 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil.

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. 9. januar 2012 Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. Projekt om tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Høringssvar nr. 1 Dateret 14.

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere