Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014

2 27. januar 2014 Sagsnr.: Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune 1) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår anlæg og drift af distributions- og stikledninger. 2) Områdeplanlægning: Projektet er udarbejdet i henhold til lokalplan nr Det fremgår heraf, at den nye boligbebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, og skal opfylde klassifikationen for lavenergiklasse 2015 i Bygningsreglement I henhold til lokalplanens punkt 12.3 må bebyggelsen ikke tages i brug, før den er tilsluttet den kollektive varmeforsyning efter kommunalbestyrelsens anvisning. HMN Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 DK-2860 Søborg Tlf Vognmagervej 14 DK-8800 Viborg Tlf ) Lovgivning: Projektet er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr.1184 af 14/12/2011) samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr. 374 af 15/04/2013 med senere ændringer). 4.1) Anlægsbeskrivelse: Projektforslaget omfatter forsyning til 24 klyngehuse. Forsyningsområdet og -anlægget er vist på vedlagte oversigtstegning. Projektet indeholder: Distributionsledninger: Ca. 220 meter (ø 40 mm) Stik: 24 stikledninger og 24 målerskabe HMN Naturgas I/S CVR nr.: EAN nr.:

3 4.2) Anlægsinvestering: Bygherren har valgt at opfylde Bygningsreglementets energiramme ved at installere en kondenserende gaskedel og 8 m 2 solceller i hvert hus. Projektforslaget indebærer derfor overslagsmæssigt følgende investeringer: Distributionsnet: kr. ekskl. moms, som betales af bygherren, Borohus Skovtofte ApS. 24 Stik: kr. ekskl. moms, som betales af bygherren. 24 gaskedler: kr. ekskl. moms, som betales af bygherren. 192 m2 solceller: kr. ekskl. moms, som betales af bygherren. 4.3) Anlægskapacitet: Forsyningsanlægget er dimensioneret til at kunne levere den nødvendige naturgasmængde til de 24 boliger. Timeforbruget pr. ejendom kan med en standard gaskedel variere fra 0-11 kwh svarende til maksimalt 24 m³ naturgas pr. time for hele området. 5) Tidsplan: Ledningerne forventes anlagt primo ) Lodsejerforhold: Projektet kræver ikke arealerhvervelser eller pålæg af servitutter. 7) Forhandlinger: Der har ikke været forhandlinger med andre forsyningsselskaber, da naturgas er den eneste form for kollektiv varmeforsyning i det pågældende område. 3/6

4 8) Brugerøkonomi: Den brugerøkonomiske beregning i tabel 1 viser, at der med den valgte løsning med kondenserende gaskedler og solceller, opnås en årlig besparelse pr. bolig på ca kr. inkl. moms i forhold til det mest relevante alternativ, luft/vand varmepumper. På grund af det lave energiforbrug, de relativt små grunde og væsentlig større anlægsog driftsudgifter til et jordvarmeanlæg, er det vurderet, at luft/vand varmepumper ville være det økonomisk mest relevante alternativ til den valgte kombination af kondenserende gaskedler og solceller. Som det fremgår af tabel 1 er de el-drevne varmepumper imidlertid 19 % dyrere og er herudover uegnede på grund af støjgener, og fordi 2/3 af el-produktionen i Danmark er baseret på fossile brændsler, primært kul. I modsætning til eldrevne varmepumper kan den valgte løsning bidrage til at reducere dette miljøproblem, idet solcellerne kan producere ca kwh /år pr. hus til dækning af det almindelige elforbrug, herunder gaskedlens elforbrug. Dette bidrag er i beregningen fratrukket gasfyrets elforbrug, hvorfor der er angivet en negativ omkostning til elforbrug. For stikledninger betales den til enhver tid til Energitilsynet anmeldte pris, som pt. er kr. ekskl. moms pr. stikledning. Beløbet opkræves af HMN Naturgas I/S hos grundejer/bygherre. 4/6

5 Tabel 1: Brugerøkonomi Beregning - Brugerøkonomisk beregning - Hummeltoftevej etape 2 Reference - Varmepumpe Projekt - Naturgas Difference Forskel i pct. Årlige omkostninger (kr.) Ekskl. moms Brændselskøb/varmekøb inkl. energiafgifter Faste årlige afgifter - fast betaling arealbetaling 0 - målerleje 0 - administrationsomkostninger 0 Driftsomkostninger - vedligehold service 0 - elforbrug skorstensfejning 0 Forrentning/afdrag på investering I alt ,8% Inkl. moms Brændselskøb/varmekøb inkl. energiafgifter Faste årlige afgifter - fast betaling arealbetaling 0 - målerleje 0 - administrationsomkostninger 0 Driftsomkostninger - vedligehold service 0 - elforbrug skorstensfejning 0 Forrentning/afdrag på investering I alt ,8% HMN Naturgas I/S priser for distribution af naturgas er angivet på Kunden kan frit vælge gasleverandør. En oversigt over disse findes på gasprisguiden.dk. 5/6

6 9) Samfundsøkonomi: HMN Naturgas I/S har sammenlignet projektets samfundsøkonomi med samfundsøkonomien ved installation af individuelle luftvarmepumper. Analysen er baseret på de af Energistyrelsen senest udmeldte beregningsforudsætninger samt de i pkt. 4.2 og pkt. 8 angivne anlægsinvesteringer. Resultatet af den samfundsøkonomiske analyse er angivet i tabel 2. Det fremgår heraf, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved sol- og naturgasbaseret el- ogvarmeforsyning er kr. mindre end de samfundsøkonomiske omkostninger ved installation af luftvarmepumper set over en 20-årig periode, og at naturgasprojektet således er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Tabel 2. Samfundsøkonomiske omkostninger over 20 år Resultat - Samfundsøkonomi - Hummeltoftevej - etape 2 Nutidsværdi (2014-prisniveau kr) Luft til vand varmepumper Naturgasforsyning Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto 373,7 582,4-208,7-55,9% Investeringer 2.246, ,8 265,6 11,8% Driftsomkostninger 437,8-85,6 523,4 - CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 0,0 62,9-62,9 - SO 2 -omkostninger 7,2 0,2 7,0 97,7% NO x -omkostninger 9,3 8,6 0,7 8,0% PM 2,5 -omkostninger 0,0 0,1-0,1 - Afgiftsforvridningseffekt -41,8-90,4 48,6-116,2% Scrapværdi 0,0-106,0 106,0 - I alt 3.032, ,9 679,7 22,4% Emissioner (ekskl. el-produktion) Luft til vand Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. varmepumper Naturgasforsyning Projektfordel Forskel elproduktion (NPV for perioden ) (ton) (ton) (ton) (% ) De miljømæssige konsekvenser er kapitaliseret og medtaget i de samfundsøkonomiske beregninger. På grund af kvotesystemet for CO2 er det i beregningen forudsat, at øget produktion af el til varmepumper ikke vil give anledning til øgede CO2-omkostninger, selv om dette næppe er realistisk med det nuværende kvotesystem. CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 0,0 313,4-313,4 - SO 2 -emissioner 0,1 0,0 0,1 97,7% NO x -emissioner 0,2 0,2 0,0 8,0% PM 2,5 -emissioner 0,0 0,0 0,0 - CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) kr/ton 2.369,45 10) Analyse Der er ikke foretaget følsomhedsanalyser for dette projektforslag. Bilag: Oversigtstegning 6/6

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 15.09.2014 Version: 1.1 Projekt

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE

VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE Juli 2014 VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE Revision 07 Dato 07-07-2014 Udarbejdet af Jørgen Hvid/Klaus Fafner Note Denne

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere