VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw"

Transkript

1 VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur. Med Vitotrans 300 som kondenserende enhed. 5/2011

2 En kort oversigt over fordelene Økonomisk og miljøvenlig på grund af glidende kedelvandstemperatur. Normnyttegrad for drift med fyringsolie: Indtil 89 % (H s ) / 95 % (H i ). Optionel røggasvarmeveksler af rustfrit stål for højere normnyttegrad ved udnyttelse af brændværdien. Tretrækskedel med lav brændkammerbelastning, dermed miljøvenlig forbrænding med lav emission. Store vandkamre og stort vandindhold sørger for en god selvcirkulation og sikker bortledning af varmen. Integreret hurtigopvarmningsfunktion Therm-Control til en enkel hydraulisk integrering både returhævningspumpe og returtemperaturhævning kan normalt undværes. Let transport ind i kedelrum og pladsbesparende opstilling på grund af kompakt konstruktion - vigtigt ved modernisering. Unit olie-/gasblæsebrænder Vitoflame 100 til 270 kw til rådighed. Fastfix-montagesystem til regulering og isolering. A Store vandkamre og stort vandindhold sørger for god selvcirkulation og forenklet hydraulisk integrering B Tredje røggastræk C Højeffektiv isolering D Vitotronic den nye reguleringsgeneration: Intelligent, montageog betjeningsvenlig samt let at vedligeholde E Viessmann Unit-brænder Vitoflame 100 F Isolering af kedeldør G Andet røggastræk H Brændkammer 2 VIESMANN VITOPLEX 200

3 Tekniske data for kedlen Tekniske data Nominel varmeydelse kw Nominel varmebelastning kw CE-mærkning iht. direktiv om virkningsgrad CE-0085BQ0020 iht. direktiv for gaskedler CE-0085BQ0020 Tilladt fremløbstemperatur C 110 (til 120 C på forespørgsel) (= sikkerhedstemperatur) Tilladt driftstemperatur C 95 Till. driftstryk bar 4 Modstand på røggassiden Pa mbar 0,6 0,8 1,0 2,0 1,8 3,1 2,8 4,0 Dimensioner kedelblok Længde (mål q) *1 mm Bredde (mål d) mm Højde (med studs) (mål t) mm Ydre mål Totallængde (mål r) mm Totallængde med brænder og kappe mm (mål s) Totalbredde (mål e) mm Totalhøjde (mål b) mm Servicehøjde (regulering) (mål a) mm Højde lydabsorberende sokkelben mm lydabsorberende kedelunderlag mm (belastet) Fundament Længde mm Bredde mm Brændkammerdiameter mm Brændkammerlængde mm Vægt kedelblok kg Totalvægt kg Kedel med kabinet og kedelkredsregulering Totalvægt kg Kedel med kabinet, brænder og kedelkredsregulering Indhold kedelvand liter Tilslutninger, kedel Kedelfremløb og -retur PN 6 DN Sikkerhedstilslutning R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1½ 1½ (sikkerhedsventil) Tømning R 1¼ Røggaskendetal *2 Temperatur (ved kedelvandstemperatur på 60 C) Ved nominel varmeydelse C 180 Ved dellast C 125 Temperatur (ved kedelvandstemperatur C 195 på 80 C) Røggasmassestrøm Ved naturgas kg/h 1,5225 x indfyringsydelse i kw Ved fyringsolie kg/h 1,5 x indfyringsydelse i kw Nødvendigt træk Pa/mbar 0 Røggastilslutning Ø mm Normnyttegrad % 89 (H s )/95 (H i ) (til drift med fyringsolie) ved opvarmningssystemtemp. 75 / 60 Stilstandstab q B,70 % 0,40 0,35 0,30 0,30 0,25 0,25 0,22 0,20 Passende Vitotrans 300 Gasdrift Best.nr. Z Z Z Z *1 Kedeldør afmonteret. *2 Beregningsværdier til dimensionering af røggassystemet iht. EN baseret på 13,2 % CO 2 ved fyringsolie og 10 % CO 2 ved naturgas. Røggastemperaturer som målte bruttoværdier ved en forbrændingslufttemperatur på 20 C. Angivelserne for dellasten er baseret på en ydelse på 60 % af den nominelle varmeydelse. Ved afvigende dellast (afhængigt af driftsformen) skal røggasmassestrømmen beregnes i overensstemmelse hermed. VITOPLEX 200 VIESMANN 3

4 Tekniske data for kedlen (fortsat) Nominel varmeydelse kw Oliedrift Best.nr. Z Z Z Z Nominel varmeydelse Kedel med Vitotrans 300 Gasdrift kw 98,7 131,4 164,3 219,0 295,6 383,3 478,7 608,9 Oliedrift kw 95,8 127,8 159,8 213,0 287,5 372,7 466,4 593,5 CE-mærkning CE-0085BS0287 Vitotrans 300 i forbindelse med kedel som kondenserende enhed Modstand på røggassiden Pa Kedel med Vitotrans 300 mbar 1,25 1,45 1,85 2,85 2,80 4,10 3,85 5,05 Totallængde Kedel med Vitotrans 300 uden brænder mm Dimensioner g h l k KR TSA KV AGA R a b KTÜ SCH MA c SA KTS n f m t d e o p 87 s q r E 90 til 270 kw AGA Røggasaftræk E Tømning KR Kedelretur KTS Kedeltemperaturføler KTÜ Kedeldør KV Kedelfremløb MA Muffe til manometer (R ½) R Rengøringsåbning SA Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) SCH Inspektionsåbning TSA Muffe til temperaturføler Therm-Control (R ½) 4 VIESMANN VITOPLEX 200

5 Tekniske data for kedlen (fortsat) g h l k KR TSA DB KV AGA R KTÜ SA RG a b c SCH KTS n m t f e d o p 87 r q E 350 til 560 kw AGA Røggasaftræk DB Muffe til maksimaltrykbegrænser (R ½) E Tømning KR Kedelretur KTS Kedeltemperaturføler KTÜ Kedeldør KV Kedelfremløb R Rengøringsåbning RG Muffe til ekstra reguleringsanordning (R ½) SA Sikkerhedstilslutning (sikkerhedsventil) SCH Inspektionsåbning TSA Muffe til temperaturføler Therm-Control (R ½) Måltabel Nominel varmeydelse kw a mm b mm c mm d mm e mm f mm g mm h mm k mm l mm m mm n mm o mm p (bundskinnernes længde) mm q (indbringningsmål) mm r mm s mm t mm I tilfælde af indbringningsproblemer kan kedeldøren afmonteres. Mål f: Mål q: Vær opmærksom på brænderens monteringshøjde. Kedeldør afmonteret. VITOPLEX 200 VIESMANN 5

6 Tekniske data for kedlen (fortsat) Opstilling Minimumafstande 200 (100) b For at sikre nem montage og vedligeholdelse bør de angivne mål overholdes; ved begrænset plads skal kun minimummålene (mål i parentes) overholdes. Ved levering er kedeldøren monteret, så den åbner mod venstre. Hængselboltene kan imidlertid flyttes, så døren åbner mod højre. Derudover henvises til Arbejdstilsynets krav til kedelrum samt Bygningsreglementet. 500 (50) (50) a (300) A Kedel B Brænder C Lydabsorberende stilbare sokkelben (90 til 560 kw) eller lydabsorberende kedelunderlag (350 til 560 kw) Nominel varmeydelse kw a mm Mål a: Mål b: Denne længde skal være til rådighed foran kedlen, så retarderne kan afmonteres, og røggastrækkene kan rengøres. Vær opmærksom på brænderens konstruktionslængde. Opstillingsbetingelser Ingen luftforurening pga. CFC-gasser (findes f.eks. i spraydåser, maling, opløsnings- og rengøringsmidler) Ingen kraftig støvforurening Ingen høj luftfugtighed Frostsikret og godt ventileret Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan der opstå fejl og skader på anlægget. Kedlen må kun opstilles i rum, hvor der må påregnes luftforurening med CFC-gasser, hvis der træffes tilstrækkelige foranstaltninger for at sikre, at der tilføres ren forbrændingsluft. Derudover henvises til Arbejdstilsynets krav til kedelrum. Montering af brænderen Kedler indtil 120 kw: Brænderfastgørelseshullernes cirkel, brænderfastgørelseshuller og brænderrøråbning opfylder EN 226. Kedler fra 150 kw: Brænderfastgørelseshullernes cirkel, brænderfastgørelseshuller og brænderrøråbning opfylder den følgende tabel. Brænderen kan monteres direkte på den drejelige kedeldør. Hvis brænderens monteringsmål afviger fra målene i den følgende tabel, skal den brænderplade, som leveres sammen med kedlen, monteres. Hvis det ønskes, kan brænderplader (mod ekstrabetaling) leveres forboret fra fabrikken. I denne forbindelse skal brænderfabrikatet og typen angives ved bestillingen. Brænderrøret skal rage ud af kedeldørens isolering. Nominel varmeydelse kw a Ø mm b Ø mm VIESMANN VITOPLEX 200 e d b a 45 c 110

7 Tekniske data for kedlen (fortsat) Nominel varmeydelse kw c Antal/gevind 4/M 8 4/M 8 4/M 10 4/M 10 4/M 10 4/M 10 4/M 12 4/M 12 d mm e mm Gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden 1000 Vitoplex 200 er kun egnet til lukkede anlæg med pumpedrift Differenstryk i mbar 1 0, Flow i m³/h A Nominel varmeydelse 90 til 270 kw B Nominel varmeydelse 350 kw C Nominel varmeydelse 440 og 560 kw VITOPLEX 200 VIESMANN 7

8 Tekniske data for Vitotrans 300 Tekniske data Vitotrans 300 Gasdrift Best.nr. Z Z Z Z Oliedrift Best.nr. Z Z Z Z Kedlens nominelle varmeydelse kw Nominelt ydelsesområde for Vitotrans 300 ved Gasdrift fra kw 8,7 12,7 21,8 33,3 til kw 11,9 19,0 33,3 48,9 Oliedrift fra kw 5,8 8,8 14,9 22,9 til kw 8,1 13,0 22,7 33,5 Tilladt driftstryk bar 4 6 Tilladt fremløbstemperatur C 110 (= sikkerhedstemperatur) Modstand på røggassiden Pa mbar 0,65 0,85 1,00 1,05 Røggastemperatur Gasdrift C 65 Oliedrift C 70 Røggasmassestrøm fra kg/h til kg/h Ydre mål Samlet længde (mål h) med modflanger mm Total bredde (mål b) mm Samlet højde (mål c) mm Indbringningsmål Længde uden modflanger mm Bredde (mål a) mm Højde (mål d) mm Vægt varmeveksler kg Total vægt kg Varmeveksler med kabinet Indhold Kedelvand liter Røggas m 3 0,055 0,096 0,133 0,223 Tilslutninger Kedelvandsfremløb og -retur DN Kondensatafløb R ½ Røggastilslutning til kedlen NW i retning mod røggassystemet NW Nominelt ydelsesområde for Vitotrans 300 og røggastemperatur Varmeydelse for Vitotrans 300 ved en røggasafkøling ved gasdrift på 200/65 C, ved oliedrift på 200/70 C og en forøgelse kedelvandstemperaturen i Vitotrans 300 fra 40 C til 42,5 C. Omregning til andre temperaturer, se kapitlet Ydelsesdata. Kontrolleret kvalitet CE-mærkning i overensstemmelse med gældende EG-direktiver ved till. fremløbstemperatur (sikkerhedstemperatur) indtil 110 C iht. EN Modstand på røggassiden Modstand på røggassiden ved nominel varmeydelse. Brænderen skal overvinde kedlens modstand på røggassiden, modstanden på Vitotrans 300 og på røggasrøret. Viessmann-brænderen Vitoflame 100 kan ikke anvendes i forbindelse med Vitotrans VIESMANN VITOPLEX 200

9 Mål R HV e d c g l i Tekniske data for Vitotrans 300 (fortsat) A E m f R KOA HR AGA k a b h A Ekstra muffe (R½) AGA Røggasaftræk E Tømning (R ½) HR Kedelvandsretur (indgang) HV Kedelvandsfremløb (udgang) KOA kondensvandafløb (R ½) R Rengøringsåbning Måltabel Best.nr. Z Z Z Z Z Z Z Z a mm b mm c mm d mm e mm f mm g (indvendigt) 7 mm h mm i (indvendigt) 7 mm k mm l mm m mm Leveringstilstand Varmeveksler-grundblok med monteret røggassamlekasse. Der er skruet modflanger på studserne. 1 kasse med kabinet Tilslutning på røggassiden Kedlens røggasstudser og røggas-varmeveksleren skal forbindes vha. en forbindelsesmanchet (tilbehør). De må ikke svejses sammen. Højdeudligning: Vitoplex-kedel med justerskruer Vitorond-kedel forbindelsesstykke på opstillingsstedet VITOPLEX 200 VIESMANN 9

10 Tekniske data for Vitotrans 300 (fortsat) Gennemstrømningsmodstand på kedelvandssiden Best.nr. Z , Z , Z , Z , Z , Z , Z og Z Gennemstrømningsmodstand i mbar A B C D Gennemstrømningsmængde i m³/h Best.nr. Z Z Z Z Z Z Z Z Karakteristik A B C D Ydelsesdata Vitotrans 300 til gasdrift 1,4 Omregningsfaktor 1,2 1 0,8 0,6 0,4 A B Kedelvandsindgangstemperatur i C A Røggasindgangstemperatur 200 C B Røggasindgangstemperatur 180 C Omregning af ydelsesdataene Varmeydelsesangivelserne for røggasvarmevekslerne Vitotrans 300 er baseret på en røggasindgangstemperatur på 200 C og en keldelvandsindgangstemperatur i varmevekslerne på 40 C. Hvis betingelserne afviger, kan varmeydelsen beregnes ved at multiplicere den angivne nominelle varmeydelse med omregningsfaktoren fra diagrammet. Leveringstilstand af kedel Kedelblok med monteret kedeldør og påskruet rengøringsdæksel. Der er skruet modflanger på studserne. Bundskruer ligger i brændkammeret. Rengøringsudstyret ligger oven på kedlen. 2 kasse med kabinet 1 kasse med kedelkredsregulering og 1 pose med teknisk informationsmateriale 1 Therm-Control 10 VIESMANN VITOPLEX 200

11 Leveringstilstand af kedel (fortsat) 1 produktvedlæg (kodningsstik og teknisk informationsmateriale Vitoplex 200) 1 brænderplade (fra 150 kw) Vitoplex 200, 90 til 270 kw: Afhængigt af bestilling Vitoflame 100 olie- eller gas-blæsebrænder. Vitoplex 200, 350 til 560 kw: Egnede olie/gas-blæsebrændere kan evt. medleveres efter aftale. Leveringen foretages af firmaet Weishaupt eller firmaet ELCO. Reguleringstyper Til enkeltkedelanlæg: Vitotronic 100 (type GC1B) Kedelkredsregulering til konstant kedelvandstemperatur Vitotronic 200 (type GW1B) Vejrkompenserende kedelkredsregulering Vitotronic 300 (type GW2B) Vejrkompenserende kedelkredsregulering til maks. 2 varmekredse med blandeventil Vitotronic 200-H (type HK1B eller HK3B) Vejrkompenserende varmekredsregulering til 1 eller op til 3 varmekredse med blandeventil Kontrolskab Vitocontrol Til flerkedelanlæg (indtil 4 kedler): Vitotronic 100 (type GC1B) og LON-modul med Vitotronic 300- K (type MW1B) til vejrkompenserende kaskadekobling af op til 4 kedler og regulering af op til 2 varmekredse med blandeventil. (Den første kedel leveres med reguleringsteknisk grundudstyr til flerkedelanlæg) Vitotronic 100 (type GC1B) og LON-modul til glidende kedelvandstemperatur til hver yderligere kedel i flerkedelanlægget Vitotronic 200-H og LON-modul (type HK1B eller HK3B) til 1 eller. op til 3 varmekredse med blandeventil Kontrolskab Vitocontrol Tilbehør til kedlen Se prislisten og databladet Tilbehør til kedler. Driftsbetingelser med Vitotronic-kedelkredsreguleringer Krav til vandkvaliteten, se planlægningsvejledningen til denne kedel. Krav Drift med brænderbelastning 60 % < 60 % 1. Kedelvandsvolumenstrøm Ingen 2. Kedelreturtemperatur Ingen *4 (minimumværdi) *3 3. Nedre kedelvandstemperatur Oliedrift 50 C Oliedrift 60 C Gasdrift 60 C Gasdrift 65 C 4. To-trins brænderdrift 1. Trin 60 % af den nominelle varmeydelse Ingen minimumbelastning påkrævet 5. Modulerende brænderdrift Mellem 60 og 100 % af den nominelle varmeydelse Ingen minimumbelastning påkrævet 6. Reduceret drift Enkeltkedelanlæg og førerkedel i flerkedelanlæg Drift med nedre kedelvandstemperatur Følgekedler i flerkedelanlæg kan frakobles 7. Weekendsænkning Som ved reduceret drift Planlægningsvejledning Montering af en egnet brænder Brænderen skal være egnet til den pågældende nominelle varmeydelse og kedlens modstand på røggassiden (se de tekniske data fra brænderproducenten). Brænderhovedmaterialet skal være egnet til driftstemperaturer indtil min. 500 C. Olie-blæsebrænder Brænderen skal være kontrolleret og mærket i henhold til EN 267. Gas-blæsebrænder Brænderen skal være kontrolleret i henhold til EN 676 og være CEmærket i henhold til direktivet 2009/142/EF. Brænderindstilling Brænderens olie- eller gasgennemstrømning skal indstilles, så den passer med den anførte, nominelle varmeydelse for kedlen. *3 I mappen med planlægningsvejledninger findes et tilsvarende anlægseksempel for anvendelse af hurtigopvarmningsfunktionen Therm-Control. *4 Intet krav kun i forbindelse med Therm-Control. VITOPLEX 200 VIESMANN 11

12 Planlægningsvejledning (fortsat) Tilladte fremløbstemperaturer Kedler til tilladte fremløbstemperaturer (= sikkerhedstemperaturer) indtil 110 C CE-mærkning: CE-0085 (90 til 350 kw) iht. direktiv om virkningsgrad og CE-0085 iht. direktiv for gaskedler over 110 C (indtil 120 C) (på forespørgsel i kraft af enkeltgodkendelse) CE-mærkning: CE-0035 iht. direktiv for trykbærende udstyr I forbindelse med en sikkerhedstemperatur over 110 C er det nødvendigt med ekstra sikkerhedsudstyr. Kedler med 90 og 120 kw skal overvåges iht. de lovmæssige forskrifter ved en sikkerhedstemperatur på over 110 C. I henhold til konformitetsvurderingsdiagram nr. 5 i EU-direktivet for trykbærende udstyr skal de indordnes i kategori IV. Anlægget skal kontrolleres af en ansvarlig myndighed før første idrifttagning. Kedler med 150 til 560 kw skal overvåges iht. de lovmæssige forskrifter ved en sikkerhedstemperatur på over 110 C. I henhold til overensstemmelsesvurderingsdiagram nr. 5 i EU-direktivet for trykbærende udstyr skal de indordnes i kategori IV. Anlægget skal være kontrolleret inden første idrifttagning. årligt udvendig kontrol (kontrol af det sikkerhedstekniske udstyr og vandkvaliteten), hvert tredje år indvendig kontrol (alternativt er det muligt at foretage en vandtrykskontrol), hvert niende år vandtrykskontrol (maks. prøvetryk, se typeskilt). En ansvarlig myndighed skal gennemføre kontrollen (f.eks. TÜV). Yderligere angivelser vedr. planlægning, se planlægningsvejledningen til denne kedel. Trykt på miljøvenligt, klorfrit bleget papir Kontrolleret kvalitet CE-mærket i henhold til de gældende EF-direktiver. Kvalitetsmærke fra ÖVGW i henhold til bekendtgørelse om kvalitetsmærker 1942 DRGBl. I for VVS-produkter. Der tages forbehold for tekniske ændringer! Viessmann A/S 2640 Hedehusene Telefon: Telefax: VIESMANN VITOPLEX 200

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-W Væghængt, kondenserende oliekedel VITOLADENS 333-F Kompakt, kondenserende oliekedel

VIESMANN VITOLADENS 300-W Væghængt, kondenserende oliekedel VITOLADENS 333-F Kompakt, kondenserende oliekedel VIESMNN VITOLDENS 300-W Væghængt, kondenserende oliekedel VITOLDENS 333-F Kompakt, kondenserende oliekedel Planlægningsvejledning VITOLDENS 300-W Type VP3C Væghængte, kondenserende oliekedler, med to-trins

Læs mere

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med

Læs mere

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement med Kondenserende gaskedel Vitodens 200-W Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOSOLAR

Læs mere

Projekteringsmanual. Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw

Projekteringsmanual. Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw Projekteringsmanual Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw Indhold 1 Kondenserende gaskedel............................. 4 1.1 Konstruktioner og ydelser..............................................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

VITODENS. Kondenserende, væghængt gaskedel Nominel ydelse: 4,5 til 66 kw som flerkedelanlæg op til 264 kw

VITODENS. Kondenserende, væghængt gaskedel Nominel ydelse: 4,5 til 66 kw som flerkedelanlæg op til 264 kw VITODENS Kondenserende, væghængt gaskedel Nominel ydelse: 4,5 til 66 kw som flerkedelanlæg op til 264 kw 2 Smukt design Overbevisende teknik Indre værdier: rustfrit stål En kondenserende gaskedel fra Viessmann

Læs mere

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere

Planlæg fremtiden: Brug kondenserende kedler

Planlæg fremtiden: Brug kondenserende kedler [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende kedler Logano plus 43 19.200 kw [ Jord ] [ Buderus ] Planlæg fremtiden: Brug kondenserende kedler Wärme Varme er ist vort unser element Element En partner for innovative

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

VITOCAL. Varmepumper

VITOCAL. Varmepumper VITOCAL Varmepumper 2 Viessmann varmepumper er udstyret med kvalitetsmærket "Gütesiegel Wärmepumpe" garantien for et højt kvalitetsniveau Den gratis varmekilde lige uden for hoveddøren Energi bliver stadig

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W

VIESMANN. VITOVENT Boligventilationssystemer med varmegenvinding. Planlægningsvejledning VITOVENT 300-C VITOVENT 300 VITOVENT 300-F VITOVENT 300-W VIESMNN VITOVENT oligventilationssystemer med varmegenvinding Planlægningsvejledning Centrale boligventilationssystemer med varmegenvinding til behovsorienteret boligventilation med renset og opvarmet

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL Usædvanlig høj nyttevirkning - brænde: 88,7% (EN 303-5) -olie 93,1% (92/42 EEC) Let at betjene Godkendt til trykekspansion Miljøvenlig moderne varme

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Biobrændsel Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Effektiv brændekedel også velegnet til træpiller eller olie Muligheden for at kunne vælge mellem flere typer brændsel er en stor fordel, fordi

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere