UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF BYGGE- OG REALKREDITLÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF BYGGE- OG REALKREDITLÅN"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF BYGGE- OG REALKREDITLÅN Udbuddet angår: F.eks.: Finansiering af nybyggeri af 50 familiebliger på X-vej i Y-købing Ordregiveren: Navn Adresse Telefnnummer Hjemmeside Mail adresse Kntaktpersn Telefnnummer til kntaktpersn Mailadresse på kntaktpersn

2 Fretages udbuddet sm EU-udbud [Ja/Nej] Hvis ja: Udbudsbekendtgørelse er indrykket i EFT-S Udbuddet er mfattet af en ffentliggjrt vejledende frhåndsmeddelelse Udbudsfrm [Nr. g dat fr ffentliggørelsen] [Nr. g dat fr ffentliggørelsen] Offentligt udbud Fretages udbuddet sm udbud efter den danske tilbudslv [Ja/Nej] Hvis ja: Dat fr annncering af udbuddet på Udbudsprtalen [Dat] Overblik ver det frventede tidsmæssige frløb af udbuddet Offentliggørelse ved udbudsbekendtgørelse i EFT-S eller annncering på Udbudsprtalen Disse udbudsbetingelser med tilhørende dkumenter er gjrt tilgængelige via rdregivers hjemmeside Hvis spørgemøde afhldes Spørgsmål til udbudsbetingelserne mv. bør stilles så tidligt sm muligt g kan stilles ind til 7 dage før tilbudsfristen g således senest den Ordregiver meddeler alle, der har stillet spørgsmål, alle svar herpå g ffentliggør tilsvarende på rdregivers hjemmeside første gang 2 uger før tilbudsfristen g anden gang (Dat/klkkeslæt/Peride) [Dat] [Dat] [Dat g klkkeslæt] [dat] [Første dat/anden dat]

3 senest 6 dage før tilbudsfristen Frist fr tilbud Ordregivers gennemgang af mdtagne tilbud g gennemførelse af eventuelt frnøden afklaring af tilbud I tilfælde af, at rdregiveren har givet adgang til indikative tilbud, træffer rdregiveren en betinget tildelingsbeslutning g underetter samtidigt alle tilbudsgivere m denne g afviser evt. uknditinsmæssige tilbud mv. Ordregiveren meddeler en frist til den betingede udpegede vindende tilbudsgiver m afgivelse af endeligt tilbud Ordregiver træffer g underretter samtidigt alle tilbudsgivere sin endelige tildelingsbeslutning inkl. en krt redegørelse herfr g afviser eventuelle uknditinsmæssige tilbud mv. g giver i EU-udbud plysning m standstill periden Ved EU-udbud: Standstill peride udløber Ordregiver frventer at indgå kntrakt med den vindende tilbudsgiver Ordregiver meddeler resultat af EU-udbud til ffentliggørelse i EFT-S (Senest 48 dage efter dat fr indgåelse af kntrakt) [Dat g klkkeslæt] [Peride] [Peride] [Dat] [Dat] [Peride] [uge, år]

4 Indhldsfrtegnelse: 1. Oplysninger m det planlagte byggeri/den planlagte renvering 2. Den udbudte finansieringsydelse 3. Tildelingskriterium g evaluering 4. Udelukkelsesgrunde g egnethedskriterier 5. Tilbudsfrist g afgivelse af tilbud 6. Spørgeadgang 7. Praktiske frhld 8. Eventuelle øvrige plysninger 9. Bilag 10. Datering af udbudsbetingelser 1. Oplysninger m det planlagte nybyggeri/den planlagte renvering Prjektet angår Ja Nej Nybyggeri (jf. punkt 2.1) Renvering (jf. punkt 2.2) Bygherre Bygherre Evt. frretningsfører

5 1.1 Nybyggeri Krt beskrivelse af byggeprjektet Bilag: Prjektbeskrivelse/skitseprjekt Oplysning m gdkendelser af prjektet Nybyggeriet er støttet. Bilag: Skema A g evt. B Bilag: Kmmunens tilsagnsskrivelse Oplysninger m matrikel- g skødefrhld Oplysning m evt. grundkøb: Oplysning m evt. udstykning:

6 Oplysning m mfattede matrikelnumre: Bilag: kpi af skøde(r) Oplysninger m eventuel frurening, niveau herfr g evt. afværgefranstaltninger Bilag: Evt. dkumenter m frurening g afværgefranstaltninger Frventninger til udlejningssituatinen Oplysning m udlejningssituatinen fr almennyttige bliger i kmmunen Tidsplan fr byggeriet 1.2 Renvering Krt beskrivelse af prjektet Oplysning m evt. helhedsplan: Bilag: Prjektbeskrivelse/Skitseprjekt Bilag: Evt. helhedsplan

7 1.2.2 Støtte ( anlægs- g finansieringsbudget/finansieringsversigt Renveringspgaven er støttet med kr. g ikke støttet med kr Oplysninger m gdkendelser af prjektet Bilag: Skema A g evt. B Bilag: Kmmunens tilsagnsskrivelse Oplysninger m Landsbyggefndens gdkendelser Bilag: Landsbyggefndens gdkendelse Oplysning m eventuelle krav til kapitaltilførsel Bilag: Landsbyggefndens finansieringsplan fr renveringen Oplysninger m regnskab g budget før renvering fr rdregivende afdeling g den bligrganisatin, sm den rdregivende afdeling tilhører Bilag: Regnskab g budget fr afdelingen Bilag: Regnskab g budget fr bligrganisatinen

8 1.2.7 Oplysning m lejens frventede størrelse g driftsbudget efter prjektets gennemførelse Oplysning m eksisterende lån (Der skal ikke afgives tilbud på mlægning eller vertagelse af eksisterende lån). Oplysninger m terminskvitteringer: Bilag: Terminskvitteringer Oplysninger m ikke-tinglyste lån g frbedringsarbejder, der skal respekteres af nye lån, igangværende knverteringer: Oplysninger m matrikelfrhld Oplysning m mfattede matrikelnumre: Oplysninger m frventninger til udlejningssituatinen efter prjektets gennemførelse Oplysninger m tidsplan fr prjektet

9 2. Den udbudte finansieringsydelse 2.1 Byggelån g realkreditlån Den udbudte finansieringsydelse består af: Byggelån: Kr. Realkreditlån: Kr. Heraf støttet: Kr. Heraf ikke støttet (kun ved renvering): Kr. Byggelånet fra g med første rate skal indfries med realkreditlånet. 2.2 Rateplan fr træk på byggelån g etablering af realkreditlån Bilag: Rateplan 2.3 Oplysning m øvrig finansiering Kmmunal grundkapital: Kr. Beberindskud: Kr. Andet: Kr.

10 2.4 Krav vedrørende byggelån Tilbud på byggelån skal indehlde plysninger m: Den tilbudte rente, der skal være udtrykt enten sm en fast rente eller sm tillæg/fradrag til den til enhver tid gældende NIB-indlånsrente. Gebyrer g hnrarer samt andre vederlag til tilbudsgiver Stempelafgift Andre udgifter til tredjemand Frnødne frhøjelser af hvedstlen på byggelånet på p til 10 % i frhld til Skema B, skal være mfattet af de tilbudte prismæssige vilkår fr byggelånet. Endvidere skal frskydninger af byggeperiden g dermed ændringer i rateplanen i p til seks måneder være mfattet af de tilbudte prismæssige vilkår fr byggelånet. Stiller tilbudsgiver krav m at rdregiver tegner en frsikring ud ver det fr branchen nrmalt gældende, skal tilbudsgiver anføre dette i sit tilbud g under Andre udgifter til tredjemand anføre den estimerede præmie fr hele byggelånets frventede løbeperide (rdregiver vil dg altid selv frhlde sig til frventet præmieniveau, g såfremt dette afviger fra det af tilbudsgiver estimerede beløb, vil rdregiver evaluere tilbuddet med det af rdregiveren selv frventede præmieniveau). Første rate mv. fremgår af rateplan. 2.5 Krav vedrørende realkreditlån Frventet ptagelsestidspunkt: Løbetid: Et eller flere lån: Fremgår af Landsbyggefndens finansieringsplan Type: [Fremgår af indstillingen til kmmunen] Rentetilskrivning: [Kvartalsvis]

11 Tilbud på realkreditlån støttede sm ikke støttede skal indehlde plysning m: Kurs ( skal være beregnet sm et gennemsnit ver de sidste 3 måneder frem til tidligst en uge før tilbudsdagen g senest dagen før tilbudsdagen fr så vidt angår ikke-støttede lån ) Kntantlånsrente Prvisiner, gebyrer g kurtage samt andre vederlag Tinglysningsgebyr Stempelafgift (g verførsel af stempel fra byggelån) Andre udgifter til tredjemand Ydelse Ikke støttede realkreditlån: Alle betalinger af hvad art nævnes kan, skal indgå i lånet (hvedstlen) g således fuldt ud betales via ydelsen. Tilbud på realkreditlån kan frudsætte accept af en bindingsperide på [realkreditlånets løbetid]. Endvidere skal frskydninger af byggeperiden g dermed ændringer i rateplanen i p til seks måneder være mfattet af de tilbudte prismæssige vilkår fr realkreditlånet. Stiller tilbudsgiver krav m at rdregiver tegner en frsikring ud ver det fr branchen nrmalt gældende, skal tilbudsgiver anføre dette i sit tilbud g under Andre udgifter til tredjemand anføre den estimerede præmie fr hele byggelånets frventede løbeperide (rdregiver vil dg altid selv frhlde sig til frventet præmieniveau, g såfremt dette afviger fra det af tilbudsgiver estimerede beløb, vil rdregiver evaluere tilbuddet med det af rdregiveren selv frventede præmieniveau).

12 2.6 Endeligt lånetilbud eller indikative pristilbud Ordregiver har besluttet, at fretage dette udbud med: Tilbud skal være (sæt kryds) Byggelån Realkreditlån Endeligt lånetilbud Indikativt pristilbud Vedrørende indikative tilbud: Den tilbudte rente g de øvrige prismæssige vilkår fr det tilbudte byggelån g realkreditlån, skal være bindende fr tilbudsgiver, uanset der alene anmdes m indikativt tilbud, således at tilbudsgiver ikke kan ændre i de tilbudte prismæssige vilkår. Tilbudsgivere kan uanset rdregiver alene har anmdet m indikative tilbud, altid afgive endelige tilbud på byggelånet g realkreditlånet. 2.7 Eventuelle ptiner Tilbudsgiveren skal endvidere tilbyde: Ingen 2.8 Delbud Tilbudsgiveren skal afgive tilbud på byggelån g realkreditlån. Delbud accepteres ikke. Tilbud skal derfr sammensættes af tilbud fra et pengeinstitut g et realkreditinstitut g mfatte den fulde udbudte finansieringsydelse. 2.9 Alternative tilbud Ordregiveren tillader ikke alternative tilbud Frbehld

13 Tilbud, der indehlder frbehld m grundlæggende elementer i den udbudte ydelse, vil blive afvist. Frbehld m ikke-grundlæggende elementer vil af rdregiver enten blive prissat eller indebærer afvisning af tilbuddet Hæftelse Hvert tilbydende pengeinstitut g realkreditinstitut hæfter ver fr rdregiver fr sit eget tilbud, men rdregiver frlanger ikke slidarisk hæftelse mellem pengeinstitut g realkreditinstitut, sm i fællesskab afgiver tilbud. 3. Tildelingskriterium g evaluering 3.1 Tildelingskriterium Den laveste pris. 3.2 Evaluering Ordregiveren agter at tildele den udbudte finansieringsydelse til den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris pgjrt sm en samlet evalueringssum: Opgørelse af evalueringssum [Sammentælling) Byggelånet (beregnet fr den frventede løbetid) Renter Kr. Gebyrer Kr. Andre vederlag, hnrarer g prvisiner til tilbudsgiver Andre udgifter til tredjemand Kr. Kr.

14 Evalueringssum fr det tilbudte byggelån Kr. Kr. Realkreditlån støttet (beregnet fr løbetid) Gebyrer Kr. Bidrag (maks. 0,27%) Kr. Kurtage Kr. Andre vederlag, hnrarer g prvisiner til tilbudsgiver Kr. Tinglysningsgebyr Kr. Andre udgifter til tredjemand Kr. Kr. Evalueringssum fr det tilbudte støttede realkreditlån Fradraget evalueringssum fr det støttede realkreditlån, sm er tilbudt med den laveste evalueringssum Evalueringssum fr støttet realkreditlån Kr. Kr. Kr. Realkreditlån ikke støttet (beregnet fr løbetid) Ydelser i løbetiden Kr. Andre ydelser til tredjemand, sm ikke kan indregnes i lånets hvedstl

15 g afvikles ver ydelsen Fradraget ydelser i løbetiden fr det ikke støttede realkreditlån, sm er tilbudt med den laveste sum af ydelser inkl. tillæg af evt. Andre ydelser til tredjemand Evalueringssum fr ikke støttet realkreditlån Kr. Kr. Kr. Samlet evalueringssum Kr. 3.3 Tildelingsbeslutning Ordregiver meddeler efter tilendebragt gennemgang g evaluering af de indkmne tilbud alle tilbudsgiverne sin tildelingsbeslutning g afviser eventuelle uknditinsmæssige tilbud mv. Har rdregiver åbnet fr, at tilbud på byggelån g/eller realkreditlån kan være indikative, jf. afsnit 2.6, er rdregivers beslutning m tildeling betinget af, at den tilbudsgiver, der efter evalueringen umiddelbart er identificeret sm havende afgivet tilbuddet med den laveste pris, skal afgive endeligt g verensstemmende tilbud indenfr en af rdregiveren fastlagt frist, sm vil ligge senest en uge før vedståelsesfristens udløb. Knstaterer rdregiver herefter, at den tilbudsgiver, der efter evalueringen umiddelbart er identificeret sm havende afgivet tilbuddet med den laveste pris ikke kan afgive endeligt tilbud, sm er i verensstemmelse med de prismæssige vilkår i det indikative tilbud g/eller der knyttes grundlæggende frbehld til det endelige tilbud g/eller det endelige tilbud ikke fremkmmer inden fr den af rdregiver fastsatte frist, betragtes tildelingen sm betinget heraf g rdregiver kan afvise tilbudsgiveren mfattende hele tilbuddet på såvel byggelån sm realkreditlån - g tildele kntrakten til anden side i verensstemmelse med afsnit Udelukkelsesgrunde g egnethedskriterier

16 4.1 Udelukkelsesgrunde Enhver tilbudsgiver er udelukket fra deltagelse i dette udbud, såfremt der md tilbudsgiveren er afsagt endelig dm, sm rdregiveren har kendskab til, m et eller flere af følgende frhld: medvirken til strafbar handling, jf. straffelvens 23, i tilfælde, hvr frhldet i frbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelvens 81, nr. 3, vertrædelse af frbuddet md aktiv bestikkelse i ffentlig tjeneste eller erhverv, jf. straffelvens 122 g frbuddet md bestikkelse i private retsfrhld (returkmmissin), jf. straffelvens 299, nr. 2, vertrædelse af frbuddet md EU-svig, jf. straffelvens 289 a, eller vertrædelse af frbuddet md hvidvaskning af penge, jf. straffelvens 290. Endvidere er det en betingelse fr deltagelse i dette udbud, at virksmheden har ikke ubetalt frfalden gæld til det ffentlige, sm verstiger kr , tilbudsgiver har pfyldt sine frpligtelser med hensyn til betaling af sciale sikringsrdninger i henhld til de i Danmark gældende retsfrskrifter, tilbudsgiver ikke er under knkurs, likvidatin eller tvangsakkrd udenfr knkurs, under betalingsstandsning, under reknstruktin eller har indstillet sin virksmhed eller befinder sig i en anden lignende situatin, tilbudsgiver ikke er begæret taget under knkursbehandling, reknstruktin, likvidatin, reknstruktin, betalingsstandsning eller enhver lignende behandling, g tilbudsgiver ikke ved retskraftig dm er dømt fr et strafbart frhld, der kan rejse tvivl m tilbudsgivers faglige hæderlighed.

17 Endeligt kan rdregiveren udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i dette udbud, såfremt tilbudsgiveren i frbindelsen med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvrlig fejl, sm rdregiveren eller andre rdregivere beviseligt har knstateret eller tilbudsgiveren har afgivet urigtige plysninger til rdregiveren. 4.2 Egnethedskriterier Tilbudsgiver f.s.v.a. det udbudte byggelån skal lvligt drive virksmhed sm pengeinstitut, jf. lv m finansiel virksmhed. Tilbudsgiver f.s.v.a. det udbudte realkreditlån skal lvligt drive virksmhed sm realkreditinstitut, jf. lv m finansiel virksmhed. Ordregiver vil alene indgå kntrakt med øknmisk slide tilbudsgivere, sm har en tilstrækkelig egenkapital g indtjening. Endvidere vil rdregiver alene indgå kntrakt med tilbudsgivere, der erfaring med udlån af byggekredit g realkreditlån til nybyggeri g/eller renvering af fast ejendm. 4.3 Dkumentatin Sm dkumentatin fr de af anførte frhld, skal tilbudsgiver såvel realkreditinstitut sm pengeinstitut - på tr g lve afgive en Virksmhedserklæring fr realkredit g pengeinstitut i underskreven stand - vedlagt den deri anførte regnskabsmæssige dkumentatin, såfremt tilbudsgivers senest aflagte årsrapprt ikke er tilgængelig via tilbudsgivers hjemmeside samtidigt med indgivelsen af tilbud. 5. Tilbudsfrist g afgivelse af tilbud 5.1 Tilbudsfrist Tilbudsfristen er: [Dat g klkkeslæt]

18 5.2 Afgivelse af tilbud Tilbud skal afgives i lukket kuvert til følgende adresse med påskrift m at der er tale m et Tilbud g Må ikke åbnes af pstmdtagelsen :. Sprg: Dansk. Tilbud skal indehlde: Tilbud anført på Tilbudsblanket, bilag. Tilbudsblanketten skal være tiltrådt af tilbudsgiver. Udfyldt g tiltrådt virksmhedserklæring, bilag. Såfremt tilbudsgivers senest aflagte årsrapprt ikke er tilgængelig via tilbudsgivers hjemmeside skal tilbudsgiver til virksmhedserklæringen tilføje kpi af senest aflagte årsrapprt eller såfremt tilbudsgiver ikke har en årsrapprt en erklæring fra revisr eller bank, der muliggør at rdregiver kan vurdere tilbudsgivers øknmiske g finansielle situatin, herunder balance egenkapital g msætning samt indtjening. En elektrnisk kpi af tilbudsblanketten på et usb-stik. Alle dkumenter, sm sendes til rdregiver, betragtes sm rdregivers ejendm. 5.3 Vedståelsesfrist Tilbudsgiverne er frpligtet til at vedstå tilbud i 30 kalenderdage regnet fra tilbudsfristen. Har rdregiver åbnet fr afgivelse af indikative tilbud er vedståelsesfristen 45 kalenderdage fra tilbudsfristen. Vedståelsesfristen kan frlænges af rdregiver ved

19 meddelelse til tilbudsgiverne frud fr tilbudsfristen i p til yderligere 30 dage, såfremt dette er nødvendiggjrt af udefrakmmende frhld efter rdregivers vurdering. 6. Spørgeadgang 6.1 Skriftlige spørgsmål Skriftlige spørgsmål kan stiles til: Skriftlige spørgsmål, sm fremsættes senere end 6 dage frud fr tilbudsfristen, kan ikke frventes besvaret. Mundtlige spørgsmål vil ikke blive besvaret. Skriftlige spørgsmål g svar herpå senedes til spørgeren g andre kendte interesserede ptentielle tilbudsgivere samt ffentliggøres på rdregivers hjemmeside. 6.2 Spørgemøde Spørgemøde afhldes: [ikke/dat, klkkeslæt, sted, tilmeldingsfrist]. Ordregiver udarbejder et krt referat af eventuelt spørgemøde. Referatet sendes til deltagerne i spørgemødet g ffentliggøres på rdregivers hjemmeside. 7. Praktiske frhld 7.1 Åbning af tilbud Tilbudsgiverne har adgang til at vervære åbningen af tilbud: [Ja/Nej]. Hvis rdregiver undtagelsesvist har givet adgang til verværelse af åbning af tilbud vil denne finde sted på adresse kl. på en dag, sm rdregiveren meddeler til de enkelte tilbudsgivere. Adgang til verværelse af åbning af tilbud mfatter ikke adgang til verværelse af åbning af et endeligt tilbud fra en betinget udpeget vindende tilbudsgiver efter afgivelse af indikative tilbud, såfremt rdregiver har åbnet fr afgivelse af indikative tilbud. 7.2 Frtrlighed

20 Tilbudsgivere skal iagttage frtrlighed m frhld m rdregiver, sm tilbudsgiverne mdtager i frbindelse med dette udbud. Ordregiveren påtager sig at iagttage frtrlighed m de indgivne tilbud med sædvanlig reservatin fr regler m aktindsigt mv. Ordregiver agter at plyse de mdtagne tilbud g evalueringssummer i tildelingsbeslutningen. 7.3 Meddelelser Al krrespndance skal, såfremt rdregiver ikke udtrykkeligt har fastlagt eller gdkendt andet, ske elektrnisk. 7.4 Rettelser g tilføjelser 7.5 Andet Ordregiver kan i hele udbuddets frløb udsende rettelsesblade g lignende, sm vil udgøre en del af udbudsgrundlaget. [Intet] 8. Eventuelle øvrige plysninger 9. Bilag [plistes med nummerangivelse] 10. Datering af udbudsbetingelserne Disse udbudsbetingelser med bilag er færdiggjrt: [dat].

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Udbud. Finansiering af nybyggeri af 33 plejeboliger i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg

Udbud. Finansiering af nybyggeri af 33 plejeboliger i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg Udbud Finansiering af nybyggeri af 33 plejeboliger i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg 6. december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 Beskrivelse af

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Boligorganisationen Tårnbyhuses udbud af finansiering i forbindelse med renoveringen

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune Annncering vedrørende fritvalgsmrådet i Rudersdal Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering mfatter praktisk hjælp g persnlig pleje efter 83, 83a g 84 i servicelven g delegeret grundlæggende sygepleje

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser Forenkling af udbud på finansielle ydelser salg salg Etablering af bygge- og realkreditlån til nybyggeri samt støttet og ikke-støttet renovering af almene boliger en guide for almene boligselskaber 1.

Læs mere

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser Forenkling af udbud på finansielle ydelser Etablering af bygge- og realkreditlån til nybyggeri samt støttet og ikke-støttet renovering af almene boliger en guide for almene boligselskaber 1. Standardskabeloner

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. E-rekrutteringssystem

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. E-rekrutteringssystem UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 082-146098 Indkøb af E-rekrutteringssystem Sagsnummer: 14/47330 Regin Syddanmark Side 1 af 28 Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregivers frhld...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4. Tilbud... 9 5.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE SELVFORSØRGEN- DE UDLÆNDINGE

UDBUDSBETINGELSER FOR DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE SELVFORSØRGEN- DE UDLÆNDINGE Københavns Kmmune Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE SELVFORSØRGEN- DE UDLÆNDINGE DATO: 02. NOVEMBER 2017 Udbudsbetingelser fr danskuddannelse fr

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud med forhandling. Indkøb af. Den Nationale Henvisningsformidling. til

UDBUDSBETINGELSER. Udbud med forhandling. Indkøb af. Den Nationale Henvisningsformidling. til UDBUDSBETINGELSER Udbud med frhandling Indkøb af Den Natinale Henvisningsfrmidling til Regin Nrdjylland, Regin Midtjylland, Regin Syddanmark, Regin Sjælland g Regin Hvedstaden Indhldsfrtegnelse 1 Udbuddet

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

ALBERTSLUND KANALGADEN

ALBERTSLUND KANALGADEN Marts 2016, Revisin 0 ALBERTSLUND KANALGADEN Bestemmelser m udbud g tilbud (BUT) PROJEKT Bestemmelser m udbud g tilbud (BUT) Prjekt nr. 217239 Dkument nr. 1216238910 Udarbejdet af KBV/LIDH Kntrlleret af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud med frhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4.

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD: RAMMEAFTALE - HELHEDSGENOPRET NING AF VEJE

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD: RAMMEAFTALE - HELHEDSGENOPRET NING AF VEJE Københavns Kmmune Teknik- g Miljøfrvaltningen Byens Fysik Center fr Udførsel af Anlæg BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD: RAMMEAFTALE - HELHEDSGENOPRET NING AF VEJE DATO: 15.06.2017 Sags nr. Dkument nr.:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

BETINGELSER FOR ANNONCERING EFTER TILBUDSLOVENS AFSNIT II AFTALER OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN

BETINGELSER FOR ANNONCERING EFTER TILBUDSLOVENS AFSNIT II AFTALER OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN BETINGELSER FOR ANNONCERING EFTER TILBUDSLOVENS AFSNIT II AFTALER OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN 1. Indledning Disse betingelser gælder for Boligorganisationen Tårnbyhuses annoncering af aftaler om

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud med forhandling af RIS/PACS-løsning til Region Syddanmark. (i det følgende kaldet RIPA-Syd)

UDBUDSBETINGELSER. Udbud med forhandling af RIS/PACS-løsning til Region Syddanmark. (i det følgende kaldet RIPA-Syd) UDBUDSBETINGELSER Udbud med frhandling af RIS/PACS-løsning til Regin Syddanmark (i det følgende kaldet RIPA-Syd) EU-udbud nr.: 2017/S [xxx-xxxxxx] Offentliggjrt i EU-tidende den [xx. december 2017] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Introduktion og betingelser for LMS til UCL, UCS, UCSJ, UCC og VIA Bilag 11 til Contract regarding procurement of LMS.

Introduktion og betingelser for LMS til UCL, UCS, UCSJ, UCC og VIA Bilag 11 til Contract regarding procurement of LMS. Indhld Indhld... 1 1. Udbudsbetingelser g retningslinjer fr udfrmning af tilbud... 2 1.1. De rdregivende myndigheder... 2 1.2. Indleveringsadresse... 3 1.3. Tilbudsgivers kntaktpersn... 3 1.4. Udbudsfrm...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Personlig og praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejeopgaver og nødkald til Ishøj Kommune

Personlig og praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejeopgaver og nødkald til Ishøj Kommune Persnlig g praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejepgaver g nødkald til Ishøj Kmmune 1 1 Indledning Nærværende udbud vedrører persnlig g praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejepgaver g nødkald i

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere