Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan"

Transkript

1 Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan Niels From, PlanEnergi Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 1

2 Dagsorden Varmepumper Hvorfor? Varmepumper Hvordan? Varmepumper Teori Varmepumper Økonomi Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 2

3 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30 medarbejdere Kontorer i Skørping Aarhus København Fjernvarme Solvarme Sæsonlagre Varmepumper m.m. Energiplanlægning Biogas Vindmølle VVM Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 3

4 Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 4

5 Varmepumper Hvorfor? Nationale målsætninger På kort sigt (2035): Udfasning af fossile brændsler På længere sigt: Udfasning af biomasse til opvarmning Klima & miljø Ingen lokale emissioner Varmekilderne er CO 2 neutrale / brændselsfrie Elektriciteten bliver mere og mere grøn Økonomi Naturgas kraftvarme er under pres Varmepumper kan reducere varmeprisen Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 5

6 Udredning for Energistyrelsen Udarbejdet af PlanEnergi Teknologisk Institut GEO Grøn Energi naturgasvarmeforsyning/forsyningvarme/fjernvarme/analyse fremtidens Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 6

7 Kortlægning 460 fjernvarmeværker i Danmark Varmelagre: Ca. 350 ståltanke 5 sæsonlagre Varmepumper: 18 absorptionsvarmepumper 14 el drevne varmepumper (ca. 4 MW el ) 37 el kedler (295 MW el ) Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 7

8 El drevne varmepumper (5 store + 9 mindre) El drevne varmepumper i danske fjernvarmesystemer, 2013 Ejer Installeret år Systemløsning Varmekilde Temp. ud Temp. kilde VP type Varmeydelse VP/system COP VP (system) Kap. af gns. koldeste md Vejen Varmeværk 2003 Komb. med fliskedel Røggas 47 C 40 C R407A (12 stk.) 0,7 MW 4,2 3% Frederikshavn Forsyning 2009 Stand alone Spildevand 75 C 8 18 C CO 2 1,0 MW 2,7 3,2 2% Bjerringbro Varmeværk 2010 Komb. med motor Røggas 45 C 40 C NH 3 LT 0,8 MW 5,1 5% (33%) Brande Varmeværk 2010 Komb. med kedel Røggas 52 C 40 C NH 3 LT 0,65 MW 4,2 9% Bjerringbro Varmeværk 2011 Komb. med kedel Røggas 45 C 40 C NH 3 LT 0,5 MW 5,2 3% (33%) Hanstholm Varmeværk 2011 Komb. med kedel Røggas 45 C 45 C R407C (2 stk.) 0,3 MW 5,8 5% Vinderup Varmeværk 2011 Komb. med motor Røggas 48 C 40 C NH 3 LT 0,67 MW 5,2 11% Bjerringbro Varmeværk 2012 Stand alone / komb. Spildvarme 46 / 67 C 18 C NH 3 MT 3,7 MW 4,8 25% Brædstrup Fjernvarme 2012 Stand alone Borehulslager (solvarme) 80 C C NH 3 HT 1,2 MW 3,2 14% Hundested Varmeværk 2012 Komb. med kedel Røggas 48 C 40 C NH 3 LT 0,8 MW 4,8 11% Lading Fajstrup Varmefors Komb. med KV (uafh. drift er mulig) Returvand (Røggas) 50 C 36 C R410 A (2 stk.) 0,13 MW 4,3 (2,6) 10% Marstal Fjernvarme 2012 Stand alone Damvarmelager (solvarme) 78 C C CO 2 1,5 MW 3,1 28% Skjern Papirfabrik 2012 Stand alone (direkte vv.) Spildvarme 68 C 53 C NH 3 HT 3,9/5,3 MW 5,0 (6,7) 34% Vejen Varmeværk 2013 Komb. med fliskedel Røggas 67 C 40 C NH 3 MT 1,0 MW 4,1 4% Ans Kraftvarmeværk Projekteret Stand alone Søvand 75 C 4 20 C IsoButan 1,3 1,5 MW 3,2 3,8 50% Broager Fjernvarmeselskab Projekteret Stand alone Grundvand 75 C 9 C 4,0 MW 3,5 75% Horsens Vand Energi Projekteret Stand alone Spildevand 85 C 8 20 C NH 3 HT 6,0 MW 3,5 10% Løgumkloster Projekteret Stand alone Damvarmelager (solvarme) 90 C C Hybrid 1,3 MW 4,5 19% Præstø Fjernvarme Projekteret Stand alone Grundvand 75 C 9 C 3,7 MW 3,5 83% Rye Kraftvarmeværk Projekteret Stand alone Grundvand 75 C 9 C NH 3 MT 2,0 MW 3,5 75% Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 8

9 Termisk drevne varmepumper (18 stk) Termisk drevne varmepumper i danske fjernvarmesystemer, 2013 Ejer Installeret år Systemløsning Varmekilde Drivtemp. Temp. kilde Køleydelse (genvundet varme) Thisted Varmeforsyning 1988 Halmkedel som drivkilde Geotermi 155 C 20 C 3,2 MW Thisted Varmeforsyning 2000 Halmkedel som drivkilde Geotermi 155 C 43 C 4 MW Amagerværket 2004 Damp som drivkilde Geotermi 160 C 50 C 9 MW Bjerringbro Varmeværk 2007 Komb. med motor Røggas 400 C 25 C 0,95 MW Vestforbrænding 2007 Damp som drivkilde Røggas 180 C 60 C 13,3 MW Strandby 2008 Komb. med gaskedel Røggas/sol 90 C 15 C 0,28 MW Langå Varmeværk 2009 Komb. med motor Røggas 380 C 30 C 0,7 MW Gråsten Varmeværk 2011 Komb. med træpillekedel Røggas/sol 150 C 22 C 0,7 MW Hillerød 2011 Komb. med fliskedel Røggas 105 C 30 C 0,5 MW Vojens varmeværk 2011 Gaskedel Røggas/sol 100 C 45 C 0,65 MW Galten Varmeværk 2012 Komb. med fliskedel Røggas 100 C 50 C 0,5 MW Hurup Fjernvarme 2012 Komb. med fliskedel Røggas 105 C 35 C 0,45 MW Skagen Varmeværk 2012 Komb. med motor Røggas 350 C 30 C 4 MW Dronninglund 2013 Oliekedel som drivkilde Damvarmelager 150 C C 2 MW Sønderborg 2013 Fliskedel som drivkilde Geotermi 150 C 48 C 12,5 MW Tarm Varmeværk 2013 Komb. med fliskedel Røggas/sol 110 C 35 C 1 MW Toftlund 2013 Komb. med motor Røggas/sol 150 C C 1,9 MW Tørring 2013 Komb. med træpillekedel Røggas/sol 150 C C 0,7 MW Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 9

10 Installeret el kapacitet, 2012 Installed capacity / [MW] Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 10

11 Nye anlæg hos 160 decentrale kraftvarmeværker Antal Ikke besluttet 157 Besluttet 48 I alt 205 Kilde: Grøn Energi Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 11

12 Produktionsmuligheder Energikilder Energikonverteringsenheder Energiformer Brændsler, faste Forgasser Brændsler, gas + flydende Kedel Forgasningsgas Gasmotor/ turbine Røggas Elektricitet Dampturbine ORC El kedel El drevet varmepumpe Fjernvarme Damp Hedtolie Hedtvand LT varmekilder Solvarme Absorptionsvarmepumpe Solvarmeanlæg Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 12

13 Udvalgte produktionsmuligheder Energikilder Energikonverteringsenheder Energiformer Brændsler, faste Forgasser Brændsler, gas + flydende Kedel Forgasningsgas Gasmotor/ turbine Røggas Elektricitet Dampturbine ORC El kedel El drevet varmepumpe Fjernvarme Damp Hedtolie Hedtvand LT varmekilder Solvarme Absorptionsvarmepumpe Solvarmeanlæg Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 13

14 Varmepumper Hvordan? Varmekilder og varmedræn Feasibility Projektering Myndighedsbehandling Udbud og kontrakter Etablering Indkøring, garanti tests, aflevering Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 14

15 Teori Black Box COP Varme produktion / El forbrug Proportional med T max / ( T max T min ) Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 15

16 Hvad er en varmepumpe? Køleanlæg = Varmepumpe Kompressionsvarmepumper er oftest el drevne Absorptionsvarmepumper er termisk drevne Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 16

17 El og varmedrevne varmepumper Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 17

18 Varmekilder T varmekilde T frem T retur 0 C Højtemperatur (HT) Mellemtemperatur (MT) Lavtemperatur (LT) Ekstra lavtemperatur (XLT) Varmekilde HT MT LT XLT Røggas X X X Industriel spildvarme X X X Geotermisk varme X X X Spildevand X X Grundvand X X Overfladevand (å, sø, fjord, hav) X X Jordvarme X X Luft X X Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 18

19 Varmedræn = Fjernvarmevand Delvis opvarmning (f.eks. 40 C 45 C) Fordel: Høj COP Ulemper: Begrænset produktionspotentiale Kræver samdrift med andre produktionsenheder Fuld opvarmning (f.eks. 40 C 80 C) Fordele: Stort produktionspotentiale Uafhængig af andre produktionsenheder Ulempe: Lavere COP Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 19

20 Princip diagram Fremløb 75 C 90 C 90 C 90 C 40 C Naturgasmotor 3 Naturgasmotor 2 Varmepumpe Naturgasmotor 1 50 C 10 C 15 C Varmepumpe ECO 3 B 5 C 10 C 45 C 45 C ECO 3 A ECO 2 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C Retur Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 20

21 Varmepriser fra Dansk Energi Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 21

22 Økonomi Eksempel Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 22

23 Varmegrundlag MWh/år Spidseffekt: 4,4 MW Varmepumpe Varmekilde: Effekt: COP: Pris: Forudsætninger Grundvand 2,0 MW 3,0 incl. el til pumper 12 Mkr Energiomsætning beregnes i energypro Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 23

24 Driftsstrategi Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 24

25 El spotpriser timer 783 timer 670 timer timer El spotpriser DK Uvægtet gennemsnit = 270 kr/mwh Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 25

26 Varmepriser og produktionsfordeling Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 26

27 Resultater Varmepumpen producerer 80% af varmen svarende til fuldlasttimer/år Driftsbesparelse = 2,4 Mkr/år Simpel tilbagebetalingstid = 5,0 år 15 års levetid giver en intern rente på 19% Kapitalomkostninger = 1,0 Mkr/år Ne obesparelse = 1,4 Mkr/år svarende til ca kr/år pr. forbruger Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 27

28 El drevne varmepumper Økonomi El afgiften er reduceret til 40,7 øre/kwh El er fritaget for forsyningssikkerhedsafgift Godskrivning af energibesparelsen? Rabat på el tilslutningsbidraget? Fritagelse for PSO betalingen? Rabat på el distributionsbidraget? Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 28

29 Opsummering Varmepumper har det største potentiale for at lave grøn fjernvarme Varmepumper har en attraktiv selskabsøkonomi for de decentrale kraftvarmeværker Ingen varmepumpe uden varmekilde Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 29

30 Tak for opmærksomheden M T Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 30

31 Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 31

32 Varmekilde Horsens Renset spildevand fra Horsens Centralrenseanlæg Renholdelse af spildevandvekslere Driv energi El fra egen biogas motor Naturgas motor (elektrisk eller mekanisk kraftoverførsel?) El fra nettet Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 32

33 Ans Ans Varmeværk Filter Filter Varmepumpe Pumpebrønd Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 33

34 Præstø Ground water circuit District heating curcuit Boiler Gas El Heat pump Heat storage Consumers Heat plant Natural flow direction of ground water Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 34

35 Gl. Rye Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 35

36 Dronninglund 1 Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 36

37 Dronninglund 2 COP hp = 2,96 COP system = 1,44 Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 37

38 Marstal Varmepumpe Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 38

39 Brædstrup Fjernvarme Eksisterende anlæg: 2 naturgasmotorer 2 naturgaskedler Akkumuleringstank på m 3 Solvarmeanlæg på m 2 Nyt anlæg (idriftsat 2012): Nyt solvarmeanlæg på m 2 Ny akkumuleringstank på m 3 Borehulslager på m 3 jord El drevet varmepumpe på 1,2 MW varme El kedel på 10 MW Energibesparelse! Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 39

40 Brædstrup Principdiagram Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 40

41 Brædstrup Borehulslager Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 41

42 Brædstrup Varmepumpe Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 42

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN 1 VINDKRAFT OMKRING DANMARK 128 Norge Det nordiske prisområde Samlet for det Det nordiske

Læs mere

Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker

Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker En gennemgang af nyligt installerede varmepumper Energi og Klima Køle- og Varmepumpeteknik Bjarke Paaske, Teknologisk Institut Bastiaan Pijnenburg, Teknologisk

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper : Afdelingsleder PlanEnergi pas@planenergi.dk PlanEnergi: 30 års erfaring med vedvarende energi biomasse biogas solvarme sæsonvarmelagring varmepumper fjernvarme energiplanlægning Formålet med opgaven

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Energisystemer til Kraftvarmeanlæg. Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen

Energisystemer til Kraftvarmeanlæg. Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen Energisystemer til Kraftvarmeanlæg Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen ADVANSOR s produkter compheat: Varme- og Kraftvarme-produktion Produkter skræddersyede til varme- og kraftvarmeanlæg.

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet November 2013 Projektdeltagere PlanEnergi (projektleder) Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontakt: Per Alex

Læs mere

Elanvendelse i fjernvarmen. store eldrevne varmepumper, elkedler, og elmarkeder. Workshop Dansk Fjernvarme 4. februar 2014

Elanvendelse i fjernvarmen. store eldrevne varmepumper, elkedler, og elmarkeder. Workshop Dansk Fjernvarme 4. februar 2014 Elanvendelse i fjernvarmen store eldrevne varmepumper, elkedler, og elmarkeder Workshop Dansk Fjernvarme 4. februar 2014 11. FEBRUAR 2014 PROGRAM OG UNDERVISERE Morten Boje Blarke Civilingeniør PhD ENERGIANALYSE.DK

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Varmepumper og Lavtemperatur-fjernvarme. Rapportering fra to workshops. Poul Erik Morthorst

Varmepumper og Lavtemperatur-fjernvarme. Rapportering fra to workshops. Poul Erik Morthorst Varmepumper og Lavtemperatur-fjernvarme Rapportering fra to workshops Poul Erik Morthorst Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Roskilde November 2008 Forfatter:

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Industrivarmepumper på kraftvarmeværker

Industrivarmepumper på kraftvarmeværker Projekt nr. 2012-06 Titel: Industrivarmepumper på kraftvarmeværker Udført af: Lading-Fajstrup varmeforsyningsselskab A.m.b.A Halicon Aps Aaen Rådgivende Ingeniører A/S Industrivarmepumper på kraftvarmeværker

Læs mere

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere