Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012."

Transkript

1 - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet os om, at vi ikke kan tage tingene for givet. Året startede med, at vi aflagde et årsregnskab for 2010 med rekord stort varmesalg. Herefter kom et forår, hvor landmændene stod frem på tv skærmen og sagde, at de kunne se frem til rekord høst og dermed meget halm til os. Vi fik en sommer med en del regn, og til sidst et efterår, hvor vi så halmen svømme væk i vand, og dermed store problemer for varmeværket til følge. Jeg husker tydeligt, hvornår alvoren gik op for mig. Det var til en vejfest i starten af august måned, hvor en af vores halmleverandører oplyste, at de højst sandsynlig ikke kunne opfylde deres halmkontrakt. Resultatet og nøgletal Vi kan uden tvivl betragte årsregnskabet for 2011 som yderst tilfredsstillende. Vi budgetterede med et underskud på 200 tkr. men kom ud med et overskud på tkr., en forskel på tkr. Jeg vil prøve at forklare, hvorledes det er fremkommet. Vi kan dele årsregnskabet for 2011 op i 3 grupper, som afviger fra budgettet. Ekstraordinær stor indtægt fra varmesalg, få merudgifter til indkøb af varmemålere og energibesparelser, samt store ekstraordinære indtægter. Ganske som forudset fik vi i 2011 indtægterne fra det ekstra varmesalg, som vi havde efter års aflæsningen i den kolde december Af andre faktorer, der har bidraget til det gode varmesalg var de kolde vintermåneder i starten af Dette er en kraftigt medvirkende årsag til, at vi kommer ud af 2011 med et varmesalg, der ligger godt 1,20 mio. kroner over det budgetterede. Halmprocenten er vanen tro (fristes man til at sige) skyhøj. Men som I kan se, er prisstigninger på halm i 2011 slået igennem på

2 - 2 - vores nøgletal. Prisen på halm er fra 2007 til 2011 steget fra 101 til 145 kr. pr. produceret MWh. Det giver en stigning på 44 %, og det er næppe realistisk, at vi fremover kan holde prisen på 275 kr. pr MWh. Halmpriserne er stigende og vi skal nok ikke forvente, at disse vil falde igen til det niveau, vi har været vant til. De stigende energipriser er dog ens for alle varmeværker, så vi er stadig blandt de 10 % billigste i landet. Gælden har igen fået et nyk nedad, i år med 3,6 mill kr. Det bringer den langfristede gæld pr. andelshaver ned på kr. Det vil sige, at der er afbetalt ca kr. af gælden pr. andelshaver, siden vi købte den første af vores 2 nye halmlinjer i Da nedbringelse af gælden er et af bestyrelsens strategiske mål, ser vi denne udvikling med stor tilfredshed. Energitilsynet har i 2011 ændret praksis om at der ikke efter 1. marts 1981 kan opbygges egenkapital i varmeværker. Dette har fået os til at undersøge om hvorledes vores egenkapital er opbygget. Af vores egenkapital på kr. vedrører kr. i al væsentlig medlemmers indbetaling af tilslutningsbidrag i perioden 1/ til den 30/ Vi har derfor ansøgt energitilsynet om at nedskrive ledningsnettet med kr. hvor de oprindelig skulle have været modregnet i perioden 1/ til 30/ Energitilsynet har givet os tilladelse til at gøre dette. Hvorfor egenkapital pr. 1/ er nedskrevet med kr. til kr. De kr. er ligeledes anvendt til nedskrivelse af ledningsnettet. Driften Med varme på byen hver dag og en halmandel på 99,64 % kommer man ikke uden om, at driften har været yderst tilfredsstillende. Som tidligere nævnt, har der på driften været to punkter som har afveget fra budgettet. Det ene er køb af varmemålere, som har kostet 200 tkr. ekstra da vi har valgt kasserer varmemålere, der er mere end 12 år gamle, samt køb energi besparelser som har kostet 100 tkr. ekstra, disse ligger på lager, så vi kan udnytte dem i Ellers har driften forløbet uden de store problemer. Under ekstraordinære indtægter er der to store poster som trækker i den rigtige retning. Den ene er tilbagebetaling af ejendomsskat for 2007 til og med 2011 på i alt kr.

3 - 3 - Baggrunden for tilbagebetalingen er, at vi i 2007 ansøgte kommunalbestyrelsen fritagelse for betaling af grundskyld (ejendomsskat) Denne ansøgning blev imødekommet, blot for samtidig at blive opsagt så vi igen skal betale grundskyld fra Som et lille kuriosum kan det nævnes, at vi forsøger at slippe for ejendomsskatten ved at klage over ejendomsværdien. Ikke fordi vi ikke vil bidrage til den kommunale husholdning, men fordi vi gerne vil have samme vilkår som forsyningsselskaber i andre kommuner. Desuden har vi vundet en erstatningssag for manglende opfyldelse af halmkontrakter. Dette har bevirket, at vi har fået 118 tkr. efter at sagsomkostninger er betalt. Bortset fra den normale aktivitet med vedligeholdelse af varmeværket og ledningsnettet har der ikke været nogle ekstraordinære arbejdsopgaver i 2011, så vi må sige, at 2011 har været et relativt stille år på denne front, når vi altså ser bort fra det med høsten, som jeg nævnte i starten af beretningen, og som jeg vil komme tilbage til senere under bestyrelses arbejde i årets løb. Kunder Vi glæder os over, at det er blevet til 40 nye kunder i De 40 nye kunder er kommet fra 6 elopvarmede og 7 olieopvarmede huse, der har konverteret. De 27 er nytilslutninger. Der er pr 31/ olieopvarmede huse samt 173 elopvarmede huse i vores forsyningsområde, og det er jo ikke til at forstå, når olieprisen er så høj, som den er, og forsat er stigende. Dette er et resultat af stigende efterspørgsel fra Kina og Indien forstærket af knapheden på markedet bl.a. som følge af uro i Mellemøsten, men også på grund af den stigende dollarkurs. Olie er en knap ressource, og miljørigtig er den jo heller ikke, så prisen har for længst set bunden, og det vil herefter kun gå en vej, og det er op liter olie koster i dag tæt på kr., og det er cirka det samme som det koster at opvarme et standardhus med fjernvarme fra Hadsten Varmeværk. Det er nok ikke mange huse, der kan nøjes med 1000 liter fyringsolie til en fyringssæson, så vi kan da kun opfordre de sidste olieopvarmede til at konvertere til fjernvarme.

4 - 4 - Medarbejdere Der er ikke sket nogle ændringer på medarbejdersiden. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsens arbejde har primært koncentreret sig om 4 områder. 1. Undersøgelse af mulighederne for fyring med alternativ brændsel end halm. 2. Undersøgelse af mulighederne for modtagelse af overskudsvarme fra Lecaværket. 3. Etablering af fjernvarme til Selling. 4. Ansøgning om ombygning af gaskedel til fyring med træpiller som følge af halmmangel. 1. I starten året undersøgte vi mulighederne fyring med et andet brændsel end halm, for ikke at være så afhængige halm. Dette arbejde er en løbende proces, men p.t er halm stadigvæk det billigste brændsel. 2. Bestyrelsen var i foråret på besøg på Lecaværket, hvor vi fik en rundvisning. Herefter fik vi fremvist Lecaværket s planer for etablering af et anlæg, som skal udnytte tørret slam fra rensningsanlæg i produktionen af lecanødder. Et sådant anlæg producerer en anseelig mængde overskudsvarme, og her er det, at det bliver interessant for Hadsten Varmeværk. Ikke mindst set i lyset af de seneste prisstigninger som følge af prisstigninger på halm og vores nuværende afhængighed af denne ene energikilde. Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med dette projekt. På nuværende tidspunkt venter vi en afklaring inden udgangen af året. 3. Vi havde efter sommerferien kontakt med Selling borgerforening, samt den største grundejerforening i Selling med henblik på at udvidde Hadsten Varmeværks forsyningsområde. Vi kan her konstatere, at det ikke lykkedes få et samarbejde etableret i Planen er nu at tage et nyt initiativ i forhold til Selling i For, som det det

5 - 5 - fremgår af det næste punkt, fik vi nok at lave i resten af bestyrelsesåret. 4. Som I jo nok alle bemærkede, havde vi en usædvanlig regnfuld sommer og efterår og deraf manglende halm. Den 1. oktober skulle vores halmleverandører melde tilbage med, hvor meget halm de kunne levere. Det stod hurtigt klart, at vi ville komme til at mangle halm. Hvad skulle vi så gøre? I de første beregninger stod vi til at mangle 35 % af vores normale halmforbrug. Hvis dette skulle erstattes af naturgas, ville Mvh prisen i 2012 stige fra 275 kr. til 414 kr. Det ville svare til en stigning på 50 %. Vi gik derfor i gang med at ansøge Favrskov kommune om ombygning af en af vores eksisterende gaskedler. Kedlen, der oprindeligt var en gammel oliekedel, skulle ombygges til fyring med træpiller således, at vi kunne undgå for stor prisforhøjelse for Dette kunne desværre ikke lade sig gøre inden for de gældende regler i varmeforsyningsloven. Vi opnåede på grund af de særlige omstændigheder dispensation til fyring med halmpiller i de eksisterende halmkedler i indeværende fyringssæson. Vi har derfor været langt omkring i Europa for at finde halmpiller. På nuværende tidspunkt importer vi halmpiller fra Litauen og Ukraine for at holde varmeprisen så langt nede som muligt. Fremtiden Fremtiden ser, gennem vores optik stadig lys ud, men der har været nogle regntunge og mørke skyer inde over i os i det forgangne regnskabsår, og vi er blevet mindet om, hvor afhængige vi er af det danske vejr. Derfor håber vi, at aftalen med Lecaværket vil bære frugt, så vi ikke fremover vil være så afhængige af det danske vejr. Selvom varmeprisen er steget i 2012 til 350 kr. pr. Mvh., så håber vi, at denne pris eventuelt allerede i indeværende år kan nedsættes, på grund af vores flotte regnskab for Vi håber stadig på, at vi på grund af den relativt milde vinter har mulighed for opkøb af noget mere halm til indeværende fyringssæson. Dette ved vi desværre ikke noget mere præcist om endnu, men forhåbentlig er vi meget klogere, når vi er en måneds tid længere fremme. Bestyrelsen er overbevist om, at vi også fremover kan levere varme til varmeværkets forbrugere til en særdeles fornuftig pris.

6 - 6 - Ser vi på den lidt længere bane, har vi med glæde modtaget Favrskov kommunes klimaplan 2025, hvor fjernvarmen er et betydeligt indsatsområde allerede i Ifølge klimaplanen skulle fjernvarmen i 2025 være med til at reducere CO-2 udslippet i Favrskov Kommune med tons. Det er vores håb, at Hadsten Varmeværk kan bidrage positivt til at opfylde denne målsætning. Afslutning Afslutningsvist vil jeg sige en stor tak til varmeværkets personale. Særligt i år fortjener de en stor tak, for hvis det ikke havde været for deres opfindsomhed og arbejdsiver, havde vi ikke kunne holde varmeprisen så langt nede i 2012, som vi trods alt har formået, og uden deres indsats ville der ikke være det samme håb, om at kunne sænke varmeprisen allerede senere i år. Derudover vil jeg gerne på varmeværkets vegne takke vores rådgivere, leverandører og Favrskov Kommune for godt og konstruktivt samarbejde. Derudover vil jeg gerne takke for samarbejdet med vores godt 2320 andelshavere. Vi håber at det gode samarbejde også må fortsætte i tiden fremover. Jeg håber det lykkedes, at give et overblik over de begivenheder som er sket i året der gik samt ikke mindst at anskueliggøre, at der er mange udfordringer at arbejde med fremadrettet. Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning. Tak fordi I lyttede!

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar 2015.

Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar 2015. 1 Værløse Varmeværk A.m.b.a. Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar 2015. Velkommen til den ordinære generalforsamling i Værløse Varmeværk. Præsentation af bestyrelse og personale

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2010/11 1. Valg af dirigent ** John Vestergaard 2. Beretning til generalforsamling varmeåret 2010/11 Afslutning af varmeår Varmeåret

Læs mere

Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne!

Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne! Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 260 Offentligt Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne! Det hele startede i begyndelsen af halvfemserne, hvor mit oliefyr var ved at være

Læs mere

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere