SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelse d. 16. august Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis andre end sagens parter anføres i hvilken relation de deltager) (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud) :

2 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Aftræk fra gaskedel placeret ulovligt. 2. Dør til havestue gennemtæret og rådden. 3. Loftbjælke i stuen er synlig nedtrykket. 4. Ulovlige el-installationer. 5. Forkert fald på badeværelsesgulve. 6. Hussokkel malet med forkert maling. Afskalninger. 7. Huset er skævt. Udbedring af klagepunkter til en samlet sum kr Den bygningssagkyndiges forklaring: Ad 1. Afkastrøret er placeret korrekt. Ad 2. Døren til udestuen er medtaget i tilstandsrapporten med karakter K2. Ad 3. Nedbøjningen i stueloftet er alene kosmetisk. Ad 4. Afvisning af fejl ved el-installationen er ikke begrundet. Ad 5. Forholdet var vanskeligt at kontrollere ved bygningsgennemgangen på grund af møbler, håndklæder mv. Ad 6. Ved bygningsgennemgangen var soklen intakt. Ad 7. Nyt klagepunkt. BB har ingen kommentarer. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Overskyet, tørt, + 20 C. Øvrige forhold: Klagepunkt 7 blev tilføjet under syns- og skønsforretningen.

3 Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Der kunne konstateres følgende: Ad1. Afkast fra gaskedel ulovligt. Afkastet fra naturgaskedlen er ført vandret gennem ydermuren og udmunder i en carport. (Foto 2). Der er ikke tegn på følgeskader. Ad 1. Konklusion: Afkastet er ikke lovligt. Det må ikke udmunde under et carporttag. Afkastet kan ændres, så det føres vandret ud gennem facademuren mod vejen. Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ved telefonisk henvendelse til HMN er det oplyst, at det fremgår af Gashåndbogen side 18, at afkastet ikke må udmunde under bl.a. et carporttag. Håndbogen kan ikke hentes på internettet. Den udleveres kun til VVSfirmaer, som er godkendte til at foretage installationer af naturgasanlæg. Den bygningssagkyndige skal kun påpege åbenlyst ulovligheder, jf. bekendtgørelsens 16. Oplysninger om gashåndbogen eller anvisning om placering af aftræk fra gaskedler fremgår ikke af håndbog for beskikkede bygningssagkyndige. VVS-installationer hører til specialviden, som ikke kan forlanges af en bygningssagkyndig, medmindre der er synlige følgeskader. På denne baggrund konkluderes, at BB ikke har begået fejl eller forsømmelser ved ikke at påpege ulovligheden ved aftrækket fra gaskedlen. Ad. 1. Overslag over Ændring af aftrækket fra gaskedlen til afkast gennem mur mod vej skønnes til kr ,-. Ad 1. Forbedringer: Der er ingen forbedringer forbundet med ændring af aftrækket fra gaskedlen.

4 Ad. 2 Havedør nedbrudt Ad 3. Nedbøjning i loft i stuen. Ad 3. Konklusion. Ad. 3. Fejl og forsømmelser Ad. 3. Overslag over Klagepunktet blev trukket tilbage, da den skadede dør er medtaget i tilstandsrapporten. (Foto 3) I stuen er der en synlig nedbøjning i stueloftet. Dette er mest markant, hvor der i loftet er anbragt en bjælke. Foto 4. Ved at se nærmere på bjælken og det øvrige loft kan det konstateres, at nedbøjningen vedrører hele loftet. Af bygningstegningerne, som kan hentes på weblager.dk ses, at der under loftbjælken tidligere har været en let skillevæg. Den er fjernet og for at bevare stukken er der opsat en malet træbjælke. Det fremgår af bygningstegningen, at skillevæggen ikke har været bærende. Den opsatte bjælke er således heller ikke bærende. Den har ikke vederlag i skorstenen.(foto 6).. Den langsgående skillevæg midt i stuen er bærende. Spærfoden er i dimension 3x6. Spærfødderne skal bære egenvægten af det pudsede loft og en del af tagfladen. Endvidere skal den bære snelasten på en del af tagfladen. Dette har medført den synlige nedbøjning. Konstruktionen har været uændret siden husets opførelse i Der er ingen tegn på, at nedbøjningen har ændret sig i den periode. En afhjælpning vil indebære, at spærfødderne skal forstærkes med en bjælke oplagt ved siden af de nuværende spærfødder, som fastgøres til de nye bjælker. Der er små pudsrevner på siden af loftbjælken (Foto 6). Nedbøjningen er synlig, men der er ingen tegn på, at nedbøjningen vil udvikle sig. Det er en fejl, at nedbøjningen i loftet ikke er bemærket i tilstandsrapporten. Nedbøjningen har ingen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion, men skaden kan påvirke købers indtryk af bygningen. Nedbøjningen burde være medtaget med karakter K0. En forstærkning af den nedbøjede del af stueeloftet skønnes til kr ,-. Ad 3. Forbedringer: Der er ingen forbedringer forbundet med forstærkning af loftkonstruktionen i stuen.

5 Ad. 4 El-installationen. Af sagens bilag 4, 9 og 10 fremgår, at der er udbredte installationsfejl. Der er dog ingen tegn på synlige skader, men af bilag 10 fremgår, at der er væsentlige følgeskader i form af skadede stofledninger og et deraf følgende højt el-forbrug, idet skaderne har udviklet varme og derved et forhøjet forbrug. Ved syns- og skønsforretningen var en del af de ulovlige installationer udbedret. Ad 4. konklusion. Ad 4. Fejl og forsømmelser. Store dele af el-installationen bærer præg af, at de er udført af personer uden autorisation jf. sagens bilag. Vedrørende el-installationer er BB alene forpligtet til at bemærke åbenlyst ulovlige installationer. Der kan være stor forskel på, hvad der er åbenlyst for BB og hvad der er åbenlyst for en aut. el-installatør. Som det fremgår af foto 6, er installationen i loftet i badeværelset i kælderen udført tæt på brusenichen og med ret åben forbindelse til installationen. Dette vil mange bygningssagkyndige betegne som åbenlyst ulovlig installation, men det er ikke nødvendigvis gældende for alle. Sælger har i sin erklæring svaret nej til, at dele af elinstallationen er udført af personer uden autorisation. På baggrund af disse bemærkninger er det vurderingen, at den bygningssagkyndige ikke har begået fejl eller forsømmelser ved at undlade omtalen af ulovlige elinstallationer. Ad. 4. Overslag over Ad 4. Forbedringer Ad. 5. Forkert fald på badeværelsesgulve. El-installatørens samlede pris kr ,-. Heri er indeholdt ejerskifteforsikringens tilbudte andel kr ,- Der skønnes ingen forbedringer forbundet med lovliggørelse af el-installationen. I badeværelset i stueetagen er der uden for brusenichen et fald væk fra brusenichen. Klager har efterfølgende fået udført en afgrænsning af brusenichen i form af en sokkel. (Foto 7). Dette har afhjulpet en del af problemet. I badeværelset i kælderen (foto 8) er der i brusenichen et svagt bagfald, hvilket kan anes ved kalkaftegninger i gulvet.

6 Ad 5. Konklusion. Ad. 5. Fejl og forsømmelser. Ad. 5. Overslag over Badeværelserne følger ikke de nugældende forskrifter. En korrekt udførelse vil kræve ophugning og nylægning af gulvene, herunder etablering af vådrumsmembran. Det vurderes, at fejlene i gulvene kunne være opdaget ved en omhyggelig gennemgang, også selv om der har hængt håndklæder m.v. i badeværelserne. Fejlene burde være medtaget med karakter K1. Der er angivet et krav på kr ,- for ophugning og lægning af nye gulve i badeværelserne. Et mere realistisk skøn er kr ,-. Ad. 5. Forbedringer. Forbedringen skønnes at udgøre 70%. Ad 6, Brug af forkert maling på sokler. Ad. 6 Konklusion. Ad. 6. Fejl og forsømmelser. Ved soklen mod vejen er der afskalninger på soklen i stort omfang. (Foto 9 og 10). Skaden er en kombination af en for svag opmuringsmørtel og en diffusionstæt maling. Sokkelpudsen om hele huset skal fornyes. Det er 2½ år siden, at tilstandsrapporten blev udarbejdet. Der har mellemliggende været 2 vintre med mulig skadesudvikling. Det er ikke muligt at bedømme, om fejlen har været synlig på besigtigelsestidspunktet. Ad. 6. Overslag over Klagers krav er kr ,-, hvilket anses for realistisk. udbedringsudgifter incl. moms Ad. 6. Forbedringer Forbedringen skønnes til 80% Ad. 7. Skævt hus. Ad. 7 Konklusion. Som det kan ses på foto 11, er hussiden mod sydvest fra vinduesbund og opefter synligt skæv. Der er endvidere revnedannelse i bunden af hjørnestolpen. (Foto 12). Der er ingen andre markante revnedannelser i murværket. Ved hushjørnet mod sydøst er der en tilsvarende, men knap så markant, skævhed. Den mest logiske forklaring på skævheden er, at den er opstået under husets opførelse, samt at man har levet med skævheden. Hjørnestolperne er opmurede ifgl. bygningstegningen. Over de 2 vinduer, som støder op mod hushjørnet er der murede bjælker med 2 stk indmurede stålbjælker INP 80 i hver bjælke. Stål udvider sig ved opvarming. Den mest sandsynlige forklaring på revnedannelsen nederst i hjørnestopperne er temperaturbevægelser i

7 stålprofilerne. Ad. 7, Fejl og forsømmelser Ad. 7. Ad. 7. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms Ad. 7. Forbedringer. Det er en fejl, at BB ikke har medtaget skævheden i tilstandsrapporten. Skævheden er et forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen, hvorfor BB burde have medtaget forholdet med karakter K0. a). En nedrivning og opmuring af gavlmurene er ret uoverskueligt. Der skønnes en omkostning på kr b). Alternativt kunne opretningen ske med en udvendig isolering, afsluttet med puds. Dette nedbringer energibehovet, men ændrer husets udseende. Omkostningerne til denne løsning skønnes til kr Der skønnes ingen forbedring forbundet med løsning a). Ved løsning b) er merisoleringen en forbedring. Forbedringen skønnes til 20%. Eventuelle forligsdrøftelser: Der blev ikke drøftet forlig. Ad1. Eventuelt Ingen bemærkninger.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning etning Ankenævnet for Huseftersyn 2000-2001 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 23-07-2015. Lb. nr. H-15-00413-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 23-07-2015. Lb. nr. H-15-00413-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bettina Hansen dresse Gestelevlundevej 46 Postnr. 5750 Dato 23-01-2015 By Ringe Udløbsdato 23-07-2015 H-15-00-0016 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-13527 Matrikel/Ejerlav: 3S Nybølle By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere