Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013"

Transkript

1 Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013

2 Anlæg 2013 Skattefinansieret anlæg 1000 kr Borgernær service* Udvalget for Teknik og Miljø Energibesparende foranstaltninger - EBF inkl. solceller Kommunale bygninger - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter/ tekniske anlæg i kommunale ejendomme Kutur og fritidsudvalget Idrætsanlæget i Egeris, Klubhus, BY Søby-Højslev Hallerne, BY Skive Idrætssamvikre Resen Multipark Durup Idræts- og Svømmehal Ekstraordinært anlægstilskud Durup Idræts- og Svømmehal & Søby-Højslev hallerne Oddense Multicenter Social- og Ældreudvalget Begrænsning af lejetab i ældreboliger* 700 Montage af loftlifte i alle plejeboliger* Ombygning af modtagekøkkener på plejecentre* Børne- og familieudvalget Højslev Skolehal Pulje til bygningsrenovering/nybygning Borgernær service, udgifter Borgernær service, indtægter 2

3 Anlæg kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter BY Områdefornyelse - Søndergade- indtægter BY Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse - Selde - udgifter BY Områdefornyelse - Selde - indtægter BY Udvalget for Teknik og Miljø Områdefornyelse i Lihme - udgifter Områdefornyelse i Lihme - indtægter Områdefornyelse i Breum - udgifter Områdefornyelse i Breum - indtægter Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - udg Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - indt Fur Havn - Udvidelse af lystbådehavn Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - udgifter Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - indtægter Pulje, cykelstier Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Skive Trafikterminal - udgifter Slidlag på kørebaner

4 Anlæg 2013 Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller Offentlige toiletter - renovering af forholdene ved Fjordvej - Skive Jollehavn Offentlige toiletter - renovering af forholdene ved Lyby Strand Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Højvandssikring Trafiksikkerhedsplan Modulvogntog - transportcenter/omlæsseplads Etablering af bro/tunnel Sdr. Boulevard 500 Kultur og fritidsudvalget Spejdersamrådet i Skive Museum Salling Indtægt salg af El -Værksbygning Sallingsund og Omegns Museum Posthustorvet 500 Social- og Ældreudvalget Samling af aflastning på autismeområdet på Kastaniev.* Helhedsplan - CKU fase 1* Renovering af toiletter samt tilbygning af havestue, 565 TEKE - Udvalget Dykker - center Glyngøre 250 Økonomiudvalget Ny Skive.dk Bydelspuljen Landsbypuljen Fjordstien Øvrige anlægsudgifter i alt

5 Skattefinansieret anlæg 1000 kr Borgernær service* Udvalget for Teknik og Miljø Energibesparende foranstaltninger - EBF inkl. solceller Kommunale bygninger - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter/ tekniske anlæg i kommunale ejendomme Kutur og fritidsudvalget Idrætsanlæget i Egeris, Klubhus, BY Søby-Højslev Hallerne, BY Skive Idrætssamvikre Resen Multipark Durup Idræts- og Svømmehal Ekstraordinært anlægstilskud Durup Idræts- og Svømmehal & Søby-Højslev hallerne Oddense Multicenter Social- og Ældreudvalget Begrænsning af lejetab i ældreboliger* 700 Montage af loftlifte i alle plejeboliger* Ombygning af modtagekøkkener på plejecentre* Børne- og familieudvalget Højslev Skolehal Pulje til bygningsrenovering/nybygning Borgernær service, udgifter Borgernær service, indtægter

6 Selde Børnehave Udtjent gaskedel Kedelcentral: Etablering af ny gaskedel i børnehave, som erstatter 6 udtjente kedler i børnehave og i de 4 lejligheder

7 Ørslevkloster Skole Etablering af rørledning fra skole til hal med senere tilkobling af halmfyringsanlæg fra Ørslevkloster Gods. Etablering af strålevarme i hal til erstatning af nuværende gaskedler under loft, hvor kun en ud af 3 kedler stadig virker

8 Krejbjerg Forsamlingshus Solvarme på sydfacade Etablering af varmestyring og adgangskontrol Eks. Udtjent oliefyr erstattes af ny biooliekedel

9 Egeris Idrætsanlæg I forbindelse med renovering og nybygning Etablering af kombinerede solcelle og solfangere. Ca. 275m² solceller og 190m² solfangere. Solfangerdelen er selvtømmende og ved vandtemperaturer over 70 C tømmes anlæg for vand for ikke at nedsætte ydelse på solceller.

10 Vindmølle ved Hvidbjerg Skole EVANCE ISKRA R9000 fra Cirkel Energi En 5 kw husstandsmølle med 12 m tårn så øverste vingespids ikke oversiger 15 m

11 Solceller på kommunale bygninger Solceller på kommunale bygninger for 3 mio. kr. i 2013 Åkjærhallen m² solceller på det flade tag, Lem Skole, ca. 450m² Glyngøre Skole 450m². Ældrecenter Gammelgård : 500m² Møllegården, 430 m2 på 4 tage

12 Yderligere ebf-projekter for 6-7mill. i 2013 Herunder pumpeudskiftninger på kommunale bygninger for 2-3 millioner.

13 Skattefinansieret anlæg 1000 kr Borgernær service* Udvalget for Teknik og Miljø Energibesparende foranstaltninger - EBF inkl. solceller Kommunale bygninger - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter/ tekniske anlæg i kommunale ejendomme Kutur og fritidsudvalget Idrætsanlæget i Egeris, Klubhus, BY Søby-Højslev Hallerne, BY Skive Idrætssamvikre Resen Multipark Durup Idræts- og Svømmehal Ekstraordinært anlægstilskud Durup Idræts- og Svømmehal & Søby-Højslev hallerne Oddense Multicenter Social- og Ældreudvalget Begrænsning af lejetab i ældreboliger* 700 Montage af loftlifte i alle plejeboliger* Ombygning af modtagekøkkener på plejecentre* Børne- og familieudvalget Højslev Skolehal Pulje til bygningsrenovering/nybygning Borgernær service, udgifter Borgernær service, indtægter

14

15 Større byggeopgaver Foreløbig oversigt Findes på hjemmesiden. Bygning/opgave Prisniveau Udbudsform Id. Kastanievænget Ombygning af institution CKU Arvikavej bunden udbud lpja bunden udbud lbol Kommunale bygninger udsnit af hjemmesiden. Miljøtiltag og ombygning Skovly Renovering toiletter m.m. Balling plejehjem/møllegården Ombygning af køkkener Højslev Skole idrætsfaciliteter Hem Skole Ombygning af fagfløj SIK klubhus Tilbygning og renovering Brårup Skole Nyt hjemkundskabslokale Renoveringsopgaver Diverse kommunale bygninger underhåndsbud mjha ? ojth/lpj a hovedentrepriser lbol bunden udbud lbol Er igangsat hovedentreprise ojth bunden udbud lpja underhåndsbud alle Siden opdateres løbende. Siden angiver: Projekt Pris Udbudsform Projektleder Og kontaktpersoner

16 Større byggeprojekter Kastanievænget om og tilbygning CKU - Arvikavej Budget kr. Til- og ombygning af center for psykisk handicappede. Der bygges en vinkel på bygningen med nye værelser og toiletter. Budget kr. Miljøforbedringer af alle bygninger. Primært nye lofter, belysning, ventilation samt småjusteringer af indretningen.

17 Større byggeprojekter Brårup skole Nyt hjemkundskabslokale Hem Skole Nyt hjemkundskabslokale Budget kr. Indretning med nyt inventar, nye overflader og up-todate procesudsugning. Areal der ombygges er ca. 300 m2 Budget kr. Indretning med nyt inventar og overflader som multifunktionsrum. Areal der ombygges/tilbygges er ca. 220 m2

18 Større byggeprojekter Idrætsfacilitet Højslev Skole 2 plejehjem nye køkkener Tænkt eksempel Budget kr. Projekt ikke færdigbearbejdet i forhold til form og økonomi. Forskellige halmodeller overvejes. Budget kr. Der skal ske en ombygning og tilpasning af de eksisterende køkkener med henblik på fremtidig madproduktion

19 Eksempler på småprojekter pulje 2.5 mio Vinduer - udskiftninger Tag renoveringer Glyngøre skole Resen skole Brårup Skole (billede) Dalgasskolen Højslev skole Rønbjerg hallen (vinduer og porte) Troldegården (institution) Valhalla (institution) Jebjerg Børneinstitution Jebjerg Ældrecenter Nr. Søby Idrætsklub Hjælpemiddelcentralen (billede) Lem Skole (ovenlys) Viften (Parcelvej)

20 Sundhedsfarlige boliger. o Rådighedsbeløbet er d.d. ca. 4 mio. kr. som fremadrettet kan bruges til fjernelse af dårlige boliger. o Skive kommune har de sensete 3 år fjernet ca. 130 kondemnerede boliger. Ca. 20 kondemnerede ejendomme afventer sagsbehandling/nedrivning. Før Efter

21 Opgaver på bygningsområdet udbydes så vidt muligt i fagentrepriser og ved mindre opgaver under typisk som underhåndsbud. Større opgaver i bunden udbud oftest med 3-6 bydende. Opgaver udbydes som princip blandt husets håndværker og kontroltilbud fra lokaleområdet samt et enkelt tilbud uden for lokalområdet.

22 Hvordan får man så opgaver ved Skive Primært ved at være et firma, der er kendskab til, og der er interesseret i at arbejde for kommunen. Der skal også være tillid til, at firmaet kan løse de opgaver, der udbydes i henhold til kvalitetskrav og økonomi.

23 Opgaver for Skive Kommune? Udbudsregler. Lovens regler. Formål: at udbyderen udnytter de muligheder der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence. Grundlaget: er objektive kriterier, der ikke forskelsbehandler den enkelte tilbudsgiver. 3 typer udbudsformer. 1. Offentlig udbud 2. Begrænset udbud 3 6 tilbudsgivere ingen regler. a. Prækvalifikation forsk. Tildelingskriterier (økonomisk mest fordelagtige pris). b. Uden prækval. Laveste pris (Et bud uden for lokalområdet). 3. Underhåndsbud - pris uden licitation med max. 3 bud samt mulighed for at benytte kontroltilbud grænse er kr. per. delarbejde og max. samlet 3 mio. kr. Det er de 2 sidste modeller Skive Kommune anvender hyppigst. Der er ikke tale om beløbsgrænser men mere en vurdering af projektets kompleksitet. Man skal huske på, at kommunens interesse er, laveste pris for bedste arbejde. Driftsopgaver er typisk tilbuds- underhåndsbud eller regningsarbejder ved småting.

24 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter BY Områdefornyelse - Søndergade- indtægter BY Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse - Selde - udgifter BY Områdefornyelse - Selde - indtægter BY Udvalget for Teknik og Miljø Områdefornyelse i Lihme - udgifter Områdefornyelse i Lihme - indtægter Områdefornyelse i Breum - udgifter Områdefornyelse i Breum - indtægter Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - udg Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - indt Fur Havn - Udvidelse af lystbådehavn Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - udgifter Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - indtægter Pulje, cykelstier Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Skive Trafikterminal - udgifter Slidlag på kørebaner

25 Områdefornyelse Durup (3 delprojekter) På Torvet er etableret område med slotsgrus og 8 træer. Rød belægning på hævet kørebaneareal Ved Købmanden er etableret rød belægning på hævet kørebaneareal. Områder til transportable skilte for butikker, træer og bøjelige pullerter Cykelsti langs Tønderingvej frem til Idrætsvej. Udvidet fortov for bedre oversigt ved Idrætsvej og rød belægning på hævet kørebaneareal

26 Områdefornyelse Selde (delprojekter) Udvidelse af skoven ind mod skolen Multibane Tarzanbane Renovering af pladsforholdene ved skole/kirkeområde

27 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter BY Områdefornyelse - Søndergade- indtægter BY Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse - Selde - udgifter BY Områdefornyelse - Selde - indtægter BY Udvalget for Teknik og Miljø Områdefornyelse i Lihme - udgifter Områdefornyelse i Lihme - indtægter Områdefornyelse i Breum - udgifter Områdefornyelse i Breum - indtægter Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - udg Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - indt Fur Havn - Udvidelse af lystbådehavn Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - udgifter Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - indtægter Pulje, cykelstier Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Skive Trafikterminal - udgifter Slidlag på kørebaner

28 Områdefornyelse: Lihme Trafiksikring Mødested Infoplads Rønbjerg Tilbygning til hallen Stier Den vestlig bykerne i Skive Teaterpladsen Færdiggørelse af Frederiksgade, Asylgade

29 Fur Havn - Udvidelse af lystbådehavn Nyt liv i havnen 72 nye bådpladser Nyt rekreativt område

30 Etablering af cykeltunnel under rute 26 Ny Viborgvej ved Vinkelvej i Nr. Søby

31 Cykelpulje til anlæg af nye cykelstier

32 Fjordvej i Skive Flytning af dige og etablering af oplagsplads

33 Højvandssikring - Forlængelse af det sydlige dige Etablering af dige mellem udmunding af Glattrup bæk og Viborgvej Etablering af offentlig stiforbindelse

34 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter BY Områdefornyelse - Søndergade- indtægter BY Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse - Selde - udgifter BY Områdefornyelse - Selde - indtægter BY Udvalget for Teknik og Miljø Områdefornyelse i Lihme - udgifter Områdefornyelse i Lihme - indtægter Områdefornyelse i Breum - udgifter Områdefornyelse i Breum - indtægter Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - udg Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - indt Fur Havn - Udvidelse af lystbådehavn Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - udgifter Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - indtægter Pulje, cykelstier Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Skive Trafikterminal - udgifter Slidlag på kørebaner

35 Udbud af asfaltbelægninger

36 Bro under Havnevej skal renoveres eller udskiftes i 2013

37 Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller Offentlige toiletter - renovering af forholdene ved Fjordvej - Skive Jollehavn Offentlige toiletter - renovering af forholdene ved Lyby Strand Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde Højvandssikring Trafiksikkerhedsplan Modulvogntog - transportcenter/omlæsseplads Etablering af bro/tunnel Sdr. Boulevard 500 Kultur og fritidsudvalget Spejdersamrådet i Skive Museum Salling Indtægt salg af El -Værksbygning Sallingsund og Omegns Museum Posthustorvet 500 Social- og Ældreudvalget Samling af aflastning på autismeområdet på Kastaniev.* Helhedsplan - CKU fase 1* Renovering af toiletter samt tilbygning af havestue, 565 TEKE - Udvalget Dykker - center Glyngøre 250 Økonomiudvalget Ny Skive.dk Bydelspuljen Landsbypuljen Fjordstien Øvrige anlægsudgifter i alt

38 Modulvogntog Transportcenter/omlæsseplads Ombygning af 2 kryds: Engvej/Havnevej Viborgvej/Færøvej

39 Etablering af bro/tunnel på Sdr. Boulevard i Skive

40 Natur Under forudsætning af, at staten vedtager en vandplan for Limfjorden skal Skive Kommune efterfølgende i en handleplan udmønte de konkrete projekter. Der kan ikke for nærværende siges om det bliver i 2013 eller Som eksempler på arbejde kan nævnes: Opmåling af vandløb Projektering af restaureringstiltag Fjernelse af spærringer Udførsel af restaureringer, eks. udlægning af grus

41 Miljø Opgaver 2013 Udbud af Rottebekæmpelse Rottebekæmpelsen i Skive Kommune for perioden (evt. + 1 år) skal udbydes i 2013 Udbydes i 2 entrepriser fordelt på hhv.: Byzone & godkendte sommerhusområder Landzone

42 Miljø Opgaver 2013 Spildevand Forbedret rensning i det åbne land Etablering af nedsivningsanlæg for private som følge af påbud om forbedret rensning udstedt i , samt påbud i Opgaverne er koncentreret i Vestsalling. Separat kloakering i henhold til Spildevandsplan flere områder i kommunen ( Skive Vand udbyder)

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budgetoplæg 2014. Budgetseminar 29-30. august 2013. Anlægsforslag

Budgetoplæg 2014. Budgetseminar 29-30. august 2013. Anlægsforslag Budgetoplæg 2014 Budgetseminar 29-30. august 2013 Anlægsforslag 1 budget 2014-2017 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Side Skema Prioritet Forslag Politikområde 2014 2015 2016 2017

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. April 2014. www.skive.dk

ÅRSBERETNING 2013. April 2014. www.skive.dk ÅRSBERETNING 213 April 214 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 OVERSIGT OVER ORGANISATIONEN...

Læs mere

Årsberetning 2012 17. september 2013. www.skive.dk

Årsberetning 2012 17. september 2013. www.skive.dk Årsberetning 212 17. september 213 www.skive.dk 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 6 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2015

SKIVEKOMMUNE Budget 2015 Budget 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag 6 1.3 Skattefinansieret drift. 10 1.4 Skattefinansieret anlæg 16 1.5 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015 Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser Årsberetning 214 April 215 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2010 5 Generelle bemærkninger 12 1.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Notat Til: Vedrørende: Bilag: Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Ingen Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune Nærværende notat er udarbejdet med

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. februar 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. februar 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. februar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. august 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. Specielle Bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. Specielle Bemærkninger Specielle Bemærkninger 37 38 4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 39 40 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2014 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget 2014

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord...3 1. Durup... 4 Karakteristik...4 2. Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation...8 3. Byfornyelse i

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. januar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. januar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. januar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere