TimeTax NYHEDSBREV 30/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013"

Transkript

1 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj Folketinget har den 16. maj 2013 vedtaget nye regler for stiftelse af kapitalselskaber. Vi skal gøre opmærksom på, at reglerne om ændrede kapitalkrav først træder i kraft, når erhvervsstyrelsens IT-systemer kan håndtere ændringerne. Det forventes at ske inden udgangen af Forslagene i forbindelse med den meget omtalte Vækstplan DK er nu fremlagt Side 3 Momsfradrag af udgifter til overarbejdsbespisning Side 3 Hvornår kan køling anses for en proces eller komfortkøling? Side 4 Aktuelle kurser Vedtagne love og forordninger mv. Side 5 Side 5 De væsentlige ændringer i selskabsloven er: Mulighed for stiftelse af iværksætterselskaber med en indbetalt kapital på 1 kr. Nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra kr. til kr. Adgangen til at stifte SMBA -selskab med begrænset ansvar ophæves med virkning fra 1. januar Pligt til at revisor i tvangsopløsningstilfælde - på foranledning - skal bistå skifteretten med oplysninger som skifteretten anser for nødvendige. Herudover er der en del større og mindre præciseringer i selskabsloven, dog uden at der er sket lovmæssige ændringer. Anpartsselskaber: Anpartsselskaber kan fremover stiftes med en anpartskapital på kr. mod tidligere kr. Denne ændring træder dog først i kraft, når Erhvervsstyrelsens IT-systemer kan håndtere ændringen. Det forventes, at det vil ske inden udgangen af Iværksætterselskaber: Et iværksætterselskab er i praksis et anpartsselskab, der er i gang med at opbygge sin kapital gennem selskabets drift. Iværksættere og andre virksomhedsejere kan stifte selskabet for én krone og derefter opbygge selskabskapitalen ved at opspare 25 pct. af årets overskud i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst kr. Hvis iværksætterselskabet får underskud, kan underskuddet ikke formindske en tidligere oparbejdet bunden reserve. Iværksætterselskabets navn skal indeholde betegnelsen Iværksætterselskab eller forkortelsen IVS. Der kan først udbetales udbytte, når iværksætterselskabets kapitalgrundlag har nået kr. 1

2 Iværksætterselskabet kan - når kapitalgrundlaget er nået op på kr. - omregistreres til et anpartsselskab. Kravet til omregistrering er, at det besluttes påen generalforsamling og at der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand om at kapitalen er til stede. Det er ikke muligt for et anpartsselskab at blive omregistreret til et iværksætterselskab. Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber. Det betyder, at der fx stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold. Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser. Iværksætterselskaber er omfattet af årsregnskabslovens krav om regnskabsaflæggelse, herunder offentliggørelse, akkurat som det generelt gælder for anparts- og aktieselskaber. Ophævelse af muligheden for at stifte et SMBA-selskab: Med virkning fra 1. januar 2014 er det ikke længere muligt, at stifte et selskab med begrænset ansvar. Begrundelsen er de nye regler om iværksætterselskaber, og at man fra politisk side vil have flest mulige selskabsformer ind under et lovreguleret område. Endvidere viser Erhvervsstyrelsens erfaring, at SMBA-selskaber har en større konkursrisiko og derfor oftere opløses end normale selskabsformer. Ændringen betyder endvidere, at man ikke kan danne nye SMBA-selskaber som følge af fusion, spaltning m.m. efter den 1. januar Gæld i brugt bil En hurtig løsning til at sikre sig mod at der er gæld i en brugt bil er at benytte hjemmesiden her. Her kan man hvis man kender bilens registreringsnummer hurtigt se om der er gæld i bilen. Et rigtig godt alternativ til bilbogen. 2

3 Forslagene i forbindelse med den meget omtalte Vækstplan DK er nu fremlagt. De væsentlige forslag er: Genindførelse af håndværkerfradraget Indførelse af håndværkerfradrag gældende for danske og udenlandske sommerhuse ikke udlejningssommerhuse Forhøjelse af skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 1,25 mio. kr. til 5 mio. kr. Nedsættelse af selskabsskat og virksomhedsskat fra 25 procent til 22 procent (fra 2014) gælder ikke selskabsindkomst vedrørende olie- og gasindvinding Nedsættelse af renten for henstand med betaling af bo og gaveafgift i forbindelse med generationsskifter fra 6 % til minimum 3 % Skattefradrag for selvstændige erhvervsdrivendes syge og arbejdsskadeforsikringer Justeringer af fraflytterskat på aktier mulighed for nedsættelse af henstandsskatten ved afståelser med tab. Forhøjelse af momsfradraget på hotelovernatninger fra 50 % til 75 % Den lavere afgift 37,3 % mod normalt 40 % ved omlægning af kapitalpensioner forlænges til Forhøjelse af grænserne for afregning af halvårlig og kvartårlig moms fra 2014 Forlængelse af kredittiden for virksomheder, der afregner moms kvartårligt Ophævelse af sodavandsafgiften Nedsættelse af afgift på øl Udover ovenstående er der en del reguleringer på andre afgiftsområder. Vi vil så snart lovforslagene er endeligt vedtaget medio/ultimo juni i kommende nyhedsbreve beskrive de enkelte ændringer nærmere. Momsfradrag af udgifter til overarbejdsbespisning Landsskatteretten har i en afgørelse tilsidesat retspraksis på bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde. Sagen handlede om en landbrugsvirksomhed, hvor arbejdet under høsttiden, afhang meget af vejret. I den forbindelse kunne der forekomme overarbejde, hvor landbrugsvirksomheden sørgede for forplejning til de ansatte. SKAT var af den opfattelse, at bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde i høsttiden anses for daglig bespisning af medarbejderne, hvorfor der ikke er fradragsret for moms af udgiften. Yderligere ville betingelserne for fradrag kun være opfyldt, når der er tale om konkret (uvarslet) beordret overarbejde. Landsskatteretten var ikke enig i SKAT s udlægning af, at overarbejde i høsttiden, ofte forekommer, og at det er en del af det normale arbejdsmønster inden for landbruget. Samt at både landbrugsvirksomheden og medarbejderne kunne forvente og forudse at overarbejde ville opstå. 3

4 Til gengæld lagde Landsskatteretten til grund, at det for landbrugsvirksomheden ikke var muligt at planlægge arbejdet med mere end få timers frist, samt at overarbejdet i spidsbelastningsperioderne må anses for konkret (uvarslet). Derfor fastslog retten, at virksomheden er fradragsberettiget for moms af udgifter til overarbejdsbespisning til medarbejderne, også selvom vejromstændighederne og overarbejdet under høsttiden kan anses for påregneligt. Hvornår kan køling anses for en proces eller komfortkøling? Godtgørelse af energiafgifter afhænger af hvad energien bliver anvendt til. F.eks. er køling af hensyn til personers komfort, i indendørs lokaler, ikke godtgørelsesberettiget. Med Landsskatterettens seneste afgørelse SKM LSR vil energi, der fremover anvendes af virksomheder til køling af laboratorier, falde ind under procesenergi, og dermed godtgørelsesberettiget. Tidligere blev dette kategoriseret som komfortenergi, da der var tale om blandet anvendelse. SKM LSR sagen handler om en bioteknologisk virksomhed, som udvikler lægemidler til behandling af bl.a. kræft- og infektionssygdomme. Deres anvendelse af køling til en bestemt temperatur i laboratoriet, var nødvendigt af hensyn til udvikling, produktion og opbevaring af de forskellige eksperimentelle lægemidler. Det kan nævnes, at eksempelvis bliver køling af åbne slagter- og grøntafdelinger heller ikke betragtet som komfortkøling, uanset om der opholder sig kunder og personale der. Netop her er der tale om procesenergi, da kølingen kun sker af hensyn til varerne og processerne og ikke af hensyn til kunder og personalet. Landsretten fastslår i afgørelsen, at energi anvendt til køling af laboratorier af hensyn til udførelsen af arbejdet, dvs. laboratorieundersøgelser, lægemidlet og udstyret, og ikke af hensyn til personalet, ikke kan anses som komfortkøling. 4

5 Aktuelle kurser Sygefraværshåndtering regler og gode råd På kurset sættes der fokus på aktuelle regler, love, afgørelser og vejledninger om sygefravær. Kurset afholdes: 10. juni i Glostrup 13. juni i Horsens Moms udland Kurset henvender sig til alle de virksomheder og organisationer, revisorer, advokater og rådgivere i øvrigt, der i det daglige skal håndtere og rådgive om de ofte meget komplicerede momsregler i forbindelse med samhandel med andre lande. Kurset afholdes: 10. juni i Roskilde 11. juni i Vejle Vedtagne love og forordninger mv. Ingen vedtagne love og forordninger mv. i denne periode. Skat & momskurser Vore dygtige medarbejdere underviser også i kurser om moms- skat og andet. Kurserne er beskrevet på TimeLearnings hjemmeside: Uddybende artikler TimeTax har gennem tiden udarbejdet mange artikler om aktuelle emner. Se vores hjemmeside: Fra venstre: Fra Thorbjørn venstre: Helmo Thorbjørn Madsen, Helmo John Rasmussen Madsen, John Rasmussen og Søren Engers og Søren Pedersen Engers Pedersen TimeTax er en del af TimeGruppen, som tænker i helhedsløsninger, der kommer hele vejen rundt. En filosofi og et koncept, vi kalder 320 -rådgivning. Rent praktisk betyder det, at vi formidler kontakten til specialister og rådgivere, som professionelt løser en hvilken som helst kundeopgave. Det giver vores kunder tid og ressourcer til vækst og udvikling. 5

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014 Årsopgørelsen 2013 Skattekontoen Virksomhedens skatteoplysninger i skattemappen Side 1 Side 1 Side 2 Udbytteangivelse på selskabsselvangivelsen for 2013 Side 2 AFGØRELSER - skat Side 2 AFGØRELSER moms

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013 Juli, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Generel erhvervsret I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT Lovændringer vedrørende

Læs mere

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom 2-2013 2 4 Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Vækstplanen Der er nu indgået aftale om vækstplanen for 2013-2020. En plan hvor regeringen og aftaleparterne

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014 Når hovedaktionær kautionerer for selskabets gæld - muligheder og skat Side 1 Nye indberetningspligter i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Side 2 Låste selvangivelsesrubrikker i Tastselv, hvor personer

Læs mere

Update. www.pwc.dk. Vækstplan DK skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere på side 6-7

Update. www.pwc.dk. Vækstplan DK skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere på side 6-7 Hvad er afgørende for danske SMV-virksomheders succes og vækst? Nr. 1 / Sommer 2013 Analyse / Cases / Ledelse / Fagligt nyt / Aktuelt / Tilbud til dig Familie og familiefølelse betyder alt for Søren Lynggaard,

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2013 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 1. halvår 2013 har været præget af spændende sager og travlhed. Desværre er det økonomiske opsving stadig

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009 Danske Revisorer Nr. 2 36. Årgang Juni 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere