Ny selskabslov, nye muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny selskabslov, nye muligheder"

Transkript

1 Ny selskabslov, nye muligheder

2 Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i kraft den 1. januar I denne folder giver ADVODAN en kort introduktion til den nye selskabslov. På vores hjemmeside er introduktionen uddybet, og vi forklarer flere detaljer om loven. Læs mere på Fordele og muligheder Den nye selskabslov mindsker administrative byrder og giver større fleksibilitet i forhold til den enkelte virksomheds situation og behov. Det betyder, at loven kan være med til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Der er tale om en liberalisering af loven, men den større frihed giver også et større ansvar. Mindre regulering gør det endnu vigtigere, at virksomheder forstår at organisere sig og bevare overblikket over både interne og eksterne processer og arbejdsgange. Det kræver med andre ord en indsats at udnytte mulighederne i den nye lov. Det kan man for eksempel gøre ved at ændre eller opdatere virksomhedens vedtægter eller aktionær- og anpartshaveroverenskomst. ADVODAN anbefaler, at virksomheder tager fat i deres rådgivere allerede nu for at afdække, hvordan lovgivningens nye muligheder kan udnyttes optimalt. Hvem omfatter loven? Den nye selskabslov er en sammenskrivning af aktie- og anpartsselskabsloven. Sammenskrivningen af loven skal skabe ensartede regler for aktie- og anpartsselskaber. Loven tager hensyn til både kreditorer, selskabsdeltagere, investorer, medarbejdere og øvrige interessenter. Loven omfatter: Private selskaber (anpartsselskaber) Offentlige selskaber (aktieselskaber) Offentligt handlede selskaber (aktieselskaber) Forskellen på private og offentlige selskaber er, at offentlige selskaber henvender sig til offentligheden med henblik på investering. Læs også mere på 2 > Ny selskabslov, nye muligheder

3 Stiftelse, kapitalkrav og frie midler Lettere at stifte anpartsselskab Den nye selskabslov nedsætter det minimumsbeløb, der kræves for at kunne starte et anpartsselskab. Beløbet nedsættes fra kroner til kroner. Det lempede kapitalkrav kan gøre det lettere at stifte virksomhed i selskabsform. Muligheden bør dog ikke udnyttes i blinde. Det er stadig den siddende ledelses ansvar at sikre et solidt, økonomisk fundament for virksomheden også i nedgangstider. Det lempede kapitalkrav skal således ikke ses som et carte blanche til at starte en risikobetonet virksomhed på et svagt kapitalgrundlag. ADVODAN anbefaler derfor, at man får foretaget et tjek af sit likvide beredskab og sin forretningsplan, inden man starter et nyt selskab. Det sikrer, at virksomheden etableres på det bedst mulige grundlag. Tilladt at have udestående kapital Den nye lov gør op med kravet om effektiv indbetaling af selskabskapital. Virksomheder må nu i langt højere grad have udestående kapital, hvilket vil sige, at ejere ikke behøver at indbetale det fulde beløb for deres aktier og anparter. Der skal dog til enhver tid være indbetalt 25 procent af selskabskapitalen og minimum kroner. Det betyder, at egenkapitalen kan forhøjes uden konkret at føre penge ind i virksomheden. Det gør det lettere at finansiere nye investeringer og dermed øge konkurrenceevnen også i tider med lavkonjunktur. Pengene kan dog til enhver tid kræves indbetalt, når ledelsen vurderer, at situationen kræver det. ADVODAN anbefaler, at man sammen med sine rådgivere vurderer, om denne mulighed for udestående kapital kan være en fordel for virksomhed og aktionærer eller anpartshavere. Selvfinansiering kan lette overtagelsen I henhold til de gamle selskabslove måtte en virksomhed ikke yde økonomisk bistand, lån eller stille sikkerhed for at finansiere en købers overtagelse af virksomheden. Såkaldt selvfinansiering var dermed udelukket. Selvfinansiering bliver nu mulig med den nye lov.virksomhedens frie midler kan således anvendes til at finansiere en købsovertagelse. Det kan give en mere smidig proces i forbindelse med blandt andet generationsskifter. Selvfinansiering er dog underlagt visse betingelser. ADVODAN anbefaler derfor, at virksomheder i samarbejde med en rådgiver får klarlagt mulighederne for at bruge selvfinansiering som redskab. Ny selskabslov, nye muligheder < 3

4 Ændringer i forhold til aktier og anparter Muligt at udstede stemmeløse aktier I den nye selskabslov bliver det muligt at udstede stemmeløse aktier. Det har hidtil været muligt at udstede stemmeløse anparter, men ikke aktier. I den nye selskabslov betegnes aktier og anparter samlet kapitalandele. En stemmeløs kapitalandel kan i princippet sammenlignes med en obligation, hvor der kun modtages udbytte. Det øger virksomhedens likviditet, mens det for indehaveren af den stemmeløse kapitalandel er en investering på lige fod med andre værdipapirer. For aktier giver det for eksempel den fordel, at en virksomhed kan bringes i offentlig handel, uden at kontrollen med virksomheden opgives. Der rejses således kapital, uden de nye ejere opnår bestemmende indflydelse. ADVODAN anbefaler, at virksomheder benytter stemmeløse kapitalandele til for eksempel at opnå et smidigere generationsskifte. Man kan erhverve egne anparter og aktier For anpartsselskaberne er det nu muligt at erhverve egne anparter, og for aktieselskaber udvides muligheden for at erhverve egne aktier. Det betyder, at virksomheder i større omfang kan regulere deres kapitalstruktur og dermed ændre på det relative forhold mellem egne midler og udefrakommende kapital. Muligheden er dog begrænset af, at kun virksomhedens frie midler kan benyttes. Muligheden indebærer dog en risiko for at svække sit eget kapitalgrundlag, for i praksis køber virksomheden ud af sig selv. Opkøb af egne kapitalandele kan med andre ord ses som et alternativ til udbytte, og pengene trækkes reelt ud af virksomheden. Omvendt betyder det, at virksomheden kan købes billigere. Der er altså tale om en større grad af fleksibilitet i forhold til at kontrollere sin egen virksomheds kapitalgrundlag. Det kan for eksempel være et middel til at hindre eller facilitere en overdragelse af virksomheden. Der kan således være strategiske årsager til, at denne mulighed kan være en fordel for nogle virksomheder. ADVODAN anbefaler derfor, at virksomheder drøfter muligheden med deres rådgivere. Nyt register eksponerer ejere Med loven indføres et nyt ejerregister. I registret offentliggøres anparts- og aktiehavere, der ejer mere end fem procent af kapitalen eller stemmerettighederne i en virksomhed. Registret er indført for at skabe større gennemsigtighed i ejerforholdene og vil i praksis betyde en større eksponering for anparts- og aktiehavere. Nogle 4 > Ny selskabslov, nye muligheder

5 ejere befinder sig måske bedst uden for rampelyset, og virksomheder skal derfor være bevidste om denne øgede eksponering af ejerkredsen. Der er ingen tvivl om, at en større gennemsigtighed er på sin plads. Der kan dog være forretningsmæssige begrundelser for ikke at ønske denne ejereksponering, for eksempel hvis man som offentlig person ikke vil tiltrække sig opmærksomhed, der i stedet burde være rettet mod virksomheden. I så fald kan ADVODAN rådgive om relevante løsningsmodeller. Der er altså tale om en større grad af fleksibilitet i forhold til at kontrollere sin egen virksomheds kapitalgrundlag. Ny selskabslov, nye muligheder < 5

6 Revisoren som strategisk sparringspartner Revisorkrav lempes Med den nye lov lempes kravene til revisormedvirken. Revisoren kan nu udelades i mange forhold, hvis der er enighed om dette i virksomhedens ejerkreds. Den større frihed giver dog også et større ansvar for ledelsen. I praksis betyder det, at det nu er ledelsen, der skal have fuldt overblik over virksomheden og konsekvenser af eventuelle strategiske og økonomiske beslutninger uden den sikring eller risikominimering, der ligger i at bruge revisoren. ADVODAN anbefaler derfor, at revisoren fastholdes som en vigtig rådgiver om ikke som formel påtegner, så som strategisk og indholdsmæssig sparringspartner. Det mindsker ledelsens ansvar og risikoen for fejl, mens man samtidig udnytter de administrative lettelser, som de lempede krav giver. Den større frihed giver dog også et større ansvar for ledelsen. ADVODAN anbefaler derfor, at revisoren fastholdes som en vigtig rådgiver. 6 > Ny selskabslov, nye muligheder

7 Mindre bureaukrati og nye ledelsesmodeller Ejeraftaler er ikke bindende Den nye selskabslov bestemmer som noget nyt, at aktionæroverenskomster og anpartshaveroverenskomster, samlet kaldet ejeraftaler, ikke er bindende for virksomhederne. Det er derfor vigtigt, at såvel eksisterende som nye virksomheders vedtægter samt aktionær- og anpartshaveroverenskomster tilpasses, så de tager hensyn til dette. ADVODAN anbefaler, at denne tilpasning sker i samarbejde med virksomhedens rådgivere, så virksomheden stilles bedst muligt. Enklere generalforsamlinger Tidligere havde aktie- og anpartsselskaberne pligt til at indkalde til generalforsamling, når der skulle træffes beslutninger i forhold til ændringer i virksomheden. De såkaldte papirgeneralforsamlinger, hvor en advokat udfærdiger dokumenter, uden at der afholdes generalforsamling, har imidlertid længe været fast praksis. I den nye lov er denne praksis nu indskrevet. Eneste undtagelse fra denne regel er statslige og børsnoterede virksomheder. Dog kan én eller flere kapitalejere, der tilsammen ejer ti procent af kapitalandelen i virksomheden, forlange, at der afholdes en fysisk generalforsamling. Frit valg på ledelseshylden I den tidligere lovgivning var virksomheder forholdsvis begrænsede i deres valg af ledelsesstruktur. Den nye selskabslov giver nu større mulighed for at sammensætte virksomhedens styreform alt efter behov. Man kan kombinere den klassiske, angelsaksiske model med kun ét selskabsorgan (board of directors), den tostrengede tyske model (direktion og tilsynsråd som to uafhængige organer), og den danske model, der er kendetegnet ved at have en bestyrelse og en direktion, hvor direktionen kan sidde i bestyrelsen, så længe den ikke udgør et flertal. Derudover kan en virksomhed fortsat konstituere sig med eksempelvis et advisory board eller en anden rådgivende enhed, som understøtter virksomheden netop der, hvor der måtte være behov for det. ADVODAN anbefaler, at virksomheder får hjælp til at skræddersy ledelsesstrukturen, så de fleksible rammer udnyttes bedst muligt. Ny selskabslov, nye muligheder < 7

8 Den nye selskabslov giver nye muligheder. I denne folder stiller ADVODAN skarpt på de vigtigste ændringer, og hvordan disse kan påvirke aktie- og anpartsselskaber. Læs blandt andet om, at: Det er blevet lettere at starte virksomhed i selskabsform. Kapitalkrav lempes. Der nu er mulighed for selvfinansiering. Det nu er muligt at erhverve egne anparter og i større grad egne aktier. Ejeraftaler reguleres. Et nyt ejerregister automatisk offentliggør andels- eller aktiehavere, der ejer mere end fem procent af virksomheden. Krav til revisormedvirken lempes betydeligt. Virksomheder nu i større omfang kan sammensætte styreform efter behov. Ud over informationerne i denne folder er der masser af uddybende information og hjælp at hente på og ikke mindst hos ADVODANs erhvervsadvokater. Udnyt mulighederne Advodan anbefaler, at virksomheden tager fat i sine rådgivere allerede nu for at afdække, hvordan lovgivningens nye muligheder udnyttes bedst muligt. Det kan blandt andet ske ved en ændring eller opdatering af vedtægter samt aktionær- eller anpartshaveroverenskomster. Læs mere på ADVODAN a/s, Havnegade 2 B, 8000 Århus C, Tlf: ,

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case 1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case virksomheden... 3 1.4. Afgrænsning... 3 1.5. Metode...

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Refinansiering i krisetider. Forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg. Betalingsstandsning hvad så?

Refinansiering i krisetider. Forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg. Betalingsstandsning hvad så? JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2009 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Refinansiering i krisetider Genforhandling

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere