Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning"

Transkript

1 Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsbeskrivelse: Frederikssund Kommune ønsker at etablere en behandlingsordning med virkning fra 1. januar Aftalens forventede løbetid er 1 år med mulighed for forlængelse. Vi udbyder ydelsen jf. nedenstående kravspecifikation og i overensstemmelse med offentliggørelsespligten. Det betyder, at vi offentliggør udbudet og dette udbudsmateriale på Vi ønsker at indgå aftale med én udbyder (evt. flere mindre udbydere, der indgår i samarbejde med hinanden om at give et samlet tilbud). Hvis I ønsker at komme i betragtning som udbyder, udfyld venligst kravspecifikationen og send tilbudet per mail til senest den 10. november 2008 kl Tilbudsgiver får umiddelbart herefter en bekræftelse på modtagelsen af tilbudet. Senest i uge 46 offentliggøres beslutningen om, hvilke udbydere, vi på baggrund af tildelingskriterierne vælger at indlede yderligere drøftelser med. Tilbudsgiverne får direkte besked per , samtidig med, at det offentliggøres på Umiddelbart herefter etableres møde med de udvalgte udbydere. Når vi på baggrund af tildelingskriterierne og de uddybende drøftelser, har valgt en udbyder udarbejdes kontrakt. Valget af udbyder offentliggøres på Tilbudet skal være gældende til 31. december Ved spørgsmål til udbudsmaterialet kontakt organisationskonsulent Tine Sten Meinertz per mail Spørgsmål og svar i forbindelse med udbudsprocessen bliver, i anonymiseret form, lagt på hjemmesiden, så alle tilbudsgivere har adgang til de samme informationer. Før I udfylder kravspecifikationen anbefales det, at I læser det samlede materiale igennem. Annullering: Frederikssund Kommune kan annullere udbudet. En saglig grund til annullering kan f.eks. være Frederikssund Kommunes manglende bevillingsmæssige dækning til realisering af de indkomne bud. 1

2 Udvælgelseskriterier: Ved udvælgelsen af potentielle tilbud anvendes følgende kriterier: Nøgletal fra de seneste 3 års regnskaber Underskrevet Tro og Love - erklæring på at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til det offentlige på over kr. (kan scannes og vedhæftes sammen med kravspecifikationen) Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed jf. spørgsmålene på side 3 Tildelingskriterier: Tilbudene vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier i prioriteret rækkefølge: 1. Konkurrencedygtig pris vægtes med 30 % Vi lægger størst vægt på en konkurrencedygtig pris 2. Bredde i produktsortiment vægtes med 25 % Vi lægger stor vægt på bredden i produktsortimentet 3. Kapacitet og fleksibilitet vægtes med 25 % Vi lægger stor vægt på udbyders kapacitet samt løbende tilpasninger af de tilgængelige produkttyper og mængden af behandlingstimer, der tilbydes på de lokale behandlingssteder afhængig af lokal efterspørgsel 4. Administrativ praksis vægtes med 15 % Vi lægger mellemstor vægt på tilbudsgivers praktiske administration af ordningen mht bookingadministration, statistisk afrapportering samt afregningsmetode 5. Bidrag til markedsføring vægtes med 5 % Vi prioriterer det, men lægger imidlertid mindst vægt på tilbudsgivers bidrag til markedsføringen af sundhedsordningen 2

3 Kravspecifikation: Informationer om Frederikssund Kommune: Antal medarbejdere: 4500 medarbejdere Geografisk spredning: Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby Antal arbejdssteder: Ca. 140 Rammer for behandlingsordningen: Delvist arbejdsgiverbetalt ordning Fast årskortpris per interesseret medarbejder med et loft på max. 8 behandlinger (eller klip jf. pkt. 2.2) Hvis den enkelte medarbejder ikke udnytter behandlingsordningen 100 % indenfor betalingsperioden, kan medarbejder ikke få det godtgjort eller overført til næste betalende periode. Fast medarbejderandel på max. 250 kr. / år Medarbejder betaler for et årskort, som er gældende i det kalenderår, som ordningen løber i Medarbejder betaler selv tiden, men kan benytte ordningen i arbejdstiden efter lokale aftaler Forventet tilslutning til behandlingsordningen på 30 % (1350 medarbejdere)* Kommunen stiller minimum 4 egnede lokaler til rådighed tæt på de ansattes arbejdssteder Afregningsmetode Medarbejderne køber et årskort direkte hos udbyder (Frederikssund Kommune kan designe og levere årskortet i fysisk form). Udbyder afregner med kommunen efter aftale og med passende intervaller. Evaluering Der foretages kvartalsvis evaluering af ordningen, hvor der fokuseres på analyse af statistisk materiale leveret af udbyder samt brugertilfredshed. *skøn baseret på interne forespørgsler og andre kommuners erfaring Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed Navn Etableringsår Ejere Økonomi Antal behandlere Antal administrative medarbejdere Personalets uddannelse og kompetencer Nøgletal for de seneste tre års regnskaber vedlægges som bilag samt Tro og lov erklæring Kortfattet beskrivelse af personalets uddannelse og kompetencer kan vedlægges som bilag 3

4 Tildelingskriterier Udbyders tilbud Udbyders kommentarer 1. Konkurrencedygtig pris 1.1 Fast årskortpris per interesseret medarbejder (fast pris også hvis den faktiske tilslutning er < eller > 30 %) 1.1 Hvilken årskortpris per interesseret medarbejder tilbyder udbyder? 2. Bredde i produktsortiment 2.1 Vi ønsker som minimum, at udbyder tilbyder fysioterapi. (Ideelt tilbydes både fysioterapi, massage, zoneterapi og kiropraktik. Der kan også være tale om andre ydelser, fx sundhedsundersøgelse, træningsvejledning mv.). 2.1 Hvilke produkttyper tilbyder udbyder? 2.2 Max antal behandlinger / ydelser per medarbejder må ikke være mindre end 8 behandlinger / medarbejder / år (der kan være tale om en klippekortsordning, hvor fx den første konsultation hos fysioterapeut koster 2 klip, fordi det er en dobblettid; en sundhedsundersøgelse tæller fx 2 klip og en fysioterapeutbehandling tæller fx 1 klip) 3. Kapacitet og fleksibilitet 3.1 Vi ønsker en udbyder, der har tilstrækkelig kapacitet til at servicere min. 4 faste behandlingssteder med det antal behandlingstimer, der er behov for. (Ved forventet max tilslutning på 30 % og max 8 behandlinger per medarbejder, skal udbyder principielt i yderste konsekvens kunne levere i gennemsnit ca. 200 behandlinger / uge) 3.2 Vi ønsker en udbyder, der har ressourcerne og villigheden til løbende at tilpasse antallet af tilgængelige behandlingstimer og sammensætningen af produkttyperne lokalt afhængig af lokal 2.2 Hvor mange behandlinger (á 30 min. inkl. administration) kan den enkelte medarbejder max få for den angivne årspris? Og hvor mange klip koster hver af de i pkt. 2.1 angivne ydelser? 3.1 Hvor mange / og hvilke typer af behandlere / behandlingstimer kan udbyder stille til rådighed? 3.2 Er udbyder villig til løbende at tilpasse antallet af tilgængelige behandlingstimer og fordelingen af produkttyper afhængig af den lokale efterspørgsel? 4

5 efterspørgsel 4. Administrativ praksis 4.1 Booking skal administreres af udbyder (elektronisk og / eller per telefon) 4.2 For at hindre flaskehalse ønsker vi at indbygge nogle restriktioner, fx at medarbejder kun kan booke 1 tid af gangen med mindre behandleren vurderer, at der er et behandlingsbehov og dermed behov for et behandlingsforløb. Samtidig må der ikke være mere end 3 ugers ventetid 4.3 Vi ønsker kvartalsvis statistisk afrapportering, fx: - hvilke typer af produkter efterspørges i hvilket omfang - Hvilke typer af medarbejdere (jobtype) efterspørger bestemte typer af produkter 4.4 Vi ønsker en enkel og administrativt tidsbesparende afregningsmetode jf. beskrivelsen under Rammer for behandlingsordningen 5. Bidrag til markedsføring 5.1 Udbyder bidrager i samarbejde med kommunen til markedsføring af ordningen i form af: - personligt fremmøde på behandlingssteder - markedsføringsmateriale 4.1 Kan udbyder håndtere bookingen: - elektronisk? - telefonisk? 4.2 Kan udbyder administrere det? Andre relevante forslag til bookingregler? Eventuelle forbehold fra udbyders side i forhold til benyttelsen af ordningen oplyses her: 4.3 Kan udbyder levere statistisk materiale kvartalsvis? 4.4 Hvordan vil udbyder håndtere afregningsmetoden helt konkret? 5.2 Ønsker udbyder uden ekstra beregning, at bidrage til markedsføring af ordningen blandt de ansatte i kommunen? Dato samt udbyders navn, adresse, telefonnummer og 5

Ny Sundhedsordning i Hedensted Kommune 2015-2018

Ny Sundhedsordning i Hedensted Kommune 2015-2018 Ny Sundhedsordning i Hedensted Kommune 2015-2018 Indledning 2 Opgavebeskrivelse 2 Formalia 3 Tilbudsfrist 3 Formkrav 3 Spørgsmål vedrørende udbuddet 3 Konsortiers retlige form 3 Samarbejdende virksomheder

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

Strategisk Kompetenceudvikling

Strategisk Kompetenceudvikling Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort 10.9.2015 på www.udbud.dk 18-09-2015 12:42:13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune EU-UDBUD på madservice ældreafdelingen, Silkeborg Kommune 1. INDLEDNING 3 1.1 Opgavens omfang 3 2. UDBUDSBETINGELSER 4 2.1 Forventet tidsplan 4 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet 4 2.3 Åbning af de indkomne

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune

Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål og svar i forbindelse med tilbudsforespørgslen vedrørende: Sundhedsordning for medarbejdere i Tønder Kommune Spørgsmål Svar svar afgivet den 12. april 2012 Vedr. Tildelingskriterier: Er det korrekt,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Sundhedsordning og andre personalegoder

Sundhedsordning og andre personalegoder Sundhedsordning og andre personalegoder Organisation og Personale Side 1 af 5 I centrale aftaler er der sat fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. Således er det aftalt i KTO-forliget 2008, bilag

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere