Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv"

Transkript

1 Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat

2 Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3. Yderligere information 8 4. Bilag 1, eksisterende formidlingstiltag 10

3 Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 3

4 1. Indledning Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Viborg Kommune vil med projektet Tilgængelighed i historiske bykerner - Nye veje til Viborgs kulturarv gennem fysiske tiltag og formidling vise nye veje til, hvordan man kan skabe tilgængelighed for alle i en historisk bykerne. Dette notat beskriver baggrunden for projektet Tilgængelighed i historiske bykerner - Nye veje til Viborgs kulturarv som grundlag for indhentning af tilbud på formidlingsopgaven. Med denne tilbudsindhentning opfordres rådgivere, fx formidlingsrådgivere, kommunikations- eller idébureauer og lignende, til at søge om udvælgelse til at give tilbud på at løse opgaven med at udvikle strategi og koncept for formidlingen samt efterfølgende implementering af formidlingstiltagene. 4 Dansk Bygningsarv A/S

5 2. Baggrund Bag projektet Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv står et partnerskab mellem Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Viborg Kommune. Formålet med projektet er at vise, hvordan en kombination af fysiske forbedringer og formidling kan skabe god og ligeværdig adgang til kulturarven i Viborgs historiske bykerne. Ikke bare for mennesker med nedsat funktionsevne, men for alle og i samspil med byrummenes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. VIBORG SKAL VÆRE FOR ALLE Overalt i Viborgs bymidte findes fysiske spor og fortællinger, der vidner om en lang og begivenhedsrig historie i én af Danmarks ældste byer. Her lå et af landets tre hovedting, hvor love blev givet, konger hyldet og retssager afgjort, og siden den tidligste middelalder har byen været bispesæde og en aktiv handelsby. Fra sin placering på toppen af et højdedrag troner byen med udsigt over en storslået og afvekslende natur og et bånd af søer. I flere af bymidtens gader er brolægningen bevaret, og de gamle huse bliver omhyggeligt holdt ved lige. Byen rummer både skønhed, autenticitet og en unik historie, men samtidig ligner dens byliv det, man finder, mange andre steder. Markante historiske bygninger ligger side om side med gågadens hverdagsliv, men uden at potentialet i dette møde for alvor får lov at folde sig ud og uden at man som turist får adgang til flere, forskellige sammenhængende oplevelser. Og Viborgs historiske bykerne rummer udfordringer for den fysiske tilgængelighed: smalle fortove, brostensbelægninger og stejle indgangstrapper findes i rigt mål, og mange mennesker kender måske slet ikke de fortællinger, der er indlejret i byens rum og bygninger. 5 Dansk Bygningsarv A/S

6 FÆLLES EUROPÆISK INITIATIV Mange af de udfordringer, som findes i Viborg, findes også i mange andre byer, både i Danmark og Europa, og derfor skal projektet realiseres som et demonstrationsprojekt, både i nationalt og internationalt perspektiv. Målet er, at bedre tilgængelighed i Viborg skal inspirere andre byer til også at skabe løsninger, som giver flere mennesker adgang til oplevelserne i de historiske bykerner. Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv er således ét blandt flere pilotprojekter i det internationale samarbejde League of Historical and Accessible Cities, som koordineres af European Foundation Centre (EFC). Samarbejdet sætter fokus på, hvordan man på én og samme tid kan bevare kulturarven i de europæiske bykerner og samtidig sikre, at den kan opleves af alle. Formålet er også at motivere til en øget opmærksomhed omkring bæredygtig turisme til gavn for de ca. 80 mio. mennesker med funktionsnedsættelse, der lever i Europa. Indtil videre er der sat pilotprojekter i gang i fem byer i seks forskellige lande: Torino, Lucca, Avila, Mulhouse, Sozopol og Viborg. Alle projekter gennemføres som samarbejder mellem lokale myndigheder og fonde. GOD TILGÆNGELIGHED GIVER LIGE MULIGHEDER FOR ALLE At skabe tilgængelighed i de historiske bykerner er en udfordring, som er aktuel i både store og små byer. Skal det lykkes, må løsningerne på én gang bevare og formidle sporene fra bykernernes mange historiske lag og samtidig sikre, at bymiljøet er en god og tidssvarende ramme for det liv, der leves her og nu og i fremtiden. Med projektet i Viborg arbejdes med en bred definition af tilgængelighed. Begrebet er ikke begrænset til at omfatte tilgængelighed for særlige brugergrupper, men betragtes som alle menneskers lige mulighed for at få adgang til oplevelser af og viden om kulturarv. God adgang betyder altså lige muligheder for alle og er tæt forbundet med oplevelsen af ligeværdighed. At en bygning eller et byrum er fysisk tilgængeligt garanterer nemlig ikke i sig selv, at det opleves som sådan af brugerne. I mange situationer er det således afgørende for oplevelsen af den ligeværdige adgang, at brugeren ikke afskæres fra muligheden for at følges med familie og venner både i de daglige gøremål og i udadvendte aktiviteter - uanset brugerens forudsætninger. Information og viden hører også med til den gode tilgængelighed - i dette tilfælde både som formidling af de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i omgivelserne og i form af oplysninger om adgangsforholdene på stedet, så man som bruger kan planlægge sit besøg og problemfrit navigere rundt i byen. 6 Dansk Bygningsarv A/S

7 HVOR ER PROJEKTET NU? Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv blev udskrevet som en projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation i sommeren Opgaven til de fem prækvalificerede rådgiverhold bestod i at udvikle kreative og nytænkende bud på, hvordan Viborgs historiske bykerne gennem fysiske og formidlingsmæssige tiltag kan blive tilgængelig for alle. I november 2011 blev konkurrencen afsluttet, og to finalister blev udvalgt. Finalisterne deltog efterfølgende i et udbud med forhandling. Anden runde blev afsluttet i april 2012 med udpegning af et team bestående af Schønherr A/S, Creo Arkitekter, Peter Søndergaard, Trafikrevision og professor Martin Zerlang fra Københavns Universitet som vinder. Team Schønherr, som står bag det vindende forslag, arbejder med tilgængelighed for alle ud fra en konkret, direkte og pragmatisk tilgang og uden de store arkitektoniske armbevægelser. Forslaget forbedrer tilgængeligheden gennem finjusteringer og tilretning af de eksisterende terrænspring på pladser og i gade- og stiforløb. De fysiske greb indarbejder den ligeværdige tilgang 'usynligt' i bymiljøet og indpasser sig respektfuldt i det historiske miljø. Blandt de konkrete fysiske tiltag er etablering af 'naturlige' ledelinjer, belægningsskift og udligning af trin. Der bruges robuste materialer, der allerede findes i byen og har en lang levetid og patina granit i form af bordurebånd, brosten, chaussésten og grus. De fysiske forbedringer forventes at blive implementeret fra eftersommer. Tidsplanen for de fysiske forbedringer forventes således at være: Projektering: 1. februar april 2014 Udbud: 24. april - 9. august 2014 Udførelse: 11. august september 2015 I forbindelse med afgørelsen af anden runde af konkurrencen konkluderede dommerkomitéen, at opgaven med at kombinere fysiske tiltag og formidlingsstrategi ikke er løst på tilfredsstillende vis i nogen af forslagene. De to konkurrencerunder har bidraget til at tydeliggøre, at det er en kompliceret opgave at finde den rette formidlingsmæssige løsning, som både skaber tilgængelighed for alle og understøtter de fysiske løsninger. Samtidig står det tydeligt efter konkurrencens to runder, at ønsket om at skabe øget tilgængelighed gennem formidlingsmæssige tiltag kræver en høj grad af integration med eksisterende formidlingsmæssige løsninger lokalt og internationalt. Derfor har partnerskabet bag projektet besluttet at indhente tilbud på formidlingsopgaven som en selvstændig opgave, der skal understøtte og koordineres med det arkitektoniske, fysiske projekt. 7 Dansk Bygningsarv A/S

8 3. Yderligere information Yderligere information og baggrundsdokumenter kan findes her: Projektets hjemmeside Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv. Konkurrenceprogram 2011 Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv. Dommerbetænkning, november 2011 Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv. Anden dommerbetænkning, april 2012 Viborgs skatte. Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv. Vinderforslag fra team Schønherr A/S. Totalrådgiver SCHØNHERR A/S - Underrådgiver CREO ARKITEKTER - Konsulenter TRAFIKREVISION.DK og Martin Zerlang European Foundation Centre: League of Historcial Accessible Cities: 8 Dansk Bygningsarv A/S

9 9 Dansk Bygningsarv A/S

10 4. Bilag 1, eksisterende formidlingstiltag Nedenfor findes en oversigt over eksisterende formidlingstiltag og kanaler hos de centrale aktører i Viborg, som formidlingsopgaven skal bygge videre på. VIBORG KOMMUNES FORMIDLINGSTILTAG hvor der findes information om kultur, oplevelser, m.m. i Viborg VISITVIBORGS FORMIDLINGSTILTAG som er den officielle turistside for Viborg 29 guider tilbyder byvandringer i Viborgs gamle bydel, og de laver også gerne specielle ture. Feriemagasin: VisitViborg 2012 (med beskrivelse af en tur i den gamle bydel) Folder: På sporet af Viborgs fortid (med forslag til tre ture i den gamle bydel og beskrivelse af hvad der kan ses på turene) Folder: Viborgs historie skridt for skridt (en guide til en tur i den gamle bydel) Speak om Viborg Domkirke ( i sommerhalvåret er der sat en højtaler op ved kiosken ved Skovgårdsmuseet) VIBORG MUSEUMS EKSISTERENDE FORMIDLINGSTILTAG Historiske byvandringer Hjemmesiden (med inspiration for borgere og turister. På siden findes artikler, digitalt bykort, billeder, film, lyd og webudstillinger. 10 Dansk Bygningsarv A/S

11 Kommuneannoncer Viborg Nyt Facebook (med opdatering af nyheder og andre begivenheder der sker på museet) og andre virale medier Kulturkalenderen KultuNaut (elektronisk kulturguide) Tv Midt/Vest Brug af smartphone i udstilling i vinter- og efterårsferie 11 Dansk Bygningsarv A/S

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

ET FORSØGSPROJEKT TIL UDVIKLING AF NYE METODER, DER KAN FREMME OFFENTLIG - PRIVAT SAMFINANSIERING I OMRÅDEFORNYELSEN

ET FORSØGSPROJEKT TIL UDVIKLING AF NYE METODER, DER KAN FREMME OFFENTLIG - PRIVAT SAMFINANSIERING I OMRÅDEFORNYELSEN URBANE RESSOURCER ET FORSØGSPROJEKT TIL UDVIKLING AF NYE METODER, DER KAN FREMME OFFENTLIG - PRIVAT SAMFINANSIERING I OMRÅDEFORNYELSEN FORSIDEFOTO FORSIDEFOTO MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling Skema til videndeling om museumsformidling Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Projektrapport Jernkysten. endelig.pdf Referencenummer: 400377 Formularens ID: 249 Sendt til: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

FREMTIDENS BISPETORV

FREMTIDENS BISPETORV Udviklingsplan i relation til at skabe liv gennem aktiviteter og arrangementer Maj 2015 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Aarhus Teater ønsker, at der som led i den igangværende arkitektoniske udvikling af Bispetorv

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten Forundersøgelsen og konkurrenceprogrammet er udarbejdet af: CEBRA a/s, arkitekter maa Vesterbro Torv 1-3, 2. sal 8000 Århus C GASOLIN - Fotograf: Susanne Mertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den 01.10 2009. Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape

Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den 01.10 2009. Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape Notat Bilag 5 Den 01.10 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape Ved fremsendelsen af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Idékatalog Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere