Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014"

Transkript

1 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014

2 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet en evaluering af frikommuneordningen. Formålet med evalueringen er at samle op på erfaringerne fra frikommuneordningen ift. indhold, proces, rammer og resultater. Frikommuneordningen giver udvalgte frikommuner mulighed for at blive fritaget fra dele af den statslige regulering for at afprøve helt nye måder at styre og tilrettelægge opgaveløsningen. Formålene med ordningen er afbureaukratisering, mere tillid til medarbejdere og mere ansvar for kommunale politikere og ledere. Regeringen har efter ansøgning udvalgt ni frikommuner, som er Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg. Frikommuneordningen blev igangsat den 1. januar 2012 og varer frem til den 31. december Frikommunerne har søgt om at få i alt ca. 420 individuelle forsøg godkendt, dvs. undtaget ansøgninger om at kopiere eksisterende forsøg. Heraf har Folketinget givet lov til at gennemføre ca. 70 pct. af de individuelle forsøg. Frikommunerne har derudover kopieret ca. 120 af de godkendte forsøg. Når frikommuneordningen udløber, er kommunerne ifølge bekendtgørelse om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner forpligtet til at evaluere de enkelte forsøg. Den overordnede evaluering, der her udbydes, skal supplere og samle op på kommunerens egne evalueringer. Opgavebeskrivelse og omfang Formålet med evalueringen er at samle op på erfaringerne fra frikommuneordningen og på, hvilke erfaringer der kan bruges fremadrettet, herunder blandt andet besvare følgende spørgsmål: 1. Indhold. Hvordan har kommunerne brugt frikommuneordningen? Herunder sammenfatning af forsøg mht. formål, hvad man er undtaget fra, hvilke visioner der ligger bag, hvad man har sat i stedet for de regler, man er undtaget fra, samt hvad baggrunden kan være for at godkendte forsøg ikke igangsættes 2. Processer og rammer for frikommuneordningen. Herunder hvordan de kommunale innovative processer for at nå frem til forsøgene har været tilrettelagt, hvad der er kommet ud af dem, og hvordan de 2

3 kommunale processer og de statslige rammer har virket hhv. fremmende og hæmmende for realisering af formålene. 3. Frikommuneordningens resultater ift. ordningens formål. I hvilket omfang har frikommuneordningen levet op til ordningens formål? Herunder er der i frikommunerne skabt færre regler, og oplever medarbejderne og ledere, at de har fået flere frihedsgrader? Oplever medarbejderne mere tillid, og hvad betyder det for deres faglighed? Oplever politikere og ledere i kommunerne mere ansvar? Og hvad betyder det for deres styring? 4. Resultater af frikommuneforsøg ift. projekternes egne formål. Herunder hvilke resultater er skabt for ledere, medarbejdere og borgere m.fl., og hvad er de økonomiske konsekvenser? Kan baseres på en kombination af vurderede resultater, kommunernes egne forsøgsevalueringer og øvrige tilgængelige indikatorer Der skal gennemføres en midtvejsevaluering i efteråret 2014 (primært pkt. 1-2 ovenfor) samt en slutevaluering i foråret 2016 (primært pkt. 3-4 ovenfor). Der etableres en styregruppe for projektet, som består af KL og Økonomiog Indenrigsministeriet. Der er et prisloft på opgaven på kr. ex. moms. Der er endvidere en option på tilkøb i forhold til at belyse særlige temaer og/eller forsøg. Der er et prisloft på optionen på kr. ex moms. Eventuel brug af option besluttet senere i processen efter kontraktindgåe l- se. Kontaktinformation Indhentning af tilbud varetages af KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Alle henvendelser i forbindelse med prækvalifikationen skal rettes skriftligt pr. mail til konsulent Louise Tarp Thorgaard, Spørgsmål til prækvalifikationen skal være modtaget senest d. 28 marts kl Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på senest d. 28. marts. På hjemmesiden vil også fremgå eventuelle supplerende oplysninger til udbudsannoncen. 3

4 Udbudsproces Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Der gennemføres en prækvalifikationsrunde, hvor interesserede tilbudsgivere opfordres til at indsende en prækvalifikationsanmodning. Der udvælges herefter 5 ansøgere, som inviteres til at afgive tilbud. Inden valg af leverandør vil KL evt. indkalde tilbudsgiverne til en kort præsentation af tilbuddene. Betingelser for deltagelse KL ønsker at indgå et samarbejde med leverandører, der har erfaring med lignende opgaver, og som forventes at kunne løfte den udbudte opgave. Ansøger skal som led i sin anmodning om prækvalifikation derfor dokumentere at kunne opfylde en række mindstekrav vedrørende ansøgers personlige forhold og tekniske kapacitet. Personlige forhold Offentlige myndigheder må ikke antage et tilbud fra en leverandør, som har en ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. Som dokumentation for ikke at være i ovenstående udelukkelsesgrunde skal ansøger udfylde og fremsende en tro- og loveerklæring vedr. følgende forhold: - Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Bilag 1: Skabelon til anmodning om prækvalifikation indeholder en skabelon til tro- og loveerklæring vedrørende ovenstående. Ansøger opfordres til at bruge bilag 1 til dokumentation. Bilag 1 kan findes på Teknisk kapacitet KL ønsker at indgå kontrakt med en leverandør, der har erfaring med lignende opgaver. Ansøger skal som dokumentation herfor: - Udfylde referenceliste med en beskrivelse af ansøgers erfaring med relevante opgaver inden for de seneste 5 år. Med relevante opgaver menes evalueringsopgaver, herunder programevalueringer og evalueringer på offentlige serviceområder og af offentlig styring. For de 4

5 enkelte referencer skal der angives en kort beskrivelse af opgaven, tidspunkt for udførelse, navn på myndighed og kontraktsum Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere mindst 5 referencer med relevante evalueringsopgaver indenfor de seneste 5 år. Der må maksimalt vedlægges 10 referencer. KL forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningerne i referencelisten. Bilag 1: Skabelon til anmodning om prækvalifikation indeholder en skabelon til udfyldelse af referenceliste. Ansøger opfordres til at bruge bilag 1 til dokumentation. Bilag 1 kan findes på Konsortier Ved sammenslutning af leverandører (konsortium) skal oplysningerne om personlige forhold og teknisk kapacitet gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis der afgives tilbud af en sammenslutning af leverandører, hæfter deltagerne i det indbyrdes forhold solidarisk overfor KL. Det skal af ansøgningen fremgå, med hvilken leverandør KL kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. Bilag 1 indeholder en skabelon vedrørende ovenstående, som ansøger opfordres til at bruge som dokumentation. Udvælgelse blandt flere kvalificerede ansøgere Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, der opfylder mindstekravene, vil KL foretage en udvælgelse blandt de kvalificerede ansøgere. Udvælgelsen vil ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere, der har den bedste og i forhold til opgaven mest relevante tekniske kapacitet. Tildelingskriterium De ansøgere, der bliver prækvalificeret, vil blive opfordret til at afgive tilbud ud fra et udsendt udbudsmateriale. Tildelingen af kontrakten vil ske ud fra kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kontraktperiode Aftalen gælder fra kontraktindgåelse og til opgaven er udført. Opgaven skal være afsluttet senest den 30. juni

6 Tidsfrister Anmodningen om prækvalifikation skal sendes pr. mail til og være modtaget senest den 4. april 2014 kl Forventet dato for orientering om valg af ansøgere og udsendelse af udbudsmateriale: 14. april Forventet tilbudsfrist: 19. maj Forventet dato for valg af leverandør: 2. juni 2014 Vedlagt udbudsannoncen - Bilag 1: Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation 6

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Udbudsbetingelser Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. OM DETTE UDBUD... 4 2. DEN

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere. Kolding Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere. Kolding Kommune Udbudsbetingelser Udbud af levering af personlig pleje og praktisk hjælp mv. til hjemmeboende borgere Kolding Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 4 3. Udbudsmaterialets indhold...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere