Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)"

Transkript

1 Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning: Type-T LED-rør markedsføres i stort omfang i EU. Det er hensigten, at disse rør skal erstatte traditionelle type T-lysstofrør, enten i eksisterende belysningsarmaturer eller i ombyggede belysningsarmaturer. EU's markedsovervågningsmyndigheder har givet udtryk for stor bekymring angående såvel LED-udskiftningsrør som ombygninger af eksisterende belysningsarmaturer. Bekymringen angår sikkerheden i forhold til disse armaturer og det, at mange rør og armaturer udgør en uacceptabel risiko for forbrugere og fagfolk. Denne anbefaling relaterer sig til det nuværende direktiv og har til formål at uddybe forholdene for bestemte produkter. Anbefalingen er ikke udtryk for en ændring i direktivet. Diskussion: Nyligt håndhævede tiltag i forhold til type-t LED-udskiftningsrør i lande inden for EØS har vist, at mange af disse produkter ikke lever op til sikkerhedskravene, fx. i forhold til beskyttelse mod elektrisk stød. En almindelig fejl er risikoen for kontakt til spændingsførende dele. Hvis man fx indsætter den ene ende af røret i belysningsarmaturet, er der stor risiko for elektrisk stød ved kontakt med den anden ende. Idet produkterne falder inden for lavspændingsdirektivets anvendelsesområdet (Direktiv 2006/95/EF), blev problemstillingen diskuteret på Den Administrative Samarbejdsgruppes (ADCO) 26. møde den 17. og 18. november Her blev

2 det konkluderet, at erhvervsdrivende (producenter, importører, distributører og detailhandlere) generelt ikke er fuldt ud bekendte med de sikkerhedsmæssige ricisi, der er forbundet med LED-udskiftningsrørene, som de fremstiller, importerer eller leverer. Ligeledes erkendte man, at vejledning i form af en anbefaling fra Den Administrative Samarbejdsgruppe med fordel ville kunne give erhvervsdrivende større forståelse for sådanne ricisi og for de tiltag, der er nødvendige for at kunne overholde kravene i lavspændingsdirektivet. Type-T LED-rør Erhvervsdrivende, der markedsfører Type-T LED-rør til udskiftning i originale belysningsarmaturer (eftermontering) eller til anvendelse i et ombygget belysningsarmatur, skal sørge for, at disse produkter er sikre og overholder lavspændingsdirektivets sikkerhedskrav. Ombygningsudstyr og ombyggede belysningsarmaturer Når et belysningsarmatur er blevet ombygget, anses producenten af det originale belysningsarmatur som udgangspunkt ikke længere for at være ansvarlig for produktets sikkerhed. Eventuelle ombygninger i det originale belysningsarmatur kan ændre på det originale produkts egenskaber, fx. de sikkerhedsmæssige aspekter, og risikovurderingen af faren ved det originale belysningsarmatur vil således ikke nødvendigvis gælde for det ombyggede belysningsarmatur. Hvis dette er tilfældet, må det ombyggede belysningsarmatur anses for at være et nyt produkt. Personer, der markedsfører ombygningsudstyr til indbygning i et eksisterende belysningsarmatur, skal sikre, at det ombyggede belysningsarmatur er sikkert, når udstyret er monteret i henhold til instrukserne. I forbindelse med markedsføring, vil et ombygget produkt højst sandsynligt skulle leve op til lavspændingsdirektivets sikkerhedskrav og procedurer for overensstemmelsesvurderinger, på samme måde som hvis det var et nyt produkt. Den erhvervsdrivende med ansvar for markedsføringen af et sådan produkt har derfor det fulde ansvar for at sikre produktets sikkerhed og overholdelse af lavspændingsdirektivet og andre gældende direktiver. Den erhvervsdrivende skal varetage samtlige af de ansvarsområder, som den originale producent havde, herunder overensstemmelsesvurdering, udarbejdelse af teknisk dokumentation, overensstemmelseserklæring og CE-mærkning. Hvis et belysningsarmatur ombygges til type-t LED-rør, skal belysningsarmaturet stadig være sikkert, hvis et type T-lystofrør monteres, selvom det ikke nødvendigvis skal kunne fungere.

3 Harmoniserede standarder Der findes på nuværende tidspunkt ingen konkrete standarder for LED-udskiftningsrør. Dog bør erhvervsdrivende være opmærksomme på, at der løbende sker standardiseringsaktiviteter for LED-lysrør med kontaktsokkel i hver ende af lysrøret 1. Når standarden er blevet udgivet, vil den indebære en formodning om overholdelse af kravene i direktivet (dog begrænset til omfanget og kravene, som standarden dækker). Anbefaling: a) Generelt Det er vigtigt, at de erhvervsdrivende til fulde er opmærksomme på deres ansvar i forhold til produkternes overholdelse af kravene i lavspændingsdirektivet, herunder kravene til sikkerhed. Producenter, importører og distributører er ansvarlige for at sikre, at kun de produkter, der opfylder sikkerhedskravene i lavspændingsdirektivet, markedsføres i EØS (dvs. produkterne er sikre). Ifølge direktivet skal alle produkter, der markedsføres, opfylde sikkerhedskravene. Overensstemmelsesvurderingen viser, hvordan kravene er blevet opfyldt. En producent kan anvende harmoniserede standarder for at give grund til formodning om overensstemmelse med lavspændingsdirektivet, men på nuværende tidspunkt er der ingen konkrete standarder for produkterne. Erhvervsdrivende må tage andre midler i brug for at vurdere de sikkerhedsmæssige ricisi. Afsnit 8 i EN :2008- standarden vil for eksempel kunne anvendes som basis for en vurdering af risikoen for kontakt til spændingsførende dele. 1 Bestemmelser under overvejelse omfatter: - Sikkerheden af LED-armaturer, hvis der anvendes en forkert kombination af starter og lyskilde. - Sikkerheden af LED-armaturer/belysningsarmaturer med forskellige typer igangsættere (forkoblinger), (EM/HF). - Sikkerheden af armaturet, hvis belysningsarmaturets igangsætter kortslutter. - Sikring af brugeren mod utilsigtet kontakt med spændingsførende dele

4 Den tekniske dokumentation skal derfor indeholde en vurdering af ricisiene, en beskrivelse af de anvendte tekniske løsninger, samt af de procedurer, der anvendes til verificering, herunder en uddybende forklaring af, hvordan sikkerhedsformålene og sikkerhedskravene i direktivet er opfyldt. b) Ombygning af belysningsarmaturer Enhver, der markedsfører ombygningsudstyr til ombygning af eksisterende belysningsarmaturer, skal sikre, at inkorporeringen af udstyret ikke gør belysningsarmaturet usikkert. Udover komponenter, der overholder kravene, vil dette kunne kræve en præcis definition af hvilke typer belysningsarmaturer, der egner sig til ombygning, samt klare instrukser og procedurer for, hvordan man kontrollerer et ombygget belysningsarmatur. Et ombygget produkt, der markedsføres, vil være underlagt kravene i lavspændingsdirektivet, som om det var et nyt produkt, der markedsførtes for første gang. Dette betyder, at direktivets procedurer for overensstemmelsesvurderinger, udarbejdelse af relevant dokumentation og afmærkning skal overholdes. c) Udskiftningsrør Type-T LED-udskiftningsrør, som er produceret med henblik på udskiftning i standardarmaturer til lysstofrør, dvs. hvor der ikke kræves nogen ombygning af det originale belysningsarmatur (eftermonteringstype) 2, skal overholde de gældende krav for standard-lysstofrør. De må fx ikke overstige dimensionerne og driftsparametrene, som gælder for sikkerheden af det originale lysstofrør (fx. vægt, effekt, temperaturstigning, elektriske egenskaber). Overensstemmelsesvurderingen af eftermonterede LED-udskiftningsrør og deres starterudskiftning skal tage hensyn til enhver kombination af originale komponenter og udskiftningskomponenter. LED-rør, som ved indsætning af den ene ende af røret i et belysningsarmatur udgør en fare for direkte kontakt med spændingsførende dele (fx. stikben) i den anden ende af røret, overholder ikke sikkerhedskravene i lavspændingsdirektivet. 2 Udskiftning af en glimtænder, som overholder IEC 60155, med andre anordninger udgør ikke en ombygning af belysningsarmaturet, men anvendelse af en sådan tænder i belysningsarmaturer skal være sikker.

5 Yderligere betragtninger: Denne anbefaling er udarbejdet af Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO), og der er kun taget stilling til konsekvenser i forhold til direktivet. For mange produkter gælder der også andre direktiver (såsom EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet), WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr), RoHS (begrænsning af anvendelse af farlige stoffer), mv.). Erhvervsdrivende rådes derfor til at overveje deres forpligtelser i forhold til kravene i andre gældende direktiver.

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Guide 3. udgave, november 2013

Guide 3. udgave, november 2013 Guide 3. udgave, november 2013 Tekniske krav til møbler til kontor, uddannelsesinstitutioner og det øvrige kontraktmarked Formålet med denne guide er at gøre det enklere at opstille de rigtige krav til

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere