Informationsmøde for plejefamilier 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde for plejefamilier 2015"

Transkript

1 Informationsmøde for plejefamilier 2015

2 Program for dagen Velkommen og kort orientering v. Tilsynskonsulent Anja Bechgaard. Status og dialog om erfaringer v. tilsynskonsulent Rita Olderkjær og tilsynskonsulent Anja Bechgaard. Spørgsmål undervejs og opsamling i plenum. Tak for i dag. 2

3 Nøgletal Antal tilbud Socialtilsyn Øst har ført tilsyn med i 2014: Tilbudstyper Antal Plejefamilier Tilbud 459 I alt

4 Status 2014 iværksatte påbud Afgørelser om iværksatte påbud: Tilbudstyper Plejefamilier 7 Børnetilbud/opholdssteder 3 Voksentilbud 7 I alt 17 Der er i alt 28 påbud i ovenstående afgørelser. 4

5 Status 2014 skærpet tilsyn Afgørelser om iværksatte skærpede tilsyn: Tilbudstyper Plejefamilier 1 Børnetilbud/opholdssteder 0 Voksentilbud 2 I alt 3 5

6 Status 2014 tilbagetrukne godkendelser Tilbagetrukne godkendelser: Traditionelle tilbudstyper Plejefamilier 14 Børnetilbud/opholdssteder 1 Voksentilbud 0 I alt 15 6

7 Status 2014 ny-godkendelser Ny-godkendelser: Tilbudstyper I alt Plejefamilier 42 Børnetilbud/opholdssteder 5 Voksentilbud 6 I alt 53 7

8 Socialtilsynets opgaver. Socialtilsynet skal godkende og føre tilsyn med plejefamilier og kommunale, regionale og private tilbud. Alle plejefamilier og tilbud skal godkendes efter de nye regler inden 1. januar Socialtilsynet skal kun føre driftsorienteret tilsyn. Det personrettede tilsyn ligger stadigt hos anbringende kommune. 8

9 Tilsynspolitik - Overordnede Kontrol Kvalitet principper Socialtilsynene vil påse, at forudsætningerne for den givne godkendelse fortsat er til stede, og sikre at gældende lovgivning overholdes Socialtilsynene vil påse, at de sociale tilbud i praksis tilbyder en ydelse med et nødvendigt kvalitativt indhold Udvikling Socialtilsynene vil rådgive og vejlede, så rammer og indhold i de sociale tilbud løbende udvikles i overensstemmelse med borgernes behov 9

10 Socialtilsyn Østs erfaringer Generelt er der mange gode plejefamilier. Plejefamilierne er forskellige, hvilket er et gode. Mange er oppe i årene og er i gang med deres sidste opgaver. Omkring 30 plejefamilier har ikke gennemført det lovpligtige grundkursus. 10

11 Socialtilsyn Østs erfaringer Handleplan for plejebørnene Socialtilsyn Øst skønner, at der i % af plejefamilierne ikke er udarbejdet handleplaner for plejebørnene. I ca. halvdelen af sagerne bliver der ikke fulgt op på indsatsmålene. Indsatsmålene er ofte overordnede og plejefamilien definerer selv opgaven. 11

12 Socialtilsyn Østs erfaringer Kvalitetsmodellen Har skabt større bevidsthed om: Selve opgaven. Fagligheden. Krav til kommunerne. Ansvar. Pligter og rettigheder. 12

13 Overordnede principper Kvalitetsmodellen har tre niveauer Tema: Rammen indenfor hvilken socialtilsynet vurderer kvaliteten. Kriterier: Mål som socialtilsynet skal vurdere i hvilken grad plejefamilien lever op til. Indikatorer: Indikationer på at målet nås, opmærksomhedspunkter. 13

14 Pejlemærker til skalaforståelse Bedømmelse Forklaring Bemærkninger Socialtilsynet kan i sin bedømmelse/skalering fx lægge vægt på følgende forhold: I meget høj grad opfyldt I høj grad opfyldt I middel grad opfyldt I lav grad opfyldt I meget lav grad opfyldt Udtømmende opfyldelse Omfattende opfyldelse Delvis opfyldelse Mangelfuld opfyldelse Meget mangelfuld opfyldelse 5 Der er ingen mangler i opfyldelsen Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgerne Alle elementer i indikatoren er opfyldt Socialtilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen 4 Der er få mangler i opfyldelsen Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt Socialtilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen 3 Der er en del mangler i opfyldelsen Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne En del af elementerne i indikatoren er opfyldt Socialtilsynet har en del bemærkninger til opfyldelsen 2 Der er mange mangler i opfyldelsen Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne Få elementer i indikatoren er opfyldt Socialtilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 1 Der er omfattende mangler i opfyldelsen Indikatoren er opfyldt i forhold til meget få/ingen af borgerne Meget få af elementerne i indikatoren er opfyldt Socialtilsynet har omfattende bemærkninger til opfyldelsen 14

15 Tilsynsprocessen FØR - forberedelse UNDER EFTER Kontakt til pl.fam., hvis anmeldt. Dato for tilsyn. Dagsorden / plan for afvikling: Tale med plejeforældrene Rundvisning Plejebørn Egne børn Indhentelse af relevant materiale: Budget / regnskab Årsopgørelse Relevante attester Andet Kontakt til handlekommuner vedr. vurderinger at stedet. Tale med plejeforældrene Rundvisning Tale med plejebørn Tale med egne børn Der tages udgangspunkt i kvalitetsmodellen for at belyse alle eller dele af de forskellige indikatorer Indhente supplerende data Skrive rapport Sende i høring for faktuelle fejl/ oplysninger Endelig tilsynsblanket på Tilbudsportalen 15

16 Socialtilsynet indhenter oplysninger fra kommunen Socialtilsynet har, jf. lov om socialtilsyn 7, stk. 2, nr. 3, pligt til at høre kommunerne om deres vurdering af samarbejdet med plejefamilien/tilbuddet. Socialtilsynets anmodning kan være både skriftligt og mundtligt. 16

17 Før re-godkendelse og driftstilsyn Oplysningsskema udfyldes af plejefamilien: Ændringer vedr. ansættelsesmæssige forhold. Ændringer i plejefamiliens helbredsmæssige forhold. Ændringer i civilstatus (samboende, gift, fraskilt). Ændringer i økonomiske forhold. Oplysning om aktuelle plejebørn. Anbringende kommuner. Samtykkeerklæring til indhentelse af oplysninger fra praktiserende læge, rigspolitiets straffeattest, børneattest mv. Dato for sidste besøg fra anbringende kommune Omfang af supervision og kursus Evt. spørge skole og daginstitutioner 17

18 Under tilsynsbesøg Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg Observation: besigtigelse samt observation af aktiviteter, atmosfære og omgangstone Interview: Plejeforældrene Plejebørn Pårørende 18

19 Efter tilsynsbesøg Der indhentes evt. flere relevante oplysninger Kvaliteten af plejefamiliens indsats bedømmes IT-baseret bedømmelsesredskab ud fra indikatorer, kriterier og temaer i kvalitetsmodellen Tilsynsrapporten viser en bedømmelse på tema-, kriterie- og indikatorniveau og den samlede vurdering af plejefamilien 19

20 Efter tilsynsbesøg Samlet vurdering består af: Kvalitativ vurdering Spindelvæv som angiver opfyldelse på temaerne Anbefalinger, udviklingsområder eller kritik Opmærksomhedspunkter Evt. afgørelser (skærpet tilsyn og påbud) 20

21 Godkendelse af plejefamilier Familien opfordres til at deltage på informationsmøderne for kommende plejefamilier Familien indsender udfyldt ansøgningsskema Socialtilsynet foretager et første interview af familien Familien deltager i 1. modul, grundkursus Socialtilsynet foretager andet interview af familien Familien deltager på 2. modul, grundkursus Socialtilsynet træffer formel afgørelse Ved ny-godkendelser er der altid en gennemgående tilsynskonsulent, der både underviser på grundkurset og foretager interview af familien 21

22 Tilbudsportalen Alle generelt godkendte plejefamilier og tilbud er registeret på Tilbudsportalen. Det er Socialtilsynet der ajourfører alle oplysninger på Tilbudsportalen om plejefamilierne. Tilbuddene har selv ansvar for at ajourføre Tilbudsportalen. Socialtilsynet kvalitetssikrer oplysningerne på Tilbudsportalen. Plejefamilierne har derimod selv oplysningspligt, således deres oplysninger kan ajourføres. Alle kommuner har fået koder til portalen. Der pågår et løbende arbejde med at kvalitetssikre oplysningerne på Tilbudsportalen. 22

23 På gensyn! 23

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere