Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner"

Transkript

1 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015

2 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Telefon: (+45) Web-adresse:

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OMFATTEDE ENHEDER DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER Ambulante KOL-patienter KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation KOL-patienter i almen praksis DATADEFINITIONER I RELATION TIL INDIKATORERNE Indikatorer for ambulante KOL-patienter Indikatorer for KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation Indikatorer for KOL-patienter i almen praksis VARIABELLISTE FOR AMBULANTE OG INDLAGTE PATIENTER Variable i forhold til patientforløb samt in- og eksklusion af patienter Variable i forhold til procesindikatorerne Variable i forhold til resultatindikatoren Variable i forhold til Charlsons komorbiditetsindex Variable i forhold til supplerende opgørelser OM INDBERETNING AF SKS-KODER I DRKOL TIL LPR Diagnosekoder til inklusion af patienter Procedurekoder Værdikoder Generelt vedr. kodning og indberetning i DrKOL OM INDBERETNING AF DATA FRA ALMEN PRAKSIS REFERENCER... 14

4 4 1. INDLEDNING Indikatorgruppen for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) har udvalgt et sæt af indikatorer med tilhørende standarder med henblik på måling af kvaliteten af de sundhedsfaglige kerneydelser til patienter med KOL i regi af Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL). Det aktuelle indikatorsæt fremgår af Indikatorskema: indikatorer og standarder vedrørende Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (1), og Indikatorer og standarder for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i almen praksis (2). Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB)-Nord har siden implementeringen den 1. januar 2008 indhentet kvalitetsdata i relation til indikatorsættet fra Landspatientregistret (LPR) og Det Centrale Personregister (CPR-registret). Der indhentes diagnosekoder og forskellige administrative data til brug for in- og eksklusion af patienter og kobling af forløb. Til beregning af indikatorværdier indhentes SKS-procedurekoder og værdikoder med undersøgelsesresultater indberettet til LPR fra sygehusambulatorier, som behandler ambulante KOLpatienter og fra sygehusafdelinger, som har KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation. Endelig indhentes diagnosekoder fra tidligere indlæggelser til Charlsons komorbiditetsindex, som anvendes til justering af resultater for resultatindikatorerne. For KOL-patienter behandlet i almen praksis indhentes indhentes data fra Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) via Det AlmenMedicinske Kvalitetsprojekt (DAK-E). En uddybende variabelliste for hospitalsdelen findes i kapitel 5. Indberetning af data fra almen praksis er beskrevet i kapitel 7. Der opgøres resultater for følgende patientpopulationer: 1. KOL-patienter tilknyttet et hospitalsambulatorium (ambulante KOL-patienter) 2. KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation 3. KOL-patienter behandlet i almen praksis. I det efterfølgende beskrives de omfattede enheder, diagnose- og inklusionskriterier for patienterne. Desuden beskrives datadefinitioner i relation til indikatorsættet samt generelle anbefalinger vedrørende indberetning af SKS-koder for KOL-patienterne til Landspatientregistret. 2. OMFATTEDE ENHEDER Alle lungemedicinske og medicinske ambulatorier, som behandler patienter med KOL, er omfattet af dataindberetning til DrKOL gennem indberetning af SKS-procedurekoder til LPR. Dataindberetningen omfatter også patienter, som behandles i hjemmet, f.eks. af iltsygeplejersker. For KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation indhentes der data fra alle sygehusafdelinger, som behandler disse. De data, der anvendes som baggrund for opgørelse af resultater for indikatorerne for KOL-patienter i almen praksis kommer til DrKOL via den almenmedicinske database (DAMD), der indhenter data via datafangst og pop-up. I henhold til den gældende overenskomst mellem regionerne og de praktiserende læger, skal samtlige lægepraksis (ydernumre) i Danmark være tilsluttet datafangst per 1. april DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER 3.1 Ambulante KOL-patienter Populationen omfatter alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden. Samt patienter med ovennævnte diagnose som bidiagnose sammen med følgende diagnose som aktionsdiagnose:

5 5 DJ96.X Respirationsinsufficiens 3.2 KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation Populationen omfatter alle akut indlagte patienter 30 år, som senest 2 døgn efter indlæggelsen har en delindlæggelse med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden. Samt patienter med ovennævnte diagnose som bidiagnose sammen med én af nedenstående diagnoser som aktionsdiagnose inden for 2 døgn efter indlæggelsen: DJ96.X Respirationsinsufficiens DJ13.X Pneumokok-lungebetændelse DJ14.X Hæmofilus-lungebetændelse DJ15.X Bakteriel lungebetændelse, ikke klassificeret andetsteds DJ16.X Lungebetændelse som følge af andet infektiøst agens, ikke klassificeret andetsteds DJ17.X Lungebetændelse ved sygdom klassificeret andetsteds DJ18.X Lungebetændelse, agens ikke specificeret. 3.3 KOL-patienter i almen praksis Populationen omfatter alle patienter tilknyttet almen praksis med følgende diagnose: R95 Kronisk obstruktiv lungesygdom Og som er registreret med en årskontrol for kronisk obstruktiv lungesygdom i opgørelsesperioden. 4. DATADEFINITIONER I RELATION TIL INDIKATORERNE 4.1 Indikatorer for ambulante KOL-patienter Indikator 1: Andelen af ambulante patienter, som får målt og registreret FEV1 i % af forventet mindst én gang om året. NB! Hvis der foretages spirometri med reversibilitetstest angives den værdi, der er målt efter patienten har inhaleret medicin. Måling af FEV 1 kodes og indberettes med følgende procedurekode: ZZ4139 Måling af FEV (procent af forventet FEV 1 ) Resultatet af målingen kodes og indberettes med følgende værdikode: VPH0000 VPH0125 Procent af forventet (0 til 125). Værdikoden indberettes som tillægskode til procedurekoden, f.eks. kodes og indberettes en FEV 1 på 50 % af forventet på følgende måde: ZZ VPH0050. Indikator 2: Andelen af ambulante patienter, som får beregnet og registreret BMI mindst én gang om året. BMI BMI beregnes som: Vægt (i kg) / Højde 2 (i m).

6 6 Beregning af BMI kodes og indberettes med følgende procedurekode: ZZ0242 Bestemmelse af Body Mass Index (BMI) Resultatet af beregningen kodes og indberettes med følgende værdikode: VPH0010 VPH0050 BMI (10-50). Værdikoden indberettes som tillægskode til procedurekoden, f.eks. kodes og indberettes en BMI på 22 på følgende måde: ZZ VPH0022. Indikator 3: Andelen af ambulante patienter, som får målt og registreret åndenød med MRC skalaen mindst én gang om året. MRC skala Der anvendes den MRC skala, som angives i Sundhedsstyrelsens KOL-anbefalinger (2). Måling af åndenød med MRC skalaen kodes og indberettes med følgende procedurekode: ZZ0150CD Optagelse af anamnese vedrørende åndenød (MRC skala) Resultatet af målingen kodes og indberettes med følgende værdikode: VPH0001- VPH0005 MRC-grad 1 5. Værdikoden indberettes som tillægskode til procedurekoden, f.eks. kodes og indberettes en MRC på 3 på følgende måde: ZZ0150CD + VPH0003. Indikator 4: Andelen af ambulante patienter, som bliver forespurgt om og får registreret rygestatus mindst én gang om året. Forespørgsel om rygestatus kodes og indberettes ved en af følgende procedurekoder: ZZP01A1A Ryger ZZP01A1B1 Rygestopper ZZP01A1B2 Tidligere ryger ZZP01A1B3 Aldrig ryger Ved at indberette en af ovenstående procedurekoder er det underforstået, at der er spurgt ind til rygestatus Rygestopper Er patienten ophørt med at ryge inden for de sidste 6 måneder, betegnes denne som rygestopper. Tidligere ryger En patient, der har været ryger men er ophørt i mindst 6 måneder, betegnes som tidligere ryger. Aldrig ryger En patient, der aldrig har haft et tobaksforbrug på noget tidspunkt i sit liv, betegnes som aldrig ryger Indikator 5: Andelen af ambulante patienter med MRC-grad 3, som får tilbud om deltagelse i KOLrehabilitering mindst én gang hvert 3. år.

7 7 KOL-rehabilitering KOL-rehabilitering defineres som deltagelse i et etableret og beskrevet forløb til KOL-patienter, som omfatter fysisk træning og undervisning og som strækker dig over 7 12 uger. Forløbet skal være standardiseret og individuelt tilpasser og kan foregå enten i regi af sygehussektoren eller i regi af den kommunale sektor. Tilbud om deltagelse i KOL-rehabilitering kodes og indberettes med følgende procedurekode, hvis patienten tilbydes rehabilitering ved den aktuelle kontakt: ZZ5730 Tilbud om KOL-rehabilitering. Hvis patienten ikke kan deltage i KOL-rehabilitering på grund af sin helbredstilstand, indberettes følgende administrative tillægskode som tillægskode til procedurekoden for KOL-rehabilitering: AZAA0A KOL-rehabilitering ikke tilbudt pga. patientens helbredstilstand. Indikator 6: Andelen af ambulante patienter med MRC grad 3, som har gennemført i KOL rehabilitering inden for de sidste 2 år. Der er ikke fastlagt nogen standard for indikatoren. KOL-rehabilitering KOL-rehabilitering defineres som for indikator 5, som deltagelse i et etableret og beskrevet forløb til KOLpatienter, som omfatter fysisk træning og undervisning og som strækker dig over 7 12 uger. Forløbet skal være standardiseret og individuelt tilpasset og kan foregå enten i regi af sygehussektoren eller i regi af den kommunale sektor. Deltagelse i KOL rehabilitering indberettes med følgende administrative procedurekoder: AWG91A Rehabiliteringstilbud slut; gennemført i kommunalt regi. AWG91B Rehabiliteringstilbud slut; gennemført i hospitalsregi. AWG91C Rehabiliteringstilbud slut; deltaget, men ikke gennemført. Deltagelse i KOL-rehabilitering Deltagelse i KOL rehabilitering fastslås anamnestisk ud fra patientens egne oplysninger Gennemførsel af KOL-rehabilitering Gennemførsel af rehabilitering defineres som deltagelse i mere end 50% af det planlagte forløb og fastslås anamnestisk ud fra patientens egne oplysninger. Indikator 7a: Andelen af ambulante patienter med MRC-grad 2, som behandles med langtidsvirkende inhaleret bronkodilatator enten som LAMA eller LABA (herunder ULTRA-LABA). Indikatoren beregnes på baggrund af data fra andre registre og der er derfor ingen særskilt registrering i tilknytning til disse indikatorer. Indikator 7b: Andelen af ambulante patienter med MRC-grad 2, langtidsvirkende inhaleret bronkodilatatorbehandling, og FEV 1 < 50% af forventet værdi, som behandles med inhalationssteroid. Der er ikke fastlagt nogen standard for indikatoren. Indikatoren beregnes på baggrund af data fra andre registre og der er derfor ingen særskilt registrering i tilknytning til disse indikatorer.

8 8 Indikator 8: Andelen af ambulante patienter behandlet med inhalationsmedicin, som får tjekket deres inhalationsteknik med de relevante inhalatorer mindst én gang om året. Standarden er mindst 90%. Tjek af inhalationsteknik kodes og indberettes med følgende procedurekode: BGKC1 Vejledning vedr. behandling af astma og kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) med inhalation 4.2. Indikatorer for KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation Indikator 9: Andelen af patienter indlagt på grund af akut exacerbation, som får NIV-behandling under det enkelte indlæggelsesforløb. Standarden er 10%. NIV-behandling NIV-behandling defineres som ventilation via en tætsluttende ansigtsmaske, hvor der anvendes forskelligt tryk under indånding og under udånding og som regel samtidig ilttilførsel (3). Til denne behandling kan enten anvendes et apparat specielt udviklet til NIV-behandling eller en konventionel respirator. Behandling med CPAP er således ikke omfattet. Indlæggelse En indlæggelse, hvori der indgår en overflytning defineres som én indlæggelse, også selv om overflytningen sker til et andet sygehus. En evt. indikatorværdi tillægges flere sygehuse, hvis patienten er overflyttet. NIV-behandling kodes og indberettes med følgende procedurekode: BGDA1 Non-invasiv ventilation (NIV). Indikator 10: Andelen af patienter indlagt på grund af akut exacerbation, som genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse. Der er ikke fastlagt nogen standard for indikatoren. Indikatoren beregnes på baggrund af administrative data og der er derfor ingen særskilt registrering i tilknytning til denne indikator. Indikator 11: Andelen af patienter indlagt på grund af akut exacerbation, som dør inden for 30 dage efter indlæggelsen. Der er ikke fastlagt nogen standard for indikatoren. Indikatoren beregnes på baggrund af administrative data, og der er derfor ingen særskilt registrering i tilknytning til denne indikator Indikatorer for KOL-patienter i almen praksis Indikator 1: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, som får målt og registreret FEV1 i % af forventet mindst én gang om året.

9 9 Eksklusion: CPR-numre med mindst en registrering for lungefunktion undersøgt i praksis nu eller indenfor det sidste år? = Ikke relevant eller Ikke mulig i praksis Indikator 2: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, som får beregnet og registreret BMI mindst én gang om året. BMI BMI beregnes som: Vægt (i kg) / Højde 2 (i m). Indikator 3: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, som får målt og registreret åndenød med MRC skalaen mindst én gang om året. MRC skala Der anvendes den MRC skala, som angives i Sundhedsstyrelsens KOL-anbefalinger (2). Indikator 4: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, som bliver forespurgt om og får registreret rygestatus mindst én gang om året. Indikator 5: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, der er rygere eller nyligt et stoppet med at ryge, som opfordres til rygestop mindst én gang om året. Rygestop Opfordring til rygestop omfatter også opfordring til fortsat rygeabstinens til rygere, som er ophørt med at ryge inden for de seneste 6 måneder (rygestoppere). Indikator 6: Andelen af KOL-patienter i almen praksis med MRC-grad 3-5, som henvises til KOLrehabilitering. KOL-rehabilitering KOL-rehabilitering defineres som deltagelse i et etableret og beskrevet forløb til KOL-patienter, som omfatter fysisk træning og undervisning og som strækker dig over 7 12 uger. Forløbet skal være individualiseret og standardiseret og kan foregå enten i regi af sygehussektoren eller i regi af den kommunale sektor. Hvis patienten ikke kan deltage i KOL-rehabilitering på grund af sin helbredstilstand, registreres dette som Nej, anden årsag og patienten indgår ikke i indikator beregningen (eksklusion). Indikator 7: Andelen af patienter i almen praksis, som får tjekket deres inhalationsteknik med de relevante inhalatorer mindst én gang om året

10 10 5. VARIABELLISTE FOR AMBULANTE OG INDLAGTE PATIENTER 5.1 Variable i forhold til patientforløb samt in- og eksklusion af patienter Administative variable Beskrivelse Indikator CPR-nr.(fra CPR-registret) Anvendes også til køn og alder Sygehuskode Afdelingskode Patienttype Indlagt, ambulant eller skadestuepatient Indlæggelsesdato 10 og 11 Udskrivningsdato 10 Indlæggelsesmåde Akut eller ikke akut Dato for ambulant kontakt Diagnosekode Diagnoseart Angiver om det er en A-, B- eller tillægs diagnose (eller H-, C- og M-, ikke anvendt) Tillægskoder til diagnosekode Kode, der knytter sig til diagnosekoden Procedurekode Koder for behandlinger og undersøgelser Procedureart Angiver typen af procedurekoden samt om der er en tillægskode tilknyttet Proceduredato Datoen for udførelse af procedure/behandling Tillægskoder til procedurekode Kode, der knytter sig til procedurekoden Vitalstatus (fra CPR-registeret via LPR ) Indeholder oplysninger om vitalstatus 11 Statusdato (fra CPR-registeret via LPR ) Indeholder datoer for vitalstatus 11 ICD-10 Diagnosekoder J44.X J96.X J13.X J14.X J15.X J16.X J17.X J18.X Beskrivelse Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden Respirationsinsufficiens Pneumokok-lungebetændelse Hæmofilus-lungebetændelse Bakteriel lungebetændelse, ikke klassificeret andetsteds Lungebetændelse som følge af andet infektiøst agens, ikke klassificeret andetsteds Lungebetændelse ved sygdom klassificeret andetsteds Lungebetændelse, agens ikke specificeret 5.2 Variable i forhold til procesindikatorerne SKS procedurekoder Beskrivelse Indikator ZZ4139 Måling af FEV1 i % af forventet 1 ZZ0242 Bestemmelse af Body Mass Index (BMI) 2 ZZ0150CD Optagelse af anamnese vedrørende graden 3 og 6 af åndenød (MRC skala) ZZP01A1A Ryger 4 og 5 ZZP01A1B1 Rygestopper 4 og 5 ZZP01A1B2 Tidligere ryger 4 ZZP01A1B3 Aldrig ryger 4 ZZ5730 Tilbud om KOL-rehabilitering 5 AZAA3B KOL-rehabilitering tidligere tilbudt 5 AZAA0A KOL-rehabilitering ikke tilbudt på grund af patientens helbredstilstand 5

11 11 AWG91A Rehabiliteringstilbud slut; gennemført i 6 kommunalt regi. AWG91B Rehabiliteringstilbud slut; gennemført i 6 hospitalsregi AWG91C Rehabiliteringstilbud slut; deltaget, men 6 ikke gennemført BGKC1 Tjek af inhalationsteknik med relevante 8 inhalatorer BGDA1 Non-invasiv ventilation (NIV) 9 Værdikoder som tillægskoder Beskrivelse VPH0000 VPH0125 FEV1 % af forventet 1 VPH0010 VPH0050 BMI 2 VPH0001 VPH0005 MRC-grad 3 og 6 ATC-koder Beskrivelse R03AC12 Salmeterol (LABA) 7a, 7b R03AC13 Formoterol (LABA) 7a, 7b R03AC18 Indicaterol (ULTRA-LABA) 7a, 7b R03AK06 Salmeterol + Fluticason (LABA + ICS) 7a, 7b R03AK07 Formoterol + Budesonid (LABA + ICS) 7a, 7b R03BB04 Tiotropium (LAMA) 7a, 7b R03BA02 (ICS) Formoterol 7b R03BA05 (ICS) Fluticason 7b R03BA07 (ICS) Mometason 7b R03A Adrenergica til inhalation 8 R03B Andre midler mod obstruktiv lungesygdom, inhalation Variable i forhold til resultatindikatoren Variabel Beskrivelse Indikator Vitalstatus Angiver om pt. er f.eks. levende eller død 11 Statusdato Dato hvor vitalstatus er gældende Variable i forhold til Charlsons komorbiditetsindex ICD-10 Diagnosekoder Beskrivelse Indikator I21-I23 Myocardieinfarkt 10, 11 I50; I11.0; I13.0; I13.2 Hjerteinsufficiens 10, 11 I70- I74; I77 Perifer arteriel sygdom 10, 11 I60-I69; G45; G46 Cerebrovaskulær sygdom 10, 11 F00-F03; F05.1; G30 Demens 10, 11 J45-J47; J60-J67; J68.4; J70.1; J70.3; J84.1; Kronisk lungesygdom A 10, 11 J92.0; J96.1; J98.2-J98.3 M05; M06; M08; M09; M30-M36; D86 Bindevævssygdom 10, 11 K22.1; K25-K28 Ulcussygdom 10, 11 B18; K70.0-K70.3; K70.9; K71; K73; K74; Leversygdom i let grad 10, 11 K76.0 E10.0; E10.1; E10.9; E11.0; E11.1; E11.9 DM uden komplikationer 10, 11 E10.2-E10.8; DM med senkomplikationer 10, 11 G81-G82 Hemiplegi eller paraplegi 10, 11 I12; I13; N00-N05; N07; N11; N14; N17-N19; Moderat eller svær nyresygdom 10, 11 Q61 C00-C75 Anden ikke-metastatisk malign sygdom 10, 11 (solid tumor) C91-C95 Leukæmi 10, 11

12 12 C81-C85; C88; C90; C96 Malignt lymfom eller myelomatose 10, 11 B15.0; B16.0; B16.2; B19.0; K70.4; K72; Moderat eller svær leversygdom 10, 11 K76.6; I85 C76-C80 Anden metastatisk malign sygdom (solid 10, 11 tumor) B21-B24 AIDS 10, 11 A Diagnosekoder for kronisk/uspecific bronkitis, KOL, og emfysem er ekskluderet fra Charlson index i DrKOL 5.5 Variable i forhold til supplerende opgørelser BGDA1 BGDA0 Non-invasiv ventilation (NIV) Respiratorbehandling 6. OM INDBERETNING AF SKS-KODER I DRKOL TIL LPR 6.1 Diagnosekoder til inklusion af patienter Diagnosekoder som baggrund for inklusion af KOL-patienter i DrKOL indberettes efter sædvanlig procedure i den enkelte afdeling. 6.2 Procedurekoder Alle procedurekoder for de udførte kliniske ydelser i tilknytning til indikator 1 8 indberettes som selvstændige procedurekoder og ikke som tillægskoder til andre SKS-koder (f.eks. anden procedurekode, diagnosekode eller administrativ kode). For indikator 1 4 er det specielt vigtigt at procedurekode for den enkelte indikator ikke indberettes som tillægskode til en anden SKS-kode. Hvis dette sker, kan den værdikode eller diagnosekode, der er knyttet til procedurekoden ikke éntydigt knyttes op på den dato, hvor ydelsen er givet til patienten og vil derfor ikke indgå i indikatorberegningen. 6.3 Værdikoder Værdikoder til angivelse af et givent måleresultat for indikator 1 3 indberettes som tillægskoder til SKSprocedurekoden for den pågældende kliniske ydelse. Kun hvis der er angivet et måleresultat i form af en værdikode, vil den pågældende procedurekode indgå i indikatorberegningen. 6.4 Generelt vedr. kodning og indberetning i DrKOL For at sikre at alle patienter med diagnosen KOL (jf. ovenstående diagnosekode) indgår i opgørelsen af resultater, anbefales det at kodning og indberetning af diagnose- og procedurekoder foretages i umiddelbar tilknytning til det enkelte besøg i ambulatoriet (ambulante patienter) og i umiddelbar tilknytning til patientens udskrivelse/overflytning eller død (indlagte patienter). 7. OM INDBERETNING AF DATA FRA ALMEN PRAKSIS De data, der anvendes som baggrund for opgørelse af resultater for indikatorerne for KOL-patienter i praksis kommer til DrKOL via den almenmedicinske database (DAMD), der indhenter data via datafangst og pop-up.

13 13 Når læge/praksispersonalet i journalsystemet indsætter ICPC diagnosen R95 for KOL, popper nedenstående skærmbillede op (figur 1), som skal udfyldes i forbindelse med årskontrollen. Når popuppen er blevet udfyldt, vil der gå minimum 9 måneder (270 dage), inden det kommer frem igen, og den forstyrrer derfor ikke ved mellemliggende konsultationer. Er der gået mere end 9 måneder (270 dage) siden sidste udfyldte årskontrol, kommer pop-uppen frem igen (Pop-up aktiveres af patientens cprnummer + KOL-diagnose). Lægen kan hermed udfylde felterne og klikke Ok, hvorved årskontrollen er gennemført. Hvis lægen klikker Årskontrol udføres ikke nu, forsvinder pop-up og vil komme op igen, næste gang patienten kommer i praksis pga. KOL (det vil sige når diagnosen KOL skrives i elektroniske patient journal). Klikker lægen derimod udfyldes senere, vil pop-up lagres i administrationsmodul og komme op hver gang lægen afslutter sit journalsystem. Bliver en udsat pop-up ikke udfyldt, vil den efter seks måneder blive slettet fra administrationsmodulet, hvorefter årskontrol pop-up vil komme som vanligt, hvis der ikke er udfyldt en pop-up indenfor 270 dage.

14 Figur 1. Pop-up skærbillede i forbindelse med KOL årskontrol i almen praksis. 8. REFERENCER 1. Indikatorskema: indikatorer og standarder for Dansk register for Kronisk Obstruktiv lungesygdom. December Indikatorskema :indikatorer og standarder for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. December Sundhedsstyrelsen. KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning, hehandling og rehabilitering. København. November Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL). Dokumentalistrapport. Marts 2013.

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.10 November 2017 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.9 November 2016 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.7 Februar 2016 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Databasen for Astma. Datadefinitioner

Databasen for Astma. Datadefinitioner Databasen for Astma Datadefinitioner Version 2.0 Oktober 2016 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OMFATTEDE ENHEDER... 4 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 4 3.1 Patient population 1: Ambulante

Læs mere

3.2 Patient population 2: Receptpopulation

3.2 Patient population 2: Receptpopulation 1 Beregningsregler for indikatorer i Database for Astma i Danmark Opgørelsesåret: 1. juli til 30. juni OBS: Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. januar til 31. december. Opgørelsesåret

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KOL-patienter i almen praksis 2014 1. januar 2013 31. december 2014 Version 3 Maj 2015 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Version 4 Juni 2013 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2011 1. januar 2011 31. december 2011 Version 3, kommenteret April 2012 2 Indtil 31. december 2011: Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Version 5 Juni 2014 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af

Læs mere

DAGSORDEN. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet

DAGSORDEN. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet DAGSORDEN Møde i: 5. Regional auditgruppe for KOL Dato: Tirsdag d. 28. maj 2013 Kl.: Kl. 13:00-16:00 hvoraf 2 timer er til auditering Sted: Glostrup Hospital, lille gæstespisestue Deltagere: Philip Tønnesen,

Læs mere

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner Version 1.6 16. december 2013 2 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatk Vest c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon:

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.1 Januar 2016 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Pilotrapport: KOL-patienter i almen praksis 2011 1. januar 2011 31. december 2011 Version 3, kommenteret April 2012 2 Indtil 31. december 2011: Det

Læs mere

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner Version 1.0 Januar 2013 DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

National auditrapport 2011 KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM

National auditrapport 2011 KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM National auditrapport 2011 KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM Version 3, kommenteret 23. juni 2011 2 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KOL-patienter i almen praksis 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Version 3, kommenteret Maj 2014 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 2.5 September 2012 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Version 3 Juni 2017 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.11 31. august 2015 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitionerne er udarbejdet af Styregruppen

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.0 September 2015 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.5 Dato for seneste revidering: 01.10.2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Standarder og kliniske databaser

Standarder og kliniske databaser National Databasedag i Danske Regioner den 2. april 2014 Standarder og kliniske databaser - behov for begrebs- og metoderevision Cheflæge Paul D. Bartels Om standarder i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

DrKOL. Supplerende tabeller over patientforløb, fordeling af data og prognostiske faktorer på afdelingsniveau. 1. januar

DrKOL. Supplerende tabeller over patientforløb, fordeling af data og prognostiske faktorer på afdelingsniveau. 1. januar DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Supplerende tabeller over patientforløb, fordeling af data og prognostiske faktorer på afdelingsniveau 1. januar 2011 31. december 2011 Marts 2012

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Informationsmøde Odense 27.2.2012 sjj@medcom.dk Forløbsprogrammer Beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Som led i den løbende monitorering af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats, er der siden 2007 hvert kvartal blevet beregnet Hospitals-Standardiseret

Læs mere

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database SKIZOFRENI Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database Version 5.0 December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 5.

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Udvikling af den danske HSMR model. DSKS årsmøde den 15. januar 2010 Malene Cramer Engebjerg

Udvikling af den danske HSMR model. DSKS årsmøde den 15. januar 2010 Malene Cramer Engebjerg Udvikling af den danske HSMR model DSKS årsmøde den 5. januar Malene Cramer Engebjerg Program Konstruktion af datasæt Prediktionsmodellen Validering af prediktionsmodel Udregning af HSMR med prediktionsmodel

Læs mere

KOL behandling i Harlev Lægehus. Forskningstræningsprojekt af Anders Heslop Tine Søndergaard Anders Langelund. vejleder Morten Bondo Christensen

KOL behandling i Harlev Lægehus. Forskningstræningsprojekt af Anders Heslop Tine Søndergaard Anders Langelund. vejleder Morten Bondo Christensen KOL behandling i Harlev Lægehus Forskningstræningsprojekt af Anders Heslop Tine Søndergaard Anders Langelund vejleder Morten Bondo Christensen 1 Introduktion Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en

Læs mere

KOALA KOALA KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER

KOALA KOALA KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER De 2 private projekter KVASIMODO 1 1. tværsnit 2. tværsnit 184 prak. læger 3.024 patienter 156 prak. læger 2.439 patienter 2.978 patienter

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen?

Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen? Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen? Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Case En 58 årig mand kommer

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 1995-2005

Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 1995-2005 Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 1995-2005 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Bilag til Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Beskrivelse af dataopgørelser & dataopgørelser i form af tabeller og grafik Beskrivelse af dataopgørelser til Forløbsprogram

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Rapport. Analyse af ambulante patientforløb Region Sjælland. November 2014

Rapport. Analyse af ambulante patientforløb Region Sjælland. November 2014 Rapport Analyse af ambulante patientforløb Region Sjælland November 2014 Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER NIVEAU I Patienten får kun åndenød ved Årlige forebyggelsessamtaler Tilbyder: Diagnostisk uafklarede svær anstrengelse. på baggrund af DAKs KOL-indika- Rygestopkurser patienter med lungesygdom og /eller

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl KOL Organisation i Almen praksis Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er almen praksis opgave? Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er svært

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database

Dansk Voksen Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Datadefinitioner Version 4.2 Januar 2016 2 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.13 25. oktober 2016 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitioner er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 25. juni 2012 Indhold Aktivering af skærmbilledet Administration af Sentinel (for alm. brugere)... 2 Hvordan tilmelder

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Version 4 Juni 2016 1 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

Borgere med KOL kontaktforbrug i sundhedsvæsenet og medicinforbrug

Borgere med KOL kontaktforbrug i sundhedsvæsenet og medicinforbrug Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November 2016 Borgere med KOL kontaktforbrug i sundhedsvæsenet og medicinforbrug I denne analyse belyses e med KOL på 30+ år

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 BRUGERPROFIL 2008 Skrevet af psykolog Pernille Envold Bidstrup og professor Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

Tidlig opsporing af KOL

Tidlig opsporing af KOL Tidlig opsporing af KOL Tidlig opsporing af KOL sygdommen er afgørende Opsporing sker som et samarbejde påtværs af faggrupper i praksis Opslag i venteværelset eller påskærm til at fange opmærksomheden,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD. Årsberetning 2013

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD. Årsberetning 2013 ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2013 Udgivet august 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Resumé... 6 Anbefalinger... 6 Baggrund og status... 7 Databasens formål... 7 Udvikling

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database

Dansk Voksen Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Datadefinitioner Version 4.0 Marts 2015 2 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2012 1. december 2011 30. november 2012 Version 2,18.april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende

REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende Apopleksi; Side 1 af 6 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder: Hjerneblødning

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 26. oktober 2015. Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb

Afdeling for Sundhedsanalyser 26. oktober 2015. Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb Afdeling for Sundhedsanalyser 26. oktober 215 Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft 1. Baggrund og hovedresultater Komorbiditet blandt kræftpatienter

Læs mere