Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner"

Transkript

1 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015

2 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Telefon: (+45) Web-adresse:

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OMFATTEDE ENHEDER DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER Ambulante KOL-patienter KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation KOL-patienter i almen praksis DATADEFINITIONER I RELATION TIL INDIKATORERNE Indikatorer for ambulante KOL-patienter Indikatorer for KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation Indikatorer for KOL-patienter i almen praksis VARIABELLISTE FOR AMBULANTE OG INDLAGTE PATIENTER Variable i forhold til patientforløb samt in- og eksklusion af patienter Variable i forhold til procesindikatorerne Variable i forhold til resultatindikatoren Variable i forhold til Charlsons komorbiditetsindex Variable i forhold til supplerende opgørelser OM INDBERETNING AF SKS-KODER I DRKOL TIL LPR Diagnosekoder til inklusion af patienter Procedurekoder Værdikoder Generelt vedr. kodning og indberetning i DrKOL OM INDBERETNING AF DATA FRA ALMEN PRAKSIS REFERENCER... 14

4 4 1. INDLEDNING Indikatorgruppen for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) har udvalgt et sæt af indikatorer med tilhørende standarder med henblik på måling af kvaliteten af de sundhedsfaglige kerneydelser til patienter med KOL i regi af Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL). Det aktuelle indikatorsæt fremgår af Indikatorskema: indikatorer og standarder vedrørende Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (1), og Indikatorer og standarder for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i almen praksis (2). Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB)-Nord har siden implementeringen den 1. januar 2008 indhentet kvalitetsdata i relation til indikatorsættet fra Landspatientregistret (LPR) og Det Centrale Personregister (CPR-registret). Der indhentes diagnosekoder og forskellige administrative data til brug for in- og eksklusion af patienter og kobling af forløb. Til beregning af indikatorværdier indhentes SKS-procedurekoder og værdikoder med undersøgelsesresultater indberettet til LPR fra sygehusambulatorier, som behandler ambulante KOLpatienter og fra sygehusafdelinger, som har KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation. Endelig indhentes diagnosekoder fra tidligere indlæggelser til Charlsons komorbiditetsindex, som anvendes til justering af resultater for resultatindikatorerne. For KOL-patienter behandlet i almen praksis indhentes indhentes data fra Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) via Det AlmenMedicinske Kvalitetsprojekt (DAK-E). En uddybende variabelliste for hospitalsdelen findes i kapitel 5. Indberetning af data fra almen praksis er beskrevet i kapitel 7. Der opgøres resultater for følgende patientpopulationer: 1. KOL-patienter tilknyttet et hospitalsambulatorium (ambulante KOL-patienter) 2. KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation 3. KOL-patienter behandlet i almen praksis. I det efterfølgende beskrives de omfattede enheder, diagnose- og inklusionskriterier for patienterne. Desuden beskrives datadefinitioner i relation til indikatorsættet samt generelle anbefalinger vedrørende indberetning af SKS-koder for KOL-patienterne til Landspatientregistret. 2. OMFATTEDE ENHEDER Alle lungemedicinske og medicinske ambulatorier, som behandler patienter med KOL, er omfattet af dataindberetning til DrKOL gennem indberetning af SKS-procedurekoder til LPR. Dataindberetningen omfatter også patienter, som behandles i hjemmet, f.eks. af iltsygeplejersker. For KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation indhentes der data fra alle sygehusafdelinger, som behandler disse. De data, der anvendes som baggrund for opgørelse af resultater for indikatorerne for KOL-patienter i almen praksis kommer til DrKOL via den almenmedicinske database (DAMD), der indhenter data via datafangst og pop-up. I henhold til den gældende overenskomst mellem regionerne og de praktiserende læger, skal samtlige lægepraksis (ydernumre) i Danmark være tilsluttet datafangst per 1. april DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER 3.1 Ambulante KOL-patienter Populationen omfatter alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden. Samt patienter med ovennævnte diagnose som bidiagnose sammen med følgende diagnose som aktionsdiagnose:

5 5 DJ96.X Respirationsinsufficiens 3.2 KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation Populationen omfatter alle akut indlagte patienter 30 år, som senest 2 døgn efter indlæggelsen har en delindlæggelse med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden. Samt patienter med ovennævnte diagnose som bidiagnose sammen med én af nedenstående diagnoser som aktionsdiagnose inden for 2 døgn efter indlæggelsen: DJ96.X Respirationsinsufficiens DJ13.X Pneumokok-lungebetændelse DJ14.X Hæmofilus-lungebetændelse DJ15.X Bakteriel lungebetændelse, ikke klassificeret andetsteds DJ16.X Lungebetændelse som følge af andet infektiøst agens, ikke klassificeret andetsteds DJ17.X Lungebetændelse ved sygdom klassificeret andetsteds DJ18.X Lungebetændelse, agens ikke specificeret. 3.3 KOL-patienter i almen praksis Populationen omfatter alle patienter tilknyttet almen praksis med følgende diagnose: R95 Kronisk obstruktiv lungesygdom Og som er registreret med en årskontrol for kronisk obstruktiv lungesygdom i opgørelsesperioden. 4. DATADEFINITIONER I RELATION TIL INDIKATORERNE 4.1 Indikatorer for ambulante KOL-patienter Indikator 1: Andelen af ambulante patienter, som får målt og registreret FEV1 i % af forventet mindst én gang om året. NB! Hvis der foretages spirometri med reversibilitetstest angives den værdi, der er målt efter patienten har inhaleret medicin. Måling af FEV 1 kodes og indberettes med følgende procedurekode: ZZ4139 Måling af FEV (procent af forventet FEV 1 ) Resultatet af målingen kodes og indberettes med følgende værdikode: VPH0000 VPH0125 Procent af forventet (0 til 125). Værdikoden indberettes som tillægskode til procedurekoden, f.eks. kodes og indberettes en FEV 1 på 50 % af forventet på følgende måde: ZZ VPH0050. Indikator 2: Andelen af ambulante patienter, som får beregnet og registreret BMI mindst én gang om året. BMI BMI beregnes som: Vægt (i kg) / Højde 2 (i m).

6 6 Beregning af BMI kodes og indberettes med følgende procedurekode: ZZ0242 Bestemmelse af Body Mass Index (BMI) Resultatet af beregningen kodes og indberettes med følgende værdikode: VPH0010 VPH0050 BMI (10-50). Værdikoden indberettes som tillægskode til procedurekoden, f.eks. kodes og indberettes en BMI på 22 på følgende måde: ZZ VPH0022. Indikator 3: Andelen af ambulante patienter, som får målt og registreret åndenød med MRC skalaen mindst én gang om året. MRC skala Der anvendes den MRC skala, som angives i Sundhedsstyrelsens KOL-anbefalinger (2). Måling af åndenød med MRC skalaen kodes og indberettes med følgende procedurekode: ZZ0150CD Optagelse af anamnese vedrørende åndenød (MRC skala) Resultatet af målingen kodes og indberettes med følgende værdikode: VPH0001- VPH0005 MRC-grad 1 5. Værdikoden indberettes som tillægskode til procedurekoden, f.eks. kodes og indberettes en MRC på 3 på følgende måde: ZZ0150CD + VPH0003. Indikator 4: Andelen af ambulante patienter, som bliver forespurgt om og får registreret rygestatus mindst én gang om året. Forespørgsel om rygestatus kodes og indberettes ved en af følgende procedurekoder: ZZP01A1A Ryger ZZP01A1B1 Rygestopper ZZP01A1B2 Tidligere ryger ZZP01A1B3 Aldrig ryger Ved at indberette en af ovenstående procedurekoder er det underforstået, at der er spurgt ind til rygestatus Rygestopper Er patienten ophørt med at ryge inden for de sidste 6 måneder, betegnes denne som rygestopper. Tidligere ryger En patient, der har været ryger men er ophørt i mindst 6 måneder, betegnes som tidligere ryger. Aldrig ryger En patient, der aldrig har haft et tobaksforbrug på noget tidspunkt i sit liv, betegnes som aldrig ryger Indikator 5: Andelen af ambulante patienter med MRC-grad 3, som får tilbud om deltagelse i KOLrehabilitering mindst én gang hvert 3. år.

7 7 KOL-rehabilitering KOL-rehabilitering defineres som deltagelse i et etableret og beskrevet forløb til KOL-patienter, som omfatter fysisk træning og undervisning og som strækker dig over 7 12 uger. Forløbet skal være standardiseret og individuelt tilpasser og kan foregå enten i regi af sygehussektoren eller i regi af den kommunale sektor. Tilbud om deltagelse i KOL-rehabilitering kodes og indberettes med følgende procedurekode, hvis patienten tilbydes rehabilitering ved den aktuelle kontakt: ZZ5730 Tilbud om KOL-rehabilitering. Hvis patienten ikke kan deltage i KOL-rehabilitering på grund af sin helbredstilstand, indberettes følgende administrative tillægskode som tillægskode til procedurekoden for KOL-rehabilitering: AZAA0A KOL-rehabilitering ikke tilbudt pga. patientens helbredstilstand. Indikator 6: Andelen af ambulante patienter med MRC grad 3, som har gennemført i KOL rehabilitering inden for de sidste 2 år. Der er ikke fastlagt nogen standard for indikatoren. KOL-rehabilitering KOL-rehabilitering defineres som for indikator 5, som deltagelse i et etableret og beskrevet forløb til KOLpatienter, som omfatter fysisk træning og undervisning og som strækker dig over 7 12 uger. Forløbet skal være standardiseret og individuelt tilpasset og kan foregå enten i regi af sygehussektoren eller i regi af den kommunale sektor. Deltagelse i KOL rehabilitering indberettes med følgende administrative procedurekoder: AWG91A Rehabiliteringstilbud slut; gennemført i kommunalt regi. AWG91B Rehabiliteringstilbud slut; gennemført i hospitalsregi. AWG91C Rehabiliteringstilbud slut; deltaget, men ikke gennemført. Deltagelse i KOL-rehabilitering Deltagelse i KOL rehabilitering fastslås anamnestisk ud fra patientens egne oplysninger Gennemførsel af KOL-rehabilitering Gennemførsel af rehabilitering defineres som deltagelse i mere end 50% af det planlagte forløb og fastslås anamnestisk ud fra patientens egne oplysninger. Indikator 7a: Andelen af ambulante patienter med MRC-grad 2, som behandles med langtidsvirkende inhaleret bronkodilatator enten som LAMA eller LABA (herunder ULTRA-LABA). Indikatoren beregnes på baggrund af data fra andre registre og der er derfor ingen særskilt registrering i tilknytning til disse indikatorer. Indikator 7b: Andelen af ambulante patienter med MRC-grad 2, langtidsvirkende inhaleret bronkodilatatorbehandling, og FEV 1 < 50% af forventet værdi, som behandles med inhalationssteroid. Der er ikke fastlagt nogen standard for indikatoren. Indikatoren beregnes på baggrund af data fra andre registre og der er derfor ingen særskilt registrering i tilknytning til disse indikatorer.

8 8 Indikator 8: Andelen af ambulante patienter behandlet med inhalationsmedicin, som får tjekket deres inhalationsteknik med de relevante inhalatorer mindst én gang om året. Standarden er mindst 90%. Tjek af inhalationsteknik kodes og indberettes med følgende procedurekode: BGKC1 Vejledning vedr. behandling af astma og kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) med inhalation 4.2. Indikatorer for KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation Indikator 9: Andelen af patienter indlagt på grund af akut exacerbation, som får NIV-behandling under det enkelte indlæggelsesforløb. Standarden er 10%. NIV-behandling NIV-behandling defineres som ventilation via en tætsluttende ansigtsmaske, hvor der anvendes forskelligt tryk under indånding og under udånding og som regel samtidig ilttilførsel (3). Til denne behandling kan enten anvendes et apparat specielt udviklet til NIV-behandling eller en konventionel respirator. Behandling med CPAP er således ikke omfattet. Indlæggelse En indlæggelse, hvori der indgår en overflytning defineres som én indlæggelse, også selv om overflytningen sker til et andet sygehus. En evt. indikatorværdi tillægges flere sygehuse, hvis patienten er overflyttet. NIV-behandling kodes og indberettes med følgende procedurekode: BGDA1 Non-invasiv ventilation (NIV). Indikator 10: Andelen af patienter indlagt på grund af akut exacerbation, som genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse. Der er ikke fastlagt nogen standard for indikatoren. Indikatoren beregnes på baggrund af administrative data og der er derfor ingen særskilt registrering i tilknytning til denne indikator. Indikator 11: Andelen af patienter indlagt på grund af akut exacerbation, som dør inden for 30 dage efter indlæggelsen. Der er ikke fastlagt nogen standard for indikatoren. Indikatoren beregnes på baggrund af administrative data, og der er derfor ingen særskilt registrering i tilknytning til denne indikator Indikatorer for KOL-patienter i almen praksis Indikator 1: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, som får målt og registreret FEV1 i % af forventet mindst én gang om året.

9 9 Eksklusion: CPR-numre med mindst en registrering for lungefunktion undersøgt i praksis nu eller indenfor det sidste år? = Ikke relevant eller Ikke mulig i praksis Indikator 2: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, som får beregnet og registreret BMI mindst én gang om året. BMI BMI beregnes som: Vægt (i kg) / Højde 2 (i m). Indikator 3: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, som får målt og registreret åndenød med MRC skalaen mindst én gang om året. MRC skala Der anvendes den MRC skala, som angives i Sundhedsstyrelsens KOL-anbefalinger (2). Indikator 4: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, som bliver forespurgt om og får registreret rygestatus mindst én gang om året. Indikator 5: Andelen af KOL-patienter i almen praksis, der er rygere eller nyligt et stoppet med at ryge, som opfordres til rygestop mindst én gang om året. Rygestop Opfordring til rygestop omfatter også opfordring til fortsat rygeabstinens til rygere, som er ophørt med at ryge inden for de seneste 6 måneder (rygestoppere). Indikator 6: Andelen af KOL-patienter i almen praksis med MRC-grad 3-5, som henvises til KOLrehabilitering. KOL-rehabilitering KOL-rehabilitering defineres som deltagelse i et etableret og beskrevet forløb til KOL-patienter, som omfatter fysisk træning og undervisning og som strækker dig over 7 12 uger. Forløbet skal være individualiseret og standardiseret og kan foregå enten i regi af sygehussektoren eller i regi af den kommunale sektor. Hvis patienten ikke kan deltage i KOL-rehabilitering på grund af sin helbredstilstand, registreres dette som Nej, anden årsag og patienten indgår ikke i indikator beregningen (eksklusion). Indikator 7: Andelen af patienter i almen praksis, som får tjekket deres inhalationsteknik med de relevante inhalatorer mindst én gang om året

10 10 5. VARIABELLISTE FOR AMBULANTE OG INDLAGTE PATIENTER 5.1 Variable i forhold til patientforløb samt in- og eksklusion af patienter Administative variable Beskrivelse Indikator CPR-nr.(fra CPR-registret) Anvendes også til køn og alder Sygehuskode Afdelingskode Patienttype Indlagt, ambulant eller skadestuepatient Indlæggelsesdato 10 og 11 Udskrivningsdato 10 Indlæggelsesmåde Akut eller ikke akut Dato for ambulant kontakt Diagnosekode Diagnoseart Angiver om det er en A-, B- eller tillægs diagnose (eller H-, C- og M-, ikke anvendt) Tillægskoder til diagnosekode Kode, der knytter sig til diagnosekoden Procedurekode Koder for behandlinger og undersøgelser Procedureart Angiver typen af procedurekoden samt om der er en tillægskode tilknyttet Proceduredato Datoen for udførelse af procedure/behandling Tillægskoder til procedurekode Kode, der knytter sig til procedurekoden Vitalstatus (fra CPR-registeret via LPR ) Indeholder oplysninger om vitalstatus 11 Statusdato (fra CPR-registeret via LPR ) Indeholder datoer for vitalstatus 11 ICD-10 Diagnosekoder J44.X J96.X J13.X J14.X J15.X J16.X J17.X J18.X Beskrivelse Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden Respirationsinsufficiens Pneumokok-lungebetændelse Hæmofilus-lungebetændelse Bakteriel lungebetændelse, ikke klassificeret andetsteds Lungebetændelse som følge af andet infektiøst agens, ikke klassificeret andetsteds Lungebetændelse ved sygdom klassificeret andetsteds Lungebetændelse, agens ikke specificeret 5.2 Variable i forhold til procesindikatorerne SKS procedurekoder Beskrivelse Indikator ZZ4139 Måling af FEV1 i % af forventet 1 ZZ0242 Bestemmelse af Body Mass Index (BMI) 2 ZZ0150CD Optagelse af anamnese vedrørende graden 3 og 6 af åndenød (MRC skala) ZZP01A1A Ryger 4 og 5 ZZP01A1B1 Rygestopper 4 og 5 ZZP01A1B2 Tidligere ryger 4 ZZP01A1B3 Aldrig ryger 4 ZZ5730 Tilbud om KOL-rehabilitering 5 AZAA3B KOL-rehabilitering tidligere tilbudt 5 AZAA0A KOL-rehabilitering ikke tilbudt på grund af patientens helbredstilstand 5

11 11 AWG91A Rehabiliteringstilbud slut; gennemført i 6 kommunalt regi. AWG91B Rehabiliteringstilbud slut; gennemført i 6 hospitalsregi AWG91C Rehabiliteringstilbud slut; deltaget, men 6 ikke gennemført BGKC1 Tjek af inhalationsteknik med relevante 8 inhalatorer BGDA1 Non-invasiv ventilation (NIV) 9 Værdikoder som tillægskoder Beskrivelse VPH0000 VPH0125 FEV1 % af forventet 1 VPH0010 VPH0050 BMI 2 VPH0001 VPH0005 MRC-grad 3 og 6 ATC-koder Beskrivelse R03AC12 Salmeterol (LABA) 7a, 7b R03AC13 Formoterol (LABA) 7a, 7b R03AC18 Indicaterol (ULTRA-LABA) 7a, 7b R03AK06 Salmeterol + Fluticason (LABA + ICS) 7a, 7b R03AK07 Formoterol + Budesonid (LABA + ICS) 7a, 7b R03BB04 Tiotropium (LAMA) 7a, 7b R03BA02 (ICS) Formoterol 7b R03BA05 (ICS) Fluticason 7b R03BA07 (ICS) Mometason 7b R03A Adrenergica til inhalation 8 R03B Andre midler mod obstruktiv lungesygdom, inhalation Variable i forhold til resultatindikatoren Variabel Beskrivelse Indikator Vitalstatus Angiver om pt. er f.eks. levende eller død 11 Statusdato Dato hvor vitalstatus er gældende Variable i forhold til Charlsons komorbiditetsindex ICD-10 Diagnosekoder Beskrivelse Indikator I21-I23 Myocardieinfarkt 10, 11 I50; I11.0; I13.0; I13.2 Hjerteinsufficiens 10, 11 I70- I74; I77 Perifer arteriel sygdom 10, 11 I60-I69; G45; G46 Cerebrovaskulær sygdom 10, 11 F00-F03; F05.1; G30 Demens 10, 11 J45-J47; J60-J67; J68.4; J70.1; J70.3; J84.1; Kronisk lungesygdom A 10, 11 J92.0; J96.1; J98.2-J98.3 M05; M06; M08; M09; M30-M36; D86 Bindevævssygdom 10, 11 K22.1; K25-K28 Ulcussygdom 10, 11 B18; K70.0-K70.3; K70.9; K71; K73; K74; Leversygdom i let grad 10, 11 K76.0 E10.0; E10.1; E10.9; E11.0; E11.1; E11.9 DM uden komplikationer 10, 11 E10.2-E10.8; DM med senkomplikationer 10, 11 G81-G82 Hemiplegi eller paraplegi 10, 11 I12; I13; N00-N05; N07; N11; N14; N17-N19; Moderat eller svær nyresygdom 10, 11 Q61 C00-C75 Anden ikke-metastatisk malign sygdom 10, 11 (solid tumor) C91-C95 Leukæmi 10, 11

12 12 C81-C85; C88; C90; C96 Malignt lymfom eller myelomatose 10, 11 B15.0; B16.0; B16.2; B19.0; K70.4; K72; Moderat eller svær leversygdom 10, 11 K76.6; I85 C76-C80 Anden metastatisk malign sygdom (solid 10, 11 tumor) B21-B24 AIDS 10, 11 A Diagnosekoder for kronisk/uspecific bronkitis, KOL, og emfysem er ekskluderet fra Charlson index i DrKOL 5.5 Variable i forhold til supplerende opgørelser BGDA1 BGDA0 Non-invasiv ventilation (NIV) Respiratorbehandling 6. OM INDBERETNING AF SKS-KODER I DRKOL TIL LPR 6.1 Diagnosekoder til inklusion af patienter Diagnosekoder som baggrund for inklusion af KOL-patienter i DrKOL indberettes efter sædvanlig procedure i den enkelte afdeling. 6.2 Procedurekoder Alle procedurekoder for de udførte kliniske ydelser i tilknytning til indikator 1 8 indberettes som selvstændige procedurekoder og ikke som tillægskoder til andre SKS-koder (f.eks. anden procedurekode, diagnosekode eller administrativ kode). For indikator 1 4 er det specielt vigtigt at procedurekode for den enkelte indikator ikke indberettes som tillægskode til en anden SKS-kode. Hvis dette sker, kan den værdikode eller diagnosekode, der er knyttet til procedurekoden ikke éntydigt knyttes op på den dato, hvor ydelsen er givet til patienten og vil derfor ikke indgå i indikatorberegningen. 6.3 Værdikoder Værdikoder til angivelse af et givent måleresultat for indikator 1 3 indberettes som tillægskoder til SKSprocedurekoden for den pågældende kliniske ydelse. Kun hvis der er angivet et måleresultat i form af en værdikode, vil den pågældende procedurekode indgå i indikatorberegningen. 6.4 Generelt vedr. kodning og indberetning i DrKOL For at sikre at alle patienter med diagnosen KOL (jf. ovenstående diagnosekode) indgår i opgørelsen af resultater, anbefales det at kodning og indberetning af diagnose- og procedurekoder foretages i umiddelbar tilknytning til det enkelte besøg i ambulatoriet (ambulante patienter) og i umiddelbar tilknytning til patientens udskrivelse/overflytning eller død (indlagte patienter). 7. OM INDBERETNING AF DATA FRA ALMEN PRAKSIS De data, der anvendes som baggrund for opgørelse af resultater for indikatorerne for KOL-patienter i praksis kommer til DrKOL via den almenmedicinske database (DAMD), der indhenter data via datafangst og pop-up.

13 13 Når læge/praksispersonalet i journalsystemet indsætter ICPC diagnosen R95 for KOL, popper nedenstående skærmbillede op (figur 1), som skal udfyldes i forbindelse med årskontrollen. Når popuppen er blevet udfyldt, vil der gå minimum 9 måneder (270 dage), inden det kommer frem igen, og den forstyrrer derfor ikke ved mellemliggende konsultationer. Er der gået mere end 9 måneder (270 dage) siden sidste udfyldte årskontrol, kommer pop-uppen frem igen (Pop-up aktiveres af patientens cprnummer + KOL-diagnose). Lægen kan hermed udfylde felterne og klikke Ok, hvorved årskontrollen er gennemført. Hvis lægen klikker Årskontrol udføres ikke nu, forsvinder pop-up og vil komme op igen, næste gang patienten kommer i praksis pga. KOL (det vil sige når diagnosen KOL skrives i elektroniske patient journal). Klikker lægen derimod udfyldes senere, vil pop-up lagres i administrationsmodul og komme op hver gang lægen afslutter sit journalsystem. Bliver en udsat pop-up ikke udfyldt, vil den efter seks måneder blive slettet fra administrationsmodulet, hvorefter årskontrol pop-up vil komme som vanligt, hvis der ikke er udfyldt en pop-up indenfor 270 dage.

14 Figur 1. Pop-up skærbillede i forbindelse med KOL årskontrol i almen praksis. 8. REFERENCER 1. Indikatorskema: indikatorer og standarder for Dansk register for Kronisk Obstruktiv lungesygdom. December Indikatorskema :indikatorer og standarder for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. December Sundhedsstyrelsen. KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning, hehandling og rehabilitering. København. November Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL). Dokumentalistrapport. Marts 2013.

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og status... 5 Databasens formål... 5 Udvikling i tilslutning

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner April 2014 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Statens Serum Institut (SSI). Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

Januar 2012. Håndtering af NIP i CSO/Diabetes

Januar 2012. Håndtering af NIP i CSO/Diabetes Januar 2012 Håndtering af NIP i CSO/Diabetes Indhold Indledning... 3 Datadefinitioner... 3 NIP-inklusionskriterier... 3 Alder... 3 Diagnose... 4 Forløbet skal være aktivt på statusdatoen... 4 Statusdatoen...

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliterings Database Høringsrapport

Dansk Hjerterehabiliterings Database Høringsrapport Dansk Hjerterehabiliterings Database Høringsrapport November 2012 1 Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

BILAG A. Evaluering af ABT projektet. Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet

BILAG A. Evaluering af ABT projektet. Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet BILAG A Evaluering af ABT projektet Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet Christian Nøhr Anna Marie Høstgaard, Institut for Planlægning samfundsudvikling

Læs mere

Lungeskolen. ved Fredericia- og Kolding sygehuse, Fredericia matriklen Slutrapport

Lungeskolen. ved Fredericia- og Kolding sygehuse, Fredericia matriklen Slutrapport Lungeskolen ved Fredericia- og Kolding sygehuse, Fredericia matriklen Slutrapport Udarbejdet af: Projektsygeplejerske Bente Grøn Overlæge Gudrun Steffensen Februar 2006 1234 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis 1. Introduktion 2. Materialeoversigt: 2.1. Læsevejledning 2.2. Dokumentoversigt 2.3. Grafisk oversigt hvem gør hvad 3. Mistanke om KOL: 3.1. Vejledning

Læs mere

Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet. Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred

Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet. Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred Delrapport om Vestegnsprojektet December 2012 Titel: Copyright:

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007 Juni 2008 Henrik Schroll Indholdsfortegnelse Forord...3 Resume...5 Udtalelse fra Kompetencecenter Syd...5 Indledning og baggrund...7 Organisation...7

Læs mere